Skip to main content

Full text of "Zydzi lwowsey na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legał copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated ąuerying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we reąuest that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated ąuerying Do not send automated ąueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legał. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be ąuite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the fuli text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 
nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą się częścią powszechnego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 
dziedzictwa to książka nigdy nie objęta prawami autorskimi lub do której prawa te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 
dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota do przeszłości. Stanowią nieoceniony 
dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują się również w tym pliku - przypominając 
długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci się współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniania. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a my po prostu staramy się je zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 

Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Search to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 
celach prywatnych. 

• Nieautomatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyłanie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków łub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dostęp do dużych ilości tekstu, prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny "Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Search. Prosimy go nie usuwać. 

• Przestrzeganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszechnego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowane w innych krajach. Ochrona praw autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jest dozwolony. Prosimy nie przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Search oznacza, że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Search 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Search ułatwia czytelnikom znajdowanie książek z całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 


tej książki można przeszukiwać w Internecie pod adresem http : //books . google . com/ 


ŻYDZI LWOWSCY 
NA PRZEŁOMIE XVI I XVII WIEKU 


KONKURS NAUKOWY IMIENIA HIP. WAWELBERGA 

MONOGRAFIE 

2 HISTORYI ŻYDÓW W POLSCE 


III. 

ŻYDZI LWOWSCY 

NA PRZEŁOMIE XVI i XVII W. 

PRZEZ 

MAJERA BALABANA 


MAJER B^LABAN 

ŻYDZI LWOWSCY 

NA PRZEŁOMIE 

xvr i xvir wieku 


PRACA ODZNACZONA PIERWSZĄ NAGRODĄ NA KONKURSIE 
IMIENIA HIPOLITA WAWELBERGA PRZEZ WYDZIAŁ FILOZOFI- 
CZNY C. K. UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO 


LWÓW 1906 

NAKŁADEM FUNDUSZU KONKURSOWEGO IM. H. WAWELBERGA 
GŁÓWNY  SKŁAD W KSIĘGARNI H. ALTENBERGA WE LWOWIE. 


CZCIONKAMI DRUKARNI NARODOWEJ W KRAKOWIE. 

Koprodukcja 

„Orbita" Spółka z o.o. 

i Księgarnia Polska A. i E. Neusteinów w Izraelu 

Wykonanie Prasowe Zakłady Graficzne w Ciechanowie 


Egzemplarz nr ...Qm9.. 


Spis rzeczy. 


8tr. 

Spis rycin VII 

Przedmowa XXII 

Wstęp XV 

Objaśnienie skróceń XXIV 

Część pierwsza: Ziemia 1 ludzie. 

I. Topografia Ghetta 1 

II. Pożar z r. 1671 i zmiany terjrtoryalne 20 

III. Rodziny żydowskie we Lwowie (Wstęp)   .... 88 

IV. Izak Nachmanowicz 41 

V. Mardochaj i Nachman Izakowicze,  Izrael Józefowicz i zięć 

jego Jozue Falk Kohen 61 

VI. Proces z Jezuitami i Miastem B9 

VII. Dalsze zmiany topograficzne (pożar w r. 1616)  . 146 

VIII. Jakób  Gombrycht,  Kóża  Nachmanowa,  historya i  le- 
genda o niej 164 

IX. Izak  Nachmanowicz  (iunior),  Izak Markowicz, Izak  btrn 

Samnel Halevy 187 

X. Krakowskie przedmieście 199 

Część druga: Gmina. 

XI. Organizacya lwowskich gmin żydowskich   .... 231 

Xn. Porządek wyboru zwierzchności 259 

Xin. Rabinat 267 


VI 

Str. 

XrV. Stosnnki prawne, sądownictwo nad Żydami lwowskimi  . 282 

XV. Wydatki i dochody  Gminy  żyd.;  podatki  płacone przez 

poszczególnych członków gminy 882 

Część trzecia: Życie. 

XVI. Zatrudnienie Żydów lwowskich, pożyczanie pieni^zy 361 

XVII. Dzierżawy dochodów publicznych 882 

XVni. Handel 391 

XIX. Żydzi tureccy 459 

XX. Ezemiosło 469 

XXI. Bezpieczeństwo w dzielnicach żydowskich. 492 

XXII. Życie prywatne 508 


Dodatki. 

I. Bibliografia i źródła 551 

n. Spis kahalników, rabinów i lekarzy owego czasu . 566 

m. Eegesta do procesu Żydów z Jezuitami (do § VI) 572 

Indeks osób i miejscowości 579 

Errata corrigenda 603 


Spis rycin. 


Sir. 

Prawie wszystkie lyciny sporządził z natury lub podług 
fotografii pan Franciszek Eowaliszyn, dlatego tam 
tylko podajemy nazwisko rysownika, gdzie rysunek jest czyjś 
inny. 

1. Plan południowo- wscłiodniej cz^ci miasta, pochodzący 
z czasów austryackich t. j. z drugiej połowy XVIII w. Cały 
plan znajduje się obecnie w Archiwum miejskiem   ... 5 

2 — 4. Belek z najstarszej miejskiej synagogi we Lwowie, 
odkopany przy rozbiórce domu 1. 29, przy ul. Blacharskiej (Ży- 
dowskiej). Na jednej stronie (Ryc. 2) widnieje imię A r o n i go- 
dło kapłanów; na drugiej (Ryc.) widsuS część daty, zwyczajem 
żydowskim przedstawioną przy pomocy jakiegoś zdania z pisma 
Św. (litery zastępują cyfry). Wobec tego, że część powierzchni 
belka jest obłupana, nie można daty odcyfrować. Na trzeciej 
stronie (Ryc. 4) jest część liturgii sobotniej r:rC2 ntro nctr^- Be- 
lek ten odrysował p. Leon Zweck, a w kilka dni po odryso- 
waniu spalił go właściciel rozebranego domu    ....    11 

5. Kinkiet (reflektor) mosiężny z dawnej synagogi miej- 
skiej, znajdujący się obecnie w nowej synagodze miejskiej (ul. 
Boimów). Po zniesieniu murów miejskich zburzono dawną sy- 
nagog^ i w latach 1800 — 1804 w jej miejsce wymurowano nową 
na wzór synagogi przedmiejskiej powstałej w r. 1632. Zdjęcia 
fotograficznego dokonał amator p. LeopoldOberhard 15 

6—7. ELinkiety mosiężne z dawnej synagogi miejskiej znaj- 
dujące się obecnie w nowej. Hyc. 6 ma napis Ver oraz sym- 
boliczną postać wiosny, Hyc. 7 ma napis Hiems i symboli- 
czną postać zimy; twarze obu postaci są umyślnie zniszczone, 
gdyż u Żydów nie wolno umieszczać  w  synagogach  żadnych 


vm 

Sir. 
podobizn ladzkich lub zwierzęcych (II ks. Mojż. XX, 4). Zdję- 
cia fotograficznego dokonał amator p. LeopoldOberhard    21 

8. Kinkiet z herbem „Janina^* (Sobieskich) oraz insy- 
gniami wojennymi (około 1*5 m. wysok.). Znajduje się obecnie 
w nowej synagodze miejskiej. Z fotografii rysował p. Fr. Ko- 
waliszyn 25 

Synagoga Izaka Nachmanowicza (ul. Bla- 
charska L 27). 

9. Widok wewnętrzny. Zdjęcia fotograficznego dokonał 
amator p. Lisowski S5 

10. Widok 'zewnętrzny (rysunek z natury). Na przednim 
planie mur okalaJ%cy miejsce s%dów żydowskich ; mur ten otrzy- 
mał dziś now% żelazną bramę: z prawej strony Jest wchód na ga- 
leiyę dla kobiet 37 

11—18. Plany przekrojów synagogi Izaka Nachmanowi 
csa przed Jej rekonstrukcyą w r. 15%, podług zapisek w aktach 
miejskich i szkiców Łozińskiego (Sztuka Lwowska w XVI 
i Xyn w.), zrekonstruowane 89, 43. 45 

14. Motyw z nad okna synagogi 47 

15. Brama żelazna w S3magodze. Drewniane obramienie 
pochodzi z drugiej połowy XVin wieku i ma napis Jeszcze pó- 
źniejszy (nieuwzględniony przy rysunku), podobny do napisu 
nad wejściem do synagogi: „Świątynia ta była domem modli- 
twy pana naszego i rabina autora „Złotych podwoi** (obacz 
tekst str. 196). Jest to Dawid ben Samuel Halevy, rabin przed- 
miejski. Przypuszczamy, że musiał się tu modlić zanim został 
rabinem przedmiejskim, gdyż nie możemy pojąć. Jak rabin przed- 
mieścia mógł się modlić w mieście. Około osoby Dawida gru- 
puje się mnóstwo faktów historycznych oraz legend, które 
uwzględnimy  w  następnym tomie dziejów Żydów we Lwowie    49 

16. Skarbony w kształcie kropieinicy. Puszki z nich wy- 
jęto dla uwydatnienia kształtów 51 

17. Sklepienie i wschodnia ściana synagogi    ...    63 

18. Szafa ołtarzowa (Aron Eodesz). Podług ryciny w „Sztuce 
lwowskiej**, Łozińskiego 65 

19. Kinkiet mosiężny z dwiema symbolicznemi figurami; 
figura po prawej stronie trzyma w ręku miecz, figura po lewej 

kulę (ziemską?) i książkę. W górnej części są postacie aniołków    69 

20. Kinkiet mosiężny z dwoma gołąbkami.    ...    73 


IX 


8tr. 

21. KinUet mosiężny z dwoma lwami i napisem ^2^9 OT ^\rO** 

^ korona dobrej sławy TI 

22. Ldditarz mosiężny śdAnny z głow% Jelenia. 81 

28. Foel do obrzezania z napisem „Oto krzesło dla Elia- 
sza proroka  oby był wspominany  ku dobremu^  (obaoz tekst 

str. 821 UW 2) 83 

24. "^i^enie żydowskie, dzisiaj, w czyści korytarz, któ- 
rym się wchodzi do synagogi i na dziedziniec fiet-Hamidraszu, 
w czyści ikład rupiecL Okno wi^enne Jest zamurowane . 91 

26.Lichtarz mosiężny 99 

26 Pomnik Nachmana Izakowicza (rok 1616) na starym 
cmentarzu żydowskim we Lwowie (zdjęcie fotograficzne) .    .   107 

2 . Skombinowany plan dzielnicy żydowskiej (Ghetta) dla 
objaśni nia procesu Żydów z Jezuitami i Miastem 114 

8. Pomnik Jozuego Falka (rok 1614) na starym cmenta- 
rzu ż^^owskim we Lwowie. Pomnik Jest podzielony pionową 
linią a dwie części. W części szerszej (lewej) Jest epitafium 
Jozu^, w części węższej (prawej) Jest epitafium syna Jego Sa- 
muel Aleksandra ben Jozue, który — o ile się zdaje — umarł 
rówpcześnie z ojcem lub niedługo po nim 121 

29. Ulica Różana (dziś środkowa część ulicy Serbskiej). 
Po ewej stronie dom Gk>mbrychta, po prawej dom Niewczasa 
nb.po kilku rekonstrukcyach. Zdjęcia fotograficznego dokonał 
amtor p. LeopoldOberhard 127 

80. Herb miejski na domu GU>mbrychta (fioimów 80) z na- 
piem: „Aedes emphiteutica civitatis leopoliensis ab anno 1688*^ 
('bacz tekst str. 155—157) 129 

81. Klamka (kołatka) z domu Niewczasa (Boimów 28) 185 

82. Klamka (kołatka) z domu Szmujły Wiśniowieckiego 
Boimów 82) 189 

88. Herb miejski na domu Szmujły Wiśniowieckiego (Boi- 
mów 82) 148 

84. Dom Salomona Frydmana (Boimów 84), Z „Patry- 
cyatu^ Łozińskiego. Dzisiaj ma dom trzy piętra, okna zniżone, 
a główną bramę tak rozszerzono, że prawe okienko zostało usu- 
nięte (obacz tekst str. 157) 149 

85. Herb miejski na domu Salomona Frydmana z napi- 
sem:  ,^edes emphiteutica civitatis leopoliensis ab anno 1688''   159 

86. Komnata parterowa w domu Salomona Frydmana. 
(Dzisiaj skład miedzi właściciela domu p. Jakóba Bochmisa)   .   161 


Sir. 

87. Fragment ze sklepienia komnaty parterowej domu 
Salomona Fiydmana 167 

88. Klamka (kołatka) z domu przy nL Boimów L 54    .169 

89. Klamka (kołatka) z domu przy ni. Boimów 1. S8    .   174 
Kamienica d-ra Simchy Menachem (pizv ni. 

Blacharskiej 1. 19). 

Postać d-ra Simcliy Menaohem należy historycznis do 
dmgiej połowy XVn w. Sam lekarz i syn lekarza Jest Sincha 
najpierw lekarzem przybocznym snitana, a potem Jana IH So- 
bieskiego. Czy Jest identyczny z lekarzem żydowskim na dwtt-ze 
króla Jana m podanym przez 8alvandy'ego, należałoby skm- 
statować. Postać to w każdym razie ciekawa, a Jej znaczeije 
wiród ówczesnego żydostwa Jest niepospolite. On to Jest w la 
tach 1697—1702 prezesem sejmów żydowskicli i Jako taki pod- 
pisuje uchwałę sejmu z 27/10 1697 r. w Jarosławiu. Jest to ak 
ugody między drukarzami w Lublinie, Krakowie i Żółkwi Na 
dokumencie Jest Jego tytuł „naczelnik, pan, książę i władca 
Simcha prezes sejmu^, on zaś sam się podpisuje „Simcha Me- 
nachem, syn Jochanana Barucha z rodu proroka Jonasza— lekarz*^ 
W r. 1701 przypomina on w moc swego urzędu gminom całej 
Polski zapadłe na sejmie uchwały, a inny dokument przez kan- 
celaryę sejmu żydowskiego wysłany do gmin (12 Kislew 5461 
t. J. 28/11 1701), kończy się klauzulą „Oto słowa sł3mnego uczc- 
iwego, pana i księcia potężnego wśród lekarzy dających leki dla 
ciała i duszy"" i t. d. Umarł dnia 28 Ador r. 5462 t. J. 28 marca 
1702. Dzień podany u Bubera (Ansze szem str. 215) środa Jest 
mylny, gdyż w tym roku 28 Ador wypadł we wtorek. 

40. Fasada kamienicy (Blacharska 19)  przed przebudową   17 

41. Portal z kamienicy 18 

42—46. Konsole podbalkonowe (podług „Patrycy atu"" Ło- 
zińskiego)  18 

47. Bozeta ze sklepienia sieni wchodowej ....   194 

48. Konsola podsklepieniowa 196 

(Eyc. 47 i 48 zostały przez nieuwagę drukami umie- 
szczone odwrotnie). 

49. Fragment z nad okna 201 

50. Epitafium Boży NachmanoweJ, ryte na odwrotnej 
stronie pomnika Nachmana Izakowicza (ryc. 26). O ile pomnik 
Nachmana jest w renesansowym stylu i jest bardz oozdobny, 

o tyle epit^um Boży Jest bez żadnych ozdób   ....   205 


XI 


8tr. 

51. Ogólny widok ulicy Blacharskiej (Żydowskiej). Zdję- 
cie fotograficzne dokonane od ulicy niskiej 211 

52. Ulica Boimów (górna) i Szklarska. Na prawo miejskie 
Bet-Hamidrasz, na lewo obecna szkoła izraelicka teńska, mię- 
dzy oboma domami zamknięta uliczka Szklarska. Zupefaiie na 
prawo — arsenał miejski, ^ głębi widok na synagogę Izaka 
Nachmanowicza 221 

58. Synagoga przedmiejska (zdjęcie fotograUczne) 226 

54. Kuna (pręgierz) z przedmiejskiej synagogi .    •    .   289 

55. Kawał ^tarego cmentarza (zdjęcie fotograficzne) .    .   247 

56. Trzy pomniki cmentarne. Pomnik Dawida Halevy'ego 
z Xvii w. Omsteina i Abrahama Kohna z XIX w. (zdjęcie 
fotograficzne) 258 

57. Stroje Żydów polskich we wszystkich czasach; prze- 
rysował z Matejki:  ,,Ubiory w  dawnej  Polsce^  i  ugrupował 

p. Józef Awin 267 

58—59. Stroje  Żydów i Żydówek  polskich (z rysunków 

Kossaka) 278—9 

60—61. Żyd i Żydówka lwowska w stroju szabasowym. 
(Ze zbioru rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie) 294—5 

62. Furman żydowski (Bałaguła). (Ze zbioru rycin biblio- 
teki Pawlikowskich we Lwowie)  .    - 829 

68. Żyd (w podkasanej bekieszy), roznoszący dary ówiąte- 
czne. (Ze zbioru rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie)  .   887 

64. Szkolnik wzywający do bóżnicy. (Ze zbioru rycin bi- 
blioteki Pawlikowskich we Lwowie) 849 

65. Żyd pobki (Ebreo Polacco) sztych włoski. (Ze zbioru 
rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie)     ....   868 

66. Żyd polski (Ebreo Polacco) sztych włoski (Ze zbioru 
rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie)     ....   875 

67—68. Strój Żydówek pobkich. (Ze zbioru rycin biblio- 
teki Pawlikowskich we Lwowie) 888 

69. Pieczęć (na laku) Jekusiela Zelmana syna Eleazara 
(z ugody o handel zawartej w r. 1654, a wpisanej do księgi 227 
w Archiwum miasta Lwowa). Umieszczona na str. 6 w „Pie- 
częciach żydowskich^* AdamaChmiela 897 

70. Pieczęć Lsaka Kohen syna Abrahama; z ugody w r. 
1654 (Arch. m. Lwowa księga 227). Eęce rozwarte i złożone do 
błogosławieństwa są symbolem kapłaństwa (Kohen). Umieszczona 

na str. 14 w „Pieczęciach żydowskich** AdamaChmiela  .   407 


xn 

•u. 

71. Piecz^ Arona sjma Meszkisz z pokolenia Lewy. Ku- 
bek Jest symbolem czynności Lewitów; z ugody w r. 1654 
(Archiwum miasta Lwowa księga 227). Umieszczona na str. 14 

w ,,Pieczęciach Żydowskich** Adama Chnfiela  . 418 

72. Piecz^ z ugody o handel w r. 1629; księga 227 w Ar- 
chiwum miasta Lwowa 425 

7. Pieczęć Józefa syna Jeruchima z pokolenia Lewy. 
Z ugody w r. 1629 w Archiwum miasta Lwowa 485 

74. Krwawnik, nużący Jako medalion. Lichtarzyk wcięty 
tak, że złoto z podstawy Jest widoczne, napis zawiera koniec 
błogosławieństwa odmawianego przez kobiety przy zapalaniu 
świec sobotnich. Z „Materyałów sfragistycznych** Adama 
Chmielą.  Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne Nr. 59 

(Nr.  z r. 1904). Obacz tekst str. 54 448 

75. Zaproszenie (pisane) na ślub z końca XVII lub z po- 
czątku XVIII wieku. Wielkość naturalna, oiy ginął na papierze 
wyciskanym. Na czterech rogach są napisy hebrajskie: „Głos 
radości — i glos wesela — głos narzeczonego — i głos narze- 
«/onej". Tekst zaś w polskim przekładzie jest następujący: 
..Sprawcie mi przyjemność i spełnijcie żądauie nio, bym znalazł 
laskę w oczach ])ana, by pan przyszedł wraz z żoną na dzień 
mej radości t. j. ślub mej córki z młodzieńcem M<»jże8zeni, którj' 
>i*' odbędzie z Bożą pomocą w pi^zyszlą śro<l<j. A będzie moim 
obowiązkiem wam się odwdzięczyć przy woselu waszych dzieci. 
UlogoslawioDY kto przychodzi w imię Boga! Otci słowa Eliasza 
/ Pogwizdown".  Na odwrotnej stronie Jest napisana' adres za- 

j. roszonego 465 

7(). Dzban złoty do ]K)sylania lul) obnoszeniu podczas uczty 
wina, zawartości około 1 litr. Na dnie g m e r k nie lwowski. 
Dzban ten jebt własnością nadiniyniera pana Emila de Mizes 
wp Lwowie i według tradycyi tej rodziny przekazuje go się 
z |)okolenia na pokolenie już od kilku wieków.  Rysowała pani 

lleleńaMizesówna 475 

77. Taca srebrna o dłuższej średnicy około 40 cm. Na środ- 
ktłwem polu scena biblijna: „Ońarowanie Izaka^S na obwodzie 
12 znaków niebieskich. Na tej tacy podaje się chłopców ży- 
dowskich do obrzezania. Własność d-ra Samuela Bapaporta 
we Lwowie 519 


Oddając niniejszą pracę w ręce czytającej publi- 
czności, muszę na tern miejscu złożyć serdeczną podziękę 
swemu ukochanemu profesorowi drowi Ludwikowi 
F i n k 1 o w i za światłe wskazówki 1 rady, udzielane mi 
zawsze z największą gotowością i uprzejmością; w Jego 
seminaryum praca ta powstała i z biegiem lat dosit^gła 
dzisiejszych rozmiarów. Za światłe wskazówki metody- 
czne i redakcyjne raczy przyjąć podziękowanie reforonl 
komisyi konkursowej, Profesor dr. Szymon A s k c- 
n a z y. 

Za swą pomoc i radę zechcą przyjąć podziękowa- 
nie: profesor dr. Oswald Balzer, dyrektor archiwum 
krajowego we Lwowie, oraz adjunkci tegoż archiwum: 
pp. dr. Antoni Prochaska i mój przyjaciel i ko- 
lega, dr. Przemysław Dąb ko w s ki. 

Podziękowanie zechcą przyjąć: dyrektor archiwum 
miejskiego p. dr. Aleksander Czołowski, który wiele 
dołożył starań i wiele strawił czasu na wyszukiwaniu 
dla mnie cennych dokumentów z nieuporządkowanego 
dotąd archiwum, jak również świetne Dyrekcye biblio- 
tek: Uniwersyteckiej, Ossolińskich, Pawli- 
kowskich, oraz Izraelickiej gminnej we Lwo- 
wie. 

Osobną podziękę muszę złożyć na tem miejscu 
panu drowi Mojżeszowi Schorrowi za łaskawe 
odstąpienie mi kilkunastu  przepisanych  dokumentów. 


XVI 

z których pięć umieściłem w drugiej części pracy, ja- 
koteż panu drowi Zbigniewowi Pazdrze, który 
niejedną cenną mi podał uwagę. 

Rysunki sporządził pan Franciszek Kowali- 
szyn, urzędnik archiwum miejskiego, on też nie szczę- 
dził ni trudu ni zabiegów, by jaknajdokładniej je wy- 
konać; zechce tedy na tem miejscu przyjąć me najser- 
deczniejsze podziękowanie. 

AUTOR. 


Lwów, w grudniu 1905 r. 


Wstęp. 

.Powiadam, 2e panowie wielcy i monarchowie 
wieicy po wszystlcich ziemiacli, zwłaszcza tu w Polsce, 
bardzo się starają, żeby Icrzywdy i rzeczy niesłusznej 
ich poddani nie cierpieli, nietylko Żyd, ale by był Cy- 
gan albo Tatarzyn**. 

Mo9M€ ds Mo990 Kohen w twęi repŁict (C. L. 3S0, 
pg. 243-260). 

wBo nie mamy na świecie ładnych rozkoszy. Jako 
w paAstwie, tak w używaniu rzeczy rozkosznych, jedno 
zawżdy w strachu, a w przelęknieniu i buzowaniu je- 
steśmy i w łupiestwie abo w karaniu okrutnych cza- 
sów swych bywałych były*. 

Odpit Jakóba Żyda m Bsłśyć na dyaloci Mar^tkt^ 
Ogechawiea, na który gaś odpowiada Jakóbowi ty- 
dowi tenś€ Marcin CMśćhowie. W RakowU, 1681. 
{BrUekntr: RóśnowUrey polscy, tir, 254), 

Wielkie burze dziejowe i gwałtowne przewroty 
polityczne zagnały Żydów do ziem polskich. Być może^ 
ie pierwsi osadnicy żydowscy jeszcze w czasach rzym- 
skich przybyli na ziemie Sarmatów, historycznie da się 
atoli stwierdzić ich bytność w czasach pierwszych Pia- 
stów po upadku państwa Chazarów z jednej strony, 
a po prześladowaniach w Niemczech; podczas wypraw 
krzyżowych, z drugiej. Z dwóch stron napływa tedy lu- 
dność żydowska w te dzierżawy i tu na ziemiach pol- 
skich i ruskich ścierają się dwa wpływy: dawniejszy 
i nowszy — wschodni i niemiecki. 

Przeważył drugi ilością przybyszów, wysokością 
kultury, jakoteż rytuałem religijnym. 


XVI 

Ostatnie wyprawy krzyżowe i ^czarna śmierć* rzi 
ciły na te ziemie ostatnie wielkie gromady immignu 
tów, którzy rozpostarli się po całej Polsce, opanowi 
wszystkie gminy, narzucając im swe zwyczaje i obycziy 
swój rytuał, a szczególnie swój j^z\% po dzień dzisic 
szy wśród Żydów utrzymany. 

Wprawdzie późniejsze rozruchy czeskie oraz inku 
zycya hiszpańska (wygnanie Maranów) skierows^ p«wi 
partye wygnańców w te ziemie, lecz czeski napływ 0( 
czuł tylko Kraków, hiszpańscy zaś wygnańcy, osiedli i 
chwilę we Lwowie i Zamościu, dążąc tutaj przez Geni 
luh Konstantynopol. 

W ten sposób skonsolidowana ludność iydowsh 
dzieli dolę i niedolę kraju wraz innymi mieszkańcai 
tej ziemi ; polityczne i ekonomiczne klęski, zadawane kr 
jowi, oddziaływały zgubnie zarówno na Żydów, jak i i 
nieżydów, liczne węzły łączyły ludność żydowską z V 
sem ludności miejskiej i losem miast przez nich zami 
szkałych; były stosunki między poszczególnymi panai 
a poszczególnymi Żydami, w miastach wyrabiały s 
stosunki sąsiedzkie, a nawet czasami przyjacielskie; le 
naogół w tej Polsce, w której Żydzi żyli, jak na 01 
czasy, zupełnie bezpieczni, nie za wypowiedzeniem j 
dnego roku', stały wobec siebie dwie odrębne grap 
o różnym światopoglądzie, spreecznych interesach ek 
nomicznych, innych celach i dążeniach. 

/jednej strony skonsolidowane żydost wo, jako I 
kie, z drugiej strony wszystkie grupy religijne i spot 
czne, istniejące w Polsce. Nie chcemy tem powiedzie 
jakoby wszystkie te grupy były wrogie żydostwa • 
owszem, niektóre, jak szlachta, popierały je na szkof 
innych grup społecznych, lecz żywioł żydowski był odr 

' Jak w Preilzo Czeskiej. 


XVII 

bny, skonsolidowany, miał swe cele i dążenia, swoje 
instytucye, urzędy, sądy, synagogi, szkoły, swe sejmy 
i sejmiki, swą własną podatkowość i egzekucyę, swój 
światopogląd, swycti wielkicłi i małych, ba, swe ulice 
i miasta, swój rytuał i swe odrębne prawo, uznane przez 
Rpltę, swe stroje, zwyczaje i obyczaje, swe cechy i bra- 
ctwa, a przedewszystkiem swój odrębny i własny język, 
używany w życiu rodzinnem i w życiu gminnem ; jest to 
południowo-niemiecki język, przeszczepiony żywcem na 
ziemię polską i zróżniczkowany slawizmami i całymi 
cytatami z talmudu i biblii. 

Żydzi stanowili w Polsce stan średni, mieszczański 
i jako tacy zetknęli się i starli w swych dążeniach z je- 
dną klasą społeczną, t. j. z mieszczaństwem. Broniło 
mieszczaństwo swych praw i prerogatyw, nie chciało 
udzielić Żydom nic ze swych przywilejów handlowych, 
cechy zwalczały przemysł żydowski, jak mogły. Z drugiej 
strony Żydzi walczyli wszelką bronią, przemocą i peł- 
zaniem i rąbali jeden wyłom po drugim w oszańcowa- 
nem przywilejami mieszczaństwie. 

Nie wolno nam zapomnieć, że miast o wielkim 
pokroju niemieckim lub włoskim w Polsce nie było. 
Rady miejskie regulowały porządek w mieście li tylko 
w zakresie ściśle ograniczonym, ponad miastami stał 
król, a obok niego, a nieraz nad nim sejm, wiązany 
instrukcyami sejmików. Szlachta we własnym interesie^ 
prywatnym, dyktowanym egoizmem na szkodę całości 
państwa, dążyła do złamania monopolów miejskich 
i w tym celu faworyzowała Żydów. 

Często gęsto znajdujemy w uchwałach sejmiku wi- 
szyńskiego i instrukcyach posłom udzielanych wiele 
przychylnych dla Żydów dyrektyw. Z drugiej strony tam, 
gdzie chodziło o interes szlachecki, sejmy wzbraniały 
Żydom dzierżawienia dochodów publicznych, rogatek. 


XVIII 

ceł, myt i t. p. Lecz szlachta rezerwowała to dla siebie 
nie na to, by siedzieć na rogatkach i odbierać myto od 
chłopa, lecz na to, by łatwe mieć zyski. Szukano więc 
poddzierżawcy, a że Żyd zazwyczaj wyższą płacił tenutę, 
doszło do tego, że na wszystkich rogatkach miejskich 
i królewskich w XVII w. siedzieli sami Żydzi. Ba, sam 
rząd, ilekroć potrzebował pieniędzy, oddawał Żydom 
w zastaw cła i myta na szereg lat naprzód. Wkrótce 
zmonopolizowali Żydzi — zwłaszcza na Rusi — ten ro- 
dzaj zarobkowania i często dyktowali z góry podskar- 
biemu lub egzaktorowi wysokość tenuty. 

Siedząc na rogatkach, egzekwując podatki, dzierża- 
wiąc czopowe oraz same karczmy,' Żydzi stykali się 
z niższemi sferami ludności; często przychodzi do star- 
cia, a od tego do zaburzeń na wielką skalę. 

Chłop i wyrobnik widzi w Żydzie swego ciemiężcę, 
jemu płaci myto, sztukowe, mostowe, czopowe i. t. p. 
jemu płaci często mieszczanin szosy i nadzwyczajne po- 
bory, kontrybucye wojenne; Żyd dzierżawi nieraz wsi 
i całe klucze i zmusza chłopa do robót pańszczyźnia- 
nych, posługuje się jego furmankami, jego siłą fizyczną 

it. p. 

To wszystko potęgowało antagonizm rasowy, odręfan 
nością życia żywiony, dekretami synodalnymi podsycany 
i często przychodziło do zaburzeń, pożerających wiele 
ofiar, krwi i mienia. 

Wobec wszystkich zabiegów, przeciw sobie skiero- 
wanych, staje żydostwo polskie dobrze uzbrojone. 
Gmina żydowska tworzy dobrze zaorganizowane ciało, 
w sobie ściśle zamknięte. Gminy tej samej ziemi nara- 
dzają się na zjazdach ziemskich nad sprawami tejże 
ziemi, a ziemstwa przez delegatów pracują na sejmach 
żydowskich  nad dobrem Żydów całej Korony i Litwy. 

Tento  sejm żydowski jest  uznanym  przez Rząd, 


XIX 


który nie wgląda wcale przez swe organy we wnętrze 
tej organizacyi, lecz posługuje się reprezentacyą żydow- 
ską; jej to zleca podskarbi wyegzekwowanie pogłównego 
żydowskiego. Sejm żydowski repartuje sumę na ziem- 
stwa, ziemstwa na kabały, kabatjr na przykabałki, a te 
na poszczególne jednostki. 

Podobnie, jak z podatkowością, ma się i z sądo- 
wnictwem. Sądownictwo żydowskie ma wspólny punkt 
z resztą ludności u wierzcbołka drabiny hierarchicznej, 
wszystkie niższe szczeble rozchodzą się od siebie daleko. 

Król, to szczyt hierarchii sądowniczej, wspólny dla 
chrześcijan wszystkich stanów i Żydów, a od niego — 
źródła wszelkiego prawa — idą w kierunku rozbieżnym . 
dla szlachty trybunał koronny, sądy grodzkie i ziemskie, 
dla mieszczan sąd assesorski, radziecki i ławniczy, a dla 
Żydów sąd wojewody, podwojewodziński, sędziego i pi- 
sarza, a wreszcie dla spraw między samymi Żydami: 
sądy rabinów; od nich nie masz żadnej apelacyi. 

Sądy rabinów podlegają kahałowi, gdyż pochodzą 
z jego wyboru, lecz same w sobie samodzielnie orze- 
kają o bycie i istnieniu każdej jednostki dotyczącej 
gminy. Kabał jest dla Żyda alfą i omegą wszelkiej władzy, 
jego konsystorzem, najwyższą magistraturą handlową, 
skarbową, szkolną, jego policyą, czuwającą nad jego 
dolą i niedolą, bezpieczeństwem jego ducha i ciała. 
Kabał ma ewidencyę wszystkiego, o wszystkiem wie, 
wszystkiem rządzi, a prezes kahału, słynny i znany 
, Parnas", to autokrata najczystszej wody. Biada temu, 
ktoby mu się śmiał sprzeciwić! 

I we Lwowie rozwijają się stosunki podobnie 
jak w całej Polsce, tylko, że Lwów wskutek swego po- 
łożenia geograficznego zajmował w Rpltej szczególniej- 
sze stanowisko. 

Wysunięty daleko na wschód,  tworzy Lwów pla- 


XX 

cówkę dla kultury zachodniej. Tutaj przyjeżdżają obcy 
kupcy ze wschodu i zachodu, tutaj zamieniają swe to- 
wary z najdalszych przywożone stron, tutaj też kończą 
się i rozpoczynają prawie wszystkie handlowe drogi 
Rpltej. 

Emporium lwowskie spowodowało z natury rze- 
czy fluktuacyę ludności; prócz rodzimej ludności ruskiej 
i polskiej oraz dawno osiadłej niemieckiej, widzimy na 
hor}'zoncie lwowskim: Serbów, Turków, Anglików 
a szczególnie Włochów i  Ormian. 

We Lwowie — w tem centrum handlu — - po- 
wstaje centrum żydowskie. Od Przemyśla na wschód 
niema żadnej większej gminy żydowskiej, a sam Prze- 
myśl nie wiele ma Żydów. Jedyny Kraków, dawna pań- 
stwa stolica, posiada więcej Żydów niż Lwów, a może 
i Lublin ze Lwowem szczęśliwie rywalizuje. 

Na Rusi jest Lwów gminą największą, jest ^M i a- 
stem i matką w Izraelu"*, tutaj szuka chleba, 
wszystko, co za chlebem goni, tutaj przybywają żydow- 
scy wygnańcy z Czech, tutaj próbują szczęścia Żydzi 
tureccy i włoscy. 

Nie dziw tedy, że. prastara gmina lwowska prym 
wiedzie wśród drobnych gmin czerwonoruskich, które 
powstają dopiero w XVI i XVII wieku; wszak wtedy 
dopiero powstaje większa część miasteczek na Rusi, 
dzięki kolonizacyjnej polityce magnatów polskich, a do 
nich przenoszą się Żydzi lwowscy, szukający lżejszego 
zarobku i obfltszego chleba; nie dziw też, źe Lwów rej 
wodzi na sejmikach Ziemi ruskiej i narzuca swą wolę 
gminom okolicznym, nie pytając się ich ni o radę, ni 
zdanie. 

W Kulikowie lub Świerżu, lub gdziekolwiek 
te sejmiki odprawiano, prezydują lwowscy senioro- 
wie, a  delegacyę  na sejm walny żydowski w L u b 1 i- 


XXI 

nie czy Jarosławiu również stanowią reprezentanci 
lwowskich kahałów. 

Tak jak na zewnątrz, tak też i na wewnątrz roz- 
wijają się, w czasie przez nas rozpatrywanym, obie 
gminy żydowskie we Lwowie i ta „wśród murów" 
i ta „na krakowskiem przedmieściu". — Gmin 
tych członkowie, przedtem zdani na łaskę lub niełaskę 
magistratu lub starosty, zyskują z każdym rokiem praw 
coraz więcej, rosną w przywileje handlowe, organizują 
przemocą i podstępem cechy żydowskie, rozszerzają 
swój stan posiadania w mieście i na przedmieściach. 

W organizacyi gminy zaszły w tym czasie powa- 
żne zmiany. Dawne rodziny zyskują władze nad nowo 
przybyłemi, bogatsze nad biedniejszemi, wytwarza się 
arystokracya rodu, ducha, a szczególnie majątku, która 
zamienia się w oligarchię dzierżącą ster gminy. 

„Pospolity człowiek" żydowski dźwiga na sobie 
podwójne jarzmo — państwowe i kahalne i napróżno 
<ląży do zerwania tych więzów: państwo się o niego 
nie troszczy, gdyż państwo zna Żydów jako całość, ka- 
bał zaś i jego rząd mają charakter ściśle arystokratyczny. 

Na ten czas przypada rozkwit nauki żydowskiej — 
tal m ud u; to była jedyna gałęż wiedzy żydowskiej, 
jakjj uprawiali Żydzi polscy, i w której osiągnęli nad- 
zwyczajne rezultaty. Całe niższe i średnie szkolnictwo 
żydowskie było tylko przygotowaniem do nauki talmudu. 
I-wów nie dał się wyprzedzić innym gminom polskim, 
a były i chwile w jego dziejach, w których innym gmi- 
nom przodował. We Lwowie były naonczas liczne szkoły 
talmudu, nmóstwo słynnych nauczycieli wykładało ten 
pr/eilmiot, liczni dobrodzieje — mecenasi wspierali tę 
gałęż wiedzy, a szereg uczniów wychodził ze szkół 
lwowskich w świat, roznosząc studyum talmudu po 
i\ szystkich zakątkach Rpitej i daleko poza jej granicami. 


XXII 

Rozwój gmin żydowskich we Lwowie osiąga swój 
punkt kulminacyjny w r. 1648 i w tym roku rozpo- 
czyna się, nie powolny rozkład, ale nagły upadek. 

Bunt Chmielnickiego, najazdy kozacko - tatarskie 
i kozacko -moskiewskie, przemarsze obcych wojsk i ogólny 
rozstrój w Rpltej spowodowały upadek miast w ogóle, 
a w szczególności miast na Rusi. 

I Lwów ucierpiał nadmiernie, znosząc liczne oblę- 
żenia, płacąc aż nadto wysokie okupy. 

Wraz z dobrobytem miasta upada dobrobyt Żydów, 
mnożą się bankructwa, zanika kredyt kupiecki, han- 
del ze wschodem prawie że ustaje zupełnie. Na obie 
gminy żydowskie spada jedno nieszczęście po drugiem. 
Bogate przedmieście krakowskie — osobna gmina, li- 
czniejsza może od miejskiej — staje się pastwą pło- 
mieni, cała ludność tego przedmieścia garnie się do 
miasta; tutaj jest i takaż nadto ciasno, teraz na skutek 
masowej immigracyi stają się stosunki nieznośne. Mie- 
szczaństwo teraz bardziej zubożałe, staje hardziej w obro- 
nie swych praw handlowych i cechowych. Żydzi dobi- 
jają się do tych okopów. Tymczasem każdy dalszy na- 
pad na Ruś lub Podole, rzuca na bruk lwowski setki 
obcych, szukających chleba tutaj, gdzie go nie star- 
czyło dla s w oi c h. Z każdym rokiem wzmaga się w mie- 
ście walka, powodowana nędzą ekonomiczną obu stron 
walczących, żywiona niechęcią, a podtrzymywana przez 
wrogą dla Żydów młodzież szkolną i rzemieślniczą. Na- 
pad uczniów jezuickich na Żydów w r. 1663 był je- 
dnym z epizodów tej zaciętej walki, epizodem krwa- 
wym i okropnym... 

Nieszczęścia wewnętrzne gmin lwowskich zachwiały 
ich znaczeniem na zewnątrz. Podnoszą się okoliczne 
miasteczka, a wraz z niemi poczynają szczęśliwie rywa- 
lizować z Gminą lwowską, tamtejsze gminy żydowskie. 


XXIII 

w drugiej połowie XVIII wieku poczyna dumnie pod- 
nosić swe czoło, dawny przykahałek lwowski, a teraz 
^Wyniosła stolica*" (Kirja Nisgaba) Żółkiew- 
skich i Sobieskicłi, a obok niej widzimy i Buczacz, Ko- 
łomyję, Brzeżany i cały szereg innych. Już nie gra Lwów 
dawnej roli w Kulikowie czy Świerżu, a na sejmach 
czterech ziem widzimy obok delegatów lwowskich, re- 
prezentantów prowincyi. 

Rok 1648 jest rokiem przełomowym dla dziejów 
gmin lwowskich. 

Przedmiotem naszych rozpatry wań będą dzieje Ży- 
dów lwowskich do tego roku, a choć dotyczą tylko je- 
dnego miasta, mimo to rozjaśnią niejedną kwestyę do- 
tyczącą Żydów całej Polski i rzucą snop światła na dzieje 
Żydów w tym kraju i w tym czasie. 


Objaśnienie sicróceń. 

o. L. ■= Castrensia Leopoliensia = Akta grodzkie lwowskie (niedru- 
kowane) z archiwum krajowego we Lwowie. (Pierwsza liczba 
oznacza tom, drnga stronę tomu). 

T. Ł. = Terrestria Leopoliensia = Akta ziemskie lwowskie (niedrn- 
kowane) z arch. kraj. we Lwowie. 

AGZ. =: Akta grodzkie i ziemskie wydane drukiem (liczba rzymska 
oznacza tom, arabska zapiskę). 

AML. = lub: Arch. m. Lw. Archiwum miasta Lwowa, tamże: 

C o n s u 1. — Consularia = Akta Eady miejskiej we Lwowie. 
Bannita = Akta Ławy miejskiej we Lwowie, 
fasc. =^ fascykuł luźny, 
ks. = księga miejska, 
od. = oddział archiwalny. 

HCL. = HCSJ. ~ Historia CoUegii Societotis Jesu Leopoliensis. Ma- 
nuskrypt biblioteki nadwornej w Wiedniu, Nr. 11988. 

Pinaks = Pinaks miasta Lwowa = hebrajska księga, złożona w bi- 
bliotece izraelickiej gminnej we Lwowie. 

pg. nr pagina ^= strona = str. 

k. r= karta (w niektórych księgach obie strony tej samej karty mają 
jedną liczbę). 

a. p. = antiąua paginatio. 

vide Nr. mat. :r= Numer materyałów w II-ej części pracy osobno pa- 
ginowanej. 


CZĘŚĆ PIERWSZA 


ZIEMIA i LUDZIE 


tydsi IwowMj. 


I. 

Topografla Ghetta K 

Topografia. 2 dzielnice. 2 gminy. Gmina zamiejska Jest starsza. Gmln» 
Karaicka. Co o niej wiemy. Opis gminy miejskiej. Brama. Ulica ży- 
dowska. Stara synagoga, Jej połotonie, opis i bogactwo. Domy po zaoh. 
stronie ulicy. Targowica. Stosunki Żydów z sąsiadami nieźydowskimL 
Mor miejski Mieszkanie kata. Męczennica. Czystość w mieście. Kio* 
nowicza Roxolania. Brak hruko. Woda. Ciasnota. Wzrastanie ceny 
placów i domów.  Plac pod fortyfikacyami.  Benepladtom.  Rewersy 

demolacyjne. 

Dwa wielkie centra żydowskie znajdujemy we Lwo- 
wie już od najdawniejszych czasów; były to dwie odrę- 
bne gminy administracyjne i zupełnie osobno zorgani- 
zowane: I. Gmina miejska: communitas infidelium Ju- 
daeorum intra moenia civitatis habitantium -i^pS 71112 p-p 
(= święta gmina w pośrodku miasta) i II. communitas 
infidelium Judaeorum in suburbio a Cracoyia dieto 
t^Sprop-p (= święta gmina zewnątrz miasta); była to 
gmina żydowska na krakowskiem przedmieściu. 

Nasuwa się pytanie, która gmina była starszą i czy 
wogóle od samego początku dwie społeczności istniały 
we Lwowie? Odpowiedź na to znachodzimy w historyi 
powstawania gmin żydowskich. 

< Yide ,3ibUografiQ i Źródła^' (dodatek I). 


Zawiązkiem takiej gminy — jak wiadomo — była 
synagoga i cmentarz — kirhoff — okopisko locus supul- 
turae Judaeorum dSip n^a (= dom wieczności). 

Następnie, kiedy uchwały synodów zakazywały Ży- 
dom uczęszczania do publicznycti łaźni, wówczas bu- 
dowano obok basenów dla kąpieli rytualnych, takie par- 
nie żydowskie. Ostatecznie przybył dom dla sądów ży- 
dowskich i areszt kahalny. 

Lecz to były późniejsze atrybuty; zasadą, jak po- 
wiedzieliśmy, była bożnica, a zwłaszcza cmentarz. Grdzie 
raz Żydzi pochowali swoich zmarłych, stamtąd już nie 
odstępywali za żadną cenę K 

Cmentarz obu gmin znajdował się na krakowskiem 
przedmieściu od samego początku i ciągle powiększany 
przetrwał tu do roku 1855 *. Również możemy obser- 
wować powolne a stałe wnikanie żywiołu żydowskiego 
do miasta, rodzaj infiltracyi. Bogatsze rodziny przenosiły 
się za wszelką cenę do miasta, gdyż tutaj były bezpie- 
czniejszemi przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym, 
miały większe prawa handlowe i obszerniejszy samo- 
rząd. Z końcem XYI w. oddzielają się w zupełności obie 
gminy, a kreowanie osobnych rabinatów, a tem samem 
i sądów duchownych uzupełnia tę separacyę. 

Zawiązku gminy żydowskiej należy tedy 
szukać na przedmieściu, a powinno się w bar- 
dzo dawne cofnąć czasy, bo już zapiski z r. 1383 i 1384 
wspominają o ulicy żydowskiej w mieście *. Zresztą już 

1 Dlatego zrozomiały jest fakt, że Jan Daniłowicz, pozwalając 
Żydom osiąść na gruntach obok żnpy drohobyckiej zakazuje im sało- 
ienia tu swego cmentarza. C. Ł. 885, pg. 1068—68. 

* Dziś zamknięty, tworzy olbrzjnni czworobok za aipitaleiii Ła- 
zarusa między ulicami: Rapoporta, Szpitalną, Beizera i Eleparowską; 
wchód od ul. Szpitalnej. 

• Czoło wski: „Najstarsza księga miejska", Kr. zap. 112 i 160. 


Ryc. 1. 

Cz^ południowo-wschodnia miasta Lwowa podług planu auttrya- 
ckiego z końca XVJLLl w. znajdującego się w archiwum miejskiem. 

1. Cerkiew Wołoska. 2. Bożnica Izaka Nachmanowicza. 4. Dom le- 
karza króla Jana Ul d-ra Symche Menachem. 8. Dom Izaka Na- 
chmanowicza. 16. Jatki miejskie. 12. Dom Frydmana. 13. Dom 
Szmujły Wińniowieckiego. 14. Dom Gk)mbrychta. 15. Dom krawca 
Niewczasa. 17. Arsenał miejski. 18. Domy w miejscu dzisiejszego 
placu Wekslarskiego. 19. Stara bożnica miejska. 

Ulica Żydowska = ul. Blacharska,  ulica Żydowska Nowa (nazwa 

anstryacka) dla górnej czę^i ulicy Boimów dawniej „ulica do murów 

wiodąca". Ulica Różana dziś środkowa cz^ Serbskiej. 


6 

samo położenie pierwotnego Lwowa (t. zw. ruskiego) 
z główną arteryą od ulicy Żółkiewskiej ku Staremu Ryn- 
kowi, oraz późniejsza dwoistość gminy przedmiejskiej 
(na gruntacti zamkowycłi po prawym brzegu Pełtwi 
i gruntacłi miejskicti po lewym brzegu) ^ przyczynia się 
do potwierdzenia naszej hypotezy '. 

Istniała jeszcze trzecia gmina we Lwowie, a była 
to gmina Karaicka czyli Karaimska. Gdzie Karaici 
mieszkali trudno dziś osądzić, nie mamy do tego ża- 
dnych danych. Bezpodstawnem jest twierdzenie Cary, 
jakoby gmina karaicka była tu najstarszą, że oni tu przy- 
byli jako jeńcy czy resztki Chazarów i że synagoga ich 
stała pierwotnie tam, gdzie dziś miejska bożnica się znaj- 
duje ^. Całe to twierdzenie nie wytrzymuje najlżejszej 
krytyki. 

Czy państwo Chazarskie było rabanickie, czy ka- 
raickie, to jest kwestya po dziś dzień nierozstrzygnięta 
i można wątpić o tem, czy kiedyś będzie rozstrzygniętą. 
Również granica państwa Chazarów i sfera ich wpływu 
jest co najwięcej hypotetyczną *. Faktem jest, że jeszcze 
z końcem XY wieku istniała na przedmieściu krakow- 
skiem obok gminy t. zw. w aktach: „rabanowe** gmina ka- 
raicka. W latach 70-ych XVI wieku napotykamy w aktach^ 
raz jeden wzmiankę o jakimś spadku po „Karaimie"', 
w żadnej atoli sprawie, czy cywilnej, czy karnej, lub admi- 

> Yide niżej, rozdział X. 

* Czołowski: „Lwów za ruskich czasów^*, 1891 r. 
» Caro: „Geschichte", str. 2—3 oraz ibid. uw. 5. 

* Zwracam uwagę na sprzeczność rezultatów do jakich się do- 
chodzi po przeczytaniu dwóch prac: a) Potkańskiego. ^^Kraków 
przed Piastami^* i b) Gumplowicza: ,,Początki religii żydowskiej 
w Polsce^^ Pierwszy każe państwu Wielkomorawskiemu panować da- 
leko na wschód od Krakowa, drugi w tym samym czasie widzi tam 
Chazarów. 

* Yide akta gr. i z., tom X. 


Distracyjnej niema mowy o Karaiłach i dlatego musimy 
przypuścić, że ustąpili ze Lwowa i osiedli w poblizkim 
Dawidowie, gdzie do niedawna kilka jeszcze żyło ro- 
dzin. Wprawdzie pamiętają starsi ludzie, że Karaici przy- 
jeżdżali do Lwowa dla obchodzenia rocznicy śmierci 
swych przodków, pochowanych na żydowskim cmenta- 
rzu, lecz to wszystko odnosi się do Lwowa austrya- 
ckiego; tu zaś od czasów cesarza Józefa inne nastały 
porządki. Jeszcze jeden poszczególny raz napotki^em 
Karaitów i to w dekrecie królewskim z r. 1643 \ adre- 
sowanym do gmin lwowskich, tak żydowskich jak i ka- 
raickich, lecz tu — prawie na pewne — pisarz miał 
przed sobą ogólną arengę do miast ruskich, a tu prawie 
wszędzie byli Karaici. Niema tedy ten jeden dokument 
znaczenia — ileże wszystkie tej samej treści dokumenty 
tylko do gminy żydowskiej (rabanickiej) się odnoszą '. 

Niemając tedy żadnych danych o Karaitach lwow- 
skich, nie wrócimy do nich więcej w niniejszej pracy, 
a zajmiemy się tylko obiema gminami żydowskiemi 
w ciaśniejszem tego słowa znaczeniu. 

W połowie XVI w. gmina miejska była już pra- 
wie zupełnie rozwinięta i liczebną ilością mieszkańców 
dorównywała przedmiejskiej. Mieściła się przy ulicach: 
Blacharskiej od przekroju Ruskiej, na Placu Wekslar- 
skim i górnej części ulicy Boimów (od Placu Wekslar- 
skiego na wschód). Ulica Blacharska zwała się żydow- 
ską = platea Judaeorum lub judaica w potocznem ży- 
ciu u Żydów die Gass' (in  der Gass', bei der Gass'). 

« C. L. 894, pg. 228-4 (Warszawa, 20/1 1643). 

* Nie powinny mylić badacza resztki pomników, rzekomo ka- 
raickich, pokazywane po dziś dzień na starym cmentarzu; napisy na 
nich zupełnie niecz3rtelne i czas ich wcale do dzisiaj nie ustalony. 
Mo«e zapiska z r. 1458. Akto gr. i ziem. Nr. 14ia Tom XV nieco 
rozjaśni ustąpienie Karaitów ze Lwowa. 


8 

Ulica Boimów (górna) nie miała oficyalnej nazwy; 
w aktach określają ją: ^ulica do muru miejskiego, od 
murUy między domem x a y''^ pod murem (scilicet = 
południowym); dopiero na planie austryackim, od końca 
XYin w. nosi nazwę: Neue Judengasse = ulica nowo- 
żydowska — nowa żydowska. — Istniały wówczas z dzi- 
siejszycti: ulica Szklarska. Za Zbrojownią (nb. bez nazw) 
a z nieistniejących „pod murami^^ (ad muros civitatis) oraz 
boczne prostopadłe do ulicy żydowskiej. Z początkiem 
XYII w. zaczęli się osiedlać Żydzi w ulicy Zerwańskiej, 
a mianowicie w jej części do ul. Różanej. (Boimów do 
przekroju Serbskiej). 

Jedyne połączenie tego Ghetta z miastem było 
u przekroju ulic żydowskiej i ruskiej; tutaj była 
brama, którą zamykano podczas procesyj, rozruchów 
antiiydowskich, na noc, a może i przez święta żydow- 
skie. Zwano ją pospolicie ^bramką**, porta Ruthenica, 
der Tojr (das Thor) \ (to nie jest furta bosacka po- 
wstała w połowie XVII w.). 

Jakkolwiek ulica zwała się od dawien dawna ży- 
dowską, mimo to mieszkali przy niej i chrześcijanie 
(zwłaszcza Rusini) tutaj  stał  na parceli t. zw. Oleskiej 

> Zubrzycki (w Kronice) wie o Je] istnienin. Nasze kategoryczne 
twierdzenie opieramy na kilku aktach, a szczególnie na dokumencie: 
ConsoL, tom Xyin, pg. 814—16. (Nr. mat. 46). Żyd ulicę... kosztem 
swoim wychędotyó ma i brukiem wywieść od swego domu do bramy 
ruskiej. 

Że tędy Jedyne było wejście do Ghetta, wynika jasno z opisu 
rozruchów antiżydowskich w r. 1664: vide Hist. Coli. S. Jesu r. 1664. 
(Manuskrypt bibl. nadw.), pg. 278: Prefekt Jezuitów bojąc się, by thmi 
nie uderzył na Żydów: in ipso etiam capite plateae Judaicae consi- 
stebat, vir magnus... uti custos Judaicae securitatis, stał u wylotu 
ulicy żydowskiej Jako stróż bezpieczeństwa Żydów. Ponadto gdy bramę 
zamknięto tłum wtargnął przez dachy do domów żydowskich (itum 
per lecta ad lapideas Judaeorum) ibidem !• c. 


9 

.młyn koński" = kierat, (niewiedzieć czy młyn czy 
browar) za nim ku wschodowi i murom dom nierządu, 
utrzymywany przez jakiegoś „Włoszyna"; między mły- 
nem, a lupanarium było sporo miejsca, a młynarz nie- 
raz widział cienie przekradające się wieczorną porą do 
owego domu. Przed młynem ku ulicy był pusty plac, 
zarzucony zgliszczami dawno już zgorzałego domu. Plac 
ten był parkanem oddzielony od ulicy żydowskiej, lecz 
parkan to był zgniły, po części zapadły, a wrota wja- 
zdowe leżały na podwórzu. 

Na północ od tej parceli był domek zwany „So- 
kołowska'^ (domy zwano od lego, który pustą parcelę 
zabudował) zniszczony i niezamieszkały (lapidea ruinosa), 
jeszcze dalej domek Greka Achellego „Kostiowska'^ 
I kilka innych domów i parcel chrześcijańskich. 

Wzdłuż ulicy zerwańskiej (Boimów Nr. 34, 32, 30) 
pod samym murem stała „Kapnica^^ wraz z Woskoboj- 
nią, oraz masztamia miejska, a po południowej stronie 
ul. nowożydowskiej mieściła się stara bożnica. Była 
to najstarsza spójnia gminy żydowskiej ; kiedy ją wybudo- 
wano trudno orzec, tyle możemy stwierdzić, że mieściła 
się na samym wylocie dzisiejszej ulicy Boimów, na- 
przeciw arsenału i zajmowała wraz z przybudówkami 
od strony ulicy Boimów 36Vi a od strony arsenału 68V4 
łokci geometrycznych, jak to czytamy w „Spisie domów 
miasta przy eksakcyi łokciowej z r. 1767*' znajdującym 
się w Archiwum miejskiem. Tamto zwie się ta bożnica: 
^Szkółka stara żydowska". A przecież ta stara szkółka 
była do roku 1582 jedyną wielką czyli główną syna- 
gogą miejską: synagoga civilis lub synagoga Judaeorum 
tatra moenia civitatis habitantium: i^pS 7110 nDisn n^s ^. 

> Zamknięto ją przy znoszeniu morów miejskich, a na jej miej- 
sca wymurowano w latach 1800—1804 nową wspaniałą synagogę. 
Nr. miejsca 190, w in części miasta. Na planie (Ryc. 1) 1. 19. 


10 

Była murowana, miała około 500 łokci kwadrato- 
wycli i zawierała mniej więcej 200 miejsc parterowycli 
dla mężczyzn i zapewnie galeryę dla kobiet. Co do szcze- 
gółów konstrukcyjnych, stylu, wysokości, nie da się nic 
powiedzieć, bo nie mamy żadnych danych. Bogatą była 
bardzo. Pobożność owego czasu była powszechną i od- 
bijała się na świątyniach wszelkich wyznań. Niestety 
brak nam inwentarzy apparatów synagogalnych wszel- 
kich bożnic, uciekamy się tedy tutaj do wykazu rzeczy 
zrabowanych przy rozruchach antiżydowskich. 

Szczegółowy taki wykaz istnieje dopiero po t. zw. 
„Schulergelaur^ t. j. napadzie uczniów jezuickich w r. 
1663 ^ Wprawdzie 80 lat to bardzo wiele, lecz nie na- 
leży zapomnieć o tem, że od r. 1582 istniała druga bo- 
żnica również wielka, rywalizująca ze starą, że w mię- 
dzyczasie były dwa straszne pożary (1571, 1616), że po 
pożarze przedmiejskiej świątyni (1624) ofiarność tam się 
zwróciła i że Lwów przeszedł dwa straszne oblężenia ko- 
zacko-tatarskie, zakończone wielkim okupem. Cyfry z 1663 
są tedy mniej więcej miarodajnemi i dla naszego czasu : 

„Rodałów 72; srebrnych koron do przykazania bo- 
żego 18 po 85 łutów — srebrnych złoconych 6 (po 
32 łutów; aksamitnych zasłon (paroches) 15; materyi 
bogatej, obrusów i kap złotem tkanych 160; sukienek 
na przykazania 160; 50-łutowe srebrne lichtarze; 4 lampy 
po 46 łutów; wielka liczba mosiężnych lichtarzy wiszą- 
cych, niektóre po 100 i 50 świec; srebrne wałeczki przy 
rodałach po 50 łutów; żelazna brama; etc. etc." •. Tyle 
o starej bożnicy. 

> ALM. fasc. 571, (u Kary bez podania źródła, str. 170). 

' Dla porównania podajemy tu wykaz szkód w synagodze 
przemyskiej poczynionych dopiero w roku 1746, wi^ prawie 
o sto lat później. (Schorr: „Żydzi w Przemyślu'', str. 280, nr. mat. 188): 
Rodalów 20 (po 200 z2p.) ; sukienek na przykazania 22 (po 4XXX> złp.) ; 


11 


h 


II 


o 


o 

►. • 

O  •© 

Si 

I! 


I 


5 52; 


S 


12 

Druga strona ulicy żydowskiej (od Ruskiej prawa) 
była zupełnie zabudowana. Domy dwu i trzypiętrowe 
ciągnęły się wzdłuż ulicy, a by^ i jeszcze wyższe K 
Dachy drewniane były strome, a między wiązaniem heU 
kowem mie&ciły się pokoje strychowe, zajęte przez naj- 
biedniejszą ludność. Okna tych pomieszkań wychodziły 
na dach, a skąp dachowy zasłaniał im widok na ulicę. 
Domy murowane mi^ zazwyczaj schody wewnętrzne, 
umieszczone w ciasnej klatce schodowej, jako i dzisiaj 
można widzieć w niektórych domach przy ulicy bla* 
charskiej (np. dom I. 21). Domy drewniane mii^ za- 
zwyczaj schody zewnętrzne, a pod niemi mieścify się 
miejsca ustępowe. 

Naprzeciw łiożnicy, a więc przy ulicy nowoży- 
dowskiej mieścił się plac niewielki i tutaj stały jatki 
żydowskie*. Pod mianem tem rozumiano wówczas 
budy kramne, w których sprzedawano wszelkie mo- 
żliwe towary: tak żywność, jakoteż sukna, ubrania stare, 
karabele, puhary, cynowe naczynia, wyroby szmukler- 
skie i pozamannicze i t. d. \ składały się na to wyroby 
rzemieślników żydowskich, towary kupcom żydowskim 
pozostałe po jarmarkach (o tem w rozdziale XY) oraz 
przepadłe zastawy. 

S korony; tablic wielkich i małych i inszej w srebrze aparacyi, jako 
r%czek do wskazywania na księgach czytaj%c 6600 złp. etc. Zwracam 
tu uwagę na to, że tak we Lwowie Jak i w Przemyślu wszystko zra- 
bowanOf lub poniszczono, wykazy szkód stanowią tedy dosyć dokła- 
dne inwentarze. 

1 Dwupiętrowa odpowiadała naszej jednopiętrowe] kamienicy 
piętra dwoje t. ]. teby dolne mieszkanie, drugie na piętrze, 
a potem dach stawiano -• AML., Oddział Ul A, ks. 190, pg. 184—7. 
(Nr. mat 65). 

* w dzisiejszej ul. Szklarskiej, wskutek zniesienia jatek po- 
wstałej. Spis domów miasta z r. 1767, Nr. miejsca 167, m część miasto. 

> Consul. 42, pg. 141. 


13 

Co się tyczy sprzedaży żywności, to na pierwszem 
miejsca należy wymienić: 17 budek rzeżniczych, w któ- 
rych żydowscy rzeżnicy sprzedawali mięso tak żydom 
jako i chrześcijanom \ 

Obraz placu targowego uzupełniały przekupki ży- 
dowskie obnoszące w koszykach rozmaitego rodzaju przy- 
smaki, łakocie, owoce, przędzę i starzyznę*. 

Domy żydowskie łączą się podwórzami lub tylnemi 
ścianami oficyn z domami przy (dzisiejszej ulicy Serbskiej) 
ulicy Szkockiej, domy zaś po drugiej (wschodniej) stronie 
ulicy Żydowskiej stykały się z domami przy ulicy Ru- 
skiej (scUicet pod kątem). 

Częste stąd wynikały spory i zatargi o prawo wła- 
sności wspólnej ściany, o zamurowanie kloaków, o pod- 
niesienie poziomu piwnicy i puszczenie wody deszczowej 
lub zaskómej do piwnicy sąsiada etc. etc. 

Tak skarży się przed Radą Żyd Aron, że sąsiad jego 
Marcin Szkot wyłamał mu ścianę do prewetu, sam zaj^ 
prewet i zamurował mu dostęp *. — Innym razem spór 
sąsiedzki między Żydami i ich chrześcijańskimi sąsiadami 
załatwia sąd polubowny złożony z Andrzeja Sambora 
Dąbrowskiego rajcy, Iwaśka Domażyrskiego, Bernatowi- 
cza i Tarasiewicza; chodzi tu o mur graniczny Ormia- 
nina Mikołaja oraz Żyda Nacłmiana Izakowicza i matki 
jego Chwały czyli Chwalki. Sędziowie wyrokują, że mur 
ma pozostać wspólny, a Nachman ma ponadto otrzymać 
33 fl.*. 

Klasycznym przykładem sporu sąsiedzkiego jest pro- 
ces Krzysztofo Giliciusa vel Gileika, kunsztu chirurgi- 


« C. Ł. 868, pg. 1185 oraz 1211. 

* AML.  ks. 298 A, pag.  1106.  Układ o kupczenie z r. 1681. 
Hr. mat. 16. 

* ConmiL IB. pag. 1601. (rok 1684). 

* ConauL 18, pag. 476—7, (8/9 1699). 


14 

cznego mistrza, z Markiem Izakowiczem. Na Wielkanoc 
roku 1612 „weszła^^ woda do piwnicy Marka, a on ją «spu- 
ścił** do piwnicy Krzysztofo i zepsuł mu fundamenta 
domu. Krzysztof wiedział, te ten dom należał do Izako- 
wicza, lecz czy do Marka czy do Nachmana, z tego nie 
zdawał sobie sprawy. 

Wzywa tedy Nachmana^ przed Radę, a gdy ten 
wcale nie stanął, posyła pozwy obu braciom. Markowi 
pozew doręczono; do Nachmana bał się wejść Gilicius 
z woźnym miejskim „ob praesentiam multorum militum 
in domo ipsius...*" gdyż Nachman wówczas pożyczał pie- 
niądze na wypłatę żołdu (1612 r.). Skazano in contuma- 
ciam obu braci i teraz dopiero stanął przed Radą Ma- 
rek ze swą obroną: stosownie do przepisów prawa Ma- 
gdeburskiego były insinuatio, contradictio i to przez cały 
rok 1612 i 1613 toczył się proces w tej instancyi, aż 
Krzysztof założył apellacyę do wojewody ruskiego *. 

Mnóstwo takich i tym podobnych wypadków — 
jak układ Augustynowicza z Izraelem Józefowiczem Zło- 
czowskim, teściem Jozuego Falka o mur graniczny (1585), 
spór wynikły w 1616 r. z powodu niedokładnej styliza- 
cyi tego układu i t. d. — illustruje stosunki sąsiedzkie 
Żydów z chrześcijanami. 

Od strony południowo-wschodniej (od późniejszej 
furty bosackiej łukiem po dzisiejszą główną bramę 
w murze bernardyńskim) okalał Ghetto mur miejski. 
Był on gruby tak, „że się dwa z armatą na nim minąć 
mogli^^ i posiadał kilka baszt ^ z których najobronniej- 
szą była „szewska^^ Cały szereg wklęsłości sklepionych 
od strony miasta t. zw. firamug (framuga = frambuga) 


1 O rodzinie Izakowiczów, obacz rozdziały lY, Y i VJLL 

* Consol. vol. 24, pg. : 1075, 1068, 1124, 1181, 1220, 1251, 1442, 1572. 

* w całym morze było baazt 18. 


15 


oraz wazki szkarp u podstawy muru — oto były jego 
właściwości. Kilka wież obronnych wznosiło się również 
w tej dzielnicy i przerywało jednostajną monotonność 
fortyfikacyi. 

W jednej z tych wież mieszkał k a t (= iusticiae 
magister = Mało-dobry) wraz ze swą czeladzią. Mistrz 
publicznej sprawiedliwo- 
ści, a zwłaszcza czeladź je- 
go nie odznaczała się bar- 
dzo pokojowem usposo- 
bieniem, kiedy komisya 
miejska na prośbę Żydów, 
z tej wieży go usuwa [„upa- 
trzywszy, że takowemi 
przykrościami częstokroć 
przychodziło do tumul- 
tów i przelania krwi (rok 
1616)] K 

Obok tej wieży była 
drugą, w niej spełniał kat 
swe funkcye, tam bowiem 
(„męczennica dla złoczyń- 
ców bywała") ■ oraz (nie- 
kiedy w niej zbrodnych 
ludzi exanimowano) ^ tu 
więc brano podsądnych na tortury i tu ich ścinano. Do 
atrybucyi kata należało czyszczenie miasta, tutaj tedy 
między obiema wieżami stały wozy ku temu służące, 
jakoteż wozy, na których wywożono skazańców, podobne 
zdaje się do niemieckich Eselskarren. 


A^^:-- 

;i^C*V^W 

'■- '#' 

fi-/, 

^r' 

Ryc. 5. 
Kinkiet (reflektor) mosiężny z da- 
wnej 83rnagogi miejskiej,  znajduje 
się obecnie w nowej synagodze. 


> AML. Oddział HI A, ks. 180. pg. 184—7. 

> ConsoL tom lą pg. 814—15. (Nr. mat. 46). 
• AML. Odd. ni A, ks. 190, pg. 118-16. 


16 

Mimo to, że w tej dzielnicy mieszkał nadzorujący 
czystość urzędnik miejski, ta część miasta była najbru- 
dniejszą. Jeszcze w roku 1600 czytamy w dokumencie K 
(Oną ulicę (scil. żydowską) która bardzo zaplugawioną 
była i t. d.), co dopiero się działo na jakie 30 — 40 lat 
wstęp. Nie przesadził snąć Klonowicz kiedy w swej 
„Roksolanii^^ w ten sposób charakteryzuje Żydów lwow- 
skich: 

Tu na przedmiejskich kałużach si^ wiodą 

Chałupy Żydów odartych nędzarzy 

Każdy Jak kozieł oszpecony brodą 

Z wieczną bladością na uściech i twarzy itd. itd. *. 

Roksolania została wydaną w r. 1584 a powstała na 
parę lat przedtem, jest tedy współczesnem świadectwem. 

Wprawdzie określenie „przedmiejskie kałuże'' wska- 
zywałoby na gminę przedmiejską, lecz musimy przypu- 
ścić, ie Klonowicz w ten sposób brud miasta  określił. 

Bruku wówczas tu nie było ^ a wodociągi miej- 
skie zasilały tylko budynki miejskie, jak: Masztarnię 
i ICapnicę. Inne domy zasilały się w wodę ze studzien 
jużto publicznych, jużto prywatnych. Dopiero później 
otrzymali niektórzy Żydzi pozwolenie na korzystanie 
z wodociągów miejskich za pewną opłatą. 

Jak tedy widzimy Ghetto było małe i ciasne; a sta- 
wało się coraz ciaśniejsze z rozrostem ludności żydow- 
skiej. 

Handel lwowski potężniał, jarmarki i targi lwow- 
skie stawały się coraz słynniejsze, a tem samem coraz 
więcej uczęszczane, popyt za mieszkaniami i sklepami 
stawał się coraz silniejszy, a temsamem ceny domów 

1 1. c. Nr. mat. 46. 

« Przekład Syrokomli. (Editio: Wilno, 1861, etr. 77—8). 

• Nr. mat 46. 


17 

szły nieproporcyonalnie w górę. Miasto ciasno nakre- 
ślone wyp^niło się po ostatni kąt i nie było nadziei, 
by Ghetto się kiedy mogło rozszerzyć. 

Dla ilustracyi cen podajemy tu cenę gruntu i domu 
Oleskiego ^ w rozmaitych czasach: w r. 1474 — 100 Ma- 
rek (a 48 gr.) = 159 złp.; odsprzedano go w r. 1474 — 
130 M. = 190 złp.; w r. 1504 — niema ceny; w r. 1538 — 
połowa placu 500 złp., a więc cały 1000 złp.; 1580 — 
przechodzi na stałe w ręce żydowskie: 1500 złp. + czynsz 
emfiteutyczny. A więc w ciągu stu lat (1474 — 1580) 
urosła cena placu dziesięciokrotnie czyli o 10007o- 

Ten jeden przykład niechaj narazie wystarczy dla 
pouczenia o trudnościach materyalnych, na jakie napo- 
tykał Żyd chcący jużto osiąść w mieście, jużto wybu- 
dować nowy dom. Wobec okropnej drożyzny placów, 
mniej zamożni budowali domy tanie, a szczególnie dre- 
wniane; lecz nawet murowane kamienice mają kominy 
drewniane i kuchnie wcale niezabezpieczone; i tak czy- 
tamy w konsensie na rekonstrukcyę budowy (z r. 1600): 
„Takie widząc jego budowanie, że ze dwóch izdebek dwa 
kominy wyszły... rozkazaliśmy i obwarowaliśmy tym 
niniejszym zapisem, żeby z obu izdebek jednym komi- 
nem murowanym a nie drewnianym dymy wy- 
szły" ^. 

Lecz i na tak małej przestrzeni były różnice w ce- 
nach; najdroższe miejsca były przy ulicy żydowskiej, 
tańsze w bocznych, a najtańsze pod samym murem. 

Nie powinniśmy bowiem zapomnieć, że Żydzi tru- 
dnili się przeważnie handlem, a dla handlu dostęp i ła- 
twe odnalezienie producenta przez konsumenta nie jest 


> Odnośniki przy szczegółowej histoiyi tego płaca podług fascy- 
knhi AML. Nr. 286, Yide str. 66. 
* Nr. nut. 46. 

tyitl lv««My. t 


18 

rzeczą obojętną. — ^Zresztą co się tyczy miejsca pod mu- 
rami fortyfikacyjnymi, to podług przepisów 
prawa, należało ono we wszystkich miastacłi 
królewskich do króla i mogło każdej chwili 
być evinkowane. Skarb królewski od lat bardzo da- 
wnych nie robił z tego prawa użytku, przeto miasto 
uważało te place za swą własność i jużto wynajmo- 
wało je na składy drzewa, jużto pozwalało na nich, 
na prawie emfiteutycznem, budować domy drewniane 
„przylepione do murów". 

1 tak, 11/8. 1586 r. wynajmuje Rada Żydom kawał 
placu koło prochowni na skład drzewa, w r. 1554 otrzy- 
muje Żyd Mojżesz pozwolenie na zabudowanie uliczki 
(plateola deserta) pustej na razie, w dożywocie ; lecz dom 
pozostał w rodzinie. 

Czy wszyscy obywatele wiedzieli o tem do kogo 
ten plac należy, trudno kategorycznie zadecydować; to 
się da z pewnością stwierdzić, że wiedzieli o tem sto- 
jący u steru miasta, jakoteż wiedziała o tem oppozycya. 

Rada nie sprzedawała tych placów, lecz 
udzielała prawa emfiteutu w dwóch posta- 
ciach: 

a) beneplacitum, 

b) za rewersem demolacyjnym. 

W obu wypadkach usprawiedliwiano owe uwa- 
runkowanie potrzebą publiczną, wojną i t. p., a zależało 
od wpływowości Żyda nabywcy, czy musiał podpisać 
rewers czy beneplacitum. 

Beneplacitum mniej więcej opiewało tak: 
Itaque quamdiu et qua- 


tenus hoc aedificium, quod 
ipse de praesenti constru- 
xit stare ac durare, nos ex 
nostro beneplacito permi- 


Pozwalamy tedy, by ten 
budynek, który on teraz 
postawił, stał i trwał... 
kiedy atoli ta część zaję- 
tej  parceli  do  jakiegoś 


19 


serimus...  quando autem przedsiębiorstwa, lub po- 

haec eadem pars occupa- stawienia domu miastu 
tae areae civitati ad ali- potrzebną będzie, zoho- 
quod incipiendum, statu- wiązał się z niej ustąpić 
endumque aedificium erit i plac wyrównać podług 
necessaria, de ea tunc ce- dawnych granic, 
derę, ipsamąue... signis ac 
metis antiąuis complanare, 
coeąuare sese obligavit. 
(Arch. m. Lw. fasc. 286, 
Nr. 38) K 

Rewers demolacyjny opiewa mniej więcej tak^: 
„Do tego obwarowaliśmy tym zapisem... uchowaj 
Boże potrzeba gwałtowna, żeby takowe budowanie po- 
trzebowano znieść, wolno nam (Radzie) będzie, póki 
ona gwałtowna potrzeba wojenna, znieść, zrzucić owo 
budowanie, tylko skoro ustanie ona gwałtowna potrzeba, 
wolno będzie temu (Żydowi), albo potomstwu, albo ko- 
muby spuścił to prawo swoje, takowe budowanie swym 
kosztem postawić". 


> Nr. mat. 11. 
« Nr. mat 46. 

Oba formularze powtarzają si^ dość często z licznymi waryan- 
tami; wybrano tn najdokładniejsze, podlag AMŁ. Consal. 18, pg. 814—15. 


n. 

Pożar w T. 1571 1 zmiany terytoryalne. 

Bezpieczeństwo ogniowe. Cznlent. Skarga Sodomy. Pożar 1671 r. De- 
krety królewskie. Nowy kompleks. Nowy szkopuł. Zarząd miasta. 
Oppozycya pospolitego człowieka. Przychylność Rady, a wrogie uspo- 
sobienie gmina. Powody nienawiści. Aron Rabinowicz. Józef Salomon 
i Perec. Mojżesz Złotnik i spólnicy. Najem dwa baszt i wieży. Izak 
i Dwora. Izak Sisskintowicz i historya jego domu. 

Z powodu tych trudności bardzo powoli zabudo-' 
wywały się nowe place, a w zamian za to w starych 
domach coraz więcej gromadziło się ludności; wskutek 
takiej ciasnoty, lada choroba dziesiątkowała ludność, 
morowe powietrze należało do codziennych gości, a ogień 
był nie do ugaszenia. 

Policya ogniowa wcale dla Ghetta nie istniała, bo 
wszystkie zakazy Rady, Ławy i 40-tu mężów umieli 
Żydzi jużto obejść, jużto sparaliżować przekupstwem; 
z drugiej strony trudnem było przestrzeganie wszystkich 
przepisów z powodu ciasnoty i biedy. Na strychach 
drewnianych domów i w piecach, wcale nie warownych 
i bezpiecznych, ^spuszczano" łój, wosk i inne towary do 
podniety sposobne, prócz tego palono srebra, bez ostro- 
żności. Jeśli do tego przypomnimy, gdzie się znajdowały 
składy drzewa i że prochy były złożone we wieżach 
i basztach, otrzymamy obraz bezpieczeństwa ogniowego 
w Gheccie. 

Zakaz gotowania w sobotę pociągał za sobą całą 
komplikacyę, celem utrzymania jedzenia w sobotę w na- 


21 


lełytej ciepłocie. Wypalano w piątek dobrze piec pie- 
karski, a wygarnąwszy zeń ogień, wstawiano weń jadło 


^.i/^'- 


Ryc. 6. 


Ryc. 7. 


Kinkiety z dawne] synagogi miejskiej znajdujące się obecnie w nowej. 

Nr. 6 ma napis „Hiems^S Nr. 7 napis „Yer". Twarze postaci są snąć 

umyślnie zniszczone. 

soł>otnie w garnkach kamiennych, następnie zalepiano 
drzwiczki powłoką z gliny. Jedzenie prażyło się w ten 
sposób przez całą noc i w sobotę do południa i zwało 
się „Czulent" ^' 

* Od hebrajskiego słowa sze^jalin skorumpowane 8ze'julin =» 
pozostałe przez noc (jadło). Jeszcze dzisiaj używa tego sposobu orto- 
doksya żydowska, nie chcąc łamać zakazu gotowania w sobotę. 


22 


Często też napalono w piecach pokojowych z piątku 
na sobotę. 

Otóż nieostrożność przy tym precedensie była czę- 
sto przyczyną pożaru pochłaniającego prawie całą dziel- 
nicę. 

I tak np. 15 stycznia 1628 ^ skarży sławetny Sie- 
mion Sodoma niewiernego Notę *^ wraz z rodziną... „iż 
oni podług swego trybu żydowskiego, którzy wszelakiej 
nieopatrzności i nieostrożności żyć zwykli z piątku na 
sobotę przed zachodem słońca, gotując się na sabat 
w piecach izdebnych, jakoteż innych gwoli potrawom 
swoim zgotowanych w piecach przy ogniu na nocy na 
cały dzień drew nakładłszy, przy potrawach nie rozka- 
zawszy palić, nie opatrzywszy, ani żadnego starania 
strony wieczora, jako i po północy. A po północy cum 
tota cohorte domesticarum suarum et aliis consanguineis 
podług swego trybu żydowskiego naprzód tałmut i insze 
ceremonie w nabożeństwach swoich zwykle odprawi- 
wszy, picia i insze insolencya w tańcach, jak przy sza- 
basach zwykli odprawiać... przez te swoje nieopatrzno- 
ści protestanta jako i innych sąsiadów mało nie spa- 
liwszy, nic nie dbając na admonicye sąsiedzkie, teraz 
znowu tą swoją nieostrożnością w paleniu pieców (gdzie 
potrawy) niezmiernem, protestanta domem świeżo zbu- 
dowanym 2000 fi. valentem cum suppellectili spalili 
i w niwecz obrócili". 


Trzy wielkie pożary notują akta i kroniki na prze- 
łomie obu wieków: 1571 i 1616 pożar w gminie miej- 
skiej i w r. 1624 zupełny pożar przedmieścia. 

» C. L. 378, pg. 67. 

* Nota » Nnty « Natan. 


23 


Na razie opiszemy pierwsze dwa, do trzeciego po- 
żaru przejdziemy, gdy mówić będziemy o przedmieściu. 


Rok 1571. Pożar ten był strasznym, a wszczął się 
w dzielnicy żydowskiej. Niestety brak w aktacłi docho- 
dzeń i śledztwa co do pochodzenia jego; rozmiary klę- 
ski opisuje Zimorowicz: 


(Tłómaczenie Piwockie- 
go, str. 218). 

Roku 1571 jako Judasz 
łotr, współapostołów swo- 
ich, w jednejże łódce 
płynących o niebezpie- 
czeństwo przyprawił, tak 
współimiennicy jego (Ży- 
dzi) Rusinów i Ormianów, 
sąsiadów swoich, w tenże 
sam pożar wplątali ognia. 
Cała okolica miasta ku 
wschodowi z placem Wo- 
łowym i wyższą częścią 
okręgu, ogień ze smro- 
dliwych bud żydowskich 
wszczęty, zniweczył; na- 
wet ruskiej nie przepuścił 
świątyni. Świątynięjednak 
Bożego Ciała od złorze- 
czeń zelżywego narodu 
wolną, przez uszanowanie 
z daleka obszedł. 
Zgorzała tedy, jak widzimy, prawie cała dzielnica 
żydowska wraz z sąsiednimi domami przy ulicy Ruskiej, 


(Editio Haeck: str. 132). 

Quemadmodum Judas 
Trifurcifer Consecraneos 
suos eodem nayigio fluctu- 
antes, secum in discrimen 
adduxerat, ita cognomines 
eius Judaei, Russos Arme- 
nosąue, vicinos eodem vo- 
ragine ignis hoc anno in- 
volverunt. Tota regio urbis, 
soli recenti proprior, cum 
foro ł>oario superioreque 
parte circuli flamma, ex 
olentibus tal>ernis Hebrae- 
orum, disperiit, neque 
profano fano Russico pe- 
percit, Mausoleum tamen 
Corporis Dominici, contu- 
meliis gentis blasphemae 
exempti, per reverentiam 
eminus circumivit. 


24 

Blacharskiej, placu Dominikańskim wraz z cerkwią Wo- 
łoską nb. dawniejszą. 

Rada miejska chciała skorzystać z pożaru i zaka- 
zała budować drewniane domy; wytyczono też plan 
ulicy, by wreszcie raz tą dzielnicę uregulować. Wywo- 
łało to zrozumiały popłoch wśród Żydów i tak poża- 
rem doszczętnie zniszczonych. Rzucono się o pomoc do 
króla. Zygmunt August wydaje dwa dekrety. 

Pierwszym z dnia 15/6 b. r. (1571) nakazuje burmi- 
strzowi, by nie szykanował Żydów i pozwalał im budo- 
wać domy jakie chcą: „na swych starodawnych 
placach mury i drzewem wedle przemożenia 
swego" ^ 

Drugi jest aktem łaski królewskiej i świadectwem 
klęski gminy żydowskiej. Tam król zwalnia Żydów 
lwowskich, z powodu szkód wyrządzonych pożarem, 
od wszystkich podatków i poleca staroście lwowskiemu 
Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, by ściśle się do tego 
zastosował rozkazu \ 

1 odbudowało się Ghetto na nowo bez ładu i bez 
porządku; tam nawet gdzie dawniej kamienice stały 
^budynki drewniane dla zubożenia teraz postawiono^S 
Lecz przy budowaniu dała się odczuć straszna ciasnota, 
a zwłaszcza bogatsi pragnęli za wszelką cenę przenieść 
się na miejsce wolniejsze. 

Przy pożarze poszedł z dymem „młyn koński^', 
runęła kamienica z domem nierządu, nadrusżyły się 
baszty miejskie wraz z wieżą „męczeńską", spaliły się 
domki drewniane ku murom w ulicy Nowożydowskiej 
wiodące, i zniszczyły wszystkie kamienice chrześcijań- 
skie (Sokołowska, Kostiowska etc.) jeszcze bardziej niż 
przedtem. 

> Castr. Leop. 884, pg. 621—2. 
* Ibidem, pg. 614—16. 


25 


Ogromny kompleks parcel budowlanych otworzył 
się tutaj po wschodniej stronie ulicy żydowskiej ku mu- 


Ryc. 8. 

Kinkiet mosi^iny ze starej synagogi,  z insygniami wojennymi ora? 
herbem Sobietkich (Janina).  Wysoki na 160 cm. Znajduje się w no- 
wej miejddej synagodze. 

rom i trzeba było tylko dużo pieniędzy, by je u miasta 
i prywatnych właścicieli zakupić. 

Do dawniejszych trudności natury prawnej (rewers 
demolacyjny— beneplacitum) przybyła jeszcze jedna wy- 


26 

pływająca z interpretacyi wyż wspomnianego dekretu Zy- 
gmunta Augusta (15/6 1571): Passus „wolno się na swo- 
ich starodawnych placach... pobudować^Młómaczono 
w ten sposób, że tylko na swoich dawnych a nie na 
nowych wolno się Żydom odbudowywać, czyli, że 
nie wolno Żydom sprzedawać prywatnych no- 
wych parcel, a tem mniej publicznych. 

Rząd Gminy spoczywał — jak w innych miastach 
na prawie magdeburskiem — w ręku Rady miejskiej, 
złożonej z 12-tu konsulów; na ich czele stało 3 pro- 
konsulów, zmieniających się co miesiąca. Urząd konsula 
był dożywotni, a gdy ubyło jednego, pozostali koledzy 
uzupełniali się przez kooptacyę. Oprócz czynności admi- 
nistracyjnych i reprezentacyjnych sprawowała Rada są- 
downictwo, jużto jako wyższa instancya, jużto jako 
pierwsza instancya w wypadkach poszczególnych. Zwy- 
kłe sądownictwo sprawowała Ława z burmistrzem czyli 
wójtem na czele. Zwyczajowo się ułożyło, że jeden z kon- 
sulów był wójtem, ł^wa była też dożywotnia i uzupeł- 
niała się sama. 

Obie te władze miejskie miały dla swych człon- 
ków zastrzeżone pewne dochody i to dosyć znaczne; 
szczególnie Rada administrowała samodzielnie i bez 
zdawania rachunku, dochodami miejskimi \ nakładała 
i ściągała z mieszczan rozmaite daniny (szos), czem pod- 
burzyła i zraziła sobie mieszczaństwo lwowskie. 

Rządy oligarchiczne były solą w oku „pospolitego 
człowieka" i przez cały wiek XVI i początek XVII-go 
wrzała walka mieszczan z rządzącym patr>xyatem. 

Biedniejsze mieszczaństwo patrzało z zawiścią na 
bogatych i bogacących się coraz bardziej konsulów 
i szukało dokoła  przyczyny swego  ubóstwa.  Stan  ten 

' Vide niżej, rozdział VIII. 


27 

wykorzystywali bogatsi demagogowie: (Alembek, Schar- 
fenberg-Osłrogórski) i stawali na czele niezadowolonych, 
do walki z Radą. 

Na liczne urgensy i prośby do tronu, Stefan Batory 
utworzył w r. 1576 kollegium 40-tu mężów, jako ciało 
kontrolujące Radę, a na jego czele stanął Regent 40-tu 
mężów = regens civitatis. Lecz władza została przy Ra- 
dzie, a regent został trybunem ludu zakładającym swe 
veto w jego obronie ^ 

Co się tyczy stosunku tych władz do Żydów, to 
ich sądowniczej kompetencyi tutaj rozbierać nie bę- 
dziemy (o tem rozdział o sądownictwie) *, zaznaczymy 
tylko w ogólnym zarysie, że nierówno, ba nawet prze- 
ciwnie, zachowały się wobec Żydów z jednej strony 
Rada, a z drugiej 40-ci mężowie. 

Rada złożona z bogatych kupców, udoktoryzowa- 
nych przedsiębiorców i dzierżawców dochodów publi- 
cznych, lekarzy i aptekarzy, nie bała się wcale konku- 
rencyi żydowskiej — ileże sama regulowała prawa ku- 
pieckie wszystkich warstw społecznych w mieście. Chcąc 
ponadto, jużto dla siebie, jużto miastu jak największe 
przysporzyć dochody, nie oglądała się na „uboższą brać 
ani na pospolitego człowieka" i Żydom, którzy drogo, 
nawet bardzo drogo się opłacali, udzielała różnych prae- 
rogatyw, praw handlowych i przemysłowych. Zresztą 
Radę tworzyło szczupłe kollegium złożone z 12 ludzi 
i z tych alternacyą co roku urzędowało tylko 6; otóż 
Żydom znającym różne drogi i dróżki nie trudno było 
zjednać sobie 3—4 konsulów — stanowiących większość 
urzędującej Rady. 

' Podług: „Patrycyatn^ Łozińskiego oraz Czołowskiego 
„Organizacjra dawnych władz miejskicli'*. 
» Cap. XIV. 


28 

Tak samo jak z prawami handlowymi działo się 
i z konsensami budowlanymi. Rada ciągle potrze- 
bowała pieniędzy, miasto ciągłe miało długi; place 
i domki miejskie w Gheccie położone dla nieżydów nie 
miały większej wartości, a tu nadarzali się bogaci Ży- 
dzi, którzy za wszelką cenę je posiąść chcieli, tak, że 
wysokość ceny nie stanowiła tu o niczem; Rada mogła 
cenę wyśrubować jak chciała w górę, prócz tego za- 
strzegała sobie (na użytek konsulów) porękawiczne, 
a Żyd płacił bo nie miał gdzie mieszkać mimo docho- 
dów i mimo majątku. 

W przeciwieństwie do Rady, kollegium 40 mężów 
jako reprezentacya drobnego kupca i rzemieślnika (20 
kupców i 20 rzemieślników) widziało w Żydzie swego 
konkurenta, tern straszniejszego, że dającego— jak i dziś— 
wszystko taniej i na kredyt. Poszukując przyczyn tej 
taniości, nie widział jej rzemieślnik, lub drobny kupiec 
chrześcijański w wyższych swoich potrzebach i wyma- 
ganiach, lecz dopatrywał się ich w oszukaństwie ży- 
dowskiem, w tern, że oni nie płacili rzekomo podatków, 
nie spełniali straży miejskich, ani innych obowiązków ^, 
ba, nawet byli w spółce z dyabłem i zaprzeda wali mu 
każdego, który z nimi miał jakiś kontakt — jak tego chce 
ksiądz Mojecki * lub M. Seb. Miczyński w swem „Zwier- 
ciadle korony polskiej"*. 

Żydzi musieli tedy w każdej  sprawie  być  zdecy- 

> C. L. 383, pg. 2397 (Dekr. z 2/5 1681), Nr. mat. 84. 

* PrzecławMojecki (Doktor teologii, dziekan kamionecki ) : 
„Żydowskie okrucieństwa, mordy i zabobony". Kraków, 1598, prze- 
druk 1618, Nr. bibl. Ossol. 10361. 

* M. Seb. Miczyński: „Zwierciadło korony polskiej, urazy 
ciężkie i utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów Rplta". Kraków, 
u Macieja Jędrzejowczyka (Nr. bibl. uniwers. Iw. 87, C. 56, Nr. bibl. 
Ossol. 47382). 


29 

dowani na dwie rzeczy: a) pozyskanie sobie Rady 
i b) opłacenie kosztów ewentualnego sporu 
Kwadragintaviratu z Radą. 

Gorycz „pospolitego człowieka'^ wzmogła się teraz, 
kiedy po pożarze Żydzi zaczęli skupywać przeciwległe 
grunta, a Rada gruby odbierała pieniądz, już to za 
place, czy domy, jużto za konsensy. 

I tak np. w r. 1589 (28/8) * hypotekuje Grek An- 
drzej Achelli sumę 2000 złp. na swej kamienicy 
(znanej nam już „Kostiowskiej^^ od teścia Achellego Ko- 
stia Rusina) na rzecz Żyda Arona Rubinowicza, do- 
tychczas mieszkającego na przedmieściu. Po zawarciu 
kontraktu otrzymuje Aron intromissyę i zamieszkuje 
stale tą kamienicę. — Był to zwykły sposób obchodze- 
nia ustawy, zakazującej Żydom nabywania nowych do- 
mów (ut supra) (praktykowany po dziś dzień w Rosyi). 
Lecz w ten sposób Rada nicby z tego nie miała; za- 
częto więc Aronowi dokuczać, kwestyonując jego prawo 
zastawu i czasowego posiadania tego domu. Aron chcąc 
utrzymać się przy kamienicy wypłaca 7/1 1601 r. Ra- 
dzie: 1000 złp. i otrzymuje w zamian prawo posiadania 
tego domu, dopóki miasto mu nie zwróci tej sumy. 
Była to tedy danina w formie bezprocentowej pożyczki *. 
Przeciw tej całej transakcyi z poduszczenia „pospolitego 
człowieka^^ protestuje jakiś krewny Achellego i zaczyna 
proces z Aronem ; sprawa opiera się o Trybunał koronny; 
Aron wygrywa sprawę i pozostaje w posiadaniu nadaP. 

Inny przykład gospodarki Rady: 

Wiemy, że w r. 1554 Mojżesz wybudował do- 
mek pod murem.  Przy pożarze zniszczał ten domek, 


1 AML. fasc. 180 (ex regestis). 
» AML. fasc. 267. Nr. 26. 
• AML. księga 227, pg. 62. 


30 

a teraźniejsi pp. rajce obaczywszy, te te lignea aedificia 
upadały... maiorum exemplo dopuścili murować ^ Lecz 
nie było to za darmo; za konsens zapłacili obecni wła- 
ściciele Radzie: 600 złp., podpisali rewers demolacyjny 
i zobowiązali się do płacenia czynszu emfiteutycznego '. 
Za to wymurowali kilka domów niedaleko muru (pod 
murem). Właścicielami ich byli: Józef Salomon, ra- 
bin ekscypowany przez króla z pod wszelkiej 
władzy i poddany bezpośredniej jurysdykcyi 
królewskiej^ i Perec. Po rychłej śmierci Pe- 
reca 3-ej jego synowie: Salomon Niemiec 
(Askenassy), Marek i Mojżesz zawładnęli sche- 
dą ojcowską*. 

Im później^ tem drożej wysprzedawała Rada par- 
cele pod murami; i tak w r. 1588^ zapłacili za plac 
dotychczas przez się za 4 złp. rocznie dzierżawiony: 
JakóbMojżeszowiczsyn, Lazar Taussig i Izrael 
Janowicz zięciowie, Mojżesza Złotnika czyli 
Niemca: 1000 złp. 1 tu podpisano rewers demola- 
cjjny. 

Wkrótce atoli place nie wystarczały i Żydzi zaczęli 
się przesuwać pod same mury i zajmować wieże i baszty. 

I tak za czynszem 4 złp. wynajęli ci sami Żydzi 
(ut supra) dwie baszty miejskie ^; po śmierci pierwszych 
właścicieli przeszedł cały ten kompleks domów wraz 
z  basztami  na  całą falangę  synów  i  zięciów,  którzy 

» AML. ks. 227, pg. 62. 

* ibidem. 

* Schorr: Organizacja str. 88. 

^ Między imionami zachodzi tn niejasność dla braku nazwisk 
a często nawet patronimików; oparliśmy się na C. L. 856, pg. 1406 
oraz AML. fasc. 257, Nr. 28. 

• Consnl. 17, pg. 1286—8, 2/2 1588. 

• Nr. mat. 47 i 52. 


31 


w aktach figurują pod zbiorową nazwą: „successores 
Jacobi Mojżeszowicz, Izraelis Janowicz etc. etc." K 

Między obiema basztami wyżej wspomnianemi znaj- 
dowała się znana nam już wieża „dla męczenników". 

Po zgorzeniu „domu nierządu" przeniosło się do 
tej wieży lupanarium (— złoczyńców od końca XVI w. 
torturowano na ratuszu a tracono publicznie — ). Na- 
czelnik gminy żydowskiej ' chcąc oczyścić Ghetto od 
tego brudu, wypłacił Radzie ryczałtem 200 złp. i wziął 
na wieczną dzierżawę tą wieżę. Spadkobiercy jego mieli 
[rfacić rocznego czynszu 2 grzywny. Kontrakt opiewa 
na imię Izaka Nachmanowicza i jego żony 
Chwały vel Chwalki, jest zaopatrzony klauzulą ru- 
macyjną na wypadek potrzeby publicznej i nosi datę 
11/8 1586 ». 

Jeszcze o 10 lat przedtem bo w r. 1576 (28 lipca) 
uzyskał inny Izak (imię ojca jego nie znane) za pro- 
tekcyą IMP. Sebastyana Żórawińskiego, pozwolenie na 
postawienie domeczka drewnianego (domunculum) tuż 
oł>ok wyż. wspomnianej wieży za czynszem emfiteuty- 
cznym 1 złp. 15 gr. i rewersem demolacyjnym *. 

Lecz zwaliska domu nierządu nie stafy długo pustką. 
Już w r. 1590 kupił je wraz z całym placem u Rady 
Izak Susskindowicz i wypłacił za to 1330 złp. pod- 
pisał ewikcyę na rzecz miasta w razie potrzeby publi- 
cznej i zobowiązał się do płacenia 2 złp. rocznego czyn- 
szu emfiteutycznego *. A miała Rada prawo do tej sprze- 

* C. L. 366, pg. 1406—7 oraz AML. fasc. 267, Nr. 28. 

* Izak Nachmanowicz, vide rozdział lY. 

» AML. fasc. 177 oraz fasc. 257, Nr. 10. Wieża ta — o ile wy- 
nika s aktów jest identyczną z basztą ruską (fasc. 266). 

* AML. fasc 174. U tego to Izaka zrabowano przy napadzie 
240 n. gotówką i pierścień wartości 80 fi. (C. L. 366, str. 1166). 

» Podłng regestrów f ascykułów : f . 888 data sprzedaży 6/8 1689 r. 
oraz obacz AML. Ck>nsul., tom 20, str. 608. 


32 

dały; kamienica ta była niegdyś żydowską. Ostatni jej 
żydowski właściciel Samuel wychrzcił się w r. 1484, 
a gdy umarł tiezdzietnie zostawił ją w spadku arcybi- 
skupowi Janowi Strzeleckiemu ^; ten darował ją swemu 
kapelanowi rodem z Francyi, a kapelan odsprzedał ją 
w r. 1524 Radzie \ Rada odnajmowała ją na lupana- 
rium aż do pożaru. Była tedy ta kamienica prywatną 
własnością Rady a nie miasta. Rada szukała kupca nie- 
żydowskiego ^ lecz gdy się żaden nie trafił, odprzedała 
ją Izakowi. Ten zburzył ruderę i wymurował okazały 
dom. Budowę prowadził znany budowniczy Paweł Szczę- 
śliwy. 

Jak tedy widzimy prawie cała część Ghetta dotych- 
czas pusta, lub nieżydowska przeszła w ręce Żydów. 
Reszta domów, parcel i budowli miejskich przeszła na 
własność jednej rodziny; dlatego przerwę tok opowia- 
dania i wyświetlę stosunki tej rodziny. 


' 1 Jan StTzeleoki by) arcybiskupem lwowskim od r. 1481 — 1488 
resp. 1483, w dokumentach jest tylko imi^ arcybiskupa „Jan** podane, 
a nazwisko podług Pirawskiego: De statu archidieoeeeoe leop. 
ed. Finkel-Haeck, pg. 44. 

• AMŁ. ks. 227, pg. 62 oraz ks. 224, pg. 298, punkt 1. 

* Nr. mat 52 (dekret trybunału). 


m. 

Rodilny żydowskie we Lwowie. 

Bnk monografii o rodzinach żydowskich.  Watoośó tej gaięń. Brak 

naswiak. Patronimica i inne imioniska. Transcrypcya imion. Ubóstwo 

Żydów. Włosi i Torcy. Marrani. Ich ustąpienie. 

O rodzinach żydowskich niema wcale monografii 
w literaturze polskiej. Je&li pominiemy obszerną roz- 
prawę Kraushaara o Jakóbie Lejbowiczu Franku oraz 
kilka uwag, więcej lub mniej cennych, rozrzuconych po 
rozmaitych dzi^ch historycznych, nie znajdujemy nic, 
coby nam otwierało wrota tak ważnego czynnika spo- 
łecznego, jakim jest rodzina. Bibliografowie i historycy 
hebrajscy (Bułier, Dembitzer i t. p.), którzy całe ency- 
klopedye różnycli miast zestawili, nie wychodzą poza 
kilka nieznacznych uwag, znanych z życia dotyczącej 
jednostki, a co najwyżej — jeśli chodzi o rabina — cy- 
tują jego dzieła bez wewnętrznego związku. 

A przecież historya jednej rodziny jest nieraz — 
jak się przekonamy — historya całej epoki jakiejś gminy, 
a nawet liistoryą całej ziemi, nieraz taka jednostka bie- 
rze w ręce wszystkie możliwe przedsiębiorstwa jakie 
naokół się nadarzają i snuje niejako przędzę dokoła ca- 
łej ziemi. Lecz gdy taka jednostka runie, padają na pe- 
wien czas wszystkie interesa^ by napowrót się potem 
skupić w ręku innej jednostki. 

t]r«itl l«*«M]r. S 


34 

Dlatego z taką jednostką liczą się urzędnicy danej 
ziemi, ba nawet król obdarza ją różnymi ekscepcyami, 
tytułami i t. p. Pieniądze i spryt stanowią o wszystkiem, 
a do tego jest wymaganą w czasach, o których piszemy, 
wiedza talmudyczna. Mąż, który te zalety posiada, staje 
zazwyczaj na pewien czas na czele swej gminy, gmina 
wysyła go do Ziemstwa, a stamtąd jedzie na sejmy ży- 
dowskie ; tutaj styka się bezpośrednio z rządem, a zwła- 
szcza z podsk£urbim — nieraz tą drogą dostaje się na 
dwór królewski i osiąga najwyższe, dla Żyda dostępne, 
zaszczjrty. Zdaje się, że Saul Wahl, ów mityczny król 
polski, między Walezym a Batorym lub Batorym a Trze- 
cim Zygmuntem, urósł w fantazyi ludu żydowskiego po 
tej zaszczytów drabinie. 

Lecz wszystkie te jednostki giną w pomroce za- 
pomnienia, znamy często jedną chwilę, jeden epizod 
z życia tych ludzi — ich świetność (Wahl) lub upadek, 
lecz nie wiemy skąd przyszli, gdzie zniknęli, wśród ja- 
kich wzrośli warunków, nie znamy dalszych losów ro- 
dziny, bo brak nam owych głównych wytycznych w dro- 
dze naszych poszukiwań, a są nimi nazwiska. Istnieją 
patronimika: Mojżesz ben Jakób = Mojżesz Jakóbowicz = 
Mojżesz Jakóba=M o s z e k Kuby w Poznańskiem, a M o- 
szko Kuby na Rusi. Już syn Mojżesza zwie się Mojże- 
szowicz = Mojsiejowicz = Moszkowicz i t. p. Wobec 
dosyć szczupłej ilości imion nadawanych w tej samej 
gminie, nie wie się często, czy się ma do czynienia z je- 
dną i tą samą osobą. Nieraz na jednem miejscu mamy 
patronicum j. np. Izrael Josephowicz (Józefowicz) (vi de 
cap. V), na drugiem zaś mamy matronimicum : Izrael 
Eideles (syn Adeli = Eidele) i tylko dzięki przypadkowi 
mogliśmy stwierdzić tożsamość tej osoby ^ 

» ConBul. 26, pg. 729-730. 


35 


Ryc. 9. 
Synagoga Izaka Nachmanowicza (widok wewnętrzny). 

Już W XVI wieku napotyka się często ustalone 
określenia podług miasta rodzinnego: Izrael Złoczowski, 
Mojżesz z Buska, Hurwitze od miasteczka Horowitz, 
Aron Reiss* (od Rusi?), Askenassy' = ogólne określe- 
nie niemieckich Żydów,  a więc Mojżesz  Askenassy = 


» AGZ. X 1741-3-4. 
• Pinaks. karta 30, str. 1. 


36 

Mojżesz NiemieCy Komprecht = Gombrycht = Gompert 
i t. p., Luria, Auerbach = Auerpacht \ Eilenburg = 
óhlenberg \ Graupen, to ostatnie imię pewnie od krup, 
któremi handlował. Często mamy określenie podług za- 
wodów: Mojżesz Złotnik i^Mojsey Aurifał)er) Mojsze Mo- 
cher (kupiec, przekupień), często są imioniska jak Łazarz 
Tłusty, Mały Josel, a zwłaszcza u muzykantów zwał się 
od instrumentu: Mojsze Bass, Chaim Fidel i t. p. ^. 

Co się tyczy pisowni imion, to w aktach hebraj- 
skich zachowaną jest mniejwięcej ortografia klasyczna^ 
przyczem nieraz zostawiona jest forma zdrobniała np. 
Temerl (Tema), Surale (Sura) i t. p. W aktach łaciń- 
skich i polskich transkrypcya jest okropna. Już ta oko- 
liczność, że Żydzi polscy w swych długowiecznych wę- 
drówkach zatracili czystą wymowę hebrajską, spowo- 
dowała wielkie zamieszanie i skażenie imion biblijnych 
do niepoznania. Klasyczne Mose przekręcano naMoyse= 
Mojżesz = Moszko = Mojszały i t. d. Niekiedy mamy 
tłómaczenie imion na język polski: Zwi = Hirsch = 
Jeleń, a syn zwał się Jeleniowicz (czeskie Jellinek), Arje= 
Lew = Leo = Leib = Lewko i t. p. Wogóle znacho- 
dzimy cały szereg imion zniszczonych: Wołczko (Wolf) ^9 
Mordko (Mardochaj), Jossko (Józef) ^ oraz domorosłe Mo- 
szko. Im dalej w wiek XVn giną u mężczyzn brzmienia ru- 
skie i wogóle słowiańskie, zostają atoli u kobiet po dzień 
dzisiejszy: Chwała = Chwałka ^ Zlata, Libe = Luba = 
Lubka= Lupka ^, Dobra = Dobryż, Sława = Sluwe i t. p. 

> ibid. k. 26, sta-. 1. 

• ibid. k. 14, str. 2. 

• Yide rozdział XXIL 

« AMŁ. fasc 286, Nr. 19. 

» Rusa. Jewr. Arch. DI 88—6. 

• C. L. 850, 26;6 1696. 

^ W dziele Mardochaja Jaffe: Łbnn liabiiz w^argamaii 


37 


Byc 10. 
Synac^oga Itaka Naehmanowiosa (widok aewnętrany). 


38 

Otóż brak nazwisk, rozmaita pisownia tych samych 
imion, brak papierów rodzinnych i archiwów familij- 
nych, które podczas licznych rabunków i pożarów po- 
ginęły, uniemożliwiły i nam zestawienie większej ilości 
rodzin. Tam gdzie wątek się ciągnął, akta milczały 
i naodwrót. Tyle możemy podać jako rezultat naszych 
badań nad kilku rodzinami — a do tego samego rezul- 
tatu doszedł Czacki w swych badaniach nad Żydami 
w wieku XVni — że bogactwa we właściwem tego 
słowa znaczeniu u Żydów nie było. Najbogatszy Żyd 
lwowski owego czasu jest żebrakiem w porównaniu 
z takim Boimem, Kampianem, Bandinellim, już nie 
mówiąc o takim magnacie jakim był Korniakt \ W Pra- 
dze znachodzimy tak bogatych Żydów, jak np. Mardochaj 
Majsel •, który zostawił 516.250 zhr. (23/4 1601), podczas 
gdy Żyd lwowski miał się wywiązać z większej spłaty, 
bankrutował i znikał z hor}'zontu, lub ginął w więzie- 
niu za długi; niekiedy stara się taki bankrut ratować 
za wszelką cenę i wszelkimi sposobami, lub lekceważy 
sobie wyroki sądowe, lecz to świadczy raczej o anor- 
malnych stosunkach prawnych i egzekucyjnych w Pol- 
sce, aniżeli o bogactwie Żydów. 

Przez jedno, lub dwa, a najwyżej trzy pokolenia trwa 
bogactwo i wpł>'w jednej rodziny; następnie wszystko się 
rozlatuje, a na to miejsce przychodzą ludzie nowi. 

Ważną różnicę między stosunkami chrześcijańskimi, 
a żydowskimi stanowi jedna okoliczność. 

resp. 129, rozstrzyga tenże kwestyę pisania imienia: Łubka i orzeka, 
ie powinno się pisać przez ,,b" ^2" od słowa lubisz t. j. masz pociąg 
ku niej, a nie od łupisz t. zn. rabujesz. Poleca dalej Jaffe by przy 
pisaniu imion uwzględniano gramatykę języka do jakiego naiety 
„Gdyż każdy język ma swoją gramatyk ę*^ 

* Łoziński: Patrycyat 315. 

* Stein: Gesch. d. Juden in Bóhmen, str. 67. 


39 


I chrześcijanie i żydzi otrzymali przypływ wię- 
kszych kapitałów od południa w drugiej połowie XVI 
wieku. Wielcy kupcy włoscy, genueńscy, jak Bandinelli, 
Massari, Vevelli, Ducci, greccy jak ELatakallo, Bałaban 
i już raz wspomniany Kor- 
niakt, wprowadzili do han- 
dlu lwowskiego ową wiel- 
koświatową uniwersalność, 
nowego ducha i wielkie 
kapitały, a przyjęci gościn- 
nie we Lwowie zaaklima- 
tyzowali się tutaj, pożenili 
i wzmocnili zastępy obywa- 
telstwa łacińskiego (Włosi) 
i ruskiego (Grecy). 

1 Żydzi mieli swój do- 
pływ. Po wygnaniu Marra- 
nów z Hiszpanii w połowie 
XVI wieku, przeniosło się 
bogate kupiectwo żydowskie 
do Włoch i Turcyi, a stąd, 
dzięki mądrej polityce Za- 
mojskiego, zaczęło immigro- 
wać do Polski; Zamość stał 
się punktem oparcia, a'Lwów 
ogniskiem handlowem. Lecz 
jak przyjęli Żydzi lwowscy 
takich „Franków" jak Abra- 
hama Mosso wysłańca potę- 
żnego ministra — Żyda tureckiego, don Józefa Nasi, księ- 
cia Naxosu, jak Mojżesza de Mosso i jego brata Mardo- 
chaja, Dawida Sydis, lub Abrahama Gambai? Różnica 
między sefardyjską (hiszpańską) a asskenazyjską (nie- 
miecką) kulturą była się już zarysowała; wysoko kul- 


Ryc. 11. 
Zarys poziomy  synagogi Izaka 
Nachmanowicza  przed  rekon- 
strukcyą w 1596 r.  I przedsio- 
nek, II i III sklepione izby. 


40 

turni Hiszpanie różnili się strojem, mową, obyczajami, 
nawet rytuałem religijnym i szeroko zakreślonjrmi pla- 
nami handlowymi od polsko-ruskich Żydów. Konku- 
rencya zdziałała resztę. „Wszyscy ileście ich mieli, przy- 
jaciele wasi są wam teraz nieprzyjaciółmi... i radziby 
was z^adzili i radziby was kupili i t. p.^^ \ pisze Mo- 
sze Mosso do brata swego Mardochaja w r. 1587 o lwow- 
skich Żydach. 

I Żydzi tureccy ustąpili. Już z początkiem XVII w. 
nie masz ich w aktach sądowych, a i na cmentarzu ży- 
dowskim ledwo jedno czy dwa są epitafia ze zwykłym 
w tych wypadkach dopiskiem: „aszer hogla migaluth 
sephard^* = który uszedł z niewoli hiszpańskiej *. 


Podając historyę kilku rodzin lwowskich, musieli- 
śmy się ograniczyć do materyału zawartego w aktach 
łacińskich lub polskich L j. prawie tylko do życia ze- 
wnętrznego, handlowego. Wszelkie testamenty, zapisy, 
natury rodzinno-prywatnej i t. d. zawarte w aktach ży- 
dowskich sądów duchownych, nie istnieją więcej ; o ile 
tedy ubocznie lub okolicznościowo (Epitafium, tablica 
pamiątkowa w synagodze) nie mamy jakichś wiadomo- 
ści, możemy przedstawić tylko zewnętrzną stronę po- 
szczególnego osobnika, życie rodzinne jest dla nas zam- 
knięte. 


i AMŁ. Ind. Jnd. civ. XVI, pg. 1177 (u Łoasińakiego „Patrycyat" 
8tr. 58). 

* Yide: Snchystaw Maoeweih Kodesz zeszyt 4. Sz czegół, 
o tych Żydach, patrz niiej przy baadln winem i mahnazyą, cap. XIX. 


IV. 
bak Nachmmnowlcz. 

Spłtefium Róży Nachmanowej (Złotej Boty), Charakterystyka Żydów 
16 i 17 wieka. Izak Nachmanowicz, Jego działalność w gminie i ziemi 
raskiej, stosunki handlowe, zastawy. Zastaw skarbu królewskiego. 
Diiertawa rogatek, myt i ceł. Anormalne stosunki. Skargi o zdzier- 
•two. Wpływ Izaka na dworze Zygmunta Augusta. Budowa synagog 
w świetle ustawodawstwa synodalnego, królewskiego, oraz sejmowego. 
Historya kamienicy Oleskiej. Pertraktacye Izaka z gminą. Budowa 
synagogi. Opis Jej. Bodzina Izaka. Jego śmierć. 

„Tu pochowana niewiasta ksiąt^ca, potakną pani, 

Boża, córka Jakóba, 

na dniu 8-cim na 4-ty miesiąca „rzek stale płynących" * 

6896 (1687)* 

Nad nią ja płacze gdyż z nią runęły w domu Jakóbowym 

radość i wesele. 

Korona upadła, a am^lrn^ft. pomoc. 

I Jakoby świecznika ramiona złunane, jego palniki i kwiaty ozdobne, 


> MiMiąc Tiszri = D^omm m^ podług Oeseniusza £d. Xn 
iśr. 85 (\mt) der Monat der persnnierenden StrOme. 

* U Suchystawa mylna data 1685 (5685) polega na podaniu 
nH^ zamiast „n**. Akta i pomnik wykazują nasz rok. Błąd ten po- 
wtórzyli Karo i Buber, oraz Jaworski za Karą. 


42 

(tak odpadła pomoc tej) Kobiety, wńród wielu nie znalazłem podobnej. 
Królowie j% widzieli, a ksią^ta przed nią wstawali dla oddania Jej 

[bołdn. 
Oby jej dusza miała udział w tyciu wiecznem. 
Amen"j». 

Oto epitafium Róży Nachmanowej, znanej powsze- 
chnie do dnia dzisiejszego pod nazwą Złotej Róży. Jest 
ona najbardziej typową postacią swego czasu i jako taka 
przeszła do łiistoryi, lecz z czasem zatarły się kontury 
i rysy rzeczywistości, a wpleciona w szereg faktów tii- 
storycznycłi rozwiała się wraz z nimi w legendarną 
mgłę, coraz to bardziej zanikającą. 

A przecież Róża była postacią rzeczywistą, żoną 
wielkiego kupca Nachmana Izakowicza, a synową boga- 
tego fundatora lwowskiej synagogi. 

Cała ta rodzina, która przez trzy czwarte wieku 
trzęsła Lwowem, a nawet rej wodziła na sejmacli ży- 
dowskich, to jedna z tych licznych rodzin polskich, 
o których wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale: 
dziad zdobył wielki majątek, ufundował synagogę i cały 
szereg instytucyi publicznych, syn eksponuje się za wiele, 
traci grunt pod nogami i tylko dzięki sprytowi i szczę- 
śliwym okolicznościom, zyskuje pod koniec życia równo- 
wagę; wnuk, wychowany przez matkę w dostatkach, 
jeszcze na ryzykowniejsze się puszcza interesa niż ojciec, 
zrazu zyskuje honory, lecz wkrótce grzęźnie coraz bar^ 
dziej, aż wkońcu traci wszystko, co dwa pokolenia mo- 
zolnie nagromadziły i ginie marnie bez śladu. 

Przyglądnijmy się tym trzem pokoleniom, a bę- 
dziemy mogli śmiało rozciągnąć analogię na rozwój 
ogólny rodzin żydowskich w Polsce. 

Póki mężowie ci byli bogatymi zwano ich w aktach 

* Całe epitafium: Suchystaw, zeszyt 2. Kaxx>, nota II, w j^ 
zyku hebrajskim. Yide rycinę: 60. 


43 

i w łydu: providus, famatus, a nawet generosus, gdy 
zoboteli i upadli noszą tytuły wszystkich innych Żydów : 
perfidus, infidus, lub incredulus. 

Protoplastą tej  rodziny był  Izak  Nachmanowlcz 
(syn Nachmana). Trudni się lichwą i pożycza pieniądze 


Ryc. 12. 
Pnekrój  pionowy cz^óci zachodniej synagogi Izaka Nachmanowicza 
przed rekonstrukcyą w 1595 r.  Brama zrekonstruowana podłóg mo- 
tywów w synagodze zachowanych. 

własne oraz kleru i panów świeckich, dzierżawi do- 
chody państwowe i miejskie. 

Najdawniejsza o nim zapiska jest w r. 1565 ^ i wów- 
czas już jest pierwszym assesorem sądu żydowskiego, 
a może zwierzchnikiem koUegium dla spraw czysto ży- 

» C. L. 382, 8tr. 885 (AGZ tom X, str. 87). 


44 

dowskich. Nosi on tytuł .doktor*", a że rabinem nie 
był, musiał być seniorem generalnym ziem ruskich^. 
On to jeździ na zjazdy do Lublina czy Jarosławia i na 
rekwizycyę podstarościego Dąbrowskiego wypłaca na 
ręce starosty Mikołaja Herburta sumę 8000 węg. dok. 
(w dwóch ratach) suo et totius communitatis in regno Po- 
loniae et in Ducatu Lituanniae nomine*" Jako kontrybucyę 
wojenną Żydów polskich i litewskich, w myśl uchwi^ 
sejmu w r. 1589*. Funguje on ustawicznie w sądzie ży- 
dowskim i wszelkie notatki wymieniają go na pierwszem 
miejscu wśród kolegów żydowskich K On wypłaca, jako 
senior, Żydów miejskich wraz z kolegą po senioracie, Abra- 
hamem Czechem, staroście i wojewodzie, należne czy 
zwyczajowe, munus judaicum charitativum ^. W sporze 
gminy chrzeiicijańskiej z Żydami o prawo handlu i kup- 
czenia, zajmuje Izak wybitne stanowisko, zgłasza krzy- 
wdy, oblatuje dekreta i przywileje królewskie^. 

Izak jest bogaty i rzutki; na dowód niech posłużą 
cyfry ; stałe jego conto-currente z kapitalistą owego czasu, 
Konstantym Korniaktem, wykazuje w rubryce winien 
w r. 1591=3400 fl.«, w r. 1592 = 2000 fl^ w rubryce 
ma w r. 1593 = 6000 fl.®; 7/1 1588 pożycza Izak Toma- 

> Yide Schorr: Organizacja, str. 11 i dalsze. 

« C. L. 876, pg. 663, 24/8 1689. 

' Dekret (aw. 1, na str. 4S) wylicza skład 8%da żydowskiego : Jan 
Zajdlicz, poddelegat (pisarz? vide Schorr: Żydzi w Przemyśla, str. 45), 
Izak Nachmanowicz, doktor, Jakób Treych, Jakób Siisskind, Na- 
chim Baruchowicz, starsi żydowscy. Inny akt — Jedyny wypis z aktów ży- 
dowskich (Monnmenta confratemitatis Staoropigianae, YoL I, pg. 106) sr. 
1584, wylicza sk2ad s%da : Wiktoryn Kowalski, pods^ek ziemi Iw. i sędsi* 
żyd. Izaak, Abr. Czech, Moszko, seniores et perfidos, Moszko Szkolnik. 

• C. L. 887, pg. 808. 

» Yide: „Handel"*, Bozdzial XVin. 

• T. L. 82, pg. 711. 
' T. C. 86, pg. 1122. 

• Ibid. pg. 1142. 


45 


gzowi Starzyckiemu 3200 n.\ w r. 1592 pani Katarzynie 
Boreckiej 1000 fl. u Kucharskiego 2000 fl.\ Kucharskiemu 
w r. 1501 = 3000 fl.», a w r. 1593 temuż wraz z Andrze- 
jem Dąbrowskim = 2150 flA Wszystkie te sumy połycza 
jułło na skrypt, jużto na hipoteki ; i tak np. hipotekuje 


Rya 18. 

PnekróJ pionowy casęki wichodniej synugogi Izaka Nachmanowicza 

pned lekoDStmkc^ w 1695 r. (podług rysonka w „Sztuce lwowskiej** 

Władysława Łozińskiego). 

i przenosi z jednej nieruchomości Tomasza Starzyckiego 
na drugą sumę 5000 fl.^ 


> G. Ł. 845, pg. 1094 (7/1 1588). 

• T. L. 94, pg. 602. 

• Ibid. pg. 894. 

« T. Ii. 86, pg. 1181. 

• T. Ii. 82. pg. 1070. 


46 

Wielką rubrykę stanowi u Izaka pożyczanie pie* 
niędzy na zastawy t. zw. ręczne — o ile nas pouczają 
akta, czyni to tylko na wielką skalę. Tak zastawia 
u niego Stanisław Bonifacy Mniszek, kasztelan sanocki: 
, namiot brunatny, złotogłowy, z gałkami srebrnemi 
i prętami, srebrem powleczonymi, odebrany dopiero 
w 16 lat po śmierci Izaka u jego żony Chwały.^ 

Zapuszczał się też Izak przy tem w bardzo ryzy- 
kowne interesa. Razu pewnego zastawił skarb królewski 
u niejakiego Sulimbeka (Schulemberg?) za sumę 2500 fl. 
,2 obręcze złote wielkie, starożytność węgierską zna- 
czące, kubek złoty staroświecki z kamieniami i perłami 
osadzony i wierch puklisty osadzony perłami, wodze ze 
szczerego złota z gałkami, wodze drugie ze szczerego 
złota*". Sulimbek otrzymał wkrótce sumę napowrót, lecz 
rzeczy tymczasem zastawił u Izaka za 1500 fl. i zbie^ 
gdzieś w Przemyskie. Zygmunt III odręcznem pismem, 
datowanem z Krakowa 21 maja 1595 ^ poleca staroście 
lwowskiemu Mniszkowi, by przychwytał Sulimbeka i wy- 
szukał tego Żyda, u którego te rzeczy zastawił, «gdyż 
mamy tu sprawę, że rzeczy skarbowe, wyżej opisane, 
zastawił we Lwowie u Żydów**. 

Izak już wówczas nie żył, bo czytamy w aktach, 
że żona jego mieszka u syna Nachmana i nosi tytuł: 
perfida Chwała, consors olim perfidi Isak Nachmano- 
wicz. Do jej mieszkania schodzi 25/6 1596 r. woźny 
i kładzie areszt na wyż wspomniane kosztowności, zo- 
stawiając je atoli w jej posiadaniu, aż do ukończenia 
sprawy ^. 


» C. L. 866, pg. 2180—1 (11/7 1611), vide «tr. 62. 

> C. L. 849, pg. 1188-9, Nr. mat. 40. 

> C. Ł. 860 (26/6 1696), Nr. mat 42. 


47 


Ryc 14. 
Motyw z nad okna synagogi Izaka Nachmanowicza. 

Drugą gałęzią w zarobkowaniu Izaka jest — jak 
się jut powiedziało — dzierżawienie docliodów państwo- 
wych i miejskicli. 

W roku 1574 * prowadzi Izak spór z niejakim Aro- 
nem Reissem o dzierżawę myta i młynów gliniańskicli 
u Mikołaja Herburta, starosty Iwowsldego. Żydzi zostali 
winni Herburtowi pewną sumę i dlatego nakazuje on im, 
by na przyszłość .skrzynkę*" przynosUi do zamku i tu 
się dzielili. 

Spór ten rozsądza ława seniorów żydowskich, lecz 
gdy nie może przyjść do porozumienia, strony obie- 
rają sąd polulK>wny. Ze strony Izaka zostali arbitrami 
Barach i dr. Iliasz, żyd lwowski, ze strony Reissa: Sa- 
muel i dr. Wolf; prócz tego należeli do składu sądu: 
mieszczanin Jan Zeidlicz, oraz szlachta : Jan Hayder, Jan 
Kossowski, pisarz ziemski i Andrzej Jeżowski. Superar- 
bitrem obrano starostę Herburta. Wyrok wydano pod 
zakładem 2000 złp. na wojewodę i renowacyę zamku. 
Z regestrów, prowadzonych przez obu oddzielnie i wspól- 
nie, widzimy, że obrót roczny spółki wynosił 10407 złp. 
20 gr.  Wykazało się, że Aron wydzierał karty ze swej 

> C. Ł. 885, pg. 764 i 778. 


48 

księgi, oraz nie dopłacił Izakowi przy obracliunku 
1707 złp. Wyrok wydano w Lesku dnia 11 grudnia 
1573 r. 

Dzierżawi też Izak wszystkie docliody starostwa 
lwowskiego, myto gliniańskie \ oraz inne cła i myta, wy- 
bierane przez wojewodę ruskiego (1588 r.), a to do spóUd 
z Dawidem, względnie z jego sześciu synami (Alexan- 
der, Szmul, Chaim, Jakób, Marek i Lewko)*. Na tern 
stanowisku nie jest ani lepszym, ani gorszym od innych 
celników. 

Różnorodność rogatek i nieznajomość takst i taryf 
powodowała takie zamieszanie, że prawie nigdy nie wie- 
działa strona, czy należycie u niej pobrano myto lub 
cło, lub czy jej nie oszukano. Ponadto szlachta była 
wolną od wszystkich rogatek; szlacheckie rzeczy wo- 
zili atoli chłopi nieraz w poświadczenia niezaopatrzeni, 
celnik musiał wierzyć na słowo, lecz często nie wierzył 
i na kwit, węsząc oszustwo. Obywatele różnych miast 
(Lwów, Busk etc.) mieli wolne różne rogatki; wskutek 
tego dochodziło na rogatkach do bójek, zdzierstw i ogrom- 
nej masy procesów, które opierały się o trybunał na- 
dworny i koronny. 

Tosamo było z Izakiem. 27/10 1587 r. skarżą go kupcy 
lwowscy, Stanisław Wilczek i Stanisław Scholz Wolfowicz, 
oraz aptekarz lwowski Jarosz Witemberg o zdzierstwo 
(extorsio telonei) i uzyskują nawet prawo zafantowania 
mu kamienicy ^ 

Od końca roku 1588 dzierżawi Izak wraz z synem 
Markiem oraz potomstwem raz wspomnianego Dawida, 


« C. L. 346. pg. 794. 

•) ibid. pg. 1009-16 (27/10 1687). 

•) C. Ł. 846, pg. 716. 


Ryc. 16. 

Brama Aelazna w synagodze Izaka Nachmanowioza. 

(Drawnlane obramowanie pockodsl z drogiej połowy XvuuL^w.). 


if4il hrtwwj. 


50 

najważniejszy posterunek celny na Rusi: Śniatyn^ Od- 
tąd poczynają się coraz to częstsze skargi na zdzierstwo. 
Doszło do tego, że trybunał lubelski przysądził poszko- 
dowanemu kupcowi Fryderykowi Gallowi, tytułem od- 
szkodowania dom i sklep, pozostały po Dawidzie, spól- 
niku». 

Obok tych interesów handluje Izak korzeniami ^. 

Wskutek tego stanowiska w gminie i żydowstwie 
ruskiem, zażywa Izak poszanowania i u nieżydów. 
I tak przyjmuje u siebie syndyka ziemi lwowskiej ICra- 
śnickiego i pośredniczy w wykupnie zastawionych przed- 
miotów u członka gminy lwowskiej ^ 

Nie składa również poniżającej przysięgi żydow- 
skiej w pewnym sporze, lecz odmawia rotę, jak wszy- 
scy inni obywatele lwowscy *. 

Na jego wstawienie się uwalnia się z więzienia za 
długi Marka Doktorowicza, lecz Izak musi ręczyć za od- 
danie sumy*. 


' Na Śniatyn szła drog^ z Multan; lab na Bar, Podhajce, 
Świerz, Kimierz, Winniki do Lwowa (vide rozdział XVIII), vide C. L. 
347, pg. 100 23 6. 

« C. L. 346, pg. 1601 (B;8 1688). 

* Wykaz rogatek Iwowskicłi C. Ł. 347, pg. 893—6: dnia 26. 1 1680: 
Izak Nachmanowicz: pieprza kamień. Nr. mat. 81. 

* Ktoś okradł w Krakowie Jana Wróblewskiego, sędziego ży- 
dowskiego i zastawił te kradzione rzeczy u poważnego obywatela ży- 
dowskiego we Lwowie, seniora Abrahama Czecha. G. L. 348, pg. 619 
(27/8 1682). 

* Kota Izaka: Qaod ipse nalla provenienta censas et alias res 
mobiles de arenda bonorum oppidi Gliniany et villarnm, ad id per- 
tinentinm non recepit pro sno interesse... ite enm Deus adiuvet. 
C. L. 337, pg. 794, 6,7 1678. 

* C. L. 347, pg. 164 11/9 1690. Prócz Izaka ręczyli za t% snmę 
(800 złp.) syn jego Marek, Abr. Moszkowicz i Abr. Wolfowicz. 


51 


Lecz to wszystko jest niczem w porównaniu z wpły- 
wem Izaka na dworze Zygmunta Augusta (a może i Ste- 
fana Batorego). Izak pragnie posiąść dom narożny z ulicy 
Żydowskiej na Ruską. Dom ów należał do mieszczanki 
wdowy;  król odręcznem pismem (1571) poleca Radzie, 


Ityc. 16. 

Skarbony w kształcie kropielnicy (na święconą wodę) w synagodze 

Izaka Nachmanowicza. 


by przynajmniej połowę placu oddała Izakowi, obiecując 
za to swą łaskę królewską; ponadto posyła król dla 
przyspieszenia tej sprawy swego komornika Jakóba Szcza- 
wińskiego z Warszawy do Lwowa. Rada nie mogła się 


52 

oprzeć żądaniu króla i oddała połowę placu (od ulicy 
Żydowskiej ?) pod budowę Izakowi Nachmanowiczowi ^. 


Syt grosza i zaszczytów, zapragnął Izak wymurować 
nową okazałą świątynię, Bogu na cliwałę; był to zwy- 
czaj owych wieków u wyznawców wszystkich religii; 
powstała wówczas cerkiew wołoska (r. 1591) większa 
część kaplic w katedrze i t. d. i t. d. 

Pobożność była w duchu czasu. 

Podczas pożaru (1571) zgorzała stara synagoga, lecz 
odbudowano ją — była snąć atoli za małą, by pomie- 
ścić tak rozrastającą się gminę, zwłaszcza podczas jar- 
marków, kiedy tysiące obcych Żydów przebywało we 
Lwowie. 


Budowa synagog w Polsce była w początkach istnie- 
nia państwa — za Piastów — nieograniczoną. Zważano 
tylko na to, by (infideles Judaei non sumptuosam nec 
notabilem, sed mediocrem, ac parabilem synagogam con- 
struerent*) świątynia nie była na zewnątrz wspaniałą, 
ani nie wyróżniała się nadmiernie, lecz aby była śred- 
niej miary innych domów. Wskutek tego prawie wszyst- 
kie bóżnice murowano głęboko, by módz mimo wzglę- 
dnej niskości budynku, osiągnąć wysoką salę do modlitw. 

' Niestety, brak tego dokumentu w księdze 227 AMŁ.; w in- 
deksie na końcu ksi^ ma on numer 23-ci. Dlatego podajemy ten 
fakt za Zubrzyckim (Kronika, pg. 193), który snąć miał ten dokument 
w ręku. 

s Dekret arcybiskupa Próchnickiego z 10,8 1624, C. Ł. 889, pg. 
W— 101, Nr. mat 78. 


53 

Schodziło się zazwyczaj (i schodzi teraz do starych) do 
synagog schodami ^ 

Synody kościelne, dążące ustawicznie do ścieśnienia 
praw Żydów, starały się o ograniczenie wolnego prawa 
budowania bóżnic. I oto jeden rozdział z ustaw syno- 
dalnych, uchwalonych za panowania Zygmunta Starego 
na soborze w Piotrkowie, pod przewodnictwem Piotra 
Ganurata' (1542): 

,...aby (król) bóżnice nowe nawet w Krakowie wy- 
budowane kazał zburzyć. Gdy bowiem Kościół Żydów 
tylko na pamiątkę męki Zbawiciela cierpi, liczba ich 
tedy wzrastać nie powinna, a podług rozporządzeń świę- 
tych kanonów, wolno im tylko stare bóżnice 
naprawiać, nie zaś nowych murować*". 


I Wśród Żydów sądzą powszechnie^ t/e dlatego podłoga bótnic 
jest niską, by modlący się mógł odpowiedzieć wymaganiom psalmu 
180. 1. De profandis clamaTL.. 

* Gmnplowicz: Ustawodawstwo polskie wobec Żydów, str. 60. 
Oryginalny tekst yide: Ulanowskl: Materyały do hist. astawod. 
polsk. synod. IX, str. 67—8. Uchwały synodu piotrk. 1542 sub. 
titulo 12: Judaeorum numerus restringendus : Sacrosancta sinodus se- 
cum expendens, quae et ąuanta discrimina Christianis et ecclesiis ex 
freqQ«ntla Jndaaomm, undequaque ex regnis et yicinis pulsorum, in re- 
gnum Poloniae reoeptorum imminent... decrevit agendum esse apud 
sacram Majestatem regiam ut numerum Judaeorum... ad numerum 
certnm redigere dignetur. In aliis quoque locis, ubi prius non fuerunt, 
illis incolatum prohibere, eMcereque, ut domos a Christianis non emant, 
et qnas emerunt, rursus reyendant Christianis... qua8 nisi revenderent 
infra certnm tempus illis per. Majestatem regiam praefixum, illis sint 
privati,sinagogasnoyas, ubiąueetiam CracoYiae muro extru- 
ctas, destrui facere mandet, licet enim in memoriam pas- 
sionis SaWatoris nostri, Judaei ab ecclesia tolerentur, ta- 
men numerus eorum ftugeri debet minime, qui iuxta sacro- 
rum canonum dispositionem Teteres sinagogas reformarei 
BOTas autem praesertim ex muro minime construere pos- 
•ant etc. etc. 


54 

Kościół trzymał się tego ściśle i biskupi udzielali 
tylko w pewnych wypadkach licencyi na murowanie 
nowych bóżnic. Niejako zaostrzenie powyższych zaka- 
zów zawierają uchwały synodu gnieźnieńskiego z r. 1589. 
§ 9-ty opiewa : 

„Żydzi w miastach królewskich, wbrew dawnym 
statutom, pobudowali sobie nowe synagogi murowane 
i obszerne, piękniejsze jak kościoły i domów więcej nad 
liczbę dozwoloną prawem; niech król edyktem surowo 
tego zabroni"* ^ 

Ustawy synodalne przeszły do ustawodawstwa świe* 
ckiego i oto Władysław lY, potwierdzając Żydom wolne 
używanie bóżnic, pisze wyraźnie : salvis iuribus Stae Rom. 
Ecclesiae, quoad vicinitatem et altitudinem *. Utrzymała 
się tu tedy norma: „ne Judaei novas synagogas extruere 
audeant*", Aleksander zaostrzył tą normę zakazem odbudo- 
wywania starych bóżnic: ,ne Judaei novas synagogas 
extruere, sed tantum veteres reficere audeanf* ^. 

Przywileje generalne królów polskich nie zawierają 
w kwesty i stawiania synagog nic pozytywnego; musimy 
tedy wyż wspomniane normy uważać jako pozytywne 
i obowiązujące i dla naszych czasów. 

Co się tyczy sprzedaży placu publicznego (gmin- 
nego), istniał zakaz Batorego z r. 1578, określający wy- 
raźnie: „ne magistratus fundos civiles alienare audeat*" 
(by Rada nie odważyła się sprzedawać placów miej- 
skich) ♦. 


1 Monum.  regni  Pol.,  Tom III,  str. 117  (Załęskiego:  Jezuici 
w Polsce, Tom I b., str. 502). 

* Nr. mat 1(». 

* Ze skargi  instygatora w dekrecie król. z 8/1 1606 C. Ł. 361 
pg. 216 passim. (Nr. mat. 52). 

* Wywody instygatora w dekrecie Nr. mat. 52. 


55 


Wszystkie konsensy dotychczasowe i późniejsze 
były z zastrzeżeniem ewikcyi, za rewersem lub beneplaci- 
tnm; Izak pragnął plac pod synagogę swą kupić na 
własność i posiadanie i dlatego należało otrzymać 
pozwolenie Rady, 40-mężów, kleru, oraz 
samego króla, czyli wszelkich istniejących władz 
państwowych, miejskich i kościelnych. Nie było to na- 
kazane prawem pożyty wnem, lecz wytworzyło się w pra- 
ktyce. Tak wynika z dekretu Batorego z 28/3 1581 r., 
w którym „aream, quandam vacuam nuUum fructum 
ferentem, antecedente quoque ad id totius congregatio- 
nis, civium et incolarum consensu, Judaeo cuidam Isaaco 
Nachmanowicz in eam rem, quae absque consensu no- 
stro firma esse, non potuit, consentiremus atque appro- 
bamus*" etc. K 


Plac, który Izak postanowił kupić, był to znany 
nam już plac , Oleski***. Były na nim, jak wiemy, ruiny 
.młyna końskiego *", oraz pusty plac od ulicy, oddzielony 
parkanem. 

Pertraktacye zaczęły się już w r. 1578 na 9-ty, lecz 
dopiero 24/9 1580 r.^ uchwaliła Rada na sesyi sprzedać 
ten grunt Izakowi. W dokumencie, stanowiącym nie- 
jako protokół z tej sesyi, usprawiedliwia Rada tą sprze- 
daż potrzebą gotówki na wykupno trzeciej miary młyna 
zimnowodzkiego, o którą (Uugi ze starostą się spór to- 
czył.  Położony jest ten plac między Nachimem Baru- 


> AMŁ. kt. 227 org. oraz kopia w C. L. 866. Oiyginał na arka- 
«Q k*%eym, pisany rondem, opatrzony podpisem króla. Nr. mat 17. 

• Vide plan (Ryo. 1, Ł. 2 i 8 oraz ryc 27). 

* Nr. mat 18. 


56 

chowiczem aFrydą^ We dwa dni później (26/9) stanąć 
układ obopólny między Izakiem a Radą.  Izak kupił 

^ Kamienica oleska Jeet Jedyną w całym Lwowie, której hirto- 
rya zachowaną Jest w aktach przez przeciąg kilka wieków. Wobeo 
tego, *e często się z nią zetkniemy, podam Jej historyę pokrótce, na 
podstawie fascyknhi 286-go AMŁ. złoconego z 42 dokumentów: 

,Jiapidea Oleska** (ni. Blacharska 27. Nr. oonscr. 227). O ile 
najdawniejsze sięgają zapiski, należała, de Żyda Wołczka, telonatora 
(d^ertawcy ceł), Rnsi (Wołczko był — o ile się zdaje — faktorem 
króla Jagiełły). Po dmierci Jego przeszła „prawem kaduka** na wła- 
sność króla. Władysław m darowuje Ją w r. 1441 swemu „żołnierzowi*^ 
Janowi Sieniawskiemu, podkomorzemu i staroście przemyskiemu (Nr. 
dok. 10). Mimo protestu Żyda Schachny, wierzyciela czy spadkobiercy 
Wotczka, wprowadził sąd ziemski lwowski Sieniawskiego w posiada- 
nie (r. 1448) — (Nr. dok. U). Po śmierci Sieniawskiego oddziedziczyli 
ten dom tona Jego Barbara i 8 synowie: Jan, zamieszkały w Olesko, 
Dobiesław, dziekan radomski i Paweł. 

Od Jana Oleskiego, który kamienicę odbudował, otrzymała ona 
swą nazwę (dotychczas zwie się gdzieniegdzie ,4^araimowska**). Syno^ 
wie obdłutyli ojcowiznę na rzecz Żyda Samsona, dzierżawcy ceł ru- 
skich; w r. 1474 zagarnął Samson dom za dług, wynoszący 100 ma- 
rek. Samson umarł w tym samym roku, a tona Jego za dług skar- 
bowy 180 M. musiała oddać dom staroście Bzeezowskiemu. Dom 
wkrótce się spalił, a 8/2 1504 r. sprzedaje Bzeszowski pusty plac mia- 
stu (AGZ. Xyn zap. 4060). Miasto sprzedało grunt Janowi Boratyń- 
skiemu. Przeciwko temu zaprotestował następca w urzędzie starościń- 
skim Dobrzeliński i od r. 1628—1544 trwa spór o plac I kamienicę. 
ZjeAdtaly komisye, produkowano dekrety królewskie, przesłuchiwano 
kilkakrotnie sąsiadów (Abrałiama i Basię), w końcu utrzymał się Do- 
brzeliński, po załatwieniu sprawy na sejmie piotrkowskim. 

Lecz szczęśliwy posiadacz miał ciągle spory i nieprzyjemności 
z miastem i dlatego sprzedał połowę kamienicy Mikołajowi Herbor- 
towi z Felsztyna, zwanego Odnowskim, za 500 złp., a drugą połowę 
mu darował (?). Było to w r. 1588. Zygmunt I zatwierdził kontrakt. 
Lecz miasto nie dało za wygraną, a Herburt, chcąc uniknąć expen- 
sów, sprzedaje kamienicę Badzie. Pośredniczy w tej sprzedaży pisarz 
miejski Jabłoński. Od tego czasu kamienica chyliła się coraz bardziej 
ku upadkowi, ai runęła; na jej podwórzu stał młyn, który zgorzał 
w r. 1571. 


57 

grunt pusty za 1500 złp. i 2 złp. emfiteutu, oraz zobo- 
wiązał się płacić wszelkie żydowskie daniny. W zamian 
za to, Rada miała go bronić przed wszystkimi preten- 
dentami, jakotei nigdy domku za nim nie wynajmo- 
wać na lupanar i co rychlej dom nierządu usunąć 
z wieży.* 

Izak nie podpisał rewersu demolacyjnego, lecz 
otrzymał pełne prawo własności i posiadania : „ad usum 
ntendum, yendendum, commutandum, alienandum, ex 
nunc tempore in perpetuo*" *. 

Izak postarał się o wyż wspomniane zatwierdzenie 
lurólewskie — quae absąue consensu (regis) firma esse 
non potuit — i otrzymał je 24/3 1581 r. 

Następnie ugodził słynnego budowniczego swego 
czasu, Pawła Rzymianina ^ i ten wymurował na miejscu, 
gdzie stał młyn, nową piękną bóżnicę. 

Choć już dobrze było na schyłku XVI w. i rene- 
sans niepodzielnie dzierżył rządy w sztuce i nauce, mi- 
moto dziwnym i niewytłumaczonym trafem, mistrz Pa- 
weł postawił bóżnicę w stylu gotyckim. 

Kto ją dziś jeszcze zwiedza, odnosi to wrażenie, że 
się znajduje w świątyni co najmniej o 2 wieki starszej, niż 
nią jest w rzeczywistości. Prawie regularny kwadrat 16X18 
łokci — po dwa gotyckie okna ze wszystkich 4 stron — 
wysokie gotyckie sklepienie, a na najwyższym zworniku 


> Jak wtomy, domek za nim knpU lasak StLsaklntowicz, wieA^ 
mś „mywińtką** wydsieriawił sam Nackmanowicz. 

* Nr. mat 14. 

* ICaJtter nazywał zi^: Paulnz Italnz Murator de dncata Gla- 
aMBZl (Cklamat) w Orysonii, mnrował oerkiew Wołoską i szereg ka- 
pUe i domdw mieszkalnych. SzcaegtSły o nim u Łozińskiego: Sztaka 
lwowska, sir. 41. 


58 

hebrajski cytat „w'jikra b'szem'' wskazuje datę założenia: 
rok 1582 K 

Już podczas budowy, a może przed jej rozpoczę- 
ciem, starał się Izak o konsens arcybiskupa Solikow- 
skiego, clicąc się zabezpieczyć przed skutkami ustawo- 
dawstwa synodalnego. Lecz ks. Solikowski nie cliciał 
za żadną cenę udzielić konsensu; ani prośby, ani pro- 
tekcye nic zdziałać nie mo^ Po dwakroć rozpoczynał 
Izak swe starania i jeszcze nawet w rok po otwarciu 
bóżnicy, kiedy arcybiskup wstawił się u Gminy żydow- 
skiej, by uwolniła z więzienia swego jakiegoś Węgra, 
czynił próby w tym kierunku; napróżno! Arcybiskup 
stał upornie przy swojem i ciągle doradzał Żydom, by 
porzucili co rychlej swą wiarę i nie stawiali żadnych 
bóżnic. Z dumą donosi też o tem arcybiskup do Rzymu, 
pisząc pod datą 27/7 1583 między innemi: ^Judaei 
a me magnis precibus etiam muneribus contendunt, ut 
illis synagogam, ab ipsis antę annos aliąuot erectam, 
privilegio conflrmarem, sed nihil impetrant, neąue im- 
petrabunt*" I *. 

Izak nie otrzymał też nigdy tego pozwolenia, a choć 
jego następcy w procesie z Jezuitami na nie się powo- 
łują ^, mogą to śmiało czynić, gdyż Solikowskiego nie 
było już na świecie. 

Na frontowej części placu oleskiego wymurował 
ten sam budowniczy Izakowi dom mieszkalny (dziś Bla- 
charska 27).  Przez szeroką wjazdową sień tego domu 

1 W języku hebrajskim litery ^ zastępują cyfry ; DBC irtp*l słowa 
OffZ D+e^+n =342 = 5342 odpowiada rokowi 1582. 

* Theiner: Annales ecclesiastici, tom Ul, str. 431—2, doku- 
ment 42. 

^ C. L. 361, pg. 216 i dalsze. Mimo bardzo skrupulatnych poszu- 
kiwań, nie znaleźliśmy ani oryginału ani kopii, lub bodaj cytatu 
z tego konsensUy choć wszystko inne się znalazło. 


59 

pozwolił Izak ^wszystkim modlącym się przechodu do 
swej bóżnicy, oraz do wszystkich innych bóżnic'', lecz 
tylko na czas modlitwy, oraz na pół godziny po tem ^ 

Synagoga sama była zrazu, nawet na kilka lat po 
imierci fundatora prywatną kaplicą rodzinną. Tem mo- 
żemy sobie wytłumaczyć fakt, że 13 lutego 1587 otrzy- 
muje Stanisław Scholz Wolfowicz intromissyę „in do- 
mum lapideam et domum dictam schola judaica '*'. 

Sądy żydowskie odbywały swe sesye w starej sy- 
nagodze i jeszcze dnia 25/9 1603 r.^ zaciąga się pozew 
dla Gminy żydowskiej do aktów w dawnej synagodze 
przechowywanych „in acta contenta in synagoga judaica 
dyHi*". Lecz już 20 stycznia 1604^ znajdują się księgi 
kahalne w synagodze Nachmanowicza, gdyż tego dnia 
wpisano pozew „in acta contenta in domo lapidaea per- 
fidi Marek Judaei leop. ubi synagoga eorum extructa 
esf. Co wpłynęło wówczas na przeniesienie sądów 
i ksiąg kahalnych do nowej bóżnicy, nie wiadomo, dość 
na tem, że stara bóżnica stoi nadal, modlą się w niej 
jak dawniej, jeszcze w r. 1663 przy rozruchach jezui- 
ckich posiada bogaty skarbiec i piękną bibliotekę, a istnieje 
jeszcze w r. 1767*. 

Na razie nowa synagoga nie miała galeryi dla ko- 
biet, ani podłogi, lecz że wielu ściągała pobożnych, przy- 
stąpił Izak do jej rekonstrukcyi; miał bóżnicę rozszerzyć, 
wyłożyć posadzkę kamieniem, dobudować galeryę dla 
kobiet, kupić u Rady domek miejski,  stojący tuż przy 

> BMpoiiBiim Izaka Halewy, Nr. 20, obacz str. 198. 

> C. L. 845, 18/2 1587. Według § 7 dekreta Zygmunta Augusta 
(ferowany w lutym 1689 z Lublina): „szkoła ich nie ma być pieczę- 
towaaą albo arentowaii% Jedno o rzeczy króla jegomości*'. 

• C. Ł. 856, pg. 1285. 
« C. L. 859, pg. 84. 

• Spis domów miasta przy eksakcyi łokciowej 1787 r. w AML. 


60 

samej bóżnicy. Lecz wśród przygotowań do rekonstm- 
kcyi umarł Izak w r. 1593. 

Zostawił on 2 synów, Mardocliaja i Nachmana, oraz 
córkę, wydaną za kupca Salomona. O zięciu wiemy tylko 
tyle, że prowadzi ożywiony handel zbożem z Ormianami 
Łukaszowiczem i Wasiliewiczem, oraz, że sprowadza do 
Lwowa wyzinę i kobierce ^ 

Żona Izaka, Chwała lub „Bogata**, mieszka u młod- 
szego syna i trudni się pożyczaniem pieniędzy na za- 
stawy, żyje też jeszcze brat Izaka Józef, o którym nic 
nie umiemy powiedzieć. 

Nagrobka Izaka nie odnalazł Suchystaw na cmen- 
tarzu. 


> T. L. 28, pg. 87. T. Ł. 80, pg. 898, wykaz rogatek z r. 1571. 

* C. L. 845, pg. 1210: Iiaaoo et Joeepho Nachmanowloz fratrlboa. 


Mardochaj I Nachman Isakowlcze. hrael Jóiefowlci 
1 xH^ J^SO Josue Falk Kohen. 

Poddał schedy. Dwaj bracia. Dziertawy Marka. Exekacya podatków. 
Marek Jako kupiec. Celnik. Dobroczynność Jego. Szpital żydowski. So- 
kołowska. Fondacye poboine. Nachman. Tytoły jego. Bogata. Itestau- 
raeya kamienicy. Wodociągi. Bekonstrokcya bóżnicy. Spór o przechód. 
Bodowa własnego domu. Pożyczki miejskie. Interesa pieni^e Na- 
clunana. Proces z Kupcowiczem i Szinterem. Abrek. Interesy z Ży- 
dami. Dzierżawy dochodów publicznych. Uwięzienie Szulemberga. 
Niewypłacalność Nachmana. Frans legis. Nacliman jako celnik lwow- 
ski fiztorsio. Stosunki rodzinne. Boża Jakubówna. Izak Nachmano- 
wicz (iunior). Izrael Józefowicz. (Eideles). Pożyczki. Dzierżawa klucza 
słoczowskiego. Zajazd Swoszowskiego. Proces. Bella. Josue Falk. Kilka 
rysów biograficznych. Uczniowie Jego. Zabójstwo w domu. Śmierć 
Jozuego i Izraela. 

Cały majątek Izaka oraz sferę jego interesów objęli 
jego synowie Mardochaj i Nachman (o zięciu nic nie 
wiemy), oni to podzielili między siebie nieruchomości 
pozostałe: Dom przed bóżnicą rodzinną posiadł Mardo- 
chaj, rozszerzył go też natychmiast przy pomocy budo- 
wniczego Pawła Szczęśliwego. Basztę i dom narożny 
wzi^ Nachman. Matka u niego zamieszkała, otrzyma- 
wszy zastawy pozostałe po mężu. W aktach tytułują ją 
niekiedy „pani matka Nachmana^^ a w potocznem ży- 
^u ,tlx>gata^^ K Ona to prowadzi dalej interesa zastawni- 

• C. L. 885, pg. 1172. 


62 

cze męża, a żyje jeszcze w r. 1611 ^ Dokładnej daty jej 
śmierci podać nie możemy. 


Obaj bracia Nachman i Izak to dwa różne typy 
swego czasu, a choć obaj temu samemu oddają się za- 
jęciu, każdy czyni to na swój sposób. Nachman jest 
rzutki, puszcza się na najryzykowniejsze interesa, ekspo- 
nuje się na zewnątrz, ile tylko się daje, jest w ciągłym 
kontakcie ze światem nieżydowskim. Mardochaj jest 
spokojnym, ale energicznym kupcem, oddanym dobro- 
bytowi swej gminy. 

Zajęcie jego stanowią dzierżawy dochodów publi- 
cznych i to zrazu do spółki z ojcem, a potem na wła- 
sną rękę. I tak, z Aronem Rubinowiczem dzierżavd 
w r. 1588 myto w buseckiem, Gródku, Janowie i Ka- 
mionce, a więc w całym obwodzie lwowskim *, w tym 
też czasie jest spólnikiem ojca do cła w Śniatynie^ 
poddzierżawia też u Pawła Orzechowskiego, podkomo- 
rzego chełmskiego i Mikołaja Ożowieckiego, starosty 
chełmskiego, podatki jakiejś części województwa ru- 
skiego i to do spółki z nieznanym nam zresztą Eliaszem 
Natanowiczem *. A umie on świetnie egzekwować po- 
datki, bo oto niechętnego do płacenia IMP. Wencisława 
(Yencislaus) Śliwnickiego pana na Czyżykowie najeżdża 
wraz z Łazarzem Płachowiczem, Juda Tłustym, Łaza- 
rzem Starszym, Samuelem Nachmanem Esterowiczem, 

» C. L. 366, pg. 2180-1. „Dnia 7/11 1611 zajmuje u niej woiny 
namiot brunatny złotogłowy z gałkami srebrnemi i pętami srebrem 
powleczonymi, zastawiony jeszcze u Izaka przez starostę Stanisława 
Bonifacego Mniszka^, obacz też Nr. mat. 42 oraz str. 46. 

• C. L. 354, pg. 3654, v. 366, pg. 921, 1006, 1096. 

» C. L. 346, pg. 1601 (6,8 1688). 

« Ck)nsal. tom 19, pg. 193. 


63 


Spodkarzem \ Lewkiem Cadykiem, z rzeżnikami Samue- 
lem i Dawidem, Lewkiem Michała oraz z furmanami, 
tratuje pole i zmusza go do 
wypłacenia zaległego po- 
datku *. Oprócz tych dzier- 
żaw prowadzi on jakiś 
sklep, bo widzimy ^ że 
sprowadza 100 kos, 300 
miednic, kobierce, lam- 
party etc. 

Jako kupiec jest on 
w walce Żydów z mia- 
stem o kupiectwo i kup- 
czenie, prowodyrem; ku 
niemu zwraca się też go- 
rycz bezradnych miesz- 
czan. Kiedy wraz z innymi 
wraca z jarmarku w Śnia- 
tynie, napadają go pachoł- 
ki miejskie na rogatce i do- 
brze go turbują; traci on 
w tej ł)ójce 500 złp. *. 

Lecz pod tym wzglę- 
dem nie jest on lepszym 
od swoich konkurentów, 
bo oto każe kupców prze- 
myskich Michała Lewkowicza i Zelmana Szkolnika poj- 


Ryc. 17. 

Sklepienie i wschodnia ściana sy- 
nagogi Izaka Nachmanowicza. 


> Spodkarz =: czapkarz = spodek = kołpak żydowski. 

' C. L. 866, pg. 1192—94. dnia 3/9 1608, vide nasz  szkic hist. 
p. n. „Zajazd żydowski", w czasop. „Wschód", z r. 1902, Nr. 118. 

> O. L. 847» pg. 898 (5 7 1591 obi.), wykaz rogatek z 21/4 i 16/7 
1680 r. Nr. mat 81. 

« C.  U 847,  pg. 1121, relacye z  18,9  1591, szczegóły yide 
rosdsiał KYUI „Handel". 


64 

mać na jarmarku w Śniatynie i odwieść na swój fol- 
wark „Koniuszki''; tam trzyma ich przez trzy tygodnie 
ai do ukończenia jarmarku ^ 

Czy Koniuszki były jego własnością, czy tylko „te^ 
nutą'^ trudno dokładnie osądzić. 

Również jako celnik śniatyński popada on w kon- 
flikty z passantami; między innymi pozywa go przed 
trybunał koronny o zdzierstwo Ormianin lwowski To- 
rosiewicz *. 

Marek nie trudni się lichwą, chyba okolicznościowo; 
procesuje się wprawdzie z Potockim o jakąś sumę, lecz 
to nie świadczy o niczem. 

Jest on żonaty. O żonie jego Jicie (Hitta vel Jitta) 
nic nie wiemy. Po śmierci ojca jego Izaka, rodzi mu 
się syn, którego zwą po dziadku Izakiem. 


W życiu swej gminy odgrywa Marek nader ważną 
rolę. Jest on seniorem gminy, oraz seniorem general- 
nym Żydów ruskich (n:nom rhnpn rn:oi rin = epitafium) * 
i w tym charakterze wypłaca wraz z ojcem pogłówne 
oraz kontrybucye, zastępuje gminę przed władzami pań- 
stwowemi, w sądach grodzkich i nadwornych, jedzie 
do króla i t. d. 

Podobnie jak i inni z tego wieku, zna on dokła- 
dnie talmud i w wolnych chwilach oddaje się jego 
studyum^. Jest bardzo pobożnym, odprawia często po- 
sty, a przytem jest bardzo dobroczynnym.  Dba o ure- 

> C. L. 849. pg. 1678 (8/5 1595). 

* C. L. 851, pg. 71 (1/2 1597), szło o sukno zielone „Schifftach'' 
wiezione ze Lwowa do Moltan. 

* Suchystaw zeszyt IL Baber str. U7— a Caro sir. 161 Nota IL 
« Epitaf : „Nanka jego była wielką"". 


65 


gulowanie dobroczynności, zakłada własnym kosztem 
szpital oraz asylum dla przejezdnycn. Na ten cel, zdaje 
się, kupuje u Rady za 3500 fl. starą ruderę „Sokołowską" 
przy ulicy Żydowskiej, zo- 
bowiązuje się płacić 6 złp. 
czynszu emfiteutycznego, 
oraz 1 złp. za wodę. Było 
to w r. 1601 K 

I ten dom przebudo- 
wał Paweł Rzymianin, jak 
to sam w r. 1606 zeznaje \ 
lecz czy ta rekonstrukcya 
nastąpiła natychmiast czy 
między rokiem 1604 a 1606 
trudno rozstrzygnąć'. 

Z pertraktacyi Marka 
z miastem wiemy tyle, że 
kamienicę tą kupiła Rada 
u ostatniego właściciela, 
teraz zaś „Magistratus — 
potrzebując pieniędzy — 
aby się nie zdał w tej mie- 
rze Żydom, opowiedział to 
communitati, aby był kto 
ex Catolicis^ a nawet ex 
Schismaticis tę kamieni 


Kyc. 18. 
Szafa ołtarzowa z synagogi Izaka 

Nachmanowicza. 
(Podł. „Sztoki Iwowsk."" Łozińskiego). 


czkę kupił, aby tylko w żydowskie  ręce  nie przecho- 
dziła. A że żaden kupić nie chciał,  bo była ruinosa, 

> AML. fasc 257, Nr. 25. Caro, str. 161, podaje, ie Marek ka- 
pil dom na licytacji (?!). 

' Conanl. 21. pg. 138. 

* AML. ks. 227, pg. 62, Paulus Mnrator, jest wzmianka Jka- 
mlenica była i jest roinosa** oraz Consnl. 21. str. 138 (r. 1606), Jam 
budował... dom Marków... 


66 

do tego żydowskiej ulicy przyległa, a magistratus po« 
trzebował owych pieniędzy, jako swych własnych, tedy 
rad nie rad musiał Żydom sprzedać'^ ^. 

Oprócz szpitala i przytuliska złożył Marek fundusz 
na wyposażenie biednych dziewcząt, na bezprocentowe 
pożyczki dla biednych na zastawy (pius mons), na przy- 
odziewanie ubogiej dziatwy, na rozdawanie zapomóg 
przed uroczystemi świętami, wysyłał również wielkie 
sumy na wykupno jeńców z niewoli, dla biednych Ziemi 
Świętej, ręczył za dłużników, by ich uwolnić z więzie- 
nia „i niema końca jego łaski i sprawiedliwości oraz 
hojności*\ Oto słowa epitafium tego męża. 

Prowadzi Marek dom otwarty, gości on u siebie 
stale przejezdnych, a szczególnie młodzież jesziby (szkoły 
talmudycznej) lwowskiej. 

Pięciu ludzi przygotowuje u niego ryby 
na szabas * i to' niechaj będzie miarą biesiad sobotnich. 

Jak długo żył Marek nie wiemy, tyle jest pewnem, 
że przeżył brata swego Nachmana, bo w r. 1616 fun- 
guje jako opiekun syna Nachmanowego: Izaka. 

W Pinaksie rodzinnej synagogi był napis wysła- 
wiający jego działalność; podał go nam Suchystaw; 
czy dokładnie, trudno to skonstatować. 


Zupełnie inną naturą jest Nachman Iza- 
kowicz; i on jest dobrym talmudystą, jak się dowia- 

» AML. ks. 227  pg. 62. 

* AML. acta banoita y. 21 z r. 1599 6^8. świadkowie zeznają: 
1) Śloma: niosłem ryby Markowi z rynka i widziałem, 2) Osecia (f): 
pan Marek posłał mnie (bym popatrzy!) jeśli ryby 8% już przyniesione, 
8) Abraham Cliaimowicz: sprawowałem ryby, 4) Dawid rzeźnik: sse- 
dłem pomagać ryby ważyć a to^. 5) Abrałiam Szkolnik: prosił mnie 
p. Marek abym ryby sprawił. 


67 

dujemy z nagrobka *, zajmuje się sprawami swej gminy, 
jest jej seniorem do samej śmierci i dzięki tym godno- 
ściom i zaletom swoim zajmuje na zewnątrz wobec 
świata nieżydowskiego świetne stanowisko; słowa epi- 
tafium: ^naczelnik i książę i głowa rzeczników, usta jego 
głosiły rdzenne i rozumne słowa wot>ec królów i ksią- 
żąt" nie są przesadą. On jedyny ma wśród swoich 
współwyznawców w aktach tytuł: „ci vis leopoliensis" 
ołx>k zwyczajnego tytułu «Judaeus", raz nawet widzia- 
łem tytuł: „generosus Nachman Izakowicz Judaeus ' — 
tytuł należny szlachcicowi; również w listach prywa- 
tnych tytułuje go się „p a n", tak samo tytułują go woźni 
w swoich relacyach do grodu ^. U niego po śmierci ojca 
mieszka „pani matka" = „Bogata", a żoną jego jest Róża 
Jakóbówna z przydomkiem „Złota" „die guldene Rojze". 
Syn ich Izak urodził się po r. 1595 t. j. po śmierci 
dziadka. 

Chwała-Bogata prowadzi dalej interesy męża, przyj- 
muje nowe zastawy, wygadza sąsiadce swej „Fajerce" 
dzierżawczyni kilku folwarków biskupich i bierze do 
siebie jej kosztowności przy fiantowaniu. Nachman jest 
tylko w połowie właścicielem domu, w którym mieszka, 
łx> kiedy w r. 1599 wybucha spór sąsiedzki o ścianę 
graniczną „między sławetnym panem Andrzejem Miko- 


* ,.Naaka nie była odeń daleką, owszem był wielkim w naace". 

* Consal. 22, pg. 986 ad 1008. 

' Zofia Herbnrtowa z Radziszowa wyznawam, iż mi się dosię 
•teło od pana Nachmana Izakowicza Żyda lwowskiego 
za r^ojemstwo. którym© był ręczył przed JWP. Poznańskim za Ż y d a 
Moszka ze Szczerca, który został był winien za gumno Hnmie- 
nieckie. reszty (!) takie za arendę browarną, za co mi ten Moszko 
dosyć nczynił i zapłacił. Z czego tak pana Nachmana z ręko- 
Jemstws, jako iŻydaMoszka wolnym czynię etc (C. L. 366, pg. 141, 
18,2 1608). 


68 

łajewiczem Ormianinem, właścicielem domu przy ulicy 
Ruskiej, a Panem Nachmanem Izakowiczem i Panią ma- 
tką jego, Żydy Iwowskiemi^' (!), wówczas Nachman pod- 
pisuje wyrok sądu polubownego (po polsku): „Nach- 
man Izakowicz i za Panią matkę swoje''. (Szło tu snąć 
o dom narożny przy ul. Ruskiej, dziedzictwo po Izaku) ^. 

Dlaczego Nachman mieszka w tej kamienicy, kiedy 
ma kilka własnych, trudno odgadnąć. Czy nowe stawiał 
na spekulacye, czy przygotowywał je dla swych dzieci ? 
Tymczasem upiększa swój dom. Zaraz po śmierci ojca, 
uzyskuje prawo wprowadzenia doń wody z wodocią- 
gów miejskich. Osobny dekret z 4/4 1595 r. waruje 
mu to prawo na zawsze; wtedy tylko przysługuje Ra- 
dzie zamknięcie rur do domu tego prowadzących, gdy, 
w razie potrzeby wojennej, to samo uczyni w domach 
katolickich ^ 

Równocześnie pozwala mu Rada podwyższyć ten 
dom ponad miarę innych domów w ulicy żydowskiej^, 
pod warunkiem, „że zrzuci nadwyżkę'' na wypadek 
wojny. 

Zarazem otrzymuje pozwolenie wybudowania sobie 
domku drewnianego przy murze obok wieży skazańców. 
W domku tym wolno mu będzie zamieszkać samemu, 
lub go komu wynająć. Plac jest wolny od czynszu przez 
pierwszych lat 10, następnie będzie za niego płacił 1 zip. 
emfiteutu rocznie ^. Nachman na razie zwleka z rozpo- 
częciem budowy, bo rekonstruuje rodzinną bożnicę. 

Już bowiem w r. 1594 uzyskał pozwolenie Rady 
po pertraktacyach z duchowieństwem metropolitalnem 

' Consul. 18 pg. 423, 476-7. 
» Nr. mat. 89. 

* Consul. 16, pg. 470—2: ultra modum et quantitatem antiquain 
in platea Jndaeorum. 

« CoBBuL 16, pg. 660. 


69 


Ryc. 19. 

Kinkiet (rettektor) mosiężny z dwiema figurami z synagogi 
Izaka Nachmanowicza. 


70 

na zamianę drewnianego domka na zachód od syna- 
gogi na murowany ^ Mieszkał tam dotychczas szkolnik. 
Miasto dodało bezpłatnie kawał placu. Nad nowem mie- 
szkaniem szkolnika miano wznieść galeryę dla kobiet. 
Znów ma robotę Paweł Rzymianin wraz z majstrem 
Ambrożym Przychylnym, oraz Adamem i Zacharyaszem. 
Ścianę zachodnią świątyni się przebija, izby tam się 
znajdujące włącza się do świątyni, ustawia się tęgie 
sklepienie, a na niem galeryę dla kobiet; na zachód od 
tej dobudówki urządzono mieszkanie dla szkolnika (dzi- 
siaj westybul). Podczas tej rekonstrukcyi modlono się 
stale w synagodze, ba nawet wtedy, gdy układano ka- 
mienną posadzkę. Utrudniało to robotę, bo „kiedy — ze- 
znaje mistrz Ambroży — się tam w bożnicy poprawiało, 
abo posadzka sadziła, wtedy przed parą, którą tam na- 
tchnęli (scil. Żydzi) nie mógł człowiek tam wytrzymać, 
bo ich tam wiele bjrwa" *. Przez przedłużenie ściany po- 
łudniowej i północnej o 12 łokci uzyskano prostokąt 
16X33 łokci. Schody na galeryę dla kobiet ułożono z ka- 
mienia lecz nie przykryto dachem, tak, że widziano 
schodzące i wchodzące kobiety, to sobie bowiem Rada 
miasta zastrzegła \ 

Kiedy już wszystko było gotowe, a bożnica nowym 
zajaśniała blaskiem, wybuchł spór między oboma braćmi 
o prawo przechodu przez sień domu ojcowskiego ; Mar- 
dochaj godził się na przechód publiczny przez cały dzień, 
Nachman zaś chciał czas ten ograniczyć do pory mo- 
dlitw — jak na to się godził ojciec. W międzyczasie bo- 


1 Consnl. 15, pg. 1577, 8/8 1594, Nr. mat 87, ...antecedente ma- 
tura deliberatione et accepto oonailio a Bpiritaalibns personia ecclesiae 
metropolitanae leop... 

> Ck)iiaQl. 20, 8tr. 608 i 21, str. 188. 

* Nr. mat 87. 


71 

wiem ludność żydowska przyzwyczaiła się tędy prze- 
chodzić; spór wytoczono przed Izaka Halevy'ego i ten 
rozstrzygnął na korzyść Mardochaja, względnie miasta ^— 
Przecliód został wolny po dzień dzisiejszy. 

Ukończywszy rekonstrukcyę bóżnicy * zaczął Nach- 
man murować swój dom przy wieży skazańców; z ka- 
mienia i cegły, a nie jak pozwolono z drzewa. Dom 
miał jedno piętro ; tak na piętrze jak i na parterze było 
po 2 pokoje, komorze i sionkach. Schody były zewnę- 
trzne, a pod niemi ustępy. Cały dom (bez dachu) był 
wysoki na 10 łokci, t. j. tyle, ile mur miejski, a że dach 
miał 3 łokcie, wymurował Nachman na krawędzi muru 
miejskiego cienką ściankę dla osłony dachu. Dwa dre- 
wniane kominy kończyły dom ku górze. Kiedy dom 
był gotów, komisya „lonheryi'' miejskiej skonstatowała, 
te Nachman nadużył konsensu z r. 1595. Rada, która 
nie przepuściłaby nikomu, oświadcza, że „Nachman Iza- 
kowicz, Żyd lwowski, tak się temu miastu dobrze za- 
chował i dla pospolitej miejskiej rzeczy i potrzeby chę- 
tnie dogadzał, oddawając mu to z wdzięcznością i t. d.^^ 
godzi się na to nadużycie; Nachman musi tylko wy- 
płacić Radzie 110 fil., a roczny czynsz w kwocie 1 fil. 
zacznie płacić od r. 1600, a nie od r. 1605. 

Jaką była zasługa Nachmana dla miasta, że to jest 
mu winne wdzięczność? Otóż Nachman jest wie- 
rzycielem Rady. 

Miasta owego czasu, a zwłaszcza nasze miasta, były 
zawsze w wielkich kłopotach pieniężnych; wydatki na 
fortyfikacye i obronę miasta, opłacanie urzędników, po- 
datki, a przedewszystkiem stałe procesy wyczerpywały 
dochody kasy miejskiej. Sposobu dzisiejszego zaciągania 


> RMponsnm Isaka Halevy Nr. 20: Ed. Nea-Witt 1787. 
• Vide ryciny 9-26. 


72 

pożyczek komunalnych za pomocą emisyi papierów nie 
znano jeszcze i dlatego zapożyczano się u osób poje- 
dynczych, zastawiając u nich jużto pewne dochody, 
jużto budynki miejskie. I tak, sumę 20000 złp. pożycza 
Kampian, mniejsze inni mieszczanie. Od tych sum pła- 
cono słone procenta, nie dziw tedy, że gdy już zupi- 
nie brakło kredytu, miasto udawało się do Żydów. 
Znamy cały szereg skryptów dłużnych Rady: Pierwszy 
z nich ^ jest z dnia 15/1 15%; tam pożycza Rada na po- 
krycie długów miejskich 1000 złp. i daje Nachmanowi hy- 
potekę na stajni miejskiej, położonej przy ul. żydowskkj. 
Suma ta jest płatną za rok. W razie niedotrzymania ter- 
minu otrzyma Nachman stajnię w posiadanie, na tak 
długo, dopóki miasto w rocznych ratach po 120 11. 
długu nie spłaci. 

Dnia 15/1 1597 prolonguje Rada skrypt na pół roku^ 
24/8 1597 kwituje Nachman miasto z całego długu i na- 
tychmiast wypożycza miastu 1900 fl. na rok za hypo* 
teką na stajni (masztami) i kapnicy (woskobójni) ^. Dnia 
23/1 1598 kwituje Nachman znów Radę z owych 1900 IŁ 
i pożycza na tą samą hypotekę 2100 fl. *. 

Jeśli się przypatrzymy tej całej procedurze kwito- 
wania i dalszego natychmiastowego pożyczania zrozu- 
miemy, że tu dopisywało się tylko procenta i odnawiało 
skrypt, by uniknąć skutków hypoteką zawarowanych. 

Nie dziw tedy, że miasto poczuwa się wobec niego 
do wdzięczności i że w aktach napotykamy słowa: 
„respectu ofRciorum ipsius in magnis necessitatibus ci- 
vitatis, penumero, sponte, et gratuite exhibitorum*^ ^ 

- 

* Nr. mftt 41. 

* CJonsul. 17, pg. 47—8. 

■ CJonsul. 17, pg. 46B— 6. 

* ibid. pg. 770-72. 

» Conanl. 16 pg. 171-2- 


73 


Ryc. 20. 
t (reflektor) moeięAny z gołąbkami z synagogi Izaka Nachmanowicsa. 


74 

Lecz murowanie tylu domów było tylko ubocznem 
zajęciem Nachmana; głównemi zajęciami jego były: 
lichwa, pośrednictwo w niej i dzierżawy 
dochodów publicznych. 

Co się tyczy pożyczania pieniędzy, to robi Nachman 
najróżnorodniejsze interesa. I tak, pożycza ICrzyżakowi- 
czowi z Bobrki 80 złp. ^ en blanc, rotmistrzowi Strusiowi 
zaś pewną sumę na złotego koguta i to dopiero do spółki 
z Aronem Rubinowiczem', Janowi Tarnowskiemu 
pożycza za poręką Alexandra Korniakta 1500 złp., pro- 
wadzi exekucyę na „Odnów^^ folwark ręczyciela i koń- 
czy sprawę ugodowo ^ Ormianinowi Denowakowiczowi 
pożycza 1152 złp. ^, kupuje pretensye prawne zapisane 
na domu mieszczanina Jelonka za 210 złp. ^ odbiera 
u wdowy Reginy Lubienieckiej jakieś wadyum 120 złp. ^ 
Kucharskiemu pożycza w r. 1591: 1000 fl.^, Kahrera 
kwituje ze sumy 1880 fl. ^ Głogowskiemu na polecenie 
ojca pożycza 1100 fl. ', kontynuuje długotrwały spór 
z mieszczanką lwowską Barbarą Langiszową o sumę 
1700 fl. zahipotekowaną jeszcze w r. 1571 przez ojca *^ 

Pieniądze swe pożycza Nachman kupcom obcym, 
jakoto wyżej wspomnianemu Kahrerowi, lub Pawłowi 
Kupcowiczowi z Lublina. Ten ostatni zastawia u Nach- 

> C. L. 866, pg. 80 (1608). 

> ibid. pg. 185. 

> ibid. pg. 688 (26/5 1608), przeszkoda w introminyi 18/8 pg. 1145 
(ibid.) romacya 26/8 pg. 1161. 

• C. L. 860, pg. 2169 (27^2 1605). 

• ConsuL 19, pg. 584 (r. 1602). 

• C. L. 362 (r. 1607). 
T T. L. 94, pg. 899. 

• T. L. 98, pg. 266 (r. 159(9. 

• T. L. 101, pg. 210. 

** Consnl. 15, pg. 847 — 51 (sprawa ta opiera si^ o s%d na- 
dworny). 


75 

mana 100 beczek miodu oraz ^membrany** Wioteszczyna 
na 1000 fl. i Jelonka na 808 fi. za sumę 1200 fl. Klucz 
do piwnicy ma w swych rękach Nachman ; zysku, czyli 
lichwy, miał otrzymać 120 fl., termin nieoznaczony ^ 

Widząc, że Kupcowicz nie płaci, a bojąc się kon- 
kursu, porozumiewa się Nachman z Ławą i każe prze- 
nieść beczki do swej piwnicy. Dowiaduje się o tem 
inny wierzyciel Pawła, Sebald Schinter, kupiec gdański, 
i zakłada protest przeciw tej transmigracyi jedynej efe- 
ktywnej własności dłużnika. Na represyę Schintera be- 
czki zostały na swem dawnem miejscu; Ława wydele- 
gowała komisyę i ta oszacowała po 17 złp. za beczkę 
miodu — było ich 99 — a sprawę przysądził prokonsul 
Nachmanowi. Schinter apeluje do sądu radzieckiego 
i dalej do króla. Król dekretem z 31/12 1595* poleca 
Nachmanowi złożenie przysięgi na słuszność swych pre- 
tensyi. Nachman objawia gotowość złożenia jej, jeśli 
strona przeciwna złoży wadyum, że się podda bezwzglę- 
dnie wyrokowi'. Rada odsyła całą sprawę na „Dwór'*; 
król zakłada wysokie wadyum, Nachman przysięga 
i otrzymuje miód. Miód nie pokrył pretensyi Nachmana 
i kiedy Kupcowicz w sprawach handlowych przyjeżdża 
do Lwowa, Nachman porozumiewa się z Radą, aresztuje 
go i osadza we więzieniu za długi. 

Aresztowania dokonali hajducy miejscy bez docho- 
dzenia instygatora. 

Kupcowicz wypuszczony na wolność, skarży Radę 
o naruszenie wolności osobistej i trzymanie go we wię- 
zieniu nieprzystojnem (in carceribus minus decentibus) *. 

> Consol. 16, pg. 372. 

• Ibid. pg. 811—12. 

* Ibid. pg. 829. 

« C. L, 84e, pg. 868, 25/1  1696 (prote«t),  C. L. 350,  pg. 864 

(POMW). 


76 

Przytoczyliśmy ten jeden przykład celem pokaza- 
nia, ile zawiłych interesów Nacłmian prowadził. Poży- 
cza on również pieniądze na hypoteki i tak, że wspomnę 
pożyczki miejskie na stajnię i kapnicę, zadzierżawienie 
baszt i t. d. Otóż i prywatnie eksponuje się Nachman; 
Andrzejowi Abrek i jego żonie pożycza 200 fl. na łiypo- 
tekę i prawo posiadania 2 sklepów przy jakiejś ulicy 
i piwnicy pod nimi. Dług ma być spłacony po 2 latach, 
w razie niedotrzymania terminu po dalszych dwóch 
z trzymiesięcznem wypowiedzeniem K Innym razem po- 
życza Nachman Kasparowi Slakowy i żonie Katarzynie 
28 złp. na zastaw nieruchomości *. 

Co się tyczy handlu pieniężnego z Żydami, nie 
mamy u Nachmana żadnych danych. 

Jeden tylko interes jest nam znany: Nacłmian po- 
życza Żydowi Majkowi Majko ^ 1300 fl. na hypotekę na 
jego domu na Podzamczu, zapisaną w aktach żydow- 
skich. Tymczasem w r. 1614 umiera Majk, a spadko- 
biercy jego, widząc snąć, że passywa domu przenoszą 
aktywa, zrezygnowali ze schedy; dom przeszedł na wła- 
sność (jurę caduco? lub za długi?) sędziego żydowskiego 
Leśniowskiego, ten oddał go Bernardynom (Braciom 
mniejszym), a ci sprzedali go staroście lwowskiemu 
Mniszkowi. Nachman pozywa Mniszka do sądu burgrał>- 
skiego (subcastrum), do grodu, a w końcu od jego wła- 
snego wyroku do króla-. Czy wygrał, nie wiemy*. 


» Conanl. 17, pg. 874 (1B97). 

• Consnl. 28, pg. 1206 9/6 1611. 

• Majko = Mojkel deminut ^= Mojsze ^ Mojśesz. 
« G. Ł. 868, pg. 1817—19 2/9 1614. 

• Ibid. 1819-21, 11/7 1614. 


77 


Ryc. 21. 

Kinkiet (reflektor) moei^y z lwami i napisem „korona dobrej rjuwy^ 

z synagog^ Izaka Nachmąnowicza. 


78 


Wszystkie te interesa nie wyczerpują energii Nach- 
mana, gdyż lwią część swych kapitałów angażuje 
w dzierżawach dochodów publicznych. I tak : z Izakiem 
Samuelowiczem i Moszkiem Natanowiczem dzierżawi 
targowe lwowskie, oraz dochody starosty; wespół zaś 
z mieszczaninem, Łukaszem Pełką, dzierżawi trzecią 
miarę browaru zimnowodzkiego (V3 miejska na Pełkę, 
V8 starościńska, Nachman), a kiedy w r. 1604 browar 
zgorzał, Nachman, pod imieniem swej żony Róży, wy- 
kłada kapitał na odbudowanie go. Róża Nachmanowa 
ma za to natychmiast po odbudowaniu otrzymać ten 
browar tytułem dzierżawy*. 

Dnia 23 kwietnia 1603 r. bierze w rękę Nachman 
interes krociowy, bo poddzicrżawia u Dietricha Schu- 
lemberga, mieszczanina gdańskiego, wszystkie dochody 
z żup, salin, młynów, stawów, lasów, pól i rogatek kró- 
lewskich u starosty lwowskiego i Samborskiego Jerzego 
Mniszka. Przypomnę tu, że samo starostwo lwowskie 
liczyło 30 wsi i 2 miasta: Szczerzec i Gliniany. (W 1617 r. 
przyniosło netto 12.316 złp.). Nachman raczej miał ad- 
ministracyę niż dzierżawę, bo był zobowiązany do przed- 
kładania .regestrów i kalkulów" Schulembergowi i do 
prowadzenia dokładnej ewidencyi z inwentarza żywego 
i martwego, robocizn, prac, danin, kopalin soli, salin, 
stawów, ryb, młynów, browarów oraz wszelkich na- 
praw. Pisma urzędowe do niego mają napis: .Nachman 
Isakowicz, judaeus et civis leop., factor et proventuum 
omnium tam ex zuppis, salinis, sumiensibus, quam ex 
aliis pagis, villis, praediis provenientibus exactor''. Tu 
należy zważyć, ilu ludzi zatrudniał teraz Nachman, 
ilu miał pisarzy na komorach, ilu poddzierżawców?'. 

< AML. fasc. 158 (ex regestis). 
« O. L. 861, pg. 1097-1101. 


79 

Tymczasem osławiony starosta doliński Jerzy Kra- 
sicki napada na Schulemberga w Przemyślu, porywa 
go z gospody, unosi do Dubiecka i tam osadza na 2Vt 
roku w więzieniu zamkowem*. Wydostawszy się na 
wolność żąda Schulemberg od Nachmana przedłożenia 
i wypłaty rachunków. Nachman nie może czy nie chce 
zwrócić pieniędzy i rachunków. Dochodzi do procesu 
w sądzie podwojewodzińskim, wojewodzińskim, aż 
w końcu trybunał koronny dekretem datowanym z Lu- 
blina dnia 12 8 1605, skazuje Nachmana in contumaciam 
na zapłacenie 100000 węg. dukatów '. 

Egzekwując ten dekret zeszedł dnia 1 września 
r. 1606 woźny do ghetta i chciał zasekwesłrować dom Na- 
chmana. Lecz Nachman nie dał intromissyi ^. Nie wiemy, 
jak się sprawa skończyła, nie mogliśmy jej zbadać, gdyż 
straciliśmy jej wątek. Zdaje się atoli, że Nachman wiele 
miał kłopotu. Bo w latach 1606—9 ustępuje z areny 
tycia publicznego (vide proces, rozdział szósty) i lo- 
kuje swe kapitały, już nie jako pożyczki, lecz jako de- 
pozyta. 

I tak, jako depozyt (fidele depositum) pożycza jeszcze 
w r. 1615 Aleksandrowi Zaleskiemu sumę 2000 fl. \ 
oraz inne sumy różnym dłużnikom. 

Lecz zdaje się, że od r. 1610 intcresa jego są mniej 
więcej uregulowane, sumy wierzytelne i kaucye dobrze 
zabezpieczone, kiedy już w tym roku aż do swej śmierci 
występuje jako dzierżawca rogatek, tak miejskich jako 
i  starościńskich K  Odtąd  nazywa się już:  Nachman 


» Łoziński: „Prawem i lewem", 1 1, itr. 74 (C. L. 856, pg. 496). 
• C L. 861, pg. 1097^110 . 


• Ibid. pg. 1101. 

* C. L. 869, pg. 786-7, 27 7 1616. 
^ C. L. 864, pg. 698 (16 0) 


80 

Isakowicz Judeaus et civis leop. exactor telonei, tam ci- 
vilis, quam castrensis S a skargi o zdzierstwo mnożą się 
coraz bardziej. 

Nieformalności mytnicze i nieznajomość taks, do- 
wolne ich pobieranie, jak w całej Polsce, tak też były 
we Lwowie. Wprawdzie samo skomasowanie obu ro- 
gatek w jednem ręku stanowiło postęp, mimo to z dru- 
giej strony, pobieranie przez jednego podwójnej sumy, 
wywoływało u płacącego większą gorycz. Na rogatkach 
siedzieli pisarze Nachmana, Dawid Sienią i Moszko 
(1610—1612), a w r. 1616 funguje jakiś Marek (=Mardo- 
chaj) jako sługa i pełnomocnik Nachmana '. 

W r. 1610 skarży Nachmana Jerzy KLrall, kupiec 
lwowski, że pobrał od niego za solone ryby po 4 grzy- 
wny wbrew wolnościom lwowian ', w r. 1611, skarży 
go szlachcic Chrościejowski o pobranie myła od 120 
wołów (3 węg. duk.) wbrew przywilejom szlachty*. 

Tytułem składnego (myta) pobierał Nachman zwy- 
czajem owego czasu część odpowiednią towaru; i tak 
Janowi Tyce konfiskuje w r. 1612 cztery beczki śledzi, 
w r. 1613 jedną, gdy tenże do trzech dni myta opłacić 
nie chce ^. Szlachcicowi Węgorowskiemu zabiera Nach- 
man tytułem myta od 6 kamieni wyziny «vas unum pi- 
scium salitarum, alias beczkę et alterum dictum wa- 
nienkę*" *. Sprawa Tyczy opiera się o trybunał koronny^. 
Za daleko by nas zaprowadziło wyliczanie dalszych 
szczegółów działalności Nachmana na stanowisku dzie- 

' C. L. 365, pg. 2290. 
« C. L. 370, pg. 1616. 
» C. L. 364, pg. 698. 

* C. L. H65, pg. 2290. 

» C. L, 370, pg. 129 -3, 10/2 1616. 

• Ibid. pg. 1613 (16,2 1616). 

' Ibid. pg. 1721-8, 7;8 1616. 


81 


rtawcy rogatek lwowskich, tu tylko napomkniemy, te 
we wszystkiem pomagała mu żona jego, córka Jakóba 
Róża, znana w aktach jako Róża Nachmanowa. Oboje 
mają syna Izaka Nachmanowicza, urodzonego po śmierci 


Ryc 22. 
lichtarz mosi^y z głową jelenia z synagogi Izaka Nachmanowicn* 


dziadka, t. j. po r. 1595. Był on tedy młodym chłopa- 
kiem, kiedy ojciec te wszystkie prowadził interesa, nie 
znał więc interesów ojca. Grdy zaś Izak podrósł, umarł 
Nachman z początkiem lata 1616 r. 

Śmierć Nachmana nash^piła między 19/4 ^ a 30/6 ' 
r. 1616. ^Dnia 19/4 oddają jeszcze małżonkowie Nach- 
man Izakowicz i Róża, Żydzi i obywatele lwowscy" Wa- 
lentemu Kęckiemu, wojewodzicowi bełzkiemu sumę 
2049 złp., jako depozyt asekurowany na je^o dobrach, 

• C. L. 870, pg. 1968. 
« T, L. 60, pg. 246. 

ty4sl lvov»,,. • 


82 

dnia 30/6 t. r. Róża już ma w aktach tytuł : Rosa pro- 
vida consors relicta olim providi Judaei Nachmani 
Isakowicz. 

Ona ściąga pretensye męża w swojem i syna imie- 
niu, a opiekunem obojga jest szwagier, względnie stryj 
Marek Izakowicz, oraz nieznany nam zresztą Abraham 
Broda. (Vide cap. VIII, str. 170). 

W akcie z 24/9 1616^ czytamy: Jsaak Nachmano- 
wicz filius et successor legittimus, olim perfidi Nachmani 
Isakowicz, Judaei et civis leop. nec non Rosa Jakóbówna, 
olim praefati consortis relicta vidua, mater cum filio, 
cum asistcntia perfidi Marci Isakowicz Judaei et civis 
leop. eiusdem Isak Nachmanowicz patrui germani et 
praedictae Rosae et illius filii tutoris legittimi*". Oto do- 
kładny rodowód tego odłamu rodziny Nachmana. 


Naprzeciwko domu starego Izaka Nachmanowicza, 
późniejszej własności Marka Izakowicza, mieszka Izrael 
Złoczowski; w hebrajskich aktach zwie się Izrael Eide- 
les (matronimicum = syn Adeli). Jest on synem Adeli 
i Józefa. W łacińskich aktach zowie się Izrael Josepho- 
wicz. Najstarsza zapiska o nim — jaką dysponujemy — 
sięga roku 15S5'. Sfera jego interesów sięga o wiele 
dawniej, gdyż wspomniana zapiska stanowi środek ja- 
kiegoś, wielkiego procesu. 

Dowiadujemy się, że Izrael zawarł ze Stanisławem 
Pstrokońskim, podstarościm . lwowskim, jakąś umowę 
i obie strony utwierdziły ją wadyum 1700 złp. O co 
szło nie wiedzieć, tyle tylko wiemy, że w r. 1598 po- 


* G. L. 870, pg. 2406-8, yide rycinę 26, str. 107. 
« T. L. 86, pg. 1498. 


83 


żywa Izrael Pstrokońskiego o część wadyum 400 złp. 
dla niedopełnienia pewnej formalności ^ 

Zajęcie Izraela jest takie  samo jak Izakowiczów: 
lichwa i dzierżawy.  Mieszczaninowi  Szymonowi Spass 


Ryc 28. 
Fotel do obrzezania z synagogi Izaka Nachmanowicza. 

i Żonie tegoż pożycza 300 złp. i tiypotekuje je na ka- 
mienicy Spassów przy ul. Zerwańskiej^ Tytułem pro- 
centu otrzymuje posiadanie K W r. 1595 sprzedaje tą ka- 
mienicę (przepadła) viceadwokatowi Stanisławowi ze Zło- 
czowa ^.—Marcinowi Konieckiemu pożycza Izrael 320 złp. 

» C. L. 862, pg. 901. 

• Conaol. 16, pg. 177. 
' Ibid. nt supra. 

* Ibid. pg. 422. 


84 

(rok 1592) \ Jerzemu Czartoryskiemu pożycza 7000 złp.— 
największą sumę jaką wówczas wogóle je- 
dnemu pożyczono — i pozywa go o zwrot tejże 
29 marca 1603 r.^ 

Bogaty ten człowiek wydzierżawia w r. 1595 12/1 ' 
od Aleksandra i Samuela ze Zborowa Zborowskich, czę- 
ściowych właścicieli i dzierżawców Złoczowa, cały klucz 
złoczowski, a mianowicie: 4 stawy (Białykamień, Sas- 
sów, Gołogóry, Złoczów), myto, spaśne, targowe, dro- 
gowe, młyny, browary, słodownie, palenie i wyszynk 
wódki oraz robocizny pańszczyźniane całego obwodu 
złoczowskiego za roczną sumę 4000 złp. płatnych z góry. 

Zastrzega kontrakt: «że jegomość nie ma dawać 
swych świń do młyna na cały czas arendy" oraz, że 
Ztiorowscy mają Izraelowi wynagrodzić stratę, którąby 
ewentualnie: „uchowaj Boże nieprzyjaciel, Tatarzy n, żoł- 
nierz, albo morowe powietrze, ogień, woda, porwanie 
stawów i młynów uczyniło". 

I zaiste potrzebną była ta klauzula końcowa, bo 
oto podczas spustu w jesieni r. 15% najeżdża pan Jan 
Swoszowski, pisarz ziemski lwowski, stawy ze swą dru- 
żyną, odpędza Izraela ze służbą, obsadza budy, urządza 
spust i kupcom lwowskim tu przybyłym sprzedaje ryby. 
Izrael jest w desperacyi, przyjeżdża do Lwowa i stąd 
wytacza proces Zborowskiemu o zastrzeżone wadyum 
w wysokości sumy dzierżawnej (4000 złp.), Swoszow- 
skiemu zaś o napad. Druga skarga gdzieś się zagwo- 
idziła, pierwsza zaś osiągnęła swój skutek po kilkakro- 
tnych urgensach. Izrael otrzymał prawo zasekwestro- 
wania Ztiorowskim  wsi:  „Chilczyce".  Zborowski Ale- 


« T. L. 36, pg. 998. 

> O. Ł. 856, pg. d4a 

* O. Ł. 855, pg. 290, w calotó Nr. nutt Sa 


85 


ksander (który był firmantem) nie wiele sobie z tego 
robił, wołnego ze szlachtą poszczuł psami i wyrzucił. 
Wskutek tego uczynił instygator wniosek na banicyę. 
Zborowski i tego się nie uląkł. Izrael stracił swe wkłady 
bezpowrotnie ^ 


Jakkolwiek gros interesów Izraela było w Złoczo- 
wie, mimo to stale mieszkał on we Lwowie, gdzie na- 
leżał do zarządu gminy (ojne). W r. 1585 wymurował on 
jednopiętrową * kamienicę przy ul. żydowskiej naprzeciw 
Marka Izakowicza. Tył tej kamienicy oddzielony był 
murem od domu Augustynowicza przy ulicy Zerwań- 
skiej ^. Ma on córkę Bellę (skorumpowane Bajla) i ją 
wydaje za słynnego naonczas uczonego Jozuego Palka 
Aleksandrowicza z pokolenia kapłanów (perfidus doctor 
Falk) znanego w literaturze egzegetycznej jako: Joszua 
Fa]k Kohen. Pochodził on z południowych Niemiec i był 
uczniem Salomona Luryi oraz rabina krakowskiego Moj- 
żesza Isserlesa. Zrazu był rabinem, po kolei, w kilku 
gminach, następnie osiadł we Lwowie i poświęcił się 
nauczaniu. Teść kupuje przy ulicy żydowskiej trzypię- 
trową kamienicę od Mikołaja i Stanisława Żółkiewsidch, 
wypłaca za nią 2000 talarów ^ (po 36 gr. talar) i ada- 
ptuje ją na szkołę talmudyczną \ Szkołą tą kierował Jo- 


« C. L. 350, pg. 959.  C. L. 351, pg. 725  i  CL. 362,  pg. 217. 
901 i 1063. C. L. 353, pg. 1942-5 i 2367. 
« Consul. 26, pg. 729—30 (AML.). 

* Acta Bannita 21, 6/8 1599 (AML.). 

* T. L. 31, pg. 932 (r. 1590). 

^ Dom ten stał, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, na miej- 
•co dzisiejszego doma przy al. Blacharskiej 1. 28. Dom ten zwano 
przez dhigie laU Kamienicą rabina „Smai"", a w aktach miejskich: 
Kamienicą rabinowską.  Podaje ją kilkakrotnie  wspomniany „Spis** 


86 

zue, a wyszli z niej uczeni tej miary, co autor dzieła 
Magine Szelomoh, Pinkas rabin w Fuldzie, Ber Izraelo- 
wicz Eilenburg oraz Abraham Rappoport (Schrenzels) 
autor dzieła: „Ettian Haezractii''. — Sam Jozue jest au- 
torem kilku dzieł, jako to: „Sefer Meirath Eijnaim'' oraz 
rozprawy o lichwie. Zostawszy prezesem zjazdu czte- 
rech ziem, wydał w r. 1607 zbiór rozporządzeń zjazdu, 
do którego niżej wrócimy. 

Miał on dwóch synów: Aleksandra, który umarł 
młodo i Józefa autora dzieła: „Ktonet Pasim'' wydawcę 
dzieł ojcowskich. 

Ciekawą sprawę dotyczącą teścia i zięcia, podają 
akta ławnicze: W piątek 9/8 r. 1589 pracowali murarze 
naprzeciwko u Marka Izakowicza. Patrzą murarze — 
było ich dziesięciu— a na gzymsie strychowym u Izraela 
siedzi Chonon Brodaty (Jochanan) i coś trzyma w ręku. 
Siedział tak z kwadrans. W tem z tej strony padł strzał 
i jeden ze stosarzy (koilarzy) Albert pada na ulicy tru- 
pem, przywalony cegłami. Powstało zbiegowisko. Mu- 
rarze wybili szeroką bramę i wpadli do domu. Wycią- 
gnięto Jochanana z djrmiącą krucicą w ręku, oraz dru- 
giego Żyda Szymona, okuto ich w kajdany i wrzucono 
do lochu ratuszowego. Trupa wystawiono na widok pu- 
bliczny w przedsionku ratuszowym. Izrael i Josua mieli 
liczne przesłuchania zaraz w sobotę. Plebs groził ich 
domowi zwaleniem. Wreszcie starszyzna uprosiła bur- 
mistrza, by trupa kazał pochować; ludność się uci- 
szyła*. 


z r. 1767 i wówczas ma od frontu 18Vi łokci geometr. i numer 206 
i JeBt własnością Konwentu wielkiego trzewikowych Karmelitów. Ka- 
mienica ta miała — wedle Bubera: Anaze Szem, str. 129 — zgorzeć 
w r. 1887. 

' Acta Bannita, tom 21, 6/8 1699. 


87 

Mimo swego wielkiego znaczenia wśród żydostwa 
polskiego, a nawet obcego, odnosi się rabi Jozue do 
swego teścia z największem uszanowaniem, i nie waha 
się wszem wobec głosić, że tylko jemu zawdzięcza swój 
byt materyalny, a wraz z nim możność poświęcania 
całego swego czasu nauczaniu i studyum talmudu. Teść 
utrzymywał własnym kosztem 25 uczniów, a oprócz tego 
stale i ciągle wydawał wielkie sumy na rozmaite cele 
dobroczynne. I tak, fundował liczne synagogi po mniej- 
szych miasteczkach (może synagoga złoczowska jemu 
swe powstanie zawdzięcza), dawał pisać rodały, oraz 
zakupywał księgi hebrajskie i obdarowywał niemi sy- 
nagogi i gminy, wyposażył i wydał za mąż cały sze- 
reg biednych dziewcząt, «a ręka jego była szeroką, a dom 
jego był otwarty dla biednych i uczonych, urządził fim- 
dacyę dla biednych Ziemi Świętej; oby czyny i dzieła 
jego przysłużyły się dlań na drugim świecie, oraz przy- 
świecały następnym pokoleniom '', tak kończy długą po- 
chwałę swego teścia, Jozue we wstępie do swego dzieła ^. 

Sam Jozue zażywa jak największego uszanowania, 
jużto dla swej ogromnej wiedzy, jużto dla swego zna- 
czenia jako prezes sejmów żydowskich. Uczniem jego 
jest późniejszy uczony tej miary co Izak Halevy, lecz 
obaj różnią się w swych zapatrywaniach na kwestyę 
lichwy. Jozue wprowadza w swej rozprawie o lichwie 
TPTi ^n pewną fraus legis, o której niżej będzie mowa. 
Izak w swych responsach zwalcza i piętnuje lichwę bez 
względu na to, w jakiej formie się ją bierze. 

Podług Cary ma być Jozue autorem znanej ustawy 
konkursowej, lecz hipoteza ta jest mylną, gdyż ustawa 
ta jest bezwzględnie późniejszą i pochodzi z r. 1624. 
(Caro: Geschichte, str. 134-Graetz IX, str. 578). 

> Baber: AnBze Szem, Nr. 882, str. 129. 


3»3 lCi4 T 


kflncną wnki korcmą kapfaBsk%. kiMnosą kv 
^ccrmą dołiYj skiwr*- oio jtóem zwrot z dt 
ffesffi  jiMpasŁ  luęsrabutspcL świadczący o widkkh te| 

zurmsicii* 


>r:iT*i*w   BKiyi :. ^ 4. SMC. £ J li 


VI. 
Proces z Jezuitami 1 miastem ^ 

Wstęp. Pierwsze kroki Jeznitów, początek procesu. Przygotowania. 
I komisya, sytnacya w mielicie. Bozprawa na rataszn. Zakulisowe 
akłady. II rozprawa, wyrok komisyi. Czynności prawne, starania 
o protekeye, za kallsami sądu. I rozprawa apelacyjna w Krakowie, 
n komisya, protekeye do komisarzy. Czynność drugiej komisyi Roz- 
prawa i wyrok. Zakulisowe starania. U rozprawa w Krakowie. Kno- 
wania Jezuitów. U rozprawa apelacyjna w Krakowie. Rokosz Ze- 
brzydowskiego; deputacye w Warszawie. Oddanie synagogi. Upór 
Marka Izakowicza. Układ warszawski. Rada wobec okładu warszaw- 
skiego. Przerwa w procesie. Król i Żółkiewski. III komisya. Kłopoty 
Rady, zgoda z Jezuitami. Ostatnia rozprawa w Krakowie. IV komisya, 
zakończenie sprawy. 

Na pierwsze lata XVII wieku przypada słynny pro- 
ces Żydów z Jezuitami i miastem, który stanowi klasy- 
czny przykład procesowania się w czasach Rpltej. Biorą 
w nim udział osoby dobrze nam już znane, juito jako 
jednostki, jużto jako przedstawiciele Kahałów lub Mia- 
sta, a wszystko rozgrywa się na tle walki politycznej, 
t. j. rokoszu Zebrzydowskiego, oraz religijnej: katolików 
z dyssydentami. 

' Regestra do procesu, vide dodatek HI, przy końcu rozprawy. 
Plan vide rycinę 27, str. 116. 


90 

W pośrodku stoi Gmina żydowska wraz ze swymi 
reprezentantami, szukającymi różnych skutecznych i mniej 
skutecznych sposobów, jużto u jednej ze stron walczą- 
cych, jużto u drugiej. Tu nie wchodzi w grę kurtuazya, 
lecz wszyscy patrzą na swą korzyść, szukają jej i znaj- 
dują w najrozmaitszych konstelacyach politycznych. 

Kler katedralny niechętnie patrzy na projekt Jezui- 
tów, zamierzających we Lwowie założyć szkołę, która 
zmniejszy frekwencyę w szkole katedralnej i ubróci do- 
chody jej nauczycieli. Do Jezuitów odnoszą się niechę- 
tnie byli uczniowie akademii jagiellońskiej, wrogo pa- 
trzą na uczniów Loyoli wszyscy dyssydenci najrozma- 
itszych odcieni, wyznań i obrządków, a i Miasto Lwów 
nie chce ich przyjąć, bo nie ma gdzie ich ulokować. 
Lwów jest ciasny, mury zarysowały mu granicę, której 
przekroczyć nie było wolno, a tu Jezuici szukają miej- 
sca pod koUegium i kościół. 

Wszystkie sterania oraz prace, wogóle dzieje 2jakona we Lwo- 
wie, podaje nam kronikarskim sposobem superior Zakona Wielewicz, 
ktdiy na podstewie licznych notetek, dokumentów oraz ustnej trady- 
^i, spisał „Historyę Ck>llegii Societatis Jesu leopoliensis^ od sprowa- 
dzenia Jezuitów do Lwowa przez arcybiskupa Solikowskiego (1581), 
mt po Bwoje czasy (late sześćdziesiąte Xyn wieku). Uistorya ta, 
dalej spisywana, sięga roku 1778 i urywa się z chwilą rozwiązania 
Zakonu. 

Część, odnosząca się do niniejszego procesu, zawiera oprócz 
historyi, cały szereg więcej lub mniej trafnych, lecz zawsze nader 
ciekawych refleksyi i reweUu^ kronikarza, liczne epizody, ora^e 
rzeczywisto lub skombinowane, wogóle dosyć pełny obraz procesu, 
jak się przedstewiał superiorowi Zakonu o 60 lat później. Prócz 
Ucsnych aktów miejskich i grodzkich nie wiele mamy materyału dla 
skontrolowania wywodów kronikarza, i dlatego musimy się często 
sadowdlnić nakreśleniem suchego faktu, nie chcąc podać jednostron- 
nego dłurazu. 


91 


E^aa5j>i 


Ryc 24. 

Winienie iydowskie przy synagodze Izaka Nachmanowicza. 

Dzisiaj w caąki korytarz, a w oi^tó skład ropieci). 


VK2 

Od początku przybycia swego do Lwowa rozglą- 
dali się 00. Jezaici za miejscem dosyć obszernem, by 
módz na niem wymurować kollegium i kościół. Pienię- 
dzy mieli dosyć, gdyż otrzymywali z każdym rokiem 
coraz więcej darowizn w pieniądzach i domach (doży- 
wocie na domu panny Podsędkównej, dom ks. Oficyała, 
wartości 2000 złp) i dlatego mogli śmiało przystąpić do 
budowy. Lecz miejsca nie było w całem mieście i oto 
postanowił superior poszukać miejsca wśród Żydów '. 
Było to w r. 1600. 

Oppozycya miejska, .pospolity człowiek*", nie mógł 
jeszcze dotychczas przebaczyć Radzie, że wysprzedała 
Żydom parcele i domy po wschodniej stronie ulicy Ży- 
dowskiej położone i zdradził Jezuitom całą tajemnicę: 
^Rada sprzedała nie swoje grunta*". Jezuici 
chwycili się tego, rozpoczęto poszukiwania, kiedy te 
grunta przeszły w posiadanie miasta i ja- 
kiem prawem nabyli je Żydzi w latach 1571— 
1601, jakiem prawem wymurowano tam bóż- 
nicę, kiedy nie było^na to osobnego pozwo- 
lenia króla, a o pozwoleniu biskupa ani 
mowy nie było'? 

Mając wpływy na dworze królewskim przez Skargę 
i Bobolę, pozyskali Jezuici króla, a ten wydelegował do 
Lwowa koniisyę, dla wyszukania placu dla nich, a ró- 
wnocześnie pismem z dnia 30 lipca 1602 r. polecił Je- 
rzemu Mniszkowi, wojewodzie sandomierskiemu i sta- 
roście lwowskiemu, by poparł zabiegi tejże komisyi. 
Niewiadomo, czy komisya zjechała do Lwowa i czy co 
zdziałała -,  dość na tem,  że to było początkiem i zało- 

» Hist. ColJ., pg. 33. 

- Celebratumąue vero sit ille arbitromm conventa8, aut quo 
successn faerit coactos, non constat. (Ibidem, at sapra). 


93 

żeniem procesu. Odtąd obracało się wszystko około je- 
dnego punktu: Jezuici zarzucali miastu nieprawną sprze- 
daż, a Żydom bezprawne nabycie i posiadanie, miasto 
broniło prawności i prawomocności sprzedaży, a Żydzi 
prawności i prawomocności kupna. 

Kiedy superiorem został ks. Adrian Radzimski, 
wznowił sprawę i poczynił starania, by król wydelego- 
wał nową komisyę ^ W międzyczasie stracił zakon swego 
największego patrona : dnia 17 czerwca 1603 r. umiera 
arcybiskup Jan Dymitr Solikowski, a następca jego Jan 
Zamojski herbu Grzymała, biskup in partibus i opat 
płocki, jako były uczeń akademii krakowskiej, nie bar- 
dzo lubiał Jezuitów '. Niezależnie od tego uzyskują ojco- 
wie u króla nową komisyę, w której skład wchodzą, 
następujący członkowie: 1) Hieronim Gostomski z Łę- 
czycy, wojewoda poznański etc, 2) Stanisław Garwaw- 
ski, kasztelan płocki i gostyński, 3) Adam Stadnicki ze 
Żmigrodu, kasztelan i starosta przemyski, 4) Stanisław 
ze Żmigrodu Stadnicki, 5) Jan Świętosławski, syndyk 
ziemi przemyskiej^. Im to poleca król bez ogródek, by 
zjechali do Lwowa, dla agnoskowania gruntów^ które 
należy odebrać — ad videndos et audiendos fundos 
praefatos, qui iuris regni sunt, recuperari. — - Szło 
tedy, jak widzimy, tylko o grunta i domy żydowskie 
wyżej wspomniane. 

Lecz pismo króla do mieszkańców Lwowa z dnia 
5/8 1603 ♦ jest stylizowane oględniej i omawia na wstę- 

' Hi8t. Coli. : secreto rogata areas fisco regis snblectas ab Regę im- 
petrat,et at a Judaeis, nU illegittimis poesesoribns repetantor, efflagitat 

* Pirawski: De statn Almae archidioec. leop. ed. Haeck, pg. 
47^. Ustractns In Academia cracoyiensi, moriens, pingne ei legatom 
MOO hung. fl. reliąnit 

* AML, fasa 278, Nr. 88-89. 

* AML. fasa 278, Nr. 41. 


94 

pie zadanie króla katolickiego, a we właściwej części 
zawiadamia król o zesłania komisarzy, którym ma 
Rada wraz ze starostą Mniszkiem konkretne w spra- 
wie placów przedłożyć rezultaty. W końcu poleca, by 
każdy grunt, jaki komisarze wybiorą — czy prywa- 
tny, czy publiczny — Rada Jezuitom odstąpiła, alt>o 
ułatwiła nabycie, mniejsza o to, czy sposobem sprze- 
daży, transakcyi, układu, lub rekuperacyi własności kró- 
lewskich K 

Dnia 10 września 1603 r. wysłali komisarze do Rady, 
Ławy i całej społeczności lwowskiej list z Sandomierza, 
w którym oznajmiają, że zjadą dnia 10 października 
w celu odzyskania zatraconych gruntów królewskich. Że 
tutaj miano na myśli tylko grunty żydowskie, wynika 
z samego tekstu, oraz z tego, że po ogłoszeniu pism króla 
i komisarzy na ratuszu (23/9) odczytano je 24/9 w syna- 
godze gminnej (dawniejszej); równocześnie wezwał wo- 
źny starszyznę do stawienia się na dniu oznaczonym 
i ostrzegł, by nie ważyła się przeszkadzać pod jakim- 
kolwiek pozorem*. 

Kopie pism wysłano staroście Mniszkowi, a tekst 
w całości wciągnięto w akta grodzkie'. 


1 Ut haiusmodi locam, sea fandom, siye is pablicns siye prlva- 
tUB foerit, iisdem pp. S. J. per modom alienationiB, transactionis, seu 
oompositionis yel recaperaUonis etc. 
> O. L. 856, pg. 1280-85. 

* C. L. 856, pg. 1282 i dalsze. L Saper oonsalet mandatom re- 
glom poaitom. IL simile mand. s. mgfcom palatinom Send. HE. soper 
Jodaeoe simile mandatom. 

I-a Soper oonsoles    \ innotescentia 
n-a Soper Jodaeoe    > dominorom 
m-a Soper palatinom / commlsariorom. 


95 

Żydzi czynili jakieś starania, by prace przyszłej 
komisyi anicestwić, może też starali się przekupstwem 
i protekcyą wpłynąć na decyzyę komisarzy, mieli nawet 
braciom Stadnickim przyrzec 30.000 złp.S lecz nie wiele 
to pomogło. Tymczasem magistrat miejski rozpoczął 
nkłady z Jezuitami, a ponieważ te czynności absorbo- 
wały cały czas urzędników, ogłoszono dnia 11/9, a na- 
stępnie 25/9 zawieszenie sądów radzieckich na przeciąg 
układów z Jezuitami ^ Nie doprowadziły atoli układy 
do żadnego rezultatu i komisarze musieli wszystko za- 
cząć od początku. 


Dnia 10 października zjechali tylko obaj panowie 
Stadniccy i to bez wielkiego pocztu służby i hałasu, by 
sprawę po cichu załatwić. 

Lecz na takie załatwienie był czas źle obrany. We 
Lwowie było wówczas aż nadto gwarno i rojno. Urzę- 
dowała tutaj komisya dla wypłaty żołdu wojsku, wra- 
cającemu z Inflant; jej członkowie: Stanisław Żółkiewski, 
Piotr Myszkowski i Hieronim Sieniawski, wymusili na 
kupcach większą sumę, celem uzupełnienia luk kaso- 
wych; to rozgoryczyło bardzo kupiectwo miejskie^. 
Obradował wówczas także we Lwowie sejmik woje- 
wództwa ruskiego, wśród którego była moc dyssyden- 
tów wrogich Jezuitom i królowi, a niezależnie od tego 


I Hist OolL pg. 86.  ...ipsiB Stadnickis JadaeL.. 80.000 fl. offe- 


* AML. Hac 70. ex regestaris. 

* Zabnycki: Kronika, str. 180—1. 


96 

odbjT^^ał się sejm prowincyonalny Żydów z Rusi, Po- 
dola, Wołynia i Podlasia ^ 

Mimo to rozprawę rozpoczęto. Komisarze zjawili 
się na ratuszu, a wraz z nimi wszyscy lwowscy Jezuici, 
tutaj czekała już Rada w komplecie. Lecz zanim się 
coś jeszcze zaczęło, wybiegło trzecli radnych z sali 
i udało się na miejsce obrad sejmiku. Tutaj, w obecno- 
ści zgromadzonej szlachty, ł>łagali ŹMkiewskiego, by, 
pomny ofiar kupiectwa, bronił praw miasta. 

Żółkiewski udał się na ratusz, lecz tutaj zbadał 
tylko legitymacye komisarzy i opuścił salę. 

Na sejmiku zakotłowało w międzyczasie. Nad kwe- 
styą gruntów żydowskich rozwinęła się gorąca dysku- 
sya i 18 mówców broniło sprawy żydowskiej, podczas 
gdy tylko 2 z drobnej szlachty stało po stronie drugiej '. 
Le^ sejmik nie był forum dla tej sprawy — rozgrywała 
się ona na ratuszu — dlatego udała się tam wielka ilość 
szlachty, opuszczając tłumnie sejmik. 


Sala radna konsulatu lwowskiego wypełniła się po 
brzegi. Rada, Ława, Kwadragintawirat w komplecie, 
komisarze,  wielu z palestry i kleru,  Jezuici i Kabał 


1 Hist GolLy pg. 42: adfaere et pnedpuA JadAeoram capita 
tnoeni cirdter tota Rassia, Yolynia, Podolia, Podlasiaąne saae gentis 
primores. Załęski, któiy nie ma Instytacyi sejmów źydowskiclL, 
lądzi, te ci Żydzi się „zbiegli*^ na pomoc swej braoL (Jezuici we Lwo- 
wie: Przegląd polała 1880). 

* Kronikarz i do tyeh dwóch nie ma zaufania i nazywa ich 
mówcami JannarcznymŁ JDu(m antem circnmforaneos cansarom acto- 
res, ąoi caasae nostrali attendemnt — ted ne hi qnoqiie aere iadaioo 
grayes, yenere (pg. 42 H. O.) 


97 

z Izakiem Nachmanowiczem na czele, a pod ścianami 
mnóstwo szlachty coraz liczniej z sejmiku napływa- 
jącej. 

Zagaja rozprawę podstarości lwowski, Jan Zygmunt 
Poradowski, odczytaniem pism króla i komisarzy. Re- 
prezentanci Rady i Kahału a limine sprzeciwiają się ca- 
łej sprawie, gdyż nie uznawają władzy komisarzy : « Mia- 
nowano 5-ciu, a zjawiło się 2-ch, po drugie: miasta są 
wogóle na podstawie prawa Magdeburskiego wyłączone 
z pod jurysdykcyi komisarskiej, prócz 2 poszczególnych 
wypadków *". Na te wywody nie godzi się Poradowski: 
2 komisarzy ma tą samą władzę, jaką 5, komisarzom zaś 
podlega miasto, gdyż oni nie stanowią sądu szlache- 
ckiego, tylko reprezentują trybunał królewski. 

Od tej interpretacyi prawa znosili mieszczanie i Ży- 
dzi rekurs do sejmu walnego, aby w obecności wszyst- 
kich stanów zbadać należycie kwestyę kompetencyi. 

Tego najbardziej obawiali się Jezuici, znając dobrze 
zapatrywania wielkiego odłamu szlachty i dlatego mimo 
protestów zmusili instygatora-podstarościego do konty- 
nuowania rozprawy i zakazania apelacyi ^ Imieniem swo- 
ich protestuje «de non promissa appellatione'' Nachman 
Izakowicz' i wyjaśnia, że prawo Magdeburskie wyklucza 
wszystkie komisye, a temu prawu podlegają i Żydzi; wy- 
nika to ze statutu Zygmunta I z r. 1538, oraz ze wszystkich 
przywilejów, danych Żydom lwowskim, od Kazimierzow- 
skiego począwszy'. Co się zaś tyczy meritum całej 
sprawy, to Żydom nawet nie wolno układać się z Je- 
zuitami, skoro miasto ma prawo  pierwowykupu (ewi- 

* Htot ColL, pg. 42. 

> Nr. mat. 49, tamte Btr. 4 (8), 4 (4) i 4 (5). 

* WAród tych potwierdzeń wylicza i potwierdzenie Henryka 
Walezego (1574), wbrew twierdzenia Nossbauma (Hist Y, str. 168 
niiie tylko, te nie zatwierdził Żydom przywilejów^). 

tjAtl lv«vMy 7 


98 

kcyi), zastrzeżone rewersami demolacyjnymi, beneplaci- 
łami i t. p. 

Prokonsul był tego samego zdania, ponadto za- 
rzucał PoradowsUema, że samowolnie obrał fiinkcyę 
instygatora, w piśmie królewskiem nikogo liowiem nie 
wyznaczono. 

Komisarze stali bezradni, a ta w samej sali coraz 
to głośniej, strony odgrażają się sobie wzajemnie, a pod 
ratuszem krzyki i wrzaski; lud i kupiectwo wyrzeka na 
Jezuitów \ Uer katedralny podburzał plebs miejską, 
a Żydzi krzyczeli w swoich ulicach, na rynku kotłowało 
się jak w piekle. 

Komisarze, widząc, że wrzask się wzmaga, zam- 
knęli rozprawę, złożywszy wpierw oświadczenie, że im 
przeszkodzono w urzędowaniu. — Teraz wszyscy opu* 
śdli salę. 


Jezuici nie kapitulowali; co się nie dało zrobić na 
publicznej rozprawie, mo^o się udać w układach po- 
kątnych i dlatego jeszcze tego samego dnia zebrali się 
komisarze. Jezuici oraz im sprzyjający członkowie Rady 
i tutaj zgodzono się na oddanie Jezuitom gruntów i do- 
mów żydowskich, bez obowiązku zwrócenia im kosztów 
ze skarbca miejskiego; stronę prawną, względnie ugodę 
z Żydami, mieli ojcowie sami załatwić. 

Po tej uchwale wezwali komisarze 8 właścicieli 
parcel żydowskich i kazali im się do 3 dni usprawie- 

1 Eonun plateaeąne improbo nihilominaB totias civitati8 fremita 
personant. Nec clems ąoidem in nos favit, qaia religiosomm familias 
tarbo omnino corripait. Omnes ąoaslibet machinas admovere, qiia 
derom, ąna popnlom incitare.. lingua pecolanti nomen nostrom pol- 
Inere (H. C, pg. 42). 


99 


Hyc. 26. 
Lichtarz mosi^y z synagogi Izaka Nachmanowicza. 


dliwić z następujących dwóch zarzatów: 1) że mimo 
zakazów królów posiadają grunta i domy w mieicie! 
2) że nabyli je bezprawnie, bo u tego, kto nie miał 
prawa je sprzedać! 


100 

Na trzeci dzień (13/10 poniedziałek) zebrała się po- 
nownie Rada, przybyli komisarze, Jezaici, oraz wezwani 
Żydzi. Obrady toczyły się zupełnie spokojnie, nie było 
demonstracyi, owszem, powaby członek Rady, Andrzej 
Dąbrowski wy^sił dłuższą mowę wiernopoddańczą, 
w której zaznaczył, że Rada wita z radością myśl zało- 
żenia Kollegium i wszystko uczyni dla urzeczywistnienia 
tej myśli, atoli bez uszczerbku dla miasta. 

Jezuici prz3Jęli tę mowę z wielką radością; nie na 
wiele się atoli to wszystko przydało, gdyż Żydzi wcale 
nie chcieli komisarzom odpowiadać, a o usprawiedli- 
wianiu się nie było już nawet mowy. „Żydzi znają tylko 
Radę, u niej kupili swe place, z Jezuitami zaś w żadne 
układy nie wchodzą; w razie zgwałcenia swych praw, 
wytoczą pozwy Miastu i Jezuitom'^ ^ Radni widząc sta- 
łość Żydów powoli przechodzą na ich stronę; a wśród 
tego komisarze, chcąc raz zakończyć całą sprawę, roz- 
strzygają sprawę kategorycznie i mimo protestów od- 
dają czworobok domów żydowskich wraz 
z synagogą Izaka Nachmanowicza na własność 
00. Jezuitów. Stały tam domy: Arona Rubino- 
wicza, spadkobierców Izaka Nachmanowicza 
t. j. Marka i Jitty, Nachmana i Róży, spadko- 
bierców Jakóba Mojżeszowicza, Lazara Taus- 
sig(?), Izraela Janowicza, Mojżesza Złotnika, 
Józefa Salomona, spadkobierców Salomona 
Niemca, Izaka Susskindowicza, Mojżesza 
Szkolnika i nowa synagoga Nachmanowicza^ 

Termin rekursu był 6-cio tygodniowy. Żydzi na 
miejscu zj^osili apelacyę do króla. Na tern zamknęli 
komisarze rozprawę i uznali czynność swą za  skoń- 


» Hist. Coli. pg. 46. 
< Nr. mat. 49. 


101 

czoną. Spisano akt komisyjny lecz co się z nim potem 
stało, niewiadomo ^ 


Żydzi nie bardzo się przerazili wyrokiem komisa- 
rzy, znali za dobrze ustawodawstwo koronne, a szcze- 
gólnie przewlekłą praktykę sądową, by odraza dać za 
wygraną; rozpoczęli tedy esikiem regularny przewód 
sądowy, szukając zarazem za kulisami rozmaitych pro- 
tekcyi i protekcjrjek. Tego samego sposobu trzymają się 
strony przeciwne i odtąd rozpoczyna się pisanie po- 
zwów, protestacyi i reprotestacyi, manifestacyi i reko- 
gnicyi oraz szukanie za osobami wpływowemi bez liku 
i miary. 

Rozpoczęli Żydzi; dnia 15/10 dał wpisać do aktów 
grodzkich Nachman Izakowicz, imieniem gminy żydow- 
skiej kontrowersyę, w której wyłuszczył systematycznie 
to, co powiedział przy ustnej rozprawie '. Równocześnie 
poczęli Żydzi wygotowywać skargę do sądu nadwor- 
nego i na ten cel starali się o otrzymanie z registratury 
miejskiej oryginalnych przywilejów oraz kontraktów ku- 
pna domów i placów zakwestyonowanych. Lecz pro- 

> Opis caleJ rozprawy n kronikarza m^y i zawiły uzapetniają 
po cz^i akta, oraz późniejsze protesty i rekursy, Nr. mat 49 oraz 
C. L. 866, pg. 1878-B. 

* Ogromny ten sprzeciw (C. Ł. 856, pg. 1859—67, Nr. mat 48), 
wyświetla Jasno ówczesne potoienie prawne Żydów lwowskich w ieh 
własnej interpretacyi: Siedzą na prawie Magdeb. i tema prawu po- 
dlegają co do niemchomości, osobiście podlegają wojewodzie, ponoMą 
wszelkie ciężary miejskie, powinni tedy mieć wszelkie prawa; do grun- 
tów kupionych ma Miasto prawo erlkoyi i tylko z niem mogą per- 
traktować. Następnie są wyliczone wszystkie przywileje Żydów lwow- 
skich z podaniem krótkiej treści każdego. Akt ten możemy uwmtU 
za ssmarynsz przywil^ów Żydów lwowskich po rok leOO. 


102 

konsul zakazał wydania aktów (8/10) \ a gdy Żydzi 
przeciw temu wnieśli protest do Grodu \ reprotestował 
notaryusz miejski Uberowicz, oświadczając gotowość 
wydania dokumentów znajdujących się w archiwum; 
gdzie się podział protokół komisyi powiedzieć nie może, 
bo nie wie (20/10) ^. Pod tą samą datą dsio Miasto wpi- 
sać do aktów swą kontrowersyę, w której dokładzie spi- 
sano obronę Rady przed komisyą; miało to na celu 
udowodnienie przy dalszej rozprawie, że Rada dosta- 
tecznie broniła Żydów wobec komisyi i Jezuitów^. 

Mimo oświadczenia notaryusza Żydom dokumen- 
tów nie wydano, również mimo usilnych starań, próśb 
i protestacyi nie mogli się doprosić u skryby grodzkiego 
Zaliwskiego, protoki^ komisyi. Nikt w całym sądzie 
nie wiedział kto go przepisywał i gdzie się podział. — 
Przepadł jak w wodę. 

Żydzi bez dokumentów wnieśli skargę na Radę, iż 
mimo zapisów i „warowania^^ nie broniła praw właści- 
cieli: Arona Rubinowicza i innych „z okazyi pewnej 
komisyi", ani też nie chciała wydać, ni okazać odno- 
śnych dokumentów. Ewentualną szkodę liczą sobie Ży- 
dzi na 100.000 marek i taki rygor nadają skardze. We dwa 
tygodnie — bo już 5 listopada — złożył woźny Szymon 
Reszke z Pomorzan pozew dla Rady, Ławy i 40 mężów 
na ratuszu. 

Rada miejska wysłała natychmiast kilku delegatów 
do Krakowa i dała im wszystlde dokumenty i przywi- 


> G. L. 856, pg. 1876. 

> ibidem. 

• C. L. 866, pg. 1877. 

* C. L. 866, pg. 1878—5. Charaktorystycznem Jest, te Rada <^oe 
pokaiaó oryginalne przywileje tylko królowi, gdyt wedle dekretu Zy- 
gnranta I (1646) nikomu innemn oryginałów pnedUadaA nie  wolno. 


103 

leje dotyczące tej sprawy. Deputacya ta miała do zała- 
twienia jeszcze sprawę Jana Aleml)eka dotyczącą ,ypo- 
spolitego człowieka*^ i jego stosunku do Rady. 

Kiedy Żydzi widzieli, że czas terminu się zbliża, 
a oni jeszcze dokumentów nie mają, posłali na ratusz 
Nachmana Izakowicza — wobec którego, jak wiadomo, 
Miasto miało obowiązki — i oh dopiero uzyskał to, że 
burmistrz napisał do Krakowa, by tam Żydom wydano 
papiery (8/11) ^ 

Mimo, że delegaci miejscy bawili od połowy listo- 
pada w Krakowie, nie jawili się na terminie i sąd mu- 
siał wyznaczyć termin drugi — secundo post poenani 
contumatiae, — a 17 grudnia trzeci wyznaczyć termin 
na 15 stycznia 1604 r. — tertio post poenam contuma- 
tiae faciendae '. — Pozew ten doręczono Magistratowi 
lwowskiemu na Sylwestra 1603 r. '. 

W międzyczasie obie strony szukały protekcyi 
u wpływowych mężów. Najwięcej trudu miała Rada: 
obronę przed Żydami na wypadek przegranej tychże, 
oraz staranie się za wszelką cenę, by Jezuitów nie wpu- 
ścić do miasta. W tej myśli wysłano ze Lwowa 2 listy: 
do Zamojskiego i Żółkiewskiego, w których im wyłu- 
szczono całą sprawę, napomykając o ciasnocie miasta, 
braku miejsca, niepokojach z powodu możliwych scysyi 
z dyssydentami i t. p. Obaj mężowie starali się na sej- 
miku wiszyńskim przeciwdziałać założeniu kollegium% 
lecz u króla nawet nie próbowano nic robić, wobec 
wszechwładnego wpływu Skargi, Boboli, p-ny Mejerin 


> C. Ł. 866, pg. 1426. 

* AML. fasc. 257, Nr. 28. 

• Castr. leop. 856, pg. 1605. 
« Hist CoU., pg. 46-47. 


104 

i całego szeregu kaznodziei^ nauczycieli i spowiedników 
Towarzystwa Jezusowego ^ 

Wftród tych warunków odbyła się rozprawa w Kra- 
kowie. Effektywnie miano rozsądzić pretensye Żydów 
do Rady, lecz przy tej sposobności musiała przyjść na 
stM sprawa Jezuicka. 


Rozprawa odbyła się w nalełytym terminie ', prze- 
wodniczył jej sam król, strony jawity się na czas i roz- 
wiń^ się obszerna dyskusjra*. Sędziowie zdali sprawę 
z całości królowi, a ten pochwalił dotychczasowe pro- 
wadzenie. Przedłotono również królowi akt komisyjny— 
kto go miał i przedłożył nie¥nadomo — i dyskutowano 
nad decyzyą komisy! i prawami Żydów. Ci stali twardo 
przy swojem, wykazując^ że kupili wszystko za drogie 
pieniądze i oŚ¥nadczyli gotowość złożenia przysięgi na 
prawdziwość swych zeznań. Ultimatum Żydów było, 
otrzymanie nowych siedzib lub 100.000 marek odszko- 
dowania. 

Reprezentanci Miasta mieli trudną obronę : z jednej 
strony odpowiedzialność wobec króla za zabagnienie 
gruntów królewskich, z drugiej strony zobowiązanie za- 
ciągnięte wobec Żydów, dotyczące obrony ich gruntów 
i placów. W wywodach swych* wykazywali mieszcza- 

< X. ZdtęBki: Jezuici w Polsce, I, u, ttr. 602 i nast Nadworni. 
Jezuici. EjuneryU dworska. 

* Źródłami do rozprawy aą loine awagi kronikarza (pg. 48) 
oraz ks. 227, pg. 62 z AMŁ. Dat^ podaje kronikarz fałszywą. 

* Postąnam atraqae pars oompamisset.. nova apad ipsnm re- 
gem disoossio fieri capit 

^ W archiwum m. Lw. ks. 287, pg. 62, znalazłem kartę bez na- 
pisn i daty. Dawny arohiwarynss, nie czytając tekstn napisał na na- 


105 

nie, te Miasto ciągle potrzebuje pieniędzy na fortyfika- 
eyBj grunta stały pustką, a były przez Miasto dawno za- 
fiedzone, Żydom sprzedawano w ostatecznej potrzebie, 
kiedy mimo oroszenia nie chciał ich kupić nawet schy- 
zmatyk. Te wywody dowodziły w każdym razie pra- 
wności kupna przez Żydów, a kiedy mieszczanie na 
obronę swą pokazali przywilej Kazimierza Wielkiego 
nadający wszystkim mieszkańcom prawo magdebur- 
skie, przedłożyli kontrakty kupna i sprzedaży i sprawo- 
zdanie z otrzymanych pienięd:^, król uznał, że Żydzi zo- 
stali skrzywdzeni i zniósł wyrok Komisyi. 

Dla załatwienia sprawy zamianował król równo- 
cześnie nowych komisarzy, którzy do 4 tygodni mieli 
na ustnej rozprawie w Krakowie zdać sprawę z całej 
sprawy. 

Otrzymali mianowanie: z dawnych obaj panowie 
Stadniccy, oraz Maciej Pstrokoński biskup przemyski 
i podkanclerzy państwa, z nowych Stanisław Golski, 
niedawno mianowany wojewoda ziemi ruskich, jakoteż 
Jan Łahodowski, właściciel Winnik ^ 


Nowi komisarze wysłali pismo do Rady i Kahału 
już dnia 20 stycznia 1604 r. z wezwaniem na nową roz- 
prawę na 3 lutego ^ 

Zaczęło  się znów szukanie za  protekcyami oraz 

główka: Defentiones Mtns contra Jadaieos etc., faktycznie Jeet to 
brulion obrony przy tej rozprawie. Bok 1607 połoiony w indeksie 
}eel mylny. 

1 O Łahodowskich yide: Łoziński: Prawem i Lewem, tom U, 
sir. 25 i dalej. 

* G. L. 859, pg. 84. Dla Żydów złoiył wośny wezwanie w no- 
wej synagodze Izaka (yide rozdział IV, str, 59). 


106 

wpływanie na komisarzy. Golski ^ i Łahodowski byli 
przychylni Żydom, inni trzej skłaniali się ku stronie 
przeciwnej. Poza nimi szukano również; Żydzi lwowscy 
mają wielkie wpływy na sejmie żydowskim: Jozue Falk 
Kolien jest wówczas prezesem, a prócz tego fSeuna przy- 
pisuje wielki wpływ na jednego z magnatów Róży 
Nacłimanowej, będącej wówczas w kwiecie wieku. Nie 
należy zapomnieć, że wówczas się ujawniły pierwsze 
symptomata rokoszu Zebrzydowskiego. Pan wojewoda 
krakowski korespondował jeszcze z królem, lecz było 
już napięcie ogromne. Niechęć do króla i jego stronni- 
ków Jezuitów wzmagała się stopniowo, ale stale i za- 
częło się owe szukanie między ludźmi a stronnictwami, 
jakie się objawia przy każdem rozdwojeniu. Przez Je- 
zuitów można było trafić do dworu i króla, przeciwnik 
króla był zarazem przeciwnikiem Jezuitów. 

Do pierwszych należał Jan Szczęsny Herburt. Kształ- 
cił się u Jezuitów, dalsze wykształcenie oraz praktykę 
życiową nabył na dworze kanclerza 2^amojskiego, na- 
stępnie przeb3rwał u stryja swego Drohojewskiego, a gdy 
tego w otwartej bitwie zamordował Stadnicki, Herburt 
starał się o otrzymanie osieroconego po nim starostwa 
przemyskiego *. 

Zaczął się tedy zalecać królowi i od początku uwia- 
damiał go o wszystkich knowaniach Zebrzydowskiego; 
w tym też celu popierał Jezuitów, wyznaczył dla nich 
roczną kwotę 300 złp. i jeden jedyny bronił sprawy ich 
kollegium na sejmiku wiszyńskim w r. 1604 ^. 

1 Gk>l8ki wydaje dnia 27/1 1604 porządek wojewódzki (Nr. mat. 60). 

* Niemcewicz: Dzieje panowania Zygmunta III, t. II, atr. 62, 
oraz: Prawem i Lewem, Łozińskiego, ustęp o Herbnrcie II, 168—205. 

* In prozimo enim Yisnensi conseesn, qai caeteria tnrbnlantior 
fnit... solns iile, praeter omninm opinionem, cansam societatis obtinuit 
et egregie nobit... patrocinatns eet. (Hlat. CoU., pg. 60). 


Ryc. 26. 

Pomnik Nacłimana Izakowicza (rok 1616). 

(Na starym cmentarza tydowgkim we Lwowie). 


108 

Był on dziedzicem dobromilskim i wiszyńskim, lecz 
nie posiadał żadnego urzędu, Jezuitom zależało zaś na 
pozyskaniu osób wpływowych a szczególnie Żółkiew- 
skiego i Zamojskiego. Do pierwszego trafili przez żonę, 
do Reginy Żółkiewskiej zaś przez spowiednika, Jezuitę 
Galesiusa^; Żółkiewski usposobił dobrze Zamojskiego, 
a oprócz łych obu, popierali gorąco sprawę jezuicką: 
Maciej Szyszkowsłd biskup łucki, kardynał arcybiskup 
gnieźnieński Bernard Maciejowski i Jan Ostroróg', po- 
znańlski, malł>orski, garwoliński starosta i kasztelan po- 
znański, nie mówiąc już o Boboli i Skardze. 

Trzecia strona interesowana— Miasto — niewyraźną 
grało rolę w tych przygotowaniach, wysłało do ICra- 
kowa swego notaryusza Andrzeja Mądrowicza, lecz czy 
ten wyjechał i co tam ewentualnie zdziałał nie wiadomo. 


Dnia 3 lutego zjechała w komplecie druga komi- 
sya; zlecenie królewskie poddawało jej rozwadze trzy 
punkta: I. O jakie grunta chodzi? II. O ile są odpo- 
wiednie na wybudowanie gmachów jezuickich? III. Ja- 
kie wynagrodzenie mają otrzymać Żydzi? 

Komisarze postąpili w myśl instrukcyi'. 

Najpierw oglądnęli domy i grunty oraz bóżnicę, 
zajmujące razem 4 parcele (wszystkich parcel żydowskich 
w mieście było 11). Cała ta pierzeja tworzyła prostokąt 

* illam. per GUesiom ncerdotem noetmin, in aula semper oon- 
fidflnter agentem, oaąae et nsąne derincere contenderamns. (Hist. 
OolL, pg. 66) i na innem miejsca (pg. 47) ea animi mntatio debetm- 
Regibiae ŻóUewska, ąuae etc 

* Gomea de Ostroróg bywa mylnie a kronikarza tytułowany 
wojewodą (palatinos). 

* C. U 861, pg. 216. 


109 

140X110 kubików^, odcięty ulicą żydowską i nowoły- 
dowską i z takim trudem zdobywany przez Żydów od 
r. 1571. 

Następnie zebrali się komisarze na poufną naradę 
i tutaj zdania już były podzielone; wbrew opinii trzech 
innych, Golski i Łahodowski uznali to miejsce za nie- 
odpowiednie, bo za ciasne, zbyt kosztowne i za bliskie 
ce^wi wołoskiej. Lecz tych dwu komisarzy prze^oso- 
wano i wezwano reprezentantów ICahału i Rady. Pierw- 
szym polecono zastanowić się, jakie miejsca pragnę- 
liby otrzymać, gdyby ich usunięto z dotychczasowych 
siedzib, względnie jakąby dali sumę za zostawienie ich 
w spokoju — drudzy mieli się zastanowić, gdzie należy 
usadowić Żydów, gdyby im zabrano ich place i domy. 

Decyzye miały strony zgłosić nazajutrz. 


Na drugi dzień zebrali się komisarze. Jezuici, człon- 
kowie Rady i Kahału. 

Po zagajeniu, upomniał jeden z komisarzy Żydów, 
by nie sprzeciwiali się woli króla i zażądał od nich od- 
powiedzi na zadane pytania. 

Nachman Izakowicz oświadczył w imieniu swoich, 
że żadną miarą nie ustąpią ze swych siedzib, lecz są 
skłonni do złożenia kilku tysięcy złp., jeśli król tego 
wymaga. W żadne szczegółowe układy z komisyą wda- 
wać się nie myślą, gdyż to do jej kompetencyi nie 
należy. 

Po Nachmanie zdał sprawę ze swych poszukiwań 
pełnomocnik Rady:  -Widzi on, że tu chodzi o sprawę 

■ Hist Coli. pg. 52, jest podana miara ćUago^i na knbiki, lecz 
nie znamy wymiaru tej jednostki. 


110 

miasta, lecz nie umie poradzić, którekolwiek miejsce 
wśród murów Żydom się wyznaczy, trzeba je będzie 
odebrać Chrześcijanom, nie można też Żydom oddać 
stajen i woskobójni (i tak u Nachmana zastawionych), 
gdyż byłoby to ze szkodą miasta; możnaby ostatecznie 
usadowić Żydów pod zamkiem, lub jakąś basztą, lecz 
tak, czy siak Rada nie może wykupić dotychczasowych 
gruntów, mimo klauzuli ewikcyjnej, gdyż ani nie ma 
pieniędzy, ani nie ma tak naglącej potrzeby. 

Większości komisyi nie przekonały wywody Rady 
i Żydów i postanowiono dokonać oceny zakwestyono- 
wanych domów i placów. Rzeczoznawcy miejscy ocenili 
wszystko na 8.400 złp., sumę, której Żydzi na żaden 
sposób przyjąć nie mogli. Za same place zapłacili 1k>- 
wiem przed wielu laty 11.240 złp., nie licząc domów 
i różnicy w cenie w 10-cio kroć narosłej. Nie podpisali 
tedy aktu cessyjnego i zerwali naradę ^. Gdy i Rada nie 
zgodziła się na decyzyę komisarzy, nie chcąc wypłacić 
Żydom pobranej sumy, komisarze uznali, że wina jest 
tak po stronie Rady jakoteż i Żydów — jednych, że 
sprzedali, drugich, że kupili — quod et Judaei absgue 
consentia (Regis) fundos civiles aguirerent, atque sedes 
suas in illa civitate pretendere et magistratus fundos ci- 
viles alienare non potuit — i podali do króla wniosek 
na ukaranie winnych; strony zasądzone wniosły apela- 
cyę do sądu nadwornego I 


Sprawa się wlokła, a nie było widać jeszcze końca. 
Żydzi nie mogli, a Jezuici nie chcieli ustąpić,  mimo że 

> Hist. CoU. pg. 54 i dalsze. 
* Nr. mat. 52. 


Ul 

wszyscy i prywatnie i na sejmikach im doradzali zgodę; 
sprawa lwowska rozogniła jeszcze bardziej nienawiść 
dyssydentów ku Zakonowi; słusznie też powiedział jeden 
z magnatów małopolskich, gdy go się w tej sprawie 
radzili Jezuici krakowscy: ^Ojcowie, ten, kto wam pora- 
dził wszczęcie sporu z Żydami, był waszym największym 
wrogiem" ^ 

Mimoto uparli się Jezuici i chcieli wytrwać do 
końca'. Najbardziej zachęcał ich do tego Herburt, któ- 
rego wpływ w tym roku doszedł do zenitu. Rokosz 
właśnie zaczął głowę podnosić, a królowi zależało na 
pozyskaniu tak wpływowej wśród szlachty osobistości. 
Herburt wysłał superiora Gajewskiego z listami poleca- 
jącymi do Krakowa, by na miejscu poparł sprawę; aby 
zaś Żydom usunąć grunt z pod nóg, oskarżył Żydów 
lwowskich, że przekupili chłopaka chrześcijańskiego, 
nakłonili go do kradzieży hostyi i hostyę tą następnie 
znieważyli.^ 

Oprócz tego wysłał łlerburt listy do różnych wpły- 
wowych osób, by ich jak najlepiej dla sprawy Jezuitów 
usposobić. 

Tymczasem kanclerz-biskup Pstrokoński umyślnie 
spychał tą sprawę z porządku dziennego, chcąc upa- 
tr^ć czas dogodny, by król sam mógł rozprawie prze- 


' Dyarynsz Jezuitów krakowskich domu św. Barbary (Scripto- 
res rerom polonicamm), tom II, pg. 70 ad Nr. 62 (1604). Patres, qai 
Yobis snasit, ut contra Jndaeos cansam moTeretis, erat Tester maxi- 
mns hostis. 

* Hist. Coli. pg. 65. 

* Cnins ąnidem sacrilegii sceleris innoTatns, eo fortins preme- 
ret, religiosom yero exageret n^otinm ilUsąne pondiiB et moncentom (?) 
addideret (H. C. pg. 54). 


112 

wodniczyć, lecz gdy to za długo trwało, przyszła sprawa 
przed sąd assesorski ^ 

Dnia 29 listopada 1604 r. odbyła się rozprawa mię- 
dzy instygatorem Rządu, Radą i Żydami*. Jut 2 doi 
przedtem przyjecliał do Krakowa prowincyał Zakonu 
i zamieszkał w domu św.Barlmry; cłiciał osobi&cie przy- 
słuchiwać się rozprawie'. 


ICażda strona stawiła swycli oficyalnycłi obrońców: 
Miasto zasłępowfli Mikołaj Witicowski, Żydów: Przewor- 
ski. Nad każdą parcelą rozprawiano osobno; dopyty- 
wano się, kiedy i w jaki sposób każdy dom lub grunt 
dostały się w posiadanie dzisiejszych właścicieli. Najgo- 
ręcej walczono o parcelę oleską (w protokóle Nr. 7, 
vide rozdział lY, str. 56 uw. 1). Miasto przedłożyło po- 
zwolenie króla na sprzedaż gruntu Żydowi, czem się zu- 
pełnie oczyściło od winy. 

Co się tyczy Żydów, to ci .popełnili nadużycie, bo 
wystawili na placu bóżnicę, choć w dekrecie na to po- 
zwolenia nie było*". Żydzi, chcąc ocalić bóżnicę, twier- 
dzą teraz, że to nie publiczna synagoga, lecz prywatna 
modlitewnia — rodzaj kaplicy rodzinnej. 

Po długiej dyskusyi trybunał zawyrokował, że: 
miasto ma od Żydów odkupić grunta sprzedane i wy- 
nagrodzić inwestycye włożone. Co się tyczy bóżnicy, to 


> Hist Coli. pg. 55. 

* Protokół tej rozprawy w oryginale złoiony jest w aktach tak 
zw. alembekowskich (Es. 224, oddział HI, pg. 298); równocześnie roz- 
grywał 8i^ bowiem w Krakowie proces pospólstwa przeciw Badzie; 
snąć akt ten zawleczono. 

• Dziennik spraw domu św. Barbary Scriptores rerom poloni- 
canun t. II, pg. 70. 


113 

plac pozostaje własnością żydowską,  a  sama bóżnica 
ma być zbuizoną lub eximowaną i oddaną królowi ^ 

Wyrok ten nie zadowolnił, ani Rady, ani Żydów 
i obie strony wniosły apelacyę do samego króla. W ten 
sposób przeszła sprawa do najwyższej instancyi i teraz 
od decyzyi króla wszystko zależało. 


Gdy Jezuici wrócili do Lwowa pierwszą ich czyn- 
nością było wykazanie Żydom, że bóżnica jest publiczną 
a nie prywatną ; chcieli twierdzeniu Żydów zadać kłam, 
by tern łatwiej zagarnąć bóżnicę. Było to nietrudnem. 
Bóżnica ta była od lat kilkunastu liczniej odwiedzaną 
przez pobożnych, niż dawna miejska, a od roku mieściły 
się tutaj sądy i odbywały się zebrania starszych. Dla- 
tego też wszystkich 12 ekspertów przesłuchanych przez 
Jezuitów 13 grudnia 1604 r.^ zeznało zgodnie, „że w tej 
bóżnicy więcej bywa Żydów, niż w starej, bo jest wię- 
ksza i piękniejsza, że jest tu miejsce na 200 stołków — 
że modlą się tu i bogatsze i znaczniejsze rodziny, a na 
galeryi mnóstwo kobiet — swe szemrania odprawuje — 
że mają osobnego szkolnika domowego i że świec wiele 

> AML. Ks. 224, oddział III, pg. 2d3. 

Jest to protokół z rozprawy, zawierający motywa przysądzenia 
kaidej kamienicy z osobna: 

I De Dorno Zyskintowicz 

II De Dorno Isaaci et Dworka 

III De tentndine mnrata 

IV De area Jacobi Mojseowicz 

V De area Josepłii Salomonowicz 

VI De area fnndl synagogae. 

VII De area Olesca 

Vni De area Marci Isakowicz 


114 


Ryc. 27. 
Skombinowany pUm Ghetta dla objaśnienia procesu. 


115 

tam palą*— Zeznawali dr. med. Piotr Janczyński, prak- 
tykujący wśród Żydów, mieszczanin Sebastyan Blarce* 
wicz, dr. iuris Stanisław Wilger, ^kłóry często dla spraw 
trudniejszych potrzebował przedniejszych Żydów", Hie- 
rynim Wajdols, krawiec Jan Radowski, aptekarz Kasper 
Józefowicz, kosiarz Sebastyan Łoziński, Jakób Sellabor, 
budowniczowie Paweł Rzymianin i Ambroży Przychylny 
oraz Sarko i Zacharyasz^. 

Dalszą czynnością Jezuitów było zupełne pozyska- 
nie i tak im już oddanego króla. Kiedy król mimo woli 
ogromnej wi^szości panów i szlachty ożenił się ze swą 
szwagrową Konstancyą i w państwie, tak wśród katoli- 
ków jak i dyssydentów wielkie było rozgoryczenie, pier- 
wsi Jezuici lwowscy złożyli mu życzenia, sankcyonując 
niejako postępek królewski. Przy tej sposobności prosili 
króla (i królową) o rozstrzygnięcie sprawy lwowskiej 
na ich korzyść '. 

Było to pod koniec roku 1605 na kilka dni przed 
rozprawą apelacyjną^. Wyjeżdżali na nią ze Lwowa 
w zastępstwie Rady Stanisław Anserinus, w zastępstwie 
Żydów: Nachman Izakowicz,^ Moysa Doktorowicz, Żyd 
lubelski i adwokat Laurę ncyusz Zarębski^ — oskarżał 


> Confiularia 20, pg. 606 i dalsze. Z zeznań tych świadków do- 
wiadajemy się o pomiarach bóżnicy, jej załotonin etc. 

* Zaleski nie znał tego miejsca n kronikarza (Jezuici w Polsce 
1,11, 625), które brzmi: nt quandoquidem de causa leop. CoUegii ali- 
qnid inandisset, rex gener in sni gratiam qaam primnm decidere:... 
de areis Jndaeomm collegio addicendis. Cni ąnidem rex, SibiUa potis- 
simnm nnptiali celebritati assensom negari non potnit (Hist. Ck>lL 65/6). 

* Dokładnej daty rozprawy nie znamy ; (dekret) wyrok, wydany 
dnia 8/1 1605. 

* Był on joź wówczas uwikłany w proces znany nam z § 5, str. 79. 
^ C. L. 861, pg. 216, w aktach radzieckich zaś Ck>nsul. an. 1006. 

pg. 44—50, nazywa się Porębski. 


116 

Stanisław Witkowski. Rozprawa ta była ostatnim aktem 
prawnym w tej sprawie, od dekretu tu zapadłego nie 
było odwołania, dlatego strony należycie się do niej 
przygotowały. 


Pierwszy zabrał głos Anserinus, dowodząc, że Rada 
pod przymusem sprzedała grunta, następnie przemawiali 
reprezentanci Żydów i przedkładając przywileje i kon- 
trakty kupna poszczególnych parcel, bronili stanu po- 
siaduiia, co się zaś tyczy bóżnicy przedłożyli pozwole- 
nie Stefana Batorego i, o ile się zdaje, zkądś wydobyte, 
lub sfałszowane pozwolenie biskupa Solikowskiego. 

W końcu oświadczyli gotowość zaprzysiężenia swoich 
zeznań. 

Teraz zabrał głos Witkowski i udowodnił, że 
wszystkie kontrakty Żydów z Miastem są nieważne, gdyż 
sprzeciwiają się zakazowi króla Stefana z r. 1578 — ne 
Magistratus fundos civiles alienare audeat. Pozwolenie 
budowania i mieszkania, dane Żydom przez Zygmunta 
Augusta, dotyczy tylko dawnych przez nich okupowa- 
nych placów — sedes antiguas Judaeis assignatas. Prze- 
chodząc do szczegółowej dyskusyi, dowodził, że dom 
Izaka SOsskindowicza był już raz w rękach chrześcijań- 
skich i to biskupa, nie może przeto zostać w rękach 
żydowskich; wszystkie domy, mające klauzulę demola- 
cyjną, powinny być ewinkowane — gdyż nie ma wię- 
kszej potrzeby — quam ea, quae ad cultum divinum 
spectat. — Co do bóżnicy, to Żyd popełnił nadużycie, 
gdyż w pozwoleniu królewskiem nie było wzmianki 
o synagodze, ponadto wybudowanie nowej bóżnicy 
sprzeciwia się dekretowi króla Aleksandra — ne Judaei 
novas synagogas  extruere audeant. — W  zakończeniu 


117 

swej mowy stawia Witkowski wniosek na oddanie 
wszystkich gruntów, domów wraz z bóżnicą Zakonowi 
00. Jezuitów. 

Po wysłuchaniu stron wydał trybunał dekret wraz 
z obszernem umotywowaniem. Dekret dzieli wszystkie 
parcele na 3 kategorye: 

I. Do pierwszej kategoryi zalicza dom i grunt na- 
stępców Susskindowicza; wobec tego, że niegdyś kler 
go sprzedał, ma go teraz kler — względnie Zakon S. J. 
odkupić. Rada ma tutaj tylko pośredniczyć; właściciele 
otrzymają tyle, ile przed laty dali, oraz koszta inwe- 
stycyi. 

II. Do drugiej kategoryi należą wszystkie parcele, 
prócz gruntu oleskiego, a także na tym gruncie znajdu- 
jący się dom Mojżesza Szkolnika. Wszystkie te parcele 
i domy sprzedała Rada wbrew zakazowi króla Stefana, 
ma tedy skorzystać z rewersów demolacyjnych, ewikcyi 
i beneplacitum i odebrać za każdą cenę cały kompleks 
za wypłatą pobranych sum, jużto za prywatnym ukła- 
dem i to w terminie 6-cio miesięcznym. 

III. Co się tyczy placu oleskiego i budynków na 
nim wymurowanych, to nie chcąc łamać pozwolenia 
z r. 1581, król zostawia plac i budynki w posiadaniu 
dotychczasowych właścicieli, wyjmując tylko bóżnicę 
i dom szkolnika. Dom szkolnika podpada pod punkt II 
dekretu, bóżnica zaś musi być do 8 tygodni skonfisko- 
waną i oddaną 00. Jezuitom, pod rygorem konfiskaty 
całego gruntu. Przez jej wybudowanie przekroczono sze- 
reg dekretów, przez instygatora podanych. 

Dekret ten — jakkolwiek był po myśli Jezuitów — 
formalnie jest zupełnie sprawiedliwym, zwala bowiem 
całą karę na rzeczywistych winowajców, t. j. na Radę 
i jej nakazuje wypłacić to, co nieprawnie pobrała; cóż 
z tego, kiedy Żydzi już nie mogli się ustąpić, nie mając 


118 

gdzie osiąść? Sprawa musiała się tedy dalej 
wlec, a odtąd obie strony pracują usilnie, 
jedna nad przyspieszeniem egzekucyi wy- 
roku, druga nad jej przewleczeniem. To jest 
odtąd osią całej sprawy. 

W tym celu wystarali się Jezuici o dekret — dato- 
wany dnia 8/1 1606 r. — w którym król poleca Radzie, 
by bez żadnej zwłoki przystąpiła do wykupna wskaza- 
nych placów i gruntów ^ 

Już 15 stycznia zjawili się Jezuici na Ratuszu lwow- 
skim ' i tutaj na pełnej sesyi Rady, superior Radzimski 
i prokurator Zakonu Gajewski, przedłożyli dekrety kró- 
lewskie, prosząc o natychmiastowe przystąpienie do ich 
wykonania. Rada obiecała^. 

Lecz łatwiej było przyobiecać, niż wykonać, gdyż 
przedewszystkiem kasa miejska była — jak zwykle — 
pusta, a Żydzi się jeszcze nie ustępowali. 

Dekrety królewskie były wówczas tak częste i ze 
sobą sprzeczne, że straciły prawie na walorze, a gdy 
nie było energicznego powoda, oraz silnego egzekutora, 
zostawały na papierze. Żydzi nie zupełnie tedy stracili 
nadzieję, a mając za sobą wojewodę Golskiego i arcy- 
biskupa Zamojskiego, spróbowali jeszcze swych sił. Czas 
był na to dogodny. 


Burza zawisła nad Rpltą.  Knowania Zebrzydow- 
skiego wyszły na jaw  i przybrały konkretne kształty. 


> Nr. mat 51. 

« ConsuL z r. ie06, pg. 44—60, Nr mat. 62. 

' G. L. 861, pg. 2Sk, relacya woźnego. 


119 

Wielka ilość szlachty skupiła się około niego, aby dać 
wyraz swym żądaniom. Uniwersał królewski zwoływał 
na sejm walny do Warszawy i tutaj miała się rozegrać 
kampania. Wiedział o tern król, wiedzieli o tem Jezuici ; 
wiedzieli oni dobrze, że stanowią jedną z wielu kotei 
niezgody między królem a ludem i dlatego nie l)ardzo 
odważnie i nie bardzo stanowczo mogli wystąpić; wie- 
dzieli o tem Żydzi i postanowili wykorzystać sposo- 
bność i odwołać się w tej całej sprawie do 
trybunału koronnego. Jezuici bali się forum sej- 
mowego i trybunału, a jasno charakteryzuje te obawy 
kronikarz ^ Nie chcąc zaniedbać żadnej sposobności, 
wyjechali już w lutym do Warszawy: Nachman Izako- 
wicz, Aron Rubinowicz i Mendel Szkolnik, opatrzeni 
przez Gminę żydowską w najdalej idące pełnomocni- 
ctwa^; o pieniądze już teraz nie dbano. Mieli ci Żydzi 
w Warszawie porozumiewać się z osobami wpływo- 
wemi, a szczególnie z arcybiskupem Zamojskim, który 
również na sejm wyjechał. Lecz na razie bardzo mało 
szlachty zjechc^o do Warszawy. Pan wojewoda krakow- 
ski zwoład sejmik do Proszowic, a wskutek tego dele- 
gaci żydowscy nic zdziałać nie mogli. 

* Oomitia totios Hegni Vftr80vien8ia impendebant, gliscente per 
Poloniam coniuratomm insolentia et adyenos regem snaąne Maje- 
8tati(I) conionctas, torbis detonantibos, Judaei at inyidias jsererent, 
nmumąue profligatam causam in integram restituerent, totios negotii 
telam (przędzę) redordiri Yolentes, in honc nos campam, corruptioiii- 
boB pertextain, evocamnt. Postalayemnt in ins comitialibna indicUe 
agitandum, prioresąne nna nobisciim arbitroe, eo sibi nomine dicam 
(proces) intendentes, qaod olim ipso hoios ioridice disceptationis initio 
proYocacionea snas ad Comitiale tribnnal prorsos irritas reddidiitent, 
interdixi88entque sibi eo foro et illa lace, qaam pars adyersa paran- 
telis et fayoribus mixa regalibas e snae cansae dłssidentia. mordicus 
•emper refugerit (Hist. Coli. pg. 61). 

* Oonsnlaria 21, pg. 288 ad Nr. 818. 


120 

Tymczasem mijały dni i tygodnie i Jezuici parli 
na Radę, aby przystąpiła do wykupna gruntów żydow- 
skich. Rada nie bardzo się z tem spieszyła, szukała wy- 
łurętów, prosiła o zwłokę, porównywała brzmienie de- 
kretów z oryginałami aktów, złożonymi w archiwum 
miejskiem, badała wszystko powoli, kwestyonowała 
wiele punktów dekretu, a w końcu zażądała, by Jezuici 
przedłożyli akt darowizny, w którymby było powie- 
dziane, co komu należy- 

Jezuici i na to byli przygotowani; równocześnie 
z mandatem dla Rady otrzymali akt darowizny dla sie- 
bie (8/1 1606)'. Teraz, kiedy Rada myślała, że odwlecze 
egzekucyę, przedłożyli ten akt. Rada nie miała wyjścia 
i musiała przystąpić do wykonania wyroku. Zaczęto 
od bóżnicy, bo tu termin był najkrótszy, a Rada nie 
potrzebowała wydać grosza. 


Strach padł na Gminę żydowską. Długi czas łu- 
dzono się, że Nachman prześle jakieś wieści z War- 
szawy, lecz gdy to nie nastąpiło, musieli Żydzi oddać 
bóżnicę. 

W przededniu oddania kazał Marek Izakowicz, se- 
nior Gminy, wyprzątnąć synagogę, a dnia 28 lutego 
czekał u drzwi domu swego na komisyę odbiorczą, 
mając plan z gór}' ułożony. 

Tegoż dnia zebrała się na ratuszu w komplecie 
Rada, Ława, KoUegium 40 mężów, sędzia żydowski, 
imcp. Krzysztof Leśniowski, podstarości imcp. Zygmunt 
Poradowski i inni urzędnicy państwa pod wodzą tak 
niemiłego Jezuitom wojewody Golskiego,  oraz wszyscy 

« Hiat. CoU. pg. B9. 

< AML. fasc. 278, oryginał. Nr. mat. 51. 


121 


owie zakonu Jezuitów^; towarzyszył tej komisy! 
i generał koronny, Szymon Reszke z Pomorzan 


Ryc. 28. 

Pomnik Jozuego Falka (rok 1614). 

(Na starym cmentarza żydowskim we Lwowie). 

ma świadkami Laurentym Zaleskim i Wincentym 
kowskim ^ 


Jezuitów było wówczas we Lwowie 32. 
C. L. 361, pg. 339. 


122 

Komisya, której asystował tłum gawiedzi ulicznej, 
udaje się na ulicę Żydowską. Zbiegowisko było wielkie, 
Żydzi rozpaczali, Żydówki wyrywały sobie włosy, ghetto 
wyglądało jak w przededniu sądu ostatecznego. Tylko 
jeden Marek stał spokojny i w asystencyi starszyzny ja- 
koteż woźnego i dwóch świadków wprowadził komi- 
syę^ przez sień swego domu na podwórze, otworzył 
l>óżnicę i wprowadził do niej wszystkich; następnie 
przeszedł z komisyą na galeryę dla kobiet, pokazał, te 
drzwi zewnętrzne wychodzą do sieni sąsiada. W ten 
sposób oddi^ Jezuitom wszystko w posiadanie i natych- 
miast pchnąć woźnego ze szlachtą do urzędu aktów 
grodzkich z praenotacyą „iż się w niczem nie sprzeci- 
wia dekretowi króla Imo&ci, które to oświadczenie uczy- 
nił przed urzędem Imości pana wojewody ruskiego, 
zamkowym i miejskim lwowskim, przy czem byli (I) 
wiele ludzi, tak stanu szlacheckiego, jako i miejskiego^'. 

, Tymczasem począć się lud zbiegać do synagogi, 
zewsząd gratulują Jezuitom zwydęztwa, okrzykami ra- 
dości napełnia się powietrze, wszyscy zapomnieli o da- 
wnych zawiściach do Jezuitów i cieszą się razem z nimi. 
Lud zaświecił woskowe świece i wszedł z procesyą do 
synagogi; tłumnie wchodzą wszyscy na miejsce, gdzie 
stała żydowska arka przymierza i śpiewając pieśni ko- 
ścielne, uświęcają to miejsce. A ci, którzy dla wielu za- 
jęć przybyć nie mogli (to było w poniedziałek) modlili 
się w swych domach i pracowniach, dziękując Bogu 
za zwycięztwo nad Żydami"— tyle kronikarz. — »A wśród 
Żydów była trwoga, ból, jęk i westchnienia, a wszystko 
spotęgowało się, gdy ujrzeli na szczycie synagogi krzyi, 
symbol chrześcijaństwa** '. 


« O. L, 861, pg. 885. 

> Hitt Ck>lL, pg. 60 i dftLne. 


123 

Po odebraniu bóżnicy, wrócili Jezuici z całą ko- 
misyą i ludem do domu. Droga prowadziła— jak wiemy— 
przez sień Marka. On też zatrzymał wszystkich i poka- 
zał, że do bóżnicy niema znikąd przystępu tylko przez 
tę sień; zależy tedy od jego dobrej woli, czy zechce 
przepuścić kler i lud do „nowego kościoła** czy nie. Za- 
proponował tedy 00. Jezuitom „aby mu tę bóżnicę prze- 
dali, a na to miejsce inszy plac na to sposobniejszy do 
zbudowania kościoła i kollegium sobie kupili'^ Gdy się 
Jezuici na to nie chcieli zgodzić, oświadczył Marek ka- 
tegorycznie, „iż przez swój dom Jezuitom przejścia do- 
puścić nie chce, nie może i nie dopuszcza, gdyż tego 
w sobie dekret króla Jmości niema, bo do niej z inszych 
stron przyjście i wyjście należeć mogą. Dlatego to oświad- 
czenie czyni, aby tem przejściem nie rozumieli, iż na- 
byli prawo do przejścia do bóżnicy". nOn i tak — wedle 
swego mniemania — oddał Jezuitom więcej niż im się 
należy", ,gdyż dekretem tylko bóżnica konfiskowaną 
a plac i insze zabudowania na gruncie, który zdawna 
zowią oleskim, które używają nie do modlitw, ale 
do świeckich rzeczy wogóle są jemu (Markowi) uży- 
wane, to czyni z bojażni, aby nie był nalezion, że czyni 
przeciwny dekretowi króla Jmośći, dla różnego pocią- 
gania króla Jegomości"; w końcu powtórzył swe oświad- 
czenie w jeszcze kategoryczniejszej formie „iż ja ani 
przez ten ganek pobożny z zadu, ani przez sień z przodu, 
chociam oddał klucze, Ojców Jezuitów ani żadnego 
przepuszczać nie będę, terazbym był 00. Jezuitów do 
bóżnicy nie wpuszczał, ale że przez powietrze trudność 
mieli do bóżnicy przelecieć, dlatego im tylko ten raz 
com przepuścił, ale potem każdemu tego przejścia będę 
bronił". Jezuici na miejscu przeciw takiej interpretacyi 
dekretu zaprotestowali, lecz Marek na to nie zważał, 


124 

wyprowadził wśród ukłonów komisyę na ulicę, bramę 
zamknął, a klucz schował do kieszeni ^ 

Jezuici nie spodziewali się po Żydzie takiego hartu, 
to też mimo kategorycznego oświadczenia Marka, wy- 
brał się nazajutrz ks. Gajowski ze ślusarzem, by napra- 
wić zamki w bóżnicy, jakie też było jego zdziwienie, gdy 
zastał bramę — zawsze na oścież otwartą — szczelnie 
zamkniętą i mimo pukania jej nie otworzono. Jezuici 
wnieśli natychmiast protest do Grodu (3/3 1606) i po- 
stanowili przesłuchać świadków na tę okoliczność : któ- 
rędy jeżdżono do „młyna końskiego^' który stał na miej- 
scu dzisiejszej bóżnicy i czy wogóle dom Marka stoi na 
placu oleskim *. 

Chcąc, by tylko ich świadków przesłuchano i to 
na Ratuszu, a nie w Grodzie przeczekali, dopóki woje- 
woda i podwojewodzi, oraz sędzia grodzki wyjechali do 
Warszawy i na sejmiki^. Z początkiem kwietnia prze- 
słuchali: prokonsul wraz z ks. Radzimskim kilkunastu 
świadków. Byli to po większej części rzemieślnicy, za- 
robnicy, ludzie ubodzy, bo w proteście nazywa ich Ma- 
rek „nieosiadłymi, niedostatnimi, za czem świadectwo 
ich podzierzgane^', również nie przesłuchano ich osobno 
lecz wbrew ustawie, razem *. 


> Relacye woźnego StratiniaBa z 1/8 1606 r. C. Ł. 861, pg. 885, 
oraz Szymona Keszki z 8/8, ibid. pg. 889. Nr. mat. 53. 

* Consnl. 21, pg. 188. 
» C. L. 861, pg. 441. 

* Yide UW. 2. 9 pytań postawiono ekspertom: 1) Koński młyn 
na którem miejsca stał? 2) Jako długi i szeroki był? 8) Którędy do 
niego jeżdżono? 4) Dom nierz%da na którem miejsca stał? 5) Jako 
dłagi i szeroki był? 6) Jak wiele było miejsca między młynem a do- 
mem nierząda? 7) Jeśli do doma nierz%dnego chodzenie było od al. 
żydowskiej, mimo koński młyn i którędy i jaką szeroką była uliczka, 
którą chodzono? 8) Jeśli dom Marków dostąpił więcej niśli plac ku- 


125 

Świadkowie orzekli, że bóżnica stoi na miejsca da- 
wnego kieratu, że do kieratu jeżdżono „placem pustym 
na którym się Marek zbudował, ale po tern budowaniu 
(nie wiedzą) przez czyj plac chodzono, wszakże (pa- 
miętają), że kiedy ten dom zgorzał, tedy znowu przez 
ten plac chodzono'^ A więc nie było nigdy innego do- 
stępu, li tylko przez dom Marka. Nazajutrz po dokona- 
nej autopsyi, roztrząsano sprawę na pełnej Radzie (3/4). 
Tutaj wysłał Marek swego obrońcę, który zarzucił Ra- 
dzie niekompetencyę, bo jest sędzią we własnej spra- 
wie, wykazał błędy formalne przy przesłuchiwaniu 
świadków, niedopuszczenie dowodu strony przeciwnej, 
brak nieposzlakowania świadków, a w końcu sprzeci- 
wianie się dekretowi króla, który tylko bóżnicę przy- 
sądził Jezuitom. Na następnym roku ^ (17/4) nie jawił 
się już Marek, zasłaniając się niekompetencyą sądu, 
a stanąć dopiero na trzeciej rozprawie (20/4) i wyłu- 
szczył przez pełnomocnika, że Jezuici żądają tego, co im 
się nie należy. Rada uznała słuszność wywodów Marka 
i uwolniła go od dalszego usprawiedliwiania się \ 

Decyzya Rady musiała wypaść dla Żydów przy- 
chylnie, gdyż w przeciwnym razie musiałoby Miasto na- 
tychmiast przystąpić do wykupna gruntów. Lecz w mię- 
dzyczasie zaszły wypadki, które całą sprawę na inne 
wprowadziły lory. 

Układ między Jezuitami a Żydami w Warszawie. 

Burzliwy był sejm tego roku. Zeszłoroczny sejm 
zerwano,  miano  tedy  tego  roku  wszystko  załatwić. 

piony od ojca wynosił? 9) Szkolnik Mojsze wiele placu dostąpił i w któ- 
mn miejsca? 

« C. L. 861, pg. 606. 

« C. L. 861, pg. 608. 


126 

Równocześnie, jak wiadomo, zwołał Zebrzydowski sej- 
mik do Proszowic, ztamtąd pojecłiał na sejmik mało- 
polski do Korczyna, a w końcu na powszecłiny zjazd 
rokoszy do Stężycy na dzień 9/4 1606 r. Tymczasem na 
sejmie walnym się burzyło, zjechał tułaj stronnik Ze- 
brzydowskiego, ^owa innowierców, Janusz Radziwiłł. 
Pod jego naporem i wpływem szlachty małopolskiej 
spisano grawamina przeciw królowi; a między nimi §, 
że król otacza się Jezuitami. Król na zarzuty odpowie- 
dział, lecz to nie uspokoiło umysłów; król sejm opuścił, 
lecz nie długo potem Janusz Radziwitt opuścił również 
sejm i przeszedł do Stężycy. Wśród takich warunków 
miał trybunał koronny rozpatrywać sprawę lwowską, 
z powodu odwołania się Żydów. Wiedzieli Jezuici, że 
pized tern forum przegrają i postanowili ją odwlec ^. 
Lecz to nie szło. Żydzi, którzy dotychczas wszelkich uży- 
wali środków, by sprawę ugodowo załatwić, ba nawet 
ofiarowali 22000 złp. odstępnego, nie chcieli stracić do- 
brego terminu. Trudności były obustronne, za wykupno 
gruntów żądali Żydzi krocie, a Rada nie chciała dać 
grosza; w końcu wdał się w całą sprawę arcybiskup 
Zamojski i wraz z prowincyałem Decyuszem Striverem, 
ks. Gajewskim i delegatami Żydów bawiącymi w War- 
szawie sporządził układ, oparty na obustronnych ustęp- 
stwach. Mocą tego układu ratyfikowanego dnia 
10/4' 1606 r. „powinni dać ci to Żydzi lwowscy, 
miasto  tych placów,  domów i bóżnicy,  które 

1 Hltt ColL, pg. 61 oraz pg* 64. Tanmltaote Regno comitiiaąae 
per rokiszianos grayi contra regem eiąne adiunctam sodetatem, 
framita ao inyidia laborantibiis, instus tiinor habebat Doetros, ne in eo 
demimi campo ai pogna com adyersariii committenda foret, yictores ii 
evaderent, reaąne societatia labefactnretor.. Diiferendnm totom in 
alind tempns consnltłns yidebator. 

> Nr. mat 54. 


127 


Hyc 29. 

UUca B<S*ui» (dom Oombrychta i NtowesMa). 

(ZdJ^ie fotograficsne od ulicy Boimów). 

między Żydy leżą i oddawna już prawem służą, 
przez zamianę: dom panny Podsędkówny od do- 
żywocia jej oswobodzony, dom Fanków, ulicę 
od furty miejskiej, dom krawca Mikołaja, dom 
Włoszyna, dom x. officyała (lub 2000 złp.) starą 
szkołę i łaźnię miejską... których to domów 
i placów, na dwóch kwadratach położonych 
za kupnem żydowskiem, zapisy jako najwa- 


128 

żniejsze 00. Jezuitom służyć i należeć mają'^ 
A więc Jezuici mieli w zamian otrzymać wszystkie domy 
położone między placem św. Ducha, a niższym zamkiem 
poprzez uliczkę, wiodącą do furty miejskiej. Tam mieli 
już kilka zapisów i tam pragnęli osiąść oddawna; te- 
raz mieli to otrzymać za pieniądze żydowskie i mieli 
sposobność wydostania się ex olidis secutiyis Judaeo- 
rum — jak zgryźliwie swoim trybem pisze Zimorowicz. 
Termin wykupna tych domów naznaczono na 15 sier- 
pnia; Jezuici mieli się wystarać o zgodę Rady i pozwo- 
lenie króla i zrzec się wszelkich pretensyi do domów 
i placów im przysądzonych dekretem z dnia 3/1 1606 r. 
Gdyby Żydzi nie chcieli lub nie mogli wyp^nić swego 
zobowiązania do 15/9, zyskuje dawny dekret moc obo- 
wiązującą. Już dnia 21/4 uzyskali Jezuici limitacyę wy- 
roku z 3/1 ^ 

Czy obie strony, podpisując kontrakt, były świa- 
dome zobowiązań i ciężarów na się wziętych? Sądzimy, 
że tak! Lecz jednej i drugiej stronie chodziło o czas; 
Jezuitom, by przeczekać burzę nad ich głowami zawi- 
słą. Żydom zaś o czas do dalszych pertraktacyi; zresztą 
jedna i druga strona mogły tylko zyskać na zamianie. 


Wszystkie te układy zawarto bez wiedzy i woli 
najważniejszego kontrahenta t. j. Rady miejskiej; a prze- 
cież z nią należało się najpierw porozumieć, czy zechce 
sprzedać starą szkołę i łaźnię. To też po powrocie po- 
słów do Lwowa zaczęli Żydzi pertraktować z Radą 
i ofiarowali jej za te dwa budynki 3000 złp. Lecz Rada 
nawet nie chciała o tern słyszeć. Nie chodziło na razie — 
zdaje się o wysokość sumy, choć i to zaważyło na szali, 

' Limitationis tenor: Consul. z r. 1606/7, pg. 283-8 (AML.). 


129 


lecz o zasadę, by nie wpuszczać Jezuitów do miasta. 
Kiedy Jezuici widzieli, że sprawa ugrzęzła, nie czekali 
upływu oznczonego terminu, lecz wpłynęli na instyga- 
tora grodzkiego Gariciusa, aby im pomógł w egzekwo- 
waniu dekretu z 3/1 1606 r. Na wezwanie instygatora 
udali się członkowie Rady An- 
serinus, Albert Mlisonius, Wolf- 
gang Scholz Wolfowicz, dr. Je- 
rzy Boim i Stanisław Poznań- 
czyk, aby na miejscu otakso- 
wać dom Izaka Suskindowicza 
odnośnie do § 1 dekretu z 3/1 ^ 
Sflskindowicz — a raczej ów- 
czesny posiadacz — nie chciał 
zrazu wpuścić komisyi, a gdy 
na energiczne  pukanie  otwo- r c  30 

rzył, oświadczył krótko, że nie  Herb miejski na domu Gom- 
powinien i nie chce w żadne     brychta (Boimów 80). 
układy wchodzić  z  Jezuitami 

„obstante amicabili compositione inter PP.S.J. et Judaeo& 
leop. facta"*. 

Komisy a odeszła nie otaksowawszy kamienicy; 
dnia 12 lipca* wezwał prokonsul Żydów na ratusz; sta- 
wili się wraz z adwokatem Mikołajem Smarzawskim. 
Tutaj kazano się Żydom usprawiedliwić ze swego po- 
stępowania; Smarzawski wygłosił długą obronę, w któ- 
rej wyłuszczył, że dopóki nie upłynąć termin limitacyi, 
Rada niema prawa taksowania gruntów; Jezuici odpo- 
wiedzieli na to, że limitacya jest aktem prywatnym, 
który, tylko o tyle wstrzymuje skutki wyroku z 3/1, o ile się 


' Consul. annue 1606, pg. 288—7 (5/7 1606). 
• C. L. 861, pg. 978. 
» C. L. 861, pg, 1017. 

tjAti Iwowtey. 


ISO 

wykonuje układ z 19/4, teraz zaś, gdy się nic w tej ma* 
teryi nie robi, żądają od Rady, by natychmiast przystą- 
piła do wykupna gruntów żydowskich. Prokonsul oświad- 
czył gotowość przeprowac^nia ekspropriacyi, skoro Je- 
zuici złożą potrzebne pieniądze, lx> Rada pieniędzy niema. 
Ks. Gajowski orzekł, że Jezuici pieniędzy nie dadzą i obie 
strony rozeszły się rozsrożone, a sprawa ugrzęzła na do- 
bre. Nie pomó^ tutaj również list Zygmunta III z 20 
lipca- w którym upomina Radę, by pomogła Jezuitom 
w wykupnie gruntów między placem św. Ducha i zam- 
kiem. Rada nie chciała dać i nie miała pieniędzy i nię 
zważała na nic, a tymczasem zaszły polityczne wypadki, 
które zwróciły oczy wszystkich w innym kierunku; na 
lokalne spory nie było czasu, ni cierpliwości. 


Rokosz Zebrzydowskiego wybuchł w całej pełni; 
szlachta zebrana w Pokrzywnicy pod Sandomierzem 
12 sierpnia b. r. uchwaliła 67 artykułów, z których 28 
żądał ograniczenia Jezuitów na Poznań, Kalisz, Wilno, 
Lublin, Brunsberg, Pułtusk, Jarosław i Nieśwież, przy- 
musowej wysprzedaży własności jezuickich w innych 
miastach do dwóch lat, oraz usunięcia z Dworu „owego 
własnego instrumentum^' t. j. Boboli czy Skargi *. 

Wszystkie te antijezuickie starania brano w Rzymie 
na seryo; jenerał ich Aquaviva upomina w liście dato- 
wanym 5/9 r. 1606 Skargę, by odwiedzał niechętnych 
Zakonowi panów i do Rzymu pilnie donosił o tem, co 
się dzieje.  Sam Aquaviva pisze do Jana Gostomskiego 

1 w zbiorze listów w Arch. m. Lw. pod Zygmunt III, Nr. 9. 

* Załuski: Jezuici w PoUoe, I, u, 685. U Rembowskiego: 
Rokosz Zebrzydowskiego Jest grawaminów 64, a antijezuicki jest 90 
(11,901). 


131 

i kanclerza Pstrokońskiego, jakoteż rozpisuje modły 
o uspokojenie królestwa; Skarga udaje się o protekcję 
do księcia Janusza Ostrogskiego ^. 

Dnia 13 września doręczono królowi w Wiślicy 
grawamina; natychmiast donosi o tem Skarga do Rzymu 
i w kazaniu, wygłoszonem (17/9) do senatorów, zbija 
zarzuty wygnania Jezuitów z Krakowa i Lwowa. 

Nie tu należy opis przebiegu rokoszu i całej akcyi 
Jezuitów, dość wspomnieć, te papież Paweł Y wysłał 
w tej sprawie brewe do Zygmunta III dnia 1 czerwca 
1607 r. — lecz było już niepotrzebnem; już 29/5 upadła 
bowiem sprawa w senacie tak dalece, że Jezuici na niej 
jeszcze wygrali; wpuszczono ich napowrót do Torunia. 
Jeszcze 2 miesiące, a pokonano rokoszan i rozbito ich 
wojsko na otwarłem polu. 

Teraz dopiero mogli pomyśleć Jezuici lwowscy 
o uregulowaniu swej sprawy. Wysłane w międzyczasie 
do Rady listy: Zygmunta III i biskupa Pstrokońskiego, 
nie odniosły żadnego skutku (3/3 1607) ^ 


Jezuici zabrali się teraz na seryo do pracy; wie- 
dząc, że półśrodkami nic nie uzyskają, postanowili 
pozyskać dla siebie najwyższe osobistości w państwie. 
Królowi, który potrzebował pieniędzy na wypłatę żołdu, 
pożyczyli za pozwoleniem prowincyała Strivera, a po- 
średnictwem sekretarza Krzewskiego 10.000 złp. z za- 
pisu Elżbiety Sieniawskiej i to bez skryptu dłużnego. 

Żółkiewskiego umieli pozyskać przez żonę, na 
którą — jak wiemy — miał ogromny wpływ spowiednik 

1 Zał^ki ut sapra, stir. 639, 88. 

^ AML., Zbiór listów: pod Zygmunt III, L. 10, oraz zbiór listów 
pod „P" L. 71. 


132 

Jezuita O. Galezyusz. Żółkiewski był teraz po rozgro- 
mieniu wojsk rokoszycłiy scłiwytaniu i skompromito- 
waniu Herburta, pierwszą osobistością w Rpltej — jej 
pacjrflkatorem. 

Regina Żółkiewska umiała męża swego zniewolić 
do zajęcia się sprawą lwowską; oto kiedy Żółkiewski 
po zup^nem ubezwładnieniu rokoszan wracał do domu 
i na zamku w Żółkwi przyjmował ze wszystkich stron 
życzenia, Żółkiewska miała woł>ec całego pocztu rycerzy 
upaść mu do nóg i odebrać od męża słowo, że w na- 
grodę zwycięztwa poprze lwowskich Jezuitów. 

Żółkiewski zabrał się też natychmiast do pracy, na- 
pisał w tej sprawie list do króla, oraz wysłał na dwór 
superiora Zakonu z O. Galezyuszem. 

Król przyjął posłów na publicznem posłuchaniu, przy 
czem była też obecną królowa Konstancya. Tutaj miała 
się powtórzyć scena z zamku żółkiewskiego; królowa 
choć chora, miała upaść do nóg małżonkowi i prosić 
o ostateczne załatwienie tej sprawy, a król, podnosząc 
ją, przyrzekł to solennie. 

.Oba te fakty podane dosłownie za kronikarzem \ 
opisującym wszystko z wielką drobiazgowością , nie 
mogą niestety być skontrolowane dla braku równole- 
głych źródeł, świadczą atoli w każdym razie o tern, że 
u dworu na seryo się tą sprawą zajmowano i stanowczo 
chciano ją zakończyć pomyślnie dla Zakonu. 

Król wydelegował nową komisyę; członkami jej 
zostali Mikołaj Daniłowicz, krajczy koronny, drohobycki, 
ł>ełski, czerwonogrodzki starosta, Piotr Ozga z Osy, sę- 
dzia ziemski lwowski i Jan Swoszowski, pisarz ziemski 
lwowski,  znany nam z  afery złoczowskiej *;  na czele 


« Htet. CoU., pg. 67—69. 
• Vlde cap. V, star. 84. 


133 

komisyi stan^ Żółkiewski. Komisya miała oddać w po- 
siadanie Jezuitom starą szkołę i łainię, oraz wyznaczyć 
inne grunta i domy obok niej położone. 

Widzimy tedy, że w międzyczasie pogodzili się 
Jezuici z Żydami co do wysokości ekwiwalentu i wszelka 
akcya była teraz skierowaną przeciw upornej Radzie. 

W tej myśli wygotowała kancelarya królewska dwa 
mandaty: jeden- dla Żółkiewskiego i komisyi, zawiera- 
jący jej kompetencyę, drugi* dla Rady; tam król reka- 
pituluje przebieg procesu, wyrzuca Radzie jej nielojal- 
ność i żąda kategorycznie (requirimus serio a fidelitati 
vestra...), aby miasto dopomogło wszelkiemi siłami (stu- 
dio, ope, atque auxilio promoveant) Jezuitom do osią- 
gnięcia zamierzonego celu. 


List królewski i wiadomość o przybyciu nowej 
komisyi^, wywołały na ratuszu lwowskim wielką kon- 
sternacyę. Postanowiono bronić nowych gruntów do 
upadłego i użyć wszelkich środków prawnych, a może 
i l)ezprawnych, by postawić na swojem. Że rzeczywiście 
się obawiano rozruchów, dowodzi pismo królewskie do 
podstarościego lwowskiego, w którem mu się poleca 
asystowanie komisyi, oraz użycie wszelkich środków na 
wypadek, gdyby ktoś chciał gwałtem przeszkodzić jej 
czynności *. 

W połowie stycznia zjechała komisya. Odbywały 
się wówczas we Lwowie sądy ziemskie, a że jarmark 

^ Znany w streszczeniu z kroniki Jezuitów (pg. 70). 

* AML„ Ks. 227, 4/12 1607. 

• Hist ColL, pg. 7a 

« C. Ł. 868, pg. 426—45. 


134 

styczniowy był zazwyczaj ożywiony, zjechało mnóstwo 
sdachty i panów. 

Ż^kiewski przyjechał z żoną i rozpoczął swe czyn- 
ności komisarskie od wysłuchania mszy św. u Domini- 
kanów. Następnie udał się na ratusz i przedłożył dele- 
gacyą królewską oraz zapowiedział, że chce natychmiast 
rozpocząć swe czynności. Rzeczoznawcy miejscy, cech- 
mistrze i towarzysze murarscy: Wojciech ICapinos, Adam 
Pokora, Paweł Rzymianin, Jędryś Nierychły, Ambroży 
Przychylny, Zacharyasz Sprawny i Wojciech Życzliwy, 
oszacowali z jego polecenia budynki miejskie «nie dla- 
tego, aby ją za tą cenę miał z nowej materyi murować, 
ale według dobroci tamtych murów, które się ponaru- 
szały i osłabiły i matcrya w nich naruszona... oprócz 
placu, na którym stoją"". 

Otóż według tego oszacowania były warte : 

mury   łaźni 1780 złp., drzewo 220 złp. 

„   szkoły 1016  „   20 gr.,     „    134  „ 

czyli razem otaksowano oba domy na 3150 złp. 20 gr., 
okraso 3000 złp. \ 

Bezpośrednio po tem oszacowaniu zeszła komisya 
na miasto i oddała Jezuitom przysądzone place i domy na 
własność, nakazując Radzie opróżnienie ich na św. Pas- 
chalisa, t. j. początek maja. Złp. 3000 zobowiązali się do- 
starczyć Żydzi, zadowoleni z takiego obrotu sprawy. 

Rada, która in pleno asystowała komisyi, zgłosiła 
na miejscu protest przeciw zgwałceniu praw własności 
Miasta, komisya zaś dała równocześnie praenotować 
w Grodzie oddanie na własność obu realności '. Jednej 


I Akt Bzacankowy w całości, Nr. mat. 67. 
» C. L. 368, pg. 116, 23/1 1608. 


135 


kwestyi nie załatwił Żółkiewski, lecz odesłał ją z po- 
wrotem do króla, t. j. wynagrodzenie Miasta za stratę 
100 złp., pobieranycli rocznie tytułem najmu starej szkoły. 
Dnia 24 stycznia zawiadomił Żółkiewski oficyalnie 
o dokonanym fakcie króla i Radę miasta i opuścił 
Lwów \ 


Co miała Rada teraz uczynić wobec dokonanego 
faktu? 

Uradzono jeszcze raz wysłać delegatów do Kra- 
kowa z przedstawieniem do króla, że miasto jest ciasne, 
oraz, że Rada dołoży wszelkich 
starań, aby Jezuici uzyskali 
wpierw przeznaczone grunta 
żydowskie, byle tylko nie za- 
bierać nowych domów i pla- 
ców. Wyjechali do Krakowa: 
Stanisław Gąsiorkiewicz (An- 
serinus), Adam Śmieszek, Ka- 
sper Schlegel, dr. med. i Łu- 
kasz Michniewicz* i natych- 
miast poczęli czynić starania, 
by uzyskać posłuchanie u króla. 

Lecz król aż nadto był przychylny Jezuitom i rozgnie* 
wany na Radę za jej krętactwa, by mógł spokojnie wy- 
słuchać wywodów deputacyi; to też już na początku 
audyencyi wpadł w furyę i dopiero Skarga — który 


Ryc. 31. 

Klamka z domn Niewozaaa 
(Boimów 28). 


' Oryginał w Arch. m. Lw., ks. 22 
< AML. fasc 278, L. 89 (1,8 1606). 


136 

przedtem w złem iwietle Radę lwowską przedstawiał — 
musiał luróla mitygować ^ 

Delegacya wróciła do Lwowa nic nie załatwiwszy, 
a tu tymczasem przypadł termin płatności 3000 złp. Ży- 
dzi złożyli je do rąk ks. Radzimskiego, a ten chciał je 
dnia 20/3 wręczyć na zamku niższym reprezentantowi 
Rady. Lecz Jan Łaszyc, rajca miejski, pieniędzy nie 
przyj-, a podstarości Poradowski sam je skwitował 
i odesłał do depozytu grodzkiego. Rada wniosła drugi 
protest przeciw zgwałceniu praw miejskich ^ postanowiła 
jeszcze raz wysłać deputacyę do Krakowa i spróbować 
po raz ostatni szczęścia w trybunale nadwornym. 


Tymczasem sytuacya znów się zmieniła. Konstela- 
cye się przesunęły i to pod naporem następującego fa- 
ktu. Oto bogaci przedmieszczanie lwowscy, zwłaszcza 
z Halickiego, zapragnęli, by ich domy się znalazły w obrę- 
bie murów. Wysłali deputacyę do luróla, która przedłożyła 
plan rozszerzenia fortyflkacyj miejskich w ten sposób, 
że mury miały się ciągnąć od Wysokiego zamku przez 
Strzelnicę, Łyczaków, Rury (ul. Kochanowskiego), Zie- 
loną, Cytadelę, górę M. Magdaleny (dziś zniesioną), ogród 
pojezuicki do bramy Krakowskiej. Później ścieśniono 
ten plan i miano mury bliżej dawniejszych prowadzić. 
Król zajął się gorliwie tą sprawą,  bo było w interesie 

> Hist. ColL pg. 72. Qiiod tantas regi iras snbito proritavit (?)^ 
at in ream prae foribus stantem in atrio, acerbe graviterqae injectat, 
«tiam grayiuB animadvertere Yoluerit, ni Pater Skarga, iatios negotii 
actor primariuB, 8applex cum aliis intercessiaaet. Einadem opera, hnnc, 
oeterosąue leopolienaee, poaito supercilio in saum conspectam snpplicea 
r6x postmodom dementer admisit 

• C. L. 863 pg. 406 (ąoiefcatdo) oraz AML. fasc 278. 


137 

Rządu otrzymać na Rusi obszerną warownię, bez wyda- 
nia grosza ze skarbca państwowego. Decydującym w tej 
sprawie był jedynie Żółkiewski i jemu też oddał król 
jej rozpatrzenie ^ 

Rada była od samego początku przeciwną całej 
sprawie, rozszerzenie murów godziło na całość miasta, 
oraz na prawa i przywileje jego mieszkańców, a tu ma 
Żółkiewski w ręku obie sprawy: jezuicką i forteczną. 
Wiedziała Rada, że gdy go sobie zrazi dalszym uporem 
w sprawie z Jezuitami, narazi się na gorsze skutki: roz- 
szerzenie ustroju miejskiego na korzyść przedmieszczan 
i Róg wie, jakie jeszcze zawikłania. 

Postanowiła tedy Rada poświęcić już 
i tak przegraną sprawę jezuicką dla dru- 
giej. Nawiązano z Jezuitami stosunki i pertraktowano 
kilka tygodni; po pewnej naradzie przystąpił prokonsul 
do odchodzącego superiora, odprowadiził go do bramy 
klasztornej i prosił go, by zechciał wyjechać z deputa- 
cyą miejską do Krakowa. Superior się zgodził. Przed 
wyjazdem ułożono się z Jezuitami, że miasto ustąpi za 
odpowiedniem wynagrodzeniem starą szkołę i łaźnię, 
zastrzega sobie tylko tą formalność, że król nie ogłosi 
swej ostatecznej decyzyi we formie rozkazu, tylko w for- 
mie w5rroku cywilnego *. 

O to mieli się postarać Jezuici. Wszystko inne 
miano W3rrównać pieniądzmi; Rada miała za swe bu- 


1 Przedmieszczanie, znaj%c wptyw Jezuitów, zwrócili si^ dó 
nich po rad^ — a nobis itaąae oonfliliain et opem petiere ^ pisze 
kconikarz na stronie 72. 

Cała sprawa: Zubrzycki: Kronika, 8tr.286. Ten plan podjął 
Władysław lY.  vide C zer mak:  Plany wojenne Władysława IV. 

* Si rex non per nudum imperium, sed forma deoreti civilis id 
statuisset. Hist CoU. pg. 72. 


138 

dynki otrzymać bezwzględnie wyższą sumę niż 3000, 
stosowny ekwiwalent za czynsz ze starej szkoły, oraz 
wynagrodzenie kosztów nowej furty i nowego mo- 
stu na fosie; Jezuici zaś mieli otrzymać wysoką sumę 
na wykupno prywatnych domków i placów, wyliczo- 
nych w kontrakcie z 10/4 1606 r. Tych pieniędzy mieli 
dostarczyć Żydzi ^. Po dokładnem omówieniu wszystkich 
szczegółów wyjechali do Krakowa: Dąbrowski, Jan Ju- 
liaszowicz i Stanisław Anserinus, a z nimi superior Ra- 
dzimski K 

Wszystkie te układy nie uszły uwagi Żydów, bali 
się oni, by nowa zgoda między dawnymi wrogami nie 
odbiła się na ich skórze i dlatego w ślad za deputacyą 
miejską wysłali swoich pełnomocników. Wyjechali do 
Krakowa Marek Izakowicz, Aron Rubinowicz i Moszek 
Mendlowicz. Nachman jeszcze się snąć nie wywikłał ze 
swej prywatnej sprawy. Otrzymali oni pełnomocnictwo 
do zakończenia sprawy za wszelką cenę; chodziło 
tylko o uwolnienie bóżnicy i domów żydowskich". 

Obie deputacye przybyły do Krakowa na czas prze- 
prosin Zebrzydowskiego. Wielu magnatów było tu ze- 
branych, by być świadkami tak długo oczekiwanej zgody 
w Rpltej. 


Zygmunt III był chory dłuższy czas na febrę; le- 
dwie wstał z łóżka zajął się sprawą lwowską i osobi- 

^ że sprawy pieniężne załatwiono bez udzii^ Żydów, wjmika 
}iiito z wysokości świadooeń^ na któreby się nie byli zgodzili, jożto 
pośrednio z ostatniego dekretu królewskiego. 

* Skład depatacyi: AMŁ. ks. 228, pg. 666. 

s AMŁ. ks. 228, pg. 566. 


139 


ście przewodniczył rozprawie \ Odbyła się ona w pierw- 
szycli dniacli czerwca, a stanęli ze strony Jezuitów ks. 
Piotr Skarga, prowincyał Zakonu ks. Fabriciusz, oraz 
superior lwowski Radzimski. Żydzi nie stanęli, l)o ich 
sprawy nie tu miano sądzić. Miasto reprezentowała de- 
putacya wyż podana. Po rekapitulacyi całego procesu 
i wysłuchaniu stron, wydał 
trybunał wyrok, datowany dnia 
11/6 1608 r. Tam nakazuje się 
Radzie, by pod rygorem utraty 
10.000 węg. duk. wadyum — 
bezzwłocznie przyjęła i pokwi- 
towała sumę 3000 złp., złożoną 
w depozycie grodu lwowskiego 
i oddała w posiadanie łaźnię 
i szkołę najdalej do 6 tygodni. 
Zakazuje dekret Miastu stawia- 
nia jakichkolwiek przeszkód 
w skupywaniu sąsiednich grun- 
tów i domów. Równocześnie 
unieważnia król dekret z 3/1 
1606 i oddaje Żydom domy za- 

kwestyonowane tym wyrokiem. Dekret ten natychmiast 
doręczono delegatom lwowskim \ 

Osobnym mandatem, datowanym również 11/6, mia- 
nuje król komisarzy dla ostatecznego uregulowania tej 
sprawy; zostali nimi: arcybiskup Zamojski, biskup Pstro- 
koński i wojewoda płocki, Stanisław Krasiński^. 

Komisya zebrała się natychmiast do sformułowania 
układów przedtem prywatnie zawartych. Znając chwiej- 


Ryc. 82. 

Klamka z domu Szmujły Wi- 

śniowieokiego (Boimów 82). 


ia  do tej  rozprawy  8% zawarte  w  ks. 


' Żródli 
570 AML. 

> Oryginał AML. kg. 228, pg« 662 ad 111. Nr. mat. 5a 
* Oryginał w AML. kt. 228. 


pg. 680- 


140 

noftć 8tron, kazała wszystkim trzem stronom spornym 
założyć po 2000 złp. wadyum, czem je zoł>owiązała do 
bezwzgl^nego poddania się wyrokowi. Dnia 13 czerwca 
wydała komisya swe orzeczenie, zawierające następujące 
punkty: 

1) strony poddają się bezwzględnie wyrokowi. 

2) Żydzi mają zapłacić miastu za łaźnię i szkołę 
3000 złp. 

3) Żydzi mają zapłacić miastu za furtę oraz za re- 
konstrukcyę murów 4000 złp. w 3 ratacli po 1333 złp. 
10 gr. na św Jana Chrzciciela roku 1609, 1610 i 1611. 

4) Żydzi mają płacić jako ekwiwalent czynszu ze 
starej szkc^ po 100 złp. w latach 1609, 1610, 1611, 1612, 
1613 i 1614, a oprócz tego w ostatnim roku złożą ry- 
czałtem 2000 złp. 

5) Żydzi zawrą z Jezuitami osobną intercyzę, poczem 
wygotują Jezuici cesyę ze swego prawa do domów ży- 
dowskich, po intercyzie zaś i cesyi wyda Rada oficyalną 
kwietacyę ze wszystkich praw do posiadłości żydowskich, 
bez naruszenia praw miejskich, płynących z tytułu czyn- 
szu gruntowego lub pierwokupu. 

6) Co się tyczy bóżnicy, to oddano ją Żydom, lecz 
jako dom prywatny, dalsze używanie jej na modlitwę 
zależne jest „od woli króla JMości i woli arcybiskupa 
lwowskiego*". 

7) Wszystkie układy muszą być zatwierdzone przez 
kancelaryę królewską ^ 

Odnośnie do tego dekretu zawarła 21 czerwca. Rada 
reprezentowana przez Anserina, Dąbrowskiego i Łuka- 
szowicza z Jezuitami układ,  w którym  omówiono do- 

' Oiygiaał okładu w AML ks. 228. Kopie w aktach grodzkich 
oraz lośnych fascyknłach AML. 


141 

kładnie pomiary domów, regulacyę ulicy, obowiązek 
pomocy przy skupywaniu prywatnych domków, a na- 
wet karność przyszłych uczniów jezuickich i t. p. Kon- 
trakt ten sformułował powołany ze Lwowa syndyk 
miejski: Scharfenberg-Ostrogórski ^ 

Dnia 22 b. m. upomniał znów król Radę, by do- 
trzymała warunków, zastrzeżonych dekretami i kontra- 
ktem — snąć musiały nastąpić nieporozumienia lub nie- 
l>ardzo dowierzano Radzie. 

Nazajutrz, t. j. dnia 23 czerwca, zawarli Żydzi z Je- 
zuitami ową zawarunkowaną intercyzę, zawierającą na- 
stępujące punktacye: 

1) Obie strony składają wadyum po 11.000 złp. 

2) Anuluje się kontrakt z 10 kwietnia 1606 r. 

3) Żydzi wypłacą za dom podsędkównej tyle, za ile 
go utargowano (ile?). 

4) Na wykupno reszty domów wypłacą Żydzi Je- 
zuitom 11.000 złp. w 3 ratach. I. rata 23/6 1608=^4000 złp. 
n. rata 23/6 1612 = 4000 złp. III. 23/6 1613 = 3000 złp. 

5) Niezapłacenie jednej raty pociąga za sobą pła- 
tność całej sumy, lub utratę wadyum. 

6) Gdyby Jezuici przed jakimś terminem utargo- 
wali dom, muszą Żydzi przed terminem wypłacić naj- 
bliższą ratę, lecz musi się ich wpierw o 12 tygodni 
uwiadomić. 

7) Strony zobowiązują się tą intercyzę legalizować 
w kancelaryi królewskiej. 

8) Jezuici zobowiązali się cedować Żydom place 
i domy im przysądzone ^ 


> Oryginał polski w AMŁ. ks. 228, ant pg. 576 ad 115, oraz 
kilka odpisów. 

* Oryginahi intercyzy nie znalazłem, posługiwałem si^ tedy od- 
pisem, wciągniętym w kronika jezuicką, str. 75. Nr. mat 60. 


142 

Dnia 25 czerwca wydali Jezuici Żydom cesyą ze 
wszystkich domów i placów, przysądzonych im dekre- 
tem z dnia 3/1 1606. Po wyliczeniu szczegółowem wszel- 
kich domów, cedują Jezuici synagogę, położoną między 
ścianami domu Markowego, skonfiskowaną dekretem 
lurólewskim i przysądzoną Jezuitom, oraz wszystkie inne 
domy i grunty, które kiedykolwiek były oddane Jezuitom, 
a są położone w ulicy Żydowskiej, nie zastrzegając so- 
bie żadnego prawa lub jakiejkolwiek pretensyi ^. 

Tego samego dnia aprobował król cesyę i intercyzę*. 

Dnia 26/6 wydała kancelarya królewska roboracyę 
wszystkich układów, deluretów i punktacyi, zawartych 
i wydanych dnia 13/6 i t. p. \ 

Po tych formalnościach oddali pełnomocnicy syn- 
dykowi Scharfenbergowi wszystkie akta, a on zid>ral je 


PBZEGŁĄI> ZOBOWIĄZAŃ ŻYDOWSKICH. 


Żydzi m»J% płacić: 


Miastu 

Jezuitom 

1) 23/6 1608 

4000 

2) 24/7 1608 

.  .  8000 

8) 24/6 1609 

.  .  1888-10+100 

4) 24/6 1610 

.  .  I888104.IOO 

5) 24/6 1611 

.  188810+100 

6) 2B>6 1612 

100 

4000 

7) 28/6 1618 

100 

8000 

8) 28/6 1614 

.  .  2000+100 

9600   H 

-   11000 zip. 

»= 20.600 + nieznaną warto4ć domu podtędkównej. 

> AMŁ. ks. 228, pg. 682. 

' Ibid. ant pg. 584 ad 118. 

* Approbatio conditionmn de dato 21/6 AMŁ. ks. 228. Roboratto 
arbitramenti ks. 228, ant. pg. 669 ad 118. Approbatio arbitramenti ks. 
228, pg. 672 ad 114. 


143 


do Lwowa i złożył w arcliiwum miejskiem, gdzie spo- 
czywają po dzień dzisiejszy (Księga 223). 


Dnia 23 lipca t. r. zjechała Komisya ^ dla ostate- 
cznego wytyczenia miejsca i położenia kamienia węgiel- 
nego pod koUegium jezuickie. 

Na zamku niższym stają: Żółkiewski, Stanisław 
Włodek z Hermanowa,  wojewoda bełzki, halicki i ko- 


Byc. 88. 
Herb miejski na domu Szmajły Wiśniowieddego (Boimów 82). 

łomyjski starosta, Sebastyan Sobieski, chorąży koronny, 
Jan i Mikołaj Daniłowicze, Piotr Ozga z Osy, Swoszow- 
ski,  Poradowski, reprezentanci  Rady i Kahału.  Tutaj 


1 C. L. 368, pg. 961. Nr. mat. 61. 


144 

wydaje podstarotei z depozytu sumę 3000 złp., a po 
skwitowaniu, przez Radę, udaje się Komisya na miejsce, 
gdzie miało stanąć koUegium wraz z kościołem. Tutaj 
wytyczył Żółkiewski miejsce, oraz wyznaczył domy pry- 
watne, jakie ma się wykupić. Tutaj też przedłożyła Rada 
swą proślię co do fortyfikacyi, a Żółkiewski przyrzekł, 
że ją korzystnie załatwi. Również i Żydzi prosili o po- 
zwolenie odprawiania nał>ożeństw w synagodze, lecz 
Żółkiewski na to nie pozwolił, lecz utrzymał w mocy 
klauzulę dekretu z 11/6. W końcu kazał Żółkiewski 
sporządzić protokół swych czynności w formie uroczy- 
stego aktu i wpisać do aktów grodzkich. Na tem zakoń- 
czyła Komisya swe czynności. 

Na tem też skończył się proces. Wszelkie dalsze 
czynności stanowią tylko formalne zakończenie sprawy, 
ściągnięcie zobowiązań i pokwitowanie ich. Miasto 
umiało dobrze dopilnować terminów, akta miejskie za- 
wierają kwity na każdą poszczególną ratę. 

Jezuici, korzystając z klauzuli, dozwalającej im 
przed terminem ściągnąć pewne sumy, pobrali 4/3 1609 
= 2000 złp., we wrześniu tego roku 3000 złp., w r. 1610 
= 2820 złp., pod koniec tego roku 20 złp., w latach zaś 
1611, 1612, 1613 po 1000 złp.^ Z terminów spłat możemy 
wnioskować o szybkości w skupywaniu domów pry- 
watnych ; nie bardzo szybko musiało to iść i nie jedną 
musieli mieć przeszkodę od strony Miasta, kiedy król 
musiał przypominać Radzie jej obowiązki (Wilno, 24/8 
1609 r. Obóz pod Smoleńskiem 31/12 1609, 6/5 1610 
it. p.)^ 


» Hist ColL pg. 76. 

' a) AML. k8. 227, pg. 86. 

b) Ibid. list pod Z, III. Nr. 14. 

c) „   „   „   „   „   Nr. 16. 


145 

Żydzi płacili punktualnie wszystkie raty, a oprócz 
tego czynili starania, by uzyskać pozwolenie arcybiskupa 
i króla na odbywanie nabożeństw w synagodze. Niestety, 
nie znamy dokładnego przebiegu rokowań, dość na tern, 
że na wiosnę r. 1609, a więc w pół roku po załatwieniu 
sprawy, uroczyście otwarto świątynię. Świadczy o tern 
całkiem dokładnie wstęp, podany przez Izaka Ben Sa- 
muela Halevy'ego (z pokolenia Lewi), do jego własnego 
wiersza, napisanego na uroczystość otwarcia tej syna- 
gogi. — Wiersz ten, „Szir giula*" — pieśń zbawienia — 
do dnia dzisiejszego się odczytuje w rocznicę otwarcia 
synagogi, w sobotę pohamanową. Wobec nieprzerwanej 
tradycyi musimy ten dzień przyjąć, jako dzień otwarcia. 

Jakie ofiary musieli ponieść Żydzi, zanim uzyskali 
tę licencyę, jest nam niewiadomem. 

Na rok 1613 przypadała ostatnia rata jezuicka i tę 
kwotę odebrał i skwitował rektor, ks. Mikołaj Cy- 
rowski. 

Miastu mieli Żydzi ostatnią ratę wypłacić w r. 1614. 
Miasto, potrzebując pieniędzy, zażądało ostatniej spłaty 
o rok wcześniej i Żydzi „ex tum accomodando se neces- 
sitati Reipublicae Civitatis, et tempus solutioni destina- 
tum, anticipando"", wypłacili sumę 2100 fi. dnia 15 listo- 
pada 1613 r. 

Kwietacya wydana ówczesnym seniorom *: Markowi 
Izakowiczowi, Izraelowi Czechowi i Aronowi Rubino- 
wiczowi, kończy się następującą klauzulą: 

„Atque ita parte ab utraque implementum et satis- 
factio arbitramento... agnoscitur et silentium perpetuum 
pro praemissis accasionibus imponitur** \ 


» ConsuL r. 1613, pg. 1668. 

' Regestra do procesu vide dodatek III przy końca rozprawj. 

Żjdli IWOWMJ 10 


146 

Po dzień dzisiejszy wydobywa w sobotę roczni- 
cową szkolnik z biblioteki synagogalnej stary manu- 
skrypt pieśni Izaka, a szczupła garstka pobożnych słu- 
cha z namaszczeniem wiersza, odczytywanego na pewną 
właściwą nutę: 

„Wywyższam Cię, o Wiekuisty, gdyż otwarłeś po- 
dwoje tej świątyni, a wrogom moim nie użyczyłeś ra- 
dości z mego nieszczęścia^... wysłuchałeś mnie, gdym 
wołał do Ciebie, a więc przyjmij za to me dzięki. Wszak 
już na równi potknęła się noga moja, aleś Ty moim 
był zbawcą... niech więc w tej chwili wesela, zabrzmi 
pieśń nowa: „Chwała Ci, Panie, na wieki..." 

„...Znalazłeś nas na puszczy... ocaliłeś nas z Egi- 
ptu... w Babilonie nas nie opuściłeś... Chwała Ci, Panie, 
na wieki... I Grecy nam życie zatruwalil.. 

„...Cztery lata i sześć miesięcy była świątynia zam- 
knięta i już ją wróg miał zagarnąć, gdy Ty, Panie, ją 
wybawiłeś, a nam ją wróciłeś. I świątynia zabrzmiała 
pieśniami chwały. 

„Chwała Ci, Panie, na wieki!"*. 

Oto jedyna pamiątka długotrwałego i kosztownego 
procesu. 


^ Analog, do psalmu 80. 2. 

* Pieśń w całości drukowana w starym modlitewniku synago- 
galnym, a przedrukowana u Suchystawa i Gary. Podaliśmy wyjątki 
w tłómaczeniu dla illustraoyi. 


vu. 

Pożar w r. 1616 i dalsze zmUny topograficzne. 

Bekapitolacya poprzednich roasdziałów. Poiar z r. 1616, wybuch jego 
i przebieg. Dochodzenia i śledztwo. Upór Żydów. Pozwolenie na daln» 
budowanie drzewem. Usunięcie kata. Ulgi podatkowe. Dalsze sku- 
pywanie gruntów. Najem baszt i wiet. Giembrycht kupuje kapnioę 
i masztamię. Parcelacya gruntu. Nowe kamienice pod murami. Ulgi 
w spłatach. Okna w murze miejskim. Domy na łukach. Plan. Bu- 
dowa domu gminnego (kahału). Bruk i czystość w Gheccie. Wykaz 
liczebny parcel i kamienic tydowskich. Najem mieszkań u chrześcijan. 
Zakaz z r. 1688. Proces o zamurowanie okien w murze. Dekrety kró- 
lewskie i komisye. Wygrana Żydów. 

Podaliśmy krótki zarys kilku rodzin żydowskich, 
które swym sumptem fundowały wszystkie prawie 
instytucye dobroczynne żydowskie. Szpital, przytulisko, 
szkoła talmudu i nowa a piękna synagoga, oto są nabytki 
gminy żydowskiej w czasie od r. 1571 do końca XVI 
wieku. Cały szereg prywatnycli domów murowanycłi 
zajął dotychczas puste place i uliczki. Była też i łaźnia 
żydowska gdzieś w ulicy Łaziennej (Bad-gasse) \ lecz 
gdzie była ta uliczka i gdzie ten dom, dokładnie zba- 
dać nie mogliśmy. 

Widzieliśmy też, że niektórzy Żydzi otrzymali prawo 
wprowadzenia do swych domów rur wodociągowych 
za pewną stałą opłatą, a w r. 1600 poleciło miasto 
Nachmanowi Izakowiczowi wybrukowanie ulicy żydów- 

' Pinaks, karta 17, str. 1. 


148 

skiej od swego domu do bramy ruskiej (żydowskiej) 
„czemu dosię uczynił** ^. Odrestaurowało się tedy i uzu- 
pełniło Glietto po owym strasznym pożarze w r. 1571; 
lecz ciasnem być nie przestało. WoJnego miejsca nie 
było tu już ani krzty. Tylko kapnica i masztamia zaj- 
mujące wielki kompleks ^ oraz ulica wzdłuż murów oto 
byfy jeszcze jedyne miejsca, które Żydzi mo^i zająć. 

Jak wiemy były kapnica i masztarnia przez pe- 
wien czas zastawione u Nachmana Izakowicza, lecz zdaje 
się, że miasto je wykupiło, skoro na nowo były w po- 
siadaniu Rady. 

Niedługo cieszyło się atoli Ghetto spokojem, po nie- 
szczęsnym a kosztownym procesie przyszła nowa plaga. 
Nasza „Judenstadt**, jak już wiemy, była rozsadnikiem 
wszelkich nieszczęść. I tak, po kilku zarazach niszczą- 
cych Lwów, przyszedł pożar w r. 1616. 

Bojąc się kontroli kupców i cechów miejskich Ży- 
dzi — uprawiający niedozwolony paktami handel — cho- 
wali po piwnicach beczki z wódką, oliwą, łojem i t. p. 
.smelcowali*' złoto, srebro, wosk, łój i t. p., zapalne 
ma^eryały po ciasnych i drewnianych kątach pod stry- 
chami \ nie dziw tedy, że musiało przyjść do nieszczęścia. 

We czwartek dnia 26 maja roku 1616 o godzinie 
9-ej wieczór* wszczął się pożar w drewnianym domu 
Izraela (Janowicza?) tuż za domem Marka Izakowicza. 
W jednej chwili dom drewniany stanął w płomieniach. 
Wiatr był straszny. Płomień przerzucił się na dom Izaka 
S&skindowicza, a stamtąd idąc wiatrem południowo- 
zachodnim na kapnicę i masztarnię i dalej na mur miej- 


> Consnl. 18, pg. 814—16. 

' Dziś 8toj% na tern miejsca domy Nr. 80, 82, 84, til. Boimów. 

» AML. fasc. 267, Nr. 29. 

^ ibidem, godzina 21 odpowiada naszej 9-ej. 


m 


11K1MJU.[;2UH 


Dom Salomona Frydmana (Bolmdw 84). (Z „Patrycy a tu ** ł.ozfifliklegó), 
(ObawG teiit i^. 1&7). 


I 


150 


ski K W ciągu nocy ogień .kilkadziesiąt kamienic ży- 
dowskich, ruskich i trzech katolickich (!) do szczętu 
zniósł, baszty, wieże, blanki na murach i spichlerz miej- 
ski popalił*" '. Zgorzały: cała ulica żydowska, część by- 
dlęcej i ruskiej \ 

Zimorowicz w następujący sposób opisuje pożar. 


Oryginał : Ed. Haeck, 
str. 176. 

26 martii incendium. 
Daemonia circumforanea 
ignem orcinum secum fer- 
re, Judaei cohaerendes eo- 
rum, faces itidem excidii 
Hierosolimitani in sinu suo 
portantes, hoc anno pa- 
łam fecerut, quo a fronte 
ad calcem scelerata insula 
eorum tota conflagravit, 
fomite ex olidis gurgu- 
stiis ipsorum sumpto. Quin 
etiam contigua tecta ar- 
mamentarii, propugnacu- 
lorumąue, insuper postica 
Armenorum Russorum- 
que eodem torrente flam- 


Tłómaczenie Piwockie- 
go, str. 290. 

Że złe duchy publicznie 
ogień piekielny z sobą no- 
szą. Żydzi ich współdzie- 
dzice pochodnie także zgu- 
by jerozolimskiej na swo- 
im łonie nosząc, w tym 
roku dowiedli, którym 
z początku do końca ich 
występna siedziba cała 
zgorzała z ich zakątków 
smrodliwych początek 
wziąwszy, nadto przyległy 
dach zbrojowni i waro- 
wniów (!) tudzież tylna 
część Ormianów (!) i Ru- 
sinów tymże płomieni 
spłonęły nawałem i t. d. 


marum absorpta sunt etc. 

Nie będę się wdawał w szczegółowe opisy owej 
strasznej nocy. Straż miejska starała się zrazu gasić, wia- 
drami skórzanymi — lejąc wodę, lecz na próżno! Przez 
cały piątek (27/5) trwał pożar, a w sobotę zgliszcza je- 


' AMŁ. Consol. 26, pg. 848-68. 

« AML. fasc. 257, Nr. 29. 

* AML. Consnl. 26, pg. 848-68. 


151 

szcze tliły. Tego to dnia wysłała Rada komisyę miej- 
ską wraz z woźnym dla skonstatowania przyczyny 
pożaru. Dochodzenia na ratuszu nie dały bowiem po- 
zytywnego rezultatu. Jedni twierdzili, że Izrael topił łój, 
inni, że ktoś „na pan wie obok drewnianej ściany wa- 
rzył ryby" ^ 

lUedy komisarze Jan Alembek i Wojciech Gładysz 
«tam przyszli do Sokołowskiej kamienicy ^ mówili do 
żydówki, która klucze do sklepu i piwnicy miała, aby 
im te gmachy otworzyła. Zrazu porwała się była do 
otwierania, ale zaś postrzegłszy się, nie chciała żadną 
miarą otwierać, odzywając się na gospodarza swego, że 
ł>ez niego nie śmie tego uczynić, który potem przyszedł- 
szy i drugich Żydów do siebie wziąwszy, sprzeciwili się 
i nie chcieli odemknąć sklepów onych**. 

Komisya nic nie sprawiwszy, wróciła na ratusz, 
a za nią przyszli dwaj seniorowie Marek Izakowicz i Ma- 
rek Moszkowicz (bliżej nam nie znany), z zapytaniem, 
co ta- komisya ma znaczyć. 

Na co im pp. Rayce powiedzieli: -Widzimy w was 
upór i nieposłuszeństwo wielkie urzędowi zwierzchniemu, 
żeśmy i w ten czas gdy się ten ogień zawziął i szerzył 
słali po was na Ratusz i wczora także kilkakroć, a nie 
chcieli przyjść; za czem widząc taką rebellyę waszą, 
nie zdało się nam więcej na pogardę zwierzchności 
urzędu swego podawać. Ale doszedłszy tego z inąuisi- 
cyej, z którego domu i z jakiej przyczyny ten ogień tak 
gwałtowny i żałosny wszczął się i obawiając się dalszej 
podniety, posłaliśmy urząd pp. wiernych, aby rewido- 
wali te tam sklepy, jeżeli tam nie masz jakich prochów, 
siarek, gorzałek, tłustości i inszych rzeczy do zapału 

' AML. consol. 26, str. 848—68. 
' Należała do Marka Izakowicza. 


152 

prędkich, której rewizyi wasi, ii zbronili niesłusznie, to 
od was urząd potyka, gdyśmy z powinności urzędu na- 
szego przestrzegamy tego, aby do czego gorszego jeszcze 
Miastu nie przyszło, zwłaszcza, że ognie te jeszcze nie 
ugasły i wiatr panuje*" ^ Starszyzna żydowska prosiła 
o przerwanie konferencyi „do ćwierci godziny **, by się 
mogła porozumieć ze swoimi, lecz gdy po dłuższym 
czasie nie wróciła, wysłała Rada tę samą komisyę dla 
zrewidowania piwnic. Lecz tu zastali „szlachetnego pana 
Jana Hreczynę pisarza żydowskiego** który wzbronił „re- 
wizye jakieś czynić na gruntach żydowskich** bez oso- 
bnego odniesienia się do wojewody. Znów sprawa prze- 
szła na ratusz i tu znów Żydzi stawili się opornie: „nie- 
powinniśmy nikomu ni sklepów ni piwnic otwierać, 
ni towarów swych ukazować, i nie było to nigdy i te- 
raz nie chcemy dopuścić, mamy swój urząd i bierzemy 
to na się, że nic więcej z tego pogorzeliska żadnego nie- 
bezpieczeństwa nie trzeba się miastu obawiać**. 

Sprawa skończyła się protestacyą miasta w gro- 
dzie, że Żydzi nie pozwolili rozrywać sklepów, czem 
uniemożliwili ratunek, oraz, że handlują mimo i ponad 
kontrakty i t. p. *. 

Pamięć tego pożaru pozostała na długo u potomnych. 
Pisarze miejscy przy wystawianiu pozwoleń lub kon- 
sensów budowlanych— wspominają o pożarze ze zgrozą 
i boleścią. I tak czytamy ustęp w r. 1618^: „post cala- 
mitiosum ignis incendium per totam quateram civitatis 
deseviens, ubi perfidorum in platea domibus lapideis 
constiterent (!) et omnes funditus conflagratae funestam 
arearum desolutionem oculis hominum subicerent**. 

» fasc. 267, Nr. 29. AML. 

* ibidem. Dlaczego to całe dochodzenie oblatowano w grodzie 
bnseckim, jest mi nlewiadomem. 

» AML. Consul. 27, pg. 68—60. 


153 

Rada postanowiła skorzystać z dawniejszego zakazu 
królewskiego, dotyczącego stawiania drewnianych bu- 
dynków pod murami miejskimi. Osobna komisya zba- 
dała zręby i zdała relacyę Radzie co do udzielania kon- 
sensów budowlanych. Lecz wstawili się za Żydami oko- 
liczni -znani ludzie i panowie*" oraz «Utość wzięła górę 
nad sprawiedliwością *". Rada, ława i 40 mężowie «oł>ej- 
rzawszy tak wielkie spustoszenie i wypalenie haniebne*", 
pozwolili na odrestaurowanie domów, jużto murem, juito 
drzewem, oraz na budowanie nowych domów drewnia- 
nych, póki Żydów na mury nie stanie. Zastrzeżono, że 
domy nowe nie mają być wyższe niż na jedno piątro \ 
by w drewnianych domach kuchnie były murowane, 
a piece warowne, zakazano Żydom trudnić się « spuszcza- 
niem gorzałek, łojów, wosków i innych towarów łatwo 
zapalnych, prócz palenia sreber — gdyż nie było 
wówczas we Lwowie chrześcijan tem się trudniących. 
Usunięto również kata z owej wieży i wynajęto ją 
szkolnikowi na pomieszkanie na lat 20. Za 100 złp., 
które złożył ryczałtem tytułem najmu za cały czas, miano 
ową wieżę odrestaurować. Zawarowano Żydom, że 
nigdy kat w ich dzielnicy mieszkać nie będzie \ Dla 
wspomożenia zaś Żydów po takiem nieszczęściu, pro- 
longowało Miasto dobrowolnie pakta handlowe' na lat 
10 t. j. do r. 1626. Całe to pozwolenie wydano dnia 13 
października r. 1616^. 

Niedługo później bo już 28 grudnia t. r. uwalnia 
Zygmunt 111 — dekretem  datowanym z Warszawy — 


> w ówczesnem pojmowania rzeczy znaczyło to 2 piętra. 

* Odtąd mieszkał kat w jednej z bram miejskich.  Vide,  Czo- 
łowski: Pogląd, str. 45. 

» Vide rozdział o liandlu XVIII. 

* AML. Oddział HI A, ks. 190, pg. 184-7 (odpis), Nr. mat. 66. 


154 

,tych co się popalili'' od wszystkich podatków królew- 
skich i państwowych, miejskich (prywatnych), od po- 
borów, danin, czynszów rocznych, czopowego, podwód, 
już uchwalonych i później uchwalanych na 4 lata^ 

0 ile gmina przedmiejska oraz inne gminy wsparły 
swoją spaloną siostrzycę, nie da się z aktów lwowskich 
wydobyć; tyle da się skonstatować, że gmina odbudo- 
wała się tym razem tak prędko jak w r. 1571 również 
bez ładu i porządku. Wydane pozwolenie stawiania do- 
mów z drzewa i to pod murami nie pozostało bez 
skutku. Cały pas ciasny ciągnący się pod murem zabu- 
dował się szybko, miasto wielkie z tego ciągnęło ko- 
rzyści. Również reszta nieżydowskich domów przeszła 
w tym czasie na własność Żydów. 

1 tak, kupuje Marek Izakowicz opuszczoną (spaloną) 
parcelę u Stefana i Heleny Chomiców za 1400 fl. Plac 
leżał u wylotu ul. Żydowskiej ku Ruskiej, naprzeciw 
domu Nachmanowej * (1617). (Od tego czasu oba naro- 
żne domy są w rękach żydowskich). 

W r. 1618 sprzedaje Rada Izakowi Markowiczowi 
(synowi powyższego) plac przy samym murze i pozwala 
mu tam wymurować dom szerokości 9 łokci, za czyn- 
szem rocznym 2 złp. 10 gr. Ścianę wschodnią domu sta- 
nowił mur miejski; zakazano mu atoli robienia dziur 
w murze na okna, lub framug (wklęsłości) dla rozsze- 
rzenia pokojów. Musiał też podpisać rewers demola- 
cyjny ». 


^ AML. Consal. 26, pg. 1576. „ab omnibus tam priyatis quam pu- 
bliois nofitris et Eeipublicae nostrae exactionibu8, dationibus, censibus 
anuis, dicillaram, podwodarum (!) pecnniis et contributionibns laadatis 
et landandis^. 

» Consul. 26, pg. 1413-18. 

• Consul. 27, pg. 68—60. 


155 

Takie same pozwolenie otrzymał Juda syn Lazara 
ze synem swym Lazarem ^ 

Brak nam niestety szczegółów danycli co do dal- 
szego zakupywania parcel i domów przez Żydów; to da 
się skonstatować, że Żydzi nie zważali na zakazy i bu- 
dując domy pod murami, wyrębywali okna w murze 
miejskim. Z czasem już i tam miejsca nie było. Zaczęto 
tedy zajmować wszystkie baszty i wieże. 

Już w r. 1576 zajął (jak wiadomo) Izak Nachma- 
nowicz jedną basztę. W r. 1616 wynajęto mieszkanie 
kata szkolnikowi; w r. 1630* wynajęła Rada seniorowi 
Jakół)owi Gombrychtowi basztę szewską, która atoli 
wskutek pożaru zniszczała. Drzwi żelazne z baszty użył 
Crombrycht do swego sklepu. W r. 1633 nakazuje Rada 
na rekwizycyę cechu szewskiego, Gombrychtowi, by ba- 
sztę odrestaurował. 

Basztę „gdzie zbrodnych ludzi exanimowano" wy- 
najmuje Rada dnia 26 grudnia 1630 r. ^ małżonkom Sa- 
muelowi Abrahamo wieżowi i Sprincie Zelikównej. Kon- 
trakt opiewa na lat 15 (1631—1646) za czynszem rocznym 
8 fl. Samuelowi wolno okna przebić ku wałom, lecz 
powinien je opatrzyć kratą. W baszcie ma zbudować 
piętro na tramach, lecz istniejące wyjście na mur ma 
zamurować. Wobec tego, że w baszcie mu wody trzy- 
mać nie wolno, by nie wprowadzać wilgoci do muru, 
pozwala mu się brać wodę ze starej kapnicy. 

Wkrótce (1632) trafia się odbiorca na dwa osta- 
tnie budynki miejskie. 

Jakób Gombrycht kupuje u Rady kapnicę i ma- 
sztarnię, oraz wszelkie podwórka do nich przyległe i wy- 


» AML. consul. 27, pg. 68—60. 

» Consul. 41, pg. 1118. 

• AML. Oddział HI A, ks. 190, pg. 118-16. Nr. mat 83. 


156 

płaca za nie ryczałtem 1200 fl. ^ oraz zol>owiązcge się 
do płacenia rocznego czynszu w kwocie 600 złp. ro- 
cznie w dwócli równycli ratacli. Kontrakt z miastem 
ma datę 22 lutego 1632 \ potwierdzenie królewskie 
zaś— konieczne do sprzedania własności miejskiej— 
jest z 11/3 1633 r. 

Gombryclit zburzył oba stare budynki, a uzy- 
skawszy ogromny plac wymurował kamienicę tuż przy 
murze, a okna jej wybił w murze ku wałom obronnym. 
Kamienica miała 10 okien w parterze, 3 okna pod da- 
chem a 5 na dachu — wszystkie ku zewnętrznej stro- 
nie miasta zwrócone ^. Jedną trzecią (V8) gruntu sprze- 
daje za 1000 fl. Żydowi lwowskiemu Salomonowi Fryd- 
manowi, a ten również muruje kamienicę i wybija 
w murze miejskim 3 wysokie okna^ 

Długo atoli trwa zanim można było kamienicę pod 
dach poprowadzić, gdyż — jak widzimy — rok trwało, 
zanim nadeszło potwierdzenie królewskie, następnie za- 
brakło materyału budulcowego, a i „wayta^^ urzędu nie 
tak szybko wydaną została. 

Gombrycht nie mając domu nie mógł^ wypłacić 
pierwszej raty przypadającej na r. 1633 i drugiej na r. 1634. 
Rada „uważając, że tylko od używania mieszkania i po- 
żytków czynsze płacone być mogą'* godzi się na to, by 
pierwsza rata przypadła dopiero na św. Michał r. 1634; 
za ubiegłe lata ma Gombrycht płacić po 25 złp. za- 
miast po 300 ^ 

' AML. Consul. 40, pg. 204 (Luty 1633). 

• Wedłag ksi^ 190, str. 220—2. (AML. Ul) ma kontrakt datę 
10/2, a wciągnięty jest do powyżazej księgi dnia 1/3 1632 r. 

• Consnl. 42, pg. 1419. 
« Consnl. 42, pg. 43. 

» Vide: list moratoryjny z r. 1634, C. L. 386, pg. 106-7. 

• Nr. mat. 87. 


157 

Przeciw tej uldze remonstruje regent 40 mężów — 
złotnik Jan Grynwalt (Grunwald) \ protestuje też prze- 
ciw Gombrychtowi o to, że zajął, zamurował i wy- 
sprzedał więcej miejsca niż stare budynki zajmowały, 
oraz, że osłabił mur forteczny. 

I zaiste, mogło mieć miasto pewne obawy co do 
obronności Lwowa od tej strony, gdyż wzdłuż muru 
fortyfikacyjnego ciągnęły się domy żydowskie ; okna tych 
domów przebijały mury i wychodziły na wały, a choć 
były dobrze okratowane, mimo to stanowiły poważną 
przeszkodę przy ewentualnej obronie. Podług wykazu 
z r. 1634 (8/11) * było wzdłuż muru 6 kamienic, w któ- 
rych w murze w jednym szeregu było okien 36, nie 
licząc okienek na piąterkach lub na daszkach ponad 
murami. (Było to za domami Gombrychta, Wiśniowie- 
ckiego, Frydmana i innych, a więc za ulicą Zerwańską 
w linii północnej pierzei domów przy ulicy Sobieskiego, 
od ul. Serbskiej na wschód). 

Dom Gk>mbrychta po kilku przebudówkach stoi do dziś przy 
ul. Boimów 1. %0 wraz z dragim frontem do nL Sobieskiego. TataJ po- 
aostał też w%zki kawał muru miejskiego, w którym są wybite okna. 
Od ulicy nie odróżnia się muru od reszty domu. Na murze przybita 
kamienna pieczęć miejska z napisem: „Aedes emphiteutica civitatiB 
Iflopoliensis ab anno 1688^. W wykazie domów z r. 1767 ma on liczbę 
175 i wymiar podany: ,,Kamienica Gk>mbryclitowska narożna w ul. 
Żydowskiej długość jej od ul. na północ 197t łokci geometrycznych, 
kn murom miasta t. j. na południe 19 Vs ł* g. Do dnia dzisiejszego 
iwie się ten dom „dem Parnas Haus** t. j. dom prezesa Kidiału^*. 
W r. 1767 byli właścicielami: „Żydzi Markowicze" (Ryc. 29—81). 

Dom Frydmana stoi po dzień dzisiejszy (Boimów 84); pomylił 
się Łoziński w swym „Patrycyacie**, s%dz%c, że to był dom Ambro- 
żego Przychylnego. I ten dom nosi na sobie pieczęć emfiteutyczną 
miejską (vide ryciny 84—87); w ostatnich latach podniesiono ten dom 
o jedno piętro, oraz zrekonstruowano inne, zachowując przytem o ile 

i AML. Consul. 41, pg. 1824 (październik 1688). 
> Consul. 42, pg. 1419. 


158 

moinośoi dawną fasadę parteru oraz salę parterową. W wykazie z roka 
1767 jest podany wymiar tej kamienicy pod 1. 177 t. j. 14 i */« łokci 
geometr. od ni. Boimów i 14 i '/« od Sobieskiego czyli mnrów. NaleAy 
ona wówczas do Żyda Borucha Mendlowicza. 

Środkowy pas o dwu oknach między kamienicą Gk>mbrychtow- 
ską a Frydmanowską zajął Szmujło Wiśniowiecki syn Nachmaaa, 
a wnuk Lejby, stałych faktorów domu Wiśniowieckich (yide: consul. 28, 
pg. 998, r. 1611 oraz C. L. 387, pg. 1481, r. 1627). 

Dom ten stanął później, niż oba inne i przy jednym z pota- 
rów zgorzał. Wykaz z r. 1767 oznacza na 7 łokci geometr. pod Nr. 176 
JEHistki Szmujła Wiśniowieckiego*^ należące do Fiskusa. Dzisiaj ma 
kamienica (1. 82 uL Boimów) trzy piętra i dwa okna w szerz. — Yide 
na planie ryc. 1, domy 1. 12, 18 i 14, oraz ryciny 32 i 88. 

Tam, gdzie przy samym murze nie można było 
murować (bo musiano wolny zostawić po murem prze- 
chód), tworzono t. zw. framugi czyli w naszem poję- 
ciu arkady. 

I tak, 23 stycznia 1634 pozwala Rada Markowi Mo- 
szkowiczowi i Izakowi Markowiczowi na rzucenie łuku 
murowanego od swej kamienicy do muru miejskiego, 
tak, by w parterze między domem a murem został 
wolny przechód, na łuku zaś czyli sklepieniu mieli Ży- 
dzi wymurować mieszkanie; jedną ścianę tego mieszka- 
nia tworzył mur miejski, a drugą dawny dom. Dla opar- 
cia łuku, mieli wymurować obok muru wąski szkarp. 
Również i z drugiej strony muru dla równowagi po- 
winni wymurować szkarp, a mur przykryć dachem. 
Każdemu wolno po jednem oknie wybić w murze lecz 
nie większem nad 15 X 1*25 łokcia. Za to pozwolenie 
należy się „kontentacya" dla Lonheryi, oraz czynsz ro- 
czny 4 fi. od Marka, a 2 fi. od Izaka \ 

Gmina miejska, tak rozrosła, potrzebowała domu 
dla celów administracyjnych i sądowniczych *. Dotych- 


1 AML. Ul, k8. 190, pg. 249 88. Nr. mat 88. 

* O zakresie działania gminy żydowskiej patrz rozdział XI— XIV. 


159 


czas wszystko mieściło się w bóżnicy i ubocznym ja- 
kimś pokoiku obok niej. Dziś już to nie wystarczało. 
Otóż w r. 1634 uzyskuje seniorat żydowski pozwolenie 
na wybudowanie domu na użytek publiczny. Był to 
pierwszy dom „kahału^^ lwowskiego w Mieście. 

Jak wiadomo, na- 
przeciw starej bóżnicy był 
plac targowy a na nim 
budy towarowe, jatki i t. d. 
Otóż część tego placu za- 
jęto i tu wystawiono dom 
„tak wysoki jak stara bó- 
żnica''. Między bóżnicą 
a tym domem „kahału" 
zostawiono wolny prze- 
jazd. Cały dom adapto- 
wano na cele gminne, bo — 
wedle konsensu— nie urzą- 
dzono tu ani kramów ani 
składów ^ W tym domu 
mieściły się sądy podwo- 
jewodzińskie aż do r. 1732, kiedy ks. August Czartory- 
ski, wojewoda ziem ruskich, przeniósł je gdzieś do 
miasta ^ 

Mniej więcej w tym czasie wydaje Rada rozporzą- 
dzenie, by każdy właściciel miejsce przed swym do- 
mem wybrukował i oczyścił ze śmiecia. Czy to doty- 
czyło gościńca czy tylko chodnika, tego nie wiemy. Tyle 
da się skonstatować, że nie wszyscy zastosowali się do 

^ Dom Btan%ł tedy w miejsca gdzie dziś Btoi miejskie „Betha- 
midrasz^S a w ulicy Szklarskiej zostały „jatki^S Przejazdem miedzy 
domem, a starą bóżnicą jest najwyższa część ulicy Bolmów. Konsens 
na budowę yide: Consul. 42, pg. 141. 

"* Pazdro: Organizacya, str. 78. 


Ryc. 35. 

Herb miejski na domu Salomona 

Frydmana. 


160 

tego rozporządzenia, wskutek czego dochodziło do spo- 
rów z sąsiadami i nakładania grzywn. I tak, pozywa 
Jakób Gombrycht swego sąsiada Jakóba Niewczasa o to, 
że śmiecia z przed kamienicy nie wywiózł i bruku nie 
naprawia. Domy obydwóch (dziś Boimów 30 i 28) le- 
żały po obu stronach uliczki t. zw. Różanej, „Rosen- 
g&sseP^ (dziś Serl>ska) wiecznie śmieciem założonej, pro- 
wadzącej do murów. (Vide Fr. Jaworski: „Lapidea 
Kłopotowska^^, Kurjer lwowski, 1903). Gombrycht nie mo- 
gąc dostać się do swej kamienicy, własnym kosztem 
kazał to wszystko uczynić. Rada poleca Niewczasowi, 
by do dwóch tygodni Gombrychtowi wypłacił wyłożone 
pieniądze ^ (r. 1641). 

Również dbano o to, by woda zaskórna nie psuła 
fundamentów, oraz by nieczystości kanałami uchodziły, 
Ik) czytamy ' w r. 1617, że Rada pozwala Jakót>owi Zy- 
skintowiczowi „z domu swego piwnic, wodę za wały 
kanałem sprowadzić^^ 


Na tem kończymy opis zabudowywania się Ghetta. 
Teraz można było faktycznie powiedzieć, że „nie było 
gdzie szpilką rzucić** tak gęsto i tak ciasno było w tej 
dzielnicy. Pożary coraz częściej się powtarzające, lokali- 
zowano na szczęście wczas, tak, że większych szkód 
nie wyrządzały. Dnia 17 lutego 1645 r. był znów wielki 
pożar, który znów w perzynę obrócił cały szereg do- 
mów żydowskich, lecz znaczniejszych zmian w konste- 
lacyi Ghetta nie poczynił. Dyslokacya jak się 
u przełomu obu wieków ułożyła, taką została 

» AML. Consul. 48, pg. 162B. 
» Consul. 26, pg. 1411. 


161 

przez czas długi, a częściowo nawet po dzień 
dzisiejszy (vide ryciny 51 i 52). 

Jeśli chodzi o liczebny wykaz domów żydowskich 
i ich właścicieli, to mamy tego rodzaju spis jeden i to 
z r. 1628.  Jest  on  sporządzony  w  celach  fiskalnych, 


Ryc. 86. 
Komnata parterowa w domti Salomona Frydmana. 

a walor jego stwierdzony przysięgą rajcy Alembeka i se- 
niora Giembrychta ^ Podług tego spisu Jest w mieście 
samem kamienic żydowskich 29, domów drewnianych 5^ 
domków pod murem 5, a więcej nie masz ich**. 

Szczegółowe daty zawiera  inny wykaz z tego sa- 
mego roku *. Tam  liczy się na parcele, czyli grunty K 

' C. L. 380, pg. 1889 (11/1 1629), Nr. mat. 79. 

* AML. fasc. 257, Nr. 38, Nr. mat. 78. 

* Grunt = parcela na której  może  się  pomieiicić  dom,  umiej 
więcej na 3 okna szeroki. 

^^ydil IwowHoy. 11 


162 

Otóż całą parcelę miał tylko jeden Żyd, 8-iu po Vt parceli, 
19 po Yi parceli, 8-iu po V8 parceli; czyli razem było je- 
denaście żydowskich parceli, a na nich było 39 domów. 
Oprócz tego były lepione domki: szkolnika, ra- 
bina i kantora, oraz dwa prywatne i 5 domków pod 
murem. Do tego doliczmy dwie bożnice, łaźnia, szpi- 
tal (?) a po roku 1633, sześć domów na miejscu starej 
kapnicy i masztami oraz dom kahału, kilka domów na 
sklepieniach, pomieszkania we wieżach i basztach miej- 
skich, a otrzymamy około 60 domów żydowskich, prócz 
baszt i wież. 

Wobec tego, że prawie wszystkie domy i place bu- 
dowlane Żydzi nabyli dopiero po r. 1571 —jak poszcze- 
gólnie wyjaśniono — nasuwa się pytanie, gdzie Żydzi 
mieszkali przed tym rokiem? Otóż według wszelkiego 
prawdopodobieństwa jużło mieszkali w domach chrze- 
ścijańskich — co się i teraz praktykowało, jużto na przed- 
mieściu. Ci ostatni mieli zapewne swe handle w mieście. 

Co się tyczy najmowania Żydom mieszkań w chrze- 
ścijańskich domach, to istniały wyraźne zakazy do tego 
się odnoszące. Poza kwestyą religijną były tu motywa 
natury fiskalnej ; chrześcijanin-komornik płacił różne po- 
bory i ponosił wszelkie ciężary miejskie, Żyd zasłaniał 
się pogłównem i nic nie płacił. Wprawdzie zachodzi 
tu błąd ekonomiczny, gdyż chrześcijanin przecież musiał 
gdzieś mieszkać, i temsamem zawsze musiał swój po- 
datek opłacać, lecz tego nie brano wówczas w rachubę, 
a zresztą mógł się także wyprowadzić na przedmie- 
ście. — Dlatego ponawia Rada ten zakaz coraz częściej, 
co świadczy o jego bezskuteczności. I tak, 19 września 
1633 r. uchwala się po raz któryś: „Aczkolwiek zaszły 
anteriora eiusdem oflficii decreta, aby katolicy tak w mie- 
ście jako i przedmieściach w domach swoich nie cho- 
wali Żydów, onym u siebie mieszkania nie najmowali. 


163 

Jednak iż paupertatem et indigentiam suam causando, 
contraveniunt decretis, tedy connuendo, non tamen de- 
cretis eo nomine latis derogando, per senatus consultum 
decrevit: Aby ci wszyscy, którzy Żydów w domach 
swych chowają pobór i insze wszystkie regales et civi- 
les contributiones oddawali od Żydów, gdyż kiedyby 
u nich katolicy mieszkali tedyby jako komornicy po- 
bory płacili i wszystkie onera miejskie ponosili *" ^ 


Autorami i inicyatorami wszystkich Żydom nie- 
przyjaznych dekretów i uchwał byli 40 mężowie. Wiemy, 
że oni to z końcem wieku XVI-go (vide str. 27) sprze- 
ciwiali się stale temu, by miasto Żydom sprzedawało 
place i nie mało się przyczynili do procesu z Jezuitami, 
a w sprawach handlowych bardzo Żydom zaszkodzili; 
nie zawsze atoli wpływ kwadragintawiratu był wielkim, 
a zależało od składu kollegium i koUigacyi regenta. Żle 
się też działo Żydom gdy godność tą otrzymał Schar- 
fenberg-Ostrogórski, blizki krewny Kampianów '. Było 
to w roku 1634. 

Zrewidowawszy mury skonstatował, że były zu- 
pełnie niedostępne, gdyż zastawione domami żydow- 
skimi, że okna powyrębywane w murach są niebez- 
pieczne w czasie szturmu, mnóstwo domów poprzy- 
wieszanych na sklepieniach, baszta szewska jest zni- 
szczona i inne tym podobne mankamenta^. 

Odniósł się tedy imieniem swego kollegium do 
króla i ten osobnym dekretem nakazał nowe okna w mu- 


» Consul. 41, pg. 1048, a. p. 526, Nr. mat. 86. 
* Łoziński: Patrycyat, str. 169. 
» Consul. 42, pg. 1419 (11/18 1684). 


164 

rze bezzwłocznie zamurować. Regent otrzymał od cech- 
mistrza dwóch murarzy i ci mieli wykonać tą roł)otę. 
Żydzi, gdy się o tem dowiedzieli, narobili hałasu — 
wszak byliby w swych domach zostali bez światła — 
1 odpędzili murarzy. 

Ponadto założyli natychmiast protest do sądu za- 
dwomego, ii „oni wcale nie wiedzieli o całej sprawie, 
gdyż inaczej byliby się bronili, zresztą okna nie są nowe 
lecz od niepamiętnych czasów, a Żydzi je tylko lepiej 
opatrzyli kratą. Dlaczego się czepia regent Gombrychła 
i baszty szewskiej, kiedy wszystkie baszty są zniszczone 
a bramę ruską trzeba było ankrować?*" ^ 

Król wstrzymuje całą sprawę i dekretem z 14 marca 
1635 r. ' deleguje komisyę dla naocznego zbadania sprawy 
przed wyrokiem. W jej skład weszli: Bonifacy Mni- 
szek starosta lwowski, Aleksander Trzebiński podko- 
morzy i Piotr Ozga z Osy pisarz ziemski; mieli oni 
przesłuchać strony, zbadać na miejscu przywileje i kon- 
sensy Żydów i zdać tajną relacyę (in occluso rotulo). 

O wydelegowaniu tej komisyi zawiadamia król 
Radę, Ławę i plebs osobnem pismem z 15/3 ł. r. ^ 

Niestety brak nam relacyi komisyi (bo była tajna), 
t>a nawet końca całej sprawy, gdyż — jak często się 
dzieje — tok jej w aktach nagle się urywa. Wynik mu- 
siał atoli być dla Żydów dodatni, bo domy stoją i na- 
dal, i niema wcale śladu przebudowy ich, zmiany frontu, 
lub tym podobnych czynności, będących następstwem 
zamurowania okien. 


' AML. Ck>n8ul. 42, pg. 1427. 

• C. L. 386, pg. 764, Nr. mat. 94. 

» C. L. 386, pg. 867—9, Nr. mat. 96. 


VIII. 

Jakób Gombrycht. — Róża Nachmanowa. — HIstorya 
I legenda o niej. 

€K)mbrycht i jego rodzina. Dzierżawa sztukowego i mestowego. Nie- 
porozumienie z Bada. Budowy. Moratoryum królewskie. Konkurencja 
chrześcijańska i jej skuteczność. Boża i jej opiekunowie. Ściąganie 
wierzytelności męża. Jej poprzednie życie i znaczenie w gminie. Dzier- 
żawa starostwa lwowskiego i kłopoty st%d wynikłe. Proces z Bada i de- 
kret Zygmunta III. Ściąganie myta. Lichwa. Bojkotowanie poborcy 
przez Żydów. Proces Boży z Bada. Jej śmierć. Epitafium Bdfcy. Le- 
gendarna jej postać. Trzy wersye mitu. Bozbiór wszystkich wersjri. 
Jądro historyczne każdej wersyi. Zestawienie. Adela z Drohobycsa. 
Bajania Letterisa. Konkluzya. 

W trzecim dziesiątku XVII wieku wysuwa się na 
czoło Gminy — obok potomków Nachmana i Marka 
Izakowiczów — figura inna, niewiadomo czy lwowska, 
znany nam już Jakób Gombrycht. 

Ojca jego, Wolfa, kilkakrotnie spotykamy w aktach 
XVI wieku, lecz czem się trudni i dlaczego się zwie 
Gombrycht, nie mogliśmy zbadać. Wogóle w różnych 
aktach imię to najrozmaiciej jest podane: Gumbrycht, 
Kumprycht, Kumpert, Kompert, Giembrycht i t. p. 

Sam Jakób jest seniorem Gminy miejskiej, szwa- 
grem Izraela  Józefowicza,  bo  ożeniony  z  Hendlą Jó- 


166 

zefowiczówną, ma syna Efraima^ i wskutek swego po- 
winowactwa należy do pierwszych osobistości w mieście. 

Pierwszy raz występuje Gombrycht na widownię 
dziejową w r. 1624. 

Wydzierżawia wówczas wraz z Samuelem Chaimo- 
wiczem Jaworskim, czyli Jaworowskim, u Rady sztu- 
kowe i mostowe lwowskie, na czas od 29/9 1624 do 29/9 
1627 r. Ma on własną służbą wybierać owe należności 
w przepisanej wysokości ', lecz w razie oporu stron ma 
otrzymać asystencyę policyi miejskiej. Kontrakt zawiera 
36 punktów. Prócz mostowego i sztukowego dzierżawi 
powyższa spółka dochody od „sycenia i warzenia miodu 
i piwa** i za to wszystko płaci co roku 3560 złp. w na- 
stępujący spibsób: co piątku 5 złp. (rocznie 260) do lon- 
heryi, potem « powinni będą arendarze do rąk własnych 
pp. deputatów, na wypłacenie długów i odbierania sztu- 
kowego wysadzonych... oddawać i odliczyć, którym te- 
raz wprzód dali złp. 1000, na św. Agnieszkę r. 1625 
mają dać 1300 złp., tego roku na jarmark jarosławski 
złp. 1000, drugiego i trzeciego roku powinni dać na ka- 
żde nowe lato złp. 2000, a na jarmark jarosławski co 
rok złp. 1300" 8. 

Rada nie przyjmuje żadnych „defalkacyj", czyli strat, 
chyba „strony powietrza**. 

Rada nie dotrzymuje warunków, bo oto protestuje 
spółka 23/9 1625, a więc w rok po kontrakcie *, przeci- 

> AML. m, ks. 190, pg. 220—222. 

« Vide caiy kontrakt Nr. 71 (C. L. 379, pg. 828). 

• A więc co roku: 

na raty tygodniowe  .   260 sdp. 

na Agnieszkę   .  .  .  2000  „ 

na Jarosław .  .  .  .  1300  „ 
razem   .  .  .  3660 złp. 
« C. L. 377, pg. 469-71. 


167 


Ryc. 87. 
Fragment ze sklepienia komnaty parterowej domu Salom. Frydmana. 

wko miastu, że: 1) „podług kontraktu mają arendarze 
brać od beczki soli po 3 gr., a tymczasem Rada zabrania 
pobierać, 

2) Rada nie chce dać do pomocy hajduków miej- 
skich „na zabór *" i sprzeciwiające się ludzie, 

3) w tym roku grasuje „powietrze*", a mimo to 
Rada nie bierze — jak przepisane — poboru na własny 
rachunek*". 

Czy ten protest co pomógł, tego nie wiemy, dość na 
tem, że spółka ta trzyma dalej arendę i to do r. 1634. 

Musiał to być intratny interes, skoro Gombrycht 
tak długo go trzyma i dorabia się na nim trochę 
grosza. I tak — jak wiemy — wynajmuje basztę szew- 
ską i wkłada w jej reparaturę 1000 złp., a w r. 1632 
kupuje masztarnię i kapnicę, lecz choć na wypłaconych 
1200 złp. otrzymuje od Frydmana 1000, mimoto zadłuża 
się po uszy i mimo ulg ze strony Rady i odpisania 
pierwszych 2 rat, popada w niewypłacalność. Wierzy- 
ciele-mieszczanie coraz to uporczywiej żądają zwrotu 
rozmaitych sum, a i Rada żąda kategorycznie wypłace- 
nia pierwszej raty (300 złp.) na św. Michał ^ 

» Vide rozdział VII, str. 156. 


168 

Bankructwo nieuniknione. Lecz Gombrycht nie 
traci rezonu. Korzysta z przybycia króla Władysława 
do Lwowa (26 września) i uzyskuje za protekcyą ma- 
gnatów „list moratoryjny*" na jeden rok. 

List ten, zaopatrzony podpisem królewskim (ma 
datę 7/10 1634, Leopoli), pozwala mu na wolny handel 
w całem państwie, zakazuje wszelkim wierzycielom do- 
pominania się o swe wierzytelności, a egzekucye sądo- 
wnie zezwolone, wstrzymuje na cały rok. Klasycznem 
jest ograniczenie obrony tego listu tylko na sądy stanu 
mieszczańskiego. „Yolumus tum, ut praesens nostra con- 
cessio eidem Judaeo, nonnisi adversus iudices condicio- 
nis et iurisdictionis civilis, non autem contra nobilis, 
serylat*". Chodziło tu snąć o obronę przed Radą i ławą.^ 

Moratorium pomo^o, bo oto widzimy, że w r. 1635 
Gombrycht się na nowo uwija i dalej się stara o pro- 
longatę dzierżawy rogatek. A staranie to było utru- 
dnione. Bo w międzyczasie agitacya „pospolitego czło- 
wieka** zwróciła się nie tylko przeciw konsensom bu- 
dowlanym żydowskim, ale dążyła do usunięcia Żydów 
z handlu i przemysłu. Dotyczyło to i rogatek. Spółka 
Scharfenberg - Gross wajer - Boczkowicz, ofiaruje Radzie 
za sztukowe i mostowe 9000 złp. za triennium, oraz pra- 
gnie usunąć Żydów przed upływem terminu od dzier- 
żawy gorzałczanego, ofiarując 1500 złp. rocznie, zamiast 
dotychczas przez Żydów płaconych 900. Do rozprawy 
ofiertowej staje Gombrycht — formalnie jak interloku- 
tor innego Żyda — ofiarując Radzie 10.000 złp., bez de- 
falkacyi, z wyjątkiem na wypadek zarazy morowej. 

Rada, ustępując ^pospolitemu człowiekowi**, oświad- 
cza spółce, że jeżeli da tyle, ile Żydzi, otrzyma dzier- 
żawę.  Co  się  tyczy zerwania z Żydami kontraktu go- 

» C. L. 386, pg. 106-7. 


169 


rzałczanego przed terminem „różnemi sztukami*', na to 
się Rada nie zgodzi, «bo to nieludzki e*", również 
nie uznaje przy gorzałczanem defalkacyi, z powodu po- 
wietrza, nbo w czasie zarazy ludzie ubodzy najwięcej 
piją gorzałki"* ^ Gombrycht ustąpił, a spółka utrzymała 
się przy interesie; firmantem 
jej był Grosswajer, a duszą 
Scharf enberg-Ostrogórski ; do- 
brze odczuwali odtąd Żydzi 
ucisk dzierżawców — ciągle 
bowiem mnożą się skargi Ży- 
dów i procesy o zdzierstwo*. 
Gombrycht jest jeszcze przez 
pewien czas seniorem gminy, 
potem wszelki ślad w aktach 
po nim ginie. Epitafium jego 
nie znaleźliśmy. — Syn jego, 
Efraim, nie jest nam bliżej 
znany; wnuk jego, Samuel 
Efraimowicz Gombrycht, han- 
dluje wołami. Na układzie han- 
dlowym Kahatu z Radą w r. 1654 jest podpisany wśród 
innych seniorów:  Gombrycht,  Osserów syn. 


Ryc. 38. 
Klamka z domu ul. fioimów 54. 


Dzierżawczynią dochodów i rogatek starościńskich 
we Lwowie była Róża Nachmanowa. O kobiecie 
tej napomknęliśmy w rozdziale IV-tym, podając jej epi- 
tafium, jakoteż w procesie z Jezuitami; była to kobieta 


» Consul. 43, pg. 66—8 (r. 1636). 
• C. L. 387, pg. 1720-22. 


170 

nadzwyczajnej energii, dzięki której potrafiła prowadzić 
dalej interesa męża, wychować syna i dorobić się wiel- 
kiego majątku. 

Po śmierci męża likwiduje ona niektóre interesa 
i pozywa dłużników męża. Opiekunowie jej i syna 
są — jak wiemy — Marek Izakowicz, szwagier, i Abra- 
liam Broda.^ I tak już 14 września 1616 r. pozywa by- 
łego burgrabię lwowskiego, Aleksandra Zalewskiego, 
o zwrot sumy 2000 złp.^ i otrzymuje na terminie dnia 
3 października b. r. prawo zafantowania jego wierzytel- 
ności oraz intromissyę na jego dobra ^. 

Dnia 13 marca 1618 r.^ pozywa małżonków Iwana 
Rohatyńca i Maruchnę oraz Wasyla Stefanowicza i Ana- 
stazyę o zwrot 800 fi. oraz o sprzedaż kamienicy «in 
fraudem creditoris'', na której ciężył zapis 200 złp. 

Tegoż roku (12/4 1618)^ żąda od szlachcica Miko- 
łaja Małyńskiego zwrotu depozytu u niego przez Nach- 
mana złożonego w kwocie 400 złp., o taką samą sumę 
prowadzi egzekucyę na Świerz, własność Alberta Świr- 
skiego ®. 

Nie należy się atoli dziwić energii tej kobiety te- 
raz. Jeszcze za życia męża była wtajemniczoną we 
wszystkie jego interesa, ona to na swe imię prowadzi 
znany nam już młyn zimnowodzki "^^ a kiedy w r. 1607 
w domu jej ukradziono wino, Róża już wtedy energi- 
cznie umie dochodzić swego prawa.  Ma ona podejrze- 


» Vide cap. V, Btr. 82. 

^ C.  L. 370. pg. 2406—8. 

> C. L. 806, pg. 726—30 (Inekrypcye i dekreta). 

* C. L. 371, pg. 1623-4. 
» C. L. 371, pg. 1590. 

• C. L. 371, pg. 1691. 

' Vide rozdział V, str. 78. 


171 

nie na kuśnierza przedmiejskiego Matysa Fedorkowicza 
i oskarża go przed burgrabią. 

Ten, człowieka nigdy nie karanego — bona fama — 
mimo protestów, bez przesłuchania, wtrąca do więzie- 
nia ^ — Wśród swoich współwyznawców cieszy się Róża 
ogromnym mirem, gdyż bierze udział we wszystkich 
sprawach, dotyczących gminy żydowskiej, jest nadzwy- 
czaj dobroczynną, ma — dzięki swemu majątkowi, a może 
i dzięki swej piękności — wielkie wpływy u oko- 
licznych magnatów świeckich i duchownych, a szcze- 
gólnie u starosty Mniszka, wojewody sandomierskiego; 
pomaga też bardzo swym braciom w sądach i urzę- 
dach, a to szczególnie podczas procesu z Jezuitami. 
Wskutek tego otoczyła Różę po śmierci aureola legend, 
a za życia przezwano ją ^Złotą Różą" — «die guldene 
Rojse". Ta suma legend przechowała się po dzień dzi- 
siejszy i do niej wrócimy później ^ teraz zajmiemy się 
dalszymi losami historycznej Róży. 

Uporawszy się z długami i wierzytelnościami, Róża 
z początkiem lat dwudziestych bierze napowrót dzier- 
żawę myta starościńskiego we Lwowie i egzekwuje je 
zapomocą hajduków grodzkich i swej prywatnej służby, 
którą specyalnie na ten cel utrzymuje ^ Tytuł jej 
brzmi: „Infidelis Rosa Nachmanowa, proventuum capi- 
teneatus leop. arendatrix". Jak z tytułu widoczne, roga- 
tki starościńskie były tylko częścią dzierżawy, gdyż 
miała inne dochody, podobnie, jak niegdyś Nachman. 
Tytuł ten „Infidelis'* nie powinien nas dziwić, był on 
bowiem — jak wiemy — wspólny wszystkim niechr2e- 


' C. L. 362, pg. 2169 
* Vide 8tr. 178—181. 

' per heydones castrenses subordinatas, tum et etiam familiam 
8iiani, (|uam pro extorqaendo teloneo retinet. 


172 

ścijanom, ale w życiu potocznem zwie się ona » Panią 
Różą'' i tak ją jedyną zatytułował Alembek w spisie 
żydowskicli kamieniczników z r. 1628 ^. 

A są wypadki — gdy pożycza pieniądze na wy- 
płatę żołdu — komisarze królewscy kadzą jej — jak 
niegdyś Nachmanowi — tytułem: ^ szlachetna pani!*"* 
Działalności tej kobiety poza Lwowem nie znamy, nato- 
miast jako celniczka lwowska miała wiele kłopotu. 

Jak wiadomo, rogatki miejskie współcześnie dzier- 
żawił Gombrycłit wraz z Samuelem Jaworowskim, prócz 
nich pobierał Marcin Kampian pewne opłaty tytułem 
procentu za pożyczone miastu kapitały, a Rada na swój 
użytek t. zw. węzłowe. Te poczwórne rogatki zupełnie 
wystarczały, aby zniechęcić okolicznych mieszkańców 
do załatwiania swych interesów we Lwowie, gdyż po- 
wodowały szaloną drożyznę. 

Kiedy ponadto w r. 1625 na jarmarku jarosław- 
skim wybuchł pożar i zwęglił wszystkie budy z towa- 
rami, a we Lwowie wybuchła zaraza, nastają w mie- 
ście pustki; dzierżawca miejski Gombrycht żąda od 
Rady, by odpisała mu na ten czas czynsz, albo wzięła 
rogatki na swój rachunek. Konsulat stoi bezradny, 
a miastu zagraża głód. 

Tymczasem o każdego wjeżdżającego do miasta 
tłuką się cepaki miejskie z hajdukami grodzkimi, chcąc 
jaknajprędzej wyegzekwować myto; kiedy raz z po- 
wodu takiej konkurencyi służba Róży chciała zabrać 
konie i wóz dwom kupcom wołoskim — bo ci nie mieli, 
czy nie chcieli zapłacić myta — ujęli się za nimi cepaki 
miejskie i powstała krwawa bójka I Było to w r. 1625. 


» Nr. mat. 78, AML. fasc. 257, Nr. 33. 
* Łoziński: Prawem i lewem I, str. 191. 
» AML. fasc. 217. 


173 

To dało Radzie impuls do wniesienia do sądu za- 
dwornego skargi o zdzierstwo przeciw staroście Boni- 
facemu Mniszkowi, oraz przeciw Róży o przekroczenie 
zakazu dzierżawienia przez Żydów docho- 
dów publicznych ^ 

Pozew królewski aktywuje się 8/1 IG26 r. i tego 
samego dnia doręcza się go Róży; skarży się tam Rada, 
że Róża rozstawia po szlakach i mostach hajduków, 
którzy pobierają niezwyczajne myta i opłaty nawet od 
wiktuałów, nai-zędzi domowych i gospodarskich, czem 
drożyznę i brak w mieście powiększa, oraz, że jako 
dzierżawczyni dopuszcza się zdzierstwa. 

Sprawa ciągnie się długo po rozmaitych sądach, 
aż w końcu Rada pozywa Różę wprost przed sąd kró- 
lewski, o to, iż ona wywołała drożyznę w mieście. Na 
to otrzymuje Rada pismo królewskiej w którem król 
uznaje słuszność wywodów Rady, oddala atoli tę sprawę 
ze względów formalnych, gdyż Róża, jako osoba pry- 
watna, nie może mieć sądu przed królem; powodom 
przysługuje prawo pozwania starosty lwowskiego przed 
sąd wojewody. 

Rada widziała, że sprawę przegrała i dała spokój. 
Róża do końca życia dzierżawi dochody starościńskie, 
a mniej więcej od r. 1629 ze swoim synem Izakiem. 

A egzekwowała te myta bezwzględnie, jak liczne 
o tem świadczą skargi. 

I tak protestuje w r. 1631 służba hospodara Mojże- 
sza Mohiły przeciw Róży z synem o zabranie za 
niezapłacone myta: 4 kobierców po 1000 fi., 150 kobier- 
ców adriańskich po 50 fi.,  złotogłowiu  różnych  maści 


' AML. fasc. 217. Prawną stronę tej kwestyi vide JElozdzia2 XVII. 
Dzierżawy dochodów publicznych. 

» Nr. mat. 80 (AML. fasc. 190, Nr. 161). 


174 


sztuk 10 po 500 fl., złota ciągnionego 200 papierów (ar- 
kuszy) po 10 fl., 200 libr jedwabiu po złp. 15, 2 pier- 
ścieni z dyamentami po 1000 fl., 4 lampartów po złp. 
200*. — Dzierżawcy postępują w ten sposób. Kto płaci 
na rogatce, temu wydaje się kwit, innych wpuszcza się 
do miasta, a tu chodzi faktor z dwoma hajdukami i re- 
Mdduje wozy, a nawet pańskie kolasy ^ Syn Róży Izak 
Nachmanowicz objął samodzielnie pewne interesa już 
około r. 1625. Pierwszy swój występ zaznacza pobiciem 
i zranieniem na drodze obok Jazłowca, 
szlachcica Bartłomieja Nagórskiego ^. Izak 
jest gwałtownej natury, nie przebiera 
w środkach, by swego dopiąć celu; czę- 
sto musi go mitygować matka, gdyż ina- 
czej dochodziłoby do excesów. I tak, za- 
jeżdża do Lwowa 30/1 1637 r.*. Stanisław 
Masarski, dworzanin kasztelana krakow- 
skiego, Koniecpolskiego i staje ^w ka- 
mienicy Michałowskiej na Ruskiej ulicy". 
Natychmiast jawi się u niego Izak — 
było to w jarmark — mimo to, że wi- 
dział listy Koniecpolskiego, na dowód, 
że towar ten szlachecki, więc wolny od 
opłaty „mniej na nie dbając i owszem one 
w contempty i wzgardę podawszy, ważył się listy rzu- 
cać i wszystek towar popieczętować kazał i popieczęto- 
wał."" Masarski czekał przez dwa dni, chodził na ratusz 
i do grodu, aż dopiero „niewierna Róża Nachmanowa, 


Ryc. 39. 

Klamka z domu 

ul. Boimów 28. 


» C. L. 382, pg. 177. 

* C. L  388, pg. 630-4. 

3 C. L. 377, pg. 247. 24/7 1625. 

* C. L. 388, pg. 76-8. 


175 

matka Izaka, sługę swego — namyśliwszy się — przy- 
dała i kazała te pieczęcie poodbierać i odciąć *". 

Zajmowała się też Róża lichwą, pożyczając pienią- 
dze jużto na skrypty, jak n. p. Franciszkowi Mniszkowi, 
staroście sanockiemu, sumę 4907 złp.^ jużto na zastawy. 
I tak pożycza braciom Włostowskim na 5 łańcuchów zło- 
tych wielkich i krzyżyk z 5 dyamentami wartości 300 
czerw. zł. 300 złp.*. 

Również dzierżawi ona ze synem dobra Droho- 
wyż^ 

Dzięki swemu majątkowi i swym konneksyom wy- 
wiera ona wielki wpływ w świecie handlowym, a ten 
objawia się w następującym wypadku: 

Przedwojowski, podsędek ziemi przemyskiej, 
obrany na sejmiku (w r. 1636) w Wiszni poborcą lwow- 
skim, chce przy poddzierżawieniu czopowego, osiągnąć 
wyższą, niż zwyczajnie, sumę. Róża chce wziąść czo- 
powe, lecz po dawnej cenie, a gdy Przedwojowski nie 
chce ustąpić, łączy się z innymi kompetentami i ra- 
zem bojkotują poborcę. (Akt Chazaki Kahału, vide 
cap. XV). 

Ten jest bezradny, mimo tego, że 6 tygodni siedzi 
we Lwowie, nie może znaleźć arendarza, prosi tedy 
tych, którzy mają płacić, by sami się do niego zgłosili; 
a przeciw Róży wystosowuje w Grodzie manifestacyę 
na wieczną pamiątkę niedołężnej egzekut3rwy w dawnej 
Rpltej *. 

Pod koniec swego życia otrzymuje Róża od staro- 
sty Mniszka „w darze*" grunty na przedmieściu krakow- 


» C. L. 383, pg. 2519 (r. 1632). 

* 30/7 1622 - C. L. 376, pg. 1776. 
» C. L. 381, pg. 1986-7 (r. 1630). 

* 11/5 1636 — C. L. 386, pg. 1014 i 1021. 


176 

skiem jurysdykcyi zamkowej. Było to mniej więcej w roku 
1635. Róża zamierza na tych gruntach murować, lecz 
Rada podnosi do nich jakieś pretensye i zabrania tam 
murowania. Róża odnosi się do króla Władysława IV, 
a ten dekretem z dnia 7/6 1635 r., powołując się na po- 
twierdzenie darowizny, dane już przedtem, poleca Ra- 
dzie, by nie przeszkadzała Róży w budowie. .Rozkazu- 
jemy przeto Wierności Waszej i koniecznie mieć chcemy, 
abyście przeszkody żadnej w budowaniu na tym grun- 
cie pomienionej Rozie (I) Nachmanowej nie czynili, 
i komu innemu czynić nie dopuścili i owszem ją spo- 
kojnie przy przywileju naszym zachowali i potom- 
ków jej"^ 

Ton stanowczy oraz intytulacya Róży .obywatelka 
miasta naszego, Lwowa*", wskazuje na wielki jej wpływ 
u dworu. Lecz miasto nie dało za wygraną i przedsta- 
wiło po raz wtóry sprawę królowi, a tymczasem zasy- 
stowało budowę. I zdaje się, że tym razem wpływ Rady 
był silniejszym — a może Róża była już chorą — skoro 
król odręcznem pismem z 14/4 1637 r. poleca Radzie 
dalsze wstrzymanie budowy, aż do decyzyi królewskiej. 

Lecz Róża nie doczekała końca sporu; w nocy 
z 2-go na 3-go października ł. r. (1637) umarła ^ zosta- 
wiając cały swój majątek i wszystkie interesa swemu 
jedynakowi Izakowi. 

On to wraz z wdzięczną Gminą dał jej wyryć epi- 
tafium, wyżej przez nas podane na odwrotnej stronie 
nagrobka Nachmana. 

Nagrobek obu małżonków, czcią otaczany przez lu- 
dność żydowską,  przetrwał  po  dzień dzisiejszy, a od- 


» C. L. 386, pg. 1416-17. Oryginał w AML. fasc. 188. 
> Nagrobek vide rycina 60, na str. 205. 


177 


l{yr. 40. 
Kumienica dru Siincłiy Menachem, nudw. lekar/a króla Jana III 

(Blacharska 19). 
Żjdii Iwowtey 12 


178 

nowiony w roku 1899, stanowi do dzisiaj miejsce piel- 
grzymki i płaczu dla nieszczęśliwych żon i matek. 

Róża w pamięci ludu żydowskiego nie umarła, 
rysy historyczne z jej życia prawie zupełnie się zatarły, 
wpleciono ją w opowiadanie o procesie z Jezuitami, 
w którym snąć niepoślednią odegrała rolę, otoczono ją 
aureolą świętej, kazano jej umrzeć jako męczennicy 
i w tej kompilacyi przekazano ją potomności. Nie po- 
dalibyśmy zupełnego obrazu tej kobiety, gdybyśmy nie 
opracowali mitycznej Róży i z nią nie zapoznali chęt- 
nych poznania dziejów żydowskich na tej ziemi. Dlatego 
opowiemy pokrótce mit i postaramy się historycznie go 
zbadać. 

LEGENDA O ZŁOTEJ RÓŻY. 

Znamy kilka wersyj tej legendy, jużto z opowia- 
dania, jużto z pism. Jedną podaliśmy sami przed kilku 
laty w tygodniku lwowskim „Wschód"" \ inną podał 
Natan Samuely w „ósterreichische Wochenschrift** \ 
a jeszcze inną podaje Suchystaw, rzekomo zaczerpniętą 
z zaginionego pinaksu lwowskiego. Oto wszystkie trzy 
odmianki : 

I. 

WERSYA  SUCHYSTAWA. 

Jako jest napisanem w pinaksie Towarzystwa pogrzebowego: 
ksi^ zajęli świątynię i była w ich ręku 4 lata i 6 miesięcy, a cudem 
było, że jej nie zbezcześcili. I stc^o się, że ta kobieta wielka (Róża) 
była wpływową u króla i panów i wydała ucztę dla króla i panów 
(frazeologia z ks. Ester — nie braó dosłownie. Uu). aat,)y by pozyskać 
króla i powrócić koronę do dawnej świetności, t. j. świąt3mię w nasze 

» 1902, Nr. 77. 
» 1902, Nr. 7. 


179 

ręce. A gdy księża widzieli, źe eię ich przedsięwzięcie nie ndaje i władza 
(ręka) Żydów jest wyższą 1 to dlatego, źe ta kobieta ma wielkie znacze- 
nie u króla i panów, uradzili świątynię zająć i zamienić ją w koćcióL 

(My się ta kobieta o wszystkiem dowiedziała, wołała z go- 
ryczą w daszy przed królem i panami i uzyskała rozkaz królewski, 
by powstrzymano wszelkie kroki i przedłożono ją przed sąd króla 
i panów. 

A gdy poszła z tem przed naczelnika księży (arcybiskupa?) i po- 
kazała mu pismo królewskie, a gdy zobaczył to pismo, zabił ją i po- 
ciął w kawałki (frazes biblijny. Uiv. autora). 

I oddała swą duszę za świętość boską. Świątynia nasza l>ędzie 
pamiątką po niej. Bóg niecłiaj pomści jej krew, a zasługa jej niechaj 
się policzy całemu Izraelowi.   Amen. 


n. 

WERSYA  SAMUELY^EGO. 

Obok synagogi „Turę Sahaw^* znajdowały się wówczas dwa 
kościoły, jak i dzisiaj jest widoczne. Kler katolicki chciał Żydów 
usunąć, a że z Żydami nigdy długich nie robiono zachodów, tak: też 
i wówczas szukano tylko pozoru, by świątynię zamknąć. „Synagoga 
a z nią domy okoliczne, znajdują się w bliskości kościoła, może więc 
są na kościelnym gruncie^^ Z możliwości i przypuszczenia zro- 
biono pewnik, a oparto na tym pewniku nakaz, usuwający Ży- 
dów z bóżnicy. Bóżnicę zamknięto, a ówczesna jurysdykcya zatwier- 
dziła wyrok. 

W gminie rozpacz. Świątynia zamknięta. Gdzież modły zasyłać 
do Pana, gdzie szukać pocieszenia w niedoli? 

Lecz Bóg łaskaw, za jego to pomocą rozpoczęła się w kraju 
ruchawka. Lud wiejski podniósł rokosz przeciw królowi i zaprotesto- 
wał przeciw wpływowi duchowieństwa, czas był więc dogodny do ssa- 
kania pomocy u wielkich i możnych. 

I mieszkała wówczas we Lwowie kobieta piękna i bogata, do- 
broczynna a łaskawa, a zwała się Różą — mąż jej był lekarzem. Mie- 
szkała przy ulicy Wekslarskiej. Ona to, korzystając z zamieszki, za 
własne pieniądze opłacała tęgich adwokatów i tyle zdziałała, że- sąd 
nakazał oddać Żydom świątynię. 

Lecz kler nie dał za wygraną. Zamienić świątynię na kościół, 
wtedy Żydzi nigdy jej napo wrót nie otrzymają. 


180 

BóżA dowiedasiała się o tern, znała niebezpieczeństwo i wiedziała, 
to Jeśli nie pokieruje nalejcie sprawą, świątynia przepadnie. 

Szybko się udała do nowoobranego króla, prośbą i łzami uzyskała 
tyle, to król, odr^cznem pismem, polecił biskupowi oddanie Żydom 
świątyni. 

Badość zapanowała w gminie a było to około święta purlm. — 
Ówczesny wielki poeta lwowski, Izak, brat Dawida, ułożył piękny 
wiersz na cześć tej dzielnej kobiety. 

Niestety, drogo okupiła Bóto swą interwencyę. Jezuici nie mo- 
gli jej przebaczyć tego, to wydarła im świątynię i czyhali na jej iy- 
oie. Szukali tylko sposobności, by się na niej zemśdć. I znaleźli pozór. 
Oskarżyli ją o jakąś zbrodnię i skazali na śmierć. 

Zgin^a ta święta niewiasta 4 Tiscbri r. 6895, tj. 26/9 r. 1685, 
podług rachuby nowoczesnej. 

m. 

WERSYA  MOJA PODANA  WE  „WSCHODZIE". 

Było to za królów polskich. Dawna świątynia uległa zniszcze- 
niu. Pożar ją zniszczył. Zbierano składki, aby nową, murowaną wy- 
stawić. Złoto płynęło strugą ze wszystkich krajów, bo Lwów prowa- 
dził naokół handel — a sam był bogatym, pobożnym. Dach miał być 
wysoki, piękny, by był widny dokoła i zwiastował hen daleko poza 
mury, to wielkim jest Pan Izraela. 

Właśnie naonczas spaliła się cerkiew,^ przyb3rtek ,,ich" Boga. 
I również bogate płynęły dary aż z Mołdawii, a nawet z Orecyi, by 
ich przybytek był wspaniały i wysoko sterczał ponad mury 
miasta... Oni się nie spieszyli a nasza świątynia rosła; kamień ua ka- 
mień, łuk na górę i już prawie wszystko skończone. Radość brała, 
gdy się patrzało na przyb3rtek Pana, wznoszący się dumnie ponad 
dach zwyczajnych domostw. 

Lecz w tem był sęk. Oni nie mogli ścierpieć, by w ich pobliżu 
stała świąt3mia Izraela; postanowili jej użyć dla siebie... Jesteśmy 
w ich mocy, ich prawa są naszemi. Do nich grunt należy. Wyszukali 
skądś stary papier, wytoczyli proces sporny i zamknęli świątynię. 
Płacz powstał w Izraelu. Świątynia pańska ma przejść w ich ręce — 
to grzech — a tu niema innej. Rozpacz brała gminę. 

Proces się ciągnął długo, przedługo, a Izrael płakał gorzko, za 
gorzko. 

1 Wołoska. 


181 


I byta w stolicy niewiasta pobotna i dobrotliwa, a zwala sią 
Bdią; Jako Bóia rozsyłająca swą woń dokoła, rozdawała jałmużny 
między biedaków; dom jej był przytuliskiem dla biednych, nieszczę- 
ńliwych, nędznych. Jeszcze w domu jej ojca znano ją z dobroci i zwano 
ją zazwyczaj złotą różyczką, „die gtildene Kojze*. 

Ta niewiasta widząc ból ludu i słysząc jego jęki, ofiarowała 
cały swój majątek na wykupienie świątyni Lecz panowie kościoła 
o niczem słyszeć nie chcieli. 

Używi^a wpływów swoich wszędzie, nic nie pomogło. 

-Niech sama przyjdzie z pieniądzmi w ręku". To było ostatnie 
słowo biskupa. Eóża wzdrygnęła się. Była piękna, czarowała piękno- 
ścią. Bała się ich mężów, zwłaszcza bezżennych. 

Walka wielka. Lud płacze. Poszła... „Zostań u mnie, a oddam 
twoim braciom świątynię". 

Znów walka. „Oddaj braciom moim świątynię, a zostanę u cie- 
bie; nie mogę ci zaufać, jeśli ty mi nie ufasz; ty nic nie tracisz, a ja 
tracę cześć, wiarę, naród". Biskup się zgodził. Podpisał i oddał jej pa- 
tent na otwarcie świątyni. Przesłi^a go starszyźnie. 

W gminie radość i wesele. Z okien świątyni bije jasność nao- 
kół. Światło sięga aż do pałacu biskupiego. Kóża je widzi. 

...Zadanie jej spełnione. Życie stracone. Nazajutrz zastał ją bi- 
skup bez życia. 

Niewiasty żydowskie po dziś dzień opłakują męczennicę. 

Są jeszcze inne wersye, które atoli tracą pod- 
stawę t. j. czas życia Róży, oraz procesu z Jezuitami. 
Przenoszą bowiem całe zdarzenie na czas oblężenia 
Lwowa, a zamiast bóżnicy, kwestyonują całą gminę ży- 
dowską. 

Wiadomo, że Chmielnicki zażądał wydania Żydów 
lwowskich i tem zawarunkował zniesienie oblężenia. 
Żydów nie wydano. Na tem tle powstały mity, mające 
na celu podanie przyczyn ocalenia Żydów. Utworzono 
postać biblijnej Judyty-Róży i kazano jej pójść do obozu 
Holofernesa-Chmielnickiego. 

Inne wersye mieszają mity pierwsze z drugimi 
i tworzą nową seryę legend o Złotej Róży. 


182 

Rozbierzmy krytycznie mity przez nas podane. 

I. Mitu nie mógł znaleźć Suchystaw w pinaksie 
T-wa pogrzebowego, gdyż od początku do końca jest 
historycznie fałszywy. Przedewszystkiem wiemy, że sy- 
nagogę oddano w r. 1609, a Róża umarła w r. 1637, nie 
ma też mowy, ani śladu o śmierci męczeńskiej, wszak 
znamy całkiem dokładnie nawet dzień śmierci i wszel- 
kie okoliczności jej towarzyszące. Ponadto, gdyby Róża 
była zginęła śmiercią męczeńską, kończyłoby się jej epi- 
tafium zwyczajną klauzulą męczenników: „Niechaj Pan 
pomści jej krew non iik oipr "n". Styl tej zapiski jest ska- 
żonym stylem biblijnym, a frazeologia o uczcie, królu 
i panach, znalezieniu łaski i t. p. jest żywcem wzięta 
z księgi Ester. Całą tedy zapiskę osnuł Suchystaw z wła- 
snej fantazyi, lub bardzo późno wpisał do apokryfi- 
cznego pinaksu niefortunny jakiś bajarz. 

II. Samuely miał Suchystawa w rękach i klecił 
opowiadanie przy jego pomocy. Wiedział p. S. o jakimś 
rokoszu, lecz sądził, że był w rodzaju wojny chłopskiej 
w Niemczech, wiedział z Bubera i Cary, że był jakiś 
proces z Jezuitami, miał też przed sobą pieśń Izaka Ha- 
levy'ego. Na tym materyale oparł swój mit. Lecz jest 
to coś w rodzaju epopei sztucznej w stosunku do epo- 
pei ludowej. Jak ślepo poszedł Samuely za Buberem, 
i Cara, ci zaś za Suchystawem, świadczy następująca 
okoliczność: Suchystaw odpisując epitafium Róży, prze- 
czytał n jako n (8 jako 5), wskutek czego podał, że 
Róża umarła w r. 1635, zamiast w r. 1637 ^ ; ten błąd po- 
dali wszyscy trzej, choć na pomniku wyraźnie jest wy- 
ryte ,n". 


^ Lata żydowskie liczą się mniej więcej od września np. r. 5898 
przypadł na rok 1637 na 1638. 


Ryc. 41. 
Portal z domu dra Simchy Menachem, nadw. lekarza króla Jana III (Blacharska 19\« 


184 

III. Myśmy podali naszą wersyę ze słuchu, opo- 
wiedziano ją nam mniej więcej w ten sposób na cmen- 
tarzu. Znana powieść hebrajska «W falach morskich "* 
zawiera motyw zupełnie podobny. 


Przy dokładnej analizie tego mitu ujawniają się 
we wszystkich wersyach następujące pierwiastki: 

I. Potężna postać niewieścia — Róża Nachmanowa — 
nadzwyczaj energiczna, wpływowa, a przytem dobro- 
czynna i skłonna do ofiar. 

II. Konfiskata bóżnicy, fakt sam w sobie może 
w Polsce jedyny, zamiana bóżnicy na kościół, długo- 
trwały proces i cudowne ocalenie. 

III. Pokrewieństwo Róży z założycielem i kolato- 
rami synagogi, ewentualnie wpływy zakulisowe, o któ- 
rych współcześni nie wiedzieli. 

IV. Pojęcie ludu żydowskiego w szczególności, a lu- 
dów o pierwotnej kulturze w ogólności o istocie boha- 
terstwa ^ 


* Uczy nas doświadczenie, że baśń i legenda przy badowie wiel- 
kich kościołów, mostów, bóżnic, zamków i t. p. zazwyczaj kogoś 
uśmierca; tą ofiarą jest jnżto fundator, jużto budowniczy, jużto osoba, 
stojąca w ścisłym związku z budową lub budującym. Wprawdzie ten- 
dencyę wyrobiła kazuistyka, ale baśń generalizuje wszystko i mierzy 
wszystko jedną miarą. Cały szereg opowiadań podanycli w „Wiśle**, 
„Ludzie^ i niemieckich pismach dla ludoznawstwa, stwierdza jednolitość 
tego faktu. 

Psychologiczny moment tego objawu jest zawarty w zdania 
Scliillera: „Und der Menscb yersuche die Gk)tter nicht, und yersnche 
nimmer und nimmer zu schauen, was die G^tter l>edeckt mit Nacht 
und mit Grauen^. Ma to być kara za zbyt odważny a nawet zuchwały 


185 

V. Odwieczna obawa Żydów przed klerem, prawie 
zawsze im wrogim. 

VI. Pamięć o pomocy, użyczonej Żydom przez ar- 
cybiskupa. 

VII. Ewentualna pamięć o okrucieństwach Chmiel- 
nickiego. 

Suma tych premis daje nam wszelkie możliwe wer- 
sje naszej legendy. 


Możnaby atoli powiedzieć, że śmierć okrutna i bo- 
haterska jest faktem, lecz zapożyczonym od innej ko- 
biety; wówczas należałoby tą kobietę znaleźć i z nią się 
bliżej zapoznać. 

Nie trudno o znalezienie w historyi polskiej Ży- 
dówki, która została straconą za rzekome „morderstwo 
rytualne". W „Maceweth Kodesz" Suchystawa znajdujemy 
epitafium niejakiej Adeli z Drohobycza, która w ten spo- 
sób zginęła w r. 1710. O tej Adeli nic innego nie wiemy, 
jak tylko tyle, że była bogatą, że sługa chrześcijańska 
podrzuciła jej zamordowane dziecko chrześcijańskie i że 
sama dobrowolnie poszła na śmierć, nie chcąc chrztem 
okupić życia. To opowiada nam Suchystaw „ze słuchu**, 
a za nim podaje to samo Caro, n. b. bez podania źró- 
dła; lecz to są ogólne cechy, towarzyszące każdemu pro- 
cesowi o t. zw. zabójstwo rytualne. 

Jeden z historyków żydowskich Letteris^ po- 
daje nam, że była kochanką Jana III,  żoną lekarza etc. 

czyn, jest to iskra pogańskiej zazdrości bogów. Ukaranie budujących 
wieżę Babel, jest klasycznym przykładem tego uśmiercania. 

^ Johann III Sobieski, und die Juden, in Wertheimers Jahrbuch 
ffir Israeliten 1859/60, polemika w Wiener Kirchenzeitung z r. 1869, 
Nr. 41 i w broszurze : Cholewy-Pawlikowskiego : Eine Christenantwort 
mai die Judenfrage. Wien, 1860. 


186 

Zkąd to Letteris zaczerpnął, tego nam nie powiada, 
przyjmujemy tedy to wszystko jako bajeczkę, wysnutą 
drogą dedukcyi (Kazimierz i Estera, Sobieski pozwala 
budować synagogę w Żółkwi etc.) z fantazyi Letterisa. 
Dlatego trudno przypuścić, a jeszcze trudniej udo- 
wodnić, jakoby mit o Róży zapożyczył męczeńską śmierć 
od innej kobiety, a w szczególności od tej Adeli. O Adeli 
nic nie wiemy, a Róża tworzy aż nader wypukłą postać 
historyczną. Dlatego zostajemy przy naszem pierwotnem 
twierdzeniu, że następujące przesłanki: 

a) Róża była współczesną konfiskacie bóżnicy 

b) przyczyniła się do ocalenia 

c) była synową założyciela, a żoną kolatora 

d) pamięć strasznych dni, przeżytych podczas kon- 
fiskaty 

e) wzmożona pamięcią strasznych  dni za Chmiel- 
nickiego 

f) pomoc biskupa Zamojskiego 

g) obawa Żydów przed Jezuitami 

h) wraz z tendencyą uśmiercania bohaterów 
złożyły się na wytworzenie mitu o „Złotej Róży". 


IX. 
Izak Nachmanowicz. Izak Markowicz. Izak ben Samuel 

Halevy. 

Izak Nachmanowicz (junior). Ogólna jego charakterystyka. 
Ushigi dla króla i Epltej. Izak zostaje sługą skarbu. Handel wołami. 
Dzierżawa dóbr ziemskich i ucisk chłopa. Wielkie interesa i brak ka- 
pitału. Dzierżawa cła podolskiego. Kłopoty Izaka. Długi i skargi. 
Wyroki trybuni^u koronnego. Prywatni wierzyciele. Zabór majątku 
przez fiskus. Ucieczka Izaka. Schwytanie Izaka w Podhajcach. 
Osadzenie w więzieniu Iwowskiem. Ucieczka. Zgon. Izak Marko- 
wicz. Dzierżawa ceł. Tytuł kupca nadwornego. Rodowód rodziny 
Izaka (seniora). Izak Halevy. Jego rodzina. Brat jego Dawid. 
Pieśń wybawienia. Jej historyczna wartość.  Myśl Izaka (dzieło). Be- 

sponsa Izaka. 

W poprzednim rozdziale poznaliśmy historyę i le- 
gendę o Róży Nachmanowej, znamy jej męża Nachmana, 
szwagra Marka i teścia Izaka, teraz poznamy trzecie po- 
kolenie tego rodu Izaka Nachmanowicza i Izaka Marko- 
wicza ich stosunki i kolligacye, wielkość i upadek. 

Izak Nachmanowicz, to rzutki kupiec — jak 
ojciec — lecz, jak już powiedzieliśmy, zbyt energiczny 
i zbyt gwałtowny. Wychowany w bogatym domu ży- 
dowskim, otoczony zewsząd pochlebstwem Żydów, mie- 
szczan i szlachty, korzącej się przed swym wierzycie- 
lem, przyzwyczaił się patrzyć z góry na wszystko i na 
wszystkich. WSzak nawet skarb królewski i komisarze 
skarbowi dbają o jego łaskę, gdyż jest kapitalistą. 


188 

W r. 1626 wybucha nowa wojna Rpltej z Gusta- 
wem Adolfem; wojska polskie ponosiły klęskę po klę- 
sce, a kiedy później Szwedzi wylądowali w Prusiech, 
stan wojny był dla Rpltej więcej jak groźny, brak pie- 
niędzy bardzo dokuczał. Wówczas przychodzi w pomoc 
Izak Nachmanowicz z nieznanym nam spólnikiem Iza- 
kiem Abrahamowiczem i kilkakrotnie dostarcza skar- 
bowi i dworowi większej sumy pieniężnej ^ oraz oddaje 
różne — bliżej nam nieznane — usługi wojsku pol- 
skiemu w Prusiech. 

Dlatego, gdy po śmierci Zygmunta III, Władysław 
w r. 1634 przyjeżdża do Lwowa i tu dłuższy czas bawi, 
przedstawia mu się Izak ze swym spólnikiem osobiście 
i obaj na dniu 20 października t. r. w nagrodę za (^in 
Prussia exercitui divi regis parentis in desideratissimis 
facultatibus sese accomodassent et in aliis tesauri Regni 
et Reipublicae servitia sua cum suma diligentia et dexte- 
ritate praestitissent et adhuc praestare non desinunt") 
wyświadczone usługi w Prusiech oraz wszędzie indziej 
i to z najwyższą gotowością i uczciwością, jakoteż za 
to, że i teraz ciągle usługi wyświadczają... uzyskują przy- 
wilej, mocą którego, król zalicza ich w poczet 
sług skarbu, poddaje ich tylko sądownictwu 
swemu, pozwala im na ustawianie bud z to- 
warami we Lwowie i na wolny handel 
we wszystkich bez wyjątku miastach Ko- 
rony i Litwy, oraz uwalnia ich od wszel- 
kich podatków, ceł i myt, królewskich i pry- 
watnych^. 

Słusznie zauważa Berszadzki ^, że słudzy królewscy 

» C. L. 386, pg. 1179-81. 

» W całości Nr. mat. 91. 

' (My mówi o Sani a Wahlu. 


189 

musieli nosić jakieś oznaki swej godności, by ich mo- 
żna odróżnić, nie zatrzymywać na rogatkach i nie szy- 
kanować w handlu. Jeśli tak było, to i obaj Izakowie mu- 
sieli je nosić na przekór dekretom synodalnym zabra- 
niającym Żydom „nosić drogie szaty, upiększać srebrem 
czy złotem szable i stroić się złotymi łańcuchami*" ^ 


Ryc. 42-46. 

Konsole podbalkonowe z domu dra Simchy Menachem, nadw. lekarza 

króla Jana III (Blacharska 19). 

Jak widzimy z powyższego przywileju zajmował 
się Izak i handlem sukna — skoro ustawia budy pod- 
czas jarmarku — lecz to chyba dorywczo; handluje też 
na wielką skalę wołami i pędzi je z Wołoszy na Śnia- 
tyn, Lwów, Jarosław do Brzegu *, a stąd do Prus lub 
Niemiec dla wojska. Wielkie stada po 300, a nawet 
836 sztuk pędzą jego stali „wołowcy" Kuczkowski i Fra- 
nek w r. 1032 «. 


* Nussbaum, Y, str. 191. 
- Brieg koło Wrocławia. 
> C. L. 383, pg. 2144—5 (było to podczas wojny 80 łetaiiej). 


190 

I kiedy w spółce z matką dzierżawi dochody sta- 
rostwa lwowskiego, sam dzierżawi czopowe lwowskie, 
a ponadto dochody starostwa drohobyckiego ^ i kilka 
dóbr prywatnych. 

Przyzwyczajony patrzyć na chłopa z punktu wi- 
dzenia ówczesnego szlachcica, a potrzebując ciągłych 
furmanek dla swoich dostaw i pieniędzy do spłat ter- 
minowych, uciska on chłopa niemiłosiernie. I tak, skarżą 
się w Grodzie poddani Litynii i Hruszowej, przynale- 
żnej do starostwa drohobyckiego, o to, że muszą Iza- 
kowi płacić po 30 złp. od łanu (obowiązani byli od 
2V« grz. = 4 złp.) dawać furmanki po 40—50 mil, dzie- 
sięcinę pszczelną po 3 półbeczki, a nawet z łanów wy- 
branieckich każe sobie płacić po 30 złp. Gdy król był 
we Lwowie, wybrali się do niego chłopi na skargę, lecz 
z polecenia Izaka przyłapał ich podstarości Jastrzębski, 
zajął im część bydła, a prowodyrów wysmagał i wrzu- 
cił na 4 dni do więzienia^. 

Jeszcze gorzej poszło we wsi Kowczycach (czy 
Łowczycach?) koło Komama, własności Mikołaja hr. 
Ostrogskiego. Wieś tą poddzierżawiał Izak u Wydżgi 
i uciskał również chłopów. Razu pewnego chłopi otwar- 
cie się zbuntowali; hajducy Izaka uderzyli na rebelian- 
tów „samopałami'' i zastrzelili herszta ich Jana (r. 1635). 

Sprawa oparła się o sąd i na skargę braci zabitego 
pozywa przed swój sąd wojewoda ruski Lubomirski hr. 
na Wiśniczu, Izaka oskarżonego „o zabicie... tego nie- 
boszczyka Jana" » (r. 1637). 

Lecz te wszystkie sprawy były dla Izaka tylko ubo- 
cznemi, głównem jego zajęciem były dzierżawy docho- 


» C. L. 38B, pg. 917. 
« C. L. 38B, pg. 917. 
» C. L. 888, pg. 318-20 (7/4 1687). 


191 

dów publicznych. Tutaj angażował swe kapitały, biorąc 
jedną dzierżawę po drugiej; wobec tego, że nie miał 
tyle pieniędzy, dobierał do dawniejszych dzierżaw spól- 
ników, a kaucye asekurował na swych domach i do- 
brach. I tak, już w r. 1633 są spólnikami do starostwa 
lwowskiego (nb. obok matki) Żydzi: Józef Wolfowicz 
i Abraham; również zaciąga ogromne pożyczki u szlachty 
i Ormian, a nawet zużywa kaucye u siebie deponowane. 
I tak, winien Cieklińskiemu na dwa skrypty z Przemy- 
śla sumy 3000 złp. ^ oraz 11000 złp. (jedenaście tysięcy 
żtp.)*; oba skrjrpty są płatne na Agnieszkę r. 1635. 

Tymczasem Izak już tak na wszystkie strony zaan- 
gażowany i interesami z dworem królewskim i czopo- 
wcm, za które płacił rocznie 8000 złp. ^, bierze w rękę 
interes ogromny, który się stał jego ruiną. 

Z końcem roku 1634 urzędowała we Lwowie komi- 
sya dla wypłaty żołdu wojsku wracającemu z wyprawy 
moskiewskiej. Kiedy zabrakło pieniędzy, Jan Daniłowicz, 
podskarbi koronny, postanowił wydzierżawić „czwarty 
grosz podolski *" t. j. cło na komorach w Kamieńcu, Barze 
i Śniatynie na lat 3. Zgłosił się wówczas do niego Izak 
i do spółki z Ormianinem Jakóbem (Kamioneckim) Pi- 
ramowiczem wynajął cło na 3 lata za sumę 60000 złp. 
(t.j. 20000 rocznie, w oznaczonych terminach po 7000+ 
7000+6000 płatnych). A conto wypłaciła spółka 12000 złp. 
druga rata miała przypaść na Wielkanoc 1636, a trzecia 
na 24/10 t. r. obie po 4000 złp. ^. Lecz już w chwili kon- 
traktu (26/12 1634) jest Izak niewypłacalny. Ma on bo- 
wiem już spólnika niejakiego Mendla, a na r. 1635 zbli- 


> AML. Consul. 48, pg. 183. 
« C. L. 386, pg. 20B4. 

• C. L. 394, pg. 478-6. 

* C. L. 886, pg. 2247—60, Nr. mat. 98. 


192 

żają się terminy długów Cieklińskiego 14000 złp. Mimo 
protestu Róży daje Rada Cieklińskiemu zapis na jej domu 
na ^assekuracyę*" «K)00 ^ o dalsze 11000 dochodzi swego 
prawa przed sądem żydowskim \ 

Gdy należało zapłacić ostatnią ratę roku 1637, Izak 
zostaje winien 500 złp., a trybunał koronny na terminie 
w Radomiu 15/10 1637 skazuje go zaocznie na karę 
śmierci i konflskatę majątku za działanie na szkodę 
skarbu ^. Wprawdzie wyroku nie wykonano, ale już 
w r. 1638 nie płaci Izak 8000 złp. należnych za czopowe 
i zostaje wyrokiem trybunału w Radomiu (6/12 1642) 
skazany na banicyę i zapłacenie potrójnej kary^. 

Aby się ratować zaciąga Izak u szlachcica Jana 
Gardlińskiego pożyczkę w wysokości 17000 złp. ^. Kiedy 
Gardliński widział, że koło Izaka jest krucho, skarży 
go do sądu podwojewodzińskiego, wojewodzińskiego 
i uzyskuje egzekucyę na jego majątku. Lecz Izak umie 
uniknąć egzekucyi, jadąc z jarmarku na jarmark i z mia- 
sta do miasta. 

Tymczasem nie płaci dalszych rat skarbowi, a Da- 
niłowicz widząc, że sprawa stracona „ponieważ skarb 
Rpltej i króla Jegomości żadnej nadziei niema aby nie- 
wierny Izak Nachmanowicz, Żyd lwowski, tak niemałą 
sumę za różnymi zdawna ze skarbem kontraktami, na 
się i na dobra swoje zaciągniony dług uiścić miał, któ- 
rego suma tak się podniosła, że dobra jego wszystkie 
przenosi"", posyła do Lwowa pisarza skarbowego Cho- 
teckiego dla zabrania wszelkich dóbr ruchomych i nie- 
ruchomych Izaka  za  inwentarzem,  przed  wszystkimi 

» AML. Consol. 43, pg. 183. 

* C. L. 386, pg. 2064. 

» C. L. 394, pg. 471—2, Nr. mat. 100. 

* C. L. 394, pg. 473-6. 
» C. L. 395, pg. 830. 


193 

prywatnymi wierzycielami; poleca też urzędom: grodz- 
kiemu, podwojewodzińskiemu, miejskiemu i żydow- 
skiemu, by przy tej egzekucyi były pomocnymi ^ 

W wykonaniu tego dekretu schodzi dnia 17 kwie- 
tnia 1643 r. starosta Mniszek do Ghetta, zabiera i oddaje 
dwie kamienice Izaka Choteckiemu na rzecz skarbu. 
Równocześnie wydaje rozkaz schwytania Izaka ^. Na je- 
dnym z tych domów miał zapis wyrokiem Grodu z 26/2 
t. r. szlachcic Pieńkowski za dług w wysokości 1300 złp.^. 
Miał też Pieńkowski u siebie kaucye Izaka 950 złp. ale 
przy ponownej egzekucyi 22/4 ł. r. zabrano ją na rzecz 
skarbu ^. 

Wkrótce przychodzą inni wierzyciele. Gardliński 
widząc, że suma jego 17000 przepada, uzyskuje man- 
dat królewski z dnia 25/4 1644 ^ z rozkazem do wszel- 
kich urzędów, by gdziekolwiek Izaka przychwycą, tak 
długo go więziono aż zwróci dług. Tymczasem Izak — 
dzięki niezaradności władzy — ciągle się gdzieś uwija. 
Stracił wszystko, ale żyć musi ; jak na ironię jest jeszcze 
seniorem gminy lwowskiej i skargi o powolność gminy 
w przyłapaniu dłużników mają napis: Vobis perfldis 
senioribus leop. Marko Złotnik et Icko Łachmańczyk (!) •. 

Było to w r. 1645. Z końcem tego roku (13/11) przy- 
łapuje go z towarami na jarmarku w Podhajcach, Or- 
mianin Zacharyasz Miłkowski, któremu winien jest 360011. 
zabiera mu sądownie towar, oddaje seniorom żydow- 
skim do depozytu, a Izaka wiezie do Lwowa i osadza 
w więzieniu żydowskiem; lecz seniorowie podhajeccy 

» 6/8 1648. C. L. 894, pg. 469-71. 
« C. L. 394, pg. 626—7. 
» C. L. 394, pg. 261. 

• ibid. pg. 603. 

• C. L. 896, pg. 880. 

• C. L. 396, pg. 606 (21/10 1646). 

ŻjisI IWOWMT. IS 


194 

zabagniają gdzieś depozyt, a kahał lwowski — gdy Mił- 
kowski wyjechał do Jazłowca — 9/2 1646 roku wypu- 
szcza swego długoletniego seniora z więzienia i ułatwia 
mu ucieczkę ^. 

Izak ocalał, lecz dokąd się udał, co się z nim stało, 
o tem akta milczą. Na cmentarzu niema jego nagrobka. 
Wszelki ślad o nim zaginął. Na nim wygasła jedna ga- 
łąź słynnej w Polsce rodziny Izaka Nacłimanowicza 
seniora. 


Marek Izakowicz zostawił również syna : I z a- 
ka Markowicza.  I on trudni  się dzierżawą docłio- 
dów  publicznych.  I tak,  dzierżawi cło 
na komorach: w Śniatynie, Haliczu i Ko- 
łomyji do spółki z Notą Halickim i La- 
zarem Kołomyjskim.  W r. 1627 wikłają 
się w proces o zdzierstwo dokonane rze- 
komo na kupcach lwowskich : Awedyku, 
B.yc. 47.    Langłszu,  Scholzu  i Konstantynowiczu. 
Rozeta ze skle- Sprawa Opiera  się o trybunał koronny 

pienia domu dra   *^ ^ "^ ( ,  . -^ 

SiinchyMenachem.a spółka płaci karę: a) za zdzierstwo, 
b) że jako Żydzi dzierżawili cło *. 

W r. 1634 dzierżawi Izak Markowicz wraz z jakimś 
Markiem, Moszkowicza zięciem, prasołki i furmanki 
w ziemi lwowskiej i powiecie żydaczowskim ^ 

Kiedy Władysław IV bawi we Lwowie, Izak stara 
się o polecenie magnatów i otrz3rmuje od króla na dniu 
16/10 1634 r. dekret na kupca nadwornego (Hoflieferant) 
^umyśliliśmy go  w liczbie  kupców  naszych  przyjąć... 


' C L. 395, pg. 860-1 i 1164. 
» C. L. 379, pg. 268-71. 
' C. L. 384 pg. 1875. 


195 

tik, iż będzie mu wolno, za listownem naszem rożka- 
zowaniem różne potrzeby sprawować i towary wszela- 
kie kupować i je sprzedawać bez wszelakiej przeszkody* 
oto słowa dekretu nominacyjnego, wydanego mu przez 
króla '. 

Izak był, jak wszyscy członkowie rodziny *, senio- 
rem gminy miejskiej, lecz bliższych szczegółów o jego 
publicznej działalności nie znamy. Nie wiele też wiemy 
o bracie jego Lewku i żonie tegoż Feigli. 


Jeszcze o innym Izaku należy tu wspomnieć, za- 
nim zamkniemy rozdział o rodzinach żydowskich. Jest 
to Izak ben Samuel Halevy t. j. z pokolenia lewitów ^; 
nie jest on, jak większa część jego braci kupcem, nie 
dzierżawi ceł, myt i starostw, lecz jest poetą i uczonym, 
trawiącym całe swe życie nad foliałami talmudu i wy- 
snuwającym stamtąd szereg reguł i wniosków, mających 
zastosowanie w codziennem życiu. 

« C. L. 388, pg. 23-4, Nr. mat. 90. 
* Rodowód rodziny Nachmana Izakowicza: 
Nachman Izakowicz 


Izak (um. 1595) (żona Chwała)   Józef 


Marek (żona Jitta) Nachman (żona Róża)   córka (zi^ Salomon) 

um. 1616 I um. 1637 


bak Markowicz  Lewek m*-^^*"^^-' SOsskind Salomonowics 

żona Feigla   (Jun.) Izak Nachmanowicz 

"Literatura  o  nim: 
Suchystaw: Macewet Kodesz II i IV. 
B u b e r: Ansche Schem, str. 114 — 16. 
C aro: Geschichte, str. 149—151. 
Jego dzieła: 

Keeponsa ed. Nenwitt, 1698 i 1737. 
Siach Jicchak, Bazyleja 1627, Praga, 1628. 
Schir Ginla: Machsor w synagodze. 


196 

Dwóch synów miał Samuel z Włodzimierza: star- 
szego Izaka i miodszego Dawida. Młodszy jest autorem ko- 
mentarza do dzieła „Schuichan Aruch'' p. n. „Turę sahaw** 
(złote podwoje), był rabinem w Potyliczu obok Niemi- 
rowa, a w końcu rabinem Gminy przedmiejskiej we Lwo- 
wie. Wskutek swego stanowiska pozostał on na długo 
w pamięci ludu żydowskiego i to pod nazwą swego 
dzieła  w skorumpowanej  formie:  Der  Tojre  Zuhow. 

Synagoga Nachmanowiczów nosi 
dotychczas nazwę po nim, a na 
drzwiach wchodowych widnieje 
napis: „Tu modlił się nasz rabin 
i pan autor „złotych podwoi" K 

Mniej  jest  znanym  starszy 

brat Izak, choć wiedzą talmudy- 

Konsola pSklepieniowa  ^^^^^ polotem myśli i znajomością 

z domu dra Simchy Me-  języka  hebrajskiego  przewyższał 

nachem. Dawida. Ogromna różnica wieku 

dzieli obu })raci. Izak jest uczniem 

Jozuego Falka i już w r. 1G09 pisze swą „Pieśń**, w kilka 

lat później jest rabinem  w Chełmnie,  a w r. 1627 jest 

dyrektorem szkoły  talmudycznej  w  Poznaniu;  Dawid 

rabinat  lwowski  otrzymał  dopiero  w  r. 1G53,  bierze 

jeszcze udział w sejmie żydowskim w r. 16(i4, a umiera 

w r. 1667. 

Był tedy Dawid uczniem Izaka i często, już nawet 
w późniejszym wieku, zwraca się Dawid do Izaka po 
radę i wówczas tytułuje go „mój nauczycielu", Izak zaś 
odpisuje mu w poufałym tonie „ty" i załącza przy je- 
dnem responsum ukłon dla bratowej. 

Choć Izak we Lwowie żadnego nie piastuje urzędu, 
mimo to dla swej erudycyi wielkiego zażywa szacunku, 

» Vide rycinę 10. 


197 

rozstrzyga spory między poszczególnymi obywatelami 
i wydaje responsa w trudnych kwestyach rabinicznych. 
Jest on na punkcie lichwy purytaninem i ostrzega przed 
wszelkimi kruczkami w tym względzie. Pieśń jego p. t. : 
„Szir Giula" — „Pieśń wybawienia" jest rodzajem psalmu 
lub hymnu pochwalnego na cześć Boga, który wybawiał 
i wybawia Izraela ze wszystkich nieszczęść. 

Językowo stoi ten wiersz bardzo wysoko, klasy- 
czną hebrajszczyzną tego kroju nie wielu ludzi pis£^o 
w Polsce; nie dziw tedy, że wcielono ten wiersz do 
liturgii na sobotę pohamanową i tacy uczeni jak Jo- 
zue Falk i Majer z Lublina i dla swoich synagog tę 
pieśń przeznaczyli. Uo tej pieśni napisał sam Izak ko- 
mentarz, a pieśń wraz z komentarzem znajduje się w sta- 
rym modlitewniku (machsor) ofiarowanym synagodze 
przez „T-wo odmawiających psalmy" \ inna kopia znaj- 
duje się na kilku pergaminowych kartach, przechowy- 
wanych w świątyni. 

Jedyne dzieło, które za życia wydrukował jesi 
„pnx' n*::^" — „Myśl Izaka". Jest to rozprawa o hebraj- 
skiej gramatyce świadcząca o wielkiem znawstwie ję- 
zyka, tak zaniedbaneni wówczas w Polsce. Ówczesnym 
zwyczajem umieszczano na wstępie każdego dzieła kró- 
tsze i dłuższe jego recenzye pisane przez współczesnych 
uczonych, coś w rodzaju polecenia (Haskama). Otóż po- 
lecenie do tego dzieła napisał jeden z najświatlejszych 
mężów owego czasu Lipman Heller autor dzieła „To- 
safot Jonitob" po kolei rabin Pragski i Krakowski. Wy- 
szło dzieło Izaka w Bazylei w r. 1627 i w drugiem wy- 
daniu w Pradze w r. 1628. 

Responsa  Izaka,  które  zawierają  szereg  kwestyi 

» Machsor nosi napis „Towarzystwo odmawiaj%oych psalmy" 
ofiarowało go w darze domowi boAemn. 


198 

spornych, rzucających wiele światła na ówczesne sto- 
sunki wyszły dopiero w r. 1696 a następnie w 1737 w Neu- 
witt (Neuwidd?). Wśród tych responsów znajduje się 
jedno, zawierające wyrok w sporze Nachmana i Marka 
Izakowiczów o przechód do bóżnicy (Resp. Nr. 20) ^ 

Napisał też Izak cały szereg innych prac, które 
atoli bezpowrotnie zaginęły. Kiedy i gdzie Izak życie 
zakończył, jest nam niewiadomem '. 


> Obacz str. 71. 

* Rycinę nagrobka Dawida Halevy^ego  obacz  niżej.  Ani na- 
grobka Izaka, ani epitafiam jego nie znalazł Suchystaw. 


X. 
Krakowskie przedmieście. 

Topog^rafia jego. Pełtew. 2 młyny. Podział na przedmieście zamkowe 
i miejskie. Cmentarz i jego łiistorya. Opis. Spór rabinów o prawa 
kapłanów. Droga pogrzebów żydowskich. Zaburzenia przy pogrzebach. 
Ekshumowanie i okradanie tmpów. Hołota przedmiejska. Targ. Po- 
znański dwór. Bóżnica. Bndynek kahałn przedmiejskiego. Wolność 
nabywania przez Żydów grantów i domów na przedmieścia zamko- 
wem. Charakterystyka miejskich i przedmiejskich Żydów. Pożar 
w r. 1623. Kontrakt z miastem o odbadowanie Ghetta i bóżnicy. Za- 
twierdzenie króla i arcybiskupa. Nowa synagoga. Pożar w r. 1640. 
Spór z bractwem św. Mikołaja. 

Na północ od miasta, w miejscu, gdzie dziś ul. Kamiń- 
skiego i Strzelecka, lub cokolwiek dalej, a więc na północ 
od placu krakowskiego i ulicy Kościelnej, rozciągało się 
wielkie przedmieście „Krakowskie*", rdzenna siedziba 
gminy żydowskiej. Na innych przedmieściach, jak n. p. 
halickiem, lub gliniańskiem, mieszkali Żydzi luzem, jako 
karczmarze lub kramarze — jak gdzieniegdzie się napo- 
tyka w aktach — lecz wielka ich liczba mieszkała i mie- 
szka po dzień dzisiejszy na „Krakowskiem*". Pojęcie: 
„Judaeus suburbanus*" pokrywało zupełnie pojęcie: Ju- 
daeus de suburbio a Cracoyia dieto vel nuncupato. 

Brama krakowska znajdowała się w tem miejscu, 
gdzie dziś apteka Ruckera, t. j. u przeloroju Krakowskiej 
ze Skarbkowską, czyli Ormiańską niższą. Domy po po- 
łudniowej stronie tej ulicy wskazują,  że stoją tam od 


200 

wieków, podczas gdy cała pierzeja północna składa się 
z domów nowycłi, powstałycłi po zniesieniu baszt, mu- 
rów i fortyfikacyjnycti wałów. 

Od samej bramy krakowskiej i fosy fortecznej cią- 
gnął się szereg domów żydowskich i chrześcijańskich, 
zamieszkałych przez Żydów. Droga szła ku ulicy Żół- 
kiewskiej. Tę drogę przecinała droga inna, mniej wię- 
cej dzisiejsza ul. Bóżnicza na Stary Rynek, ku zamkowi. 

W miejscu, gdzie dzisiaj zachodnia pierzeja domów 
w ulicy Żółkiewskiej, ciągnęła się, czy rzeczka, czy fosa 
zamkowa (zewnętrzna), a nad nią most, łączący dzisiej- 
szą „przed szkołą" ze Starym Rynkiem. Dlatego część ulicy 
Żółkiewskiej (obok dzisiejszego Templum) zwała się „na 
moście "* =auf der Bruck= nazwa po dziś dzień wśród 
Żydów zachowana. 

Plac i uliczki przy dzisiejszym placu krakowskim 
zwały się przed bramą = far'yn Tojr (vor dem Thor), 
również i dziś używane. 

Przedmieście Krakowskie było bardzo rozległe, bo 
sięgało z jednej strony aż do dzisiejszej ulicy Kleparow- 
skiej i kościoła św. Anny, od którego cała Kazimierzow- 
ska miała swą nazwę, z drugiej zaś aż po „Murowany 
most"*, na sztucznem ramieniu Pełtwi, na przekroju 
ulicy Zamarstynowskiej i Młynarskiej oraz króla Jana III 
(gdzie stał dawniej młyn Natana Majera). 

Cały ten kompleks dzieliła na dwie części Pełtew 
(= Poltew), płynąca pod murami przy dzisiejszej ulicy 
Karola Ludwika, przez ulicę św. Anny ^ opodal bóżnicy. 
W okolicy dzisiejszej targowicy zbożowej — „na placu, 
gdzie psy bito" (der Hindsplatz)^ stała fabryka prochu, 
a niżej młyn starościński, zwany „Zimnowodzki". 

* Ul. Św. Anny = Kazimierzowska, + P^* Oołuchowskich. 
" Der Handeplatz. 


201 


kfł ^^ M., ^ą  ^, 1.^ i|_' I ^^\ *  ; Lii  ;k ^^y i^t%j^ M'*" \ '^ 


ITT   ł  jii. '*J* 


Ryc. 49 

ftagment z nad okna domu dra Simchy Menachem, nadw. lekarza 

króla Jana HI (Blacharska 19). 

Dowiadujemy się bowiem z protestacyi Abrahama 
Dawidowicza, Żyda i obywatela lwowskiego, że dr. Kam- 
pian, właściciel fabryki prochu, wody Pełtwi, zazwyczaj 
do młyna płynące, powstrzymał i skierował w inne ko- 
lyto, wskutek czego młyn stanął ^ 

Był to tedy —jak widzimy — młyn wodny; dzier- 
ławili go stale Żydzi, nieraz do spółki z Chrześcijanami, 
jak n. p. około r. 1604, Nachman Izakowicz z Łukaszem 
P^ką. Młyn bowiem miał na sobie serwitut miejski do 
wysokości Ys- Stosunek starosty do miasta oraz sposób 
podziału, podają w r. 1600 świadkowie, cytowani przez 
Abraliama Mendlowicza, następcę w dzierżawie Abra- 
hama Dawidowicza: 

„Że my, doglądając gospodarstwa i pożytków miej- 
skich, wiemy to zapewne, iż z dawnego zwyczaju, jako 
jest wniesiony sposób skrzyniami brania w młynie zim- 
nowodzkim; są karby na ratuszu, wedle których 
karl>ów brali dwie miary na zamek, a trzecią na miasto 
a potem dziesiątą na Mansionarze *. Czasem był jeden 
diieriawca, a czasem dwaj*" ^. 


« C. L. 862, pg. 1339 (30/10 1598;). 

* 2iakon iehnczy. 

» AML. Consul. 18, pg. 879. 


202 


W r. 1604 — jak wyżej — spalił się młyn do szczętu; 
wówczas odbudował go Nachman Izakowicz i odtąd 
dzierżawił go na imię swej żony. 

Róża, a potem syn jej Izak, dzierżawili ten młyn 
do zupełnej jego ruiny w roku 1646. Czy Nachma- 
nowie sami nim zarządzali, czy wydzierżawiali go 
2 drugiej ręki, tego z aktów nie dowiedzieliśmy się. 

Otóż Pełtew dzieliła przedmieście na 
2 części, administracyjnie i sądowo zupeł- 
nie odrębne. 1) Połać po prawym brzegu 
Pełtwi należała do jurysdykcyi zamkowej, 
2) połać po lewym do jurysdykcyi miejskiej. 
Pełtew stanowiła bowiem ongi granicę terytoryum zam- 
kowego, naturalną obronę przed napadem wroga. Na 
zamku rezydował niegdyś książę, tuż dokoła mieszkali 
dworzanie, służba, narocznicy wojsko, a dalej za rzeką 
rozciągała się osada — zarodek przyszłego miasta. 
Z czasem miejsce księcia zajął starosta królewski — 
zazwyczaj podstarości — gdy starosta dla skumu- 
lowania w swem ręku kilku urzędów, mieszkał gdzieś- 
indziej. 

Żydzi należeli do księcia ; będąc sługami skarbu = 
Kammerknechte, servi camerae — przedmiotem docho- 
dów skarbowych — mieli prawo opieki i zamieszkania 
w sąsiedztwie zamku. Tu więc między Pełtwią, 
a starym Rynkiem, na miejscu dziś zam- 
kniętem ulicami: Żółkiewską, Bóżniczą 
oraz placami zbożowym i krakowskim na- 
leży szukać zarodka gminy żydowskiej we 
Lwowie. 

Tem się też tłómaczy okoliczność, że kiedy po le- 
wym brzegu Pełtwi Żydów względnie było mało, po 
prawym jej brzegu ciasnota była jak w mieście; tutaj 
też stała od wieków synagoga. 


203 

A ciasno musiało być jut od samego początku, 
kiedy tu mimo kościołów i bóżnicy nie było cmentarza 
ni chrześcijańskiego, ni żydowskiego. Pierwszy leżał na 
dzisiejszem Podzamczu, drugi zaj^ grunta miejskie, po- 
łożone na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Rappaporta^ 
Był to nierównomierny czworobok, przecięty dwiema 
ścieżkami (jak to dziś jeszcze widoczne). Jedną część 
tego czworoboku zajmował cmentarz karaicki — być 
może, żę tą, którą — dziś pustą, zasypaną okruchami 
kamieni nagrobnych — wskazuje opowieść gminna *. 
W centrum tego prostokąta, na skrzyżowaniu się ście- 
żek, był panteon żydowski. Tutaj chowano rabinów, 
uczonych, seniorów obu gmin i ich rodziny oraz senio- 
rów i rabinów obcych, którzy we Lwowie pomarli. 
Zwyczaj ten trwał przez wieki, bo tu obok pomników 
. Nachmana, Marka Izakowiczów, jakoteż i Róży, stoją 
pomniki seniorów gminy lwowskiej z pierwszej połowy 
XIX w., a ol)ok rabina Jozuego Falka (um. w r. 1614)' 
rabin Chaim Kohen Rappoport z XVIII wieku ^ Ornstein 
Jakób z XIX w.^ a tuż obok niego pierwszy t. zw. po- 
stępowy rabin lwowski — ofiara fanatyzmu — Abraham 
Kohn (um. 1848) •. W tej samej grupie spoczywają mę- 
czennicy za wiarę, bracia Reices (1728),^ wyżej wspom- 
niana Adela z Drohobycza (1710?) i wielu innych. 


* Vide rycina 66. 

* Jest to wąski szlak pod murem przy ni. Szpitalnej. 
» Vide rycinę 28. 

* Sławny z dyspaty frankistów. 

' Ojciec rabina Hirscha Omsteina z końca XIX w. 

> Gotthilf Kohn: Abraham Kohn im Liclite der Geschichts 
forschnng, Lwów, 1898, obacz rycinę 66. 

^ Caro: (łeschichte, str. 108, oraz odnośna biografia a Bubera, 
str. 64-7. Epitafia, Suchystaw. M. K. II i lY. 


204 

Jak umiano tu szczędzić miejsca, by je zachować 
dla jakiegoś ^wielkiego w Izraelu"*, niech poświadczy 
ten fakt, te tuż obok siebie w jednej linii stoją pomniki 
Dawida Halevy'ego (brata Izaka um. w r. 1667), Jakóba 
Ornsteina i Abr. Kohna.^ Ponadto jest tam tak ciasno, 
te płytowe pomniki tworzą nieprzebyte mury, a odstęp 
od jednej linii do drugiej nie jest szerszy nad ^ « metra. 
O przystąpieniu do pewnych pomników dla tej ciasnoty 
nie ma mowy, inne znów, pochylone wiekiem, grotą 
zawaleniem, inne znów tak ugrzęzły w wilgotnej ziemi, 
te ledwie nagłówki sterczą nad powierzchnią. 

Chodniki zawalone są gruzem, oraz całymi pomni- 
kami, ułamanymi od swych podstaw. Cały cmentarz 
wywiera wratenie przygnębiające i bolesne. 

Pomijając jut stronę pietyzmu, nie powinniśmy 
zapomnieć, te tutaj giną bezpowrotnie najcenniejsze pa- 
miątki historyczne, tródła do dziejów Lwowa nieoce- 
nionej wartości. Bo cmentarz ten to pierwszy i do r. 1855 
jedyny dla obu gmin lwowskich. 

Księgi miejskie wspominają o nim jut w r. 1414^ 
pewnem jest atoli, choć zapisek historycznych na to nie 
mamy, te cmentarz istniał tam o jakie półtora wieku 
przedtem, wszak Żydzi Lwowa ruskiego — pierwszego 
zarodka miasta — musieli gdzieś chować swoich umar- 
łych, a w okręgu wielu mil nie było ni gminy, ni cmen- 
tarza tydowskiego. 

Zresztą — jak wytej podaliśmy — cmentarz ten 
jest połotony w poblitu gminy przedmiejskiej, a więc 
pochodzi z tego samego czasu, co gmina. 

Od początku był ten cmentarz mały i z rozrostem 
gmin  tydowskich  we  Lwowie, jakotet przykahałków, 

' Yide iUastracya 1. 56. 

* Zubrzycki: Kronika, str. 80, oraz: Pomniki dziejowe Lwowa, 
tom m, (Al. Czołowskiego), karta 52, na str. 11—12 (^ maja 1414). 


205 


Kyc. 50. 

Epitafiom Róży Nachmanowej. 

rNapis ryty na odwrotne] stronie pomnika Nachmana). 


206 

w których cmentarzy nie było, musiano go coraz bar- 
dziej rozszerzać. O ile to się działo w wieku XIV— XVI 
nie możemy powiedzieć, nie przestudyowawszy odno- 
śnych materyałów. 

Lecz w ciągu pierwszych 30 lat XVII wieku kilka- 
krotnie go rozszerzano. 

I tak: kupują Kabały 25 stycznia 1601 r.^ u dziedzi- 
ców niejakiej Herpedry ogród wraz z domem tuż 
w sąsiedztwie cmentarza położonym. Zapłacono za nie 
200 złp. ; wzięto na się zobowiązania Herpedry wobec 
miasta i z tego tytułu płacono odtąd miastu 6 złp. ro- 
cznie emfiteutu. Ogród wcielono do cmentarza, a domek 
zamieniono na trupiarnię. 

W r. 1624 ' znów rozszerza się cmentarz przez za- 
kupno kawałka pola u aptekarza Marcina Spytka i żony 
jego Agaty Brodnickiej. Od tego kawałka mają Żydzi 
płacić 9 złp. rocznie emfiteutu. 

Lecz już w 4 lata * (1628) kupują Kabały znowu 
kawał ogrodu u Kaspra Kostiowicza i żony jego Biłeńki 
Marko wnej, oraz uboczny kawałek pola u niejakiego 
Mikołajewicza za łączną sumę 300 złp. Od tych kawał- 
ków płacono 4 złp. emfiteutu. Kiedy „pospolity czło- 
wiek" podniósł swe żale na Żydów, że nie płacą miej- 
skich podatków, Żydzi zgodzili się na dopłacanie 1 złp. 
do sumy dotychczas płaconej (6+9-|-4-fl) i odtąd pła- 
ciły Kahały czynszu emfiteutycznego od nowej części 
cmentarza 20 złp. rocznie, stara rdzenna część została 
wolną, jak dawniej *. 


» AML. Consul. 19, pg. 20-21. 
» Consul. 36, pg. 473-5. 

• Ut supra. 

* Consul. 43; pg. 889 r. 163B. 


ao7 

Cmentarz był otoczony częścią parkanem, a częścią 
murem, do pewnych jego części przylegały ogrody okoli- 
cznycli mieszczan. Na cmentarzu stały domy grabarzy, 
trupiarnia, komory na motyki, rydle, łopaty, siekiery, 
mary i „inne obrzędy do pogrzebu należące ^. 

U wejścia stał prymitywny portyk (Shk). był to 
daszek na słupach; tutaj opłakiwano zmarłych, wygła- 
szano mowy żałobne, tutaj też obwoływał woźny głowę 
labójcy i pokazywał rany na trupie, przed ostatecznym 
pogrzebem zamordowanego. Do dzisiaj wskazuje tablica 
z napisem rytym w drzewie (na ścianie wozowni T-wa 
pogrzebowego), gdzie się znajdował portyk. Choć budy- 
nek ten pochodzi z XVIII w., mimo to świadczy dokła- 
dnie o miejscu, a i ogólnie o wyglądzie pierwszego 
portyku. 

Cały cmentarz zakrywały korony drzew, rosnących 
gęsto obok siebie. Zasadzono je snąć z końcem XVI w., 
ł>o z początkiem XVII wieku są jeszcze zbyt młode, nie 
ocieniają cmentarza i nie łączą się w górze koronami. 
Wynika to jasno z wyjaśnienia rabina Jakóba Koppla 
ben Ascher Kohen (1620—1630). 

Według pisma świętego i rytuału żydowskiego ka- 
płanom nie wolno przybywać tam, gdzie trup się znaj- 
duje. Kiedy rabin Jakób Koppel — sam kapłan — wy- 
szedł na cmentarz, zobaczył, że u wejścia siedzieli za 
stołami seniorowie gminy dla odbierania datków. Wśród 
nich był jeden z pokolenia kapłanów. Rabin zauważył, 
że tu siedzieć nie wolno, gdyż drzewa łącząc się koro- 
nami w górze, tworzą żywy dach. Na to odpowiedzieli 
mu starsi, że Josue Falk, również kapłan, nie zważał 
na tę okoliczność. Kiedy Jakób Koppel zarządził, że ka- 
płanom wolno chodzić po cmentarzu tylko do pewnego 

1 AML. Consul. 89, pg. 1286. 


208 

oznaczonego kamienia i to tylko przez furtkę specyal- 
nie dla nich w murze utworzoną, napisał Abraham 
Schrenzels odpowiedź. Spór oparł się o rabina Lip- 
mana ^ Hellera, który również sporu nie rozstrzygnął. 

W końcu unormowało się w ten sposób, że kapłani 
przedmiejscy trzymali się rozporządzeń Jakóba Koppla, 
kapłani z miasta na to nie zważali '. 

Czy na cmentarzu była synagoga — jak to zazwy- 
czaj bywało i po dziś dzień bywa — na to nie dają 
nam akta odpowiedzi. Dzisiejsza bóżnica starego cmen- 
tarza (Bet-Olam-Schiil) jest budową z XIX i;vieku. 

Około cmentarza ciągnęły się dworki i domy chrze- 
ścijańskie, a było ich w r. 1588 razem 63. 

Którędy szły pogrzeby żydowskie'? Wszel- 
kie akta i protokoły bójek wykazują następującą drogę : 
Z ulicy Żydowskiej na Il-gą część Blacharskiej — plac 
Dominikański, ulicę Ormiańską, ku bramie krakowskiej ; 
ztąd obok przedmiejskiej synagogi na przełaj ku cmen- 
tarzowi. 2 niebezpieczne punkty były na całej drodze: 
plac Dominikański i brama krakowska. 

Na placu Dominikańskim pogrzeby żydowskie spo- 
tykały się często z procesyami, w bramie krakowskiej 
zaś mieściło się wszelkie tałałajstwo. 

I tak — że tylko dwa zacytuję wypadki. — Dnia 26 
maja 1636 r.* zetknął się pogrzeb żydowskiej dziewczyny 
koło kościoła z procesyą i sakramentem. Żydzi szli 
hurmą płacząc i gieslykulując, procesyą szła powoli 
i w poprzek całej ulicy. Zetknięcie się było nie do wy- 


» Rabin w Pradze (1627—1630;. 

^ Buber:  Ansze Szem ])g. 100—101,  biografia  Jakóba  Koppla 
(140) oraz Caro str. 117. 
» AML. ks. 128. 
* C. L. 387, pg. 933, 977, 1091. 1094. 


209 

minięcia. Zaczęto się przeciskać, a wśród tego mieli Ży- 
dzi potrącić księdza. Powstał tumult. Chrześcijanie chwy- 
cili za kord. Zaczęto Żydów siec, ranić w głowy, obci- 
nano uszy i t. d. Żydzi rozpierzchli się i ledwo niosący 
mary mogli dobiedz do bramy krakowskiej. Dominika- 
kanie, uważając to zajście za prowokacyę i profanacyę 
religii, zaskarżyli Żydów do trybunału koronnego. 

W bramie krakowskiej — gdzie wazko było 
zawsze i ciasno— zastąpili w niedzielę dnia 10 sierpnia 
1631 r. ^ drogę pogrzebowi żydowskiemu, uczniowie 
szkoły metropolitalnej, Jan Czech i Stan. Wysimirski — 
już karani i wyszupasowani ze Lwowa za rozruchy — 
krzykiem i biciem chcieli Żydów odpędzić od trupa. 
Do nich przyłączyli się czeladnicy różnych rzemiosł. 
Kiedy Żydzi mimo to dotarli do bram cmentarza, „tu- 
multanci napadli ich tu i jęli bić, despektować, odzie- 
rać, brody i włosy rzezać, u sukien białogłowskich rę- 
kawy obrzynać, pieniądze wydzierać, do komór i do izb 
na okopisku leżących drzwi wybijać, okna wysiekać, 
skrzynię z pieniądzmi łupać i z niej pieniądze wybierać, 
naczynia rąbać i siekać, kamienie wywalać** i t. d. 

Na szczęście przybiegła straż zamkowa i miejska 
i obu przywódców aresztowała. Inni uczniowie i rze- 
mieślnicy uciekli. 

Instygator miejski, ze względu na to, iż: „tak wiel- 
kie, a częste zbrodnie szkoły lwowskiej się dzieją, gdzie 
już nieraz scholares o podobne swy woleństwa do urzędu 
bywają odniesieni", polecił szkole metropolitalnej, by 
winnych dostawiła do więzienia by Je ukarać na gar- 
dle". Nakaz ten, jak wiele innych, był tylko teorety- 
cznym, gdyż  uczniowie  dawno już zbiegli z internatu. 


» AML. Consul. 39, pg. 1231. 

tjśui Iwwtcj. 14 


210 

a obu hersztów excypował rektor, zabrał ich do wię- 
zienia szkolnego i stąd dał im uciec. 

Napotykamy też jeden raz w aktach tego czasu 
zbrodnię profanacyi zwłok. Oto w marcu r. 1635 wno- 
szą Żydzi obu gmin lwowskich zażalenie do króla... 
,na niektóre swawolne ludzie przy mieście tamecznem 
mieszkające, którzy trupy zmarłych Żydów nocnym 
obyczajem, z grobów wyjmując, onych obnażają, z szat 
obdzierają i obnażonych znowu nieznacznie do grobu 
kładą, u których wiele rzeczy poznanych znajduje się..." 
i t. d. ^ Żydzi musieli szukać ratunku u króla, gdyż 
jak pisze król w dekrecie do Rady i Ławy z dnia 3 maja 
1635 r. ^pomienieni Żydzi od Wierności Waszej spra- 
wiedliwości słusznej, a przystojnej wedle excessu otrzy- 
mać nie mogą*". Tam też poleca król ladzie, żeby po 
dokładnem zbadaniu sprawy złoczyńców surowo uka- 
rała ^aby się takie enormilates na potem nie działy**. 
Wolno stronpm apelować do króla od wyroku Rady, 
ta powinna atoli do ostatecznej decyzyi królewskiej za- 
trzymać złoczyńców w więzieniu albo w „sekwestrze**. 

Jeśli tu zwrócę uwagę, że Żydów chowają tylko 
w bieliżnie bez żadnych ozdób, trudno sobie wytłóma- 
czyć pobudki tak wstrętnej zbrodni. 

Paweł Boim, wójt lwowski, sprawy nie odesłał do 
króla, a złoczyńcom pojedynczo pozwolił uciec z wię- 
zienia. Na przedstawienie Żydów król przesyła z Toru- 
nia dnia 30 lipca 1635 r., Boimowi kategor}*czny rozkaz 
przych wy tania napo wrót złoczyńców, a zarazem odesła- 
nia wszystkich aktów tej sprawy do sądu nadwornego '. 
Końca sprawy nie znamy, po roku 1635 urywa się 
w aktach. 


> C. L. 886, pg  1176  78. 
« C. L. 386. pg. 1980. 


211 


Kyc. 51. 

Ulica Blacharska, dawniej Żydowska (dzisiejszy wygląd). 
(Zdjęcie fotograficzne od ulicy Koskiej) 


212 

Cała gmina przedmiejska była — jak się już po- 
wiedziało — skonsolidowaną na prawym brzegu Peł- 
twi, od bramy krakowskiej po cerkiew św. Mikołaja. 
Po lewym brzegu mieszkali Żydzi luzem między Clirze- 
ścijanami, tu też mieszkały szumowiny społeczeństwa 
żydowskiego, jak koniokrady, zbóje i różnego rodzaju 
zawalidrogi, tego rodzaju, jak chrześcijański mob na 
gliniańskim szlaku (Łyczaków). 

I tak— że tylko poszczególne przytoczę wypadki — 
przyjeżdżają mieszczanie kołomyjscy Paweł i Steczko 
do Lwowa i nocują na przedmieściu Halickiem. Tu zgi- 
nęły im woły. Nazajutrz po długich poszukiwaniach 
znaleźli je na przedmieściu Krakowskiem (miejskiej 
jurysd.) u Moszka, który jednego wołu już łupał w stajni. 
Moszko ze spólnikami pobił poszkodowanych i straż, 
a następnie nie jawił się na terminie przed pisarzem 
żydowskim, pobił woźnego i szlachtę, któTzy przybyli 
do niego z wyrokiem i t. d. ^ 

Tutaj mieszkał ów sławny zbój Dawid, zwany 
Konfederat; zebrał on całą bandę zbójów sobie podo- 
bnych w rodzaj konfederacyi i rozbijał przejezdnych 
na drodze ku Glinianom, w lesie pod Biłką'. 

Tułaj też mieszkali owi słynni rozbijacze Abraham 
Dankowicz, Heszel Juśko, zięć jakiejś Róży, którzy byli 
postrachem przedmieścia i 2 maja 1591 r. do spółki 
z Ickiem z Lublina zamordowali w biały dzień Żyda 
Szymona Salomonowicza zwanego Lana '. 

Tutaj na przedmieściu rozgrywały się krwawe bójki 


« C. L. 354, pg. 3335 (25/8 1600). 

• C. L. 389, pg. 1638 (początek XVn wieku) (vide rozdział XXI). 
' C. L. 347, pg. « 95. Lana to moie genetiYTi8 = matroiiimikiim: 
Łanes = Lane — imię kobiece = (Ulana). 


213 


na tle nienawiści religijnej, rasowej; mogłyby one za- 
p^nić cały tom, lecz tu nie miejsce dla nicli K 

Centrmn przedmieścia krakowskiego tworzyła sy- 
nagoga przedmiejska = die ferstejtische Schfll = (vor- 
stadtische Schule) = synagoga Judaeorum in anteurbio 
a Gracoyia dieto : -i^pS pno ro:sn n>^. Stała ona— nie na tem 
miejscu, gdzie dzisiejsza synagoga t. j. między ulicami 
Bótniczą, Cebulną, Owocową i Machabeuszów, lecz bli- 
żej murów miejskich t. j. od Owocowej na południe, 
w miejscu dziś zajętem pierzeją domów '. 

Od tej synagogi szła ulica pod murem (przy placu 
krakowskim, gdzie dziś bazar targowy), przecins^a ulicę 
Żółkiewską i kończyła się u furtki kościoła Wszystkich 
Świętych (Benedyktynek łacińskich). Tutaj skręcała się 
ulica na wschód i przechodziła w dzisiejszą ul. Pieszą; 
tędy szło się na zamek '. 

Wzdłuż obu stron ulicy ciągnęły się domki dre- 
wniane wysoko pod górę zamkową; były one naprze- 
mian zamieszkałe przez Żydów i Chrześcijan. Plac kra- 
kowski zapełniały również domy. 

Przed synagogą był — jak i w mieście — pusty 
plac, na którym odbywał się targ żydowski; tutaj sti^ 
cały szereg jatek, w których prócz mięsa, różne sprze- 
dawano towary; również sprzedawało czterech rzeżni- 
ków mięso na stołach tu ustawionych^. 

Wogóle mieszkało na tem przedmieściu mnóstwo 
rzeżników żydowskich. Wykaz z roku 1595 wylicza 13 
rzeżników, mieszkających we własnych domach i cały 
szereg innych, mieszkających komornem u Żydów i Chrze- 
ścijan. 

> Vide rozdział XXI. 

« C. L. 366  pg. 266-8. 

s ibidem. 

♦ Rewizya z 22/10 1«08 r. C. L. 363. pg. 1211. 


214 

Cała kotlina za bóżnicą (gdzie dzisiejsza bółnica 
i dalej aż do placu św. Teodora) stanowiła t. z w. „ Po- 
znański dwór*". Był to rzeczywiście dwór wraz z ogro- 
dami i polami, mieszczący się gdzieś na dzisiejszej „przed 
szkołą^^ Była to własność jednej i tej samej rodziny 
żydowskiej od r. 1462. Na początku XVII wieku dzierży 
go Abraham Moszkowicz dziedzic i possesor. Na wscho- 
dniej części „dworu^^ stał cały szereg domów odsprze- 
danych, czy też wydzierżawianych Żydom. Dwór sam 
był wolnym wedle zapisów dawnych i z r. 1593 od da- 
nin dla zamku K 

W latach 1605—1607 rozgrywa się proces o to, czy 
Żydzi, mieszkający na gruntach dworu są również wolni 
od wszelkich danin, czy przywilej ten im nie przysługuje. 
Trybunał koronny (Lublin 7 6 1607) ' uwalnia ich od 
płacenia danin i podatków płaconych od dworów, gdyż 
niema w konstytucyach, czy i od dworów żydowskich 
się płaci, „a zresztą Żydzi i tak pogłówne żydowskie 
sUadają^S 

O bóżnicy samej nic nie wiemy, ani jednego szcze- 
gółu z jej konstrukcyi ani wielkości, ba, nawet miejsce nie 
da się zupełnie dokładnie skonstatować. Tyle tylko 
wiemy, że była murowana, że miała wyniosły dach 
i że galerya dla kobiet mieściła się w osobno przy- 
stawionym budynku drewnianym. Kobiety mogły tylko 
przez szerokie okna zaglądać do bóżnicy. Drewniane 
schody prowadziły na galeryę. Bóżnicy strzegł w nocy 
chrześcijański stróż, który w zimie zazwyczaj drze- 
mał na tych schodach. Światła tam snąć nie było, 
a może stróż ten nie zawsze był trzeźwy, kiedy dnia 
25-go marca  1608 roku, kiedy Zelman szkolnik w asy- 


> C. L. 370, pg. 2607, dekret z 20/B 1605 r. 
« C. L. 364, pg. 677. 


215 

stencyi szlachty, danej mu przez urząd grodzki, otwo- 
rzył przemocą drzwi synagogi z wewnątrz zamknięte, 
ujrzał „stróża— który dawno służył na straży nocnej przy 
szkole — już zmarłego, zmarzłego... kolana potłuczone 
i krew z gęby zastygła'^ Zrozumieli natychmiast wszyscy, 
iż ze wszystkich spadł schodów i w ten sposób się 
zabiło 


Przy tej synagodze mieściła się izba kahalna, w któ- 
rej się odbywały sądy, jużto podwojewodzińskie jużto 
dajanów, również tutaj było więzienie żydowskie (car- 
cer iudaicus). Lecz wszystkie te ubikacye były za ciasne, 
niewygodne i nieodpowiadały celowi teraz, kiedy gmina 
przedmiejska tak się rozrosła. Temu brakowi zapobie- 
gło nabycie domu przez kahał lwowski przedmiejski na 
cele publiczne. Historya nabycia tego domu jest nastę- 
pująca : 

Książę Ostrogski kasztelan krakowski, winien 
jest Żydowi Kiwie* z Białocerkiewnicy 1500 złp. 
w zamian za to oddaje mu dom swój we Lwowie 
na ICrakowskiem przedmieściu. Krótki skrypt cessyjny 
opiewa: 

„Wszem wobec i ka^emu z osobna, komu to wiedzieć będzie 
należało, iż: Ja, książę Ostrogski kasztelan krakowski, włodziminki, 
białocerkiewnicki i t. d. starosta, wiadomo czynimy, iż Kiwie Żydowi 
białocerkiewnickiemu pozwoliłem dom Dobrowski we Lwowie na 
przedmieścia Krakowskiem, który będąc mnie zapisany i prawem ob- 
warowany urzędu, zaczem ktoby go kolwiek chciał, . . . (w3rraz nieczy- 
telny), warujemy to i oznajmujemy, tym listem naszym, że żadnego 
odemnie impedymentu mieć nie będzie^. 

Dałem w Dubnie dnia 15/3 1616 r. Ręką swą ut supra K 


» C. L. 363, pg. 436, vide cap. XXI. 
« Kiwa = Akiba. 


* xviw^a = ^juoa. 
» T. L. 60. pg. 683. 


216 


Równocześnie znajdujemy cessyą Kiwy, (n 
i żony swej Estery Jakóbównej imienia), z doi 
wraz z gruntem i przyległościami na rzecz 
miejskiego. (Judaeis senioribus leop. in sul 


Nabywanie gruntów i domów przez Ży 
przedmieściu Krakowskiem (iurysdykcyi zamkof 
bardzo ułatwionem. Wolność kupna i sprzedały^ 
warował Żydom przywilej królewski często w 
cytowany, a powtórzony przez Z. Augusta 1/10! 
Również przywileje starostów lwowskich zap 
Żydom tą wolność; dla czasów naszych jest 
dekret starosty Bonifacego Mniszka 
1618 r. ^. Orzeka tam Mniszek, iż Żydzi na tern 
mieściu „są possesorami i dziedzicami swych don 
do tego wolno im będzie domy na przedmieścia 
kowskiem i grunty (pod jur. zanik.) od Chrześcijan I 
pować, także Chrześcijanom wolno jest i będzie u i 
dów viceversa takowych domów i gruntów dostał 
i Żydom przedawać''. Mieli tylko Żydzi oddawać „] 
winności^* do zamku „równie z drugimi". Urząd gród 
miał zaś obowiązek przyjmowania wszelkich zapis 
kupna i sprzedaży i wydawania extraktów ^. Nie b 
tedy tu tak strasznych utrudnień, jak w mieście i t 
się tłómaczy wielki rozrost tego przedmieścia, oraz 
pełnienie ludnością żydowską bardzo biedną, lub ś 
dniej fortuny. 

> T. L. 60, pg. 688 

> Rassko-Jewr. Archiv. III, Nr. 178. 
» C. L. 373, 1579-81, Nr. mat 67. 

* Dekret Mniszka  jest tylko powtórzeniem dekretu Zygmi 
Augusta j. w. uwaga 2. 


217 

ki chodzi o określenie różnicy między Żydem 
ii a przedmiejskim, to niema tu granicznej linii, 
można nakreślić, istnieje tylko pewna duma, 
odzaju lokalnego patryotyzmu. Jeśli zastosujemy 
^todę redukcyjną, biorąc asumpt ze stosunków 
:ych do ówczesnych, dojdziemy do konkluzyi, 
iał to być separatyzm jak najostrzejszy, 
isiaj kiedy już od stu lat niema murów, ni baszt, 
Lc prawnych, dzisiaj jeszcze Żyd z kra- 
[iego nie sprowadza się nigdy do mia- 
naodwrót. Żyd jednej części patrzy na Żyda 
Irugiej z rodzajem pogardy, przyczem u Żydów 
iejskich, miejscy uchodzą za głupców, naodwrót 
dmiejscy uchodzą u miejskich za niechluje. Żyd 
iejski mający swe synagogi, łaźnie, targi i t. d., 
rzebuje wcale chodzić do miasta i naodwrót. 
też wśród najniższych mas ortodoksyjnych ludu 
luego bardzo mały kontakt między miastem 
mieściem, a pojęcia a sztejtischer i a fer- 
scher (stadtischer i vorstadtischer) po dziś dzień 
lowały. 

tych danych możemy  sobie  urobić obraz anta- 
1 przed trzema wiekami. 


o obraz przedmieścia jaki się nam przedstawił po 
lyowaniu aktów owego czasu ; dużo jest tam nie- 
lości, ale tu winę ponoszą wielkie luki w aktach 
szczupła  liczba  zapisek,  odnoszących się do tej 

mczasem w roku 1623 wybuchł wielki pożar na 

ieściu;  rozpoczął się od świątyni i objął przed- 

Krakowskie  i  Halickie.  Straszny  musiał być, 


218 

skoro Zimorowicz liczbę domów spalonych podaje na 
1200 ^ (Trudno uwierzyć, by tak wielka liczba domów 
tam wogóle się znajdowała). Zgorzały wówczas koście^ 
łacińskie, cerkwie, oraz przedmiejska bóżnica z całym 
skarbcem, apparatami i biblioteką'; zgorzały również 
wszystkie domy żydowskie od bóżnicy do bramy 
krakowskiej i kościoła Benedyktynek, wraz z tym ko- 
ściołem i klasztorem. Całe przedmieście zamieniło się 
w kupę gruzów, z bogatej ludności została przez noc 
kupa żebraków. 

Najgorszem było to, że drewniane domy i parkany 
wypaliły się do gruntu, tak, że pozacierały się granice są- 
siedzkie i mnóstwo sporów musiały rozstrzygać sądy 
dajanów oraz zamkowe i grodzkie'. 

Jak po pożarach miejskich, tak teraz i tu posta- 
nowiła Rada miasta uregulować przedmieście, wysuwa- 
jąc na czoło interes obrony miasta. Ponieważ przedmie^ 
ście to było zamkowe, mogło tedy miasto wpłynąć na 
uregulowanie li tylko placu krakowskiego, jako tuż obok 
murów położonego. Rada odnosi się do króla, a ten 
dekretem z dnia 28/3 ^ 1624 r. wyznacza rewizorów dla 
usunięcia zgorzałych domów od wałów i murów. Zrazu 
chciała komisya Żydom wogóle zakazać odbudowania 
się w tej stronie, oraz wzbronić stanowczo budowania 
bóżnicy, lecz Żydzi umieli zakrzątnąć się około sprawy 
i na dniu 30 kwietnia stanął obopólny kontrakt ^ mocą 
którego pozwolono:  I. Żydom nową wybudować 

^ Zimorowicz ed. Haeck., str. 191, ^prope mille dacentae (domus) 
iDcendio fortaito consnmptae sant L c. 

* C. L. 376, pg. 795. 
^ ibidem at snpra. 

* AML. ks. 227, Nr. 90. 

» C. L. 356, pg. 256—8 (10/7 1624 r. potwierdzony przez króla 
w c&łości, Nr. mat 72). 


219 

ulicę od Pełtwi na wschód do klasztoru Be- 
nedyktynek, U. odbudować synagogę na in- 
nem miejscu, a mianowicie w nizinie «Dworu 
Poznańskiego'' w wymiarze 40X38X20 łokci 
z przymurowaną synagogą dla kobiet, III. place 
obok murów pozostawić wolne, a na ich 
miejsce kupić sobie, gdzie zechcą plac nowy 
dla wybudowania nowych domów. 

O kosztach jakie poniosła gmina żyd. przedm. za- 
nim uzyskała to pozwolenie, poucza nas skrypt dłużny 
złożony w arch. m. Lwowa ^ zaopatrzony podpisem he- 
brajskim seniorów przedmiejskich, a noszący tą samą 
datę co kontrakt (t. j. 24 4 1624). W tym to skrypcie 
zeznają Starsi przedm., że wedle kontraktu winni zo- 
stali rajcom lwowskim 2500 fl., którą to sumę obowią- 
zują się oddać w 2-ch ratach na pierwsze wezwanie, 
skoro kontrakt otrzyma królewską aprobatę. 

Ue Żydzi wówczas złożyli gotówką, nie mogliśmy 
znaleźć w aktach. Cały ten kontrakt otrzymał za obo- 
pólnem staraniem magistratu i Żydów aprobatę królew- 
ską już dnia 10 lipca 1624 r. '. 

Kontrakt i aprobata królewska były dla odbudo- 
wywania mieszkalnych domów zupełnie wystarczające. 
Co do bóżnicy — tu pouczyło Żydów doświadczenie ich 
braci w Mieście z synagogą Izaka Nachmanowicza i jego 
synów '; należało tedy bezwarunkowo postarać się o po- 
zwolenie arcybiskupa. 

Dnia 10/8 t. r. (1624^ uzyskali Żydzi wymagany 
przywilej arcybiskupa. Jan Andrzej Proch nicki 
imieniem swojem i całej kapituły metropolitalnej godzi 


> faac. 256. 

• Jak wyżej C. L. 366, pg. 256—8. 

» Cap. VI. 


220 

się na wymurawanie nowej bóżnicy o wymiarach przez 
magistrat wyznaczonych i przez króla aprobowanych; 
zastrzega tylko arcybiskup, „by synagoga na zewnątrz 
nie była okazała, ani odznaczała się przed domami mie* 
szkalnymi'^ Na tem pozwoleniu są podpisy Próchni- 
ckiego, Pirawskiego, archidjakona Buranowskiego, ku- 
stosza Kalińskiego oraz 6 kanoników lwowskiej ka- 
pituły ^ 

Kontrakt Żydów m magistratem^ aatunerdaenie kró- 
lewskie i poniekąd konsens arcybiskupi stanowią dla Żydów 
przedmiejskich sumaryuMf przywilejów, które przedkła- 
dają do potwierdzenia wszystkim naMępnym królom ad 
Władysława IV do Stanisława Augusta. 

Domy mieszkalne szybko się podniosły, okalając 
plac wolny pozostały po zgliszc2;^ch (dzisiejszy plac kra- 
kowski). Lecz synagoga nie tak prędko się odbudowała^ 
brakło gminie pieniędzy na tak kosztowną budowę. 
A choć gmina miejska przyszła w pomoc, to przecież nie 
wiele pomogło; obracano tedy kary sądowe żydowskie 
na ten cel i to nie tylko grzywny kahału lwowskiego, 
lecz nawet przykahałków jak np. Żółkwi '. 

Wreszcie po wielu zabiegach stanęła w roku 1632 
nowa synagoga przedmiejska na północ od dawniejszej, 
jak przykazano w kotlinie Dworu Poznańskiego. Była 
tam — jak dotychczas — synagoga dla kobiet oraz po- 
kój sądowy t. zw. izba starszych. Tuż obok — ogrze- 
wane wspólnym piecem — było więzieiiie żydowskie 
lżejsze; oprócz tego było inne więzienie „ladajakie^', 
t. j. „komórka albo klatka wierchna*'; to było 
ciężkie więzienie ^. 

» W odpisie C. L. 389, pg. 99-101, w całości Nr. mat. 78. 
* B u b e r :  Kirja  Nisgaba,  str.  8^  (z  pinaksu Żółkiewskiego 
5386 r= 1626). 

> C. L. 386, pg. 1330-32. 


221 


222 

Bóżnica ta mimo burz, oblężeń i nieszczęść, jakie 
przechodziło przedmieście Krakowskie — zachowała się 
po dzień dzisiejszy, kilkakrotnie rekonstruowana ^ 


Nie długo cieszyło się przedmieście spokojem. 
W r. 1640 wybucha nowy pożar i pożera znów prawie 
całe „Krakowskic^^ Ks. Józefowicz rozszerzenie się po- 
żaru zarzuca Żydom i w ten sposób opisuje całe zda- 
rzenie: 

„Oto niestety w czwartek po Zielonych Świątkach 
o godzinie 12 pokazał się straszny pożar na przedmie- 
ściu Krakowskiem w domu Żyda Marka śpiewaka szkol- 
nego. Już krzyk i strach wszystko zapełniał, już wiele 
ludzi dla gaszenia niewielkiego jeszcze wtedy ognia 
z wiadrami wodą napełnionymi, siekierami, konewkami, 
hakami, drabinami i innymi potrzebnymi narzędziami 
zbiegało się, gdy niegodziwi Żydzi zapewnie złem sumie- 
niem i strachem rabunku tknięci, okna i drzwi i sprzęty 
swe, jak gdyby się przenosić chcieli, pakowali ; naszych 
zaś Chrześcijan do gaszenia ognia spieszących i dom już 
w płomieniach będący wszelkiemi siłami w potrzebie 
otworzyć usiłujących, łotrami, rabusiami okrzyczanymi 
i innymi lżącymi słowy przezywali i otworzyć im nie 
chcieli. 

Tento głupi upór dał pożarowi czas i siłę do zni- 
weczenia wszelkiej pomocy ludzkiej, ogień bowiem 
wzmagający się bez wszelkiej przeszkody, opanował 
najpierw kilka domów, potem jakby za danym znakiem, 
przyległe zajął domy, potem odleglejsze zagarnął, przez 
inne gorejącemi  i  dymiącemi się głowniami przeleciał 

> Vide rycinę 58 i 54 na str. 226 i 239. 


223 

i większą część przedmieścia dla ważkich ulic i mnó- 
stwa budynków skupionych, jak gdyby w jedno ogni- 
sko zebranych, opanował. Nie dosyć było niewiernemu 
narodowi, że do klęski dał przyczynę, ale Żydzi nawet 
do rozniecenia pożaru się przyczynili. Bo podczas gdy 
ich domy i karczmy bez ratunku się dopalały, rozrzu- 
cała ich bóżnica, już dawno ognia godna, na całe przed- 
mieście i pobliższe kościoły przeciwko prawom kościel- 
nym jarzące głownie i kłęby ognia dokoła. Żydzi zaś 
sami, obładowani tłumokami i małpie Żydowice ze swymi 
obrzydłymi bachorami i krewnymi, jak gdyby na dany 
znak, tłumem po wszystkich kątach, osobliwie pomiędzy 
mury miasta uciekali, domy swoje ze wszystkiego ogo- 
łocone, bez ratunku, igrzyskom wiatrów i płomieni zo- 
stawiając. Dlatego mszczące się za występki płomienie, 
nie prędzej przez owe mnóstwo bud tędy i owędy prze- 
chodzić przestały^ aż dopóki wszystkich pomieszkań zło- 
śliwych Żydów w proch nie obróciły. 

A ponieważ się zawsze złe do złego przyczynia, 
więc i pomieszkania prawowiernych Chrześcijan, dokoła 
mieszkających, jako też świątynie, monastery, i klasztory 
panien zniszczył tenże sam ogień, tak dalece, iż w 8-ia 
godzinach więcej niż 400 domów, a między tymi naj- 
więcej żydowskich poszło w perzynę... Srogość tej klę- 
ski uczuło także ze swą szkodą miasto; aby t)owiem od 
swego siedliska oddalić ogień przybliżający się, musiało 
przedmiejską łaźnię, młyn, folwarki, potem wieże, przed- 
murza i mury, blizko ognia będące, z dachów i wierzchów 
sosnowych ogołocić i ledwo tym szkodliwym sposobem 
miasto nagłego pożaru uszło^' ^ 

Tyle ks. Józefowicz. Jeżeli zestawimy jego opis ten- 
dencyjny z tem, co nam dają akta miejskie, dowiemy 

^ Kronika m. Lwowa: Józefowicza (tłóm. Fiwockięgo), Btr. 89—40. 


224 

się, że Żydzi nie pozamykali się w swych domach, lecz 
pozamykali domy, a sami pospieszyli na ratunek pło- 
nącej bóżnicy. Bóżnicy atoli nie można było uratować, 
gdyż w krótkim czasie zgorzał dach i wypaliły się nowe 
ławki, stoły i biblioteka K Widząc, że bóżnica przepa- 
dła, wrócili do domów, lecz tutaj zobaczyli, że tłum, 
pod pozorem ratunku rabuje i kradnie, musieli tedy 
stanąć w obronie swego mienia i wskutek tego utru- 
dniali ratunek. Czy rzeczywiście tyle domów zgorzało 
i czy liczba 400 nie jest przesadzoną, o tem dałoby się 
coś powiedzieć, w każdym razie zamieniła się wielka 
część przedmieścia w kupę gruzów i to po raz drugi 
w ciągu 17 lat. 

Na domiar nieszczęścia przyszła jeszcze grabież 
gruntów żydowskich: Bractwo św. Mikołaja, jeszcze 
przed pożarem, zabrało gwałtem Żydom grunta sąsiadu- 
jące z monasterem. Grunta te posiadali Żydzi zwyż 
100 lat. 

Ani polecenie Władysława IV-go ani rozkaz jego 
z dnia 17/4 1640 r. \ by parafijanie nie swoje grunta 
natychmiast opuścili i to pod karą 1000 grzywien, nic 
nie pomogły. Wkroczył tedy instygator królewski i po- 
zwał na dniu 13 maja 1640 r. ' bractwo o nieposłuszeń- 
stwo dekretom królewskim. Po kontumacyi, ma drugi 
pozew datę 21/4 1640 r., a 8/7 t. r. pozywa starosta 
Mniszek jeszcze raz obie slrony przed swój sąd *. 

Tymczasem przybrała sprawa ostrzejszy charakter. 

Dnia 24 lipca odbywało się wesele u Żyda Eliasza ; 
kiedy wszyscy żydowscy mieszkańcy przedmieścia byli 


» C. L. 392  pg. 43. 

» C. L. 392. pg. B16, Nr. mat. 106. 

» C. L. 392, pg. 646-7. 

♦ C. L. 392, pg. 720  25. 


225 

tam zebrani, parafijanie bractwa św. Mikc^ja zebrawszy 
się, wezwali na pomoc kilkuset studentów i napadli na 
puste domy żydowskie. W ten sposób chcieli odrazu za- 
kończyć proces; obrabowali wiele domów, porozbijali 
szafy, wytłukli kilka tysięcy szyb i poczynili wielkie 
szkody w nowo odrestaurowanej bóżnicy ^. 

Żydzi ocknęli się i poczęli &cigać tumultantów, 
a gdy się dowiedzieli, że większą czę&ć łupu ukrył u sie- 
bie przedmieszczanin Jan Podwysocki, wpadli w dom 
j^o i poczęli go przetrząsać. Na czele szukających stał Ze- 
lig Sobolowicz szkolnik, który podczas tumultu cały stra- 
cił majątek. Podczas szukania wyrzucił Zelig ze skrzyni 
kilka obrazów świętych, oraz miał połamać krucyfiks 
wiszący na ścianie i pobić kobietę, która go broniła. 
Gdy się o tem dowiedział arcybiskup ormiański Toro- 
siewicz, przybył do domu Podwysockiego, poskładał 
p<rfamany krucyfiks, położył go na stole i zapalił dwie 
świece. Wkrótce zaczął się lud gromadzić w tym domu, 
rozpoczęła się formalna pielgrzymka do tego miejsca 
i lud rozgniewany i rozżalony widokiem krucyfiksu, 
przybrał burzliwą postawę i odgrażał się Żydom. Star- 
szyzna żydowska udała się na zamek z prośbą do bur- 
grabii o pomoc. Burgrabia Gawłowski, chcąc zapobiedz 
ponownym rozruchom, przybył do tego domu, zgasił 
świece, schował krucyfiks pod płaszcz i zabrał go na 
zamek ^ W ten sposób uciszono tłum. Konsystorz po 
dwakroć pozywał Gawłowskiego o zwrot .krzyża, a Ży- 
dom wytoczono proces o obrazę religii i zt>ezczeszcze- 
nie świętych obrazów '. Na dzień 8 sierpnia wezwał 
Jakób Sobieski, wojewoda ruski, obie strony, by stanęły 


» C. L. 892, pg. 759-63. 

' Józefowicz: Kronika, str. 40—47 (ttóm. polak.). 

* C. Ł. 892, pg. 752 oraz pg. 755. 

iy4il lv*wM7. 1§ 


i 


227 

przed sądem złożonym (iudicium compositum), w któ- 
rego skład weszli oprócz Sobieskiego, starosta Mniszek, 
starosta rohatyński Ostrogsłd, podcliorąży Łaliodyński 
i dwóch rajców miejskicli. Lecz bractwo nie stanęło na 
termin i odesłało pozew z pokornym listem, ^że nie 
chcą, jako ludzie ubodzy, z bogatymi Źydy się prawo- 
wać*. Narazie sprawa upadła ^ 

Lecz już 9/11 ponawiają Żydzi skargę o rabunek, 
a bractwo o zranienie owej kobiety (Jędrzejowej) i za- 
tracenie jej synka *), przedtem zaś (15/9) pozywają Ży- 
dzi bractwo przed sąd assesorski o grabież gruntów \ 

Dopiero w grudniu t. r. otrzymują Żydzi intromi- 
syę na swoje grunta ^ lecz muszą dla świętego spokoju 
wypłacić bractwu jakąś sumę ^. 


Na tem kończymy pierwszą część niniejszej pracy, 
następne części poświęcimy instytucyom w tym czasie 
powstałym, oraz poznaniu handlu, przemysłu i wszel- 
kich innych stron życia żydowskiego. 


« C. L. 392, pg. 828. 

■ C. L. 892, pg. 911—13. Było to posądzenie o tak zwane mor- 
derstwo rytualne. 

• C. Ii. 892, pg. 984-5. 

• C. Ii. 636 (protokół), pg. 1966. 

• C. Ii. 894, pg. 2, 12, 41. 

li* 


CZĘŚĆ DRUGA 


GMINA 


XI. 
OrKanlzacya lwowskich gmin żydowskich. 

Trzy stopnie władzy. Szkolnik, jego władza. Kilka nchwał kahałn. 
Komisye gminne. „Gabbaim*^. „Wiemicy**. Nadzór moralny. Burmistrz 
kaikalny i jego władza. Babi Majer ben Gedalia i AbnJiam Eohen 
Rappoport. Opozycya. Trybon lada. Kahał centralny. Topografia 
oikr^ga lwowskiego. Historyczny rozwój pnsykahałków. Organizacya 
kaihała centralnego. Żółkiew i jej stoeanek do Lwowa. Stosanek Ba- 
ska do Lwowa. Dekret dla Przemyśla. Wyzyskiwanie swego wpływa 
przez kahały lwowskie. 

Gmina żydowska, we właściwem tego 
słowa znaczeniu, miała trojakie zadanie: 

a) duchowne a zarazem i wychowawcze, 

b) sądownicze, 

c) administracyjno-skarbowe. 

Odnośnie do tych trzech zadań, jest Gmina ży- 
dowska pośredniczką między rządem państwowym a lu- 
dem żydowskim, pierwszą, a w niektórych sprawach 
najwyższą magistraturą sądową, oraz najwyższą instan- 
cyą w sprawach wyznaniowych i wychowawczych. 

Przypatrzmy się czy, o ile i w jaki sposób gminy 
lwowskie spełniały swe zadanie. 

1. Zarząd gminy żydowskiej. 

Obie gminy żydowskie miały w tym czasie— o któ- 
rym jest mowa— dwa zupełnie odrębne zarządy czyli— 


232 

jak je pospolicie zwano — kahały; na czełe każdej 
gminy stoi kollegium wybieralne co roku, a złożone 
z około 40 ludzi ^ Na czele zwierzcliności stało prze- 
łożeństwo, złożone z kilku naczelników „parnassim* 
albo „raszim** i kilku ^towim*" czyli dobrych. Reszta 
tworzyła radę kahalną. 

Jeśli się przypatrzymy dokładnie tej organizacyi, 
poznamy natychmiast pewne podobieństwo do admini- 
stracyi magdeburskiej gminy. Trzy stopnie — to jej 
główna cecha. 

I. Najwyżsi ,,Parnassim^^ * Seniores to ciało 
analogiczne do Rady, bo tu i tam mamy do czynienia 
z autokratami oligarcłiicznej natury, którzy z ojca oa 
syna przelewali władzę. Oni to byli seniorami gminy 
i co miesiąc zmieniali się w prezydyum (podobnie jak 
prokonsul), ztąd nazwa ti^ego seniora: „Parnas ha'cho- 

'desz^' == senior mensis (burmistrz kahalny). Z pośród 
nich wybierało się, tak jak z pośród Konsulów naczel- 
ników i przewodniczących rozmaitych sekcyj, wydzia- 
łów i komisyj, a władza takiego „seniora*^ była ogromną. 
Do dnia dzisiejszego w literaturze hebrajskiej i żargono- 
wej Parnass jest uosobieniem władzy. Było ich we Lwo- 
wie 4-ch. (W I^akowie tyluż). 

II. Towim = boni viri' (dobrzy) to niższa 
kategorya od seniorów, to assesorzy sądów żydowskich, 
to Ława; niestety nie znamy dokładnie atrybucyi ka- 

^ Niestety, nie mamy statutu organizacyjnego gminy lwowskiej; 
cyfry tu podane polegają na statucie krakowskim, oraz tółkiewskim. 
Żółkiew stanowiła przykahałek lwowski, miała tedy statut zupełnie na 
lwowskim wzorowany. Statut żółkiewski jest zachowany w Pinaksie 
gminy żółkiewskiej, a przedrukowany w wyimkacli u Bubera: Kirja 
Nisgaba, 1903. 

« W XVni w. zwali się: burmistrze. 

» W XVin w.: ławnicy. 


233 

żdej z tych władz z osobna i dlatego nie możemy dalej 
paralelizować. Było ich we Lwowie 3. (W Krakowie 5). 

III. Gros członków kahału to kwadragintavirat 
(czterdziestumężowie). Gminę reprezentuje na zewnątrz 
„Parnass^^ dotyczącego miesiąca = Burmistrz ka- 
halny, a w ważnych sprawach dwaj seniorowie. Który 
z seniorów stanowił asystencyę, czy którykolwiek, czy 
może pewien oznaczony, o tem nie wiemy. 

Wobec władzy nosi senior tytuł: senior conmiu- 
nitatis Judaeorum = starszy Żydów lwowskich miej- 
skich lub przedmiejskich, lub starszy kalialny, a senior 
miesięczny zwie się: burmistrz kahalny. 

Wobec tego, że bardzo często obie gminy lwow- 
skie wspólnie występują, stoją na czele reprezentacyi 
2 seniorowie: jeden z miasta, a drugi z przedmieścia. 

Trzecia figura reprezentująca gminy żydowskie 
w XVI a szczególnie w XVII wieku to szkolni k. 

On to występuje zawsze z seniorem swej gminy, 
jedzie z nim na dwór króla, jest przy wypłacie obli- 
gacyj kahalnych, a w sprawach sądowych mniejszej 
wagi sam funguje jako reprezentant kahału. Od lat 30 
XVII w. przemienia się ten szkolnik w syndyka i nosi 
tytuł plenipotens lub syndicus. Pierwszym ta- 
kim syndykiem w Mieście jest Szymon Schawłowicz, 
Żyd lwowski, na przedmieściu spotykamy równocześnie 
(r. 1641) obok szkolnika Zeliga Sobla, syndyka Pawła 
Michałowicza, a więc Chrześcijanina K 

Seniorowie odbywali swe posiedzenia od czasu do 
czasu na wezwanie Seniora miesięcznego; pora posie- 
dzeń musiała być wedle statutu wieczorna,  po nabo- 


1 Już w r. 1638 jest na przedmieścia obok Batkolniks Marka Da- 
widowicza syndyk Tobiasz Mojteezowicz. C. L. 889, pg. 694. Obszer- 
niej o szkolnika patrz niżej na str. 834. 


234 


ieństwie; tylko w naf^ch wypadkach wolno było 
niorowi zwcrfać posiedzenie w innej porze \ 

Senior miesięczny miał prawo wezwania przez 
szkolnika, każdego członka gminy, a ten miał obowią- 
zek natychmiastow^o jawienia się pod karą grzywny. 
Przysługiwała mu tet kontrola nad sądem dajanów. 

Wszystkie wydatki musiał aprobować i kontrasy- 
gnować senior miesięczny, a bez j^o woli i wiedzy 
żadnemu z seniorów nie wolno było nikomu nic wy- 
płacić, ani nawet obiecać w imieniu gminy. 

Kasa kahalna, a w niej akta senioratu, znajdują się 
w skrzyni, a ta znajdowała się u jednego z seniorów 
w domu, klucz do niej ma inny senior. Z wymurowa- 
niem domu kahalnego, przeniesiono — o ile się zdaje — 
kasę tamże. 

Seniorowie byli burmistrzami gminy żydowskiej 
i oni to mieli nadzór nad wszystkimi wydziałami miej- 
skimi, a było ich stosownie do zadania gminy kilka. 
I tak: a) skarbowy, b) dobroczynności, c) szkolny, d) po- 
rządku publicznego, e) dla zarządu przykahałkami, f ) są- 
dowy i inne nam bliżej nie znane. 

Egzekutorami uchwał i postanowień gminy są 
wyżej wymienieni szkolnie y. 

Szkolnik: synagogus = szames = scho- 
lae minister, zrazu sługa synagogalny. On to 
zrazu kiedy gmina jest małą, załatwia funkcye stróża 
synagogi, a więc zamiata ją, czyści lichtarze i t. d., ró- 
wnocześnie zwołuje gminę na modlitwę, chodząc od 
domu do domu i pukając po trzykroć młotkiem w bra- 


^ Żółkiewski Pinax z ach wałami wzorowanemi na Lwo- 
wie, bo uchwalanemi przez kahał lwowski: str. 140. (Bnber: Kirja 
Nisgaba, . str. 82), szczegóły obacz nitoj pod napisem : „Kahał 
ziemski^. 


235 

mę ^ Najlepiej określa pierwotne czynności szkolnika 
układ między szkolnikami krakowskimi z r. 1623*: 
«szkolnik ma wykonywać służbę wiernie i tak zwoły- 
wać na uczty rytualne, pukaniem (w dzień powszedni, 
a wołaniem w sobotę) zwoływać do synagogi na mo- 
dlitwę, w piątek w^ać: „gotujcie ryby" na weselne 
gody spraszać, dla błogosławienia nowiowi, wzywać do 
rabina, obwoływać liczbę « miarki *" (Sephirat haomer) ', 
jeśli — co nie daj Boże — ktoś umrze, zwołać ludzi 
dla zdjęcia nieboszczyka z łóżka i złożenia na podłodze, 
sami zaś mają obmyć i ubrać trupa, zrobić trumnę 
(skrzynię), wziąć kartkę (od Gabbaj), zwołać na pogrzeb 
i t. d.". 

„W synagodze mają szkolnicy baczyć na to, by ka- 
żdy mężczyzna i każda kobieta siedzieli na swem miej- 
scu, synagogę dobrze czyścić, aparaty synagogalne sre- 
brne, złote, firanki (paroches) i mantylki na rodały 
przechowywać i po Wielkanocy zdawać rachunek za- 
rządcom synagogi do zainwentowania w pinaksie syna- 
gogi, co przybyło w ciągu roku". Oprócz tego widzimy 
tam niższych szkolników, którzy oprócz powyższych 
czynności mają palić w piecach, nosić deskę dla mycia 
trupów i t. d. Była tedy różnica między szkolnikami i ta 
objawiała się w rodzaju czynności. Przechowujący bo- 
wiem srebro synagogalne pod swoim kluczem, to był 
sl^arbnik a zarazem buchalter synagogi, on to wska- 
zywał miejsca w synagodze członkom gminy i był jej 
administratorem  i  przełożonym podszkolników i stró- 

> Gdy ktoś w gminie umiera, pnka szkolnik tylko 2 razy; zwy- 
czaj utrzymany po dziś dzień po mniejszych miastach, vide rycina 64. 
* Wettstein: Debarim attikim, tamto: Nr. mat. 4, str. 5 
s Od Wielkanocy żydowskiej do Zielonych Świąt liczy się 49 dni 
„miarki"  od  miary  zboia  składanej  na  drugim  dniu Wielkiejnocy 
w świątyni Pańskiej w Jerozolimie. 


236 

żów, którzy czyścili lichtarze, baczyli, by po skończonej 
modlitwie nie została paląca się świeca w bóżnicy i t. d. 

Poza temi czynnościami mają szkolnicy czynności 
inne. Czytamy w pinaksie żółkiewskim, że szkolnik ctio- 
dzi z księgą podatkową i inkasuje podatki i daniny; 
znamy również z porządków podwojewodzińskich i z pra- 
ktyki czynności szkolnika w sądownictwie (o tem niżej) \ 
prócz tego wszelkie zapiski pinaksów (żółkiewski, str. 140. 
Buber, str. 82) określają, że szkolnik ma wszędzie cho* 
dzić, już to w interesie gminy, już to w interesie po- 
szczególnych osób, a jeśli będzie potrzeba, ma z nim 
pójść jeden z seniorów. Często szkolnik sam reprezen- 
tuje Gminę i jest jej syndykiem. 

Widzimy tedy, że pod pojęciem ^szkolnik*" kryje 
się urzędnik, sługa i funkcyonaryusz gminy żydowskiej ; 
nsdeży tedy odróżnić rozmaitych szkolników, prawni- 
ków-syndyków gminy od woźnych sądowych, egzeku- 
torów podatkowych, policyantów kahalnych, sług szpi- 
talnych, a tych znów od sług synagogi. 

Że to wszystko się mieści pod mianem ^szkolnik*" 
łatwo się da wytłómaczyć historycznie. Jak wiemy, cen- 
trum gminy była synagoga = szkoła, tu odbywały się 
nabożeństwa, zgromadzenia, sesye kahału, roki sądowe 
etc. ; w konsekwencyi więc tego, zawsze i wszędzie fun- 
gował szkolnik; z czasem, gdy gmina się rozrosła, a in- 
stytucye się unormowały, używano do niektórych funk- 
cyi nadal służbę synagogi — i tak zajętą tylko podczas 
modlitwy — do innych zaś, osobnych przyjmowano 
ludzi, lecz została nadal dla wszystkich owa sakramen- 
talna nazwa ^szkolnik**,  którą przyjęło prawo polskie. 

Tą egzekutywą posługiwała się zwierzchność ka- 
halna dla wykonywania swych uchwał. 

* Cap. XIV. 


237 

Niestety nie mamy ksiąg uchwał kahalnych; znamy 
tylko kilka zapisek z owego czasu przepisanych z pi- 
naksu lwowskiego do żółkiewskiego i tu zachowanych ; 
podamy z nich kilka dla przykładu: 

1) Jeśli się wesele odbywa w sobotę, wówczas 
wszelkie honory synagogalne (przy czytaniu tory) na- 
leżą się narzeczonemu i jego rodzinie i za to ma dać 
na kabał od pierwszej setki posagu pół złp. od każdej 
dalszej ^U złp. 

2) Kto obrazi seniorów w czasie urzędowania i to 
jużto w kabale, jużto w domu, ma bezzwłocznie zapła- 
cić karę wedle uznania tychże. To samo tyczy się obrazy 
sędziów (dajanów). 

3) Za ucieczkę z więzienia płaci się karę 3 czerw. zł. 

4) W czasie obrad nie wolno się seniorom wza- 
jem obrażać pod karą 1 talara. 

5) Kobietom żydowskim nie wolno chodzić samym 
do domów chrześcijańskich pod karą litra ^ wosku. 

6) Przekupkom żydowskim nie wolno się zadzie- 
rać i kłócić z chrześcijańskimi odbiorcami pod rygorem 
wzbronienia sprzedaży ulicznej przez dni 30 i grzywny 
litra wosku. 

7) Za kłótnię w bóżnicy, zapłaci kobieta, której 
wykażą, że wszczęła spór Vt talara na biednych. 

8) Sługi lub służącego, który odejdzie od kogoś l>ez 
wypowiedzenia nie wolno nikomu przyjąć przed upły- 
wem 12 tygodni pod karą całego talara. 

Normowały również uchwały seniorów porządek 
w synagodze i tak jest uchwała: 

9) Seniorowie mają ustanowić mężów zaufania, by 
czuwali nad spokojem w bóżnicy, by nikt nie rozma- 
wiał podczas nabożeństwa. 

1 W pinaksie przychodzi często nazwa ^^i^'**** pojcmnośd tej 
miary w owym czaaie nie znamy. 


238 

10) Inna uchwała normowała porządek .wołania 
do tory** i modlenia się przed ołtarzem (vorbeten) i Ł p. 

11) Również były uchwałą gminną uregulowane 
taksy ślubne: W pinaksie żółkiewskim znajdujemy co 
do tego następującą klauzulę: Taksa ślubna dla rabina 
będzie taka jak we Lwowie, kantor bierze Ya taksy ra- 
bina, a szkolnik Ya taksy kantora. 

Uchwały seniorów wciągano do ksiąg czyli pina- 
ksów gminnych i publikowano w synagodze ustnie — 
jak to do dziś bywa w małych miasteczkach. 

Seniorowie stanowili też ogniwo między zjazdem 
ziem a swą gminą. Oni to jeździli na zjazdy i przywo- 
zili ze sobą uchwały; często przysyłano je na ich ręce, 
do wciągnięcia do pinaksu gminnego i stosownego opu- 
blikowania. 

Wnioskując z urządzeń krakowskich \ poznańskich \ 
leszneńskich ' i żółkiewskich \ które były analogiczne 
do swego superkahału t. j. do Lwowa \ możemy skon- 
statować, że urządzenia te były wszędzie jednakowe, 
różnice, jeśli jakie zachodziły, to chyba w liczbie człon- 
ków poszczególnych kollegiów. Dlatego trzymamy się 
w dalszym zarysie statutu gminy krakowskiej, uzupeł- 
niając go tylko korrekturami z pinaksu żółkiewskiego 
i lwowskiego, oraz zapiskami aktów grodzkich i miejskich. 

Komisy e gminne: 

a) Administratorzy dobroczynności ^ zwani wielkimi 
zarządcami = Gabbaim = Szafarze ^. 

> Wettstein: Qaellen8chrifton. 

* Feilchenfeld i Perles (Geschichie der Juden in Posen). 

* Levin: G^cliichte der Juden in Lissa, str. 75 passim. 

* Bnber: Eirja Nisgaba. 

* Bnber: Ansche Schem. 

* Wettstein: QneUen8chriften, str. 12. (Pinaks krakowski). 
» W XVm w.: rachmistrze. 


239 


Ryc. 54. 
Kuna (pr^erz) z przedmiejskiej synagogi. 

Są to przełożeni synagog publicznych, osobni w mie- 
ście a osobni na przedmieściu. Wynajmują oni krzesła 
w synagodze, lub odsprzedawają je poszczególnym ro- 
dzinom. (Krzesło, czyli miejsce w synagodze ma ł>o- 
wiem każda rodzina żydowska; lx>gatsza w pierwszycli 


240 

rzędach, uboższa w dalszych. Miejsce to przechodzi z ojca 
na syna, może być również sprzedanem trzeciej osobie ; 
synagoga ma atoli zazwyczaj prawo ewikcyi). 

Miejsca w synagogach były przedmiotem kupna 
i sprzedaży (res in conmiercio) i tak czytamy, że w r. 1633 
dnia 23 maja (14 Siwan 5393 r.) odbyła się publiczna 
licytacya na miejsca w przedmiejskiej synagodze na rzecz 
pięciu wierzycieli niejakiego Daniela Szmarjowicza. Otrzy- 
mali to miejsce sami wierzyciele i odsprzedali je na- 
tychmiast Mojżeszowi Samsonowiczowi, a jemu ^ wolno 
według swego upodobania tem miejscem dysponować 
bez przeszkody ze strony dawniejszego właściciela lub 
osób trzecich •* ^ 

Charakterystycznem było, że gdy Żyd się chrzcił 
sprzedawał starszym żydowskim swe miejsce w bóżnicy; 
tak też uczynił neofita Michał Michałowicz dnia 2/9 1605 r. 
ze swem miejscem w synagodze przedmiejskiej \ 

Otóż cała manipulacya i ewidencya miejsc w syna- 
godze była atrybucyą szafarzy, do nich też należało: sza- 
fowanie honorami w synagodze (alijot), kontrola towa- 
rzystwa pogrzebowego (chewra kadisza), rozdawanie jał- 
mużny, bezpłatnych grobów, nadzór nad modlitewniami 
prywatnemi i szpitalami, dostarczanie świec do szkoły 
talmudu, nadzór nad czystością w kąpielach rytualnych 
i łaźniach, opieka nad biednemi położnicami, wspoma- 
ganie i wydawanie za mąż biednych dziewcząt i t. d. 

Wypłacali też szafarze szkolnikom zajętym przy 
myciu i grzebaniu nieboszczyków stałą płacę tygodniową', 
gdyż było zakazanem służbie pobieranie jakichkolwiek 
datków za te obrzędy. Taksa od pogrzebu i grobu wpły- 
wała do kasy tej komisyi na pokrycie wydatków. 

> Pinaks lwowski: Karta 18, str. 2. 

> ConsiiL 20, pg. 1047. 
s w Krakowie 1 talar. 


241 

Pod ich nadzorem byli rzeinicy i wyżylarze. Cho- 
dziło tu o to, by mięso było ^koszerne*' t. j. z bydła 
zarżniętego i wyiylonego wedle rytuału. 

I tak czytamy w pinaksie żółkiewskim ^ : .Gdy rzną 
bydlę, muszą być Żydzi obecni przy tem od chwili za- 
rżnięcia, aż do wyżylenia, w przeciwnym razie mięsa 
żaden Żyd nie kupi"". 

Również stosunki sąsiedzkie między rzeżnikami, 
kredyt wzajemny, kontrola świeżości mięsa, były atry- 
bucyą szafarzy. 

Jak seniorowie, tak też i szafarze, mieniali się co 
miesiąca w prezydowaniu i wykonywaniu uchwał; urzę- 
dujący zwał się „Gabbai hachodesz'^ = szafarz mie- 
sięczny*. W drugiej połowie XVII w. przechodzi w ręce 
szafarzy inkasso podatków, oni wydają kwity na zapła- 
cone kahałowi sumy i stanowią komisyę finansową: 
w XVIII w. zwą się rachmistrzami. 

b) Wiemicy = Neemunim: (W Krakowie jest ich 4). 

Baczą oni na czystość przy sporządzaniu nabiału 
oraz na „koszemość'^ wina, jako też na to, by nie wy- 
sprzedawano z miasta beczkami lub półbeczkami wina 
żydowskiego. Było bowiem dozwolone Żydom lwow- 
skim sprowadzanie na swój użytek tylko 20 — od roku 
1591, 30 kuf wina rocznie. Wysprzedawanie tego wina, 
mogło tedy spowodować brak wina w mieście'. Kiedy 
w r. 1629 pakta miejskie zniosły to ograniczenie, odpadł 
ten punkt czynności tej komisyi. Dor. 1629 ona — zdaje 
się — wysyłała swego „szkolnika^* na rogatkę, który sy- 
gnował wino, opłacał od każdej kufy taksę półtora złp. 
i wciągał w regestr specyalnie na ten cel prowadzony. 

' Str. 140 (Baber: Eirja Nisgaba, siar. 81). 
• Wettstein: Qaelleii8chriftien, str. 15. 
> Yide pakta handlowe, cap. XVIIL 


242 

Baczyli oni na rzetelność miar i wag, kontrolowali 
długość łokcia i ogłaszali w synagogach kary za prze- 
kroczenia tego rodzaju. Do nich należało też utrzymy- 
wanie stróża nocnego. 

W Krakowie dozorowali oni czystości ulic i dawali 
je czyścić dwa razy do roku, raz w lecie i raz w zimie, 
we Lwowie te funkcye (w gminie miejskiej) spełniał 
magistrat, nakładający kary na opornych. Mimo to ciągle 
czytemy o brudzie na Ulicach żydowskich, oraz ciągłych 
nakazach czyszczenia ich. Kiedy w r. 1601 ulica dostała 
bruk, zmieniły się — przypuszczalnie — stosunki na 
lepsze. 

Do kompetencyi wierników należały t. zw. sprawy 
meldunkowe; gmina żydowska stanowiła ciało w sobie 
zamknięte, zwłaszcza gmina miejska baczyła na to, by 
żaden obcy Żyd nie osiadł we Lwowie; baczyło też na 
to miasto, które tylko Żydom, stale we Lwowie zamie- 
szkałym, udzielało praw handlowych. Rokrocznie musieli 
tedy „wiernicy^^ przedkładać spis Żydów miejskich Ra- 
dzie miejskiej i zaprzysiądz jego autentyczność K Z cza- 
sem kiedy niektórzy rzemieślnicy żydowscy otrzymali 
ograniczone prawo cechowe, musieli — zdaje się — 
również wiernicy sporządzać spisy uprzywilejowanych. 

Kto dłużej gościł u siebie obcego Żyda, musiał dać 
o tem znać wiernikom, a ci donosili o tem „Parnasowi 
miesięcznemu", bo tylko za jego pozwoleniem wolno 
było obcemu Żydowi wynająć mieszkanie. 

Wiernicy baczyli w Krakowie na spokój w nocy, 
we Lwowie zaś czuwał nad tem „burmistrz nocny" 
z ramienia Rady miejskiej; lecz to było tylko w mie- 
ście, na przedmieściu zaś chodzili po ulicy „cepaki" pła- 
tni przez kabał. 

' Yide kontrakty handl., cap. XyiII. 


243 

Wiernicy stanowili również rodzaj policyi, dla 
służby męskiej i żeńskiej. 

Kilkakrotnie tu napomknięta różnica między wła- 
dzą wierników we Lwowie a Krakowie polega na tern, 
że kiedy Żydzi krakowscy zamieszkiwali oddzielne mia- 
sto „Kazimierz", Żydzi lwowscy mieszkali tylko w pe- 
wnych ulicach, na które rozciągała się jurysdykcya 
Itedy. 

c) Cemoroune (Szamaim). 

Tworzyli osobne kollegium dla otaksowania wy- 
sokości opłat i podatków każdego Żyda. Wiadomo bo- 
wiem, że kabał miał zakres poruczony t. j. ściąganie 
podatków u pojedynczych członków gminy, ryczałtowo 
na pewien kahał lub pewną ziemię nałożonych. 

Otóż ten rozkład sumy należał do cenzorów, (w Kra- 
kowie było ich 3 ^, tyleż w Żółkwi * a więc i we Lwo- 
wie tyle), egzekucya poborów, względnie nadzór nad 
nią należał do szafarzy. W Krakowie było 2 stałych po- 
borców, we Lwowie i w Żółkwi spełnia te funkcye je- 
den ze starszych szkolników, idący z księgą repartycyjną 
od domu do domu. 

Zwłoka w płaceniu była karana obwołaniem imie- 
nia w synagodze, a gdy to nie pomagało, wykluczano 
opornego od udziału w życiu synagogalnem ^ ostatecznie 
karano więzieniem^. 

d) Komisya dla nadzoru moralnego^ zwalczania 
zbytku, inspekcyi nad nauką i i. p. 

Kabały w swoim własnym zakresie, a sejmy ży- 
dowskie dla całej Polski uchwalały przepisy w sprawie 

' Wettstein: Qaellen8chriften, 13 str. 

* Kirja Nisgaba, str. 94. 

* ibidem, str. 131, § 5. 

* Quellenschrifte]i 13. Schorr: Organizacja, str. 23, w 18 w. 
zwą ich taksatorami, yide cap. Xy, sir. 851. 

16« 


244 

moralności, zwalczania zbytku, podniesienia pobożnego 
ducha i t. d. 

Te przepisy rozsyłano między gminy, a te poru- 
czały czuwanie nad ich wykonaniem stałym komisyom. 

I tak sejm żydowski obradujący w r. 1607 pod 
przewodnictwem uczonego lwowskiego Jozuego Falka 
(zięcia Izraela Józefowicza) \ wydaje cały szereg norm 
dotyczących życia prywatnego. Po rozjechaniu się dele- 
gatów, został sam prezes, sformułował te przepisy i ro- 
zesłał je do wszystkich gmin. Wol>ec tego, że wiele 
z nich pewnie zostało wywołanych wypadkami lwow- 
skimi lub przy stylizacyi tych przepisów miano wzgląd 
na te wypadki, podam kilka z nich dla illustracyi ' : 

1) Kobiety żydowskie mają same solić mięso, a nie 
wjrręczać się sługą chrześcijańską. 

2) Ryb nie wolno kupować u każdego, bo są miej- 
sca w Wołoszech, w których solą razem: ryby „koszerne 
i trefne". 

3) Żydzi pijący trunki w szynkach chrześcijańskich 
są wykluczeni od udziału w życiu synagogalnem. 

4) Kobietom żydowskim nie wolno chodzić w nocy 
bez opieki. 

5) Jednej rodzinie żydowskiej nie wolno samej 
mieszkać na wsi. 

6) Nie wolno używać książek do^ modlitwy druko- 
wanych w Bazylei lub na Morawach, bo są błędne. 

7) Należy skrupulatnie przestrzegać spoczynku so- 
botniego. 

8) Cały szereg przepisów o lichwie (który wyło- 
żymy w rozdziale XVI, str. 366 — 7). 


' Yide rozdział Y, str. 85—88. 

* Josae Falk (Sma): Kontras ha Sma. Kraków, 1894, począjtok. 


245 

Te wszystkie przepisy dają nam pojęcie o różno- 
Todno&ci prac odnośnych komisyi. 


Nad wykonaniem wszystkich postanowień sejmu, 
uchwał seniorów, bonorum virorum i wszelkich władz, 
nad wykonaniem wyroków sądowych, egzekucyi poda- 
tkowych i t. d., czuwa każdorazowy „senior mensis** 
„Parnas hachodesz*^ Burmistrz kahalny. On to 
skupia w swem ręku taką sumę władzy, jakiej może dziś 
nie ma żaden  urzędnik autonomiczny lub polityczny ^ 

On jest najwyższym sędzią w sprawach między 
Żydem a Żydem, gdyż ma ingerencyę i kontrolę nad są- 
dami dajanów, przez wpływ w komisyach cenzorskich 
może zniszczyć każdego obywatela, nakładając nań do- 
wolne podattd, jako kontrolor rabinatu i szef gminy ma 
w ręku klątwę, a rabin musi na jego rozkaz ją rzucić 
na każdego, on jest odpowiedzialny przed Radą miejską 
za prawdziwość spisu ludności żydowskiej i dlatego on 
musi dać swe pozwolenie obcemu Żydowi na zamie- 
szkanie we Lwowie, a więc może każdej chwili każdego 
z gminy wydalić. 

Fakt takiego wydalenia ze Lwowa i to nie byle 
kogo, lecz jednego z największych uczonych w Polsce ', 
podaje nam pinaks lwowski. 

Majer ben Gdalia (t. zw. Mharam Lublin) mąż wiel- 
kiej uczoności, uczeń Schachny i Luryi, zostaje w 23 roku 

' Vide rycinę 65. 

' Snchystaw: Macewet Kodesz, a za nim Bnber przy bio- 
grafii Majera z Lublina i Abrahama Schrencla, za nim te* Caro. 
Antentycznońć faktn przez S. podanego, bodaj o tyle o ile przytaedl 
przed forom sejmn żydowskiego, kwestyonnje Harkawy w swej pracy: 
Chadaschim w gam Jszanim pod r. 1618. (Dodatek do hebrajskiego 
tlóm« Graetza hist. Żydów, tom. VII). 


246 

rabinem w Krakowie (1587) w miejsce swego teścia 
Izaka Szpiry zmarłego przed 5 laty. W r. 1599 opuszcza 
Kraków, by otrzymać, czy to rabinat, czy miejce prezesa 
sądu w gminie miejskiej we Lwowie. Tutaj gromadzi 
około siebie Majer wielki zastęp uczniów i kształci ich 
w talmudzie, tutaj też wydaje za mąż swe trzy córki. 
Tymczasem — o ile się zdaje — żyje w niezgodzie z Jo- 
zuem Falkiem, a ten, jak wiemy, dzierży w swem ręku, 
jako prezes sejmów żydowskich, ster żydowstwa pol- 
skiego. Co było powodem nienawiści, nie wiemy, tyle 
da się skonstatować, że wrogie usposobienie mistrza 
przeszło na jego uczniów, a jednym z nich był Abra- 
ham Schrenzel Kohen Rappoport. 

Był on uczonym talmudystą i autorem dzieła „Etan 
haezrachi^^, utrzymywał własnym kosztem szkołę talmu- 
dyczną, był „gabbai cdaka^^ i skarbnikiem datków dla 
ziemi świętej; spokrewniony z Markiem Izakowiczem 
(o ile się zdaje jego zięć), ma Abraham ogromny wpływ 
w gminie, zwłaszcza jak długo Marek jest jej seniorem. 

I zdarzyło się, że razu pewnego (1613 r.) żenił syna 
i sprosił na gody weselne wszystkich znaczniejszych 
obywateli, a wśród nich rabina Majera ben Gdalia. Na 
odchodnem odprowadził Abraham rabina do drzwi, a mi- 
mo, że się ten tutaj pożegnał, odprowadził go gospodarz 
do samego domu. Rabin nie zauważył wcale, ze ktoś mu 
towarzyszy, a gdy mu przy wejściu do domu żona na to 
zwróciła uwagę słowami: Widzisz rabi, jaki dostojny oby- 
watel cię odprowadza? odrzekł z dumą: Czyż nie jestem 
godzien, by nie tylko on, lecz nawet jego nauczyciel mnie 
odprowadzał? Abraham zawrzał gniewem, obrazy prze- 
baczyć nie chciał i poruszył sprawę w senioracie. Po 
dłuższej rozprawie przeważyło zdanie Abrahama i jego 
krewnego seniora; rabin Majer został odsądzony od 
urzędu rabinackiego i musiał natychmiast miasto opu- 


247 


scić. Na rekwizycyę „seniora mensis^* udziela Rada swej 
pomocy przy eskortowaniu rabina. Majer został rabinem 
w Lublinie, gdzie po trzech latach (1616) umarł. 

Taką moc miał kahał, a szczególnie osoba stojąca 
na czele t. j. parnass. Żydzi, zwłaszcza biedniejsi, spo- 
glądali z podziwem ku swemu seniorowi i bezkrytycznie 


Ryc. 55. 
Kawał starego cmentarza. 


wykonywali wszystkie jego zarządzenia, płacili wyma- 
gane podatki, a o żądaniu rachunków z kasy kahalnej, 
„pospolity człowiek** nawet myśleć się nie ważył. 

Lec^ powoli, ale statecznie wzrastała w siłę opo- 
zycya ; krewkie i młode żywioły biorą tutaj górę, i mamy 
przed sobą walkę pospolitego człowieka z rozwielmo- 
żnioną oligarchią, taką samą, jaka rozegrała się wśród 
miejskiej społeczności chrześcijańskiej. Owocem tej walki 
w mieście, było przydanie Radzie i Ławie kontroli w po- 
staci rady czterdziestu z trybunem-regentem  na  czele. 


ai8 

,posp<^ty człowiek" żydowski nie dożył zdemokratyzc 
wmnia rządów i oparcia ich na szerszych podsławael 
lecz otrzymał trybuna l>ez rady czterdziestu. 

Jasno charakteryzuje atrybucye tego trybuna § 
ustawy transferowanej z kahału lwowskiego dla Żó&i 
i wpisany do tamtejszego pinaksu w latach 40-ch XVn w. 
^Seniorowie mają wybrać męża mądrego i poważneg 
ktwy l^ędzie miał nadzoro^-ać ws^rstkie dochody fa 
halne; jego mają ^cłiać cenzorowie i inkasenci jn 
datków i jemu składać rachunek: on ma pod swą r^ 
zastawy (gminneX a tych nie wolno tknąć nawet senu 
rowi mensis, również nie w^olno uchwalać nowych jm 
borów\ dopóki się nie zainkasowalo dawnych i d 
zdato jemu rachunku: nie wolno tedy inkasować u o 
kogo aż się nie odełwało podatków naicłnjrch od senia 
mensis i od innych seniorów*". 

^Pinaks ma być otwarty i w^ąd każdemu d 
zwolony*. 

•Senior mensis ma swój podaiek oddać temu wie 
nikowi^ oprócz tego. ma z każdego wydatku poczynił 
nego w ciągu miesiąca przed nim się wyrachować i I 
\Ua kogo. iK i na co ten ^^datek obrócono. O ile d< 
tyczy Nv\\latku iK>nad 3 złp. « scilicet w Żółkwi) pow 
uien senior mensis i ^ry ziasiig^nąć pozwolenia wspó 
seuion^w i wieruika, Wiemik wpbze do pinaksu szc» 
lj^^w\> wszystkie po<\cye wydatków i dodiodów, a z kd 
oru^ i\>ku iK\tY rachunek przed iwierzcłmością*. 

^rn;)d wieraika będrie płamy i kasy kaliału*. 

r\le ustawa. lntenc\;t jej lupełnie jasna : ogran 
CMtiie sauH>>^\^i  s^^nionii.  b\  ras i  ul»oższy  oby wat 


249 

mógł cały czas swój poświęcić pracy gminnej, kreowano 
urząd płatny. 

Byłoby nader ciekawem poznanie stosunku obu 
tych potentatów kalialnycli: seniora i wiernika, czy też 
wiernik długo wytrwał w swym urzędzie trybuna ludu, 
czy też zeszedł na zwykłego kasyera kalialnego, powol- 
nego sługę każdorazowego seniora? Akta żydowskie po- 
ginęły, grodzkie i miejskie milczą o tem uporczywie. 

2. Kahał centralny albo ziemski. 

W XVI i XVII w. jest Lwów jedyną większą gminą 
żydowską na wielkim obszarze ziem. Miasteczka, dziś 
zupełnie żydowskie, posiadały bardzo nieliczną ludność 
żydowską. Wielu Żydów osiadało na gruntach prywa- 
tnych, przyjmując patronat szlachecki. Niestety nie mamy 
ani statystyki, ani wykazów liczebnych Żydów owego 
czasu, jedyny wykaz szosu z domów żydowskich z roku 
1628 daje nam w przybliżeniu pewne daty, które ana- 
logicznie rozszerzone dadzą się użyć dla innych miast: 

1) Olesko: domów żydowskich jest 7 (szos po 
gr. 20), na wałach domków 5 (szos po gr. 8)= 12 domów. 

2) Pomorzany^: niema ani jednego domu ży- 
dowskiego, krom dwóch (2) Żydów, którzy komomem 
mieszkają. 

3) Mikołajów^: niema ani jednego Żyda, ani 
domu żydowskiego. 

4) Sassów^: domów własnych żydowskich 5. 

5) Żółkiew: domów własnych żydowskich 21 
(nie w rynku lecz w uliczkach;  od  13 domów  w  ul. 


» C. L. 380, pg. 2790. 
« C. L. 380. pg. 1866. 
8 C. L. 879, pg. 1706. 


250 

Bełzkiej po gr. 20, od 4 domów na Skałce po gr. 15, 
a z 4 po gr. 12 = 12 złp. 18 gr. ^\ 

Inne miasteczka jak: Słonigródek, Dunajów, Ko- 
mamo, Bobrka, Kulików, Gołogóry, Nawarya, Bruch- 
nai, Kukizów, Podkamień, Młynówce, Brzeżany, Buszcze 
(Busk?), Tadanie, Knihinicze, Sieniawa, Narajów, Roha- 
tyn, Pohorilcze, Jaworów, Kamionka, Świerz i Gli- 
niany*, leżące w obwodzie lwowskim, miały pewną 
ilość — bardzo drobną — Żydów, którzy należeli do 
jurysdykcyi kahału lwowskiego. 

Mieszkańcy tych miasteczek podlegali jużto wprost 
kahałowi lwowskiemu, jużto za pośrednictwem swych 
miejscowych kahałów. Pierwszy wypadek miał miejsce 
gdy Żydów w miasteczku było tak mało, że nie mogli 
stworzyć oddzielnej gminy, drugi zaś przy większej ilo- 
ści Żydów. 

Pierwszy wypadek jest bardzo rzadki, bo Żydzi 
przy bardzo szczupłej nawet ilości tworzyli gminę, jak 
to widzimy w Olesku, gdzie figuruje już senior Lewko, 
nawet w Sassowie (senior Tobiasz Jakóbowicz) mimo 
iż jest tylko 5 kamieniczników żydowskich. Tymi t. zw. 
przykahałkami zarządza wydział złożony 
z delegatów obu kahałów lwowskich czyli 
t. zw. Kabał ziemski. 


Jako źródło  do zbadania składu i kom- 
petencyi  kahału ziemskiego  (centralnego) 


» C. L. 379, pg. 1706. 

'Jabłonowski:  Polska Xyi w. (Źródła dziejowe, tom 18. 
cz. I). (Tom 7, cz. I: Ziemie raskie: Ruś Czerwona: Terra Leopoliensis). 


251 

posłużyły nam zapiski pinaksu żółkiewskie- 
go^ luźne akta i przywileje królewskie, dane 
dla Przemyśla', oraz liczne akta buseckie 
zXVl wieku, zaczerpnięte z tamtejszego grodu 
(tom 1 — 7) oraz wypisy z metryki koronnej •. 

Historyczny rozw6j tego stosunku. 

Jeśli cłiodzi o genezę kahałów ziemskich, 
to możemy ją sobie w następujący sposób wytłómaczyć : 

Od samego początku osiadali Żydzi w wielkich 
miastach, tworząc, lub rozwijając centra handlowe. Kra- 
ków, Lwów, Poznań, Chełmno, Lublin, oto prastare 
siedziby gmin żydowskich. Później, korzystając z nowo- 
zakładających się miast, lub będąc sami przy zakładaniu 
pomocni ^, przenoszą się poszczególni Żydzi wraz z ro- 
dzinami tamże i stanowią pożądany upust dla przelu- 
dnionych miast handlowych. 

Kiedy z końcem XVI i początkiem XVII wieku 
magnaci polscy założyli cały szereg miasteczek na Rusi, 
potworzyły się w nich liczne osady żydowskie, złożone 
z emigrantów lwowskich lub przemyskich. Jasnem jest 
tedy, że ci koloniści, osiadający po jednej lub kilka ro- 
dzin razem, uznawali i nadal władzę rabina lwowskiego, 
kompetencyę kahału i t. p., zjeżdżali na uroczyste święta 
do Lwowa, tutaj chowali swoich zmarłych i tutaj zała- 
twiali potrzeby swego sumienia. Słusznem tedy było, 
by korzystając z dobrodziejstw gminy macierzystej, ko- 

' Buber: Kirja Nisgaba, str. 81—120. 

* Schorr: Organizacya, str. 44, Żydzi w Przemyśla, str. 141, 
Nr. 70. 

' Rassko Jewrejski Archiw, str. 96, Nr. 70 i dalsze. 

« np. Jakób Żółw werbnje chłopów do Firlejówki, C. L. 884, 
pg. 2098—9, 17/2 1684. 


2S2 

loniści opłacali podatki na pokrycie potrzeb gminnych. Te 
datki opłacało się jużto w natundiach, jużto w pieniądzach. 

Wspólny rabin, sąd, a szczególnie cmentarz, były 
najsilniejszą spójnią między gminą macierzystą a filiami ^ 
a popierało ją usilnie państwo ze względów fiskal- 
nych, nie mogąc z każdym Żydem, lub z poszczególnemi 
grupkami, porozrzucanemi po wsiach i miasteczkach, 
osobno pertraktować. 

Z tych powodów stawał się stosunek wzajemny 
miasteczek do miasta centralnego co raz to regulamiej- 
szym, a że zazwyczaj miasteczka nigdy się tak nie rozwi- 
jały, by mogły konkurować ze Lwowem, dlatego też 
gminy żydowskie nie mogły się tak wzmódz by się od- 
ważyć na zerwanie więzów łączących je z kahałem 
lwowskim. Z końcem XVI i początkiem XVII w. wy- 
tworzyła się stała norma obowiązująca prawie do końca 
Rpltej. Przypatrzmy się jej bliżej i to na przykładzie; 
stosunek Żółkwi do Lwowa znany nam w najdro- 
bniejszych szczegółach może posłużyć jako typ. Gdy 
Żółkiew założono, nie było w niej udzielnego kahału 
ani rabina; Żydzi żółkiewscy podlegali wprost rabinowi 
i kahałowi lwowskiemu. W r. 1620 konstytuuje się ka- 
bał w Żółkwi i wówczas normuje się stosunek kahału 
żółkiewskiego do lwowskiego. 

Stosunek przykahałków do kahału ziemskiego. 

Kabał centralny lub ziemski ma nazwę: ^Haali- 
fim raszej umanhigej mdina, umanhagej khila 
kdosza Lwów = Wielmożni naczelnicy i kie- 

* Jeszcze za bardzo dawnych czasów, Żydzi do gmin głównych 
wozili swych zmarłych, gdyż tylko tam były cmentarze; świadczy 
o tem bodaj po części § ze statutu Bolesławo wskiego: „Żydzi od 
przewozu umarłych nic nie płacą*^ (Gumplowioz, str. 8; 
Maciejowski, Żydzi w Polsce, str. 28. 


2S3 


Ryc. 56. 

Trzy pomniki cmentarne. 

(Pomnik Halevy'e^ z XVII w., Ornsteina i Abr. Kohna z XIX w.)- 

rownicy ziemi i kierownicy świętej gminy 
lwowskiej", w aktach polskich zwą się starsi 
ziemscy \ 

Jak widzimy z podwójnej nazwy wchodzili w skład 


> maS p'p 'rn:o: n:non ^rn^oi 'wn. B u b e r: Klrja Nisgaba, 
r. 84, 85 i inne. 


254 

tego wydziału: członkowie kahałów lwowskich oraz re- 
prezentanci kahałów prowincyonalnych; lecz tymi 
zastępcami byli również lwowianie, a prowin- 
cya, w sprawach jej dobra dotyczących, żadnego nie 
miała głosu. Wynika to jasno z ustawicznych skarg przy- 
kahałków na ucisk i nieuwzględnianie ich interesów, 
oraz z wyraźnego brzmienia § 2 porządku Matczyńskiego 
z r. 1692^ który orzeka: 

„Jako to tedy obwarowawszy, ciż obydwóch 
Zborów starsi elekcyą swoją na starszeństwo, podług 
czasu, zwyczaju i punktów swoich bez wszelkiej prze- 
szkody tak mojej, jako i IM. pana podwojewodzego, obie- 
rać zgodnie sine quacunque propedictione mają, podług 
ich prawi zwyczajów. Którzy obrani starsi. Żydów 
tak tutejszych miejskich lwowskich i przed- 
miejskich, jako całego województwa ruskiego 
obywatelów, według starych i dawnych zwy- 
czajów, praw i porządków swoich, sądzić wier- 
nie i sprawiedliwie będą powinni *". 

Również urywek z § 21 porządku wojewody Czar- 
toryskiego z końca XVIII w. (1771) * zawiera historyczną 
reminiscencyę z naszych czasów: „A że przed laty, podczas 
gdy lwowscy bywali corocznie starszymi ziemskimi wy- 
brani i t. p". To wszystko wskazuje, że „Ziemstwo" 
stanowiły oba Kabały lwowskie in corpore, 
lub wydział z obu Kahałów wybrany — pro- 
wincya udziału nie miałaś 

Uchwały Kahału ziemskiego wpisywało się do oso- 
bnego pinaksu  we  Lwowie,  a ztąd  przepisywano je 

* C. L. 478, pg. 648, drukowany uSchorra w Organizacji, 
gtr. 87, oraz u Pazdry w Organizacyi, str. 176 i dalsze. 

* Pazdro: Organizaoya Nr. 15. 

* Skład Kahału centralnego i sposób wyboru obacz w roE- 
dziale XII pod osobnym tytułem. 


255 

{lub rozsyłano w odpisach) do pinaksów prowincyonal- 
nych. W pinaksie żółkiewskim są wszystkie tego rodzaju 
zapiski opatrzone klauzulą: „Odpisane litera w literę 
z oryginału kierowników świętej Gminy Lwowa w po- 
łączeniu z przełożonym sądu^'^ (rabinem). 

Statut organizacyjny kahału żółkiewskie- 
go orzeka: 

§ 4. Żadnemu człowiekowi (scilicet Żydowi) nie 
wolno osiąść tutaj (w Żółkwi) bez wiedzy seniorów 
i boni viri miasta i to za wiedzą 5 znanych obywateli 
miejskich. Seniorowie i boni viri żółkiewscy mają 
o tem uwiadomić Kabał lwowski, podług brzmie- 
nia pisma kierowników lwowskich. Odpowiedzialnym 
za to będzie senior miesięczny pod karą 5 złp. na bu- 
dowę synagogi. 

W kilka lat mamy nową uchwałę (Pinaks, str. 140, 
Nr. 2), „W sprawie wydatków kahalnych uchwaliliśmy, 
że nie wolno seniorom (Żółkwi) uchwalać nowych po- 
datków, póki nie złożyli sprawiedliwego rachunku z da- 
wnego poboru", oto słowa kierowników ziemi i kiero- 
wników Św. gminy Lwowa (r. 1624). 

Uchwała z r. 1630 nakazuje Żydom żółkiewskim, 
gdzie i jak mają kupować i sprzedawać wódkę. 

Uchwała z r. 1626 (Pinaks Żółkwi, str. 143, Nr. 3, 
Buber) ustanawia w Żółkwi rabina, wraz z koUegium 
sędziowskiem i porucza mu rozsądzanie wszelkich spo- 
rów do 100 złp., zakazując zarazem mieszkańcom Żółkwi 
udawać się do sądów lwowskich. Grzywna za to prze- 
kroczenie wynosiła 50 czerw. zł. w połowie na od- 
budowanie synagogi przedmiejskiej we Lwo- 
wie *, a w połowie na wybudowanie synagogi w Żółkwi. 

1 Baber: Eirja Nisgaba, str. 84 i inne. 
* Vide rozdidał X, etr, 220. 


256 

W sprawach nad 100 zł. konkurowały ze sobą: sąd 
żółkiewski z sądem lwowskim, który był dla pierwszego 
wyższą instancyą. 

W r. 1624 układa się kabał żółkiewski z Aronem 
Moszkowiczem, tamtejszym mieszkańcem, o wieczystą 
dzierżawę domu jego na modlitewnie. Dzieje się to przed 
kahałem centralnym i wpisuje się to do pinaksu lwow- 
skiego. 

Ucbwała z lat czterdziestych orzeka, że trzej dele- 
gaci kahału lwowskiego mają rozstrzygnąć spór między 
mieszkańcami Żółkwi o miejsca w nowowybudowanej 
synagodze żółkiewskiej (Buber, str. 88, Nr. 7). Uchwała 
z tych samych lat orzeka, że należy w Żółkwi założyć 
Jeszibę, jeśli będzie 40 osiadłych obywateli. 

Regulamin wyborów kahalnych pochodzi również 
z tych lat (Pinaks, str. 38—44 = Buber, str. 92, Nr. 10) 
i ma napis: Postanowienie, jakie uchwalili wielcy lu- 
minarze rabini Lwowa i okręgu łącznie z rabinem 
HiUelem M t. d. 

Dla władzy państwowej ważną była— jak się już po- 
wiedziało—ta okoliczność, że przykahałki płaciły wszelkie 
daniny państwowe za pośrednictwem kahału centralnego. 

I tak — że tylko jeden przytoczę dokument — 
w r. 1510 poleca Zygmunt I Żydom buseckim, by rok- 
rocznie wypłacali na ręce seniorów lwowskich 20 zł., 
aby ci wraz ze swymi pieniądzmi je należycie odda- 
wali ^ Dnia 17/2 1518, zniża król tę sumę z 20 zł. 
(w złocie) na 20 złp. ^. 

^ Hillel Izakowicz, naozelnik sąda i wielki sędzia om. 13 Nisan 
5402 = 1642 (Baber: Ansze Szem, str. 60, Nr. 148). 

• Rnssko-Jewr.-Arcli. Tom lU, Nr. 70. ... at singolis annis 
Jadaeis leop. senioribns in maniis 20 flr. aareos deponent, nt iidem 
Jadaei seniores cnm Buis pecnnlia de eifidem respondeant. 

» ibid. Nr. 102. 


257 

Mniej więcej określa stosunek kahału do przyka- 
hałków w ogólności dekret Władysława IV dany Żydom 
przemyskim ^ : 

„Parafie do nich należące do pogrzebu i nabożeń- 
stwa tak publicznego jak i prywatnego vulgo w szkółce 
podatków pewnych tak od umarłych jako też i inne 
z dawien dawna służące... teraz potwierdzamy i rozka- 
zujemy aby te parafie do miasta... należały... umarłych 
tam chowali i obrządki tam w bóżnicy przemyskiej od- 
prawiali, podatki tam dawali, jabłka rajskie 
wedle zwyczaju od nich brali, doktorów czyli 
rabinów... płacili, od sądów appelacye do tegoż rabina 
zakładali...'' 

0 ile możemy wnioskować ze wszystkich tu da- 
nych, to gmina centralna, a taką tworzył Lwów, ma- 
jący pod sobą zupełnie zorganizowane kabały, nie miała 
takiej ścisłej ingerencyi w sprawy przykahałków jak 
Przemyśl; w obwodzie przemyskim bowiem nie było 
wówczas ani jednego zorganizowanego kahału, gdyż — 
jak widzimy — wszystkich zmarłych z całej okolicy 
chowano w Przemyślu; widocznem jest tedy, że nigdzie 
nie było żydowskiego cmentarza. 

Polegała tedy ta zwierzchność Lwowa li tylko na 
kontroli rachunków gminnych, na .pewnych daninach, 
reprezentacyi na zjeździe 4 ziem, a szczególnie na pe- 
wnych prerogatywach handlowych na korzyść gminy 
centralnej. 

1 tak np. widzimy, że przykahałkom nie wolno ja- 
błek rajskich dowolnie kupować, lecz muszą je nabywać 
w gminie głównej, Żydom żółkiewskim nie wolno było 


» Schorr: Żydzi w Przemyślu, Nr. 70, (str. 141^2), (16/4 1638). 

Żydsi Iwowtoy. 17 


258 

sprzedawać we Lwowie wódki Chrześcijanom, lecz tylko 
Żydom i to pod klątwą^. 

Z protestacyi szewców Felgiera i Kreczmera ' (23/5 
1620) dowiadujemy się, że kahał lwowski uchwalił: 
„tajemną między sobą radę i winę srogą na wszystkie 
Żydy swoje tuteczne i przychodnie ukrainne i w okoli- 
czności, aby, gdyby który Żyd towar jaki, a mianowicie 
surowe skóry kozłowe, cielęce, wołowe i insze rzeczy 
do miasta na skład abo na sprzedaż przyniósł, tedy żeby 
ich żadnemu rzemieślnikowi ani katolikowi ani Ormia- 
ninowi nie przedawał, ażby ich któremukolwiek Żydowi 
obywatelowi lwowskiemu on Żyd gość i kupiec zaprze- 
dał". Kara wynosiła 20 złp. Żydzi okoliczni chcąc osią- 
gnąć lepszą cenę i nie wpaść w ręce lwowskich Żydów, 
sprzedawali w karczmach za rogatkami ^ 

Wprawdzie czytamy w pinaksie żółkiewskim^, że 
Żydom lwowskim nie wolno tworzyć zmów handlowych, 
ale było to — o ile się zdaje — tylko na papierze. 


Funkcye duchowne spełniał kahał przez swoich 
rabinów, sądowe zaś przez osobne kollegia sędziowskie, 
jednej i drugiej kwestyi poświęcimy osobne rozdziały, 
a teraz przejdziemy do sposobu wyboru zwierzchności 
gminnej. 


> Buber: Kirja NiBgaba, Nr. 2, (str. 85). 
» C. L. 373, pg. 1947-9, Nr. mat 69. 

* ut sapra; w tym W3rpadka targ^ dobito w Sokolnikach. 

* 8tr. 84. 


XII. 
Porządek wyboru zwierzchności. 

Statut kahalny.  Zmiany w nim  poczynione.  Wybór Kahału ziem- 
skiego. Oligarchia i reakcya przeciw niej. 

Porządek wyboru gminy lwowskiej, oraz wszelkich 
przykahałków, zachowany jest w ekscerpcie w pinaksie 
żółkiewskim ^ 

Pochodzi on z lat 30-tych — do 40-tych XVII wieku, 
gdyż został ułożony wspólnie z rabinem Hillelem (który 
umarł w r. 1642) i zawiera przeszło trzydzieści rozdzia- 
łów; nie wszystkie atoli odnoszą się do wyborów. 

Podamy tutaj treść statutu lwowskiego i porównamy 
go z krakowskim. 

Wybór Kahału miejskiego lub przedmiejskiego. 

1. Wybory odbywają się ściśle i zawsze w pierwszy 
dzień wolnych świąt Pasach (Wielkiejnocy), t. j. 17 ni- 
san każdego roku (§ d). 

Nawet za zgodą wszystkich nie wolno opóźnić ter- 
minu wyborów, chyba, że — co nie daj Boże — jakieś 
nieszczęście (zaraza, wojna) będzie na przeszkodzie; wów- 
czas o terminie ma rozstrzygnąć rabin (§ 10). 

> Str. 88 — 44: Bnber: Kirja NiBgaba, str. 92, Nr. 10. 


260 

Do udziału w wyborach, tak z prawem czynnem, 
jak i biernem, są dopuszczeni wszyscy, którzy opła- 
cili w całości podatek kahalny za ostatni rok urzędo- 
wania; wolno atoli w niemożności płacenia dać za- 
staw wiernikowi (§ 5). Podatek płacili tylko pose- 
syonaci. 

2. Na dniu wyborów, bezpośrednio przed nimi, 
zgromadzą się wszyscy kahalnicy (senior, boni viri i rada) 
w domu rabina (w Krakowie nie ma oznaczonego miej- 
sca) i ten zobowiąże ich pod grozą klątw zakonu do su- 
miennego przeprowadzenia wyborów, bez względu na 
prywatną korzyść (§ 9). 

Następnie wkładano do 3 urn imiona wszystkich 
osób uprawnionych do wyboru. § 4: określa inty tulący ę 
wyborców na kartkach wyborczych; tytuł „morejnu" = 
„nasz nauczycier dopisywano i dodawano w życiu po- 
tocznem tylko tym osobom, które starym zwyczajem na 
dniu swego ślubu wyłożyły traktat z dzieła „Arba Tu- 
rim* i nadal w synagodze „się uczą" lub utrzymują dom 
nauki K 

Z tych trzech urn wyciągali „szkolnicy" 5 kartek, 
czyli losowali 5 wyborców; nie wolno wybranym było 
być w kolligacyi, chyba w piątym stopniu pokrewień- 
stwa; lecz jeśli się okazało, że z pewnej rodziny było 
już dwóch członków (n. b. w 5-tym stopniu spokre- 
wnionych), musiał być trzeci wyborca koniecznie z obcej 
rodziny (Ś 11). Z dwóch wybranych krewnych drugi 
ustępuje (statut krakowski). 


^ Odnosi 8iQ to do zwyczaja Jeszcze dziś wśród Żydów utrzy- 
mywanego, ie ka^y wykształcony co dzień godzin- lab dwie spędza 
w synagodze na studyowaniu talmudn; zajęci w dzień pracą zawo- 
dową, czynią to w domu u siebie w nocy. 


261 

Tych 5 wyborców przysięgało i wybie- 
rało całą zwierzchność  kahalną^ 

(W Krakowie losowano 9 prawyl)orc6w, ci dopiero 
wybierali 5 wyborców, a ci wybierali zwierzchność. — 
Wettstein Quellenschr., str. 10, Schorr Organ.,  str. 25). 

Tych 5 wyborców zamykano w osobnym pokoju, 
a seniorat poprzedni miał obowiązek postawienia na 
straży człowieka wiarygodnego, któryby nikogo nie wpu- 
szczał, ani nie wypuszczał; nawet członkom rodzin wy- 
ł>orców wstęp do nich był wzbroniony; straż czuweia 
nawet  całą noc, aż do ogłoszenia ostatecznego wyniku 

a 14). 

Osoby, któreby groźbą lub w inny sposób chciały 
wpłynąć na wyborców, zostaną wyklęte, (imiona ich wpi- 
sze się do pinaksu) i na zawsze stracą prawo ubiegania 
się o wszelkie godności kahalne (§ 15). 

Wyborca, dający się przekupić przez wybranego, 
ma być ukarany należycie i na 6 lat pozbawiony czyn- 
nego i biernego prawa wyborczego; imię jego wpisze 
się do pinaksu (§ 16). 

Wyborcy mają wybrać na urzędy kahalne ludzi 
światłych, mogących zastępować interesy gminy (§ 17). 

Wyborcom nie wolno dla siebie zagarnąć 5 man- 
datów kahalnych; najwyżej 2 godności mogą dla siebie 
zarezerwować i to pod dwoma warunkami: 1) by dwaj 
z pośród wyborców na godność kahalną wybrani nie byli 
homines no vi, lecz tacy, którzy już raz zasiadali czyto 
w senioracie, czy w innem ciele kahalnem, 2) przynaj- 
mniej 4 głosy (ze swoim) musiał mieć wyborca za sobą. 
piąty mógł być przeciwny lub obojętny (§ 13). 


* O ile wynika z dekretu sąda podwojewodzińskiego z 1 lipca 
1767 (Pazdro: Organizacja, Nr. 65), mógł wyborcą zostać tylko ten, 
który był od 10 lat posessyonatem i punktualnie płactt podatki. 


262 

Spokrewnieni w pierwszym stopniu (ascendens cum 
descendente), nie mogli być wybrani do jednego kolie- 
gium; jeden mógł atoli zostać seniorem, a drugi bonus 
yir. Jeśli atoli z jednej  rodziny wybrano w ten sposób 

2 spokrewnionych w pierwszym stopniu (wzgl. w 2), 
to z drugiej wolno było wybrać krewnych tylko w 2 
wzgl. w 3 stopniu (§ 18). 

Oto ilość wybranych; 

10 kierowników:  4 seniorów (jak  w Krakowie^), 

3 boni viri (w Kr. 5) i 3 kahalników (zdaje się, że tak 
mało było  tylko w Żółkwi,  bo w Krakowie  było 14), 

(§ 19). 

12 sędziów, po 4 dla każdego kollegium* (jak 
w Krakowie, § 23). 

4 gabbaim (w Krakowie 5). W Krakowie wybierano 
natomiast 3 kontrolorów, we Lwowie (i przykahał- 
kach?) kontrolorów obierał (lub zatwierdzał?) wybrany 
kabał pośrednio, wyznaczając 3 mężów, którzy mieli 
wybrać wiernika i kontrolorów (§§ 3 i 4). 

W zakresie władzy są równi boni viri seniorom, 
tylko, że ostatni altemują się na krześle prezydenckiem 
(= senior mensis, § 19). 

Z chwilą wrzucenia wszystkich kartek do 3 urn 
muszą dawni przełożeni natychmiast się oddalić, od- 
dawszy tylko 5 kartek z imionami wyborców rabinowi; 
kartek innych wyborców seniorom oglądać nie wolno; 
przeczytanie imion i wezwanie wyborców wylosowanych 
należy do rabina i kontrolującego wiernika (§§ 29 i 30). 

Z oficyalnem ogłoszeniem rezultatu czekano do 
pierwszego dnia po Wielkanocy; tego dnia dawny ka- 
bał zbierał się u rabina i wybierał męża, znającego do- 


* Schorr podał mylnie 5. Organizacja, str. 25. 
> Eonsfytacye duchowne w dekrecie z r. 1726. 


263 

brze stosunki rodzinne w mieście, by zbadał stopień 
pokrewieństwa między nowoobranymi (§ 28). 

W Krakowie musiano jeszcze czekać 14 dni lub 
nawet więcej z instalacyą nowego kahału, zanim otrzy- 
mano potwierdzenie wyborów ze strony władzy ^ i przez 
ten czas urzędował stary kabał; we Lwowie musiano 
zrazu także tak postępować, gdyż § 5 dekretu Zygmunta 
Augusta, danego Żydom lwowskim w r. 1569' opiewa: 

« Starszych Żydów nie ma nikt inszy wybierać, je- 
dno pospólstwo żydowskie, które wybrawszy między 
sobą, stawić je mają przed wojewodę swego, 
który ich wybranie potwierdzić ma**. 

Wojewoda Golski zrzekł się atoli na stałe tego 
prawa: § 3 porządku przez niego danego wyraźnie orzeka, 
że: „Starszych żydowskich tak z miasta, jako i z przed- 
mieścia, pospólstwo obierać mają, do czego urząd 
wojewody nie ma należeć, ani przeszkadzać^ 

Od tego czasu sam wybór był wystarczający; dla- 
tego natychmiast po Wielkiej nocy gromadzili się daw- 
niejsi i nowoobrani kahalnicy u rabina, lub w bóżnicy 
i tutaj nowoobrani składali przysięgę na ścisłe prze- 
strzeganie prawa mojżeszowego i strzeżenie przywilejów 
gminy. 

Natychmiast oddawali im dawniejsi cdonkowie 
księgi gminne (pinaksy), klucze od kasy i t. p., a no- 
woobrani konstytuowali się natychmiast, wybierali z po- 
śród siebie wydziały i komisye i obejmowali urzędowa- 
nie (§ 22). 


' Wettst.: Qaelleiischr., str. 9, u Schorra: Org., tir. 25. 

» Scłlorr: Org., Nr. 1. 

* Statut Golflkiego, Nr. mat. 50. 


264 

Wybór Kahału ziemskiego. 

Podaliśmy sposób wybierania poszczególnych ka- 
batów, powinniśmy się zastanowić nad tern, w jaki 
sposób wybierano Kabał ziemski. 

Otóż do tego brak nam zupełnie danych, byśmy 
coś stanowczego powiedzieć mogli. Gdyby było wolno 
użyć redukcyi historycznej, wówczas jeden dekret sądu 
podwojewodziAskiego ^ rozświetliłby nam choć w części 
tę sprawę. 

Oto według „ustaw i konstytucyi synagogi żydow- 
skiej, dekretami urzędu swego (podwojewodziAskiego), 
in antę po kilkakrotnie utwierdzonych i umo- 
cnionych" wybierały obie społeczności po równej ilości 
elektorów — w tym wypadku po czterech — „z ludzi 
tak w mieście, jako i na przedmieściu, dziesięcioletnią 
posessyą i punktualnem podatku wypłacaniem szcz}'cą- 
cych się**. Ci elektorowie wskazywali członków Kahału 
ziemskiego. 

W składzie Kahału ziemskiego odróżnia pomieniony 
dekret : Burmistrza, ławników, rachmistrzów i seniorów. 
Ilu było członków w Kabale ziemskim trudno katego- 
rjTznie orzec. Jeśli burmistrze i seniorowie są tem sa- 
mem, to bvło: 

4 burmistrzów (raszini), 

4 ławników (towim =: boni viri), 

? rachmistrzów (gabbaim = szafarze). 

W każdym razie tylko Lwowianie zasiadali w lej 
korporapyi, stanowiącej o losie Żydów całej ziemi. 


Jeśli się zastanowimy nad tendencyą statutu,  zro- 
zumiemy natychmiast, że chodziło o to, by nie tworzyć 

» D. 1/7 1767, vłde Pazdro: Organizaoya, Nr. 67. 


265 

rządów oligarchicznych w gminie, lecz, by jak najwię- 
ksza ilość członków gminy mogła na przemian brać 
udział w życiu publicznem. Do tego odnoszą się owe 
kombinacye o wyborach i prawyborach, przepisy o nie- 
przekraczalnym terminie wyborów, o stopniach pokre- 
wieństwa, obowiązek strzeżenia lokalu wyborczego, zo- 
bowiązanie się dawnej zwierzchności do sumiennego 
przeprowadzenia wyborów, umożliwienie jak najwię- 
kszej ilości obywateli wzięcia udziału w wyborach, 
przez przyjmowanie zastawów za nieopłacone podatki 
i t. d. i t. d. Lecz to wszystko nie pomagało. Dziwny 
system wskazywania przez 5 wybranych, kto ma po- 
siąść urząd kahalny, nie prowadził do celu, gdyż za- 
zwyczaj byli członkami senioratu i boniviratu najbogatsi 
i najbardziej wpływowi obywatele, mający kolligacye 
wszędzie i dzierżący w ręku ekonomiczny ster mia- 
sta i okolicy (Izak Nachmanowicz, Nachman Izakowicz 
i inni). Ktokolwiek tedy losem został obrany wyborcą, 
nie mógł się oprzeć powadze i wpływowi dotychczaso- 
wych kahalników i wskazywał zazwyczaj na tych sa- 
mych, którzy dotychczas stali u steru rządów. 

Równolegle z opozycyą « pospolitego człowieka** 
wśród mieszczan lwowskich, wyłania się opozycyą 
wśród Żydów ; owocem jej i skutkiem jest ustanowienie 
wiernika-trybuna dla kontroli seniorów. 

1 emu to wiernikowi użyczono prawo kontroli wy- 
borów, czuwania nad wyborcami, ustanowienia straży itp. 

Lecz i to nie wiele pomogło, bo jeśli nawet pra- 
wybory przeprowadzono uczciwie, wyborcy nie mięli 
nigdy odwagi do usunięcia dotychczasowych seniorów 
i nominowali każdego roku tych samych^. 

* w XVin w. znachodzimy nonn^, ie kto był przez trzy lata 
•tenzym, musi co najmniej przez rok wakować. ManifeA z 18/4 1767. 
Pazdro: Organizacya, Nr. 68. 


Rządy pewnych rodzin trwały zazwyczaj tak długo, 
dopóki się l>ogactwo w tych rodzinach utrzymywało ^, 
z zuł)Ożeniem dotyczącej rodziny usuwa się ona sama 
od rządów kahalnych, zajęta własnemi sprawami i ustę- 
puje miejsca ludziom i rodom nowym, w międzyczasie 
wzbogaconym. 

Zawsze atoli przez cały ciąg wieku XVI i XVII 
dbano o to, by kandydat był obznajomiony z prawem 
talmudycznem, t. j. by w młodości wiele lat strawił na 
tej nauce. On musiał być „Ein Lerner*", musiał pocho- 
dzić z rodziny w owych czasach „za lepszą** uważanej, 
oraz być bogatym i wpływowym (persona grata) u urzę- 
dników rządowych i konsulów. Pochodzenie z ro- 
dziny rabinackiej, skoligacenie z nią, lub utrzymywanie 
w swym domu zięcia rabina, sędziego lub nauczyciela 
talmudu, wraz z szeregiem uczniów (Jesziba) stanowiło 
wielką prerogatywę w staraniu się o mandat kahalny *. 


^ Według Nr. 64, w „Organizacyi" Pazdr j: „podlog dawnego 
zwyczaju, arendarze pensy! i podpensyi podwojewodzińskie] bywali 
zawsze obierani starszymi kabalnymi**. 

> W Nr. 2 „Dodatków"' zestawiliśmy listy kahalników z róinych 
lat, o iletoy Je znaleźli w aktach owego czasn. 


XIII. 
Rabinat 

Wst^p. Babin a Eahal. Bozwój historyczny. Gminy i parafie. Dekret 

Zygmunta  Augusta.  Konneksye  rabinów.  Eonstytucye duchowne. 

Pobory rabinów gminnych i ziemskich. Babin wobec chazaki kahahi. 

„Bosz jesziba". Klątwa. Wybór rabina. 

Kilkakrotnie poruszyliśmy sprawy rabinów Iwow- 
wskich, jużto gdyśmy omawiali wpływ i znaczenie par- 
nasa, jużto na innem miejscu, lecz nie mogliśmy okre- 
ślić praw i obowiązków rabina, nie poznawszy wprzód 
organizacyi kahału lwowskiego. 

Otóż jest zupełnie jasnem, że dwie gminy lwowskie 
miały dwóch rabinów, z których każdy był przełożonym 
swego sądu rabinackiego (o tem w rozdziale XrV) i nosił 
tytuł: „Morę cedek*", lub „Magid meszarim*", t. j. nau- 
czyciel prawa, lub rzecznik uczciwych, czyli pokrótce 
^Magid**, rzecznik. Każdy „Magid*" urzęduje przy swej 
„szkole**, rządzi w swej gminie niepodzielnie, dozoruje 
czystości religijnej, kontroluje szkoły, baczy na poboż- 
ność powierzonych sobie owieczek, przeprowadza z wier- 
nikiem każdorazowe wybory, a przy tem wszystkiem 
jest urzędnikiem swojej gminy. Rabini żydowscy nie 
wyłamali się w ciągu dziejów z pod władzy świeckiej, 
nawet  w  Polsce,  gdzie  w  wieku  XVI  i  XVII  kwi- 


268 

tnie wiedza talmudyczna, a na krzesłach rabinackich 
siedzą mężowie o światowej sławie. 

Dziwnem było zaiste stanowisko rabina wobec se- 
niorów swej gminy i zostało takie samo po dzień dzi- 
siejszy. Z jednej strony jest rabin nauczycielem gminy, 
jej sędzią, kaznodzieją, karcącym publicznie w synago- 
dze wady i przekroczenia swych owieczek, a więc i se- 
niorów, rabin ma w ręku straszną broń średnich wie- 
ków, t. j. klątwę, lecz ten sam rabin jest urzędnikiem 
swych seniorów, płaca jego od nich zależy, los jego 
w ich ręku, a klątwy, nie wolno mu rzucać na nikogo, 
jak tylko z polecenia seniorów. 

W statucie lwowskim (żółkiewskim) w tytule: 
„W sprawie rabina *" (§ 31 ustawy konkursowej, uchwa- 
lonej na sejmie żydowskim w r. 1624 ^), jest wyraźny 
zakaz rzucania klątwy przez rabina ł>ez pozwolenia ka- 
hału; krakowski pinaks jeszcze wyraźniej to orzeka 
w następujący sposób; „Nie wolno rabinowi, ani rabi- 
nom, bez wiedzy i woli seniorów i boni viri rzucać 
U^twy, ani na mężczyznę, ani na kobietę, ani jawnie, 
ani skrycie, ani pisemnie, ani ustnie, ani na poszczególne 
osoby, ani na ogół i to pod karą 3 złp.** 

Jeśli magidzi, czyli rabini gminni, podlegali swym 
kabałom, to rabin ziemski, szef obu rabinów gminnych, 
był w tym samym stosunku do kahału ziemskiego. 
Tento rabin ziemski ma pod względem duchownym ju- 
rysdykcyę nad wszystkimi rabinami przykahałków lwow- 
skich i obu gmin lwowskich, jego sąd stanowi wyższą 
(apellacyjną) instancyę dla w}Toków rabinów gminnych, 
on jest najwyższym rzecznikiem w sprawach ducho- 
wnych (rycina 65). 


^ Bnber: Ausze Szem, str. 225. 


270 

Z końcem XVI wieku (wedle Bubera ^ 1580, wedle 
Cary* 1599) wobec wielkiej liczby spraw, dzieli kabał 
ziemski godność rabina ziemskiego między dwie osoby ; 
wraz z godnością podzielono i okręg lwowski. Jeden 
rabin mieszka w mieście i rządzi mniejszą częścią okręgu, 
drugi zaś mieszka na przedmieściu i rządzi większą czę- 
ścią okręgu. Pierwszy pieczętuje się S^am aisS ppa n^vnn 
= władający (spoczywający) w świętej gminie lwowskiej 
i okręgu, drugi zaś pisze na dokumentach a^sS h^:z niuin 
władający okręgiem lwowskim. 

Wskutek tego podziału rabini ziemscy stracili wiele 
ze swej dotychczasowej władzy i zeszli faktycznie na 
stanowisko magidów z tą różnicą, że mieli sprawy przy- 
kahałków ; magidzi zaś stracili prawie zupełnie funkcye 
rabinackie i zeszli na przewodniczących swoich koUe- 
giów sędziowskich, oraz często na przełożonych szkół 
talmudycznych. 

Ten stan przetrwał prawie do końca XVII wieku, 
w którymto czasie widzimy jednego rabina ziemskiego 
i 1 gminnego ^ a więc nową organizacyę. 

W naszych czasach (XVI/XVII w.) jest tedy władza 
rabinów ziemskich terytoryalnie podzieloną, lecz nie 
możemy dla braku danych podać, na jakie przykahałki 


* Buber: Ansze Szem, wstęp, str. XIII. 
^ Geschichte, str. 116. 

* Dzid są również 2 rabini, z których jeden zwie się ,,przed- 
miejski^, drugi zaś „miejski^. Z porządku hierarchicznego miejski 
rabin, posiadający swe osobne kollegium duchowne, jest niższym. 
Z zacieraniem się różnic topograficznych, nikną różnice terytoryalne, 
lecz u ludności ortodoks3rjnej trądy cy a miasta i przedmieścia została 
do dzisiaj. Już z końcem XVII wieku zanikli dawni 2 rabini gminni, 
a został 1 ziemski i 1 gminny (prefekt), którzy alternatywnie przez 
8 lata mieszkali w mieście i na przedmieściu (Pazdro: Organizacya, 
Nr. 18—14). 


271 

się rozciągała władza jednego, a na jakie, drugiego; 
tyle tylko muszę na tern miejscu zaznaczyć, że ilekroć 
mowa o rabinie lwowskim, ma się na myśli rabina 
ziemskiego, a nie gminnego; to samo dotyczy czasu, 
w którym urząd ten był zjednoczony, jakoteż kiedy było 
dwóch ziemskich rabinów. 

Lecz nie tylko w obrębie jednego ziemstwa istniał 
podział, lecz granice były przeprowadzone między po- 
szczególnemi ziemstwami. Często atoli mieszają się ra- 
bini (ziemscy) do spraw nie swej dyecezyi (lub jak 
w aktach polskich się określa, do spraw nie swojej 
parafii). Wskutek tego powstają sprzeczki i spor}' 
kompetencyjne, wzajemne wyklinania i t. p. By temu 
zapobiedz, wydaje Zygmunt August na dniu 14 sierpnia 
1551 r. dekret do kahałów: krakowskiego, poznańskiego, 
lubelskiego, lwowskiego i chełmskiego, w którym 
zakazuje pod karą 1000 czerwonych złp. na skarb kró- 
lewski, 100 złp. na właściwego wojewodę i 100 złp. na 
właściwego starostę, mieszania się w sprawy obcej 
parafii, oraz rzucania klątwy przez rabina na kogoś 
z obcej parafii. Ekskomunikowany ma prawo żądania 
ukarania winnego rabina i winnych seniorów od rabina 
i seniorów owej parafii, do której rabin rzucający klą- 
twę i senior, który ją rzucić polecił, należą \ czyli in- 
nemi słowy: kahał ekskomunikującego jest odpowie- 
dzialny za czyn swego członka i urzędnika. 

Nie wiele pomógł ten zakaz i dlatego sejm żydow- 
ski w Tyszwicy znów to samo powtarza, a statut 
krakowski z końca XVI w. znów powtarza ten zakaz 
w najkategoryczniejszej formie^. 


• Russko-Jewrejski-Archiw., Tom HI, Nr. 154, str. 206—7. 

* Wettstein* Qaelleii8chriften str. 19. 


272 

Stanowisko rabina w gminie i jego wpływ zależaty 
od jego osobistego taktu, jego uczoności, a szczególnie 
jego konneksyi z rodzinami potentatów kahalnych. Córki 
rabina robiły najlepsze partye, a synowie jego — o ile 
pracowali nad talmudem — żenili się z najbogatszemi 
pannami w gminie. 

Majer ben Gedalia z Lublina ma dwóch synów, 
z których starszy: Gedalia jest rabinem w Lublinie, 
młodszy zaś wydaje pośnuertne dzieła ojca; z trzech 
jego zięciów jest jeden (Józef) rabinem gminnym na 
przedmieściu Iwowskiem, drugi (Mardochaj) rabinem 
brzeżańskim. Lecz ten sam Majer (Maharam Lublin) gdy 
się pokłócił z Abrahamem Szrenclem, członkiem kahału, 
musi — jak już wiemy — opuścić Lwów. Jeśli nawet 
nagłe jego usunięcie z krzesła rabinackiego i wyrzucę* 
nie ze Lwowa policzymy w poczet legend, jasno da się 
skonstatować, że wobec seniora i to wpływowego rabin 
ustąpić musiał. 

Przypatrzmy się dalej kolligacyom rabinów. Abra- 
ham Szrencel wróg Majera jest uczniem i bezgranicznym 
czcicielem Jozuego Falka. Falk jest zięciem Izraela Jó- 
zefowicza magnata, i seniora bardzo wpływowego u Żół- 
kiewskich i Pstrokońskich. Tenże Izrael jest szwagrem 
Jakóba Gombrychta i t. d. 

Podaliśmy trochę genealogii dla ilustracyi, lecz za 
daleko by nas to zaprowadziło, gdybyśmy chcieli w ten 
sposób wyczerpać bodaj jedno dziesięciolecie. 

Tyle możemy dodać, że te koligacye były powo- 
dem częstych zatargów i niesnasek między rabinem 
a gminą. Nieuregulowane i żadną normą nie ujęte sto- 
sunki hierarchiczne rabinów, wcale nieokreślona ich 
pragmatyka służbowa prowadziły do częstych nieporo- 
zumień, wyłamywania się rabina z pod władzy kahału, 


273 

arrogowania sobie przez rabinów praw należnych od 
wieków kahałowi i t. p. 

Wskutek tego były kabały zmuszone do spisania 
pragmatyki służbowej dla rabinów gminnych i ziem- 
skich i do przedkładania jej każdemu rabinowi przy 
jego instalacyi. Księga ta miała nazwę: Księga kon- 
stytucyi duchownych i była przez długi czas 
w przechowaniu w aktach kahalnych. Niestety — tak 
jak i inne akta — i ta księga zginęła bezpowrotnie, za- 
chowały się atoli po nasze czasy dziwnym trafem wy- 
imki z tych konstytucyi w dekrecie wojewody ruskiego 
Jał)łonowskiego (20/7 1726) ^ i potwierdzeniu tegoż de- 
kretu przez wojewodę Czartoryskiego (l/l 1752) '. 

Tamże pisze Jabłonowski, że ^ Żydzi kahału i po- 
spólstwa lwowskiego" wnieśli skargę na rabinów, iż 
„przekraczają konstytucye w ich księgach duchownych 
zapisane od antenatów*" te księgi wojewodzie pokazano 
i przetłumaczono z hebrajskiego na polskie, a on po- 
twierdza prawa kahału i poleca by rabini na przyszłość 
„rządzili się wedle tejże księgi i punktów*". 

Mamy tedy przed sobą mutatis mutandis treść księgi 
konstytucyi duchownych zamkniętą w redakcjri Jabło- 
nowskiego w 15 § §, w redakcjri Czartoryskiego zaś 
w 16 § § wraz z kodycylem o 7 § § t. j. w 23 § §. 

Jeśli odliczymy cały szereg § § na rzecz końca XVII 
i początku XVIII wieku •,  otrzymamy z tych konstytu- 


> C. L. 561, pg. 1141, u Schorra: Organłzacya, str. 99, 
u Pazdry: Nr. 13. 

« Acta Yicepalatinalia, I, 418 - 416, u Pazdry Nr. 14 1 Acta 
YicepalatiDalia, HI, 47-49, ibid. Nr. 16. 

3 Kry tery um stanowi tutaj okoliczność, że w XVII w. było 
dwóch rabinów ziemskich, od końca tego wieku do końca RplteJ tylko 
Jeden. 

lyi»l IwowMj. 16 


274 

cyi następujący obraz pragmatyki służbowej 
rabinów lwowskich: 

Rabini ziemscy i rabini gminni otrzymują pomie- 
szkanie w naturze, oraz płacę tygodniową: ziemski 10 złp., 
gminny 8 złp. W tem pomieszkaniu wolno rabinowi 
trzymać jednego żonatego syna, lub córkę z zięciem. 
Sam rabin jest wolny od wszystkich podatków kahal- 
nych i rządowych, datków stałych i dorywczych kon- 
t^bucyi. Jeśli rabin (względnie rabinowa) prowadzi ja- 
kieś interesy, ma opłacać tylko podatek „berdonnowy^^ 
jeśli ma spólnika, musi tenże od swej części opłacać 
wszystkie podatki. Syn rabina żonaty i u niego „na wikcie" 
mieszkający, lub zięć wraz z córką rabina u teścia „na 
wikcie", nie opłacają przez pierwsze 3 lata od wesela 
żadnego podatku, prócz „berdonu" od prowizyi posa- 
gowej. 

Wobec dawniejszych wpływów rabina, wskutek 
koUigacyi, oraz dlatego, że rabin przeprowadza z wier- 
nikiem wybory do kahału i koUegium rabinackiego, nie 
wolno krewnym rabina do czwartego stopnia, a szcze- 
gólnie jego powinowatym starać się o żadną godność, 
czy to w Kabale, czy to w koUegium rabinackiem. 
(O ile nas poucza praktyka, nigdy tej normy nie prze- 
strzegano). 

Rabini ziemscy i gminni mają obowiązek wygła- 
szania 2 kazań rocznie (w sobotę wielką t. j. przed 
Wielkanocą i w sobotę między nowym rokiem a dniem 
pojednania, t. j. w sobotę pokutną), za które mają otrzy- 
mać rabini ziemscy od ziemstwa po 5 talarów, rabini 
gminni od swych kahałów po 2Vt talara. 

Taksę ślubną pobieraną przez rabinów ograniczają 
„konstytucye" na 1 złp. i 18 gr. od każdych 100 złp. 
posagu (a więc 1 grzywnę), od rozwodu należy się rałn- 
nowi złp. 4. 


275 

Rabin otrzymuje równą część z taksy sądowej wraz 
z assesorami, za potwierdzenie zaś wiarygodności pod- 
pisu (legalizacyę) pobiera 4 złp. 

Ponadto niema rabin żadnych dochodów i nie 
wolno mu przyjmować żadnych podarunków od człon- 
ków gminy, ^dyż uważanoby to za przekupstwo; koszta 
uczty, na którą zazwyczaj rabini spraszają po kazaniu, 
powinni opłacić z własnych funduszów. 

Rabin powinien mieć zawsze „ręce czyste", prze- 
prowadzać wybory kahalne sumiennie, a skrutynium 
jawnie, a nie potajemnie, to postępowanie zaleca się ra- 
binowi szczególnie przy wyborze cenzorów (taksarzy); 
przysięgę ma rabin odebrać od każdego cenzora osobno. 

Prócz tych przepisów, podają konstytucye cały sze- 
reg innych, mających na celu zabezpieczenie przewagi 
kahału nad rabinem i warowanie dochodów gminnych. 
I tak, za rozsądzanie spraw kahału z poszczególnymi 
członkami gmin lwowskich lub obcych, rabin nie po- 
biera żadnych taks, ma on żyć z „gospodarzami w zgo- 
dzie, urzędowi być posłusznym"; nie wolno mu pozwo- 
lić na jedzenie mięsa z poza Lwowa przywożonego 
(Szchita chuć = rzeź obca), by nie uszczuplać dochodu 
Kahałów z rytualnej rzeźni; rabinowi nie wolno wydać 
sądowej intromissyi na dom lub plac, mimo, iż prze- 
wodniczy sądowi, dopóki interesowany nie przedłoży 
kwitu,  iż zapłacił do kasy kahalnej należytość chazaki. 

im biedniejsze były kabały, tem bardziej starały 
się ze wszystkiego wyciągać pieniądze, widzimy to na 
ograniczeniach nakładanych na rabina. 

W gminie żydowskiej były od wieków godności— 
tytuły, które nadawał we własnym zakresie rabin lu- 
dziom uczonym; stosownie do uczoności, były tu dwa 
stopnie: Chaber (Chuwer) i Morejnu. By godności tych 
nie spospolitować, ograniczały konstytucye rabina w ten 


276 

sposób, te wolno mu było rozdawać co roku 4 tytuły 
Chaber i 2 Morejnu, pierwsze — ludziom od trzech lat 
żonatym, drugie — od sześciu. Lecz z czasem przybyło 
drugie ograniczenie; nominowany mógł tylko wtedy 
otrzymać pełne prawa od rabina, jeśli się wykazał kwi- 
tem zapłaconej taksy kahalnej. Nawet na ślub nałożyły 
kahały taksę i pod rygorem utraty urzędu zakazały ra- 
binowi dawać ślub temu, który nie opłaci taksy. 

Cały szereg § § w konstytucyach odnosi się do 
funkcyi rabina, jako sędziego, tam podanem jest, ile 
wynosi taksa, ilu ma być sędziów, kiedy i gdzie urzę- 
dują sądy, jakie są połiory assesorów, jak się prowadzi 
akta sądowe i t. p. (Wszystkie te kwestye wyłuszczymy 
w rozdziale o sądownictwie). 

O ile kahały (miejskie) gminne ograniczały swoich 
rabinów, o tyle kabał ziemski ograniczał swoich. W cza- 
sie gdy było dwóch ziemskich rabinów, a w kahale ziem- 
skim zasiadali tylko członkowie obu kahałów lwowskich, 
nie wiele różniły się atrybucye rabinów ziemskich od 
atrybucyi rabinów gminnych ; i jednych i drugich ogra- 
niczały prawa kahałów, a ziemskim nie wolno było nic 
samodzielnie stanowić, nawet dla gmin pozalwowskich. 
Nasuwa się pytanie, czy kahał ziemski, który de facto 
był lwowskim, nie nadużywał wpływu rabina ziemskiego 
na korzyść Lwowa, a szkodę prowincjri? Ileż to docho- 
dów mógł kabałom przynieść zakaz jedzenia mięsa poza 
Lwowem rzniętego — zakaz po dzień dzisiejszy utrzy- 
many? 

Co się tyczy wychowania młodzieży i szkolnictwa, 
to rabin w tej gałęzi nie wiele ma do rozkazu. Rywa- 
lizuje z nim bowiem „rosz hajesziba'\ rektor szkoły tal- 
mudycznej, wyjęty z pod władzy każdoczesnego rabina 
(Np. Rektor szkofy lutielskiej, lub Józef Salomon, rektor 
szkoły lwowskiej — tenże jest atoli zarazem i rabinem 


277 

ziemskim). Rosz jesziba kontroluje szkoły niższe, ma 
obok rabina pierwsze miejsce w synagodze etc. etc. 

W sprawach duchownych i t. zw. rytuału religij- 
nego (koszerne-trefne, mięsne-mleczne, kwestye natury 
małżeńskiej (nie sporne), uregulowanie czasu modlitwy) 
jest rabin samodzielnym, o ile nie konkuruje z komisyą 
kahalną, mającą nadzór nad pobożnością i ścisłem prze- 
strzeganiem ustaw. 

Jedna rzecz była zastrzeżona dla rabina t. j. k 1 ą t w a. 
Choć szafował nią kabał, mógł ją rzucić rabin i li tylko 
jego podpisem zaopatrzony wyrok klątwy mógł ogłosić 
szkolnik w synagodze. Musiał atoli ostrzedz skazanego 
na 2 dni przed ogłoszeniem wyroku, a dopiero gdy ten 
do tego czasu nie ustąpił lub nie poprawił złego czynu, 
mógł ogłosić publicznie klątwę ^ 

Wskutek szafowania klątwą miał kahał nieograni- 
czoną władzę, a rabin musiał często być posłusznem 
narzędziem w rękach seniorów, nawet wbrew swemu 
przekonaniu. Za wszystkie przekroczenia przeciw kaha- 
łowi i jego interesom spotykała przekraczającego klą- 
twa; częstokroć ogłaszano ją z góry in abstracto za ja- 
kiś czyn, jak np. zerwanie spółki handlowej, działanie 
na szkodę Gminy, szczególnie zaś za ubieganie i prze- 
licytowywanie się w interesach, oraz za delatorstwo. 

Podług statutu żółkiewskiego * (a więc i lwow- 
skiego) ogłaszał kantor z rodałem w ręku co kwartał 
klątwę na każdego, który ubiegnie Żyda w handlu 
z Chrześcijaninem i wyrządzi mu tem szkodę. 

Klątwa stanowiła tedy środek represyjny ze strony 
kahału, tem bezprawniejszy, ileże rzucano ją dosyć 
lekkomyślnie za byle co. 

> WettBtein: Dibre Chefec. Rocznik Hameaaef. Kraków, 1902. 
Nr. 7, § 14 (rok 1682). 

* Buber! Kirja NiSRaba, str. 88. 


278 


Hyc. 68. 
Stroje Żydów polskich (z rysanków Kossaka). 


Lecz i Rząd używał często klątwy, ilekroć chciał 
zmusić Żydów do sumiennej opłaty poborów, kontry- 
bucyi i t. p. Wówczas polecał wojewoda wszystkim ra- 
binom swego województwa, by na opornych rzucili 
klątwę. 

Czy w tym wypadku rabin również potrzebował 
pozwolenia swego kahału, czy wystarczał rozkaz woje- 


279 


Ryc. 59. 
Stroje Żydówek polskich (z rysunków Kossaka). 


wody lub podskarbiego,  na to  nie  umiemy odpowie- 
dzieć. 

Nasuwa się cały szereg wątpliwości i niejasności 
dotyczących stosunku rabinów gminnych (lwowskich) 
do siebie, rabinów lwowskich do ziemskich, stosunek 
sędziów kahalnych do swego szefa i t. d., niestety i na 
to dla braku danych również nie umiemy odpowiedzieć. 


280 

Wybór rabinów. 
a) Wybór rabina gminnego. 

Wybór rabinów gminnych (jakoteż kantorów, szkol- 
ników, rzezaków, lekarzy kahalnych) miał raczej chara- 
kter nominacyi, niż faktycznego wyboru. Zbiera się kol- 
legium seniorów (w Żółkwi wraz z boni viri 5) i wy- 
biera z koła najwyżej opodatkowanych na rzecz kahału 
kilku (w Żółkwi 4) ludzi, biegłych w piśmie świętem 
i naukach talmudu, ci zaś bezwzględną większością gło- 
sów wybierają rabina. Obywatelom z poza tego koła 
nie przysługuje prawo unieważnienia tego wyboru, 
również władza państwowa niema tu żadnej ingerencyi '. 

{i 10 porządku Zygmunta Augusta z r. 1569 orzeka : 
że „Wojewoda niemą im dawać doktora nad ich wolę, 
jedno którego oni (Żydzi) sami między sobą wybiorą" * 

W porządkach wojewodzińskich kwestya wyboru 
rabina jest zupełnie pominiętą i dopiero w XVIII wieku 
została unormowaną. 

bj  Wybór rabina (rabinów) ziemskiego. 

Nie wiele mamy szczegółów do wyboru rabinów 
ziemskich, kto go wybierał i w jaki sposób. Najważniej- 
sze pytanie, czy tego rabina wybierały tylko kahał} 
lwowskie, czy również i prowincya w tem miała udział 

W potwierdzeniu ekscepcyi dla doktora (rabina^ 
Salomona we Lwowie (dekret Zygmunta Augusta z r 
1571) znachodzimy klauzulę: „którego sobie za star- 
szego doktora wszystko pospólstwo żydów lwowskich 
i wszystkiej ziemi ruskiej obrali". Tu więc wi- 
dzimy współudział „wszystkiej ziemi ruskiej". 

1 Bober: Kirja Nisgaba,  Nr. mat. 2, z Pinaksn, str. 140, § 2 
• C. L. 41, pg. 527—8. drukowany u Schorra w Organizacyi 
str. 81, u Pazdry, str. 163—4. 


281 

W jaki sposób obierano rabina w wieku XVI 
i XVII powiedzieć nie możemy, zdaje się atoli, że do- 
konywano wyboru na zjazdach ziemskich, lub jak w XVIII 
wieku na umyślnym zjeździe delegatów ziemi  ruskiej. 

[Znany nam jeden wybór z r. 1771 ; delegaci mają 
zjechać do Przemyślan, nie jawią się atoli delegaci Bro- 
dów, Tyśmienicy i Żółkwi i na ich żądanie zwohije ka- 
hał ziemski nowy zjazd do Wyżlan (koło Glinian)]. 

Kiedy w wieku XVII kabały lwowskie mają wielki 
wpływ w kabale ziemskim i nie chcą żadnego krzesła 
ustąpić prowincyi, wybór rabina ziemskiego od gmin 
lwowskich zależy; tem możemy sobie wytłómaczyć na- 
dużywanie wpływu rabina przez ziemstwo na korzyść 
Lwowa a szkodę przykahałków. 


Do rabinatu należy zaliczyć sędziów duchownych 
(dajanów) t. j. assesorów sądu żydowskiego. Jest ich 
w mieście 12 i tyluż na przedmieściu. Konstytucye du- 
chowne wymagają, by assesorami mianowano ludzi co 
najmniej od 10 lat żonatych, a więc starszych i powa- 
żniejszych ^ (Szczegóły o sędziach w następnym rozdziale). 


Pazdro: Organizacya. Nr. materyałów 13 i 14. 


XIV. 
stosunki prawne Żydów. Sądownictwo żydowskie. 

Dualizm gminy lwowskiej wywołał z natury rze- 
rzy dwojakie ustawy dla każdej gminy. 

Jedno zdanie z kontrowersyi Nachmana Izakowicza 
z dnia 15/10 1603 ^ najlepiej określa stanowisko prawne 
Żydów miejskich : Judaei duplicia sua iudicia habent in 
certis causis. 

1) ratione personarum coram dominos Pallatinos^ 
qui Pallatini sunt iudices illorum absoluti, ordinarii. 

2) ąuantum attinet fundum, iuxta ius Magdeburgense^ 
ratione (dictorum) fundorum iurisdictionem civilem forte 
patiuntur, iurisdictionibus allis ab eo tempore, prout 
cum civitate unanimiter locati sunt. non subsunt, nec 
eam ferre tenentur. 

Jasnem jest tedy, że analogiczny stosunek był i na 
przedmieściu. 

Wszyscy Żydzi podlegali tedy — o ile dotyczyło 
spraw kryminalnych, pieniężnych wojewodzie — o ile 
zaś dotyczyło gruntów domów, konsensów budowlanych 
podlegali w mieście jurysdykcyi Rady, na przedmieściu 
zaś jurysdykcyi starosty względnie podstarościego. O ile 
Rada (względnie starosta) korzystała z przysługujących 

» C. L. 366 pg. 1869—67, w odpisie str. 4. Nr. mat. 49. 


283 

sobie praw, w poprzednich rozdziałach dostatecznie wyja- 
śniliśmy. Tutaj, zwrócimy tylko uwagę na to, że podział ten 
nie pokrywał się z podziałem administracyjno-kahalnym 
Żydów. Pod względem gruntów podlegali magistratowi 
nietylko Żydzi miejscy ale i przedmiejscy osiadli na grun- 
tach miejskich (po lewym brzegu Pełtwi). 

Staroście pod tym samym względem podlegali Ży- 
dzi osiadli tylko na prawym brzegu Pełtwi. 

Wszyscy zaś Żydzi nie tylko Lwowa, lecz także 
wszystkich przykahałków podlegali jurysdykcyi woje- 
wody, a nie byli wyłączeni z niej nawet Żydzi osiadli na 
gruntach prywatnych^ (rozdział XXI). 

Kiedy Kazimierz Wielki nadawał miastu prawo ma- 
gdeburskie orzekł, że nadaje je wszystkim mieszkańcom 
Lwowa, a więc: „ Polakom, Rusinom, Niemcom, Ormia- 
nom, Żydom i Saracenom**. 

Nie skorzystali snadż Żydzi z tego dobrodziejstwa 
i li tylko w tei mierze do tego prawa się stosowali, 
o ile nabywanie nieruchomości w mieście wprost ich 
do tego zmuszało. 

Już dekret Kazimierza Wielkiego dany Żydom całej 
Polski w r. 1364 ', zastrzega władzę nad Żydami tylko 
wojewodzie lub tegoż sędziemu. § 8 tego de- 
kretu brzmi: Item si Judaei inter se de facto discordiam 
moverint aut gvarram (?), Judex civitatis nostrae nullam 
iurisdictionem sibi vindicet in eosdem. Sed nos tan- 
tumodo, aut noster Pallatinus, vel eius iudex 
iudicium in eis exercebit. 

Dziwnem dosyć jest, że w odpisie tego dokumentu 
specyalnie dla Żydów lwowskich zachowanym, w przy- 
wilejach danych Żydom łuckim przez Witolda w r. 1388 

' Kutrzeba: Sądownictwo nad Żyd. w woj. krakowsk. Przegl. 
pr. admłnistr. Tom XXVI, str. 927. 

» Ru88-Jewr.-Arch. Tom m, Nr 1. 


284 

(prout in Lamburga habentur a Judaeis)^ § 8 brzmi:... 
sed nos tamtumodo aut capitaneus exerce- 
bit*"... Czy tu zachodzi omytka, czy umyślnie zmieniono 
ze względu na stosunki litewskie ', nie da się kategorycznie 
wyjaśnić. To pewne, że we Lwowie, w mieście nigdy 
starosta nad Żydami nie miał władzy. Były wprawdzie 
poszczególne wypadki jak np. w r. 1628, sesya z dnia 
28/8 odbywa się pod przewodnictwem starosty Mniszka, 
lecz wyraźnie jest powiedziane w akcie: „...sede palatini 
yacante, pro tunc ob mortem introvenientem, officio pal- 
latinali obeunte^./ również wyraźnie jest powiedziane 
w arendze wyroku: „Sąd tuteczny grodzki wielmożny 
Stan. Bonifacy Mniszek starosta lwowski na ten czas — 
pod yacans miejsca wojewodziego, urząd wojewodzych 
sądów mający*...** 

W potwierdzeniu dekretu przez Kazimierza Ja- 
giellończyka dla Żydów całej Polski z roku 1453 ^ kwe- 
stya jest niejako pogodzoną, cz3rtamy bowiem w § 8 
tego odpisu przy dosłownem brzmieniu innych zdań 
klauzulę... sed nos tantumunodo aut noster capita- 
neus, paUatinus et adyocatus iudicium exerce- 
bit... Tutaj występuje na pierwszem miejscu starosta, na 
drugiem wojewoda, a na trzeciem jakiś adyocatus lecz 
nie prezes Ławy miejskiej, gdyż jak i w po- 
przednich statutach judex ciyitatis jest zupełnie wyklu- 
czony. 

Dla braku materyału historycznego nie możemy tej 
kwestyi na razie rozstrzygnąć. 

» Rii88.-Jewr.-Arch. Tom. III, Nr. 2. 

* Tataj był podział na starostwa, a województwa powstały do- 
piero po Unii. 

» C. L. 379. pg. 1197-8. 

* Ut sapra. 

» Ru88.-Jewr.-Arcli. Tom III, Nr. 6. 


285 

Za Zygmunta Augusta kwestya ta jest zupełnie ja* 
sna. Już dekret z r. 1551 \ w którym król wytyka wo- 
jewodzie ruskiemu niektóre nadużycia w sądownictwie 
nad Żydami, świadczy jasno o tern, że Żydzi stoją pod 
władzą wojewody; to samo wynika z dekretu tego sa- 
mego króla z roku 1569 ', a szczególnie z r. 1571 *. § 1 
tego dekretu jasno określa, że nawet w sprawach kry- 
minalnych, gdzie Żyda przyłapano in flagranti, nie wolno 
go nikomu sądzić, lecz należy go odesłać przed sąd wła- 
ściwy; tym zaś jest (§ 2) sąd wojewody (forum et iudi- 
cium competens). 

Oba te dekrety były dane specyalnie dla Żydów 
lwowskich. 

Dekret Batorego z r. 1585 dla całej Polski^ wyra- 
źnie orzeka: Judaeos ...non ad alteriuscumque, quam 
nostram et pallatinorum nostrorum iurisdictionem per- 
tinere" ; to samo zawiera dekret Zygmunta III-go z roku 
1592 ». 

Jest tedy, jak widzimy, władza wojewody nad Ży- 
dami .ordynaryjną", właściwą i ona reguluje w swoim 
zakresie sądownictwo i administracyę żydowską. 

I. Stosunek wojewody do Żydów lwow- 
skich uregulował ostatecznie Zygmunt Au* 
gust czterema dekretami: 

a) z r. 1551, 9 kwietnia- reguluje 3 sprawy : 1) po- 


« Pazdro: Org. i Prakt Nr. 2. 
» Ibid. Nr. 4. 

* Ibid. Nr. 6. 

* C. L. 346, pg. 1334. 

* Pazdro: Nr. 8. — Dekret Batorego (uw. 4) zawarty jett 
w aktach krak. Rei. Crac. t. 116, str. 628 (Kutrzeba: Sąd m Ż. Krak. 
str. 927, Przegl. pr. i adm., Tom 27); Dekret zaś Zygmunta III-go 
ferowany dla Krakowa dopiero w r. 1602 (ibid. 1. c). 

* Pazdro: Organizacya, Nr. 2. 


286 

zywanie Żydów na dwór wojewody, 2) zakaz więzienia 
Żydów na zamku, 3) apellacyę. 

b) dekret z r. 1553, 10 kwietnia- odnosi się: 1) do 
przysięgi, 2) do brania w zastaw rzeczy kradzionych. 

c) dekret z r. 1569 ' reguluje w 12 artykułach skład 
sądu, jego kompetencyę i niektóre sprawy administra- 
cyjne. 

d) dekret z r. 1571 • w 4 §§ również reguluje sądo- 
wnictwo. 

Również i Batory wydał w tej sprawie 3 dekrety, 
lecz już dla Żydów w całej Polsce. Wszystkie mają datę 
Niepołomice, 31/7 1585 i odnoszą się (jak wyżej wyło- 
żono) a) do przysięgi, b) dekret określa kompetencyę wo- 
jewody, c) anulluje wszelkie dekrety dawniej wydane, 
a dekretom pod a) i b) przeciwne. 

Również i wyżej podany dekret Zygmunta III-go 
z r. 1592 reguluje w 4 artykułach: 1) przysięgę, 2) po- 
rządek pozywania i apellacyi, 3) kwestyę soboty w są- 
dach, 4) zapisu wiana żony na majątku spadkowym. 

Wszystkie te dekrety stanowią podstawę sądowni- 
ctwa i administracyi Żydów, a są niejako wyjaśnieniem, 
rodzajem interpretacyi dla statutów: Bolesławowskiego 
i obu Kazimierzów. Schorr nazywa je porządkami wo- 
jewódzkimi (...porządkiem dla wojewody). Nazwa ta 
jest mylnie użytą; należy je raczej nazwać: statutem 
żydowskim, gdyż taki tytuł noszą pierwsze tego rodzaju 
dekrety w oryginalnych księgach metryki koronnej = 
Statuta Judaeorum** ^. Niemieckiej nazwie: Judenordnung, 
odpowiadałaby znów polska: Porządek żydowski. 


' Pazdro: Org. i prakt. Nr. 3. 

« Ibid. Nr. 4. 

» Ibid. Nr. B. 

* Russko-Jewr.-Arch. Tom III, Nr. 5. 


287 

Na tle tych porządków żydowskich już to 
danych wyłącznie dla Lwowa, juito dla całej Polski, 
opierają się regulaminy dla pewnych gmin wydawane, 
przez właściwego wojewodę. To są porządki woje- 
wódzkie: 

I. Najstarszy taki porządek w Polsce, stanowi ordy- 
nacya krakowska z r. 1527, ważna tylko dla Krakowa, 
względnie przykahałków ^. 

II. Drugi taki porządek ^^ydaje wojewoda Górka 
dla Żydów poznańskich w r.l590*. 

III. Dla Żydów lwowskich wydaje porzą- 
dek po raz pierwszy wojewoda ruski Stani- 
sław Golski, dnia 27 stycznia 1604 r. 

Zawiera on 25 §§, określających jasno skład, kom- 
petencyę i taksy sądu żydowskiego, oraz prawie całe 
prawo zastawnicze; pierwsza część jest prawie zgodna 
z porządkiem krakowskim i poznańskim, druga opartą 
jest na statucie generalnym Bolesława i obu Kazi- 
mierzów. 

IV. Na tym porządku oparty jest drugi porządek 
dla województwa ruskiego, ferowany przez wojewodę 
Stefana Czarnieckiego w r. 1660 (17/3), specyalnie odno- 
szący się do Żydów przemyskich^. Ten porządek jest 
tylko rozszerzeniem poprzedniego; zawiera §§31, z któ- 
rych niektóre służą tylko do jaśniejszego zrozumienia §§ 
poprzedniego porządku. 

Dalsze porządki wojewódzkie, jak Jabłonowskiego 
(III) z r. 1691, Matczyńskiego (IV) z r. 1692, Jabłonow- 


> Katrzeba: S%d n. Ź. Krak., star. 93a 
'Nassbaam: Historya Żydów, Tom V, str. 124^6. 

* C. L. 360, pg. 688-91, Nr. mat. BO. 

* Schorr:  Żydzi  w  Trzemjilu,  Nr.  9  (przedrukowany u Pa- 
zdry Nr. 9). 


288 

skiego (V) z r. 1726, Czartoryskiego (VI) z r. 1752 i VII 
tego samego wojewody z r. 1771, nie należą więcej do 
naszych czasów, stanowią atoli znakomity środek do 
zrozumienia wielu instytucyj z naszych wieków ; dlatego 
często będziemy się na nie powoływali ^ 

Na podstawie tych porządków żydowskich i po- 
rządków wojewodzińskich, oraz luźnych zapisek w aktach 
grodzkich miejskich, oraz w Pinaksie lwowskim i żół- 
kiewskim, da się odtworzyć następujący obraz sądowni- 
ctwa nad Żydami lwowskimi. 


„Actor sequitur forum rei*" oto jest ogólna zasada 
prawa : 

Dlatego należy dokładnie odróżnić a) sprawy 
między Żydem a Żydem, b) sprawy, w któ- 
rych Chrześcijanin był powodem, a Żyd po- 
zwanym, c) sprawy, w których Żyd był powo- 
dem, a Chrześcijanin pozwanym. 

Sprawy pod a) należały do kompetencyi 
sądu rabinackiego. 

Sprawy pod b) należały do kompetencyi 
sądu  podwojewodzińskiego. 

Sprawy pod c) należały do kompetencyi 
sądu właściwego dla pozwanego, a więc «) je- 
śli pozwany był szl achcicem, należały do 
sądu grodzkiego, P) jeśli był mieszczaninem 
do Ławy i Rady, r) jeśli był chłopem do pana 
włości, ^) przeciw duchownym wytaczano 
skargi do  władzy  duchownej. 


Pazdro Nr. 10, 11, 12, 13, 14 i 16. 


289 


A. Sprawy między Żydem a Żydem. 

Wszystkie te sprawy należą do sądu dajanów. Jak 
wiemy, wszystkich dajanów wybierano (12) na dniu wy- 
boru zwierzchności, a dzielili się na 3 kollegia. Do ka- 
żdego koUegium należało 4 członków, co najmniej od 
10 lat żonatych, „statecznych i rozumnych, a nie mło- 
dych '^ (§ 12 porządku Jabłonowskiego), oraz pisarz wspólny 
dla wszystkich trzech kollegiów. Księgi prowadzono 
w języku hebrajskim. Urząd sędziego był honorowym, 
li tylko pewne taksy pobierano od stron. Sądom w cha- 
rakterze woźnego asystuje stale szkolni k. 

Każdy sędzia nosi tytuł: „Dajan Mciwan*", prze- 
wodniczący zaś najwyższego koUegium nosi tytuł: «Da- 
jan gadoT, a jest nim zazwyczaj rabin poszczególnej 
gminy, czyli „magid*". Ma on prawo brania udziału 
w zjazdach rabinów, bez względu na to, czy jest rabi- 
nem gminnym, czy nie. 

Prawne określenie kompetencyi tych są- 
dów zawierają w sobie następujące §,§ porządków Gol- 
skiego : 

§ 14 : Żyda z Żydem sprawę mającego, nie ma pan 
sędzia ani pisarz sądzić, kiedy te sądy arendowali 
Żydzi u pana wojewody, jeno starsi Żydzi, których 
na to żydowskie pospólstwo zgodnie zezwoliwszy, się 
obiera i wysadza, od których apeli acya nie 
idzie. 

§ 15: Żyd, gdy dom albo majętność leżącą od in- 
nego Żyda kupi, nie ma być zapis, jeno przed urzędem 
żydowskim. Ten, kto kupuje, powinien dać panu sę- 
dziemu od zapisu funt pieprzu, panu pisarzowi gr. 12,. 
starszym Żydom gr. 12 i szkolnikowi gr. 12. 

Żydsi Iwowtey. 19- 


290 


§ 16: 
w redakcyi z  roku  1604 
(Golski). 

Gdy Żyd Żyda obije, 
z ran szkolnikowi powi- 
nien się oświadczyć, rany 
zapisać, od zapisu grosz, 
a panu sędziemu od tego 
funt pieprzu winy, (ten) 
który ranił. 


w redakcjri z  roku  1660 
(Czarniecki § 17). 

Gdy Żyd Żyda zbije al- 
bo zrani, szkolnikowi się 
powinien oświadczyć, ra- 
ny zapisać, od zapisania 
ran grosz, a panu podwo- 
jewodziemu winy funt 
pieprzu, od tego przyjdzie, 
który zrani. I do tych 
jednak sądów pan 
podwoje wodzi, ani 
pisarz jego należeć 
nie ma, jeno sami 
starsi Żydowie. 

§ 17: Gdyby którykolwiek Żyd, bądź starszy był 
o co odniesiony do Jmości p. wojewody bez wiadomo- 
ści onego (starszego), tedy Jmość p. wojewoda ma tego 
delatora opowiedzieć starszym Żydom, a żadnego nie 
sądzić, jeno, aż przekonany będzie świadectwy. 

Te 4 §§ stanowią ramę dla zakresu sądów czysto 
żydowskich. Należały tedy do jego kompeten- 
cyi wszelkie sprawy pieniężne, wszelkie 
sprawy niesporne, oraz lżejsze kryminalne. 
Sprawy o zabójstwo należały snąć do instancyi wyższej. 

W swoim zakresie sądził ten sąd bez 
apelacyi i za to prawo płaciły kahały wo- 
jewodzie jakąś taksę, do czego się odnosi klau- 
zula § 14 stat. Golskiego: „kiedy te sądy arendowali 
u p. wojewody Żydzi", lub co jaśniej określa § 15 stat. 
Czarnieckiego: „jeżeli te sądy Żydowie na ten czas 
u mnie zaarendowane będą mieli**. 


291 

Bronił też kahał praw swego sądu, skoro go drogo 
opłacał. W pinaksie żółkiewskim czytamy wyraźny za- 
kaz ^ stawania przed innym sądem, niż przed rabińskim 
pod karą czerwonego złotego i klątwy. 

Gdzie urzędował ten sąd? (ryc. 27). Otóż § 6 
porządku Jal>łonowskiego ' zawiera następującą normę : 
,Dwa razy na tydzień powinien rabin zasiadać z kalia- 
łem w izbie kahalnej, do siebie zaś nie powinien l>ędzie 
zgromadzać kahału... tylko tam gdzie jest izba kahalna 
naznaczona..." Dwa inne kollegia przynajmniej także po 
dwa razy tygodniowo się zbierały i to u pierwszego du- 
chownego t. j. prezesa koUegium *. 

Dochody Sądu:§9 wyż. wymienionego porządku 
(1726) naznacza po 12 gr. taksy od każdego dekretu, 
a jeśli będą świadkowie po 18 gr. i to bez względu na 
koUegium. Kto zaś chce na wyroku niższego kollegium 
aprobatę rabina musi opłacić 4 złp. taksy. § 15 Grol- 
skiego oznacza przy zakupnie lub sprzedaży domu po 
12 groszy dla sędziów i szkolnika. 

Izba kahalna mieściła się zrazu w po- 
koiku przy synagodze. Było to tak w mieście, jak i na 
przedmieściu. Gdy obie gminy otrzymały swe osobne 
budynki na cele kahalne : miejska w r. 1634 \ a przed- 
miejska w r. 1616 ^ przeniesiono tam wszystkie sądy 
żydowskie. Tymczasem przedmiejski budynek kaliału 
zgorzał w r. 1624 i snąć nie został więcej odrestauro- 
wany, bo w r. 1634 czytamy w aktach •: „izba starszych 

^ Bu ber: Kirja Nisgaba, str. 82. 

' Odpisany z konstytacjri dachownych, yide rozdział XITT. 
" Czy kollegia urz^owały w d o m a kaidoczeenego preaesa kol- 
legium, czy w jego kancelaryi, tradno okre^ć. 

♦ Vide rozdz. VII, str. 169. 

* Vide cap. X, str. 215. 

• C. L. 386, pg. 1330-2. 

19» 


2»2 

i sędziów" znajduje się przy szkole; ogrzewają ją gli- 
nianym piecem, a mieści się ona w parterze. 

W mie&cie przetrwał budynek kahalny przez wieki 
i tu odbywały się sądy do samego końca Rpltej. 
W aktacli określają położenie tej kamienicy ,penes sy- 
nagogam... in hypokausto, in quo iudida Judaeorum 
solent peragi*. Była tedy izba sądowa sklepioną, a stała 
w niej zarazem kasa kahalna, gdyż czytamy w aktach, 
że w r. 1642 dnia 3/9 ^ woiny zafantował 10.000 złp. 
złożonych w tej kasie, na rzecz klasztoru panien Bene- 
dyktynek, wierzycielek kahału miejskiego. 

Kary, na jakie skazywał sąd żydowski, byłyjużto 
grzjrwny, jużto klątwa, o^aszana we wszystkich syna- 
gogach, jużto więzienie. W tym celu były obok obu są- 
dów, tak miejskiego jak przedmiejskiego, więzienia. 
W aktach zwie się takie więzienie carcer iudaicus. 
Bliższych szczegółów więzienia miejskiego nie znamy '; 
co się tyczy przedmieścia, to tu mamy pewne dane. 
Było tu dwojakie więzienie: a) lad aj akie t. j. komórka 
albo klatka zwierchna przy szkole będąca, b) więzienie 
parterowe przy izbie starszych, ogrzewane wspólnym 
glinianym piecem od izby starszych. Drzwi słabe, nad 
drzwiami n światło*" (01>erlicht) nie warowne (nieokrato- 
wane), dziur w drzwiach pełno, kłódka słaba, „a gdyby 
choć ręką za wrzeciądz pociągnął, tedyby się zaraz 
oderwał*" •. 

Na innem miejscu (w r. 1639) czytamy: „więzienie 
przedmiejskie słabe, we drzwiach wielka dziura" ^. 

Dozorcą więżni żydowskich był szkolnik sądowy, 
a koszta utrzymania ponosiła strona interesowana. 

> C. L. 393, pg. 974-6. 

* Wi^enie miejskie, vide rycinę 24. 

» C. L. 386, pg. 1880—2, opis z r. 1634. 

* C. L. 390, pg. 896 i 627. 


293 

Jak ubezpieczone było więzienie świadczy ta oko- 
liczność, że Żyd Nowak, zamknięty za długi, przebija 
ścianę z więzienia do izby starszych przez zwalenie 
pieca i uchodzi z więzienia K Gdy strona nie miała za- 
ufania do straży kahalnej, mo^ sama straż postawić 
koło więzienia. Znamy nawet wypadki, w których sąd 
żydowski, nie chcąc brać odpowiedzialności za inkarce- 
rata, sam żąda od strony, by swą straż postawiła; np. 
w r. 1639 żąda tego kabał od Anny Schwarcowej, „nie 
ręcząc za bezpieczne więzienie" '. 

Wobec władzy nie występowali sędziowie samo- 
istnie, ani pojedynczo, ani koUegialnie ; reprezentuje 
bowiem wszelkie kollegia kabał =» seniorat, względnie 
, senior mensis*". 

Dlatego wszelkie polecenia władzy państwowej dla 
sądów i naodwrót są stosowane do seniorów a nie do 
sędziów. 

Co się tyczy egzekutywy sądów, to najprędzej wio- 
dąca do celu, klątwa miała swą podstawę religijną, 
ale jak wiemy, nie wolno jej było rzucać ani sędziemu, 
ani rabinowi bez pozwolenia seniorów. Nie przestrze- 
gali rabini snąć tego przepisu, skoro porządki z r. 1726 
i 1752 (§ 9) ponownie zakazują, że nie wolno bezwa- 
runkowo rabinowi wyklinać, tylko za pozwoleniem 
obydwu kahałów zebranych na sesyę w izbie kahalnej '. 

Klątwa miała za zadanie zmuszenie raczej wy- 
stępnego do powrotu na dobrą drogę, aniżeli karę. 

Gdy sąd wyrokował karę więzienia, odprowadzano 
skazanego natychmiast do karceru, a gdy wyrok wy- 
dawano zaocznie, korzystano z najbliższej sposobności 


» C. L, 886, pg. 1330-32. 

• C. L. 390, 396 i 627. 

* Pazdro: Organizacya, str. 186. 


294 


Hyc. «>«». 

Żyd lwowski w stroju szabasowym (XVII— XIX wiek). 

Ze zbiorą rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

by go ściągnąć do więzienia. Nie obchodziło się nieraz 
bez gwałtów, a opornym nakładano nieraz kaj- 
dany ^ 

I tak, protestuje przedmiejski Żyd, Abraham Cz}% 


^ ŁiAzaLTz Schmujłowicz siedział w więzienia iydowskiem z nog% 
łańcachn, C. L. SM, pg. 234 (20/2 1643). 


295 


Kyc. Gl. 

Żydówka lwowska w stroją szabasowym (XVII— -XIX wiek). 
Ze zbioru rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 


przeciw seniorom miejskim Jośkowi i Izraelowi Cze- 
chowi, że gdy się tylko zjawił w synagodze miejskiej 
(r. 1601 19/2) dali go seniorowie gwałtownie (vi et vio- 
lenter) przychwytać i zawlec do więzienia. Mimo «opo- 
zycyi** nałożono mu kajdany i nie chciano mu ich zdjąć 


296 

przez cały czas aresztu. [Przy aresztowaniu otrzymał 
Czyż ranę na lewem kolanie^. 

To więzienie żydowskie było wspólne dla skaza- 
nych we wszystkich sądach Żydów. Po wyroku lub przed 
rozprawą — gdy chodziło o to, by inkwizyt nie uciekł, 
oddawała go psu^twowa władza Żydom, a ci go osa- 
dzali w swem więzieniu. 

Co się tyczy więzienia miejskiego, to znając jego 
wygląd dzisiejszy (ryc 24), stwierdzić możemy, że nie 
było warowniejsze od przedmiejskiego. I tak, dwaj Ży- 
dzi tarnopolscy, Szmujło Izakowicz i Juśko Szmujło- 
wicz, dostawszy się do tego więzienia za długi, wyła- 
mali tam drzwi i uciekli. Woźny wysłany tam 19/2 
1627 r. konstatuje, że nie tylko nie zastał tam owych 
tarnopolskich Żydów, „lecz wogóle nie było tam żadnego 
aresztanta, otwór u wejścia, którym się podaje jedzenie, 
rozszerzono przez wyłamanie i wyżłobienie boków... 
znak, że tędy wszyscy uciekli" '. 

Osobnym rodzajem kary było stanie pod pręgie- 
rzem (t. z w. Kuna) w przedsionku synagogi z szyją 
i ręką na łańcuchu. Kuna w synagodze przedmiejskiej 
po dzień dzisiejszy się zachowała^. 

Dla wszelkich spraw był}' 3 koUegia z teoretycznie 
unormowaną kompetencyą dla spraw pieniężnych. I-sze 
do 20 złp., Il-gie do KK) złp., lll-cie najwyższe z rabi- 
nem (magidem) na czele, dla spraw nad 100 złp., oraz 
wszelkich spraw rozwodowych, jakoteż ważnych spad- 
kowych. 

Do każdego kollegium należało 4 sędziów, do Ill-go 
zaś 3 sędziów i rabin (może 4 sędziów i rabin?). 


» C. L. 356, pg. 130. 
« C. L. 378, pg. 1928. 
• Vide rycina 64. 


297 

Przeglądając akta tego sądu zachowane w do&ć 
szczupłej ilo6ci w Ł zw. Pinaksie gminnym, możemy 
skonstatować, że tego podziału spraw wcale się tak do- 
kładnie nie trzymano. 

Niektóre wyroki ferował tylko jeden sędzia, nie- 
które, kollegium złożone z dwóch członków, często z 3 
a bardzo rzadko z 4, a nawet 5-ciu. Nieraz najwyższe 
kollegium wydaje wyroki bez rabina, a jeśli rabin jest, 
to niema on mocy absolutnej, lecz tylko taką jak każdy 
sędzia; podpisuje bowiem wyrok: „Oto słowa rabina 
w porozumieniu z sędziami** ^. Obok rabina funguje 
nieraz tylko 2 assesorów, a czasem i jeden. 

Akta tego sądu (w całości) wpisywano do jednego 
pinaksu, gdyż widzimy w nim obok siebie na tej samej 
karcie wyroki różnych koUegiów i sprawy różnej na- 
tury i treści; świadczy to o tem, że te koUegia nie urzę- 
dowały nigdy równocześnie lecz naprzemian. 

Pinaks ten miał nazwę „Pinkas hadajanim*". „Pi- 
naks sędziów** tak bowiem tytułują się ekstrakty „wyjęte 
lub wypisane z pinaksu sędziów**. W Przemyślu ocalał 
tamtejszy pinaks, lecz niestety podał zeń Schorr tylko 4 
zapiski natury ogólniejszej ^ 

Z Pinaksu sądowego lwowskiego ' ocalały jakimś 
dziwn3rm trafem nieliczne luźne karty, które wraz z oca- 
lałem! kartami pinaksu gminnego (kahalnego) razem 
zebrał historyk i wydawca p. Salomon Buber i nie 
Imdając treści poszczególnych dokumentów, nie prze- 
strzegając nawet chronologicznego porządku, skleił w je- 
den kodeks; razem jest kart około 200. 


^ Pinaks gminny karta 16, str. 2. 

* Schorr Żydzi w Przemyśla. Materyały hebrajskie, Nr. 1—4. 

* Yide Dodatek I: „Bibliografia i Żródla"". 


208 

Wnikając dębiej w poszczególne zapiski docho- 
dzimy do wniosku, że te nieliczne karty sądowe pocho- 
dzą właściwie z dwóch pinaksów miejskiego i przed- 
miejskiego. Jasno to wynika z podpisów: na akcie je- 
dnym z r. 1636 ^ jest podpisany rabi Eliasz Kalmankes 
a wi^ rabin miejski, na drugim zaś z r. 1641 ^ rabin 
przedmiejski Meszulam Salzbuig; również na aktach 
tej samej natury są różne koUegia podpisane. Co się ty- 
czy pisarzy to znany nam jest: Juda Lob pisaiz 
lwowski'; funguje on w latach czterdziestych XVn w. 

Nie wiemy atoli, czy to był pisarz miejsld czy przed- 
miejskie nadto Józef syn Mojżesza Chassan z lat 70-ch 
XVI wieku\ Szymon pisarz z lat 20-40 XVn w. i kilku 
innych. Najdawniejsza zapiska sądowa sięga 
r. 1617. 

Zapiski obejmują najrółnorodniejsze strony pra- 
ktyki sądowej ale tylko cywilnej; nie znachodzimy ani 
jednej sprawy kryminalnej, choć jak wiemy i te — z wy- 
kluczeniem zabójstwa — należą do sądu żydowskiego. 

Są tedy przedewszystkiem i to najczęściej spmwj 
natury pieniężnej, legalizacye ^wekselbriefów^, L zw. 
assekuracye sum na nieruchomościach idzisie^^za inta- 
buiacyaK egzekwowanie wierzytelności i intromissye 
udzielane przez sąd. 

1 tak n. p. na karcie S, str. 1^ mamy akt znany 
w kancełaryi polskiej pod nazwą obiaty: jawi się 
w sądzie lianiel syn Jezajasza^ z braćmi Salomonem 
i Dawidem i przedkłada następujące zobowiązanie: 


'■ Fuiftks kartft 14. str. 1. 

^ PfBAks karta I<>. str  ± 

* Bub^r Ansn ScJmok Nr. mat. 7. c^ str. £X, 

« Acta. JtuL civ. XTI. p9. oOlL 


29» 

I. 
.Zobowiązujemy się niniejszem pismem i podaniem 
ręki na dniu lwowskiego jarmarku 1629 r. (5389 r.) do 
wypłacenia wierzycielowi 500 złp., lecz zgodził się tenże, 
byśmy mu zamiast waluty dali 54Vt kamienia dobrej 
saletry. Podpisy (ut supra). 

, Dłużnicy podpisali w mej obecności, co niniejszem 
stwierdzam 

Józef syn Judy naczelnik koUegium sądowego. 

U. 

.Na wekselbriefie jest uwaga, że dłużnicy oddali już 
10 kamieni saletry wartości 90 złp. i że jeden z dłużni- 
ków oddał przypadające nań 60 fi., wobec tego, że skrypt 
musi zostać u wierzyciela by ten mógł pozwać tamtych 
dwóch dłużników, odpisaliśmy oryginał litera w literę, 
by tem samem skwitować Salomona syna Jezai. 
We Czwartek 13 Ador 5396 (1636). 
Mardochaj syn Hirsza, Mojżesz syn Mardochaja 

Aszkenassy. 

Porównując tę obiatę (I) z obiatą w aktach gro- 
dzkich spostrzeżemy, że tam nie było koniecznem, by 
strona podpisywała wot>ec sądu, już samo wpisanie do 
aktów nadawało dokumentowi charakter urzędowy. 
Ponadto, jak widzimy kollegium składa się z dwóch 
członków. 

Również niema więcej członków, gdy chodzi o pre- 
notowanie zgubionych weksli lub zapadłych 
wyroków. Lecz i tu są wyjątki; raz jest 3, a raz 1 sędzia. 

Wypadków takich jest mnóstwo; aby uchronić wie- 
rzyciela od straty ogłaszano najpierw zgubę w syna- 
gogach, a następnie wciągano w akta, co równało się 
amortyzacyi weksla lub wyroku: N. p. (Pinaks k. 7 str. I.) 

^Poświadczamy... że dano obwołać w przed miej- 


900 

s kie j synagodze, że zgubiono weksel na 200 fl.-f 10 &.%» 
na którym były skwitowane conti 100 i 46 fl. reszta phi- 
tna na 8. Tiszri 5395 (1635 r.). (Następują imiona stron 
oraz wezwanie, by, kto znalazł, a ma jakieś pretensye 
niech się zgłosi natychmiast, bo weksla się potem nie 
wypłaci). 

We czwartek 27, Szebat 5395 (1635). 

Zebh (Wilk) syn Jana, Mardochaj syn Hirscha (Je- 
lenia), Samson (3 sędziów). Takie ogłoszenia zgubionych 
weksli i wyroków mamy z naszych czasów: 

2) z r. 1633: 300 złp. na Jarosław (jarmark) ^ 

3) z r. 1635: skrypt na 50 fl. i 2 wyroki zaopatrzone 
klauzulą, że je może egzekwować okaziciel. Wierzy- 
ciel, który odebrał pieniądze w sądzie u dłużnika za- 
pewnia mu obronę przeciw wszystkim innym*. 

4) z r. 1641: 400 fl. + 12»/o płacone... co zeznaje 
wierzyciel przed sądem (podpis jednego sędziego)'. 

5) z r. 1641: 60 fl. zapłacone... ukradziony skrypt 
(podpisy trzech sędziów)^. 

6) z r. 1641: większa ilość skryptów i weksli za- 
podziana podczas rozruchów (podpisy 2 sędziów)^. 

7) z r. 1642 : 50 fl. ogłoszono zgubę w przedm.-sy- 
nagodze i sąd fakt ogłoszenia stwierdza (2 podpisy)*. 

8) z r. 1646: Plik weksli: 1) 112 fl. płatny na Agnie- 
szkę 1646 r. 2) 111 fl. dtto. 3) 39 fl. dtto. 4) 105 fl. na 
Podhajce. 5) 20 fl. na Lwów itd. itd. (1 podpis) 7. 

Nieraz na nierzetelnego znalazcę ogłaszano klątwę, 

^ PinakB lwowski, karta 5, str. 1. 

• Ibid k. 7, rtr. 2. 

» Ibid k. 21, 8tr. 2. 

« Ibid k. 14, 8tr. 2. 

• Ibid k. 16, str. 1. 

• Ibid k. 16. 8tr. 1. 
' Ibid k. 21, 8tr. 2. 


301 

jak to czytamy w Pinaksie^ w r. 1637 z podpisem na- 
czelnika sądu i jednego assesora. Klątwę tę rzucano na 
każdego, kto znajdzie i zrobi użytek z weksla. 

Co się tyczy intromissyi to mamy charaktery- 
styczny wypadek oddania przez sąd miejsca w bóżnicy 
przedmiejskiej w oddzielę dla mężczjrzn, 6-ciu wierzy- 
cielom po przepisanej licytacyi (r. 1633 '). Innym razem 
(1641) mamy fakt tego rodzaju: Jerzy Izakowicz utywa 
tytułem procentu miejsca w synagodze dla kobiet od 
r. 1632—1641 (nb. nie sam). W tym roku otrzymawszy 
swą należytość, oddaje właścicielce wdowie Mindli Iza- 
kównej miejsce '. Na innem miejscu ^ legalizuje się akt 
własności 2 bud jarmarcznych (1647 r.). 

Sprawy spadkowe rozsądza koUegium najwyższe 
pod przewodem rabina: W r. 1636 umiera Eliahu Seligo- 
wicz zostawiając pół domu, drugą połowę posiada jego 
brat Daniel. Eliahu umarł beztestamentarnie. Wdowa 
po nim Estera otrzymuje całą schedę w zupełności dla 
siebie i dzieci, a teściowa —jeśli chce u niej mieszkać — 
musi jej płacić Vi złp. tygodniowo; ma atoli prawo doży- 
wotniego używania miejsca w synagodze ^. Na końcu jest 
korekta, że zamiast V2 A- (15 ff) ma teściowa płacić 9 gr. 

Podpisy: Eliasz Kalmankes, rabin miasta Lwo- 
wa, Aron Graupen, Aron Luria. 

W sprawach spadkowych stosuje się sąd do roz- 
porządzenia zjazdu 4 ziem z r. 1644, które orzeka: że 
wdowa^ ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi wie- 

> Pinaks lwowski, karta 1, str. 1. 

> Ibid k. 18, str. 2. 

> Ibid k. 18, str. 1. 
« Ibid k. 28, str. 1. 

> Ibid 14, str. 1. 

* Tą samą kwesty^ regulował dekret Zygmunta m z 27 maja 
1592 r., Nr. mat. 88. 


302 

rzycielami i może assekurować swą sumę posagową na 
ruchomości i na nieruchomości. Gdy suma posagowa 
nieznana, lub wcale posagu żona nie wniosła, wówczas — 
jeśli do ślubu była wdową — ma pretensyę do 150 fi. 
jeśli zaś panną do 300 fl. ^ 

Sąd ten przyjmował ustne i ingrossował piśmienne 
testamenty; odpowiadają tedy te akta po części miejskim 
aktom iurisfidelium. Oto przykład: Pinaks, k. 26, str. 1: 

Najwyższe kollegium. 

„Poświadczamy niniejszem, że pani Serel Dawi- 
downa następującą deklaracyę w naszej obecności zło- 
żyła: „Bądźcie mi świadkami, że darowuję ustnie i pi- 
śmiennie moim wnukom (dzieciom) syna mego Arona 
4 łokcie placu . . . będąc przy pełnej przytomności. Moc 
prawną nabywa ten akt w godzinę po mojej śmierci. 
Równocześnie zapisuję im cały swój ruchomy i nieru- 
chomy majątek na niezaprzeczalną własność, żaden sąd 
żydowski i nieżydowski nie może mej woli zmienić. 
Mardochaj ben Zwi liirsch (Aszkenassy) rabin, Samuel 
Seinwel Eilenburg (Óhlenberg). 

W poniedziałek 12 Tamuz 5407 (1647). Tu we Lwowie. 

(Rabin i 1 assesor). 

Bardzo liczne są sprawy zakupna nieruchomości 
(n. b. Żyda u Żyda), wjrroki w sprawach sąsiedzkich, 
legalizacya kontraktów kupna i sprzedaży itd. 

Sąd wysyła komisye dla autopsyi i tak np. kon- 
statuje komisya złożona z Samsona syna Kalonymosa 
i Mojżesza Askenazego, że niejaki Salomon ściany swego 
domu wymurował w należytej wysokości na swoim 
gruncie, że sąsiedzi nie mają tedy żadnego prawa do 
tych ścian. Wydano w r. 1641. Wobec tego, że oryginał 

* Pinaks karta 80, przedruk u Babera Nr. dokum. 7, Ansze 
Szem, str. 226. 


303 

był prawie zupełnie podarty, wpisano tekst jego tutaj 
w r. 1651 \ 

Z r. 1641 mamy spór o przecliód załatwiony przez 
rabina miejskiego i 2 assesorów na rzecz Żyda miej- 
skiego Mardochaja Dobs*. 

W r. 1638 kupuje Szmaje Skampis ze Lwowa dom 
po Józefie Kalk, oraz 2 miejsca w synagodze za 1700 fi. ^. 

W r. 1644 staje ciekawy układ: Isachar Ber otrzy- 
muje prawo emfiteutyczne na placu wdowy Krusel za 
opłatą 45 fi. rocznie. Po jej śmierci może on emfiteusis 
zrzucić, gdy wypłaci potomkom jej 300 11. Gdyby atoli 
jednej raty nie zapłacił, traci prawo do placu i wolno 
Krusli zabrać dom, jaki Isachar na tym placu wymuruje ^. 


B. Powód: Chrześcijanin — pozwany : Żyd. 

Dla tej kategoryi spraw jest właściwym sąd samego 
wojewody, który już w XV w. deleguje od wypa- 
dku do wypadku, lub stale, kogoś dla zastępstwa. I tak 
już w r. 1440 mamy po kolei 2 sędziów, z których ka- 
żdy ma tytuł : iudex Judaeorum specialiter ad id depu- 
tatus: Iwan Dzurdz ze Stupnicy i Stefan By- 
dłowski. W r. 1445 jest sędzią Włoch Krzysztof 
de Sancto  Romulo\ a potem Bystram de Lo- 


» Pinaks k. 30, str. 1. 
» Ibid k. 16, 8tr. 2. 
» Ibid k. 14, 8tr. 2. 

* Ibid k. 18, 8tr. 1. 

* Czezn byli z zawoda inni sędziowie żydowscy tej epoki, nie 
wiemy; znamy atoli biografię Krzysztofa, podaną na podstawie 
AGZ toma  XIV,  przez  Kutrzebę w swej  pracy:  „Handel  Pol- 


304 

peynyk, obaj również sędziowie grodzcy. W r. 1446 
występuje Mikołaj Stradowski, pisarz wojewo^, 
jako sędzia żydowski, lecz już w r. 1447 jest Stani- 
sław z Trok znów tylko specialiter deputatus^; już 
w tym czasie mamy stałego pisarza sądowego. 

W r. 1491 musiał być chyba starosta sędzią ży- 
dowskim, skoro czytamy w aktach arengę^: coram 
iure iudaico castrensi leopoliensi... i t d, 
możliwą jest inna alternatywa, że — sede palatini va- 
cante — starosta zastępuje miejsce wojewody. 

Księgi tego sądu nie były stale otwarte, lecz tylko 
w pewnych terminach ; czytamy bowiem': hanc inscri- 
ptionem debet ...inducere ad primam positionem 
librorum judaicorum. 


8ki ze Wschodem** w Przeglądzie Polskim z r. 190B, str. 483—5 
tomu' 148. 

Krzysztof Guardia de S&ncto Romnlo jest Genueńczykiem; jest 
to jedna z najwybitniejszych postaci ówczesnego świata kupieckiego 
w Polsce. Zjawia się we Lwowie w r. 1448, a umiera w podeszłym 
wieku w r. 1466 w Lubieniu pod Lwowem. Wciągu tych 23 lat dzier- 
żawi z przerwami cło lwowskie (1446—1452), żupy drohobyckie i cło 
gródeckie, handluje ałunem, aksamitem, jedwabiem i suknem. Jest on 
szlachcicem, snąć adoptowanym przez którąś z rodzin polskich, bo 
pieczętuje się „Nałęczem^^ otrzymuje od króla wolność od ceł i poda- 
tków. On to, jako dzierżawca dóbr drohobyckich, stara się sól ru- 
ską wszędzie wprowadzić, spławia ją do Kujaw, Dobrzyna i Wiel- 
kopolski. 

Jeśli wojewoda tego rodzaju człowiekowi oddał, choćby nawet 
czasowo, urząd sędziego żydowskiego, musiał to wówczas być 
urząd nader zaszczytny. 

' Miejsca dotyczące z aktów grodzkich u Kutrzeby: Stano- 
wisko prawne żyd. w XV w., Przewodnik nauk.-liter., Tom 29, str. 
1158—9. 

« AGZ. Tom XV, Nr. 2129-80, str. 2^2. 

• Uw. 2. 


305 

Nie wdając się w rozbiór lub uzasadnienie ró- 
żnych sprzeczności, jakie nam się nasuwają, przejdziemy 
od razu do naszych czasów, dla których już mamy 
wszelkie dane z archiwów grodzkich i miejskich. 

Czasy nasze nie znają jeszcze zupełnie 
skrystalizowanego sądu we Lwowie, jest 
to czas przejściowy. Sąd żydowski w osta- 
tecznej formie tworzy się dopiero w poło- 
wie wieku XVII i w tej formie trwa do końca 
Rpltej. My zajmiemy się tymi sądami w okresie który 
badamy. 


Nazwa ^sąd pod wojewodziński", officium 
lub ^iudicium yicepalatinale*", jest dla tych 
czasów bezwzględnie za wczesną. Sąd ten jest sądem 
wojewody samego i tylko dlatego, że wojewoda nie 
może się sam oddawać tej sprawie wyznacza sta- 
łego zastępcę, który ma tytuł „sędzia żydow- 
ski*" Judex Judacorum*". Sędzią tym jest bezwa- 
runkowo szlachcic, a normę prawną w tym względzie 
stanowi §1 dekretu Zygmunta Augusta zr. 1569U 

„Żeby wojewoda nie innego, jedno człowieka stanu 
szlacheckiego, osiadłego, na swoje miejsce ku sądzeniu 
i odprawo waniu spraw żydowskich wysadził i posta- 
nowił**. 

Porządek Golskiego tak samo normuje tę 
sprawę: § 1. Naprzód wojewoda ma podawać sędziego 
Żydom szlachcica osiadłego, dla sądów i spraw, na 
którego Żydowie zezwolą, ażeby niedaleko mia- 
sta (mieszkał) od strony żydowskiej**. 

1 Pazdro: Organizacya, Nr. 4. 

tjdti IWOWMJ. K> 


306 

Sędziego wyznacza tedy wojewoda — musi on 
mieszkać niedaleko miasta od strony żydowskiej — 
a seniorat kałialny musi dać swe placet. Jak daleko 
szła w tym względzie ingerencya Żydów, trudno nam 
oznaczyć w braku jakichkolwiek danych w tym względzie. 

Komu oddawał wojewoda ten urząd? 

Poszczególne zapiski pouczają nas, że wojewo- 
dowie oddawali ten urząd urzędnikom niż- 
szym (subselia). Z aktów są nam znani nastę- 
pujący: 

Sędziowie żydowscy. 

1) 1548 r. Piotr Ozga z Osy, pisarz ziemski buse- 
cki, na starość sędzia ziemski lwowski (C. L. 326, 
pg. 906). 

2) 1574 r. Michał Chomentowski, nobilis (C. L. 335, 
pg. 1172). 

3) 1584 r. Wiktoryn Kowalski, podsędek ziemski 
lwowski (A. Staurop. I, pg. 103). 

4) 1594 r. Stanisław Pstrokoński, podwój ewo- 
dzi (Consul. 15, pg. 1058). 

5) 1603—1607 r. Krzysztof Leśniowski, podstarości 
(C. L. 361, pg. 339, Nr. mat. 32). 

6) 1620—1622 Stefan Czołhański, podwój ewo- 
dzi (C. L. 375, pg. 1816). 

7) 1630 Jakób Hreczyna, były pisarz żydowski no- 
bilis (A. m. Lw. fasc. 257, Nr. mat. 35). 

8) 1635 Wasiczyński, podwojewodzi (C. L. 386, 
pg. 2054). 

9) 1636—1641 Andrzej Marchocki, podwojewo- 
dzi (C. L. 387, pg. 528 i C. L. 388, pg. 303 i inne). 

10) 1641 ł^niowski, podwojewodzi (C. L. 392, 
pg. 828). 


307 

11) 1642 Krazowski, podwojewodzi (C. L. 393, 
pg. 792-3). 

Od tego czasu urząd ten staje się stałą atrybucyą 
podwojewodziego, tak, że porządek Czarnieckiego (1660) 
w § 1, nie mówi nic o wyborze sędziego i wpływie ka- 
hału na obsadę tego urzędu, lecz /prost poczyna: »Pan 
i:'odwojewodzy ma prawo sądzić w szkole żydow- 
skiej*" i t. d. Każdy podwojewodzi jest zarazem sędzią 
żydowskim, na co mamy szereg dowodów. Jakób So- 
bieski, wojewoda ruski, nadając podwojewództwo ziemi 
halickiej Szczęsnemu Wojewódce^, czyni to: «z sądami 
Żydów, wolnem sądów ich podług ich duchownego 
prawa odprawowaniem, z wolną jednak do sądu mego 
appellacyą, co wszystko ma trwać do woli i łaski mo- 
jej*". Jest tedy podwojewodzi zupełnie zawisłym od ła- 
ski wojewody, a Żydzi tracą zupełnie wpływ na obsadę 
tego urzędu. Podwojewodziemu nie wolno atoli podług 
konstytucyi z r. 1633 ', jeszcze innego w swym ręku 
dzierżyć urzędu. To samo nakazuje § 3 porządku Mat- 
czyńskiego (część końcowa). Lecz to wszystko należy do 
czasów późniejszych. 

W naszych czasach mamy tylko sędziego 
żydowskiego, bez względu na to, jaki jeszcze 
urząd kumulował w swem ręku. 

Drugą osobą sądu żydowskiego był pisarz ży- 
dowski^ notarius Judaeorum leopoliensium. 

Według dekretu Zygmunta Augusta z r. 1569 § 4: 
pisarza przyjmuje sędzia, lecz nie bez wiadomości star- 
szych. Podług statutu Golskiego § 2 : pisarza sami Żydzi 
obierają i polecają do zatwierdzenia sędziemu. Ma to być 


» C. L. 892, pg. 767 21/6 1641- 
• Vol. leg. in, f. 808. 


306 

.człowiek stateczny i w prawie umiejętny*. (Dtto § 2 
Czarnieckiego). 

Pisarz jest tedy urzędnikiem zupełnie zawisłym od 
sędziego, tak, jak sędzia od wojewody. 

Trzecią osoł>ą jest szkoinik, iudicii minister sy- 
nagogus; wybiera go sam kaliał (§ 3 Golskiego), składa 
on przysięgę, ie : Jako woźny przy wszystkicli sprawacli 
zawsze ma być otiecny, dla świadczenia, którego świa- 
dectwo jest ważne*" (§ 4 ibid.). 

Stałą asystencyę tworzą starsi żydowscy przez 
kabał wyznaczani, l>ez nich nie wolno żadnej sprawy 
sędziemu sądzić, pod rygorem nieważności wyroku (§ 5 
ibid.). Ilu było tych starszych, nie można kategorycznie 
orzec; zapiska z roku 1565 wymienia ich 3\ zapiska 
z r. 1584 * również tylu wymienia ; zapiska z r. 1642 (C. 
L, 393, pg. 792—3) wymienia 6 (Moszko Izakowicz, Icko 
Ifendlowicz, Marek Złotnik, Moszko Tunys, Aba Lejczyn 
i Jeleń lotnik). Snąć było ich zazwyczaj 3, bo liczba 3 
według prawa żydowskiego (Schulchan aruch) jest prze- 
pisaną dla kollegiów sęd^owskich. 

Instygatora w czasach naszych jeszcze nie ma ; 
możliwe, że nastał w latach 70-tych XVII w., gdyż sta- 
tut Czarnieckiego o nim jeszcze nie wspomina, a w XVni 
wieku jest już znany. 

Dochody urzędników sądu żydowskiego \ 

Sędzia żydowski pobierał taksy sądowe 
wedle poszczególnych §§ (§ 9) od każdego dekretu gr. 2, 
od pozwolenia  na  apelacyę  do  wojewody gr. 5 (§ 7 , 


» C. L. 382, pg. 889. 

* Monom. Staorop. I, str. lOB. 

' Wedle porządku Gk>l8kiego. 


909 

gdy strona wezwana przed sąd się nie jawi, płaci po 
raz pierwszy funt pieprzu, po raz drugi również taką 
samą karę, po raz trzeci grzywna już przypada wo- 
jewodzie, a sędzia otrzymuje 5 gr. (§ 13); kupujący dom 
płaci sędziemu funt pieprzu, tyleż płaci ten, kt<^ Żyda 
obije. Prócz tego otrzymywał sędzia rozmaite podarunki 
od kaliałów, jako to : korzenie, ryby, świąteczne M t d. 
Z końcem tego wieku zmieniono te taksy na stałą pen* 
syę 1000 złp. rocznie ^ 

Pisarz: gdy zastępuje sędziego, pobiera taksę jego, 
zwyczajnie ma od pisania dekretu 1 gr., od pisania ape- 
lacyi 6 gr., gdy wydaje pieczęć na pozew Vt gr., od 
pieczętowania extraktu all>o minuty 5 gr., od kupują- 
cego dom 12 gr., od praenotacyi zastawu 1 gr., od przy- 
sądzenia zastawu przepadłego 5 gr.^ 

Zresztą pisarz był obrońcą Żydów we wszystkich 
sprawach, zwłaszcza gdy sędzia dla kumulacyi urzędów 
nie miał czasu, lub nie chciał się tem zająć. 

O pisarzu Zajdliczu (1565) nic nie wiemy; za to 
już Mikołaj Smarzawski, podpisujący się : notarius Judae* 
orum^, a przezwany w protestacyi Czyglicza (1596) po- 
gardliwie: scriba judaicus^ odgrywa w gminie wielką 
rolę i reprezentuje sąd samodzielnie — możliwe, że nie 
było wówczas sędziego. 

Jakób Hreczyna, pisarz w latach 1616 ^ 1618 ^ 
i o ile się zdaje kilka lat później, jest obrońcą Żydów 
podczas dochodzenia po pożarze w roku 1616, i zastępiąje 

^ Statut Matczyńskiego § 1. Pazdro, 8tr. 177. 

* Ut snpra, uw. 1. 

' Różne §§ Gk>l8kiego,  powtórzone dosłownie u Czarnieckiego. 
^ Monumenta Staoropigiana I, 106. 
» C. L. 850, pg. 839. 

• AML. faac. 267. Nr. 29. 
-> C. L. 871, pg. 1680 


310 

wówczas sąd żydowski oraz samego wojewodę (o sędzi 
żydowskim podczas całej sprawy niema mowy). 

W latach 1636—1637 fiinguje jako pisarz Jan Krupka \ 
w r. 1639 widzimy na tym urzędzie niejakiego Komi- 
dora ', a w r. 1642 fungige t.notarius*' Krajowski \ 

Tak sędzia jak i pisarz to zrazu (w XV wieku) lu- 
dzie różnej konduity, nawet jak wiemy obcokrajowcy. 
Zygmunt August w swym dekrecie (1569 § 1) zastrzegł 
urząd sędziego dla szlachty osiadłej, a Golski w swym 
porządku to samo powtarza (§ 1), o stanie pisarza 
niema mowy w dekretach; wyrobiło się atoli 
w praktyce, że pisarstwo poruczano tylko osobom stanu 
szlacheckiego, ł>o czytamy, że Marchocki, Smarzawski, 
Hreczyna, Komidor, Kjrupka i Krajowski to wszystko 
szlachta: „nobiles*", ngenerosi"*. Była to atoli szlachta 
nieosiadła, część owej « utytułowanej gołoty **, która 
z braku chleba zaciągała się do Żydów na pisarzy. 
Jakób Hreczyna, który w r. 1630 jest już sędzią żydow- 
skim, mieszka komornem u mieszczanina Iwaśka Aksen- 
towicza ^ a u sługi jego znachodzą się rzeczy kradzione 
u Żydów '^; zresztą sam fakt, że sędzia musiał 
schodzić do bóżnicy względnie do izby starszych dla 
odbywania sądów, świadczy o stanie majątkowym tych 
urzędników. 

Szkolnik miał również swoje dochody regulami- 
nem oznaczone : Od przyzwania strony Vf gr., od przy- 
sądzenia zastawu 1 gr., od kupna domu 12 gr. 

Starsi żydowscy od kupna domu 12 gr., od 
wszelkiego dekretu 2 gr. 

* O. L. 887, pg. 628, C. L. 888, pg. 808. 
« C. L. 890, pg. 896 i 627. 

» C. L. 893, pg. 792—3. 

* C. L. 871, pg. 1860. 

' AML. Cominl 27, pg. 1681, r. 1618. 


311 

Urząd sam pobiera od pieczęci przy apelacyi 5 gr.^ 
od przysądzenia zastawu 5 gr. 

Sąd urzęduje w bóżnicy względnie w domu kahal- 
nym, w poniedziałki i czwartki, jeśli tylko te dni nie 
przypadają na święta żydowskie lub chrześcijańskie; 
w te bowiem, jakoteż w sobotę nie urzęduje ten sąd ^ 

W poniedziałek odbywają się sądy dla Żydów 
miejskich, a we czwartek dla Żydów przedmiejskich; 
tylko ilekroć chodziło o sprawy kupców przejezdnych 
(exci^ptis causis hospitum) wolno było sądzić codziennie '. 

Sądom przewodniczy Sędzia, a w braku tego pi- 
sarz (którego wówczas tytułują poddelegatem). Pisarz 
pobiera wtedy prócz swoich taks i taksę sędziego (§ 5 
Grolskiego). Wyrok wydany pod przewodnictwem pisa- 
rza jest prawomocny, a od niego wolno było apelować 
tylko do wojewody (jak od dekretu sędziego), a nie do 
sędziego (§ 6 Golskiego). 

Apelacye w sprawach niżej 1000 złp. lub w spra- 
wach kryminalnych mniejszej wagi idą do wojewody, 
lecz powód musi czekać tak długo, dopóki wojewoda nie 
zjedzie do Lwowa ; nie wolno zaś przeciwnika pozywać 
na dwór wojewody (§ 6 ut supra). W sprawach zaś 
większej wagi, a więc cywilnych nad 1000 złp. i kry- 
minalnych wolno było apelacye ^odprawować tam, gdzie 
na ten czas pan wojewoda przemieszkiwać będzie*" 
(§ 6 i 7). 

Ta druga klauzula sprzeciwia się wyraźnemu orze- 
czeniu Zygmunta Augusta z r. 1571 (§ 2, koniec): 
,A tak wojewoda ruski... niema ich już wyzywać przed 
swą osobę, kędy indziej, jeśliby nie był we Lwowie; 
co jeśliby przedsię czynić chciał i onych nad tę praero- 

> C. L. 351, pg. 288 (dekret Zygmunta III). 

' Porządek Matczyńskiego § 6. Pazdro: Organizacja, Nr. 11. 


312 

gatywę ich przed osobę swą kędy indziej z miasta lwow- 
skiego wyciągał, albo wyzywał, tedy Żydom lwowskim 
wolno będzie nie słuchać w tem rozkazania jego, o oo 
żadną winą nie mają być karani *". 

W jałd sposób mógł wojewoda Golski w swym 
„ porządku "" przekroczyć ramy swej władzy statutem lorfr- 
lewskim nakreślone, trudno tu rozstrzygnąć. 

W praktyce widzimy, że wojewoda pozywa na 
swój dwór; np. wyimek z pozwu z r. 1638^: 

„Konstanty Korybut X. Wiśnio wiecki wojewoda 
ziem ruskich, niewiernemu Boruchowi... ażebyś przed 
sądem naszym wojewodzińskim i^ przed nami samymi 
w dzień... gdzie natenczas z dworem naszym 
mieszkać będziemy — stanął*"; lub inny pozew 
z r. 1637 «: 

„Stanisław Lubomiski hr. na Wiśniczu wojewoda 
ziem ruskich... tobie niewiernemu Izakowi Nachmano- 
wiczowi... abyś ty w Łańcucie lub gdzie z dwo- 
rem naszym natenczas będziemy... osobą swą 
oblicznie stanął i t. d.*". 

Kto chce Żyda pozwać musi od pisarza wziąć pie- 
częć, oddać ją szkolnikowi, a ten wezwie stronę poka- 
zując jej dla wiarygodności pieczęć urzędową ^, 

Jak w innych sądach polskich tak też i tu, po- 
zwany dopiero, gdy się za trzecim razem nie jawił, tra- 
cił sprawę, za pierwszymi dwoma płacił — jak już po- 
wiedziano wyżej — sędziemu po funcie pieprzu ; za trze- 
cim razem płacił wojewodzie 3 grzywny i wszelkie ta- 
ksy od wyroku (§ 13 Golskiego). 

Na sesyę  spraszał  starszy szkolnik i to  szkol nik 


1 C. L. 389, pg. 633. 

« C. L. 388, pg. 318-20. 

» § 12 porządku Golskiego, vide Nr. mat. 50. 


313 

pizedmiejski swoich starszych, a szkolnik miejski swoich 
i to do swej bóżnicy względnie do swej izby kahalnej. 

Posiedzenia były publiczne i mnóstwo ludzi się 
rozprawom przysłuchiwało, świadczy o tern zapiska 
z r. 1548 S jest to relacya szkolnika przedmiejskiego 
lledila (Micliała) o sproszeniu seniorów na sesyę są- 
dową, pod przewodnictwem sędziego Ozgi, do synagogi 
przedmiejskiej „in praesentia quam plurimorum Judae- 
omm tunc temporis in scola eKistentium". 

,Akta sądowe i księgi nie mają ze szkoły być wy- 
noszone i mają być chowane w skrzynce z pieczęcią 
JMoid p. Wojewody, do której skrzynki 2 zaniki: klu- 
cze do jednego zamku pan pisarz, do drugiego szkolnik 
ma trzymać przy sobie*" (§ 10 Golskiego). 

Czy sąd był jednostkowy czy kollegialny? 

Otóż sąd był kollegialny! (w XVffl wieku był 
jednostkowy) *. 

Wynika to wyraźnie ze wszystkich nakazów i de- 
kretów królewskich i wojewodzińskich. § 5 Golskiego 
męka: ^Pan sędzia niema żadnych sam spraw sądzić 
i odprawo wać bez starszych żydowskich", a § 3 statutu 
^gmunta Augusta orzeka: „Jeżeliby sędzia akty żydow- 
skie przy sobie mając niejakie zapisy w aktach chciał 
wnieść, bez wiadomości Żydów starszych, tedy za ni- 
kcasemne być mają". 

§ 3 u Czarnieckiego brzmi: „Niema pan podwojewo- 
dzy nic odprawo wać sam, ani sądzić bez starszych". 

§ 4 u Matczyńskiego po powtórzeniu wszystkich po- 
wyższych miejsc dodaje: „z którym (sędzią) starsi Żydzi 
zasiadać powinni na sądach i według swego rozumu 
w sprawach i sądach wota wydawać, a to stosując się 
do starożytnego zwyczaju i prawa tejże synagogi". 

"     » C. L. 326, pg. 906. 

« Pazdro, Organizacya, str. 8—9. 


314 

Jak widzimy starsi mieli swój głos, ale czy do- 
radczy czy kategoryczny? 

Na jedynym wyroku, który się przypadkowo 
w odpisie w aktach stauropigiańskich zachował^ jest 
klauzula końcowa taka: Quae...' Officium judaicum et 
seniores Judaei cum synagogo eodem praemissa omnia 
eidem perpetuo adiudicavit. Wyrok wydano tedy w po- 
rozumieniu między sędzią a starszymi. 

Gdy tedy sąd był koUegialnym, zachodzi pytanie, 
podług jakiego prawa sądzono, czy podług żydowskiego 
czy podług polskiego.? 
, O ile się zdaje sądzono podług prawa żydów- 

I s k i e g o, gdyż na to wskazuje zapiska (C. L. 392, pg. 757); 

i tam to nadaje Jakób Sobieski Szczęsnemu Wojewódce 

I podwojewództwo halickie „z sądami Żydów, w o lnem 

I sądów ich podług ich  prawa duchownego 

! odprawowaniem**itp. 

I Mowa tutaj jak widzimy o żydowskiem prawie du- 

I chownem ; Jeśliby rzeczywiście tak było, by wyrokowano 

' podług prawa żydowskiego,  wówczas  assesorowie ży- 

I dowscy stanowiliby ważniejszą część trybunału, niż sę- 

I dzia i pisarz. 

' Kategorycznie trudno tu orzec. 

Kompetencya tego sądu da się określić 
tylko na podstawie porządków, oraz przez 
analogię z sądem krakowskim, którego akta 
po dziś dzień się zachowały; akta lwowskie 
zupełnie bowiem zaginęły prócz aktów z lat 
1740 — 1772 opracowanych przez Pazdrę. 

1) Dla całego zakresu spraw niespornych kom- 
petentny jest sąd żydowski wtedy, gdy jedna strona 
jest Żydem a druga Chrześcijaninem; w sprawach spor- 

> Tom I, 8tT. 103. 
* Kzeczy zastawione. 


315 

nych cywilnych istnieje ten sam przepis, gdy powód 
jest Chrześcijaninem, a pozwany Żydem. Co się tyczy 
spraw kryminalnych, to one również należą do 
kompetencyi tego sądu; czytamy bowiem w dekrecie 
Augusta II z r. 1718 passus: aby się nikt nie ważył 
Żydów i ich kahałów do żadnych iurysdykcyii sądów, 
omisso officio palatinali, tam in criminalibus, 
quam civilibus causis pozywać" ^ Mimoto — 
o ile skąpe świadczą w aktach grodzkich zapiski — 
sprawy o zabójstwo, sądzi sam wojewoda w pierwszej 
instancyi i oba pozwy w excerpcie wyżej (str. 312) za- 
cytowane do takich spraw się odnoszą (C. L. 388 
pg. 318—20 oraz C. L. 399 pg. 633). 

Co się tyczy spraw niespornych, to szczególnie wcią- 
gano w te akta rzeczy zastawiane u Żydów, a §§ 17—24 
(Golskiego) dotyczą kwestyi praenotacyi i adiudykacyi 
zastawów *. 

Dowód prowadzono w XVIII w. z przysięgi, 
z dokumentów, z oględzin, ze znawców, ze świadków, na 
podstawie zeznania stron. Kary zaś były pieniężne, wol- 
nościowe, cielesne, wypędzenie z miasta, pozbawienie 
godności, urzędu, zatrudnienia, przeproszenie itd. i prę- 
gierz czyli kuna^ 

W naszym czasie może było tak samo, a może 
inaczej; nie mając dokumentów, ni aktów sądowych nic 
pozytywnego powiedzieć nie możemy. 

Co się tyczy świadczenia to §25 (Golskiego), 
opiewa: „O wszelaką rze cz świadczy się chrze- 
ścianin na Żydajedno drugim Żydem, a Chrze* 
ścijaninem,  a  inaksze  świadczenie  niema 

» Drukowany u Schorra: Żydzi w Przemyśla Nr. 133, a odno- 
szący si^ do ca2ej Polski. 

» Patrz rozdział XVI. 

• Pazdro: Organizacya. Knnę vide rycina Nr. 54. 


316 

być ważne*'. Norma ta jest zupełnie zgodną z przy- 
wilejami generalnymi. 

Co się tyczy przysięgi to w aktach naszych jest 
cały szereg dekretów królewskich normujących ją i jej 
składanie. 

Już przywileje generalne odróżniają przysięgę 
w sprawach większej  wagi, od spraw mniejszej wagi. 

Dekret Zygmunta Augusta z r. 1553 jako średnią 
granicę między ważniejszą, a mniej ważną sprawą kła- 
dzie 50 marek. Na mniejszą sumę przysięga się u drzwi 
synagogi (ad ostia synagogae ^) trzymając rękę na klamce, 
na większą na torę. (Dekalog). 

Batory osobnym dekretem w sprawie przysięgi ^ 
orzeka wyraźnie, że wszelkie formalności używane i wy- 
magane przy przysiędze są niepotrzebne i że niespeł- 
nienie ich wcale nie wpływa na ważność lub nieważność 
przysięgi. 

Zygmunt III (1592) znów wraca do przysięgi i wy- 
jaśnia, że pod słowem „Rodale*" nie należy — jak nie- 
którzy umyślnie sądzą —rozumieć skóry świńskiej 
lecz tylko dziesięć przykazań Mojżesza. 

Tenże sam król drugim dekretem specyalnie dla 
tej sprawy ferowanym (Gdańsk 31, 8, 1593^), jeszcze raz 
orzeka; że nie powinno się żądać od Żydów podczas przy- 
sięgi osobnej « ceremonii i supersticyi'' Jakieś zbytnie 
i niepotrzebnie złym zwyczajem dawnym wywiedzione". 
Podług dawnego zwyczaju i prawa stawał Żyd boso na 

^ Kilkakrotnie poruszano kwesty^ co oznacza słowo rotala za 
którą chwytał przysięgający n wrót synagogi; recenzując pracę dra 
Pazdry, orzekłem, te oznacza ,,mezuzę^* t. j. mały rulon pergaminowy 
z jednjrm rozdziałem z Pisma Aw. przybity u drzwi. Z roty przysięgi 
polskiej z r. 1554, 5/10. akta grodzkie, buseckie. Tom 5, str. 623—4, 
wynika atoli, ie rotula, to zaszczepki (klamka) u drzwi. 

« 1585 r. 81. Vn. Nr. mat. 19. C. 

» C. L. 370 pg. 1566-a obi. 29/1 1616. Nr. mat. 35. 


317 


stołku, ubrany w śmiertelną koszulę i czapkę, a strona 
przeciwna lub członek sądu odmawiał zaklęcie: Helya 
Judaeel ego te moneo per bas tres^ litteras et per hanc 
legem, quam Deus dedit... itd. ^ 

W naszycb czasach przysięgę składano! odbierano 
w synagodze względnie w jej przedsionku, a następnie 
w domu sądowym. 

Strona interesowana musiała być obecną 
przy składaniu przysięgi, a gdy ta się nie jawiła, 
przysięgi nie składano, a znaczyło to tyle, jakby strona 
już była przysięgła. Przestrzegano również tak zwanych 
współprzesięgań, a wedle słów statutów i po- 
rządku Golskiego musieli współprzysięgać tak Żydzi jak 
i Chrześcijanie. 

I tak w sprawie Jana na Bełżcu Bełzeckiego przeciw 
Izakowi Markowiczowi z żoną i ojcem, otrzymują Żydzi 
w drugiej instancyi (od wojewody) nakaz złożenia przy- 
sięgi na okoliczność, że pewne rzeczy u nich zastawiono. 
Woźny ze szlachtą zeznają: „Byliśmy... w ulicy żydow- 
skiej w mieście Lwowie w domu sądowym Żydów 
lwowskich przy szkole żydowskiej będą- 
cym... na ten dzień Żydowie pozwani gotowi byli przy- 
sięgę cielesną tam in personis suis quam cum testi- 
bus christianis etjudaeis super decem praecepta 
iudaica uczynić i oną wykonać. Ale tej przysięgi ani 
p. Bełzecki tam, ani p. Wierczyński plenipotent jego, 
który był personali wsadowej izbie żydowskiej 
słuchać nie chciał i precz odszedł*" (9/4 1620)'. 

* Prawdopodobnie powinno być ^per ąualtaer litteras^, co ozna- 
cza tetragrammę J H W H (Jahweh) czyli imię Boga, którego Ży- 
dowi nie wolno było wymawiać. 

' Yol amina legam. Tom I, 337. a Czackiego cap. YI. O przy- 
sięgach a w. 2.' 

» C. L. 378, pg. 1766-7. 


318 

Sam sędzia nie był obowiązany do wysłuchania 
przysięgi, lecz czynił to woźny z dwoma szla- 
chcicami. Wszystkie zachowane relacye świadczą 
o tem; woźny zeznawał następnie, czy strona złożyła 
przysięgę i czy przeciwnik był obecny itd. ^ 

Co się tyczy samej roty, to jak w XVIII wieku * — 
składała się z dwóch części : a) I zawierającej w sobie 
meritum sprawy b) II zawierającej w sobie przekleń- 
stwa lub zarzekania biblijne. 

Il-ga część, w XVIII w. stała, w naszych cza- 
sach była najrozmaitszą, krótszą, lub dłuższą. 

Obie części roty, jakoteż rotę dla współprzysięga- 
jących przepisywał sąd; nawet sąd nadworny (król) 
przepisuje nieraz rotę, jak to się dzieje w sprawie mię- 
dzy Żydem Piesakiem (Pesach) a Konstantym Komiaktem; 
Batory dyktuje wówczas (7/8, 1578) » tylko część I, t. j. 
merytoryczną: „quod integra mercimonia et res, quae 
ratione transgressi telonei i t. d.** z tą uwagą, że Pie- 
sak ma przysiądz bez ceremonii na rodał t. j. na 
dziesięcioro przykazań Bożych. 

Rota dla współprzysięgających nigdy nie zawierała 
meritum sprawy, lecz była tylko atestem dla przysięga- 
jącego, oto przykład: 

Sędzia przepisuje (Consularia 15, str. 138, r. 1593, 
jako oblata z sądu żydowskiego) rotę: 


Oskarżony: „Ja 
Moszko przysięgam Panu 
Bogu Wszechmogącemu, 
żem ja ze wsi pana Wo- 
jakowskiego Hesterki Ży- 


C o m pug atores 
Judei et Christiani 
iurabunt: „że Moszko 
Żyd z Podhajec tego, o co 
przysiągł,  jest  niewinien 


» Vide C. L. 351, pg. 130 i inne. 

* Vide Pazdro: Organizacya. str. 89—106. 

» C. L, 346 pg. 1333. 


319 


i sprawiedliwie przysiąf^ 
tak mi Panie Boże dopo- 
mór\ 


dówki nie wykradł i nie 
wyniosłem jej, ani wy- 
wiódł, do tego, że ja to 
pisanie żydowskie, co go 
słu^ p. Wojakowskiego 
pdiazuje, nie jest moje, 
anim na nic nie zezwalał, 
ani wiem o tem tak mi Pa- 
nie Boże dopomóż''. 

Innym razem (consul 16 pg. 731, r. 1595 obi.) mamy 
II. Ja Xy przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu, który 
stworzył niebo i ziemię I, że i t. d. II. Tak mi Panie 
Boże pomóż, który stworzył niebo i ziemię, (wary ani: 
tak mi Panie Boże dopomóż i Zakon święty, u compur^ 
gatorów chrześcijan ita ut me Jesus Christus adiuvet). 

W sprawach fiskalnych (przy braku podziału dy 
kasteryi w państwie dawniejszem) przysięga była taka 
sama i również przez sąd odbierana. Zachował się cały 
szereg rot ustanawianych przy najrozmaitszych próbach 
ściągania od Żydów pogłównego i szosu wprost i bez- 
pośrednio, a nie ryczałtem przez centralny sejm Żydów ; 
roty te mają część II jużto dłuższą, jużto krótszą. Nie 
chcąc rozszerzać ram niniejszej pracy, podamy tu jedną 
z najdokładniejszych rot, jakie znaleźliśmy. Znachodzi 
się ona już w r. 1628 i 1629 przy poborze szosu, a część 
jej IL powtarza się często przy sprawach sądowych, na- 
wet mniejszej wagi. Cytujemy tu I. z odpisu z końca 
XVIII wieku, bo tam tekst jest najpoprawniejszy \ oraz 
IL podług roty z aktów buseckich z 5/10 1554*. 

II. My , obywatele przysięgamy P. Bogu 

' Castr. Halic. fasciculos copiamm 286 osobna księga — rok 
1764/6. 

• Castr, buscensia, tom V, str. 623—4. Podobne roty były w pra- 
wie niemieckiem oraz w prawach innych państw eoropeJskiGh. 


320 

wszechmogącemu, I. iż czyniąc tę rewizyę we wszyst* 
kich miejscach i mieszkaniach, wszystkie wyraźnie osoby 
żydowskie od najstarszej do najmniejszej g^owy w mie- 
szkaniach, parafiach i podróżach będące, żadnego nie 
opuściwszy... rzetelnie spisaliśmy, żadnym względem ani 
nienawiścią nie wodząc się, żadnych datków niebraliimy 
i obietnic wszelkich nie akceptowaliśmy, ani onych 
akceptować będziemy i sprawiedliwie ten włożony na 
nas obowiązek rewizorski wypełnialiśmy; II tak nas Pa* 
nie Boże dopomagaj ^ 

II. A jeżeli niesprawiedliwie z opuszczeniem głów 
spisaliśmy^ oby nas Bóg zatłumił, który niebo, ziemię, 
powietrze i zioła stworzył i aby nas Pan Bóg zatracił, 
który w korabiu w czasie potopu ośmioro ludzi wy- 
zwolił, aby nas ten Bóg zatracił, który pięć miast So- 
domę, Gomorę, ogniem piekielnym spalił, aby nas Bóg 
stłumił, który z Mojżeszem w krzaku gorejącym mówił, 
który Mojżeszowi zakon podany swym własnym palcem 
na tablicach kamiennych opisał. A jeżeli niesłusznie 
przysięgamy i niesprawiedliwy regestr spisaliśmy, aby 
nas Bóg zatracił, który Faraona, w czerwonem morzu 
starł, a Źydy wolno do ziemi opływającej miodem i mle- 
kiem przewiódł. A jeżeli nierzetelnie zrewidowaliśmy, 
aby nas Bóg stłumił, który Żydy na puszczy manną kar- 
mił, aby nas zatracił i do piekła z duszą i ciałem stra- 
cił. A jeżeli niesprawiedliwie przysięgamy, bodaj nas 
ziemia pożarła, która Datana i Abirona pożarła i bodaj 
na nas przyszedł trąd, który Namana opuściwszy, na 
Jessego  przeszedł.  A jeśli krzywoprzysięgamy, abyśmy 

1 Następuje zaklęcie wspólne wszystkim ważniejszym przysię- 
gom 16—18 w. Vol. leg. I. pg. 367). 

^Eota z aktów buseckich: aby cię P. Bóg zatracił, 
który niebo i ziemię — stworzył i inne wszystkie rzeczy... z&tracil, 
który w arce ośm człowieka czasu potopu zniszczył itd. 


321 

byli z Zakonu wysadzeni, który Pan Bóg Mojżeszowi 
przez X przykazań na górze Synaj podał. Aby na nas 
przyszło karanie, które jest na krzywoprzysięzców W 5 
księgach Mojżesza opisane *". 

„Abyśmy się w kamień obrócili jak się żona Lota 
w solny słup obróciła; oby nas krwawa choroba nigdy 
nie opuszczała i abyśmy się w oczach wszystkich ludzi 
rozpukli. Oby nas wielka choroba porwała, abyśmy 
nigdy nie przyszli na łono Abrahamowe i aby nas Bóg 
wiecznie pohańbił i potępił i aby nas dyabli z duszą 
i ciałem do piekła porwali**. 

Rota tej przysięgi jest tylko polskieni tłóniaczeniem 
wyżej już raz wspomnianej roty zaprzysięgania Żyda, tylko 
że tu jest wszystko w I-szej osobie, a tam w Il-giej ^ 


W jakim języku składano przysięgę? 
Przysięgę składano  bezwarunkowo w języku pol- 
skim; wszelkie dane są za tem: 

a) obecność woźnego i szlachty, 

b) obecność powoda Chrześcijanina, 

c) tekst roty wszędzie podany po polsku (a nie po 
łacinie, lub po żydowsku). 


Do kompetencyi podwojewodziego należała w XVIII 
wieku kontrola czynności Kahału; lecz czy ją wykonywał 
podwojewodzi w moc swego właściwego urzędu (jako 
zastępca wojewody) czy jako sędzia żydowski, trudno 
tu rozstrzygnąć. Czy sędzia żydowski miał na 
przełomie XVI i XVII wieku taką władzę kon- 

• Vide, Czarki o Żydach  i Karaitach, str. 86-6 ed. Turowski. 
tjAti Iwowtey. SI 


322 

trolną jak później podwojewodzi? Na tonie 
możemy dla braku aktów dać odpowiedzi. 

Sędzia żydowski i pisarz występowali wszędzie 
w obronie Żydów, podczas rozruchów, po pożarze, przy 
walce o kupiectwo i kupczenie (1637) i t. d., czy więc 
z tego tytułu mieli prawo kontroli? Może. 

Sąd żydowski był władzą egzekutywną (o ile nią 
nie był sam ICahał) dla swoich wyroków, dla wyroków 
wojewody w I-ej i II-ej instancyi, dla dekretów kró- 
lewskich — o ile nie były adresowane do senioratu — 
oraz dla wyroków wszelkich sądów (Ławy, Rady i t. p.). 
Zwrot taki jak: quae causa in iudicium Pallatini Rus- 
siae ex appelatione est devoluta et tandem pro exe- 
cutione in officium domini judicis judaici est 
remissa^ się powtarza na wielu aktach. 

Kary sądu tego były grzywny i kara więzienia, czy 
i inne kary, stosowane w X\T[II w., były w XVI i XVn 
wieku w użyciu — na to akta nasze grodzkie lub miej- 
skie odpowiedzi nie dają. 

Władza sądowa wojewody. 

Judicium iudaicum polega na tern, że: 

1) wojewoda wykonuje nadzór nad sądem, wyda- 
jąc porządki wojewódzkie, mianując sędziego. 

2) wojewoda rozsądza sprawy w drodze appela- 
cyi od sądu żydowskiego jemu przekazane. 

3) wojewoda wykonuje sądownictwo nad Żydami 
w ważniejszych sprawach kryminalnych, choć jak wiemy 
w zasadzie i one do sądu żydowskiego (officium) należą. 

Pobory wojewody w charakterze sędziego są: 
a) 3 grzywny w razie nie jawienia pozwanego u sę- 
dziego po raz 3-ci. 

> G. Ł. 865, pg. 860 (8/8 1606). 


323 

b) suma płacona przez kabały tytułem arendy są- 
dów ściśle żydowskicb. 

Gdzie sądził wojewoda? 

Jak wiemy, statuty królów kazały mu sądzić we Lwo- 
wie, porządek Golskiego wyłamuje się z tego dla spraw 
ważniejszych, a w praktyce wojewodowie pozywają Ży- 
dów dokąd chcą. 

Król jako sędzia. 

1. W 1-ej instancyi: a) gdy z dworem zjedzie do 
Lwowa (np. Władysław IV w r. 1634 — Officium 
Marchalciale: sprawa kuśnierzy cechowych przeciw 
Żydom) ^ ; b) dla tych którzy mają ekscepcyę (np. Dr. 
Salomon ', Izak Nachmanowicz, Izak Abrahamowicz, 
Izak Markowicz*). 

2. W lll-ej instancyi w razie apelacyi od wyroku 
wojewody. Wprawdzie wojewodowie bronili tej apela- 
cyi i wyrobiła się praktyka: „Żyd powinien aquie- 
scere decreto pallatinali", jak cytuje w swym 
proteście Bełżecki \ lecz powód nie zadowolony z wy- 
roku, odwoływał się często do sądu assesorskiego 
lub do trybunału koronnego. 

Bełżecki tak w swej kontrowersyi i mocyi moty- 
wuje wolność apelacyi do sądu assesorskiego (króla): 

1) Iż ten supremus est iudex omnium. 

2) Iż ci Żydzi sunt cives civitatis S. R. Majestatis 
jako i insi mieszczanie, mają więc forum za dworem 
króla Jmości. 

3) Iż J. Król. Mość nie wyzuł się penitus z jurys- 

' C. L. 886, pg. Ud in aatmnno 1684. 

« w r. 1571. C. L. 884, pg. 720—1. 

» W r. 1684, cap. VIII, str. 188 i IW. 

* C. L. 878 z 28/8 1620. Meritom sprawy, patrz na ttr. 824 aw. 1. 


324 

dykcyi nad Żydy, co się stąd dowodzi, iż prawem po- 
spolitem określone jest: a) aby na miejscach zwyczaj- 
nych zawsze sądzeni byli oprócz J. król. Mości, który 
zachował sobie ewokacyę Żydom wszędy, kędy chce, 
b) sprawa gdzie Jkmość nie chce deferri ad se de quae- 
relis Judaeorum nisi ex civitatibus suae Majestatis. 
Na trybunał jest admissibilis apellatio: 

1) Iż tu Żydzi są tamquam pars adhaerens Urbań- 
skiego, który jest ex officio famulatus na trybunał po- 
zwany, a zawsze unum idemque forum alterius partis 
adhaerentis cum altera bywa i słusznie być musi ^ 

2) A ta ad utramąuam appelationem służy, iż jak- 
kolwiek Żyd powinien aąuiescere decreto palatinali, 
ale Chrześcijanin, zwłaszcza szlachcic, człowiek znamie- 
nity, a do tego actor, któremu apelacya de iure zawsze 
wolną, może adigi ad aguiescendum sententiae palati- 
nali. (Mimo to wojewoda wzbrania apelacyi, a Bełżecki 
wnosi skargę de non promissa appellatione) \ 

Co się tyczy okoliczności czy wolno Żyda po- 
zwać wprost przed sąd królewski w sprawach 
cywilnych, to o ile wynika z aktów lwowskich, była 
ona niedopuszczalną (w Krakowie pozwala na to Zy- 
gmunt III w r. 1617 )•. Kiedy Rada pozywa Różę Na- 
chmanową wprost do króla o spowodowanie drożyzny 
we Lwowie wskutek zdzierstwa na rogatkach, Zygmunt 
III wyraźnie orzeka, że ona, jako osoba prywatna 
nie może mieć sądu przed królem (r. 1629 22/3)*. 


* Urbański sługa Bełżeokiego zastawił u Żydów pewne rzeczy, 
a Bełiecki twierdzi, ie Żydzi te rzeczy ukradli. 

« C. L. 378 z 28/3 1620, dalej 7/4 pg. 1742-4, z 9/4 pg. 1766-7, 
pg. 1969—73 i pg. 1816 z tomu 876. 

* Kutrzeba: Ustawodawstwo nad Żydami krakowskimi, str. 940. 

* AML. Fasc. 190, Nr. 101, Nr. mat. 80. 


325 

Sąd dla zbrodni t. zw. rytualnych. 

Skargi na Żydów o kradzież hostyi, o t. zw. mord 
rytualny, o zbeszczeszczenie obrazów świętych, należą 
z natury rzeczy również do wojewody. Statuty generalne : 
Kazimierzowski ogólny § 32 \ Kazimierzowski (specyal- 
nie) lwowski (ferowany przez Witolda dla Łucka) § 32 ', 
Kazimierza Jagiellończyka § 34 ', orzekają tylko, że Żyda 
oskarżonego o takie zbrodnie należy przekonać 6 świa- 
dkami (3-ma żydowskimi i 3-ma chrześcijańskimi), ale 
kto ma przeprowadzać proces, o tem niema wzmianki. 

Władysław rV potwierdzając prawa Żydów kra- 
kowskich orzekł, że przy tych zbrodniach 
ma magistrat uwięzić oskarżonego i wydać 
staroście, ale sądzić będzie sąd specyalny, 
złożony z urzędu starościńskiego i z komi- 
sarza wysłanego przez króla (1633) ^ 

W aktach lwowskich znaleźliśmy dwa poszczególne 
wypadki, które trochę inaczej objaśniają sprawę, niż 
akta krakowskie: 

1) Z powodu oskarżenia o jedną z wyż wymienio- 
nych zbrodni, więzi ława Żyda lwowskiego (miejskiego) 
Elkana Beronowicza. Podwojewodzi i sędzia żydowski 
Andrzej Marchocki i pisarz Jan Krupka każą go ode- 
słać do grodu „gdyż łam (do Ławy) nie należy, ale 
urząd wojewodzi z urzędem grodzkim go są- 
dzić powinien i podwojewodzi ze starostą albo pod- 
starościm chce sadki nad tym Żydem odprawić (8/3 
1636)" \ 

> Russ.-Jewr.-Arch., tom III, Nr. I, str. 6. 
« Russ.-Jewr.-Arch., tom IV, Nr. 2, str. 11. 
3 Ut supra, Nr. 6, str. 27. 
* Kutrzeba: Ustawodawstwo, str. 941. 
^ C. L. 387, pg. 628. 


326 

2) Dnia 8/8 1641 ^ manifestuje Jakób Sobieski wo- 
jewoda ruski, że zapozwał przed swój sąd (in curiam 
suam) Żydów lwowskich (przedmiejskich) za napad na 
bractwo św. Mikołaja i znieważenie obrazów, nadto, że 
polecił podwojewodziemu swojemu Łażniowskiemu, by 
wezwał bractwo jako delatora i zaprosił starostę lwow- 
skiego Mniszka, Mikołaja Ostrogskiego starostę rohatyń- 
skiego i podczaszego królewskiego, podchorążego Łaho- 
dyńskiego oraz 2 rajców lwowskich na j u di ci u m 
compositum. 

W obu wypadkach jest jak w Krakowie sąd zło- 
żony, lecz skład jest różny, w obu zaś razach brak 
komisarza królewskiego. 

Kto miał sądzić (w innym wypadku) Żyda Boru- 
cha za rzekome nakłanianie do kradzieży hostyi i od- 
kupienie tejże, niewiadomo, gdyż Boruch uciekł 
wczas, a tylko dom jego skonfiskowano na rzecz po- 
szkodowanego kościoła (1641) ^. 


Istnieje cały szereg spraw, w których Żyda skar- 
żono do Grodu, są to sprawy o extorsio thelonei 
o zdzierstwa na komorach, rogatkach, przy 
ściąganiu podatków przez Żydów. Sąd gro- 
dzki rozstrzyga te sprawy w I-ej instancyi 
i to nietylko sąd grodzki lwowski ^ lecz i kamione- 
cki *,  poznański ^ i inne  dla  zdzierstw  dokonywanych 

> C. L. 392, pg. 828. 

« C. L. 392, pg. 628—32, 766, 835, 887 et seąueiites, cały proces 
opisany w cap. XXI. 

=' C. L. 351. pg. 312, C. L. 352, pg. 71, 903 i t. d. 

* C. L. 353, pg. 1680, C. L. 376, pg. 61, 67. 

* C. L. 352, pg. 113. 


327 

przez Żydów lwowskich w okręgu dotyczącego Grodu. 
Mamy nawet wypadek, że sąd grodzki poznański roz- 
strzygał sprawę extorsionis Żydów lwowskich, (na ru- 
skich komorach) Abrahama zięcia Mendlów i Józefa 
Samsonowicza, bo pozwał ich kupiec poznański Krzy- 
sztof Aspacher (a więc forum actoris). 

Il-gą instancyę dla spraw tego rodzaju stanowi 
trybunał koronny, a egzekutywą dla wszelkich wy- 
roków jest nie sąd żydowski lecz starosta. Wszelkie wy- 
roki przesyłano właściwym starostom (loci capitaneis) 
by wykonali wyrok K 


Na przedmieściu jurysdykcyi zamkowej, podlegali 
Żydzi w zasadzie pod wszelkimi względami jurysdykcyi 
wojewody, nawet sprawy gruntowe i domów należały 
do jego kompełencyi. Wyraźnie to orzeka dekret Zy- 
gmunta Augusta dany Żydom przedmiejskim 1 paździer- 
nika 1586 r.^ „Inscriptiones autem venditionum et resigna- 
tionum perpetuarum, domorum, fundorum, possesionum 
Judaeorum suburbii leop. coram alio jurę sive gualis 
alia jurisdictione fateri et inscribi non debent dunta- 
xat coram actis Judaeorum Palatini Russiae, 
cuius jurisdictioni Judaei de jurę communi, 
Judaei pallatinatus Russiae subsunt. 

Mimo to w praktyce praenotowano sprawy za- 
kupna i sprzedaży nieruchomości u starosty (w grodzie) 
a nieraz i w sprawach cywilnych i kryminal- 
nych arrogował sobie starosta prawo są- 
dzenia Żydów. 


' C. L. 394, p^^ 471 - 2, 473—6 i t. d. 

« Russ.-Jewr. Aich., tom III, str. 246—6, Nr. 173. 


328 

Świadczą o tern liczne zapiski w aktach grodzkie! 
oraz dekret Władysława IV z 1635 r. 27/7 \ w któryn 
pozywa przed swój sąd Radę za to, że pozwała Żydó^ 
przed sąd grodzki. 

Znamy sprawę z r. 1641 ^ w której sąd grodzh 
(starosta) skazuje na śmierć 40 (czterdziestu) Żydó^ 
przedmiejskicti wraz z seniorami za napad na cerkiew 
Św. Mikołaja. Władysław IV daje wszystkim skazanym 
salvum conductum na 6 miesięcy, by mogli tymczasen 
u swej władzy właściwej szukać pomocy. 

Przedmiejscy Żydzi jurysdykcyi zamkowej, córa 
bardziej podpadają władzy starosty, aż w końcu w II-c 
połowie wieku XVIII w pewnych sprawach zupełni 
ulegli tej władzy; władzę nad nimi wykonuje wówcza 
burgrabia. — W naszych czasach stosunki nie są jeszcz 
skrystalizowane. 

C. Żyd powód — Chrześcijanin pozwany. 

1) Jeśli pozwany jest szlachcicem, kom 
petentnymjest sąd grodzki. Tutaj niema dla Ży 
dów żadnych ograniczeń, sprawy niesporne i obiaty przyj 
muje się tutaj od Żydów jak od innych, jakoteż prote 
Sty, manifestacye, obdukcye i t. p. 

Oblatowali również w aktach grodzkich wszelkie 
przywileje tak publiczne jak i prywatne, uchwały sej 
mowę dotyczące poborów, kwity i t. p. 

2) Jeśli pozwany jest mieszczaninem to: a)jeślijes 
łacinnikiem lub grekiem kompetentną jest Ława i Rada 
b) jeśli jest Ormianinem kompetentnym jest sąd starszyci 
ormiańskich. 


» C. L. 386, pg. 1631-2. 

« C. L. 392, 894—6, Nr. mat. 107. 


329 


3) Ława rozsądza wszelkie sprawy cywilne i kry- 
minalne, nawet o zabójstwo i morderstwo. Tutaj musiał 
Żyd mieć rzecznika (tutorem), a oprócz tego zrzec się 
pcaw do swego sądu (recedere a foro fori) na wypa- 
dek gdyby jego samego zasądzono. Soboty tak bardzo 
przestrzeganej w innych sądach, tutaj nie przestrzegano, 


i^^p 


Ryc. 62. 

Furman (Bałagała) żydowski. 

Ze zbioru rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

powołując się na prawo magdeburskie, nakazujące obcho- 
dzić tylko święta katolickie. Znamy wypadek w r. 1599, 
że Żydzi musieli świadczyć w sobotę ^ 


1 AML. Acta Bannita. tom XIX, C/8 1599. 


330 

Instancyą wyższą dla Ławy była Rada, która do- 
syć często rozstrzygała ważniejsze sprawy w I-ej instao- 
cyi. Do jej kompetencyi należą wszelkie sprawy admi- 
nistracyi miejskiej, sprzedaży gruntów miejskich Żydom, 
konsensów budowlanycli, wodociągowych, układów han- 
dlowych, a w sprawach spornych szczególnie sprawy 
handlu i przemysłu. 

4) Sąd starszych ormiańskich rozsądza 
wszelkie sprawy cywilne, w których pozwanym był 
Ormianin, chcący korzystać ze swego forum. Zdarzało 
się, że Żyd, czyto w Ławie, czy Radzie, czy u Onnian, 
tracił sprawę i za oszczerstwo dostawał się do więzienia 
miejskiego, czy ormiańskiego i tam mimo interwencyi 
kahału siedzieć musiał \ 

Instancyą apellacyjną dla tych wszystkich sądów 
był sąd assesorski (nadworny). 


Oprócz tych sądów zbiera się czasem sąd mieszany 
(iudicium compositum) dla poszczególnych spraw nie 
dających się sprecyzować; tak znachodzimy w r. 1595 
w aktach radzieckich * napis : Coram officio con- 
sulari cum senioribus Judaeorum. Chodzi tam 
o krzywdę wyrządzoną Stanisławowi Szembek przez 
Marka Izakowicza na jarmarku śniatyńskim. (Nic wię- 
cej o tem nie wiemy). Taki sam wypadek znachodzimy 
w 1635 (Consul. 43, pg. 48), tu się rozchodzi o złama- 
nie paktów handlowych przez Żyda kuśnierza, sąd ten 
mieszany odpowiada tedy wymaganiom układów han- 


» C. L. 352, pg. 192-3, 198-200 (r. 1598). 
> Consol. 16, pg. 429, 10/8 1595. 


331 


(Iłowych.  Assesorem tułaj jest Jakób Gombrycht. (Dtto 
Consul: 43, pg. 84). 


Oto schemat sądownictwa nad Żydami we Lwowie ; 
podaliśmy go w ogólnych zarysach, jużto dla braku 
miejsca, jużto dla braku mater}'ału. Nie należy atoli są- 
dzić, że te sądy w praktyce tak fungowały, jak w teoryi 
ich ramy były zakreślone; w praktyce one konkurują 
ze sobą, dając sposobność do nieskończonej ilości pro- 
cesów kompetencyjnych i dekretów de non promissa 
evocatione. W sprawach niespornych oblatowano akta 
gdzie się stronie podobało, a wobec wielkiego zaufania 
Żydów do aktów grodzkich, wyrobiła się zasada, że 
obok oblatowania kontraktów kupna i sprzedaży w „Pi- 
naksie hadajanim*" strony zobowiązywały się je oblato- 
wać w Grodzie. Świadczą o tern liczne klauzule na 
oblatach hebrajskich, jak np. na kontrakcie ^ z dnia 30/4 
1626 r. (5 sywan 5386 r.). „Natan Złotnik zobowiązuje 
się praenotować ten układ w Grodzie". Woł>ec wkorze- 
nionego pieniactwa, procesy ciągnęły się w nieskończo- 
ność, dając chleb kauzydykom, adwokatom i t. d. Pro- 
ces Żydów z Jezuitami wyżej podany jest klasyczną ilu- 
stracyą tych stosunków. 


Pinaka lwowski : karta 6. 


XV. 

1. Wydatki i dochody Gmin żydowskich. — 2. PodaiU 
płacone priez potzczegóinych członków Gmin iydowddch 

we Lwowie* 

Gmina żydowska stanowiła oddzielne ciało admi- 
nistracyjne, utrzymujące swoich urzędników, swe domy, 
szpitale, szkoły, cmentarz, synagogi, urzędy, swą stiai 
(przedmieście), a więc mające ogromną ilość wię- 
kszych i mniejszych wydatków, przewidzianych i nie- 
przewidzianych preliminarzem budżetu. 

Obie gminy lwowskie miały wydatki i dochody 
oddzielne i wspólne. 

Każda gmina musiała opłacać rabina, kantora, szkol- 
ników wszelkiej kategoryi, koszta inwestycyjne bóżnic, 
szpitali, koszta przewodów sądowych po każdym roz- 
ruchu antiżydowskim, koszta żywienia aresztanłów (kry- 
minalnych), koszta podróży rabinów i członków gminy 
na zjazdy i sejmy, kwaterunki wojskowe i t. p. 

Każda gmina musiała baczyć, by członkowie jej 
spełniali obowiązki obywatelskie, odbywali straże, sta- 
wali do obrony miasta, a zarazem płacili za wszystko, 
co przy takiej sposobności było potrzebne. 


333 

Opłaty wspólne obu gminom. 

/. Pensye urzędników wcjewodnńskich. 

1) Pensyę wojewodzie z tytułu jego urzędu, oraz 
za „ arendo wanie** u niego sądów czysto żydowskich, za 
zrzekanie się wojewody prawa, apelacyjnego rozstrzy- 
gania sporów w sądzie rabinów (dajanów) w I-szej 
instancyi załatwionych. Zrazu były to, tak naturalia 
(ryby, korzenie i utrzymanie podczas pobytu we Lwo- 
wie), jakoteż jakaś stała płaca bliżej nam nie znana. Datki 
te pobierał nie tylko sam wojewoda, lecz i jego słudzy, 
„tak przy nim, jako i bez niego**, przyczem dopuszczaJi 
się różnych nadużyć ^ 

2) Pensyę podwojewodziemu, względnie sędziemu 
żydowskiemu, również w naturaliach i pieniądzach 
opłacaną. 

3) Pensyę pisarzowi. 

Wojewoda Matczyński zrzeka się naturaliów dla 
siebie, podwojewodziego i sług h dekretem (21/3 1692) * 
zastrzega dla siebie pensyę 4000 złp. rocznie, dla pod- 
wojewodziego 1000 złp. rocznie. Płacy pisarza nie unor* 
mował. 

//. Pensyę wikaryuszy. 

Dla wikaryuszy miejskich płacili Żydzi od czeladzi 
katolickiej : kolędę, stołowe, oraz sumy płacone niegdyft 
przez Chrześcijan z domów teraz do Żydów należących. 
Wobec wielu scysyj w tym względzie (n. p., czy Żydzi 
mają płacić daniny od domów za swe pieniądze kupio- 
nych dla Jezuitów?  vide  cap. VI),  stanął układ (8/10 

* C. L. 478, pg. B48, drukowany wOrganizacyi Schorra, str. 
87, u P a z d r y, str. 176-9. 

* Ut supra. 


334 

1622) ^ mocą którego Żydzi mieli zapłacić i zapłacili 
raz na zawsze 300 złp. ryczałtem i odtąd mieli obowią- 
zek płacenia co roku in natura 2 funtów pieprzu (1 na 
Wielkanoc, 1 na Boże Narodzenie). 

W tym układzie pośredniczą trzej mieszczanie 
lwowscy: dr. Marcin Kampian, dr. Andrzej Abrek i dr. 
Jerzy Boim, a ręczy za to, że Żydzi do terminu oddadzą 
pieniądze: Jan Krzanowicz. 

Kiedy w 4 lata później wikaryusze nowe podnieśli 
pretensye, przegrali sprawę na Radzie, a król dekretem 
z r. 1626 również Żydom przyznał słuszność-. 

///. Od cmentarza, 

Obie gminy płacą wspólnie czynsz od cmentarza. 
Część rdzenna cmentarza była wolną od czynszu emfi- 
teutycznego. Gdy następnie, w miarę potrzeby, dokupy- 
wano kawałki gruntu i domki, musiano od nich płacić 
należne czynsze. Żydzi nie chcieli atoli płacić i wsku- 
tek tego przyszło do długotrwałego sporu. W końcu 
rozstrzyga Rada dekretem z r. 16:M, „iż z okopiska sa- 
mego, na którem się Żydzi chowają, do żadnych cięża- 
rów, odprawowania straży i składek podejmowania, Ży- 
dzi nie są powinni, ale z domków osad, tak w okopi- 
sku, jako przy okopisku, alho i tendy(!) indzie (!) na 
gruntach miejskich... do ciężarów wszelkich ponoszenia 
straży odprawowania, składek i inszych powinności od- 
dawania, także i do gromady stancyi (!) wynajduje i na- 
kazuje'' ®. 


> Consnl. 34. pg. 660-61, Nr. mat 70. 

« Uw. 1. 

* AML. fasc. 257, Nr. 35, Nr. mat. 82. 


335 

Żydzi założyli rekurs do króla, lecz przegrali. 
W r. 1635 płacą do Lonheryi emfiteutu rocznego 20 złp. ^ 

IV. Słarjjjfłc. 

Od bardzo dawnych czasów płaciły gminy lwow- 
skie ^stacyjne"" na utrzymanie, względnie w zamian za 
obowiązek utrzymywania dworu królewskiego, 200 złp. 
rocznie' (na św. Marcina). Jagiellonowie w swej szczo- 
drości i to stacyjne lwowskie oddawali w nagrodę lub jako 
pensyę wdowią; i tak: już Aleksander dekretem z Wilna 
22 października 14iK) r.^ oddaje stacyjne lwowskie w do- 
żywocie wdowie po wojewodzie ruskim Jakóbie z Bu- 
czacza i starszemu jej synowi Janowi. Stacyjne odtąd 
wypłacała obdarowanym wprost kasa kahalna. (Snąć 
ziemska, jeśli już wówczas istniały ziemstwa). 

Tenże król Aleksander zniżył dekretem z Lublina 
14 lutego 1506 r. stacyjne na 100 złp. na 4 lata i to na 
prośby Żydów lwowskich ♦. Stacyjne lwowskie nigdy już 
od tego czasu nie wpłynęło do kasy królewskiej, przy- 
najmniej o ile my wiemy do r. 1648. Wskutek najroz- 
maitszych przyczyn, zaliczek i t. p. powstawały długo- 
trwałe spor}' między kahałem ziemskim, a pensyoni- 
stami; często narzekają kabały, że się pieniędzy u nich 
nie pobiera, często skarżą się emeryci na zwłokę w wy- 
płacaniu. Dzieje się to, gdy pobiera stacyjne Katarzyna 
z Sieniawskich  Myszkowska (1616 — 1619) ^  lub dwo- 

» Consul. 43, pg. 889. 

* Żydzi krakowscy i poznańscy płacili również po 200 złp. ro- 
cznie, lubelscy tylko 100. (Pa wińsk i: Skarbowość — Źródła dzie- 
jowe Tom VIII, n, str. 118). 

* Ross. Jewr. Arcłi. III, Nr. 15 (z metryki koronnej). 

* Ut supra Nr. 46. 

* C. L. 370, pg. 2688 i 371 pg. 758, oraz 899-900. 


336 

rzanin  królewski,  Krzysztof  Świętosławski  (od  9/8 
1619 r.)^ 

Optaty gminy iniejsldej. 

/. Klerowi, 

Na szkołę katedralną płacił kahał miejski do r. 1611 
3 razy do roku funt pieprzu i łut szafranu, młodzik- 
com 15 gr. na gody, oraz pożyczał suknie na komedye. 
Kiedy docliody szkoły katedralnej się uszczupliły, a to 
wskutek otwarcia we Lwowie kollegium Jezuitów, mu- 
sieli Żydzi od r. 1611 płacić rektorowi ekwiwalentu 20 złp. 
rocznie. Za to miał on obowiązek wstrzymywania żaków 
od wyrządzania psot Żydom ^. 

//. Za prawa handlowe Radzie i cechom. 

Radzie płacił kahał miejski za prawo łiandlu (oraz 
cechom za ulgi): 

Od r. 1581 : 50 złp. rocznie na św. Agnieszkę 
(Układ 1)3. 

Od r. 1592 (Układ II): 50 złp. ^ 

Od r. 1629 (Układ III): 200 złp. (100 złp. 31/8 a 100 
na Wielkanoc) ^ 

Od r. 1637 (dekret król.): 1000 fl. (500 złp. na Wiel- 
kanoc, a 500 na św. Michał)®. 

Od r. 1654 (Układ IV): 1450 l\,\ 


» C. L. 372, pg. 1282-3. 

« Consul. 28, pg. 1289. Nr. mat. 62. 

=» AML. Od. III, 293, pg. 1106, Nr. mat. 16. 

* C. L. 349, pg. 1385-90, Nr. mat. 84 

^ C. L. 388, pg. 799—803, Nr. mat. 81. 

« C. L. 388, pg. 793, Nr. mat. 102. 

' AML. ks. 227, pg. 71. 


337 


Od r. 1642 w imieniu kuśnierzy i handlarzy futer 
300 złp. do kasy cechu K 


Ryc. 63. 

Żyd roznoszący dary świąteczne (XVIII wiek). 

Ze zbioru rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

Od r. 1629 w imieniu muzykantów 10 złp. do bra- 
ctwa muzyków, a 20 złp. dla Rady *. 

< Consol. 49, pg. 840—42, Nr. mat 109. 
« Consul. 37, pg. 1222—27. 

Żjdii Iwewtej. tt 


338 


///.  Od wina Jcoszemego. 


Od każdego półkufka koszernego wina płaciła 
Gmina miejska Radzie na rogatce lVt złp. (45 gr.) od 
wina węgierskiego, a kopę groszy (2 złp.) od wło- 
skiego. 

IV. Na policyę miefską i straż wałową. 

Na utrzymanie 50 żołnierzy miejskich płacili Żydzi 
miejscy swą część stosunkową (n. p. w roku 1573 na 
sumę  1587 złp. 14 gr. zapłacili Żydzi 297 złp. 15 gr.) ^ 

B. Opłaty gminy przedmiejskiej 

/.  W średnich wiekach płacą Żydzi przedmiejscy *. 

1) 5 grzywien wojewodzie, czy staroście. 

2) Mają strzedz złodziei i odprowadzać ich na 
zamek. 

3) Obowiązani są do jakichś robót koło skór (labor 
cuttium). 

4) W razie przybycia króla mają obowiązki dostar- 
czania podwód i artykułów do kuchni władcy. 

5) Płacą czynsz na przekop (obrona Zamku'?)- 

Te wszystkie obowiązki w naturze i pracy zamie- 
niają się z czasem na daniny pieniężne. 

Zygmunt August w swym przywileju, danym Ży- 
dom przedmiejskim dnia 1/10 1568 r., pisze: „Census 
vero et alios proventus ac onera tam  castrensia quam 


» Zubrzycki: Kronika, str. 198. 

» A. gr. Iw. XV, Nr. 1418 , według Kutrzeby: Stanowisko 
prawne Żydów w KY w. Przewodnik naukowo literacki, tom 29, str. 
1018—14. 


339 

civilia łeopoliensia, Judaei suburbii eiusdem secundum 
yeterem et usitatam consuetudinem pendere et solvere 
astricti erunt*" ^ Całkiem ogólnie określa daniny staro- 
sta Mniszek w kilkakrotnie cytowanym dekrecie z r. 1618: 
„to tylko warując, iż powinności z gruntów takowych, 
do zamku lwowskiego przychodzące, aby Żydzi równie 
z innymi oddali***. 

//.  Za prawo handlu. 

Za prawo ograniczonego handlu płacili Żydzi przed- 
miejscy Radzie pewien ryczałt, bliżej nam nie znany*. 

C. Nadzwyczajne wydatki obu gmin. 

Oprócz łych stałych opłat miały gminy oddzielne 
i wspólne nadzwyczajne wydatki i to prawie każdego 
roku. I tak, koszta procesów z miastem i cechami, pro- 
ces o prawa handlowe, który się ciągnął od XV w., 
a skończył się, (a właściwie nie skończył się) z upadkiem 
Rplłej, proces z Jezuitami, który kosztował gminę miej- 
ską gotówki 21.000 złp., oprócz kosztów przewodu są- 
dowego, jazd na terminy, łapówek etc. etc. 

Po licznych pożarach kosztowały wielkie sumy 
rekonstrukcye synagog, szkół, szpitali, łaźni, a przy ka- 
żdem odbudowaniu musiano opłacać Radzie i królowi, 
wojewodzie i staroście wielkie sumy za konsensy bu- 
dowlane i inne formalności. 

Wiemy np., że przy odbudowywaniu synagogi przed- 
miejskiej (1632 r.) kabał tamtejszy wiele musiał zapłacić 


» Russko-Jewr. Arch. HI, Nr. 1 3. 

' C. L. 373, pg. 1 79-81, Nr. mat. 67. 

» Obacz rozdział XVIII. 


340 

pieniędzy i Radzie i staroście za pozwolenie,  a mołe 
i klerowi za konsens biskupa Próchnickiego. 

Całe spisy konłrybucyi wojennych (od r. 1648) za- 
wierają akta miejskie, a udział kahałów jest w nich nie- 
pośledni. 

Czaić 11. 
Opłaty poszczególnych Żydów* 

Żydzi poszczególni płacili niezależnie od opłat ry- 
czałtowych kahałów, cały szereg podatków i to bezpo- 
średnio lub pośrednio przez swój właściwy kahał. 

Bezpośrednio płacą Żydzi miejscy: 

l)emfiteusis Radzie od każdego domu nie- 
raz w bardzo wielkiej sumie (Gombrycht płaci 600 złp. 
rocznie). 

2) podatek, zwany straż wielka, po 3 złp. i 6 
gr. od domu^ 

3) bezpośrednio płacą też wszelkie podatki 
pośrednie, a więc mostowe, drogowe, czopowe, wa- 
żne, sztukowe i t. p. 

Bezpośrednio płacą Żydzi przedmiejscy: 

l)emfiteusis  staroście. 

2) pośrednie podatki, jak Żydzi miejscy. 

Żydzi obu gmin płacą też podatki i da- 
niny kahalne (simplę), o których będzie mowa przy 
dochodach kahału. 

Pośrednio przez Kahał płacą Żydzi po- 
datki państwowe, a więc jedyny stały poda- 
tek: pogłówne żydowskie, szos miejski i szos 
żydowski. Repartycya i pobór należały do 
Kahałów, jako najniższych jednostek admi- 
nistracyjnych. 

> Zubrzycki: Kronika, str. 29. 


341 


Pogłówne żydowskie. 

Organizacya ziem (zjazd 4 ziem wzgl. 3-ech) była 
tą władzą, która ręczyła rządowi za całe pogłówne. 
Zrazu pertraktował podskarbi z pojedynczemi gminami, 
następnie z kabałami centralnymi, a czasem wprost z re- 
prezentantami i plenipotentami zjazdów specyalnie na 
ten cel wybieranymi \ Dlaczego raz było tak, a drugi 
raz inaczej, dla braku materyałów odpowiedzieć nie mo- 
żemy. 

I tak podskarbi Dulski Jan oznajmia (r. 1588 7/3)' 
poborcy w województwie ruskiem, ziemi lwowskiej i ha- 
lickiej, że... „uczynił pewne ustanowienie z Żydy star- 
szymi krakowskimi, poznańskimi, lubelskimi i inszych 
miast strony pogłównego u Żydów*" i zgodził się na pe- 
wien ryczałt. 

Już w r. 1589 Jan Dulski, a więc ten sam pertra- 
ktuje już tylko z jednym człowiekiem, a jest nim senior 
Żydów lwowskich Izak Nachmanowicz (vide cap. IV). 
On to składa pogłówne w 2 ratach imieniem wszyst- 
kich Żydów w Koronie i Litwie*. 

Kwit z r. 1593*) dla wszystkich Żydów podpisuje 
sam król Zygmunt III. Dowiadujemy się tam, że Żydzi 
przed poborem złożyli ryczałt w wysokości 20000 złp. 

Jan Firlej podskarbi (1603) ^ pertraktował z samymi 
„starszymi Żydy*",  to samo czynił Stanisław Warszycki 


^ Plenipotenci repartują pogłówne  na ziematwa, te na kahaly; 
kabały zaś na swych obywateli. 

« C. L. 346 (obi. 4/4) Nr. mat. 20. 

• C. L. 346, pg. 663—4, 686 i 788. 

• C. L. 348, pg. 1392-8, Nr. mat. 86. 

• C. L. 866, 28/4. 


342 

z Warszawy w r. 1611 ^ oraz Jan Daniłowicz w r. 1638* 
kiedy pogłówne wynosiło 60.000 złp. 

Jakiego obliczenia tu się trzymano? 

Od samego początku pobierano po złotemu od 
^owy, a clioć— jak słusznie zauważa Pawiński* — 
nie wiedziano dokładpie, czy to się tyczy głowy rodziny 
czy wszystkicli głów, trzymano się tej drugiej wersyi 
i pogłówne płacili — względnie płacić mieli — „wszyscy 
Żydzi płci obojga, żadnego nie wyjmując małego i wiel- 
kiego*". 

Uniwersał z r. 1607 ucliwalony na sejmie walnym 
nieszawskim ^ orzeka : że „Żydowie wszyscy i każdy z oso- 
bna w Koronie i Wielkiem Ks. Litewskiem, w mieściech 
i miasteczkach, i na wsiach tak naszych jako i podda- 
nych naszych duchownych i świeckich... od każdej głowy 
po złotemu płacić mają*". Wrócono tedy do dawnej normy 
1 złp. podczas gdy w r. 1580, postanowiono brać po 1 Vs złp.^. 

Już w r. 1581 określa się z góry ryczałt 15.000 złp. 
który jak widzieliśmy wzrastał progressywnie, tak że 
już w r. 1634^ pogłówn e a zarazem podymne 
„na zniesienie teraźniejszych Rpltej cięża- 
rów" wynosiło 80.000 (w r. 1638 = 60.000 złp.). 

Sposób poboru był następujący: „Poborcy to 
pogłówne zupełnie od starszych pobierać, 
a starsi zaś mają tę sumę sobie od drugich 
Żydów wyciągać". (Uniwersał z r. 1607). 

Przy każdym poborze ponawiano nakazy zaprzy- 

« C. L. 366, pg. 2665. 

» C. L. 889, pg. 1369-70. 

» Żródla dziejowe: Tom 8. str. 176. 

* Vol. leg. I, str. 1639. 

» C. L. 362, pg. 2346 i dalsze. 

• Ut supra UW. 3. 

T C. L. 386, pg. 918-14. 


343 

sięgania starszych, chociaż to pozostawało martwą literą 
wobec ryczałtowego załatwienia sprawy: 

Z czasów Batorego, kiedy jeszcze trzymano się tej 
normy że: „Urząd wojewodzy z poborcą... mają 
je(głowy) policzyć ze starszymi Żydy, którzy 
mają pod przysięgą zeznać, że je sprawie- 
dliwie policzyli**^ zawierają księgi podskarbińskie 
szczegółowe cyfry pogłównego. 

Pawiński* podaje cyfiry z r. 1578 nader ciekawe. 
Widzimy, że Żydzi ziemi lwowskiej, halickiej i żyda- 
czowskiej zapłacili 1296 złp. sam Lwów = 600 złp. 

(Kraków 1500 fl. od 2060 dusz, Poznań 1058, Lu- 
blin 500, Międzybórz podolski 240, Inowrocław 200). 

Tak mała cyfra we Lwowie nasuwa nam przy- 
puszczenie, czy przypadkiem nie wpisano pogłównego 
gminy przedmiejskiej w inną rubrykę? 

Szos żydowski. 

Pogłówne raz opłacone zwalniało Żydów „od wszel- 
kich podatków poborowych, a mianowicie od rzemiosł, 
kramów, szosów, sługi swego i narodu chrześcijańskiego, 
solą przekupywania i towarów swojej roboty"". 

Tymczasem czytamy w odpisie z uniwersału zrokn 
1628 zachowanym w AML. fasc. 257, Nr. 33: 

„Konstytucya sejmowa tak stanęła: Titulo: Po- 
główne żydowskie tak w Koronie, jako i w Wiel- 
kiem Ks. Litewskiem*". 

„Na Żydy w Koronie 60.000 złp. a WK. Lit. "/s tej 


» Uniwersał z r. 1678. 

• Źródła dziej. Tom VIU, str. 176—7. 

» Uniwersał z r. 1693. C. L. 848 pg. 1892—8. 


344 

sumy t. j. 20.000 złr. aatoritate praesentis conventas dc 
przyszłego sejma odkładamy. A ci, którzy w naszych^ 
duclłownyclł i szlacheckich miastach i miaste- 
cdcach mieszkała, tylko z samych d<)m^w i po- 
siadłości iaxta proportionem domów przyle^ch 
tak jako inszy mieszczanie płaczywają, (płacą) szos 
płacić i do poborców oddawać mają*". 

«A wybierać ten szos będzie jeden ex Magistrati 
in majoribus civitatibus na to przysięgły, z starszym ży- 
dowskim także też przysięgłym, a po drugich miastacł 
i miasteczkach sam burmistrz także ze starszym żydow- 
skim, też na to przysiągłszy*". 

I rzeczywiście deleguje Rada Jana Alembeka, a Kahai 
Jakóba Gombrychta i ci na dniu 3 października sporządzają 
szczegółowy wykaz opatrzony następującym napisem 

.Wybieranie szosu ośmiorakim (!) dupli od domói^i 
żydowskich dnia 3/10 1628 we Lwowie: 

od całego grunta (!) . . pretio: 38 fl. 12 
od pół grunta .... pretio: 19 fi. 06 
od ćwierć grunta  .  .  .   pretio:  9 fl. 78*. 

Następuje imienny wykaz kilka razy przez nai 
cytowany * i suma 426 fl. 4 gr. 

Dnia 11 stycznia 1629 przysięgają Aiemłiek i Gom- 
brycht na wezwanie podstarościego lwowskiego i po- 
borcy Zalewskiego ^iż spisali kamienice t. j. w mieście 
samem kamienic 29, domów drewnianych 5, domków 
pod murem 5, a więcej nie masz ich, z których kamienic 
domów i domków nie wybraliśmy szosu nic więcej nac 
złp. 154 gr. 28** '. Czy to był pobór przeszłoroczny czj 
nowy tego nie wiemy, różnicy sum (426 a 154) nic 
umiemy wytłómaczyć. 

» Królewskich. 

• Nr. materyałów 78. 

» C. L. 380, pg. 1889. 


345 

Równocześnie zjeżdżają do Lwowa burmistrze i se- 
niorzy kahalni z Oleska (Slizki consul, Lew ko se- 
nior). Pomorzan, Mikołajowa, Żółkwi (Wedecki consul 
i Abr. Scłimuj łowicz senior) Sassowa i innycłi miast, 
tu przysięgają i składają szos. 

Ten proceder raz tylko jeden się zdarzył w na- 
szycłi czasach 

Szos miejski. 

Niezależnie od tego szosu płaconego specyalnie 
przez Żydów w myśl ucłiwały sejmowej, zaczyna się już 
w 2-gim dziesiątku lat wieku XVII dążenie Rady, do 
zmuszania Żydów, by płacili stałe szosy wespół ze wszyst- 
kimi mieszczanami. 

Rada ze swej strony miała dosyć słuszności. Mia- 
sto płaciło szos ryczałtem; im więcej szlachty, 
duchownych i Żydów w mieście posiadało parcele, tem 
wobec wolności tych trzech stanów od podatków miej- 
skich — więcej musieli płacić sami mieszczanie. 

Szlachty i Kleru snąć nie ruszała Rada, ale Żydów 
postanowiono zmusić do tego. „Pospolity człowiek" wy- 
wierał na Radę wielki wpływ w tym kierunku. 

Na początku XVII w. ilekroć którychś z Żydów 
kupował u Chrześcijanina dom lub grunt — płacił szos 
i na miasto i na króla do kasy miejskiej. 

Stwierdza to akt terminatury między stronami 
z 7/XI 1635 r. w którym mowa nawet o specyalnych 
regestrach żydowskich dla szosuj 

Dopiero  gdy w r. 1628  Żydzi  swój  własny  szos 


1 AML. fasc. 257 Nr. 38 1. c. „Żydzi płacili już retroactis annis 
•zose, jako ich regestr świadczy**. Nr. mat. 96. 


346 

opłacić musieli, a bardzo wysokie pogłówne ręczyło im 
za wolność od wszelkicli innych podatków, prócz je- 
dnego podymnego, wstrzymali wypłatę szosu. 

Zaczęło się od przedmiejskich Żydów, mieszkają- 
cych obok cmentarza żydowskiego, a więc na jurysdy- 
kcyi miejskiej. Żydzi tamtejsi nie chcieli wypłacić «land- 
wójtowi" szosu, nie chcieli wykonywać straży, dać 
składek na żołnierzy, a kahał nie chciał dać emfiteuta 
za cmentarz. Rada, przed którą landwójt zaskarżył opor- 
nych, wydała wyrok uwalniający kahał od płacenia taks 
za cmentarz, ale . skazujący przedmiejskich Żydów na 
płacenie wszelkich danin miejskich ^ 

Kahał przedmiejski założył rekurs do sądu assesor- 
skiego. Równocześnie wnoszą chrześcijańscy mieszcza- 
nie skargę przed to same forum na Żydów, że niechcą 
płacić z domów szosu, ani odprawiać straży podczas 
napadu Tatarów, lub podczas „powietrza*", jakoteż nie 
chcą się przyczynić do utrzymania nSatellitów miej- 
skich Yulgo hajduki et cepaki". Pozwem z 2/5 1631 r. 
wzywa sąd assesorski Żydów na termin *. 

Żydzi na żadnym z terminów nie stanęli i zostali 
skazani zaocznie na zapłacenie wszelkich restancyi i ko- 
sztów. Lecz sprawa dla nieformalnego pozwania cią- 
gnęła się przez parę lat, a tymczasem Rada wydaje 13/9 
1633 r. „consultum de Judaeis*", w którem nakazuje mie- 
szczanom, odnajmującym Żydom mieszkania i sklepy, 
„by pobór i insze wszystkie regales et civiles contribu- 
tiones oddawali od Żydów, gdyż kiedyby u nich katolicy 
mieszkali, tedyby jako komornicy pobory płacili i wszyst- 
kie onera miejskie ponosili** ^. 


» AML, fasc. 257, Nr. 36. 

« C. L. 383. pg. 2937. Nr. mat. 84. 

* Consularia, tom. 41, pg. 1048 (ant pg. 525) Nr. mat. 86. 


347 

Kiedy Żydzi mimo wszystko nie chcieli zapłacić, 
ani restancyi, ani nowych szosów, gospodarze ich mając 
za sobą poparcie Rady wtargnęli w domy swych .komor- 
ników*", do innych wtargnęli pachołcy miejscy i wśród 
gwałtów — jak twierdzono w pozwie — zabrali na po- 
krycie swych pretensyi szafy i zastawy. 

Żydzi wnoszą pozew do króla o gwałt i rabunek; 
król osobnym dekretem karci postępek Rady i gminy ^ 
(27/5 1635). 

Równocześnie wnoszą: instygator miejski i prokon- 
sul skargę na Żydów* (3/7 1635). Oba terminy scho- 
dzą się na jeden czas, a tymczasem Rada stara się we 
Lwowie ugodowo sprawę załatwić. 

Wezwano Żydów (starszych) na ratusz i tutaj Radcy 
pytają ich: „czy chcą dać podymne i pobory, albo szosy 
z gruntów miejskich, na których kamienice ich zasiadły 
w mieście, a to podług ostatniej konstytucyi sejmu?*" 

Gombrycht senior: „Żydzi tylko jedno po- 
dymne zapłacą, od reszty uwalnia ich pogłówne!*" 

Radcy: „że powinni płacić od tych gruntów, a po- 
główne tylko od osób i handlów i domów, ale nie od 
gruntów!" 

Gombrycht senior: „nie damy nic**. 

Pertraktacye zerwano; sprawa przeszła do trylm- 
nału radomskiego jako sprawa kompetencyjna ^. 

Miasto wygotowało akt terminatury, w którym w U> 
punktach dowodzi swych praw. (6/9 1635)*. 

Znów upłynęło lat kilka, aż dopiero dekretem 
z 31 marca 1642 r. Władysław IV kończy sprawę w ten 
sposób, że darowuje Żydom wszelkie zaległo- 

» AML. fasc. 267, Nr. 40. 

« C. L. 886, pg. 1276, 

* Consolańa 48, pg. 66. 

« AML. faso. 267, Nr. 8a Nr. mat 96. 


348 

ści, lecz nadal mają płacić miasta szos 
w kwocie 200 złp. (w2 ratach) rocznie, również 
mają płacić czynsze z gruntów i cmentarza 
jak Clirześcijanie; od wodociągów ikontry- 
bucyi wojennych, powinni dawać część piątą ^ 

Tak stała sprawa podatków w połowie XVn wieku. 

Nadzwyczajne podatki. 

W czasach które opracowujemy, uchwala się wo- 
bec częstych napadów Tatarów osobne «Munus tartari^ 
cum*", które i Żydzi opłacić muszą. I tak, że tylko je- 
den wspomnę wypadek z roku 1589. Żydzi lwowscy 
uchwalonego « podarku* dać nie chcą, czy nie mogą. 
Herburt, szafarz ówczesny, potrzebuje pieniędzy i po- 
życza u innych Żydów, przyrzekając im 200 fl. procentu. 

Po 3 latach Żydzi lwowscy kapitał oddają, ale o pro- 
cencie wiedzieć nie chcą. Ztąd swary i procesy*. 


Ponieważ na razie nie mam cyfr, nic powiedzieć 
nie mogę o tem, ile czopowego i innych podatków gminy 
lwowskie oddawały. 


' AML. Z regestów fascykułów. Tom DE, podług odd. I, Nr. 761, 
i. 257, ks. 264 i 228 str. 741  7. 

» C. L. 847, pg. 796, 1/6 1601. 


349 


Na Ziemif Świętą. 

Do zakresu poruczonego gmin lwowskich — 
poruczonego nie przez rząd — lecz przez zjazd 3 (4) ziem 
powinniśmy zaliczyć obowiązek przyjmowaniaofiar 
płynących z całej 
Polski, a może i z za- 
granicy na  utrzy- 
mywanie szkół i bie- 
dnych w Palestynie 
i  odsyła nia   ich 
t a m ż e ^ 

Zazwyczaj zajmo- 
wał się tym urzędem, 
bardzo zaszczytnym, je- 
den z poważniejszych 
i bogatszych seniorów 
lub boni viri i miał 
tytuł „Mara d'ar'a ka- 
discha"" = Pan ziemi 
świętej lub „Nsi szel 
erec Israel = książę 
kraju izraelskiego*". Na 
wielu epitafiach zna- 
chodzimy te tytuły od 
najdawniejszych do do- 
syć późnych czasów.— 
(n. p. Nachman Izako- 
wicz).  Okoliczność, że 

ta godność od najdawniejszych czasów  przypadła na- 
szej Gminie,  ma  swe uzasadnienie  w tem,  że Lwów 


Ryc. 64. 
Szkolnik wzywający do bóżnicy (Szule- 
rajn).  Ze zbioru  rycin biblioteki Pa- 
wlikowskich we Lwowie. 


> Baben Wstęp do Ansze Szem, str. XII. 7. 


350 

wysunięty na wschód miał stałe połączenie karawanowe 
z Konstantynopolem i dalej z Syryą i Persyą. 

Z dorocznych przesyłek kahałów lwowskich ko- 
rzystają osoby prywatne i poruczają kahałowi pieniądze, 
przeznaczone dla swych krewnych w Ziemi Świętej. 

I tak: mamy akład z r. 1659, zawarty w Barakowie 
przed tamtejszym rabinatem, między obywatelami kra- 
kowskimi, braćmi Baruchem i Hercką, synami Samuela le- 
karza, z jednej, a Pinkasem Eleazarowiczem z Glucksburga 
z drugiej strony ; mocą tego układu pożycza Pinkas obu 
braciom 600 złp., a sam wyjeżdża do Palestyny; bracia 
mają odsetki co roku na Matkę Boską Gromniczną od- 
syłać do nGąbbaim*" kahału lwowskiego, „na których 
ręce przesyłają ze wszystkich gmin dla wy- 
syłania do Ziemi Świętej*^ 

„Gabbaim*" stali — zdaje się — pod tym względem 
pod władzą ^księcia Ziemi Świętej**, który był za te 
pieniądze odpowiedzialny. 

Dochody Kahałów lwowskich. 

Jakie dochody miały kahały lwowskie 
i co się na nie składało? Wszak regularnie wy- 
dawano rocznie tysiące, a wskutek nieprzewidzianych 
wypadków budżet wzrastał bez końca. 

Dochody są: a) podatek kahalny, opłacany przez 
wszystkich członków społeczności żydowskiej (później- 
sza simpla) według oceny kollegium censorów. 

Censorowie (taksarze) musieli przed każdą 
kontrybucyą się zbierać i nie wolno im było opuszczać 


> Wettstein: Mipinaksi Hakahal h\ Kraków, atr. X, Nr. 10. 


351 


miejsca zebrań, ani z nikim się komunikować ^ zanim 
nie dokonali zupełnego otaksowania. 

Cenzorów zaprzysięga rabin i to wedle przepisu, 
każdego z osobna; oni nie tylko obliczali podatki ka- 
halne, lecz także repartowali wszelkie podatki, jakie ry- 
czałtem spłacała gmina żydowska ^. 

Od opłacania podatku kahalnego zależało bierne 
i czynne prawo członka gminy. Wobec tego, że przy 
wyborach imiona wyborców wkładano  do  trzech urn. 


> Bu ber: Ansze Schem. str. 82. 

• W r. 1766 wydaje podwojewodzi Orlewski przepisy dla „ta- 
ksarzy", — według dawnych przywilejów. — Dlatego 
sądzimy, że w niżej podanych 10 §§ znajdzie się jądro z naszych 
czasów. Podajemy je w skrócenia: 

§ 1. Przed szacowaniem przysięgają taksarze z rodałem w ręku, 
że nie będą nikomu folgowali. 

§ 2. Przed zakończeniem otaksowania nie wolno im się wydalić 
z izby pod ciężkiemi karami. 

§ 3. Nie powinni żadnego umniejszyć w podatku, chyba jeśli 
zubożał. 

§ 4. Taksować mają według majątku i dobrze uważać na tych, 
którzy nie prowadzą publicznego liandlu dają lecz pieniądze na procent. 

§ 5. Nie wolno taksarzom z nikim się godzić, lecz każdy musi 
zapłacić, ile nań nałożono. 

§ 6. Taksarze mają taksować przez 2 do 8 tygodni, „żeby dla 
powtórnych taksarzów czas wystarczał". 

§ 7. Taksarze mają podwyższyć simplę,  jeśli  kto płacić może. 

§ 8. Młodzi małżonkowie „na wikcie*^ płacą od 100 złp. posagu 
2 tynfy, od klejnotów 1 tynf, lecz dopiero we 3 lata od wesela. 

§ 9. Rodziców, zięciów i synów należy osobno układać w re- 
gestr. Kupcy, mający otwarte sklepy, płacą „według dawnej 
konstytucyi" po 300 złp., kupcy jadący do Wrocławia, Frank- 
furtu lub Gdańska po 500. 

§ 10. Dla otaksowania majątku samych taksarzy, wylosowuje się 
innych taksarzy. 

Dnia 29/6 1765 r. w całości yide Pazdro: Organizacya, Nr. 
mat 58. 


352 

przypaszczamy, ie były trzy kategorye opodatkowanych. 
Na dniu wyborów przyjmowano zastawy od tych, któ- 
rzy nie byli w stanie wczas opłacić podatku. Nie pła- 
cący podatków, nie wchodzili wcale w rachubę i stano- 
wili proletaryat miejski. 

b) dochód od mięsa koszernego: krubka 
(krupka?). We Lwowie było od wieków zakazanem 
spożywanie mięsa rzniętego poza murami miasta (Szcliita 
chuć) ; miało to na celu przysporzenie kahałowi docho- 
dów z rzeźni. W Żółkwi płacono od sztuki bydła 2Vt gr. 
krupki, we Lwowie była opłatą nierównie wyższą; do- 
kładnie jej wysokości podać nie możemy. Był atoli ten 
dochód nader wielkim, skoro kahałowi tak zależało na 
jego warowaniu; tym, którzyby się ważyli ten zakaz 
przekroczyć, grożono klątwą, a osobny ustęp był tej spra- 
wie peświęcony w konstytucyach duchownych: .Mięsa 
przywożonego zakazać (ma rabin) pod klątwą i samemu 
dla siebie nie pozwolić, tak wołowego, jak i cielęcego ***. 

C. Chazaka. 

Chazaka (moc=prawo), prawo bezsprzecznego posia- 
dania, lub wykonywania czegoś, stanowiła bardzo obfite 
źródło dochodów kahalnych. Nikomu w gminie nie 
wolno się było niczem zajmować, nikomu przedsięwziąć 
żadnego interesu, bez otrzymania na to pozwolenia 
gminy, czyli, jak się potocznie wyrażano: chazaki. Czy 
chciał kto handlować, czy prowadzić rzemiosło, czy być 
nauczycielem, czy kupić dom, czy wziąć ślub, na wszystko 
musiał otrzymać pozwolenie, a za to pozwolenie trzeba 


» Porządek Jabłonowskiego § 13 = Pazdro: Organizacya, str. 
186. Po dzień dzisiejszy stanowi dochód z rzeźni ^/^ wszystkich do- 
chodów kahałn lwowskiego. 


358 

było płacić.  Z tych dochodów pokrywał Kahał swe 
ogromne wydatki. 

I tak: 1) Każdy Żyd, z przedmieścia lob z innego 
miasta, chcący osi^ć we Lwowie, lub z prowincyi 
przenieść się na przedmieście, musiał otrzymać pozwo- 
lenie Kahału i za nie opłacić wpisowe. Wiemy dobrze, 
że nie wolno było w Żółkwi osiąść żadnemu Żydowi, 
jeśli nie miał na to pozwolenia seniorów żółkiewskicli, 
ci zaś musieli dla każdej sprawy zasięgnąć pozwolenia 
ze Lwowa. 

2) Każdego roku przedkładali seniorowie magistra- 
towi miejskiemu dokładny imienny wykaz wszystkich 
osiadłych Żydów, oraz zaprzysięgali autentyczność tego 
wykazu. Kto na nim nie był umieszczony, nie miał ża- 
dnych praw handlowych, ani wogóle żadnych praw 
miejskich. 

Analogicznie do tych prerogatyw Kahału, zawierał 
statut krakowski normę, która dokładnie określa rygor 
za nieposłuszeństwo: „A jeśli kto przyjdzie tu na mie- 
szkanie, czy to żonaty, czy wdowiec, czy wdowa, l>ez 
pozwolenia kahału, wówczas „raszim i towim*" (senio- 
res et boni viri) wyklną go od świętości Izraela, on 
będzie usunięty (od udziału) w obu światach, synów 
jego się nie obrzeza, nie pochowa się go w grobach 
Izraela etc, etc." *. 

3) Żadnego rzemiosła, żadnego handlu, nawet ża- 
dnej dzierżawy nie wolno było Żydowi wziąć w ręce 
bez pozwolenia Kahału i opłacenia stosownej taksy. Do 
tego odnosi się § 8 porządków Matczyńskiego (1692), który 
potwierdza dawne przywileje i normuje to, co już 
dawno zwyczaj utrwalił: 

„A że znajdują się  luźni  Żydzi,  którzy nie mając 

^ Pinaks krakowski, Wettstein: QaeUen0chriften, gtar.16— 17. 

tydti lwów ••7. tS 


354 

się do niczego, udają się na szarpaninę, Ł j. na usługi 
szelążnego, czopowego i arendy wybieranie, ale nad to, 
co im należy, wybierają, więc zabiegając temu, aby 
krzywdy ludziom nie czynili, żeby się żaden z ta- 
kowych Żydów nie ważył służyć bez wiado- 
mości starszych, a to dlatego, żeby starsi żydow- 
scy obojej synagogi, tak miejskiej, jako przedmiejskiej, 
uważali, czy ten, który się do tych, jak się rzekło, usług 
bierze, jest cnotliwy i nie podejrzany, żeby go mogli 
rekomendować ludziom, żeby cnych nie zawiedzić, szar- 
pać nie będzie i przystojnie usługi swoje odprawować 
ma, a to pod surowem karaniem, które się starszym 
Żydom obojej synagogi w moc daje, aby takowych, któ- 
rzy się niecnotami i z temi rzeczami parali, surowo ka- 
rali, a to bez żadnego respektu*". 

Otóż wszelka służba pisarzy na komorach, pod- 
dzierżawców, mytników, była zależną od udzielenia cha- 
zaki przez Kabał; motywy oddania tej władzy Kahałowi są 
l>ezsprzecznie inne, aniżeli je podaje wojewoda, chodziło 
tu bowiem o przysporzenie Kahałowi dochodów, a nie 
o wystawianie świadectw moralności poszczególnym kom- 
petentom o posady i zajęcia. 

Lecz nietylko poddzierżawy i pisarka musiały mieć 
chazakę, owszem, wszelkie główne dzierżawy (poddzier- 
żawami były de forma prawie wszystkie, ze względu 
na zakaz prawny dzierżawienia przez Żydów dochodów 
państwowych i miejskich), musiały być praenotowane 
w Kabale i żadnemu Żydowi nie wolno było brać dzier- 
żawy bez opłacenia taksy za Chazakę. 

Wskutek tego faktyczna rozprawa konkurencyjna 
między Żydami odbywała się w Kabale, a ten, który 
chazakę na tę lub ową arendę otrzymał, udawał się do 
właściwej władzy i podpisy v^ał kontrakt. Tem możemy 
sobie wytłumaczyć fakt przez nas wyżej (cap. VIII, str. 


355 

175) podany, ie Róża Nachmanowa nie bierze w dzier- 
żawę czopowego lwowskiego u zbyt się drożącego Przed- 
wojowskiego i wcale nie boi się konkurencyi innych 
Żydów. Pized wojowskijest bowiem wobec aktu Chazaki 
bezsilny. 

4) Od ślubu należy się taRsa Kabatowi. 

5) Na kupno domu musi się mieć Chazakę. 

6) Na otrzymanie tytułów honorowych Chaber i Mo- 
rejnu jest również taksa. 

7) Za otrzymanie grobu obok grobów krewnych 
płacą pozostali wysokie sumy i t. d., i t. d. 

Im gorzej było Kahałowi, im większe były wydatki, 
a dochody płynące z ofiarno&ci prywatnej, z rzeźni, 
z opłat konsumpcyjnych (wino), simpli, czyli podatku 
kahalnego, taks sądowych i t. p. się zmniejszały, a w ka- 
żdym razie nie wystarczały na pokrycie potrzeb, tem 
silniej skręcała się śruba Chazaki; straszny system wy- 
ciągania ze wszystkiego pieniędzy, przetrwał Rpltą i do- 
piero promienie oświaty XIX wieku położyły mu kres. 


Lecz mimo największego zdzierstwa, dochody Ka- 
hałów nie wystarczają na pokrycie wydatków ; nieprze- 
widziane wydatki, jak n. p. na proces z Jezuitami 
(21000 złp.), na odbudowanie spalonych bóżnic, wymu- 
rowanie domów kahalnych, a od drugiej połowy XVn w. 
liczne kontrybucye wojenne, pożary, oblężenia, a za tem 
idące bankructwa wielkich firm żydowskich, pociągają 
za sobą niemożność płacenia ze strony wielkiego odłamu 
Żydów, a co za tem idzie, popadanie Kahałów 
w długi. Początek zadłużania się widzimy już w pier- 
wszych dziesiątkach lat XVII w. I tak: 4/5 1617 r. pod- 
pisują Dawid i Abraham Aszkenazy, seniorowie przęd- 
li* 


356 

miejscy, Aron i Jakób Giec, seniorowie miejscy, wraz 
z arcyszkolnikami: Zelikiem, przedmiejskim i Dawidem, 
miejskim, skrypt dłużny na 3000 złp., płatny po 3 latacłi 
AU>ertowi Surzykowi. Kahały płacić nie mogą i oto 8/7 
1620 r.^ wnosi zięć Surzyka, Jan Karn skargę na oba Kahały. 

Wierzycielami Kahałów były po większej części 
klasztory, które nie prowadzity żadnego przemysłu, 
ni handlu, a dla swych pieniędzy starały się o pewną 
lokacyę, a za taką uchodziły były Kahały. 

Już 3/9 1642 r, fantuje woźny kasę Kahału miej- 
skiego na rzecz klasztoru panien Benedyktynek na 
10000 fl.% a z nieszczęściem Rpltej, z napadem Chmiel- 
nickiego, z oblężeniami Lwowa przez Tatarów, Kozaków 
i Szwedów, z rozruchami antiżydowskimi w r. 1663, 
Kahały lwowskie w coraz to gorsze wpadają długi kla- 
sztorne, tak dalece, że w r. 1770 oba Kahały są niewy- 
I^calne. Wówczas arcybiskup Sierakowski, dekre- 
tem z 22/8 1770 r. zniża odsetki od sum .duchownych*, 
a nuncyusz papieski Angelo-Maria Durini. za- 
twierdza to zniżenie dekretem z 14/11 t. r. Z tych de- 
kretów dowiadujemy się, że wierzycielami Kahałów lwow- 
skich byli: Kapituła lwowska metropolitalna, Magistrat 
miasta. Jezuici lwowscy, kamioneccy i krakowscy, parafia 
Bożego Ciała i M. Magdaleny, Tercyarze de Observancia 
we Lwowie, Żółkwi, Rohatynie i Mościskach, Domini- 
kanie lwowscy, Karmelici bosi i obuci, parafia św. Mar- 
cina, Św. Krzyża, zakony Franciszkanów, Braci Mniej- 
szych (Bernardynów), Trynitarzy, Seminarya duchowne 
lwowskie, Missyonarze, Bazylianie, superior św. Jura 
i kilkadziesiąt innych klasztorów ^ 


» C. L. 378, pg. 2176. 

« C. L. 893, pg. 974-6. 

• Acta Vcpl III,  D. p. 40-41. U Pazdry Nr. 70. str. 263-67. 


357 

Początków tego strasznego zadłużenia powinni- 
śmy szukać i znajdujemy w naszych czasach, kiedy to 
już — jak widzieliśmy — za 10000 złp. fantują kasę 
Kahahi. 


Pobory państwowe, płacone — jak wiemy — ry- 
czałtem, rozkładają również cenzorowie; tak samo po- 
stępuje się i z kontrybucyami, stacyjnem i t. d. 


CZĘŚĆ TRZECIA 


ŻYCIE 


XVI. 
Zatrudnienie Żydów IwowsUch. 

Zarys historyczny. — PoAyczanie pieniędzy. — Żydzi potyczają Ży- 
dom. — Fogl%dy dwóch rabinów na lichwę. ~ Żydzi pożyczają Chrze- 
ścijanom i naodwrót. — Procent. — Zastawy ręczne. — Statut Gol- 
skiego. — Zastawianie rzeczy kościelnych. — Nieszczęścia zt%d wyni- 
kłe. — Odbieranie zastawów. 

Poznaliśmy w poprzednich i .działach topografię 
Ghetta, jego rozwój po rok 1648, poznaliśmy poszcze- 
gólne osobistości sterczące ponad przeciętnem społe- 
czeństwem, ich znaczenie i wpływ na rozwój gmin, po- 
znaliśmy ustrój gmin lwowskich, ich administracyę 
i sądownictwo we wszystkich instancyach dla spraw 
najrozmaitszych, znamy już podatki i ciężary gniotące 
poszczególne jednostki, znamy dochody kahalne, lecz 
nie znamy jeszcze dochodów jednostki i spo- 
sobu jej zarobkowania. 

Otóż poznanie gałęzi i sposobów zarobkowania 
poszczególnych Żydów lwowskich, będzie treścią na- 
stępnych rozdziałów. 

Żydzi tworzą w Polsce stan średni, mieszczański, 
a choć de jurę do mieszczan się ich nie zalicza, mimo 
to w rzeczywistości odpowiednio do swego zajęcia i swego 
sposobu życia są najbardziej zbliżeni do tego stanu. 


362 

Od przybycia swego do Polski zamieszkują Żydzi 
wielkie miasta i tutaj trudnią się handlem i przemysłem. 
Ztąd przenoszą się często na wieś, jużto dla wydzierża- 
wiania komór, wsi, stawów, a najczęściej karczem 
i rogatek. W mieście spotykają się interesy Żydów z in- 
teresami mieszczan, wskutek czego przychodzi do pro- 
cesów, napadów, rozruchów i zabójstw. Mieszczanie 
lwowscy bronią swych praw handlowych, cechy rze- 
mieślnicze nie chcą pozwolić Żydom na wykonywanie 
swych rzemiosł, a wszystko ma swe prawa, przywileje, 
wobec których Żyd jest często bezradny. Bogatsze je- 
dnostki umieją pieniądzmi i protekcyą obchodzić i pa- 
raliżować zabiegi kupców i rzemieślników, biedniejsi 
ulegają często w walce konkurencyjnej. 

Mimoto wszystko we Lwowie handliąje, ba, nawet 
żona rabina, żona śpiewaka synagogalnego i sam szkol- 
nik w wolnych od zajęć chwilach. Każdy handluje 
wszystkiem, nic nie stanowi jego specyalnośd, na wszyst- 
kiem się zna, wszystko umie i rozumie. Wśród tych 
handlarzy i rzemieślników-partaczy, obraca się praw- 
dziwie polska typowa figura znana dotąd w miaste- 
czkach i dworach, to faktor. Wszędzie go pełno, za- 
wsze w podróży^ zawsze czynny, gotów wskoczyć w ogień, 
często przebieg, nic dlań nie trudne, umie w najtru- 
dniejszej zapośredniczyć sprawie, dyskretnie, pójdzie, 
pojedzie i powie, załatwi, jednem słowem jest to totum- 
facki, bez którego się żaden bogatszy dom mieszczański 
a już pewnie żaden dom szlachcic nie obejdzie. 

Obok niego (a często i w jednej osobie) stoi ku-* 
piec większy lub kramarz z budki jarmarcznej, bogaty 
„pachciarz'' dzierżawca rogatek, myt, ceł królewskich, 
miejskich, prywatnych, dzierżawca a nawet właściciel 
dóbr i wielki bankier robiący tylko interesy pieniężne; 
a wszyscy — ówczesnym zwyczajem — trudnią się po- 


363 

iyczaniem na zastawy (n. b. uboeznie) lub braniem 
ich w podzastaw. Biedna klasa posługiwała bogatszym, 
służąc już to na komorach jako pisarze, celnicy, rewi- 
zorzy, dróżnicy, jużto jak  subjekci,  służba domowa. 


Ryc. 66. 

Zyd potoki (Ebreo Polako) tztycli włoski 

Ze zbiorą rycin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 

Niezależnie od tych posług pracuje tandedarz uliczny 
sprzedający suknie przepadłe u bogaczy w zastawie, 
oraz żona jego, sprzedająca w koszyku różne specyały, 
jakoteż handlarz wiejski, obnoszący swój towar różnoraki 
na plecach. Do tego dodajmy rzemieślnika żydowskiego 
pracującego po kątach, by się ukryć przed oczyma ce- 


364 

chu, a otrzymamy obraz zróżniczkowanego społeczeństwa 
żydowskiego we Lwowie; przyjrzyjmy mu się bliżej : 

Zacznijmy od handlu pieniężnego we 
właściwem tego słowa znaczeniu: 

I. Pożyczanie pieniędzy. 

Pożyczanie pieniędzy nie jest specyalnym 
atrybutem Żyda; pożyczają pieniądze wszyscy, którzy je 
mają a więc: 

I. Żydzi Żydom. II. Żydzi Chrześcijanom. III. Chrze- 
ścijanie Żydom. IV. Chrześcijanie Chrześcijanom. Wobec 
tego, że punkt czwarty do nas nie należy, przejdziemy trzy 
pierwsze. 

I. Żydzi pożyczają Żydom jużto na skrypty, 
(wekselbriefy) jużto na zastawy hipoteczne lub ręczne. 
W te sprawy nie miesza się prawo państwowe, należą 
one z natury rzeczy do sądu „dajanów^^ Jak widzimy 
z ułamków „Pinaksu sędziów^' i responsów, ta gałęż za- 
robkowania była bardzo ożywiona, zwłaszcza między 
kupcami; pożyczki na wexelbriefy były najpo- 
spolitsze. Terminy płatności oznaczano zwyczajem ów- 
czesnym na jarmarki (lwowski św. Agnieszkę, Jarosław: 
Matkę B. Gromniczną, Bar, Podhajce). Znano wówczas 
już w naszej formie eskont i dyskont weksli. I tak w re- 
sponsach Rabina Izaka Halevy (Nr. 2, responsów) ^ mamy 
sprzedaż długu chrześcijańskiego na 3.U00 fi. za 2.000 
z prawem ewikcyi za 2400 ; znany jest sposób (z Nie- 
miec) przekazywania kupcom jadącym do Jarosławia lub 
na inny jarmark asygnatą, wypłatę pewnej sumy tamże 
przez jakąś firmę. Dzieje się to dla bezpieczeństwa *. 

» Ed. Neuwitt 1736. 
• ibid. Nr. 4. 


365 

Często obejmuje bogaty Żyd rolę komisyonera 
i w imieniu kupca z innego miasta prezentuje weksle 
do zapłaty. I tak, te tylko jeden dam przykład: EScha- 
nan Dawidowicz Żyd lwowski, człowiek bogaty, sam 
lichwiarz, otrzymuje do ściągnięcia pretensyi na rzecz 
Zeinwla Samuela Dawidowicza 3 skrypty dłużne, płatne 
na różne jarmarki ^ 

Mniejsze sumy pożyczali Żydzi od ręki, na większe 
starano się o legalizowanie skryptu w sądzie żydów* 
skim, nieraz nawet u najwyższego koUegium. (W pew- 
nym wypadku 600 złp. legalizuje rabin przedmiejski). 

Na bruku lwowskim uwijali się — zwłaszcza pod- 
czas jarmarku — agenci żydowscy dla pośredni- 
czenia w sprawach pieniężnych. Takim jest dla spraw 
na wielką skalę miejski szkolnik Marek Izraelowicz ; 
on to zastępuje wobec Hady jako forum sądowo-handlo- 
wego trzech kupców krakowskich Izraela Moszkowicza, 
Arona Chaimowicza i Izraela Jakubowicza i odbiera w ich 
imieniu od Żyda buseckiego Barucha Moszkowicza skrypt 
na 7.000 złp. i daje mu inny na 2.350 fi. (r. 1638)*. 

Stosunki pieniężne są międzymiastowe, a nawet się- 
gają poza granice Rpltej. Żyd lwowski .Złotnik Marek 
Purys** ręczy za kupca krakowskiego. Żyda Jakóba No- 
waka za sumy 500 złp. oraz 2020 złp. (24 10 1636 r.). 
Gdy Nowak nie płaci i w czasie swego pobytu we Lwo- 
wie dostaje się do więzienia i ztąd ucieka, musi Marek 
wypłacić całą sumę eskonterowi skryptu, kupcowi kra- 
kowskiemu: Dziurdzi Attawanty ; jego zastępuje we Lwo- 
wie .negotiorum gestor** Jan Sommer*. 

Co się tyczy pożyczania pieniędzy na nieruchomo- 
ści, to niektóre  szczegóły podaliśmy,  gdy była mowa 

' PinakB gminny karta 21, sbr. 2  r. 1646). 

» Consnl 46  pg.  81—3 

• Ck>n8nl 47, pg. 203 i C. L. 886, pg. 1880—2. 


366 

o sądzie .dajanów; Żydzi pożyczali drugim Żydom na 
domy, sklepy, miejsca do siedzenia w synagodze, skarżyli, 
pędziU na licytacyę i otrzymywaU intromisyę. 

Procent (%): W stosunku do Żydów stoją zrazu 
Żydzi na punkcie zasady kanonistycznej. U sur a to 
grzech i zakaz pisma świętego (Mos. V. XXin. 20), lecz 
stosunki faktyczne zmieniają powoli teoryę kanonisty- 
czną na merkantylistyczną; w naszych czasach iderają 
się te dwie idee, a ich reprezentantami są dwaj ów- 
cześni uczeni i rabini: Izak Halevy i Jozue 
Falk Kohen. 

Pierwszy, którego responsa tylekroć cytowałem, jest 
zwolennikiem zasady kanonistycznej; zastanawia się 
szczegółowo nad tem, czy w razie asygnaty pieniężnej na 
inne miasta, ma się brać pieniądze w kursie dnia asy- 
gnaty, czy dnia pobrania, ostrzega przed lichwą przy 
wymianie pieniędzy, z złotych na czerwone, talary i Ł d. 

Jozue Falk Kohen, jakkolwiek w teoryi stoi rów- 
nież na stanowisku kanonistycznem, szuka jednak drogi 
in fraudem legis. 

W rozprawie swej* (części: prawa lichwy) 
poleca on że: gdy ktoś sprzedaje zboże przy żniwach, 
by je sobie odebrać na przednówku, nie wolno mu 
oznaczyć ceny, tylko ilość zboża. 

„Gdy ktoś pożycza pieniądze, pożycza je na jakiś 
interes; od prosperowania tego interesu zależy zdolność 
płatnicza dłużnika; zależy tedy wierzycielowi na tem, 
by interes szedł dobrze, jest bowiem niejako wspólni- 
kiem*' swego dłużnika, powinien mu nawet dać część 
kapitału do spółki, by samemu mieć większe zaintere- 
sowanie się sprawą; w takim razie, jeśli to spółka — 
to może na niej stracić, a więc wolno mu i zy- 
skać. Oto treść essencyonalna wywodów Jozuego Falka. 

> Kuntres Ha Sm* ed Kraków 1894. 


367 

Ta firaus legis, objawiająca się w tern, te wierzyciel, da- 
jąc dłużnikowi pieniądze, dodaje mu 1 grosz na spółkę 
i mówi: «Daj nam Boże dobrych interesów", stała się 
podkładem najstraszniejszej lichwy międy samymi Ży- 
dami, tem straszniejszej, że zupełnie bezkarnej wobec 
kar kahału na denuncyantów ^ (do dziś zwana ta firaus: 
^Heter Iska*). 


II. Żydzi pożyczają Chrześcijanom na 
skrypta dłużne, na zastawy ręczne lub na 
hypotekę. 

III. Chrześcijanie pożyczają Żydom. 

Co się tyczy strony prawnej pożyczek na skrypt 
dłużny lub hypotekę, to § 25 statutu Bolesławow- 
s kiego wyraźnie zakazywał Żydom pożyczania na hy- 
poteki \ 

Statut wiślicki zakazał Żydom pożyczania pie- 
niędzy na listy obligatoryjne pod rygorem utraty ca- 
łej sumy. 

Jagiełło łączy oba te zakazy i na zjeździe Wart- 
skim (1473) zakazuje Żydom pożyczać inaczej, aniżeli 
na „zastaw ręczny ^'*. Tego też przestrzegało prawo i na 
to się powołuje w XV w. adwokat krakowsU, Kromer, 
kiedy cytuje ustawę: «neullas pecunias super ąuascum- 
que litteras abligatorias, alias ve inscriptiones darent**, 
tylko „sufficientibus pignoribus a Christianis acceptis^**. 

W praktyce nie trzymano się atoli tych przepisów. 


> KuntreB Ha Sma, ed. Kraków, 1894. 

* Wedle Chimplowicza. 

* NusBbaum: Historya Żydów, Y , str. 74. 

« Ptaśnik: Obrazki z pnMzłośd Krakowa, ttr. 42. 


368 

a choć nieraz w sądzie obrońcy stron przeciwnych po* 
w<^ją się na nie, mimo to Żydzi tak postępują, jakby 
tych zakazów nie było. Żydzi pożyczają innym i u in- 
nych na skrypty dłużne, na domy, a nawet na dobra, 
a wiemy, ie to czjrni Rada miasta, zadłużająca się 
u Nachmana Izakowicza na domy miejskie. Pretensye 
swe do Żydów prenotują chrześcijanie w aktach 
sądu żydowskiego S natomiast praenotują Żydzi 
swe pretensye do chrześcijan w aktach miejskich 
lub grodzkich. Poszczególnych wypadków przyta- 
czać nie myślimy, nie chcąc rozszerzać ram tej pracy, 
przypomnimy tylko rachunki Izaka Nachmanowicza 
z Konstantym Komiaktem'; czytamy również, że Zel- 
man Szkolnik wraz z teściem swym Łazarzem mają 
na swym domu hypotekę Marcina Dziwki i że 5 wrze- 
śnia 1623 r. Marcin o tę sumę wnosi skargę*; wiemy, 
że Jan Topolski „assekuruje* na swych dobrach 
Michalec sumę 3650 fi. na rzecz Żydów lwowskich Iza- 
jasza Chaimowicza i Ejzyka Lewkowicza, we trzy lata 
zwraca Topolski dług i otrzymuje ^lewacyę z asseku- 
racyi" *. 

Dnia 16/6 1597 r. otrzymuje Marcin Krajowski in- 
tromisyę na dom Gedaliego Lewkowicza, Żyda lwow- 
skiego, za odsetki z jakiejś sumy, wynoszące 102 fi.; 
żona Gedaliego tym razem i po raz wtóry (30 czerwca) 
i po raz trzeci (25 lipca) «intromisyi wzbroniła*" ^. 

Dnia 16/4 1597 otrzymuje intromisyę żydówka Bella, 
córka  Abrahama  Danielowicza,  na  część  domu  po- 


' C. L. 877, pg. 892-3. 

» Cap. IV. 

» O. L. 874, pg. 16. 

« Terr. Leop. 36, pg. 921, ibid. 86, pg  1488. 

» C. L. 851, pg. 479, 661 i 648. 


369 

została po krawcu Filipie, z powoda zapisu 30 fi. i wy- 
roku sądu grodzkiego K 

Dnia 12/9 1606 r. oddaje szewc, Jan Sęk, z toną 
Różą,  dom swój za długi Moszkowi Salomonowiczowi. 

Izak Budzanowski, Żyd lwowski, winien kupcowi 
Frączkiewiczowi z Krakowa na 2 skrypty 840 + 120 = 
960 + 28 łl. 7o = 988. Budzanowski chował się i uciekał, 
aż w końcu 28/3 1612 sam Zygmunt III poleca Radzie, 
by go uwięziła. Przy rozprawie uznał Izak dług i po- 
szedł do więzienia miejskiego na ratuszu (dla- 
czego nie do żydowskiego?) *. 

Dnia 28/8 1625 stwierdza woźny zeznanie świadków: 
^iżeśmy wiadomi kiedy pozywał p. Piotr Kalwiowski 
Żyda Lewka do podwojewodziego Czołhańskiego o 428 fi. 
^gu, zapisanego in actis judaicis leop. na imię Lewka 
Goldy, oraz brata Jelenia Uiaszowicza, na który dług Żyd 
częścią z dekretu podwojewodziego, częścią za intercessyą 
ludzi zacnych, po 2 raty spłacał... ostatnią ratę miał teraz 
oddać i takie mieli postanowienie, że po 200 kwart 
gorzałki miał był posłać podwody swoje Jmość Kal- 
wiowski i temu Żydowi dopomagać, aby te gorzałki w gó- 
rach rozsprzedał i onemu pieniądze oddał, a czegoby nie 
dostało z tej gorzałki, miał Żyd dołożyć gotowymi pienią- 
dzmi i sobola dać za 15 złp które to postano- 
wienie... iż temu Żydowi w Jarosławiu zgorzało', 
dlatego my na rzecz tego Żyda attestacyę dobrowolnie 
i pod sumieniem zeznawamy" *. 

Najwięcej transakcyi pieniężnych do- 


» C. L. 361, pg. 296. 

* AML. Consal. 24, pg. 988. 

* Odnosi si^ do pożaru podczas jarmarku w Jarosławiu (1625 r.), 
w którym zgorzały towary wszystkich kupców  (cap. VjUi, rtr. 172). 

* C. L. 377, pg. 392—8. 

Żj4ti IwowMj. t4 


370 

konywano na jarmarku lwowskim na św. 
Agnieszkę. Tutaj zjeżdżają kupcy z całej Polski, 
a zwłaszcza ze wscłiodnicłi województw; widzimy tu 
nawet Anglików i dumnych Gdańszczan i kupców z Li- 
twy, a z początkiem XVII w. uwijają się jeszcze nu bruku 
lwowskim Żydzi z najdalszego Wschodu. 

W r. 1604 pożycza Żyd Łazarz Moszkowicz u Grze- 
gorza Wojniłowicza z Nowogródka 1000 fl.^ 

Na Agnieszkę r. 1631 jawi się we Lwowie Dawid 
Juśkowicz, Żyd z Międzyboża i kwituje ze sumy 3800 fl. 
dwóch kupców angielskich mieszkających w Pińczowie, 
Ryszarda Thory i Wilhelma Mer'; ten sam Żyd, imie- 
niem innego Żyda z Międzyboża: Jakóba Lewkowicza, 
kwituje Anglika, Albrechta Smert ze sumy 1800 [mem- 
bran z daty 19/9 1630 r. w Barze na Lwów (Agnieszkę) 
1631] 8. 

Napróżno czeka Pesach Judy z Chmielnika na cyru- 
lika z Wielunia, by odebrać od niego na Agnieszkę 
1632 r. 600 fl., golibroda wieluński się nie jawi*; ten sam 
los spotyka Abrahama Mojżeszowicza z Brześcia Kujaw- 
skiego. Czeka on przez cały jarmark 1633 r., by mu Jerzy 
Petra, kupiec z Tarnowa, oddał dług, w wysokości 
2322 złp., według membranu z 31/9 1632; nie doczekał 
się swego dłużnika i musiał na pokrycie zakupionych to- 
warów pożyczyć 1000 fl. i dać ponadto zastaw K Nie jawi 
się też Moszko Markiewicz z Krakowa, by oddać 100 złp. 
Grelowskiemu z Cieszanowa (r. 1624)^. 


> C. L. 361, pg. 1116. 

* GonsoL 89, pg. 328. 

* Consol. 39, p^. 329. 

* ConsuL 40, pg. 177. 
« ConsuL 41, pg. 206. 
« ConsoL 42, pg. 78. 


371 

Do Lwowa na jarmark zjeżdżają ladzie o nadszar- 
panym kredycie, by pożyczyć pieniędzy; i tak: daje Ba- 
rach Dawidowicz z Tarnopola 2 obligi Grzegorzowi 
Szeremedze na 2000 fi., a ten choć kontraktem słownym 
przy świadkach i podaniem ręki się zobowiązał, mimo 
to samy nie wypłacił i „obnosił weksle po ladziach" ^ 
Na takim jarmarka przyłapaje nieraz wierzyciel swego 
dłażnika i osadza go w więzieniu ; czyni to n. p. Ryfka, 
żona Marka z przedmieścia, z kapcami z Leska, Teren- 
cyaszem i Stefanem Świetlikami, dłażnymi jej same 
4200 fi.* (24/12 1635). Tataj w r. 1640 przyłapaje i skarży 
do Ławy i Rady Jąkasz, Żyd z Bara, Andrzeja Auten- 
tyka, faktora kapca tarnowskiego, Dawida Kaszterza, 
o same 6200 fl., płatną jeszcze w r. 1628 ^. 

Innym razem znów przyłapano Żyda lwowskiego 
w ICamieńca (Zelmana) i osadzono go za dłagi w tam- 
tejszem więzienia. Zelman był chory, a gdy u wierzy- 
ciela Miłki Jarkowicza za inkarcerowanym się wstawił 
Piramowicz, spólnik Izaka Nachmanowicza, odrzekł Jar- 
kowicz : „Niechajże zdechnie, tedy ja go pod szubienicę 
wywlec dam, żeby go psi zjedli'^ Zelman umarł, trupa 
wyrzucili z każni i 3 dni leżał na podwórzu niepocho- 
wany* (1641 r.). 

Jakie koleje mógł nieraz przechodzić skrypt dłu- 
żny, poucza nas następujący przykład: „Marek Arono- 
wicz z Komama pożyczył kupcom lipskim na weksel 
1750 talarów ^ płatnych w Lipsku 1627 r. i zaeskonto- 
wał weksel  u  Santo  Castelli,  faktora firmy Moriconi; 


* ConanL 42, pg. 2. 

« C L. 886, pg. 2843. 

* Consul. 48, pg* 187. 

« ConBol. 48, pg. 1422. 

* 1760 tal = 6076 złp. 


372 

otrzymał zaraz 3000 fl., a nadto, by umożliwić Morico- 
niemu incasso, wystawił mu sfingowany weksel na ca- 
łycli 5075 fl. Kupcy w Lipsku zapłacili, a Castelli, mimo 
fikcyi, zaskarżył nowy skrypt Aronowicza i otrzymał 
egzekucyę na całą sumę. Sprawa przecłiodziła różne 
instancye: sąd jarmarczny w Jarosławiu, sąd Rady Iw. 
podczas Agnieszki 1628 r. i t. d., w końcu sąd assesor- 
ski anullował całą pretensyę^. 

Są też między Żydami specyali&ci do pewnych ka- 
tegoryi pożyczek lub ludzi; i tak Aron jest specyalistą 
do szewców. 

Przypadkowo mamy wykaz jego wierzytelności 
z lat 1607 — 1608. Dłużnikami jego są sami szewcy poje- 
dynczo, lub i jako cech. 

1) Adam Miechowczyk winien  67 fl. 20 gr. 


2) Mateusz Szumilas 

13 „ 10 „ 

3) Marcin Grzebień 

15 „ 10 „ 

4) Justyna, wdowa po Kasparze 

W           ^  łł        M 

Za rok 1607: 

suma  104 fl. 10 gr.+7o 

5) Jakób Karz 

winien  27 fl.  2 gr. 

6) Grzegorz Śledź 

7) Adam Janowicz 

„     36 „ 20 „ 

8) Bartłomiej Judas 

«     12 „  6 „ 

9) Albert Molenda 

22 „ 15 „ 

10) Katarzyna Ledworuchówna 

19 „ 20 „ 

Za rok 1608: 

suma  167 fl. 23 gr.-hVo 

Aron chce zafantować pieczęć cechową u cech- 
mistrzów Baltazara Adamowicza i Jakóba Obucha, lecz 
Rada na to się nie godzi, pieczęci wydawać nie pozwala 
„dla samodzielnego wybierania  opłat cechowych**, lecz 

» CoMul. 86, p. 109, 183, 147, 177. 


373 

skazuje wszystkich szewców na spłacanie długów ra- 
tami tygodniowemi w wysokości 1 złp. pod grozą 
karceru \ 

W Jakim Języku pisano skrypta dłużne? 

Skrypta między Żydami były jużto łiebrajskie, jużto 
żargonowe— jak możemy poznać z ułamków pinaksu — 
skrypta na pożyczki między Żydami a Cłirześcijanami 
są pisane najczęściej w języku polskim i stylizowane 
w I-szej osobie (n. p. Ja, X. Y., zeznawam i t. d.), lecz 
i tu mamy skrypta żydowskie (żargonowe); n. p. Abra- 
ham pożycza w r. 1633 u Gardlińskiego 3600 ii. na re- 
kognicyę: „idiomate judaico scriptam^'^ Mamy 
też — o ile chodzi o interesy z Ormianami — weksel- 
briefy w ormiańskim języku napisane (n. p. 1631 r. Abra- 
ham contra Hrehorowicz) •. 

Kupcy konstantynopolitańscy dają skrypty włoskie ; 
o ile znachodzą się w aktach, są zaopatrzone tego ro- 
dzaju klauzulą tłómacza: np. „Przetłómaczone z włoskiego 
na polskie przezemnie, Jana Łukaszewicza, mieszczanina 
i tłómacza przysięgłego Iw., manu propria, z własnego 
chirografu jego ręki własnej Mojżesza Kohen ^. 

Jest ponadto rzeczą naturalną, że kupcy angielscy 
dawali skrypty w języku swoim, a Gdańsk korespondo- 
wał po niemiecku. 

Procent: Przy pożyczkach dopisywano pro- 
cent do kapitału, lub go z góry potrącano, tak że ani 


» Consul. 23, pg. 1690 (12/11 1611). 

« C. L. 383, pg. 682 

» Consul. 39, pg. 43. 

« C. L. 345, pg. 954—6 i inne. 


374 

razu nie znaleźliśmy procentu, a tam, gdzie już jest 
jaka suma, niema podanego czasu, tak, że nic nie 
wiemy. 

§. 20 (Golskiego) orzeka: „Lichwę Żydowie 
biorą taką, jaką sobie zjedna (dtto § 23 Czar- 
nieckiego). 

Pożyczanie na fanty (zastawy ręczne) ma wię- 
cej charakter lokalny. 

Tutaj należałoby również obie strony omówić: 
I. Chrześcijanie pożyczają Żydom i naodwrót IL Żydzi 
Chrześcijanom. 

Do części I. mamy liczne zapiski porozrzucane po 
rozmaitych archiwach, a księga Piotra Kunaszczaka, 
mieszczanina lwowskiego, z drugiej połowy XVII wieku, 
wykazuje, że Żydzi zastawiali również u Chrześcijan. 

Każda druga pozycya w tej księdze, to Żyd: ,4tyd 
Abraham kładzie w zastaw moździerz i dzwonek okowany, 
Żyd Izrael żupan lazurowy. Żyd Pejsach i żona jego Ha- 
ska, kanaczek o 30 sztukach, dyamentami sadzony, różę 
rubinową, siedzenie (na konia) z łękiem, blachą srebrną 
okutym, z poduszką, płatem, telimkami i taszkami, wszyst- 
ko haftowane. Żydówka Maryanka kładzie w zastaw łań- 
cuch „pancerzowy" wagi 5 czerwonych, manelle rogowe 
w srebro i złoto oprawne, kanaczek na czapkę o ośmiu 
sztuczkach (ogniwkach). Michałowa Żydówka, łyżki sre- 
brne, 40 pierścionków i książkę polską oprawną w sre- 
bro; Lejzor głuchy: roztruchanik złocisty ; Lejzor tarno- 
polski dzban srebrny, pstro-złocisty, Lachman Jehowicz 
flaszę kręconą srebrną, pstro-złocistą ; Żyd Rabinowy zięć : 
dwa półmiski srebrne, lwowskiej roboty, a trzeci augs- 
burski** K 


^ Księga rachunkowa Piotra Knnaszczaka MBGssol. 2111:  Ło- 
ziński: Patrycyat, str. 861—2. 


375 


Żydzi pożyczali na zastawy u Żydów i tak cytuje Izak 
Haleyy w swych responsach (Nr. 32) fakt: A zastawił 
u B lichtarze, a potem mu je sprzedał z prawem ewik- 
cyi, na wypadek wydania swej córki. 


Ryc. 66. 

Żyd polski (Ebreo Polacco), sztych włoski. 

Ze zbioru rycin Biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 


Aby ulżyć  nędzy żydowskiej, założył znany nam 
już Marek Izakowicz (cap. V),  bank (pii montis) miło- 


376 

siemy, w którym biednym Żydom pożyczano na za- 
stawy ^ 

Co się tyczy kwestyi pożyczania Chrześcijanom 
przez Żydów na fonty, to istnieje cały szereg ustaw nor- 
mujących ten stosunek. Już przywilej Bolesława (§§ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 33) zawiera tyle przepisów w tej 
kwestyi, że słusznie mówi Gumplowicz: „Jest to jakby 
akt fundacyi jakiegoś towarzystwa pożyczkowego *. 

Jak wiemy, pozwala statut Żydom wszystko brać 
w zastaw, prócz rzeczy kościelnych i krwią zbroczo- 
nych, normuje kwestyę odprzysięgania się, termin prze- 
padłości, spór o wysokość sumy i t. d. 

Przywileje generalne Kazimierza Wielkiego dla ca- 
łej Polski (1364) i specyalnie dla Żydów lwowskich, oraz 
potwierdzenie Kazimierza IV (1453) zawierają te same 
postanowienia, jakie przywilej bolesławowski. 

Dla naszych czasów specyalnie dla Lwowa jest 
obowiązujący porządek Golskiego, którego po- 
szczególne przepisy, oparte na przywilejach general- 
nych są zastosowane do instytucyi sądu żydowskiego 
w naszej epoce '. 

§ 17. Na zastawę, gdy Żyd komu nieznajomemu co 
da więcej nad kopę, powinien do pisarza ten fant przy- 
nieść tego dnia i dać zapisać, od kogoby miał ten fant, 
w czemby zastawion był i po czemu lichwy wyjednał. 
Od zapisu grosz 1 pisarzowi. 

§ 18. A gdyby ten, który zastawion, był zjawiony 
i przy zastawie swoją recognicyę dał, ma być to tak 
ważne, jakoby było do ksiąg zapisane. 


» Epitafium Marka Izakowicza: Jipm 0'':vh ^\^^h^h . . . STJD IDOl 

' Ustawodawstwo 1. c, str. 11. 
» Nr. mat 60. 


377 

§ 19. Fantu ani zastawu nie powinien Żyd w lich- 
wie dłużej przy sobie trzymać, jak rok i 6 niedziel. 
Tamże urząd żydowski ma fant na własność na wie- 
czne czasy przysądzić Żydowi, z którym fantem poczy- 
nać mu wolno, co będzie chciał; wolno mu zaprzedać, 
darować, zepsować i ku lepszemu swemu pożytkowi 
obrócić. Od przysądzenia tego fantu Żyd ma dać urzę- 
dowi 5 gr., aby w księgi wpisano, a szkolnikowi grosz 
jeden. 

§ 20. Lichwę Żydowie biorą, jaką sobie 
zjedna, z tern, kto zastawuje, a gdzieby powiedział ten, 
który zastawił, że to w mniejszą sum^ i w mniejszej 
lichwie zastawił. Żyd ma to actum i recognicyę onego 
pokazać i w sumie większej i za większą lichwą. Albo 
przysiągłszy, Żyd wyjdzie wszystkiego i powinno mu się 
wedle przysięgi zapłacić. 

§ 21. Gdy rzecz jaką Żydowi zastawia, ta rzecz 
z inszemi rzeczami u Żyda zgore, albo przez jaki przy- 
padek zginie, tedy Żyd, przysławszy. Chrześcijanina 
zl>ędzie. 

§ 22. Gdy kto u Żyda zastawi rzecz swą kradzioną, 
Żyd ma przysiądz, iż nie wiedział, iż ta rzecz była kra- 
dziona. 

§ 23. Kiedy Żyd Chrześcijaninowi czego pożyczy 
i Chrześcijanin by się ktemu nieznał, tedy Chrześcijanin 
na to przysiągłszy. Żyda zbędzie. 

§ 24. Gdy Chrześcijanin Żyda pozwie o jaką za- 
stawę, Żyd się oprze onej zastawie, przysławszy, wolen 
t)ędzie od Chrześcijanina. 

§ 25. O wszelaką rzecz świadczy się Chrześcijanin 
na Żyda jedno drugim Żydem a Chrześcijaninem, a ina- 
ksze świadczenie niema być ważne ^ (27/1 1604). 

» C. L. 360, pg. 688-91. 


378 

Co było przedmiotem zastawu? Przed- 
miotem zastawa było wszystko począwszy od lichego 
młotka murarskiego do najdroższych zbroi, od kapoty 
mieszczańskiej do drogich delii i fiedendyszów, od sre- 
brnego pierścionka do najdroższych biżuterjri, każdy — 
gdy potrzebował grosza — zastawiał co miał i mógł, 
nawet pieniądze, gdy chodziło o zachowanie »in specie*, 
stanowiły przedmiot zastawu. I tak zastawia Janusz 
Tyszkiewicz 771 węgierskich dukatów za 3600 złp. u Da- 
niela Czajkowicza Żyda lwowskiego (r. 1626) ^. 

Nie będę tutaj wyliczał poszczególnych wypadków 
gdyż wszystkie są jednostajne, zwrócę tylko uwagę, że 
jako fanty przyjmowano cide magazyny towarów. I tak 
zastawia w r. 1587 Mosze de Mozzo Kohen u Antoniego 
Katakallo 62 kuf małmazyi, 1 kufę oliwek i pół kufy 
limunii za 2640 złp. ' (r. 1587). Najbardziej charaktery- 
styczny zastaw jaki spotkaliśmy to cała drukarnia 
ruska, którą zastawia Iwan Fedorowicz' drukarz ru- 
ski z końca XVI wieku u Żyda Izraela Jakubowicza za 
411 fl. (1579). Wedle przepisu prenotuje Izrael ten za- 
pis w aktach sądu żydowskiego. Po 5 latach (w r. 1584 
3/12) staje Izrael przed sądem żydowskim i żąda przy- 
znania mu prawa własności do jego zastawu. Sąd przy- 
znaje mu to prawo do 140 książek ruskich, materyi li- 
ter i form i wszelkich innych przyborów do wytłaczania 
ksiąg ^. Biskup Gedeon Bałaban chce się ugodzić z Izrae- 
lem, lecz ten żąda 1500 złp. t. j. tyle, ile ciężyło na dru- 
kami długów razem wziętych. Władyka „wespół z pany 
i mieszczany" nie był wstanie zapłacić tej sumy i wy- 

» C. L. 877 pg. 1180-1, 1 Dukat = A} U A- 
« C. L. 846. pg. 954-6. 

» W.  Monnm.  Confr.  Staorop.:  Chodorowicz  u  Ptaszyckiego 
(vlde star. 379 tej rozpr. uw. 1) Fedorowicz. 
* Monom. Ck>nfr. Staniop. y. I pg. 108. 


379 

daje Izraelowi skrypt na 1500 złp.; posyła równocześnie 
mnicha by zebrał tę sumę ze składek V 

Co się tyczy drogich zastawów, to wiemy (cap. 4), 
że Izak Nachmanowicz (senior) pożycza Mniszkowi na 
zastawiony namiot ze srebmemi gałkami ' wielką sumę 
i znamy ryzykowne jego interesa z precyozami ze skarbu 
królewskiego ^ wiemy, że tu sumy liczyły się na tysiące. 
W r. 1637 pozywa Alex. Tański Żydów: Abrahama Szmu- 
klerza zwanego Krakowczyk i Jakóba o zwrot kosztowno- 
ści zastawionych za 5000 złp. (C. L. 388, pg. 25); 1 e c z n a j- 
niebezpieczniejszymi były dla Żydów za- 
stawy rzeczy kościelnych. 

Choć wiele nieszczęść z powodu tego wynikło dla 
jednostek i gmin całych, mimoto ciągle przyjmowano 
takie zastawy. 

Oto przykład: Rzecz dzieje się w r. 1641: Wychrzta 
Ruben-Mateusz 2 razy zakradł się do kościoła ła- 
cińskiego Św. Stanisława we Lwowie na przedmieściu, 
ukradł kielichy wraz z hostyą i zastawił kielichy 
u Żyda Barucha Abrahamowicza i żony 
jego Anny Moszkowiczówny. Schwytany Ma- 
teusz przyznał się na torturach do czynu i miał dodać, 
że uczynił to z rozkazu Barucha. 

Mateusza spalono na rynku lwowskim za święto- 
kradztwo, a Baruch z żoną widząc, na co się zanosi, 
uciekł, zostawiając dom z całym dobytkiem. Kabał za- 
brał zastawione rzeczy do siebie, a Kapituła i Rada 
skarżą  Kabał  i  szkolnika  Zelika  o  niedostawienie 


> Monnm. Confr. Staorop., str. 111 oraz: Stanisław Ptatzycki: 
Iwan Fedorowicz, drukarz maki we Lwowie, itr. 18—20. 

• C. L. 366. pg. 2180. 

> C. Ł. 849, pg. 1188  9. 


380 

zbrodniarzy i zabór apparatów. W skardze są podane 
szczegóły kradzieży i poniżenia św. hostyi^ 

Król odręcznem pismem z czerwca t. r. * poleca 
staro&cie Mniszkowi, by zabrał w sekwestr pozostałe ,do- 
bra*" po Baruchu aż do ukończenia procesu. Sprawa 
narobiła wiele hałasu w całej okolicy. 

Szlachta zebrana wówczas na sejmiku w W i- 
s z n i uchwala między innymi § 48 instrukcyi dla posłów 
na sejm, dotyczący tej sprawy. (7/12, 1641) •. 

« Ponieważ we Lwowie się stało srogie sacrilegium 
od łotrów, którzy po 2 razy kościół św. Stanisława wy- 
łupiwszy za każdym razem i apparaty i srebra kościelne 
wybrawszy, do Żyda Barucha wydawali, a ten Żyd so- 
bie conscius sceleris z gardłem uciekł, majętności swej 
na Krakowskiem przedmieściu odbieżawszy, mają to 
efiBcere pp. posłowie aby dobra tego Barucha t. j. grunt 
z kamienicą, jakoteż mobilia temu kościołowi perpetuis 
temporibus nadane były. A gdzieby na potem na Żydy 
manifest ex inquisitione dowiodło się, że albo dzieci 
chrześcijańskie odio religionis zabiją, albo sacrilegium 
jakieś popełnią, czegoby starsi Żydowie byli conscii, 
aby pro poena, wszyscy onego miasta Żydzi 
wygnani extra regnumbyii, a bona ich con- 
fiscata**. 

Dnia 8/8 „aresztuje'' woźny na rzecz wojewody 
rzeczy Borucha, a Ormianin Jerzy Piotrowski z żoną 
położyli „superarestum ^. 

Jakób Sobieski wojewoda ruski wzywa dnia 23/8, 
1641 przed swój sąd a) Barucha, b) Kahał o ułatwienie 


» C. L. 892. pg. 628-82. 
« C. L. 892, pg. 766. 

* nt tupnk 

* C. L. 892, pg. 886. 


381 

ucieczki Boruchowi i zabór apparatów. Termin ma być 
25/10 „w Żółkwi lub gdzie z dworem będziemy feliciter 
costituti" *. Końca sprawy nie znamy. 

Odbieranie zastawów, odbywało się zazwy- 
czaj po wypłacie należytości i odsetek; lecz zdarzało się, 
że dłużnik mimo, że nie miał pieniędzy chciał wejść na- 
powrót w posiadanie swych rzeczy; i tu niema różnicy 
między lichym przedmieszczaninem, a możnym panem. 

Stefan Moskowiczyn z podgrodzia lwowskiego za- 
stawił bekieszę z morawskiego sukna i czapkę królikami 
podbitą u Abrahama, Moszka zięcia za 20 złp.; chcąc 
otrzymać z powrotem swe rzeczy, wpada w dom Abra- 
hama i gwałtem porywa swe suknie' (1604). 

W ten sam sposób lecz na większą skalę postę- 
puje Stanisław Herburt z Dobromila, a chcąc odebrać 
zastawione kosztowności (za 730 talarów), upatruje czas 
pod nieobecność Doktora Halprimena Izaka, wpada 
w dom jego z hajdukami, zabiera swoje rzeczy i rze- 
czy wierzyciela, pobiją służbę i ucieka^. 

Zastawy i listy dłużne były zazwyczaj przedmio- 
tem chciwości tłumów i rabunku przy masowych roz- 
ruchach. 

Wszystkie wykazy rabunków zawierają całą masę 
różnych zastawów oraz długą listę „wexelbriefów'' zra- 
bowanych u poszczególnych Żydów. Te wykazy dają 
nam dokładny obraz przedmiotów jakie dawano i brano 
w zastaw, lecz ich wyliczenie objęłoby całe arkusze naj- 
gęstszego druku. Dlatego je pomijamy, a ciekawych od- 
syłamy do aktów ziemskich przemyskich, tom 243, pg. 791 
et sequentes. 


> G. L. 892, pg. 887 et seąnentes. 
• C. L. 869, pg. 1129. 
» C. L. 846, 28/4 1687. 


xvn. 

Dzierżawy dochodów publicznych. 

Dawni dzierżawcy. Jossko. Wołczko. Zakazy i konitytucye sejmowe. 
Zakaz sejmu żydowskiego.  Brak posłuszeństwa.  Jakób Doktorowicz 
i koleje jego życia. Czopowe. Pisarze na komorach.  Poborca i dzier- 
żawca. Dekret Batorego. 

Od najdawniejszych czasów znachodzimy Żydów 
lwowskich (nb. i innych) na posterunku dzierżawców 
lub poddzierżawców ceł, myt, podatków stałych i jedno- 
razowo uchwalonych. 

Już w r. 1441 funguje we Lwowie „Teloneator* 
Wołczko, faktor króla Jagiełły, w r. 1452 mamy w Gródku 
lwowskiego Żyda Natkę ^ a od r. 1504 przez szereg lat 
dzierżawi wszelkie podatki województw: lwowskiego 
i bełzkiego, Żyd lwowski Jossko '. 

Miechowita w swej kronice (11 Ed. 1521) pisząc 
o Żydach znachodzi trzeci rodzaj Żydów, nie lichwiarzy 
lecz rolników i kupców na Rusi, którzy są często prze- 
łożonymi ceł i komór (praesidentque ut saepe teloneis 
et exactionibus publicis). 

O ile widzimy z poszczególnych kontraktów dzier- 
żawnych (np. z 19/12 1504, Nr. 30) dzierżawca taki nie 
odsyła ani jednego grosza do urzędu podskarbińskiego, 

> Ilii88.-J.-A. Tom. m, Nr. 4. 

« Ibid. Nr. 80, 81, 82, 83, 84, 86 (1604-1606 r.). 


383 


lecz sam wypłaca różne pensye i pobory arcybiskupowi, 
wojewodzie, różnym klasztorom, kapitule i t. d. Nie będę 
rozbierał tej kwestyi szczegółowo, wspomnę tylko, że 
obok Ormian, Żydzi biorą w swe ręce dzierżawy ceł, 
myt, rogatek, żup, salin,  np. Salomon Calaora doktor 


Ryc. 67. Ryc. 68. 

Strój Żydówek polskich. 

Ze zbioru ryoin biblioteki Pawlikowskich we Lwowie. 


i sługa królewski, Salomon Hadida oraz Abraham Ca* 
laora (r. 1570 i dalsze) ^ 

Od samego początku patrzyła szlachta niechętnem 
okiem na Żydów dzierżawcóW ceł a) bo stanowili kon- 
kurencyę i to niebezpieczną b) bo dobijali się wskutek 
tego wyższych stanowisk c) bo wchodzili w bezpo- 
średni kontakt z władzą. 

Konstytucye sejmowe ciągle powtarzały zakaz dzier- 
żawienia ceł, myt i salin przez Żydów; tak konstytucya 
z r. 1538*,  z r. 1562 »,  z r. 1565*, a statut uchwalony 

^ Pawiński:  Skarbowośó w Polsce za Batorego str. 84—6, 
Źródeł dziej, tom YIII, 2. 
« Vol. leg. I, 269. 

• Vol. leg. n, 20. 

* Vol. leg. n, 62. 


384 

na sejmie Piotrkowskim r. 1567 nakłada na przekra- 
czających grzywnę 200 marek. Kiedy to wszystko nie 
pomogło, pod wpływem szlachty sejm żydowski 
w r. 1581 pod klątwą zabrania powyższych dzierżaw ^ 

Lecz to wszystko nie pomogło i bardzo zł*y 
przykład obrał Schorr na dowód wpływu 
zjazdów 4 ziem, okoliczność, że zakaz ten 
poskutkował*. 

Tak jak przedtem, tak i potem Żydzi stale dzierża- 
wią dochody państwowe i miejskie, siedzą na rogatkach, 
komorach celnych itp. Nieraz kryje się wprawdzie Żyd, 
dając firmę czyli naddzierżawę Chrześcijaninowi, a sam 
kontentując się tytułem poddzierżawcy, ale zazwyczaj 
on sam funguje jako firmant i są pewne stałe dochody, 
które przez całe wieki są wyłącznie w rękach ży- 
dowskich. Sam rząd z pierwszej ręki oddaje Żydom 
dzierżawę, jak to miało miejsce z czwartym groszem 
podolskim arendowanym Izakowi Nachmanowiczowi 
(juniorowi) za sumę 60.000 złp. na 3 lata (vide rozdział 
IX, str. 191). 

Jeśli chodzi o poszczególne pozycye i jednostki to 
wiemy z poprzednich rozdziałów, że Izak Nachmanowicz 
(senior) dzierżawi dochody starostwa lwowskiego, cło 
wybierane w Śniatynie od pierwszej chwili ustanowie- 
nia tego posterunku w r. 1578^. Po nim tę pozycyę 
obejmuje syn jego Marek, a starostwo lwowskie dzier- 
żawi Nachman Izakowicz, po nim Róża i syn Izak aż do 
chwili bankructwa. Przez długi szereg lat dochody miej- 
skie dzierżawi spółka Gombrycht i Chaim z Jaworowa. 

* Schorr: Organizacja str. 66, tłóm. z Wettsteina: Qaellen- 
Bchriften, str. 8, Nr. 2, opatrzone żargonową klauzulą kahałn krakow- 
skiego. 

• Ibid. str. 69. 

> Pa wińsk i: Skarbowość w Polsce, str. 106—7. 


385 

Na komorze gliniańskiej ^siedzi'' Izrael Złoczowski 
i wobec mnogości swych interesów płaci pisarza Kal- 
mana, który « siedzi** na zameczku gliniańskim ^ 

Z końcem XVI wieku obok już znanych dzierżaw- 
ców występuje Jakób Doktorowicz, który dziw- 
nemi kolejami życia zwraca na się naszą uwagę. Onto 
z Samuelem, Markiem Izakowiczem, Abrahamem Cze- 
chem i Mojżeszem poddzierżawia u Wacława Uhro- 
wieckiego i Pawła Orzechowskiego, dzierżawców ceł 
ruskich (od 30/11 1582 ^ cło ruskie. 

Siedzieli spólnicy na komorach w Chełmie, Kra- 
snymstawie i Potyliczu i byli raczej pisarzami 
(tak ich tytułuje Orzechowski C. L. 349, pg. 739), niż 
poddzierżawcami. Uhrowiecki i Orzechowski płacą ro- 
cznie 12000 złp. Tymczasem Jakób Doktorowicz dopu- 
szcza się zdzierstwa na Sebastyanie Fogt, kupcu gdań- 
skim i ten skarży go do Orzechowskiego i wojewody. 

OrzechowsU w liście do spółki (20/1 1595) oznaj- 
mia, że Jakób Doktorowicz za wykroczenie „urząd i pi- 
sarstwo stracił^' i nakazuje, by pieniądze z komór 
wraz z regestrami za pewien czas, jemu przesłano. 

Wyrzucony z tej spółki Jakób, szuka innego spól- 
nika i znachodzi go w osobie Abrahama Mendlowicza 
i z nim razem dzierżawi kontraktem z 13/10 1595 u Je- 
rzego Mniszka 3 młyny : Zimnowodzki (znany nam, spalił 
się w r. 1604), Kanoniczy i Piekarski, oraz myto, spra- 
wne, targowe wielkie i małe, od ryb świeżych, słonych 
i suchych, od zwierzyny, drzew, soli, baranów, czopowe 
od lwowskiego  i  przemyskiego piwa^ i t. d.  Równo- 

» C. L. 347, pg. 282 (r. 1681). 
• Pawiński: Skarbowość w Polsce, str. 106. 
W aktach gr. Iw. C. L. 849, pg. 789, jest Paweł Orzechowski 
podkomorzym chehnskim, podczas gdy u Pawińskiego jest cześnikiem. 
» C. L. 849, pg. 1682. 

tyUi IwowMy. Hi 


386 

cześnie wydzierżawia u Piotra Korytki, poborcy Iwow- 
skiegO) za rok 1595/6 ^czopowe w mieście Lwowie — 
od piwa, miodu, gorzałki, małmazyi i win wszelakich *" 
i płaci tenuŁę bardzo regularnie ^ 

Lecz jak żył niespokojnie, tak też zginą). W dro- 
dze napadli go: własny jego furman Jan, ze sługą 
„Abrhamcze^' (Abraham) i zamordowawszy go, obralx>- 
wali i uciekli. Było to 1/4 1607 r. Jakób zostawił dwóch 
synów, Wolfa i Lewka*. 


W r. 1599 « siedzi *" na komorze w Kołomyi Marek 
Judy ze Lwowa ^. Tegoż roku w Kamieńcu siedzi rów- 
nież Żyd Iw., Fajbusiowicz ^ ; w r. 1623 siedzą tamże 
Abraham i Dawid ze Lwowa ^ a w r. 1633 Żyd Iw., 
Wiktor^ — był to czwarty grosz podolski. 

Czopowe jest prawie zawsze w rękach żydow- 
skich i to dzierżawią je Żydzi w pewnem mieście, lub 
w całej ziemi. Samuel Berowicz, Żyd złoczowski, dzier- 
żawi z pierwszej ręki (wprost u poborców) czopowe 
całej ziemi lwowskiej (kontrakt z r. 1633 14/12), a więc 
Złoczów, Zborów, Jeziernię, Markopole, Gołogóry, Biały- 
kamień, Pomorzany, Dunajów, Założce, Firlejów, Olesko 
i Sassów^. 

1 czopowe w mieście  Lwowie  dzierżawili  Żydzi. 


» C. L. 350, pg. 216 i 2d4. 
« C. L. 362, pg. 1870. 
» C. L. 363, pg. 2661. 

* C. L. 363, pg. 2662. 

» C. L. 376, pg. 61 i 67. 

• C. L. 384, pg. 1002-3. 

' C. L. 384, pg. 1828-30. 


387 

Izak Nachmanowicz, junior, dzierżawił je w latach 30 
i 40-tych XVn wieku. 

W r. 1637 — 1639 występuje inna spółka: Moszko 
Pesachowicz (Piesakowicz) i Moszko Izraelowicz, jako 
yyteloneorum seu vectigalium in Palatinatu Russiae suo 
collectores^^ ^ czyli inaczej jako faktorzy ceł ruskich na 
komorze lwowskiej \ Kancelaryę utrzymywali oni w ka- 
mienicy Alembekowskiej ^. 

W latach 1639—1640 dzierżawi Żyd Zyskiel (Suss- 
kind) z Buska ,,F u r m a n k ę'^ Rada lwowska płaci mu 
rocznie 600 złp. ^. 


Przypatrując się bliżej tym stosunkom dzierżawnym, 
dochodzimy do wniosku, że tam, gdzie Żydzi nie dzier- 
żawili, lub nie poddzierża wiali na własną rękę docho- 
dów, tam służyli jako pisarze na rogatkach za pewnym 
procentem od incassa. Tacy pisarze Żydzi byli tak zwy- 
czajnymi, że wydawano nawet nieraz kwity 
na cło opłacane w języku hebrajskim, jak 
się skarży Ormianin Awedyk Krzysztofowicz na Da- 
wida pisarza na komorze lwowskiej w r. 1614^. 

Tutaj też musimy powtórzyć to, cośmy powiedzieli 
przy biografii Izaka Nachmanowicza starszego (R. IV): 
Nieznajomość taks i rogatek powodowała ogromną ilość 
procesów o zdzierstwo; szlachta i niektóre miasta były 


» C. L. 387, pg. 1882-6. 
« C. L. 390, pg. 313. 
• Ut sapra uw. 2. 

Consol. 47, pg. 907—8. 

Ck)n8al. 48, pg. 1122—3. 
» C. L. 368, pg. 806. 


•\ 


»• 


388 

wolne od opłacania pewnych myt i to wywcrfywało za- 
mieszanie. Często wozili rzeczy szlacheckie chłopi, nie 
zaopatrzeni w kwity, często i kwitom nie wierzono, 
dochodziło do bójek, a nawet do rozlewu krwi. Często 
strona, przejeżdżając przez jedną komorę opłacała cło, 
a gdy musiała jechać przez inną, musiała jeszcze raz 
płacić. Tak znamy długotrwały proces w roku 1639 K 
Hirsz Mendlowicz, Żyd poznański, a spólnik Izaka 
Nachmanowicza i Piramowicza do arendy 4-go grosza 
podolskiego, zatrzymuje na jednej z komór mieszczan 
z Nowiny, obok Śniatyna, drze kwit, stwierdzający, łe 
płacili cło i w asystencyi burmistrza „aresztuje^' wozy 
z towarem, pieczętuje sklepy jarmarczne pod zarzutem, 
te ci mieszczanie często szkodzą skarbowi Rpltej. 

W latach 1598—99 dopuszczają się Żydzi wielkich 
zdzierstw na zameczku gliniańskim ', a spór Róży Nach- 
manowej z Gminą (Rozdział VIII) jest nam już dobrze 
znany. 

W procesie o z dzierstwo skarżono zazwyczaj 
o 2 przekroczenia: 

a) o to, że dotyczący Żyd, mimo zakazu konstytu* 
cyi sejmowych, dzierżawił dochody publiczne; 

b) o meritum extersionis. 

Przykładów takich jest mnóstwo, a mimo to, jak 
widzimy, sami podskarbiowie zawierają układy dzierża- 
wne z Żydami. 

Ta sama Rada miejska we Lwowie, która pozywa 
Różę Nachmanową o przekroczenie pod a) podane, za- 
wiera i odnawia kontrakty dzierżawne z Gombrychtem 
i Chaimem Jaworowskim. 


» Consnl. 47, pg. 47, 109, 109, 764. 
C. L. 362, pg. 903. 
863, pg. 1680. 


M C. L. 
( C. L. 


389 

Egzekucya podatkowa kończy się w Polsce 
na poborcy (wybieranym dla ziemi lwowskiej na sej- 
miku w Wiszni); taki poborca musi sobie wyszukać 
dzierżawcę, a jeśli go nie znachodzi — co się n. b. bar- 
dzo rzadko zdarza — stoi bezradny i nie może wywią- 
zać się ze swego zadania. By poszczególni Żydzi nie 
ubiegali się wzajem i nie przelicytowywali się w sumie 
dzierżawnej, przestrzegał kabał znanej nam już insty- 
tucyi „Chazaki'^ za którą, chcący wziąć jakąś dzierżawę, 
musiał taką a taką sumę do kasy kahału zapłacić; za 
to otrzymywał niezaprzeczone prawo starania się o pe- 
wną dzierżawę ł>ez konkurencyi ze strony swych współ- 
wyznawców. 

Często ogłaszane kary i klątwy na t. zw. „Hasa- 
gath Gbur' = ausmiethen, podnajęcie w podstępny spo- 
sób \ świadczą wprawdzie o braku dostatecznej władzy 
kahału lwowskiego, lecz mimo to w naszych czasach 
władza kahału i siła Chazaki musiała być jeszcze 
wielką, jeśli się mógł zdarzyć bojkot przeciw Przedwo- 
jowskiemu w r. 1636. Żydzi nie zgłaszają się po dzier- 
żawę, a poborca stoi bezradny i tylko manifestem, wnie- 
sionym w grodzie, poświadcza swą bezradność*. 

Jeszcze jedną sprawę chcę tu poruszyć: czy Ży- 
dzi, zamieszkujący miasta, uwolnione od 
pewnych ceł i rogatek, są również wolni od 
tych danin? 

Sprawę tę rozstrzyga król Stefan Batory dekretem 
z dnia 12/10 1583 r.* na skargę Uhrowieckiego i Orze- 
chowskiego, znanych nam dzierżawców ceł ruskich (od 
r. 1582, vide Pawiński: Skart>owość) : ,4tydzi — słowa 

1 Wettstein oraz Baber, Kirja Nisgaba, stor. 88. 

> C. L. 887, pg. 1014 i 1021, yide Rozdział Yin, ttr. 175. 

• AMŁ. fasc. 281, Nr. 85. 


390 

dekretu — są mieszkańcami miast, a nie mie- 
szczanami (incolae et non cives) i wtedy 
tylko wolni są od opłaty ceł, jeżeli o nich 
w przywileju miejskim wyraźnie jest po- 
wiedziane^S 

W przywilejach, danych mieszczanom lwowskim, 
jest osobna wzmianka o Żydach. Aleksander, dekretem 
z r. 1506 (15 lutego) uwalnia Żydów lwowskich od 
wszelkich ceł i myt, od których są wolni inni obywa- 
tele Lwowa (teloneague, navigia, aggeralia et pontalia 
a curribus, bobus mercibus et rebus eorum, cuiuscumąue 
generis, speciei, vel materiei non recipiatis... sic ut istud 
dyibus et aliis ciyitatem incolentibus facere consuevi- 
stis") K 


> RaB8ko-Jewr..Arcliiv. Tom m, Nr. 48, str. 71—2. (Z metryki 
koronnej Nr. 21, f. 344). 


XVIII. 
Handel. 

Dwie wielkie epoki świetności handlowej miał 
Lwów w swej przeszłości. 

Pierwsza to epoka, której zenit w połowie XV w., 
a upadek ze zdobyciem Kaffy, Kilii i Białogrodu przez 
Turków. Druga, to mniej świetna epoka u przełomu 
XVI i XVII w. ; zenit jej, to rok 1648, a upadek, to bunt 
kozacki i wielkie nieszczęście Rpltej, Chmielnicki, Tu- 
hajbej i oderwanie się Ukrainy. 

Pierwsza epoka nie do tej należy rozprawy, wypada 
tylko zaznaczyć, że Lwów odegrał wówczas bardzo wielką 
rolę, stanowiąc punkt środkowy na wielkiej drodze 
handlu średniowiecznego, jako rynek pośredniczący mię- 
dzy daleką Flandryą, a odległym Wschodem. Tutaj sta- 
wali właściciele okrętów, tutaj zawierano kontrakty 
kupna i sprzedaży towarów, leżących gdzieś na odległych 
morzach ^ 

Jaką rolę odegrali Żydzi lwowscy w handlu owego 
czasu? Na to pytanie w niniejszej rozprawie odpowie- 
dzieć nie możemy, nie zbadawszy wpierw aktów z owego 


1 Łoziński:  Patrycyat,  str. 87—40,  oraz Kutrzeba: Handel 
Polski ze Wschodem. 


392 

czasu i innych dotąd utrzymanych łródeł historycznych. 
Byli, jak wiemy, wówczas Żydzi we Lwowie od bardzo 
dawna. Utrzymane z tych lat księgi miejskie znają już 
z końcem XIV w. ulicę Żydowską, a na Przedmieściu 
jeszcze dawniej kronikarze wskazują sadyby żydowskich 
osadników, lecz o ich znaczeniu w handlu nikt dotąd 
ani jednem nie wspomniał słówkiem ^ 

Okres drugi jest, jak już powiedzieliśmy mniej 
świetny od poprzedniego; zrazu, gdy półksiężyc wszystko 
zagarnął, zdawało się, że handel ci^ (nietylko lwowski) 
już nigdy się nie podniesie; lecz powoli stosunki ze 
Wschodem się normowały, świat chrześcijański poznał, 
że panowanie półksiężyca to nie epoka przejściowa; i za- 
częto napowrót nawiązywać stosunki z Konstantynopo- 
lem i innemi centrami handlu. ICrólowie polscy, chcąc 
pomódz zubożałemu miastu, nadawali mu różne przy- 
wileje, jak n. p. Jan Olbracht przyznał Radzie dochody 
z wagi królewskiej na tak długo, dopóki Kaffa, Kilia 
i Białogród nie powrócą w posiadanie Chrześcijan. Pier- 
wej jeszcze, bo w r. 1472, otrzymuje Lwów przywilej 
na 2 jarmarki doroczne, które później stały się ważnym 
czynnikiem w handlu lwowskim. 

W wieku XVI-tym Lwów stanowi już na nowo 
ważny punkt dla handlu wschodnio- europejskiego. We 
wszystkich kierunkach rozchodzą się drogi handlowe, 
łączące Wschód z Zachodem. 

Z najdalszych krańców Rpltej, oraz z poza jej gra- 
nic zachodnich, dążą do Lwowa kupcy, by tutaj sprze- 
dać swój towar i zakupić w zamian towary wschodnie. 


* Po ukończeniu niniejszej pracy zabierzemy się do opracowa- 
nia wieku Xy-go i wówczas będziemy moie mogli odpowiedzieć na 
te pytania. 

* Łoziński: Patrycy at, str. 89. 


393 

Także  i  kupcy lwowscy wyjeżdżali na Wschód i Za- 
chód, oraz objeżdżali jarmarki bliższe i dalsze ^ 

Lwów ma prawo składowe;  tego miasta ża- 
dnemu kupcowi ominąć nie wolno,  tutaj  musi  on na 


* Drogi, prowadz%ce ze Lwowa, nie zostały dot%d przez hi- 
storyków ustalone; różne itineraria, różne podają szlaki; zeznania 
kapców przy skargach o zdzierstwo na komorach celnych i rogatkach, 
nłwnież rozmaite określają drogi; inaczej znów są wytyczone drogi 
na atlasie ziem ruskich Jabłonowskiego (karta 1, 2, 8, 6, 7). Zesta- 
wiamy je tu dla przeglądu: 

Na wschód i pohldniOwy*W8Chód. Łwów-Winniki-Herma- 
nów-U nterwald. Tutaj się dzieli na 2 cz^i, jedna idzie na Pod- 
hajczyki - koczów - Zborów- Jeziemię - Tarnopol - Mikulińce - Trembowlę- 
Kc^yczyńce-Czortków-Zaleszczyki-Czemiowce na Jassy, Łopuszno na 
południe dawniej do Białogrodu. 

Z Unterwaldu idzie druga droga do Przemyśla n, Fir- 
l^owa, Hohatyna - Kuropatnik, Bursztyna (?), Wojniłowa, Kałusza, 
Stanisławowa, Bohorodczan, Delatyna, Kołomyi, Śniatyna do Mul- 
tan, jużto z Kołomyi na Kossów, Kuty do Węgier. 

Z Przemyślan szła inna odnoga na Brzeżany, Podhajce, 
Monasterzyska, Tyśmienicę i t. d. 

Inna droga szła na Gliniany, Gołogóry, Dobrczę, Trembowlę, 
Snchostaw, Skałę, Orynin do Kamieńca (Łoziński: Patrycyi^, str. 
57). Szczegółowe drogi do Bracławia, Konstantynowa i dalej na wschód 
nie są nam znane. 

Ku zachodowi i południowemu zachodowi szła droga na 
Janów, Jaworów, Krakowiec, Radymno, Jarosław, Tarnów, 
Podgórze do Wrocławia, Brzegu i t. p. 

Z Radymna szła droga na południe na Przemyśl, Dobromil, 
Staremiasto, Turkę na Węgry. 

Inne drogi na Węgry podaje prof. Rehman (Karpaty, str. 
471). Jedna szła z Przemyśla na Sanok, dolinę rzeki Osławy, Ko- 
mańczę, Przełęcz Dukielską, a więc Duklę, Świdnik, Stopków, Un- 
gwar do Munkacza, druga zaś z Tamowa na Pilzno, Brzostek, Jasło, 
Żmigród, Polańską przełęcz, Zborów, Bardyów do Preszowa, jużto ze 
Żmigrodu na Jaśliska, Przełęcz Dukielską i t. d. 

Dla wina węgierskiego przepisuje drogę uniwersał poborowy 
z r. 1607  (C. L. 362, pg. 2346 i dalsze).  Prowadzi  ona  na  Jaśliska, 


3d4 

pewien czas rozłożyć swe towary, a to, czego we Lwo- 
wie nie sprzeda, wolno mu dalej zawieźć. Tak więc 
prawo składu, nadane miastu przez królów polskich, 
uczyniło zeń targowlę dla wszelkiego importu i eksportu. 
Ze Wschodu przychodzą do Lwowa tkaniny, dywany, 
korzenie, a szczególnie małmazya, limunia i towary 
aptekarskie, z Zachodu sukno morawskie, towary żelazne 
rakuskie, oraz galanterya, produkty krajowe, jako to: 
zboże, drzewo, potaż, miód, wosk, ryby, woły, futra, 
skóra, łój, ryby solone stanowią bardzo ważny artykuł 
exportowy. 

Cały handel lwowski spoczywał w ręku mieszczan 
tak katolików, jak ormian; oni cieszyli się wszelkiemi 
prerogatywami i wszelkimi przywilejami, a baczyli 
pilnie a zawistnie, by nikt listka z nich  nie uszczkną). 


Duklę, Rymanów, S%cz, Biecz, Żmigród, Nowy Targ, Jordanów, 
Kroeno, Sambor, Lesko, Stryj. Kto inną drogą prowadzi, traci połowa 
wina na rzecz skarbu, a połowę na delatora. Droga tak ułożona, Jest 
niemożliwą, dlatego sądzimy, że to są tylko luźne miasta, przez które 
wolno było wozić wino. 

Ze Lwowa szła droga na Gródek, Wiśnię do Przemyśla, 
z Gródka zaś do Sambora, ztąd zaś do Drohobyckich żup i Ste- 
bnika. Ze Sambora s^a droga do Starego Miasta, gdzie się łączyła 
z drogą wyżej podaną. 

Ku północnemu zachodowi s^a droga na Kulików, Żółkiew, 
Rawę Ruską, Lubyczę do Zamościa, a ztąd na Izbicę, Tamogórę, 
Krasnystaw, Piaski do Lublina. 

Z Piasków na Cliełm szła droga na wschód i tu gdzieś się 
urywała. W średnich wiekach snąć prowadziła do Włodzimierza. 

Kutrzeba (Handel Polski ze Wschodem w wiekach śred- 
nich) podaje następujące połączenie Torunia ze Lwowem w średnich 
wiekach. Toruń, Brześć, Kowal, Gostyń, Łomża, Rawa (przez Pilicę), 
Radom, Opatów, Sandomierz (przez Wisłę), Gorzyce, Krzeszów, Bar 
cławice. Kopki, a stąd jużto na Krzeszów, Lubaczów, Gródek do 
Lwowa, jużto na Jarosław, Przemyśl lub Radymno. 


395 

Co się tyczy Żydów, to gdybyśmy chcieli handel 
żydowski zbadać, musielibyśmy inne mieć źródła, a zre- 
sztą nie było osobnego handlu żydowskiego. Wynika to 
jasno z tej okoliczności, że Żydzi ciągle walczą o te 
same prawa, jakie mają mieszczanie, musieli tedy han- 
dlować tymi samymi artykułami. 

Przedmiotem naszej rozprawy będzie tedy historya 
i przebieg tej walki i dla jej zrozumienia musimy się 
cofnąć, o cały wiek, bo po koniec wieku XV. 

Żydzi od samego początku snąć handlowali tylko 
czterema artykułami: woskiem, soknem, wołami 
i skórą i to tylko hurtownie i w ograniczonej liczbie, 
gdyż mieszczanie lwowscy ciągle na to się odwołują 
i ustawicznie w te ramy chcą wprawić handel ży- 
dowski. 

Walka o prawa handlowe. 

1. Epoka (do r. 1521, względnie 1527). 

Już w r. 1493 znachodzimy obie strony w zaciętej 
walce. 

Jan Olbracht, dekretem z 15/2 1493 r., ustanawia 
status interim aż do zupełnego załatwienia procesu. 

Mocą tego interim wolno Żydom co roku 1000 wo- 
łów za sukno zamienić; dla załatwienia tych interesów 
wolno im jeździć na wszystkie jarmarki i wozić z sobą 
sukno, lecz sprzedawać im wolno tylko całymi po- 
stawami po 500 na jarmarku w Przemyślu, a 500 
w Jarosławiu *. 


Metryka koronna, 1492—97, Nr. 16. pg. 14, w Rasa. J. Arch. 
tom ni, Nr. 10, etr. 81-2. 


396 

Żydzi mimo zakazu prowadzili dalej handel, a mie- 
szczanie konfiskatą i przeszkadzaniem odpłacali im pię- 
knem za nadobne. 

Po latach dziesięciu nadeszła decyzya królewska. 
W dekrecie z niedzieli po św. Marcinie 1503 r., Aleksan- 
der pozwala Żydom lwowskim na wolny handel podczas 
dorocznych jarmarków i targów stałych, a w r. 1506 — 
mimo, te mieszczanie nie chcą ważności tego dekretu 
uznać — na dniu 14 lutego — zatwierdza go*. 

Zygmunt I, już w roku wstąpienia na tron (25,'2 
1507), zatwierdzając przywileje Żydów lwowskich, po- 
twierdza takie wolności handlowe, aż do dalszej infor- 
macyi *. 

Mieszczanie dalej nie dają za wygraną i wszczynają 
nowy proces, który po wielu apelacyach rozsądza sąd 
nadworny. Zygmunt I dekretem z r. 1515 (5/10) roz- 
strzyga sprawę na korzyść Żydów, pozwalając im na 
wolne wykonywanie handlu — ut... omne genus nego- 
tiationis et mercaturae ubique in regno nostro liberę 
exercere possint morę aliorum mercatorum — z 2 za- 
strzeżeniami : 

1) że sukno sprzedawać im wolno en detail tylko 
podczas jarmarków; 

2) wołów wolno im na rok kupić, wzgl. sprzedać 
tylko 2000 sztuk. 

Cały ten przywilej ma walor atoli tak długo,  do- 
póki król zechce (ad beneplacitum voluntatis nostrae)^. 
Lecz mieszczanie dalej walczą i wszelkimi środkami 


» Ibid. Nr. 21, f. 341 w R.-J.-A., tom. Ul, Nr. 47,  pg. 70-71. 

* Ibid. Nr. 22, pg. 96 v.' w R.-J.-A., tom HI, Nr. 68, etr. 79—80. 

• Metr. koron. 1615 - 17,  Nr. 29,  pg. 121,  R.-J.-A.,  tom III. 
Nr. 87, 8ti-. 110-111. Nr. mat. 8. 


397 

starają się o unicestwienie dekretu z r. 1515; naodwrót 
Żydzi — beati possidentes — używają wszelkich środ- 
ków, by się przy uzyskanych wolnościach utrzymać; 
napróżno ! mieszczanie tym razem mają więcej szczęścia 
i Żydzi tracą sprawę. Musiała ona być przegraną z po- 
czątkiem r. 1519 (a Żydzi byli skazani na wielkie grzywny), 
kiedy już 7/3 1819 Zygmunt I wydaje „salyum con- 
ductum^^ Żydom miejskim i przedmiejskim na czas 
od daty dekretu do św. Michała (29 września), pozwa- 
lając im przez ten czas na wolny handel, a szczególnie 
dając im nadal zdolność prawną \ 
t. j. prawo zaskarżania swych pre- 
tensyi i egzekwowania ich. 

Wreszcie 28/12 1521 r. na sej- 
mie piotrkowskim wydaje Zygmunt I 
dekret, oznaczający formalnie zagła- 
dę dla handlu żydowskiego. W tym Ayc. 69. 
dekrecie  ogranicza  on  handel  do   Piecz^ Jekasiela Zel- 
znanych 4 artykułów  z  następują-   mana, syna Eliazara, 
cemi zastrzeżeniami: ^- ^^^• 

1) Nie  wolno  Żydom  utrzy- 
mywać w  domach  swoich  sklepów podług  dawnego 
zwyczaju. 

2) Sukno wolno im postawami sprzedawać 
podczas jarmarku lwowskiego, lecz tylko hurtownie; 
na jarmarkach zaś prowincyonalnych en detail i to 
jużto za gotówkę, j u ż t o w zamian za woły lub 
skóry: krowie, wołowe, cielęce i innego by- 
dła rogatego, lecz tylko surowe. 

3) Innych towarów nie wolno im nigdzie sprzeda- 


> Ibid. 1618 — 20, Nr. 88 pg. 286, Ross. Jewr. Arch., tom HI, 
Nr. 119, pg. 147-8. 


398 

wać, t. j. ani we Lwowie, ani na przedmieściach, ani tet 
po wsiach lub miasteczkach. 

4) Tylko podczas jarmarków dorocznych wolno 
im sprzedawać, lecz nie skupywać, skóry, wosk 
i woły. 

5) Nie wolno też łonom Żydów (Żydówkom) w ko- 
szykach obnosić na sprzedaż — ani jawnie, ani skrycie — 
płótna, pieprzu, jedwabiu i innych rzeczy, pod karą 
utraty towaru. 

6) Ten zakaz rozciąga się też na Żydów przedmiej- 
skich i wszelkich innych we Lwowie przebywających ^ 


Handel w mieście został podcięty, lecz mimo za- 
kazu Żydzi przedmiejscy handlować nie przestali i po- 
trafili wkrótce uzyskać jakiś nowy przywilej na wolny 
handel, wymurowali cały szereg domów, posprowadzali 
towary i rozpoczęli handel na wielką skalę. Zdaje się, 
że handel Żydów miejskich przeniósł się na przedmie- 
ście. Lecz mieszczanie dalej urgowali i uzyskali 3/4 1527 
nowy dekret, mocą którego król wogóle zakazał han- 
dlu Żydom przedmiejskim, anullując swój poprzedni 
dekret. Uwzględniając atoli sytuacyę ich, ich zobowią- 
zania i składy towarów, przesuwa walor dekretu swego 
na dwa lata. W pierwszym roku wolno przedmiejskim 
Żydom handlować nieograniczenie, w drugim mają han- 
del ograniczony podług normy dla Żydów miejskich 
z r. 1521; po  skończeniu 2 lat  nie wolno im 


AML.  Oddział  III  A.  293.  oblatowane  w  aktach  grodzkich 
z końcem stulecia. C. L. 347, Nr. mat. 4. 


399 

niczem han dlować, ta gałąź zarobkowania 
jest dla nich zamknięta ^ 

Wnioskując z tych wszystkich zakazów i procesów 
widzimy, że handel żydowski obejmował wszelkie towary: 
sukno, jedwab, skóry, łój, bydło, tkaniny, korzenie i t. p. 
Liczne składy żydowskie napełniały miasto i przedmie- 
ścia. Jak wiemy (yide Rozdział XVI), jarmark lwowski 
ściągał tysiące kupców obcych, którzy jużto przywozili 
towary, jużto zaopatrywali się w nie. Prócz jarmarków 
lwowskich były słynne jarmarki w Śniatynie i Koło- 
myi na towar wołoski, w Kamieńcu dla handlu podol- 
skiego i ukraińskiego, w Jarosławiu, Przemyślu, Tarno- 
polu, Bełzie, Rohatynie, Buczaczu, Trembowli, Jazłowcu, 
Złoczowie, Ostrogu, Chodorowie, Bóbrce, Pomorzanach, 
Kuropatnikach, Busku, Barze, Gołogórach, Podhajcach, 
Założcach, Satanowie i t. d. i t. d. '. 

Ta wielka ilość jarmarków umożliwiała stałą sprze- 
daż towarów ; czego na jednym nie sprzedano, zbyto na 
drugim, a stały kontakt z różnymi kupcami umożliwiał 
hurtowne zaopatrywanie się we wszystko, kupcom wszel- 
kich kategoryi. 

Z zachodnich miast : Jarosław i Lublin miały słynne 
jarmarki, na które czekano przez cały rok. Mnóstwo 
lwowskich kupców tam wyjeżdżało, a kiedy raz (1624 r.) 
w Jarosławiu podczas jarmarku wybuchł pożar i zni- 
szczył towary, bankructwa licznych kupców i upadek 
kredytu na targu lwowskim były tego następstwem. 

Drogi z zachodu do Lwowa były bezpieczniejsze. 
Stosunki bardziej unormowane pozwalały na regularne 
sprowadzanie towarów rakuskich (gwoździ, miedzi etc), 

» Metryka koronna Nr. 40, fol. 682 (R.-J.-Arch., tom III, Nr. 186, 
pg. 174-6). 

> Łoziński: Patrycy at, str. 55. 


400 

sukien morawskich, towarów norymberskich i t. p. Nie- 
bezpiecznemi za to były drogi od Lwowa na wschód 
i pohidniowy wschód. Towar, idąc na Multany, stawał 
się często łupem band zł>ójeckich, to samo było w drodze 
przez Ukrainę lub przez ICarpaty na Węgry. Zorganizo- 
wane bandy zł>ójeckie (opryszki) tatarskie oddziały, czy- 
hały na nie. Często i ludzie przy tem ginęli, a bankru- 
ctwo kupca było nieuchronnem następstwem. 

W r. 1628 wynajmują Żydzi Iw. : Salomon Chromy 
i Marek, Ormianina Wasyla Szymkowicza by z towarem 
jechał do „ Wołoch i Mułtan*. Wasyl był generalnym 
przedsiębiorcą i kierował karawaną z wielu chłopa 
i Żydów. I „calamitas i drugich inszych wielu sąsiady 
i pokrewnych, którzy w kupie z nimi jechali dotknęła. 
Bo też wtenczas gdy nieprzyjaciel na nich 
napadł, pieniędzy, towary tam poginęły 
i wiele Żydów poginęło**. I Wasyl stracił w po- 
tyczce życie- 

W r. 1616 przeprowadza się młoda para Żydów 
przedmiejskich Abraham i Sprinca Calelówna do Ja- 
złowca i przewożą swe urządzenie domowe, wyprawę, 
pretiosa ślubne oraz towar na urządzenie sklepu na 
trzech saniach. Na 2 powoziło 2 Żydów: Sussman 
i Mordy, a trzecią, „Forman seu Auriga honestus*" a więc 
chłop ^cuius nomen ignoratur*". Pod samym Jazłowcem 
na drodze handlowej wiodącej od Buczacza napadli ich 
zbójcy, a zamordowawszy wszystkich podróżnych, za- 
brali sanie ze wszystkiem co na nich było'. 

W r. 1617 zamordowano na drodze do Stryja, Żyda 
Teodora Izakowicza handlarza wołów. Morderstwa do- 


» C. L. 379, pg. 1197-8. 
« C. L. 370. pg. 1713-16. 


401 

konał Jan Wiśniewski szlachcic z Dubrowlan^. W la- 
tach 20-tych XVII w. grasują w okolicy Lwowa słynni 
bracia Policcy, rabują karczmę żydowską,* a rodzinę 
szynkarza mordują; Żyda jadącego z Magierowa, w lesie 
mordują w okrutny sposób, przywiązawszy go do drzewa 
i strzelając doń z samopałów. Schwytano ich hajduków 
i skazano na śmierć we Lwowie. Sami Policcy uszli 
bezkarnie '. 

Tuż na wschód od Lwowa na polu pod Glinia- 
nami (4 mile od Lwowa) grasowały już bandy zbójów, 
i tak że tylko wspomnę d. 5/10 1627 r. zamordowano tam 
Żyda Szmula z żoną Bella ze Lwowa oraz ich krewnych 
z Krasnego ^ 

To niebezpieczeństwo dróg wschodnich, a bezwa- 
runkowo większe bezpieczeństwo zachodnich, wpłynęło 
na zamknięcie dla handlu żydowskiego wszelkich arty- 
kułów rakuskich, norymberskich, flandryjskich i flaman- 
dzkich (towary żelazne, galanteryjne, jedwabne); to co 
im zostawiono to był handel w najpierwotniejszem po- 
jęciu: woły w ograniczonej liczbie, wosk, skóry su- 
rowe grubsze (wyprawne szły z zachodu, surowe 
ze wschodu) i sukno — wyjątkowo jedyny produkt za- 
chodni — lecz tylko en gros. Chodziło o to, by mie- 
szczanin lwowski miał w Żydzie swego dostawcę, bo do 
drobnego odbiorcy dopuścić go nie chciał. Żyd mogący 
sprzedawać tylko postawami nie mógł się zetknąć, ani 
ze szlachcicem, ani z chłopem i oto chodziło mieszcza- 
ninowi. 

Skóry zaś, wosk i woły zakupywane przez Żydów 


» C. L. 871, pg. 8B8. 

s O. L. 877, pg. 606—17,  inne szczegóły o  nich yide: Łoziń- 
ski: Prawem i Lewem, tom I, str. 281—284. 
• C. L. 878, pg. 8041. 

zydli lir^wtey. M 


402 

na dalekim wschodzie (wosk wozi się z Bessarabii. Żyd 
Judko kupił 70 beczek miodu w Chocimiu za gotówkę 
i noże i woził je do Lwowa przez Bar i Podhajce^), 
mieli prawo Żydzi tylko sprzedawać we Lwowie, 
a nie kupować, temsamem mieli mieszczanie łatwe źró- 
dło zakupna ; skórę kupowali garł>arze (to samo kurdy- 
iMinnicy) bydło zaś nie było dla właściwych mieszczan 
artykułem zbyt konkurencyjnym. 

Myślą przewodnią wszelkich ograniczeń handlu ży- 
dowskiego było: 

1) by Żydzi nie przeszkadzali mieszczanom t. j. nie 
konkurowali. 

2) by drogi bezpieczne sobie zachować, 

3) by handel żydowski uczynić pomocnym dla han- 
dlu mieszczańskiego, 

4) by Żyda kupca odsunąć od drobnego konsumenta 
(en gros podczas jarmarku nawet). 

Do zrealizowania tych 4 punktów dążą wszystkie 
dekrety królewskie, uzyskane przez mieszczan, do prze- 
łamania tych granic dążą Żydzi. W tych ramach roz- 
grywa się walka w dalszej epoce. 


II. Epoka (1527-1581). 

Ogólny zarys tej epoki podaliśmy w ostatniem zda- 
niu poprzedniego rozdziału. 

Żydzi wyłamują się z pod tych ograniczeń, mimo 
dekretów królewskich handlują nadal wszystkiem, 
jedni skrycie, drudzy jawnie. 

Tymczasem Żydzi przedmiejscy widząc, że kończy 
się rok pierwszy udają się do króla z l)łagalną prośbą 

» C. L. 347, pg. 100 (23/11 1690). 


403 

o unieważnienie dekretu z r. 1527, gdyż w przeciwnym 
razie muszą zginąć z głodu. Następstwem tej prośby był 
list królewski (6/1 1628), w któirm król poleca Radzie, 
by w jakiś sposób ugodzUa się z Żydami przedmiejskimi, 
gdyż inaczej król będzie musiał wskazać drogę do zgody 
(alioquin nos curabimus demonstrare illis viam et modum, 
per quem victus et rei suae sustinendae consulere et 
subvenire possint ^). 

Na skutek tego listu zaczęły się układy Żydów 
przedmiejskich z Radą. Żydzi dawali pewną sumę ro- 
cznie za prawo ograniczone, jakie mieli Żydzi miejscy. 
Rada jednak na propozycyę się nie godziła ; Żydzi znów 
do króla, a ten w liście datowanym z Wilna 26/4 1529 r. 
nakazuje kategorycznie Radzie, by przyjęła warunki ofia- 
rowane przez kahał podmiejski: «są one korzystne, a mia- 
sto nie powinno zaniechać tej sposobności, skarb kró- 
lewski wiele traci na zubożeniu Żydów i jest jego olio- 
wiązkiem starać się o to, by Żydzi mieli z czego żyć; 
król ostrzega Radę, że w razie niezawarcia ugody, on 
sam warunki podyktuje, a wówczas t>ędzie za późno* 
(nam alioquin, nos cogemur ludaeis providere, ne e re- 
gno nostro privilegiis vestris pellantur)*. 

Miasto zawarło z Żydami przedmiejskimi ugodę, 
dając im — pod grozą dekretu królewskiego — pozwo- 
lenie na handel tak ograniczony, jaki mieli Żydzi miejscy, 
za stałą opłatą, bliżej nam nie znaną*. 


1 AML. fMC. 257 Nr. 4. Nr. materyalów 5. 

« ibid. Nr. 9, Nr. materyalów 6. 

> AML. ks. 998 A. pg. 1016: „Przy których 4 rseoiach.^ 
zostawieni b% i Żydzi przedmiejscy wedle pakt... z czynasn rocznego, 
który zwykli dawać** 1. c. 


4M 

Wśród tych ram nie mógł się rozwinąć handel ży- 
dowski i dlatego — jak się już powiedziało — wyła- 
mywał się z nich ustawicznie. Kontrola ilości sprzeda- 
nych wołów była niemożliwą, jakoteż niemożliwem było 
zlmdanie, czy na targu, dajmy na to w Jazłowcu, czy 
GMogórach, ten lub ów Żyd nie handlował towarem 
zakazanym; ba, nawet w samym Lwowie można było 
przemycić w handlu ten lub ów towar, przyczem Żyd 
kontentujący się mniejszym zyskiem, dający go taniej 
i na kredyt, łatwo chętnego znachodził odbiorcę. 

Zresztą każdy kupiec żydowski miał swą klientelę 
wśród szlachty i jak się przekonywujemy z instrukcyi 
sejmików w Wiszni, szlachta wprost dąży do tego, by 
złamać monopol kupców chrześcijańskich, aby sobie uła- 
twić zakupno ^ 

Tem się tłumaczy rozwój handlu żydowskiego, mimo 
zakazów i ograniczeń, konfiskat i grzywien na przekra- 
czających nakładanych. Mieszczanie wnoszą do króla 
jedno zażalenie za drugiem. 

W r. 1537 wydaje Zygmunt I. dekret do wszystkich 
starostów i burmistrzów miast i miasteczek, panów wsi 
i t. p. aby gdziekolwiek znajdą Żyda lwowskiego, pro- 
wadzącego handel towarem niedozwolonym lub dozwo- 
lonym, ale ponad liczbę, natychmiast go aresztowali 
lub pomogli obywatelom lwowskim w aresztowaniu go, 
oraz w konfiskowaniu jego towaru*. 

Lecz i ten zakaz, jak poprzednie i następne został 
tylko na papierze, a Żydzi dalej handlowali. Ponadto w i- 
dzimy ' nczasie przypływ Żydówobcych, 

wygnanych z dalekich stron; są to Żydzi czescy wygnani 
ztamtąd wskutek posądzenia o zdradę kraju (1541)®. 

> InstanKoye z lat 1640 i 1641. (C. L. 892). 

> AMŁ. fasc. 267, Nr. 6, Nr. materyalów 7. 

' Stein:  (Jesch. der Jaden in Boehmen, ttr. 68. W r. 1644. 


405 

Mieszczanie bojąc się nowej konkurencyi o wiele 
niebezpieczniejszej od rodzimej, znów udają się do króla, 
a ten dekretem z 1543 r., poleca wojewodzie ruskiemu 
Stanisławowi Odrowążowi i staroście Odnowskiemu, by 
pomogli Radzie w wyszukaniu i wygnaniu nowych przy- 
byszów ^ I to nie wiele pomo^o, bo obaczymy, że no- 
wych przybyszów i to o wiele niebezpieczniejszych było 
coraz więcej, a handel ich rósł w siłę i zataczał coraz 
to szersze kręgi; byli to Marrani hiszpańscy, przybywa- 
jący tu z Turcyi. 

Lecz i handel miejscowych Żydów płynie tak jakby 
ograniczeń wcale nie było. Żydzi otwarcie sprowadzają 
i sprzedają różne towary, płacą myto, cło, ingrosują 
opłaty do ksiąg i mają stałe conto w księgach celników. 

Zachowała się w aktach grodzkich * część regestrów 
prowadzonych przez dzierżawcę rogatek królewskich 
(starościńskich) i ceł ruskich, Konstantego Komiakta. Jest 
to excerpt umyślnie sporządzony dla użytku sądowego 
i zaopatrzony podpisem „Korniakt* pismem starocer- 
kiewnem. Obejmuje on lata 1577—1582 a napis jego brzmi: 

^Krótkie spisanie to warów, które Żydo- 
wie lwowscy miejscy jako i przedmiejscy 
przewozili tak do Lwowa z Niemiec, jako 
też ze Lwowa na granicę t. j. do Śniatyna, 
także do Kamieńca i t. d/ ^ 

Z tego regestru przekony wujemy się, że Żydzi Iwow- 
wscy sprowadzali i wywozili: skóry surowe, safiany, 
aksamit, kitajki, jedwab surowy i wyrobiony, sukno, ko- 
żuchy tureckie, koce, worki, kobierce, lamparty po kilka 

anollują stany czeskie swą poprzednią nchwal^,  lecz w mi^dsycsatie 
wiele rodzin żydowskich wyemigrowało do Polaki. 
> AML. fasc. 257, Nr. 8, Nr. materyałów 8. 

* C. L. 847. pg. 898, Nr. mat. 81. 

* Ut supra. L c. uw. 2. 


406 

a nawet kilkaset sztuk. (Safian liczyło się na bele, ba- 
wełnę na kantary, czapki na półfaski). Z towarów że- 
laznych sprowadzają Żydzi noże (na lagidie Lagę) jako 
najznamienitszy towar zamienny na wschodzie, towary 
norymberskie (bagaże) żelazne, kosy na setki, ołów na 
kamienie i t. p. Dnia 30/1 1580 r. sprzedaje jakiś Żyd 
z przedmieścia 10 wozów żelaza, inny znów saletrę, 
wełnę (na kamienie), łój (na kamienie) maż, dzbany tu- 
reckie, baby (Hat>e?) (na fasy). Z produktów jadalnych 
sprowadzają Żydzi miód, ryby, rodzynki, pieprz, imbir, 
chmiel, śledzie, i to często w wielkich ilościach. Dnia 
10/10 1579 wprowadza Dawid z przedmieścia na 3 wo- 
zach 30 koszów rodzynek drobnych i 4 kosze wielkich. 
Widzimy też owoce, jak śliwy (beczkami), jabłka i t. d. 

Z napojów widzimy wino węgierskie, włoskie, mał- 
mazyę, limunię (na kufy, półkufki i t. d.). 

Z powyższego wykazu widzimy, że Żydzi miejscy 
i przedmiejscy handlowali wszystkiem, 
sprowadzali towary z Niemiec i wozili do Mułtan i na- 
odwrót towary wschodnie wozili na zachód. 

Jeśli zważymy, że Lwów miał prawo składowe, 
że tu towary sprowadzane musiały przez pewien czas 
być wyłożone dla sprzedaży w mieście, dojdziemy do 
wniosku, że handel żydowski prowadził się całkiem 
otwarcie, nie oglądając się wcale na dekret z r. 1521-go 
wzgl. 1527-go. 

Mieszczanie od samego początku —jak widzieliśmy, 
używają wszelkich repressaliów przeciw Żydom, lecz 
zdaje się, że bezskutecznie, gdyż od czasu do czasu 
udają się o pomoc do króla. Król posyła Żydom upom- 
nienia, a staroście i wojewodzie nakazy dawania pomocy 
mieszczanom. O każdy skonfiskowany kawał towaru 
wnoszono protestacye i pozwy do aktów grodzkich. 
Tam też na terminach  stają kabały i poszczególne ce- 


407 

chy miejskie. Od wyroków grodu zakłada się appeiacye 
aż do sądów sejmowych, a potem (od r. 1578) do by- 
bunału koronnego. 

W r. 1578 sprawa doszła do zenitu. 
Obie strony wyczerpały wszelkie środki 
prawne i miasto pojechać na termin, li- 
mitują całą sprawę do przyszłego sejmu, 
który ma rozstrzygnąć sprawę kategory- Ryc. 70. 

cznie ^ Przy tym akcie zastępuje Żydów Płeoz^ Izaka 
miejskich Izak Nachmanowicz, Żydów Kohena, syna 
przedmiejskich  Dawid  Aleksander, asy- r^^iBM* 

stuje im Mojżesz Szkolnik. 

Długo nie przychodzi sprawa na porządek sądu 
sejmowego, a gdy wreszcie przyszła pod obrady, prze- 
ważało się zwycięztwo na stronę Żydów *. 

Tego bała się Rada, a wiedząc, że Żydzi nawet 
w razie przegranej nie porzucą handlu, wolała przez 
dobrowolne ustępstwo jednej części swych praw, ura- 
tować część drugą. 

Król Stefan zawiesza sprawę w sądzie (dekretem 
z 28/1 1580 r.)^, a miasto rozpoczyna z Żydami pertra- 
ktacye, których wynikiem była ugoda między stronami, 
zawarta dnia 20 stycznia 1581 r. 

Od tej chwili zaczyna się trzecia epoka w walce 
Żydów o prawa handlowe, doprowadzona w niniejszej 
pracy do r. 1654. 


» AML. fasc. 267. Nr. 12. Nr. mat. 10. 

' Wynika z następującej końcowej klaazuli kontraktu: „my 
(Żydzi) postępek prawny, Jaki miał być z pozwu króla Jmości i po- 
zew przerzeczony wszystek w niwecz obracamy i umarzamy**. AML. 
ks. A, 298 a. p. 1106. 

3 AML. fasc. 257, Nr. 13. Nr. materyalów 12. 


408 


111. Bpokft (1581—1654). 

Charakterystyczną cechą tej epoki jest cią^e dą- 
żenie Żydów do odnowienia i rozszerzenia paktów, za- 
wieranych zazwyczaj na kilka lat, oraz dążenie mie- 
szczan do ich zerwania. 

Następujące daty dadzą się ustanowić jako słupy 
graniczne w ciągu tych 73 lat. 

1) 1581: I układ, 

2) 1592: II układ, 

3) 1602: prolongata, 

4) 1616: prolongata, 

5) 1629: m układ, 

6) 1637: prolongata na podstawie rozporządzenia 
królewskiego, 

7) 1654: IV układ. 


I. Układ (1581—1592). 

Wstęp. 

1) Pakta zawarła Rada tylko z Żydami miejskimi. 

2) Zawarte są one na 8 lat t. j. do 20/1 1589 r. 

3) Nie kasuje się, lecz zawiesza się czasowo moc 
wszelkich dekretów i przywilejów. 

4) Kahał miejski ma sporządzić co roku i zaprzy- 
siądz regestr Żydów, stale w mieście zamieszkałych. 

5) W żadne spółki z innymi Żydami dla dania in- 
teresowi firmy. Żydom miejskim wchodzić nie wolno. 

Treść właściwa: 

6) Żydom miejskim (n. b. i przedmiejskim) zostawia 
się handel 4-ma artykułami z dawnem ograniczeniem co 
do liczby wołów (2000). 


409 

7) Wolno Żydom miejskim te artykuły na jar- 
marku lwowskim sprzedawać i kupować. 

8) Na jarmarkach lwowskich pozostaje Żydom 
miejskim handel wolny tylko w sztukach, sumą i wagą, 
po miastach i miasteczkach zaś łokciem 
i funtem. 

9) Wolno Żydom miejskim samym sprowadzać lub 
kupować we Lwowie podczas jarmarków wszelki to- 
war turecki (koce, dywany, lamparty, i t. p. kindżały, 
zbroje) z następującemi zastrzeżeniami: 

a) wykluczone są z ich handlu wszelkie napoje, 
(małmazya, limunia i t. d.), jakoteż — lekarstwa 
i artykuły spożywcze. 

b) dozwolone są: pieprz, imbier i szafran. 

c) maksymalna suma zakupna na jednym jarmarku 
(4 razy do roku) jest 1500 złp. dla jednego kupca. 

d) dla kontroli muszą Żydzi kupować w obecności 
tłumacza miejskiego (jak obcy kupcy). 

10) Wolno Żydówkom swą własną robotę i rzeczy 
przepadłe w zastawie sprzedawać na ulicy ^ 

11) Wina, koszernego* wolno sprowadzać całej 
gminie tylko 20 kuf rocznie, płacąc od kufy 172 złp. 
stawnego.  Kontrolę tu stanowi ^cecha*" burmistrza. 

Rygor. 

12) Za każdego przekraczającego jest odpowiedzialny 
kahał. 

13) Każdy, którego się przychwyta na tem 

a) iż kupował nie przy tłumaczu, 

b) iż handlował we większej sumie, 

c) n .. en detail, 

^ Klauzula: ,,nio nie szkodząc prawom kramarzy i rzemieśl- 
ników cechowych stanowi ograniczenie, którego znaczenia ob- 
Ja^ó nie umiemy. 

> Żydowskiej roboty; innego Żydom pić nie wolno. 


410 

d) iż handlował towarem zakazanym, płaci 100 czer. 
zł. grzywny na ratusz. 

14) Kahał płaci za ten przywilej 50 złp. rocznie. 

15) Kontrakt uważa się za rozwiązany: 

a) po skończeniu 8 lat, 

b) gdy kałiał sam raty nie zapłaci, 

c) gdy kahał sam nie wyda przekraczających te 
prawa ^ 

Oto jest esencyonalna treść tego układu; Żydzi 
otrzymali w nim: 

1) wolny handel towarami tureckimi. 

2) handel en detail poza Lwowem. 

3) handel korzeniami. 

4) handel wolny dla swych żon. 

Jeśli porównamy ten układ z zakazem z r. 1521, 
to zobaczymy, że system tu i tam pozostał ten sam tj. 
że wszelkie towary sprowadzane z zachodu zostały Ży- 
dom zakazane, podczas gdy ograniczenia zniesiono co 
do towarów wschodnich. Pozwolono też na handel dro- 
biazgowy po za Lwowem — rzecz, która i tak nie była 
do skontrolowania — oraz na drobny handel kobiet ży- 
dowskich, nie  stanowiący  wcale  żadnej  konkurencyi. 

Czy w te ramy mógł się wcisnąć handel żydow- 
ski przed układem tak bardzo rozwinięty? Czy mogli 
Żydzi, utrzymujący się z handlu, mimo zakazów i ogra- 
niczeń, zrzec się korzyści zeń otrzymywanych? 

Ważny (od wagi) i tłumacz stali się ich kon- 
trolorami; o ważnych nic prawie nie wiemy, o tłuma- 
czach mamy kilka szczegółów z aktów, a trochę podaje 
Łoziński w swym Patrycyacie. 

1 AML. ks. A. 293 ant. pg. 1106 (kopiowany w fasc. 257), Nr. 
mat. 16. 


411 

Na czele tłumaczy stał starszy tłumacz — byli to 
zwyczajnie Ormianie, dla znajomości języków wscłio- 
dnicłi — zaprzysiężony; miał on mieć ewidencyę wszyst- 
kich kupców obcycłi, przyjeżdząjącycłi do miasta i ba- 
czyć, by przestrzegali prawa składowego miasta, oraz 
by pod płaszczykiem handlu nie ukrywali się szpiegowie. 

Pod władzą tłumacza, stało 4—6 niższych funkcyo- 
naryuszy „baryszników" = ajentów, faktorów, któ- 
rzy o wszystkiem się wy wiady wali ^ 

Tak naczelnik jak i podwładni pośredniczyli we 
wszystkich transakcyach między kupcami obcymi a mie- 
szczanami jużto jako tłumacze, jużto jako zwykli fakto- 
rzy i tu mają konkurencyę żydowskich ba- 
ryszników, którą starają się usunąć'. 

Tłumacz pobierał swój b a r y sz po 15 gr. od 100 złp. 
towaru, a ustalił się zwyczaj, że połowę otrzymywał 
żydowski faktor „podług zwyczaju kupieckiego**. Tłu- 
macz starał się stale u Rady o uzyskanie prawa pobiera- 
nia całej taksy, a ztąd spory i swary między „urzędem" 
a „ubogimi żydkami, którzy pożywienie swe od kupców 
cudzoziemskich... zwykli mieć*" ^ 

Wśród tych warunków pożycie Żydów z tłuma- 
czem nie mogło być jak najlepsze, zwłaszcza, że we Lwo- 
wie Żydzi często, gęsto, a na prowincyi regularnie nie 
trzymali się paktów. 

Jedyne trzy pozycye z r. 1582 zachowane w wspo- 
mnianym regestrze rogatek (str. 405) * zawierają towary 
Żydom niedozwolone. I tak przewozi 15/1 Abraham 
z przedm. miodu półbeczków 10, Kalman: łoju, ka- 
mieni 10, 24/1 Jośko z przedm.: wełny kamieni 4. 

» Łoziński: Patarycyat, «tr. 299 i 801—808. 

« C. L. 892, pg. 29-81. 

« C. L. 892, pg. 29-81, Nr. mat. 106. 

« Nr. mat. 81. 


412 

Niestety na tein się urywa ten ciekawy regestr 
i tracimy ewidencyę towarów wprowadzanych lub wy- 
wożonych przez Żydów w tem 8-leciu. 

A byłoby bardzo ważnem poznanie tego towaru. Bo 
w r. 1586 umiera król Stefan i nastają czasy bezkróle- 
wia straszne, zwłaszcza w ziemiach ruskich, o których 
kupiec turecki Żyd Mosze de Mozzo Kohen opowiada 
w Grodzie^: ^bom ja pojechał ztąd (ze Lwowa) pota- 
jemnie, chcąc ujść i być wolnym tych trudności i kło- 
potów, które tu miałem, bo natenczas było interregnum 
i confusiones iustitiarum, quas consequi non potuit^^ 

Żydzi lwowscy (oraz śniatyńscy) mieli korzystać 
z tych zawieruszonych stosunków i wyjeżdżać do po- 
granicznych miast wołoskich; tutaj mieli zakupywać to- 
wary wschodnie i przemycać je do Polski na szkodę 
Skarbu. 

Po swej elekcyi wydaje 23/4 r. 1588 Zygmunt III, 
rozkaz wojewodzie ruskiemu, by zbadał sprawę i uka- 
rał winnych*. 

Niewiemy czy i o ile wojewoda spełnił ten nakaz, 
nie mamy też wykazów towarów, byśmy mogli zba- 
dać prawdziwość zarzutu. 


Szybko minęło 8 lat. Na ten czas przypada epoka 
świetności handlu Żydów tureckich (Franków) którym 
osobny poświęcimy rozdział. W tym też czasie — jakto 
już było od pierwszych dziesiątek XVI w. mnoży się 
bardzo ilość Żydów we Lwowie. Dzieje się to wskutek 
wygnania Żydów z większej części krajów austryackich 
oraz z Wiednia^. Po pożarze wielka liczba domów no- 

» C. L. 360, pg. 243-60. 

» C. L. 346, pg. 1461. Nr. mater. 2i. 

* Gra et z: Geschichte der Jaden. Tom IX str. 61 i dalsze. 


413 

wych zapełniła ulicę żydowską (vide rozdział II), tam 
gdzie dawniej były puste place, mieszkało teraz kilka- 
dziesiąt rodzin żydowskich, a wszystko to potrzebuje 
i szuka chleba. 

Stosunek wzajemny między Żydami, a mieszcza- 
nami staje się coraz to nieznośniejszy. 

Był to czas, w którym na nowo po latach kilku- 
dziesięciu odżył spór  „pospolitego 
człowieka^' z oligarchiczną Radą; na 
czele  ruchu  staje  w  r.  1576 Jan 
Zajdlicz. Statutem malborskim usta- 
nowione koUegium 40 mężów roz- 
poczyna  swą  akcyę  przeciw  Ra- 
dzie, a jednem  z grawaminów są j^j^^ ^l^ 
„pak ta" zawarte z Żydami.  Kiedy   pieczęó Arona syna 
więc nadszedł dzień 20 stycznia 1589   Lewi Meszkisz z po- 
roku, obie strony uważają kontrakt   kolenia Lewi r. 16B4 
za rozwiązany. 

Obie strony są zadowolone. Żydzi, bo sądzą, że 
będą mieli zupełnie wolny handel, mieszczanie, bo pra- 
gną ograniczyć Żydów do dawnych 4 artykułów. 

I Żydzi się przeliczyli. Rada i koUegium 40, za 
wszelką cenę dążą do swego celu i zaczyna się walka 
na całym terenie. 


Walka mieszczan z Żydami o handel (1589—1592). 

Od samego początku trzymają się mieszczanie po- 
lityki praktycznej. Żydów odcina się zupełnie od han- 
dlu i to tak miejskich jak i przedmiejskich; nie wpu- 
szcza się do miasta tych, którzy wyjechali na jarmarki 
i nie wypuszcza się z miasta nikogo, by nie mogli na 
żadnym stanąć targu. 


414 

Rada ustanawia strażników przy bramach, by pil- 
nie nad Żydami czuwali, a równocześnie nie pozwala 
Żydom w samem mieście używać wagi miejskiej. 
Również nie wolno tłumaczowi i jego barysznikom po- 
średniczyć; w ten sposób cały handel żydowski jest te- 
raz nie formalnie, lecz faktycznie podcięty. 

Żydzi nie mogąc się pozbyć złożonego we Lwowie 
towaru, nie mogą się wywiązać ze swoich zot>owiązań 
zaciągniętych u kupców zagranicznych, a bankructwo 
i ruina są nieuniknione. 

Tymczasem odbywa się doroczny jarmark w Śnia- 
tynie. Żydzi gotują się do wyjazdu, używają protekcyi 
wojewody Mikołaja Herburta z Fulsztyna, lecz nic nie 
pomaga, wówczas wchodzą Żydzi na drogę prawną i po 
kilku protestach wnoszą skargę wprost do króla (sądu 
nadwornego) o gwałt i przeszkody w handlu wbrew 
generalnym przywilejom, licząc sobie zarazem 
szkodę za stracony jarmark śniatyński 30.000 fi. 

D. 6/3 wychodzi pozew z kancelaryi królewskiej \ 
a 18/3 aktywuje go woźny w Grodzie*. 

W mieście przychodzi często do utarczek, z powodu 
konfiskaty towarów żydowskich, tłum przybiera wów- 
czas groźną postawę, a groza rozruchów wisi nad głową 
Żydów. 

Żydzi udają się do króla. Lecz mimo ostrzegaw- 
czego dekretu królewskiego, z 15 kwietnia 1589, (War- 
szawa podczas sejmu) ' czyniącego Radę odpowiedzialną 
za ewentualne następstwa, mimo drugiego dekretu kró- 
lewskiego z 13/4 1589, w którym król nakazuje Radzie, 
by Żydom pozwoliła na wolny handel według przywi- 

» AML  fasc. 267, Nr. 19. Nr. mat. 22. 

« C. L 346  pod 18/8. 

* C. L  346, pg. 638. Nr. mater. 25. 


415 

lejów królewskich aż do rozstrzygnięcia sporu ^, mie- 
szczanie nie ustępują w swej taktyce i konsekwentnie 
kroczą dalej. 

Tymczasem sprawa przybiera w sądzie assesorskim 
konkretne formy. Dnia 17/4 (1589) wyznacza Zygmunt III 
komisyę dla zbadania na miejscu wszelkich praw i przy- 
wilejów tak mieszczan jak i Żydów i odesłania swej 
opinii do sądu. W skład komisyi wchodzą: 1) Mikołaj 
Herburt z Fulsztyna wojewoda ruski, 2) Mikołaj Her- 
burt z Fulsztyna (imiennik) kasztelan przemyski i staro- 
sta lwowski, 3) Stanisław Podolecki chorąży, 4) Wi- 
ktoryn KowalsU podsędek ziemi lwowskiej, 5) Stanisław 
Włodek z Hermanowa, starosta halicki i kołomyjski '. 

2^nim komisya zjechała, trwało bardzo długo, cho- 
ciaż zawiadomienie dla miasta jest z tej samej daty 
(17/4), z jakiej akt nominujący komisarzy. 

Akt komisyjny na pełnych 38 stronicach in folio 
jest niedokończony i dlatego nie możemy oznaczyć daty 
ostatecznej decyzyi. 

Co się tyczy przebiegu, to zrazu Rada nie chciała 
stawać przed komisyą, zasłaniając się przywilejami prawa 
magdeburskiego, zwalniającymi mieszczan od tego obo- 
wiązku z wyjątkiem kilku poszczególnych wypadków. 
Następnie kiedy się przecież zgodzono na przedstawie- 
nie merytoryczne, przedłożyła Rada swe przywileje, 
a Żydzi przedłożyli dekrety Kazimierza Jagiellończyka 
z r. 1453 i Zygmunta I z r. 1515, pozwalające im na 
handel w całem państwie według dawnych zwyczajów, 
a opierając się na kilko wieko wy eh zwyczajach i uży- 
waniu, twierdzą, że ograniczenie ich w handlu nie tylko 


» AML. fasc. 267, Nr. 17, Nr. mat 24. 
» Ibid. Nr. 22, Nr. mat 26. 


416 

z ich połączone jest szkodą, lecz ze stratą całej Rusi, 
a szczególnie szlachty. 

Komisarze uznają słuszność wywodów żydowskich 
i przedkładają królowi 4 wnioski, pozostawiając tym- 
czasem Żydów w używaniu dotychczasowych praw ^ Akt 
komisyjny odszedł dopiero w listopadzie 1590 r. a rów- 
nocześnie wniosła Rada protest do sądu sejmowego 
w sprawie kompetencyi: ,,czy miasto podlega komisa- 
rzom, czy nie^^ oraz przeciw Żydom, że przed niekom- 
petentne forum śmieli ją pozywać. Pozew wyszedł z kan- 
celaryi 5/12 a termin miał się odbyć dnia 6-go po po- 
cztu się sesyi sejmowej*. 

Przedtem jeszcze mamy dwa inne dekrety królew- 
skie: 1) z 1/4 1589 polecający Radzie, by Żydom po- 
zwoliła na wolny handel, aż do rozstrzygnięcia sprawy ' 
2) wyrok w sprawie odszkodowania 30.000 (z 23/4) jakie 
ma wypłacić miasto Żydom, gdyż nie jawiło się na ter- 
minie i przegrało sprawę ^ Naturalnie, że i ten wyrok 
jak i poprzedni dekret mają wartość tylko teoretyczną; 
miasto nie myślało o Wypłacie tej sumy, a przeszkody 
w handlu stawiało dalej jak dotychczas. 

Obie strony starają się o rozstrzygnięcie wyroku 
na swoją korzyść. Rada miała lepsze szanse i król de- 
kretem z 27/1 1591 unieważnia całą komisyę i jej orze- 
czenie i poddaje miasto tylko sądowi swej Ławy, tę zaś 
sądowi króla-. 

Tymczasem Żydzi wnoszą do Grodu protest za pro- 
testem, a o każdy gwałt z osobna skargę za skargą. 


> AML. fasc. 267, Nr. 22. 
' ibid Nr. 18. Nr. mat. 29. 
» C. L. 846, pg. 862 Nr. mat. 27. 
* AML. fasc. 257, Nr. mat. 2a 
» ibid. AML. fasc. 267, Nr. 20. 


417 

Z protestu z dnia 1/12 1590 r. dowiadujemy się, 
że przeszkody w handlu nie ustały, przywóz i wywóz 
zamknięty, jakoteż waga miejska... aktora Turkom i Ta- 
tarom jest dostępna (quae Turcis et Tataris et aliis 
extraneis permittitur) jest dla Żydów zakazana"" ^ 

Dnia 22/4 1591 r. wnoszą znów Żydzi pozew o nie- 
wypuszczenie ich z miasta na jarmark śniatyński i liczą 
szkody 30.000 Marek *. 

Cepaki miejskie śledzą nietyiko w mieście, lecz 
także i na przedmieściu, i tak dnia 12/7 1591 r. zabie- 
rają Żydom dwa wozy wosku na przedmieściu kra- 
kowskiem jurysdykcyi starościńskiej ®. 

Zdawało się, że handel żydowski zupełnie zni- 
szczony, bo wreszcie wydaje król ostateczny 
wyrok w tej sprawie (6 lipca 1591 r.)*, w któ- 
rym ogranicza handel Żydów miejskich 
w myśl dekretu z r. 1521, Żydom przedmiej- 
skim zaś zupełnie handlu zakazuje. 

Mieszczanie odetchnęli; teraz mieli prawną broń 
w ręku i mogli handel żydowski zupełnie zgnieść. Lecz 
Żydzi nadal handlują. Wówczas Rada zarządza, 
aby miasto i przedmieścia pilnie były strzeżone, przy- 
czem nie obchodzi się bez bójek i aresztowań. 

Dnia 8 września 1591 r. wracają ze Śniatyna Ma- 
rek Izakowicz^, Moszko Nasano wicz i Nassan i wjeż- 
dżają do miasta bramą halicką; tutaj napada ich znany 
zawalidroga, Wojciech Bednarz ze swą « kompanią** 
i „...mocą i gwałtem zahamowawszy, do miasta jechać 


» C. L. 847, pg. 186. 

» C. L. 347, pg. 671. 

» C. L. 347, pg. 904. 

« AML. oddział IH, ks. 298, Nr. mat. 82. 

» Vide cap. V, str. 68. 

tjlMi IwowMy. t7 


418 

nie dopuścili, pobili, porąbali... (Żydzi pokazują 
rany). Potem onych pobiwszy, rzeczy z wozów jedne 
wymiatali, a drugie pobrali, t. j. Markowi z workiem 
500 złp., a Nassanowi 300" \ 

Innym razem (27/4 1592 r.)* dwóch Żydów ture- 
ckich (stale we Lwowie mieszkających). Mano Bator- 
mani i Dasaro Mości, jadących dwoma wozami na jar- 
mark, zatrzymali pachołcy miejscy w Krzjrwczycach, 
konie odprowadzili na ratusz i tu trzymali je od po- 
niedziałku do piątku, a w końcu zmusili Żydów do 
powrotu do Lwowa i nie pozwolili wyjechać na jar- 
mark. 

Na jarmarku lwowskim nie pozwolili mieszczanie 
sprzedawać sukna ' wogóle, a kontrola na bramach 
była tak ścisła, że kontrolowano nawet wózki mle- 
czarzy, wyjeżdżające próżno ze Lwowa i stwierdzano 
identyczność osoby mleczarza, czy to nie przypadkiem 
jaki kupiec, wykradający się ze Lwowa ^. 

Lecz cierpliwość i siły obu stron się wyczerpały. 
I Rada, i Żydzi widzieli, że tak w ciągłej walce żyć nie 
można i zaczęto dążyć do ugodowego załatwienia rze- 
czy. Wprawdzie „pospolity człowiek" ze względów kon- 
kurencyjnych się temu sprzeciwiał i przyszło do gwał- 
townej sceny na ratuszu, Rada jednak na to nie zwa- 
żała i za pośrednictwem Włktoryna Kowalskiego, pod- 
sędka ziemskiego i podstarościego Pstrokońskiego, za- 
warła dnia 28 września 1592 roku tak bardzo pożądany 
układ. 


« C. L. 347, pg. 1121. 
« C. L. 348, pg. 386. 
' Ut supra. 
* C. L. 348, pg. 390. 


419 

Układ II (28/9 1592 r.). 

Układ ten nie zawiera już teoretycznego ogranicze- 
nia praw handlowych do niemożliwych granic, lecz jest 
wynikiem praktyki, jaka się wyrobiła w ciągu czasu. 

Lecz system, jakim się kierowano przy dekrecie 
z r. 1521, oraz układzie z r. 1581, pozostał tu nadal. 
Towary podzielono, jak tam, na wschodnie i po- 
łudniowe z jednej i na zachodnie z drugiej 
strony, oraz zatrzymano zakaz drobiazgowego sprze- 
dawania. Wprowadzono tu nowy punkt, że: 

a) wolno Żydom pewne towary zawsze, nawet nie 
podczas jarmarku odsprzedawać, lecz tylko 
mieszczanom lwowskim. 

b) Towary, którymi Żydom handlować nie wolno 
(np. rakuskie), o ile je zakupią u mieszczan lwow- 
skich — mogą dalej we Lwowie i na innych jarmar- 
kach sprzedawać. 

I. Co się tyczy towarów południowych i wscho- 
dnich, to rozszerzono pozwolenie na: 

.) włoskie jedwabne towary ', . ^^^^ ^^,^^ ^.^ 

B towar kosmaty suro^' szczanom  zawsze, 

y) towar turecki (do 1000 Ł    ^^ ,^^ ^_ 

nakwartał)» i^^  jarmarku 

8) towar wołoski (do 1500 fl.   „j^p Jedawać. 

na kwartał)*. ' 

II. Podczas jarmarku wolno Żydom han- 
dlować  wszystkimi  towarami,  jak  gościom, 


» Układ § 1. (C. L. 349, pg. 1385-90), Nr. mat. 34. 

• n   §2. 

• .   § 3. 

• «   §4. 


n* 


420 

oprócz towarów rakuskich i oprócz ołowiu, 
miedzi, żelaza, stali i gwoździk 

Jedna była klauzula : że towar, kupiony przez Żydów 
na jarmarku, lecz nie wysprzedany na tymże jarmarku 
powinni Żydzi natychmiast z końcem jarmarku wywieźć 
ze Lwowa na inny jarmark, lub sprzedać natychmiast 
mieszczaninowi lwowskiemu hurtem. Nie wolno im 
urządzać składów po miasteczkach, ani w zwykły dzień 
we Lwowie sprzedawać. 

Rozszerzono handel żydowski na łój, lecz pod wa- 
runkami jak I. «), P), t)« ^h a co się tyczy wina koszernego, 
rozszerzono pozwolenie do 30 kuf. 

ni. Zastrzeżono: 

a) by Żydzi nie przeszkadzali, gdy mieszczanin 
u kogo co targuje, 

b) by Żydzi — gdy kto na Mskład** co przywiezie, 
dopiero w tydzień po jego przyjeździe u niego 
kupowali. 

c) by spółek nie zakładali z Żydami przedmiejskimi 
ani obcymi. 

IV. Rygor ten sam, jaki w układzie I-szym. 

a) za przestępstwo lekkie — konfiskata towaru. 

b) ciężkie — grzywna do 30 M. pod odpowiedzial- 
nością Kahału. 

V. Wy nagrodzenie Radzie płaci Kahał co roku 
po 50 złp. (jak w I-szym układzie). 

Pakta zawarto znów na 8 lat, t. j. do 28/9 
r. 1600 «. 


1 Układ § 8. 

> Cały okład C. L. 894, pg. 1885-90. Nr. mat. 84. 


421 

Zastanówmy się nad tern, jak się rozwinął i mógł 
rozwinąć łiandel na podstawie tego układu: 

Żyd staje się kupcem jarmarcznym. Tylko podczas 
jarmarków wolno mu sprzedawać towary prawie wszyst- 
kie wschodnie, południowe, a z zacłiodnich sukno; że-* 
lazo jest zupełnie wykluczone. 

We Lwowie, gdzie zakupuje ten towar, musi trzy-* 
mać się pewnego maximum, tak, że wśród tycłi granic 
może zostać tylko wędrownym kramarzem, a nie 
osiadłym, poważnym kupcem. 

Dla mieszczanina lwowskiego jest on faktycznym 
dostawcą, gdyż tylko jemu wolno mu pewne towary 
odsprzedawać przez rok cały, a w odbiorze u obcych 
kupców nie może z nim konkurować, gdyż otrzymuje 
towar dopiero po tygodniu, wysortowany i przebrako- 
wany. 

Szykując się na jarmark lwowski, Żyd zaopatruje 
się w towar, mający na tym jarmarku odbiorców, 
po skończonym jarmarku musi natychmiast ze Lwowa 
towar wywieść, jakby był obcym ; nie wolno mu w ma- 
tem miasteczku utrzymywać stałego składu. Biada mu 
jeśli się z towarem przeliczył, jeśli zamówił za dużo, 
sądząc, że sprzeda, a targ był zły i wiele towaru zostało ! 
A przecież mógł to być towar, mający odbyt tylko we 
Lwowie! Towar sezonowy, a jarmark w tym sezonie 
ostatni! Bankructwo było nieuniknione a ru- 
ina majątkowa całej rodziny nieodzownem tego następ- 
stwem. 

Jasnem bowiem jest, że gdyby sprzedał po jar- 
marku ryczałtem towar mieszczaninowi lwowskiemu, 
nie uzyskałby również odpowiedniej ceny. 

Wskutek tych warunków, złych i niebezpiecznych 
dróg, wiecznego wałęsania się po jarmarkach, zupełnego 
zamknięcia pewnych gałęzi, przybiera handel żydowski 


422 

cechy wielkiej ryzyko wności, wskutek czego 
kredyt słabnie, a procent od kapitałów idzie w górę. 
Tern się tłómaczy wytworzenie się pojęcia merkantyli- 
stycznego o kapitale wśród Żydów u przełomu XVI-go 
i XVII-go wieku, kiedy dotycłiczas wszecłiwładnie pa- 
nowało pojęcie kanonistyczne (vide rozdział XVI-ty 
$tr. 366). Żydzi, cłicąc bodaj własną ubić konkurencyę, 
starają się o to, by dzierżawcy ceł, myt i rogatek nie 
handlowali towarami. Na liczne skargi, uchwala sejm 
żydowski ustawę tego rodzaju ^ w r. 1626 i powtarza ją 
w latach: 1632, 1634, 1638 i 1642. Ponawianie uchwał 
świadczy o tem, że się ich nie trzyma; liczne ban- 
kructwa zaczynają się mnożyć, a wobec wiecznej wę- 
drówki kupców; zazwyczaj bankrut uciekał poza gra- 
nicę i ginął bezpowrotnie. Dlatego wytworzyło się 
w ówczesnej hebrajszczyżnie dla pojęcia „bankrut*', 
słowo „Boreach*" (zbieg). 

Snąć i w innych miastach Polski nie było lepiej, 
skoro sejm żydowski — zjazd 4 ziem — wydaje surową 
ustawę konkursową. 

Jakkolwiek ta ustawa została wydana i usankcyo- 
nowana dopiero w r. 1624, to jednak jej formalistyka 
i stylizacya są oparte na kazuistyce z początku XVII w. 
Dlatego sądzimy, że zamiast podawać szereg konkretnych 
wypadków, wolimy zacytować całą ustawę w dosłow- 
nem brzmieniu: 

Ustawa konkursowa ^ 

§ 1. „Na wieść o czyjemś bankructwie powinien ra- 
binat okręgu  natychmiast publicznie ogłosić,  aby nikt 

> Lewin: Neae Materialien, zapiska 11, 18, 15, 20, 28. 
* Ustawa podaną Jest n Nnssbanma (HistoryaY, str. 204—209) 
w skróconem i niedokładnem bramieniii, podług tłumaczenia Rosen- 


423 

nie brał od niego grosza, z tą uwagą, że gdyby ktoś 
odebrał, będzie musiał zwrócić i zdeponować w Rabi- 
nacie aż do przyszłego jarmarku, żeby wszystkich wie- 
rzycieli, ze wszystkich miast równo obdzielić. 

§ 2. a) Gdy się rozgłosi czyjąś upadłość, powinni 
seniorowie odebrać wszystko bankrutowi i zaprzysiądz 
jego, żonę i dzieci jego na okoliczność, czy czego jeszcze 
nie zataili; to wszystko odda się do rąk wiernika; ban- 
krut ustąpi ze swego domu i miejsca w synagodze 
w ciągu 30 dni, a w pinaksie przepisze się dom na imię 
wiernika; ten sprzeda wszystko w przeciągu pół roku, 
a pieniądze podzieli między wierzycieli. 

b) Jeśli zaś bankrut nie zechce się poddać, powinno 
go się wykląć na wszystkich jarmarkach; osadzi go się 
we więzieniu na wszelki wypadek na 30 dni i wykluczy 
go się od udziału w życiu żydowskiem (synagogi). A jeśli 
wyda córki i synów, a one mają posag rzekomo od 
krewnych, powinno się przysięgę odebrać od krewnych, 
że oni dali posag i wyprawę; od wiernika zależy, czy 
bankruta chce najpierw uwięzić, a potem (jeśli nie 
pomoże) wykląć, czy go wykląć natychmiast. 

blatta, obejmuje ona tn 19 §§. Schorr w „Organizacyi** skrócił 
i streścił tekst Nussbauma (str. 71—2). Daty żaden nie podał, clioć 
już Graetz (G^cłiichte IX, str. 578, Nota 10) ją ustalił na podstawie 
nagłówka, umieszczonego nad odpisem ustawy w pinaksie poznańskim; 
,,Oto masz uchwały władców 4-cłi ziem — oby zostały odbudowane 
Syon i Jerozolima — w sprawie bankrutów, wszystko odpisane litera 
w literę z oryginału, zawartego w pinaksie 4 ziem, w myśl ucliwały 
sejmu „Adar 5384 (marzec 1624)^^ Najobszerniejszy tekst jest zawarty 
w pinaksie lwowskim, bo obejmuje aż 88 §§ ; podał go B u- 
ber w Ansche Schem, str. 222-4, w języku oryginału, t. j. liebraj- 
skim, podług niego podajemy poniżej całą ustawę w dosłownem tłó- 
maczeniu polskiem. W jednej z ksiąg poznańskich jest podane zao- 
strzenie tej ustawy w r. 1688 lub 1640. (Obacz: Lewin: Neue Ma- 
terialien zur Geschichte der Yierl&ndersynode. Frankfurt, 1905. Zapi- 
ska 4, 5, 17). 


424 

c) Kto bowiem psuje interes i trwoni 
grosz obcy, by zań wydawać córki lub sy- 
nów, jest rabusiem i ma odsiedzieć we wię- 
zieniu cały rok, przysięga jego i świade- 
ctwo mają być unicestwione, nie powinno 
go się powoływać do tory^ i traci chazakę 
kahalną*. 

§ 3. Jeśli bankrut chce wydać córkę lub ołenić 
syna, nie wolno z nim wchodzić w te związki, jeśli da 
każdemu dziecku więcej posagu nad 200 złp.; te pienią- 
dze muszą być dane przez krewnych. Gdyby zaś dał 
więcej— choćby krewni się na to złożyli, musi narzeczony 
nadwyżkę zwrócić dla rozdania między wierzycieli, 
choćby związek był dawno przed upadłością ustanowiony. 
Jeśli zaś nowożeniec ten zakaz przekroczy i ożeni się, 
obowiązany l>ędzie nadwyżkę oddać do masy dla podziału 
między wierzycieli miejscowych i zagranicznych. 

§ 4. Jeśli córkę wydał nie dawniej, jak na kwartał 
przed upadłością, powinni nowożeńcy zwrócić posag 
wierzycielom; jeśli zaś przed 90 dniami ^ wierzyciele 
do posagu pretensyi nie mają. 

§ 5. Suknie, sprawione żonie wśród roku przed 
upadłością, należą się masie. 

§ 6. Gdy który wierzyciel zwolni od jakiejś sumy 
upadłego dłużnika, ma potem prawo na nim jej poszu- 
kiwać, a skutek uroczystego podania ręki (akt zwolnie- 
nia) z gónr uchylamy*. 

§ 7. Żona i dzieci winny być obecne w synagodze 

^ Ceremonia synagogalna. 

' SciL na knpiectwo. Ustępów b) c) niema u Nassbauma. 

* U Nnssbauma Jest rok cały. 

* Ten ostęp (§ 6) Jest osobno zapisany w pinaksie poznańskim 
prawie w tem samem brzmieniu. Obacz : Lewin: Nene Materialien, 
zapiska 5. 


425 

przy ogłaszaniu klątwy na upadłego (warunkowo: jeśli 
coś ukrył). 

§ 8. Kto otrzymał jaką sumę od upadłego, nie w cza- 
sie jarmarku, w ciągu kwartału przed upadłością, musi 
to oddać masie; jeśli zaś otrzymał na jarmarku, a nie 
w mieście, gdzie upadły mieszka, choćby za kwartał 
wynikła upadłość, nie powinien tej sumy zwrócić K 

§ 9. Za dokumentem ważnym można poszukiwać 
należności nawet na małoletnicłi sierotacti, za przysięgą 
jeśli termin zapłaty upłynął i bez przysięgi jeśli nie upłynął, 
i tu małoletnie dzieci uważane być mają za pełnoletnie. 

§ 10. Zapis przedślubny wdowy ma pierwszeństwo 
przed wierzycielami tak do ruchomego jak i nierucho- 
mego majątku, nawet jeśli nie wzięła w posiadanie; jeśli 
jako panna wyszła za mąż ma pre- 
tensye do 320 złp., jeśli jako wdo- 
wa to 160 złp.  Jeśli  mąż  zostawił 
nieruchomości, służy jej pierwszeń- 
stwo do wszystkiego, co udowodni, 
że wniosła w dom męża; z rucho- 
mości bierze równą część z wierzy-    pi^^\ ^^^y 
cielami masy, lecz samo objęcie w po-    o handel z roku 
siadanie czegoś przez nią lub przez 1629. 

wierzyciela, nie daje żadnej prero- 
gatywy. W każdym razie żona niema prawa do rucho- 
mości, jeśli są nieruchomości, na nich należy też jej 
pretensyę zaspokoić '. 

§ 11. Co się tyczy dokumentów z terminem zapłaty 

^ Dla uniknięcia tajnych konwentyklów; jarmark był zborem 
różnych kapców, więc ta tajemnych okładów nie było. 

* Vide § 3 dekretu Zygmunta II z r. 1692: „quod yero do- 
tem attinet... ut uxor derelicta dotem sibi a marito injBcriptanL.. 
priuB quam creditores adeat** 1. c Pazdro Organizacya, 
8tr. 170, obacz Nr. mat. 88. 


426 

na jarmark, nigdzie nie aktywowanych, jeśli dłużnik 
uznaje tylko swój podpis, choć się zasłania tern, że już 
zapłacił, lub inną obroną, mimo to powinien zapłacić; 
przysługuje jednak dłużnikowi przysięga dla udowo- 
dnienia prawdziwości obrony. 

§ 12. Jeśli dłużnik nie płaci weksla, wystawionego 
na pewien jarmark, natychmiast na tym jarmarku rzuca 
się nań klątwę bez zwłoki ^ 

§ 13. Żonaty mniej niż 2 lata nie może wystawiać 
dokumentów prawnych, a jeśli je wystawił, są bezprawne '. 
Jeili zaś ktoś sią zna na handlu od młodości, a bańkru^ 
tuje we 3 lała po weselu^ czy postąpić z nim według 
prawa? Kwesty a otwarła! 

§ 14. Co do wszelkich ruchomości, wszyscy wierzy- 
ciele są równymi, bez żadnego dla kogokolwiek pierw- 
szeństwa, chociażby w akcie, zapewniającym wierzycie- 
lowi bezpieczeństwo rzeczoy^e na nieruchomościach dłu- 
żnika, dla większego bezpieczeństwa jego, ruchomości 
immobilizowane zostały. 

§ 15. Gdy kto da pożyczkę kupcowi, mającemu 
mniej niż 25 lat, lub komuś, który jest żonaty mniej 
niż 2 lata, to dokument, chociaż ojciec lub teść na nim 
ręczy, jest nieważny i z góry go uznajemy za bezskuteczny. 

§ 16. Kto kupi towar podczasj ar marku 
na kredyt i są dowody, że z góry nie ma za- 
miaru płacenia, ma być sądzony jak zbój 
i karany dotkliwie nawet więzieniem pu- 
blicznem. 

§ 17. Od dnia, w którym na kogoś wydano wyrok 
in contumaciam, tenże jest bankrutem. 

1 Ogłasza go się bankmtem. 

' Od tego miejsca do końca § brak u Nnssbauma. U Babera 
zaś znajduje się jeszcze następujący dodatek, pochodzący o ile się 
zdaje od pisarza kahalnego. 


427 

§ 18. Kogo zasądzi sąd żydowski, a on twierdzi, że 
nic nie posiada i gdy się dokładnie zbada i przekona, że 
rzeczywiście stracił z powodu elementarnego wypadku, 
t. j. pożaru, ral)unku, kradzieży i t. p. (i wskutek tego stracił 
cały swój dobytek) \ nie należy go wyklinać, ani go upo- 
minać, aż mu Bóg pomoże. Jeżeli zaś twierdzi, że nie 
ma dlatego, bo stracił na towarze, lub że mu inni nie 
płacili, lub podaje t. p. wymówki, n. p. że dał posag 
synowi, albo córce, wówczas należy go wykląć po 
wszystkich jarmarkach; jeżeli zaś po upływie 30 dni 
od wyklęcia odda cały swój majątek sądowi i zostawi 
sobie tylko na życie, a przekonają się, że nie ma tu 
podstępu, zwolnią go od klątwy po 30 dniach; jeśli 
się jednak nie poprawi, wtedy nie należy nań więcej 
rzucać klątwy, tylko unicestwi się jego przysięgę i świa- 
dectwo, nikt się z nim nie skoUiguje, wykluczy się go 
z życia synagogalnego, nikomu prócz blizkich krewnych 
nie wolno go pochować, żaden rabin nie da ślubu jego 
dzieciom, aż się pojedna ze swoim wierzycielem, a wów- 
czas każdy sąd żydowski go poprze. 

§ 19. Jeśli zaś bankrut jest potężnym (odważnym), 
i sąd i seniorat nie mogą go dlatego pokonać, wówczas 
jeśli kto potrafi coś ocalić (wyrwać) z rąk łmnkruta, 
może dla siebie zachować i nie mają inni do tego pre- 
tensyi. 

Gdy zaś seniorowie nie chcą zachować rygoru klą- 
twy, od nich mają żądać wierzyciele swych wierzytel- 
ności. Jeśli zaś seniorowie ze szkodą innych wierzycieli 
coś odbiorą i dadzą jednemu, wówczas nie na nim mają 
pokrzywdzeni wierzyciele poszukiwać kapitału i kosztów, 
tylko na seniorach; lecz bankrut nie jest wolny od długu; 
wolno wierzycielom i na nim dalej poszukiwać.  Jeśli 

* Bierzemy w nawias, chcąc uprościć tektt. 


428 

zaś ktoś jest winien chrześcijanom, powinien cały Izrael 
go wykupić ^ 

§ 20. Kto oświadczy (lekkomyślnie) przed sądem 
żydowskim, że jest bankrutem, natychmiast należy doń 
zastosować wszelkie kary i rygory prawne. 

§ 21. Nie wolno nikomu wchodzić w kontakt* z ban- 
krutem, gdyż sam podpadnie karom, stosowanym do 
bankrutów. 

§ 22. Bankrut traci ^chazakę*" miasta swego. 

§ 23. Lecz jeśliby żądał tylko moratorium dla 
spłacenia, mają się do niego stosować tylko inne kary^ 

§ 24. Jeśli jaki wierzyciel chce ułożyć (ugodzić) się 
z dłużnikiem, ale tymczasem rzucono nań klątwę, wów- 
czas już musi bankrut pozostać w klątwie rok i rok sie- 
dzieć we więzieniu. 

§ 25. Gdy ktoś zmusił bankruta do złożenia przy- 
sięgi manifestacyjnej, nie może żądać od niego powtó- 
rzenia tej przysięgi przed upływem roku, jeśli obaj po- 
chodzą z 2 obwodów, wolno mu zaś i po pół roku, jeśli 
w jednym mieszkają obwodzie. 

§ 26. Kto nie zważa na klątwę, sam jej podpada. 

§ 27. Jeżeli bankrut w ciągu 90 dni po ogłoszeniu 
bankructwa sprzedał komuś towary, wzięte na kredyt, 
to winien odbiorca zwrócić ten towar wierzycielowi, 
lecz ten musi wykazać świadkami, a nie przysięgą, 
że to jego towar. Jeżeli zaś oddał towar wierzycielowi, 
u którego go nie kupił, wystarczy dla wierzyciela, któ- 
rego towar sprzedano, przysięga, a odbierze swój towar; 
i bankrut musi przysiądz, że towar u niego kupił (na- 
stępuje tusasadnienie tej normy pravmej). 

^ Ostatni passus nie zupełnie zrozumiały. Moie być, to wszyscy 
Żydzi mają się starać o zapłacenie Jego wierzytelności. 
> Handlowy. 
* Niezrozumiały. 


429 

§ 28. Obejmuje unieważnienie poprzednich (daw-^ 
niejszych) uchwał w tym względzie. 

§ 29. Kto wyprowadzi się z miasta wśród 11 lat 
po swem weselu, jest wolny od płacenia długów ^ (na 
innem miejscu 2 lata). 

§ 30. Za niepłacone podatki nie wolno nikogo ści-- 
gać, tylko po jego śmierci należy poszukiwać na spad- 
kobiercach. 

§ 31. Rabinowi nie wolno na własną rękę nikogo 
wyklinać ^. 

§ 37 ^ Nie wolno sądowi dawać moratoryum ża- 
dnemu dłużnikowi, chyba w razie pożaru lub kradzieży 
i to odpowiednio do straty. 

§ 38. Nie wolno dawać moratoryum dłużnikowi^ 
tylko jeśli to wyjdzie na korzyść wierzycieli i wówczas 
należy po nich posłać i im korzyść przedstawić*". 


Układ II upływał z dniem 28/9 1600. Żydzi zamy- 
ślali go odnowić, a Rada nie była od tego. 

Lecz tymczasem znów wybuchła walka między 
^pospolitym człowiekiem** a Radą, a jedną z kości nie- 
zgody (38 zarzutów) były pakta zawarte z Żydami. 

Już kiedy się ten nowy ruch organizował, wszyst- 

^ O ile się zdaje, odnosi sią ten § do tych, którzy na zawsze 
opuszczają miasto; mają oni obowiązek spłacenia odpowiedniej częńci 
długów kahalnych. Gdy kahał zawiele żądał, wolno było wnieść apel- 
lacyę do zjazdn czterech ziem. Znamy podobną sprawę w Poznania 
w r. 1654. Vide: Lewin: Nene Materialien, zap. 85, oraz responsnm 
rabina Majera z Lublina Nr. 140. § ten nie należy do tej ustawy. 

* Tylko na rozkaz kahału. 

' §§ 82—86 nie odnoszą się wcale do bankructwa i tylko wkra- 
dły się, o ile się zdaje, przy przepisywaniu. § 82 normuje zapłatę po- 
średnika małżeńskiego, §§ 88—85 zajmuje się barysznikami, § 86 odnosi 
do spraw małżeńskich. 


430 

kie cechy sprawę Żydów na przedni wjrwiekły plan. 
Motywem tu była tylko konkarencya, a tę chcmno 
teraz zgnieść. Radę, złotoną z samych bogaczy, handel 
żydowski mało obchodził, ale niższe warstwy musiały 
na tern cierpieć; szczególnie Ormianie, dzierżący 
dotychczas prawie cały handel wschodni w swych rę- 
kach, koso patrzyli na handel żydowski, paktami skie- 
rowany ku wschodowi. 

Wytoczyli przeto pozwy: przeciw Radzie do sądu 
assesorskiego, o to, że zawarła pakta z Żydami, oraz prze- 
ciw Żydom o handel konkurencyjny ^ Było to w kwie- 
tniu 1597 r. 

Ci to Ormianie grają ważną rolę w ruchu •pospo- 
litego człowieka**, skierowanym przeciw Żydom. 24/4 
1597 r. wnoszą wszystkie cechy miejskie, wśród których 
jest wielu z koUegium 40 mężów, protest przeciw Ra- 
dzie, że śmiała samowolnie zawrzeć pakta z Żydami, 
«mocą których wszelkie towary, żywność, nie tylko 
we Lwowie, lecz także w całej ziemi ruskiej oddała 
w ręce Żydów, ku uciemiężeniu i szkodzie składu lwow- 
skiego i zubożeniu mieszczan (cum gravi jactura et de- 
tnmento emporii et civium depauperatione) tak, że ka- 
tolicy nie mogą niczego zakupić wobec konkurencyi ży- 
dowskiej**. Następnie udali się wszyscy tłumnie na ratusz 
i zapytali urzędownie Ławę i adwokata (burmistrza), 
czy układ z Żydami zawarła Rada za wolą i wiedzą jej, 
czy nie? 

Ławnicy odrzekli, że na to się nie go- 
dzili*. 

Walkę rzemieślników przeciw Żydom .pobudzała 
i ta okoliczność,  że — jak  to  i  dziś  się  w  drobnym 

» C. L. 861, pg. 247. Nr. mat. 43. 
» C. L. 351, pg. 324-5. Nr. mat. 44. 


431 

praktykuje przemyśle — rzemieślnik sam sprzedawał 
na jarmarku swe rękodzieła i na odwrót pewne arty- 
kuły handlu kupcy sami sporządzali; tak np. przyrzą- 
dzali kupcy świece przez t. zw. spuszczanie łojów i wo- 
sków, podczas gdy sami kuśnierze byli tiandlarzami futer. 

Tutaj tedy interesy handlarzy żydowskich kolido- 
wały z interesami rzemieślników cechowych, jeśli do- 
damy do tego, że na skutek handlu żydow- 
skiego powstaje cały szereg pomocniczych 
i samodzielnych rzemieślników żydowskich, 
nie mogących dla swej religii należeć do cechu i że Kahał 
miejski, chcąc choć w części zapewnić ograniczonemu 
handlowi żydowskiemu poparcie, wydaje rozporządzenia 
do przykahałków swoich na korzyść Żydów, a szkodę 
miasta, zrozumiemy dążności  „pospolitego  człowieka**. 

I tak, wydaje kahał rozporządzenie, że Jeśli który 
Żyd towar jaki, a mianowicie skóry kozłowe, cielęce, 
wołowe i inne rzeczy do miasta na skład, albo na sprze- 
daż przyniósł, tedy by ich żadnemu rzemieślnikowi ani 
katolikowi, ani Ormianinowi nie sprzedawał, ażby ich 
któremukolwiek Żydowi obywatelowi lwowskiemu na 
przekup on Żyd gość i kupiec zaprzedał*" ^ Rozporzą- 
dzenie to było niejako odpowiedzią na ograniczenie pa- 
ktowe, mocą którego Żydom wolno było dopiero w ty- 
dzień po przybyciu obcego kupca u niego towar kupować. 

Inaczej zapatrywała się na całą sprawę szlachta. 
Dla niej Żyd faktor był koniecznym; on dostosowywał 
się do wszelkich kaprysów szlachcica i wszystkiego mu 
dostarczał, czego od niego zażądał: prędko, tanio i «bez 
pretensyi do wdzięczności". 

Monopol mieszczański nie był tedy szlachcie na 
rękę.  „Bo przyszliśmy in tantam angariam, że ani ko- 

» C. L. 373, pg. 1947-9 (z r. 1636). Nr. 69. 


432 

smatego towaru najmniej nie dostanie i ku temu, te 
trojako musi płacić i to kupić nie dostanie, nuż do su- 
kien kilku ich tylko, którzy jako chcą przedawają. Owa 
przyszliśmy in tantam oppressionem, te tego doznawamy 
jaśnie wszyscy, co się nam od waszmości dzieje*. 

^...Bo przedtem był Lwów zacny, te czego chciał 
po cenie, wszystkiego tanio dostał, teraz się to po in- 
szych miejscach rozniosło. Owa! kiedy ten czas przyj- 
dzie, że te dekreta wasze skończyć się muszą 1 Który 
jednak ten dekret proszę, abyście go do ksiąg grodzkich 
wnieść kazali, żebyśmy go mc^li autentice mieć, sna- 
dnie to każdy olmczyć może, żeście to uczynili na nas 
bracią starszą swą, co nas wszystkiej szlachty z opres- 
syą wielką *". Tak pisze Mikołaj Herburt z Felszty na wo- 
jewoda ziem ruskich do Rady i wyraża nam opinię 
szlachty o ówczesnych stosunkach ^ 

Jak się dowiadujemy z powyższego pisma, mie- 
szczanie nie dozwalali Żydom handlować nawet tymi 
towarami, które były układem objęte. 

Rada nieusłuchała głosu „pospolitej człowieka"", 
i poszła za radą wojewody i szlachty. Zdaje się, że tu 
grała rolę i duma Rady, która nie chciała pozwolić na 
rozrost wpływu „pospolitego człowieka**. 

A lem bek prowodyr opozycyi w pierwszych la- 
tach XVII w. w swych „Księgach kłopotnych" tak opi- 
suje chwilę zawarcia nowych paktów: 

„Krótko przed tym morem w r. 1602, dawny ogień, 
który był od niedosyćczynienia dekretu ab anno 1577 
tlał, rozżarzył się bardzo i z wielką szkodą Rpltej i pp. 
mieszczan wszystkich lwowskich a najbardziej mnie, 
jako niżej będzie. Bo iż pp. rajcy nie chcieli egzekwo- 
wać dekretów  króla  Jego  Mości,  Czterdziestu-Mężów, 

' AML. fasc. 257, Nr. 26. Nr. mat 45. 


433 

przez króla św. pamięci Ste&na ad normam Cracovie- 
sium postanowionych, lekceważyli i ani sami dobrych 
rządów czynić nie chcieli, ani nie dopuścili, a gdzie mo- 
gli pożytków sobie sami przyczyniali, a co miastu winni 
byli, płacić nie chcieli, grunta sobie miejskie pro libitu 
appropriowali — d o tego przyszło, że często hę- 
dąc proszeni, aby Żydom zabronili kupiectw 
iznimi pakt nie czynili r. 1601 dnia 26 no- 
wembra śmiał z fukiem p. Andrzej Dąbrowski, 
natenczas starszy rajca cumcontemptu za- 
wołać: 

„O pankowie! dosyć my was czcili, otóż wiedzcie 
o tem panowie, że dzisiaj z Żydy pacta za- 
wrzemy, bo to w naszej mocy, bo więcej was o to 
pytać nie będziemy ! ^ 

Tak więc 26/11 1601 r. zawarto lU układ, który 
nie zawierał żadnych nowych punktacyi, lecz był tylko 
prolongatą paktu z r. 1592. 

Na jak długo zawarto niniejszy układ, niewiadomo 
nam ; dość na tem, że w międzyczasie (1604) przychodzi 
do porozumienia między „pospolitym człowiekiem'^ 
a Radą i sprawa spada z porządku dziennego. 

Następują dla Żydów miejskich ciężkfe czasy : Pro- 
ces z Jezuitami, bardzo kosztowny, a na dobitek złego 
w r. 1616 straszny pożar dobrze nam znany. 

Rada pozwala Żydom na budowanie drzewem pod 
murami, a nadto „na prośbę znanych ludzi i panów" 
pozwala „wedle pakt anni 1592 kupiectwa 
i handlów pewnych towarów Żydom w mie- 
ście mieszkającym, które im będzie kupo- 
wać i przedawać wolno wedle paktów, nad 
pakta nic się nie domyślając i to pod winami w tycliże 

1 U Łozińskiego: Patarycyat sir. 125—126. 

Żydsi IwowMjr. tS 


434 

paktach opisanemi do lat dziesięciu... iżby się 
snadnie podpomódz mogli Żydzi po takowym upadku *" K 

Mamy tedy dalsze pakta od 13/10 1616 do 
13/10, 1626. 

W tym czasie znów kilka nieszczęść nawiedziło 
miasto i Żydów. Pomór kilkakrotny, wypłata żołnierza, 
pożar Jarosławia podczas jarmarku, kiedy wszyscy 
lwowscy kupcy tam się znajdowali, pożar na przedmie- 
ściu i zgorzenie całego przedmieścia Krakowskiego, spu> 
stoszenie przedmieść przez zagony tatarskie i własnego 
żołnierza, oto powody, które nie mogły się przyczynić do 
rozwoju dobrobytu w mieście. Znów zaczęto szukać środka 
dla wspomożenia sił ekonomicznych i znów objawia się 
tendencya zupełnego zamknięcia handlu żydowskiego. 

Tym razem nie ma już sporu między Radą i „po- 
spolitym człowiekiem^^ rządzi dyktator i wierzyciel mia- 
sta dr. Marcin Kampian i on widzi dobro miasta w ogra- 
niczeniu handlu żydowskiego. 

Dnia 2 czerwca 1527 r. ogłasza w synagodze i w ulicy 
żydowskiej woźny imieniem Rady i Ławy następujący 
komunikat : 

„Raczcie wiedzieć, iż ichmoście pp. Rajce z po- 
zwoleniem wszystkiego pospólstwa miasta Lwowa dali 
publikować i obwołać, iż te pakta, które były z Żydami 
uczynione już się skończyły i expirowały ; już te handle 
Żydom przedtem przez pakta pozwolone, więcej onym 
służyć nie mogą; a którzyby się ważyli łych handlów 
znowu od czasu tej publikacyi odprawować, tedy pp. 
mieszczanie takowych zabierać będą, według praw 
i wolności tego miasta: 

Co do wiadomości wszystkich podaję" *. 


» AML. Oddział HI ks. 190. pg. 134-7. 1. c. Nr. mat. 66. 
» C. L. 378, pg. 2B14. Nr. mat. 76. 


435 

Ogłoszenie to odniosło swój skutek, gdyż w jednej 
chwili handel żydowski był podcięty; pospólstwo ma- 
jąc za sobą urzędowe pozwolenie, zaczęło powtarzać swe 
praktyki z lat 1589—91. 

Zaważyła atoli teraz na szali szlachta, aż nadto 
przyzwyczajona do handlu żydowskiego i na prośby 
Żydów zrobiła przedstawienie do 
króla, skarżąc się na trudności w za- 
kupywaniu i straszną drożyznę. 

Król dekretem z 4 grudnia 1627, 
poleca miastu, by z Żydami pakta na 
dalsze lata zawarło i to ze względu 
na szlachtę i samych Żydów, którzy 
teraz do wydatków Rpltej przyczy-   pieczyS^Lefa syna 

niać się muszą ^. Jernomma z pokole- 

Nie znamy dalszego przebiegu   (5^^4ie powie- 
sprawy;  wiemy  tylko, że inlerwe- kszenłe). 

niowali tu panowie polscy oraz sam 
król,  który kilka przesłał jeszcze dekretów;  nareszcie 
dnia 9/8 1629, stanął układ nowy. 

Układ III. (9/8» 1629 — 9/8, 1639) '. 

I. Poszczególne punkty o mało co się różnią od 
punktacyi z roku 1592 tylko, że sumy za jakie wolno 
było kupować towary powiększono przy towarach tu- 
reckich z 1000 na 2000 złp., a przy wołoskich z 1500 
na 2000. 

II. Wszędzie zastrzeżono że „Żydom nie wolno szko- 
dzić prawom kramarskim" co się odnosi do zakazu dro- 
biazgowej sprzedaży we Lwowie. 

» C. L. 378, pg. 8220-1. Nr. mat 77. 

» I, układ w r. 1681. U, w r. 1592. 1. Prolongata w r. 1602. 
2. Prolongata w r. 1616. 

t8« 


436 

ni. Pakta te zawarto na 10 lat a opłata miała wy- 
nosić rocznie 200 złp. 

IV. Uofó wina ,^oszeniego^^ zostawiono nieograni- 
czoną (wedle potrzeby). 

V. U obcych kupców pozwolono Żydom kapować 
jut w szósty dzień po ich przybyciu do Lwowa 
(w r. 1592 dopiero w ósmym). 

VI. Jedna tylko klauzula wskazuje na rozrost han- 
dlu żydowskiego w pewnej gałęzi t. j. w handlu futrami; 
przy § 2 t. j. przy towarach kosmatych jest zastrzeżenie, że 
tylko skóry i futra surowe wolno Żydomkupo- 
wać i sprzedawać, nie zaś wyprawne, chyba 
gdyby były przez cechowego kuśnierza wy- 
prawione i cechowane i to nikomu nie 
wolno odsprzedawać tylko mieszczaninowi 
lub szlachcicowi (n. b. prócz jarmarków). 

W początkach XVII w. staje się łK>wiem futro je- 
dnym z najważniejszych przedmiotów handlu żydow- 
skiego. Klimat Rusi i moda owego czasu spowodowały 
wielkie zapotrzebowanie różnych futer. Żydzi chwyciU 
tę gałąź w swe ręce. Skóry były od samego początku 
jednym z czterech artykułów handlu żydowskiego ; spe- 
cyalna ta klauzula wskazuje na rozrost handlu futrami 
i co zatem szło, na utworzenie się całego szeregu ku- 
śnierzy i garbarzy żydowskich dla preparowania skór 
i sporządzania kożuchów. 

Cech, lub jak podówczas mówiono „cecha kuśnier- 
ska'\ widzi, że jest zagrożoną i staje do walki z Żydami ; 
niniejsza klauzula stanowi pierwszy strzał. 

Prawie równocześnie starają się Żydzi — widząc, 
że sprawa przybiera zły obrót— -o przyjęcie do ce- 
chu kuśnierskiego, lecz starszyzna cechowa na to 
nie pozwala; apelacya do Rady i do króla nie pomaga, 
bo oto 20 lipca 1629 wysyła Zygmunt III dekret, w któ- 


437 

rym rozstrzyga, że Żydzi ze względu na swe wy- 
znanie — nie mogą należeć do cechów^. 


Zmiana tronu nie wpłynęła wcale na zmianę sto- 
sunków we Lwowie. Po Zygmuncie III następuje Wła- 
dysław IV; ale sprawy miejskie dalej swoim płyną to- 
rem z tą różnicą, że młody król podczas swego pobytu 
we Lwowie w r. 1634 stara się poznać stosunki miej- 
skie lepiej niż ojciec, sam odprawia sądy i udziela po- 
słucłiania stronom. 

Znamy z poprzednich rozdziałów dekrety ekscep- 
cyjne dane różnym Żydom, wiemy, że do nich odnosił 
się życzliwie ale i mieszczanie umieją ująć króla i ten 
we czwartek przed Szymonem i Juda 1634 r. uznaje pre- 
tensye „pospolitego człowieka'' i orzeka, że sama 
Rada niejest i nie była kompetentną do za- 
wierania paktów z Żydami bez zgody sta- 
nów (Ławy, 40 mężów Ormian i Rusinów) a tem sa- 
mem anulluje pakta zawarte w roku 1629. 
„Pacta vero per Judaeos cum Magistratu sine consensu 
ordinum et in praejudicium iurium civitatis... constituta... 
sublata et abrogata sunt '. Na razie miały to pakta mieć 
walor przez dalsze dwa lata t. j. do roku 1636. 

Nie pojmował młody król doniosłości swego de- 
kretu i mimo chęci poznania stosunków, nie przewidział 
skutków swego kroku. 

Krok ten był wprawdzie zupełnie sprawiedliwy, 
ale wśród ówczesnych warunków — gdy handel ży- 
dowski już od tylu trwał lat — co najmniej niewy- 
konalny. 


> GouboI. 48, pg. 441—8. 
• GoubuI. 45, pg. 42-8. 


438 

Opozycya wygrała i odrazu stanęła u steru rządów. 
Jest to czas, w którym regentem 40 mężów jest Woj- 
ciecłi Ostrogórski-Scliarfenberg^ Na wszyst- 
kich polach zaczyna się surowa egzekutywa: kontrola, 
czy domy żydowskie nie zajęły więcej miejsca niż nale- 
żało, oraz słynny proces o okna w murze *, wyrugowa- 
nie Gombrychta i spółki z rogatek miejskich ' i najści- 
ślejsza kontrola nad handlem żydowskim były dziełem 
Scharfenberga. 

Zrazu nie odważono się na zupełne zerwanie pa- 
któw, zapewnionych Żydom do r. 1636, zwłaszcza, że 
Żydzi, bojąc się skutków dekretu królewskiego, anuUu- 
jącego ps^ta z r. 1629, wystarali się natychmiast o inny 
dekret królewski z 26/10 1634, w którym król po- 
leca Radzie, by w porozumieniu ze stanami miasta 
do dwóch lat zawarła nowe pakta z Ży- 
dami^. W ten sposób nie byłoby wcale przerwy. 

Uważano tedy pakta za istniejące i czekano ter- 
minu, by je rozwiązać. 

Na razie — jak już powiedzieliśmy — roztoczono 
najściślejszą kontrolę nad przestrzeganiem wszelkich za- 
strzeżeń i restrykcyi w paktach zawartych. I tak w roku 
1635 staje przed sądem, złożonym. z Rady i przyzwanych 
Żydów starszych. Żyd kuśnierz, który się odważył sprze- 
dawać na mieście futro. Cech żąda konfiskaty tego fu- 
tra. Żyd dowodzi, że mu je dał na sprzedaż inny Żyd, 
u którego to futro w zastawie przepadło ^. Żyda ska- 
zano  na  banicyę  na  podstawie  dekretu,  uzyskanego 


* Łoziński: Patrycyat, str, 159. 
» Rozdział Vn, str. 163-4. 

» Rozdział Vin, str. 168-9. 

* C. L. 886, pg. 1188-90. 
^ Consol. 43, pg. 48. 


439 

u króla, a przeznaczającego karę banicyi na Żydów, 
łamiących pakta^ 

Równocześnie (1635) występuje na pierwszy plan 
znana nam już sprawa opłaty szosów miejskich. Miasto 
pozywa Żydów do Grodu, samowładnie grabi Żydom 
suknie i meble, i zastawia je dla otrzymania żąda- 
nych sum. 

Żydzi wnoszą skargi: o gwałt i rabunek (Pozew 
królewski 27/7 1635) * oraz o pozywanie przed forum ot)ce 
(t. j. starosty) ^. Oprócz tego uzyskują Żydzi u króla od- 
dzielny dekret (Warszawa 8/12 1635) *, w którym król 
przestrzega miasto przed łamaniem praw żydowskich 
i grozi karą. 

Wśród tego upłjrwają 2 lata. Żydzi stale upomi- 
nają Radę, by pakta prolongowała, lecz Rada nie może 
i nie chce tego na własną uczynić rękę i zwleka z dnia 
na dzień. Napróżno wnoszą Żydzi jedną protestacyę za 
d^ugą, jeden pozew po drugim, napróżno wstawiają się 
za nimi i wojewoda i starosta; koUegium 40 mężów 
oraz Ormianie i Rusini stoją twardo u swego ; oni wie- 
dzą, że jeśli teraz nie zgniotą nieł>ezpiecznego konku- 
renta, to chyba już nigdy. „Pakta oni zawrą, lecz tylko 
w ramach dekretu z r. 1521" '. To reprotestują na pro- 
testacyę syndyka Szymona Szawłowicza, wniesioną 7/7 
1636 r. do Grodu \ to samo odpowiadają Żydom, gdy 
im prezentują pismo królewskie, polecające jak najry- 
chlejsze zawarcie paktów, pod grozą załatwienia 


* Gonsul. 48, pg. 84. 

» C. L. 386, pg. 1361-2. 
' Ut supra UW. 2. 

* C. L. 387, pg. 48-9. Nr. mat. 98. 
» C. L. 886, pg. 1188-90. 


440 

całej sprawy przez króla (Wilno 1/9 1636 r.)S 
to samo odpowiadają też w grudniu r. 1636'. 

Zabiegi Żydów były bezskuteczne, a wobec dekretu 
królewskiego z r. 1634 sama Rada była bezsilną i mu- 
siała dać sobą kierować przez żywioły młodsze, ł>ędące 
w opozycyi. Szarfent>erg-Ostrogórski, dusza nowej spółki 
mytniczej i regent, trząsł Radą i miastem. 

Z końcem roku 1636, kończył się — wedle brzmie- 
nia dekretu z r. 1634 — walor paktów, a choć król 
w drugim zastrzec dekrecie, że aż do zupełnego roz- 
strzygnięcia sprawy wolno Żydom, jak dotąd, handlo- 
wać', mimo to posłał magistrat 9 stycznia 1637 r. wo- 
źnego do starszyzny żydowskiej i kazał jej orosić: 
„żeby Żydzi nie ważyli się handlować i ża- 
dnych towarów sprzedawać, jako insi ku- 
pcy, tylko według dawnych sposobów i han- 
dlów swoich, aby się sprawowali wedle de- 
kretów dawnych króla jegomości, aż do 
decyzyi króla jegomości, teraz szczęśliwie 
panującego*" ^ 

Natychmiast wnoszą Żydzi nową skargę do króla, 
a szkolnik, Moszko Abrahamowicz, który ma złożyć na 
ratuszu pozew z 25 stycznia 1637 r., otrzymuje od Ka- 
hału nakaz, by przy tej sposobności jeszcze raz pro- 
śbami starał się przebłagać Radę. 

„Miłościwi Panowie Rajcy — woła szkolnik — 
przystąpcie Waszmość z nami do pakt, one tak, jako 
przedtem trzymajcie i nic nie łamcie i niech takowych 


» C. L. 387, pg. 1728- 9, powtórzenie ibid. pg. 1890-91, oraz 
AML  fasc. 267, Nr. 66, Nr. mat. 99. 

• C. L. 887, pg. 1907-9. 
» Vide UW. 1. 

♦ O. L. 888, pg. 8-9. 


441 

szkód nie ponosimy, a starsi nasi i my wszyscy odstą- 
pimy od tych pozwów". 

Rada daje stereotypową odpowiedź, że gotową jest 
do wszystkiego przystąpić ze swej strony — « tylko, że 
40 mężowie nie chcą na to żadnym sposobem pozwolić 
i nam (Radzie) przeszkadzają *" ^ 


Na razie pakta były zerwane, a 40 mężo- 
wie postanowili handel żydowski wtłoczyć w ramy de- 
kretu z r. 1521. Żydzi, nie wiedząc, co robić, wdają się 
w pertraktacye z ^nacyami* i ^Kwadragintawiratem*", 
otrzymują atoli takie warunki, których przyjąć niepo- 
dobna: 

1) by kontrakt zawarto tylko na~10 lat. 

2) by dotyczył tylko Żydów miejskich. 

3) by towary niedozwolone ipso facto przypadały 
na miasto. 

4) by Żydzi co roku płacili 4000 złp. za to prawo, 
gdyż cechy i nacye dadzą Radzie 2000, jeśli paktów z Ży- 
dami nie zawrze. 

5) by żaden kupiec składu lwowskiego nie mijał, 
czego mają przestrzegać żydowscy mytnicy. 

6) by się Żydzi zobowiązali, że po latach 10 ni- 
gdy paktów nie zawrą. 

Żydzi widzieli, że tu nie dojdą do końca i na od- 
chodnem taki dali respons: 

„My takowych pakt nie chcemy, nie przyjmujemy 
i nie słuchamy ; kupczyć i handlować jako się nam zda- 
rzy i podobać będzie, będziemy i zaraz z tem do dworu 
króla wyjeżdżamy* — dixerunt i wyszli*. 


» C. L. 388, pg. 186-^7. 
» Conanl. 46, pg. 916-18. 


442 

Tak jak pertraktacye samych Żydów ze Stanami, 
tak też nie osiągnęły skutku pertraktacye komisarzy kró- 
lewskich, umyślnie na to zesłanych. Kilkakrotnie roz- 
poczynano pisanie komplanacyi, lecz natychmiast rozbi- 
jało się wszystko o opór 40 mężów. 

Komisarze odesłali sprawę znów do króla i znów 
otrzymali ją z powrotem, by użyć wszelkich środków 
dla sfinalizowania sprawy, lecz i za drugim razem ugoda 
nie doszła do skutku i czekano tylko, by sprawę rozstrzy- 
gną sąd assesorski ^ 

Tymczasem na mieście rozpoczynają się konfiskaty 
towarów, połączone z gwałtami niebywałymi we Lwo- 
wie od r. 1589. 

Plebs nie oszczędza Żydów i nie przebiera w środ- 
kach, a wśród tych bezprawi 40 mężowie konfiskują 
prawnie wszelkie towary. Najpilniej pracowali kuśnie- 
rze: skonfiskowali 120 skór safianu czerwonego, 720 
mniejszych, 21 skór safianu żółtego, 2 skóry kofiskie, 
kilkadziesiąt innych skór i t. d. 

Lecz i innego towaru dosyć skonfiskowano i tak: 
6 półbeczków miodu włoskiego, 61 kamieni orzechów 
tureckich i mnóstwo drobnych rzeczy. Wielka część po- 
ginęła bez ewidencyi '. 

Zabierano nietylko towar na targu, lecz czekano 
na szlakach, daleko za miastem, na towar nadążający 
ze wschodu lub południa. I tak doniesiono Radzie, 
że 4 Żydów Iw. kupiło w Konstantynopolu u Greka 
Argoty 350 kantarów (kantar = 4 kamienie) rodzyn- 
ków i dało zadatku 400 talarów. Już czekają pachołki 
i cepaki, nadejścia zgłoszonego towaru;  badano nawet 


» C. L. 388, pg. 798. 
« Consul. 45. pg. 946—7 


443 

szczegółowo, czy przypadkiem Chrześcijanin jaki nie 
sprowadza dla Żydów jakichś towarów na swe imię. 
I tak kazano Piramowiczowi, krociowemu panu, spól- 
nikowi Izaka Nachmanowicza młodszego \ przysiądz, 
że 34 półbeczków miodu dla siebie sprowadził, a nie dla 
spólnika — Żyda *. 

Żydzi widzą, że to nie żarty. Jan Krupka, pisarz 
żydowski, wraz z Gombrychtem, Izakiem Markowiczem 
i szkolnikiem idą na ratusz i proszą o wydanie towa- 
rów, pytając o powód prawny konfiskaty. 

40 mężowie odpowiadają, że zabrali Żydom towary 
dlatego, ^iż contra civitatis iura post expirationem na- 
wiezione i extra depositorium pokupione są te towary, 
które przywiezione być nie mogą*". 

Krupka broni: „1) Żydzi przywieźli tu towary, 
gotując się na jarmark. 

2) podczas jarmarku każdemu wszystkiem wolno 
handlować. 

3) Żydzi w tej sprawie odnieśli się do króla*". 

40 mężowie „mówią". ^1) Żydzi nie mogli się 
na jarmark gotować, bo dekretem królewskim im facul- 
tas handlowania odcięta. 

2) Żydom tylko czterema artykułami handlować 
wolno. 

3) Mandat króla nie hamuje niczego. 

4) Żydzi, gotując się do Śniatyna i Wołoszy, chcieli 
ominąć skład lwowski *". 


> Yide Rozdział IX, str. 191. 

> ConsoL 45, pg. 20—32. 


444 


Zanim mandat królewski nadszedł, 40-wirat się po- 
spieszył i urządził na skonfiskowane towary licytacyę 
ołK>k wagi miejskiej. Delegowanym do przeprowadzenia 
tejże był Stanisław Dobieszowski, czterdziestomąż. Sam 
pan delegat kupił 6 półł>eczków miodu po złp. 40 =» 
240 złp. i kilka skór. 

Nie mając cennika owego czasu, nie możemy ozna- 
czyć, jaki był stosunek cen na licjrtacyi w porównaniu 
z cenami zwyczajnemi, dość na tem, że po dokonanym 
akcie,  przedłożył  Dobieszowski następujący rachunek: 


RACHUNEK K 

DOCHÓD 

fl. 

WYDATKI 

fl.  gr. 

Za skóry   . 

1560 

Walenty  Stancel podróż  do 

od Kozłowskiego 

70 

Warszawy 

1810.- 

od szewca  z krakow- 

Jakób dr. Gidzielczyk  . 

800.— 

skiego  . 

9 

chłopcom od noszenia towarów 

3.— 

za 8 skóry czerwone . 

9 

furmanom, co towar przywieźli 

34- 

za orzechy . 

300 

na zamku od protestacyi    , 

6.- 

za miód 

240 

podpiskom ratusznym od wy- 

za skóry krowie . 

3 

jęcia munimeutu 

6.10 

\ 

barysznikom ormiańskim 

13.- 

\ 

barysznikom żydowskim 

8 — 

\ 

za 7 munimentów w grodzie 

\ 

wyjętych pan syndyk ip. 

\ 

regent wydali . 

16.— 

\ 

dałem jedną skórę Ważnemu 

\ 

od wagi,  2-gą St. Krze- 

\ 

czanowskiemu, 3-cią Or- 

\ 

mianinowi barysznikowi. 

\ 

od sklepu dałem 

6— 

2191 

Suma 

2191.10 

» AML. Consul. 46, pg. 946— 7. 


445 

Jak widzimy, lwią część zabrali: Stancel na podróż 
do Warszawy, dla obrony sprawy, oraz dr. Gidzielczyk, 
(razem 2110 fil.); ze strony Rady wyjechali również do 
Warszawy, radny Wilczek i syndyk Wąchlowicz, ze 
strony Żydów wyjechało aż 4: Jakób Giembrycht, Izak 
Markowicz, Zelik szkolnik i syndyk Szymon Szawłowicz K 

Kiedy nadszedł wreszcie dekret królewski (z 13 lu- 
tego 1637), w którym nakazano Radzie natychmiastowe 
wydanie skonfiskowanych rzeczy *, Rada (— przy od- 
biorze dekretu 20/2) nic pomódz nie mogła, bo już było 
po licytacyi; wydano tylko miód Izakowi Nachmano- 
wiczowi, a Giembrychtowi rodzynki, pozostałe jeszcze na 
ratuszu. 

W końcu nadszedł termin. Wyż wspomniani delegaci 
stanęli w Warszawie. Po długich pertraktacyach ze stro- 
nami i po kilku nieudałych próbach nakłonienia Stancla 
do zgody, król w moc swej władzy monar- 
szej sam prolongował pakta w brzmieniu 
z r. 1629 na dalszych lat 15, t. j. do r. 1652, pod- 
nosząc tylko czynsz płacony pzzez Żydów z 200 złp. na 
1000 złp. rocznie (w dwóch ratach). Po latach 15 mają 
strony zawrzeć nową ugodę, lecz gdyby ta znów, jak 
teraz, nie mogła przyjść do skutku, król sobie zastrzegą 
dalszą prolongatę. 

Żydzi mają dokładnie przestrzegać paktów; w ra- 
zie przekroczenia w tym kierunku podlegają sądowi, 
złożonemu z wojewodzińskiego i miejskiego sądu z wolną 
apelacyą do króla. 

Ponadto ma Rada zwrócić wszelkie towary po- 
brane, lub w niemożności zwrotu, ich wartość za przy- 
sięgą Żydów, złożoną w synagodze (30/6 1637) .^ 

» C. L. 888, pg. 793. 

« C. L. 888, pg. 164-7. 

> C. L. 888, pg. 798 i dalsze. Nr. mat 102. 


446 

Tym razem Żydzi wygrali. Po raz pierwszy 
wdziera się król w prawa i przywileje miej- 
skie i tworzy dla miasta niebezpieczny pre- 
cedens; na razie sprawa została zamkniętą; 
dekret królewski położył jej koniec. — Sporów kahału 
o zwrot kosztów i towarów nie będziemy tutaj rozbie- 
rali, są one w stosunku do całości za małej wagi. 


Nowy wyłoni w przywilejach miejskich. 
Kuśnierze, a żydowscy handlarze futrami (1637—1644). 

Jak się już powiedziało, futro staje się od początku 
XVII wieku głównym artykułem handlu żydowskiego; 
przy swej wielkiej obrotności i przy zamknięciu wielu 
innych gałęzi, umieją Żydzi w krótkim czasie opanować 
wszystkie targi; prowadzą oni i tanie « chłopskie* futra 
i ^baranice* dla ekonoma i chudego szlachcica i lisie 
futra, a z cudzoziemskich: rysie, sobole, ogonki, pupki 
z błamami, sobole, popielice i gronostaje. Szlachcic bo- 
gaty, a zwłaszcza magnat musiał mieć cały szereg futer 
dla siebie i żony, a i mieszczanin nie śmiał dla dobrego 
tonu pozostać w tyle. Żydzi sprowadzali sobie z Mo- 
skwy towar hurtownie i konkurowali skutecznie z kuśnie- 
rzami cechowymi, będącymi i rzemieślnikami i kupcami. 

Wytworzyła się, jak się również już powiedziało — 
cała serya kuśnierzy żydowskich, pracujących stale, jużto 
dla kupców żydowskich, jużto dla szlachty na polece- 
nie tychże kupców. 

Wobec tego, że szlachta zazwyczaj stawała ki^a- 
terą w przedmiejskich gospodach, Żydzi wynosili tam 
towary i przenosili tam swe handle. Tym sposobem za- 
cierały się różnice między Żydem miejskim i przedmiej- 
skim, różnice paktami  tak  ostro  zarysowane  I Żydzi 


447 

przedmiejscy wzięli ten towar w swoje ręce i tak stoi 
cech kuśnierzy lwowskich bezradny wobec konkurencyi 
i przemódz jej nie może. 

A szlachta i magnaci nie znają już innego handla- 
rza futer, jak tylko żydowskiego, ale i mieszczanie ^nie 
mogąc się pobożnie doprosić futer u pp. kuśnierzów, 
sami nas proszą i chodzą do nas abyśmy im przeda- 
wali, wiedząc, iż tak taniej daleko u Żyda, aniżeli u ku- 
śnierza towaru kosmatego kupić mogą*" jak wywodzi 
syndyk żydowski Szymon Szawłowicz przed „sądem zło- 
żonym" w r. 1642 ^ 

Tlało tedy wśród kuśnierzy i każda chwila mogła 
przynieść pożar. I wybuchł pożar w r. 1639. 

Zaczęło się od przychwytania Żyda Lewka na tem, 
że sprzedawał futra rysie, sobole i lisie. Cech skonfi- 
skował je i w tej chwili wniósł protestacyę do Rady 
i skargę na to: ^że Żydzi ponad dekret z r. 1629 i 1637 
poważają się towarem kosmatym wyprawn3rm handlo- 
wać, a handlując, wszystkie przedmieścia i domy go- 
ścinne oblegać, że żadnego kupca szlachcica i pana do 
miasta, towarów kosmatych potrzebującego, nie dopu- 
szczają, do gospód nanoszą i tak ubogich kuśnierzów 
w niwecz obracają. Kuśnierz siedząc w kramie swoim 
ubogim, wyglądając kupca, doczekać się nie może i to- 
war leży jeden od lat kilkunastu. — A teraz, iż nie- 
wierny Żyd Lewek przestępca pakt jawnie, jaśnie poka- 
zał się być, iż zabrany jest wedle pakt i zabór przy 
urzędzie pana Burmistrza się znajduje *" dlatego proszą 
o konfiskatę '. Żydzi przyznają się do handlu, t>o sądzą, 
że sprzedażą obcych futer paktów nie przekraczają, tych 
futer bowiem we Lwowie się nie wyprawia. Cech prosi 


» Consul. 49, pg. 268. 
« Consnl. 47, pg. 1297. 


448 

by zakazać wogóle Żydom handlu skórami wyprawnemi 
i ograniczyć handel towarem surowym do odsprzeda- 
wania mieszczanom K 

Tymczasem rozsądza sprawę Lewka sąd złożony 
z reprezentantów Rady i urzędu wojewody, przyznaje 
Lewkowi prawo handlu sobolami, fylko poza Lwowem, 
lecz każe mu przysiądz, że je chciał ze Lwowa wywieść 
na inny jarmark. 

Przeciw temu wnosi cech rekurs i w punkcie VI 
rekursu wyjaśnia: 

.Kuśnierzy jest we Lwowie 5U i d ponoszą cię- 
żary... a Żydzi im z gęby sztukę chleba 
wydzierają; futra na jeden handel kilku- 
nastu skupiwszy się, zakupują, drożą i po-> 
tem przez Żydów po przedmieściach, ka- 
mienicach, rynkach, klasztorach, domach, 
pałacach, a nawet cmentarzach, a co 
większa we własnych sklepach kuśnier- 
skich sprzedawają* K ^7^ '^4- 

Równocześnie wnoszą , wszystkie Be^ed, krwawnik 
stany* protestacyę ogólną do aktów Rady, iSm lit^gi^ySl^ 
w której zwalają winę swego zubożenia z dzieła A. Chmielą 
na Żydów i tylko na Żydów. Protestacya "^ ^^^kie**.^ ^^' 
ta jest niejako żałosnym epilogiem walki 
„pospolitego człowieka ** z żydowską konkurencyą, walki 
prowadzonej z całem wytężeniem sił, ale przegranej 
w tej chwili, gdy się najprędzej zwycięstwa spodzie- 
wano; Ormianie klęski najbardziej odżałować nie 
mogą. „Niechajby się teraz przypatrzono florentissimae 
in diviciis et in politie nationi Armenorum, jako 
prawie ad intentum przyszła temi czasy,  nie dla czego 

» AML. ConBul. 47  pg. 181B— 17. 
• AML. ConsnL 47, pg. 1880-4. 


449 

inszego, tylko dla handlów żydowskich — oto słowa 
prołestac3ri. — Niechby i kupcy owi możni i dostatni 
z nacyi greckiej lwowskiej stanęli a powiedzieli, dla- 
czego się i sami i dzieci ich w niwecz poobracali, pe* 
wnie nie dla kogo, tylko dla niewiernego narodu ży- 
dowskiego. Już ni kupiec handlu swego, ni rzemieślnik 
rzemiosła zwyczajnego, już ni przekupień przekupstwa, 
furman furmaństwa swego odprawować nie może, a to 
wszystko dla przeszkody złośliwego i niewiernego na- 
rodu żydowskiego, któryto naród tak srodze i zbytecznie 
opanował to miasto mizerne, że też końca i miary mieć 
swym zbytkiem nie może... Co przedtem u chrześcija- 
nina to teraz u żyda znajdziesz. Mieszczanin w prostem 
suknie i futrze, co przedtem w bławacie, a Żyd w je- 
dwabiu, w kunach i sobolach chodzi; nie 
wspominają się wesela i uczty żydów lwowskich, któ- 
rzy po szlacbecku, w karetach, rydwanach, poszóstno 
do miasta, hajdukami się osadziwszy, wjeżdżając przy 
muzyce pańskiej, przy likworze kosztownym, przy pół- 
miskach dostatnich, publice z wielką pompą nadzwy- 
czaj zwykli je odprawować... Przy żydach wszystkie 
obejścia, wszystkie handle i kupiectwa, przy chrześcija- 
nach zaś wszystkie podatki i nędze się znajdują i t. d.*" ^. 

Dnia 30/6 1640 r. wysyła Władysław IV dekret, w któ- 
rym—na apellacyę cechu kuśnierskiego — skazuje Lewka 
na utratę towaru i surowo karci przekroczenie paktów ^ 

Ten dekret daje cechowi kuśnierskiemu impuls 
do tern ściślejszego kontrolowania handlu żydowskiego; 
następuje jedna konfiskata po drugiej (u Hirsza i Lazara 
Piroga) ^, bracia cechowi chodzą ulicami i gdzie zołm- 

1 Consul. 47, pg. 1267—75, także Łozińskiego: Patrycyat, 
8tT. 192—3. 

• Consul. 48, pg. 178-8. 

• Consul. 48, pg. 1982. 

Żydil IwowMy t9 


450 

czą Żyda niosącego futro, natychmiast mu je konfiskują. 
Powtarzają się starcia z lat 1589—92 i z r. 1637. 

Żyd jakiś nosi sobole pod kapotą, kuśnierze wyry- 
wają mu je, towarzysze jego uciekają ze strachu do 
domów, sprawa opiera się znów o judicium compositum. 

Tymczasem musi handel żydowski zupełnie ustać ; 
nie mogą Żydzi ani wywieść swego towaru na jarmarki, 
ani go we Lwo^^ae sprzedawać. Jarmarki są próżne 
i tylko kuśnierze cechowi tu ówdzie sprzedawają futra 
i to — ufni w monopol — drogo. — Magnat obcego fu- 
tra dostać nie może, a szlachcic szaraczkowy targu dla 
drożyzny nie dobija. Natychmiast na najbliższym sej- 
miku, szlachta zebrana w Wiszni raz w r. 16^ 
i drugi w 1641 daje wyraz swemu niezadowoleniu, dając 
instrukcye deputatom na sejm, by te ograniczenia han- 
dlu żydowskiego tam się starali usunąć ^ 

W odpowiedzi na te postulaty szlachty, król chcąc 
to uczynić .indemnitati stanu szlacheckiego** rozkazuje 
dekretem z 28/1 1642 r. by Rada postarała się o jakąś 
ugodę między cechem a Żydami, by tym ostatnim do- 
zwolono na handel futrami*. 

Na ten dekret powołuje się syndyk Żydów, Szy- 
mon Szawłowicz w swym wywodzie przed ^ sądem zło- 
żonym" w sprawie o zabór futra ^. 

Sąd królewski zarzucono całą masą pozwów o za- 
bór z jednej, a bezprawne wykonywanie handlu z dru- 
giej strony, a tymczasem Rada wdaje się w tę sprawę 
i kilkakrotnie upomina cechowych kuśnierzy, by raz już 
z Żydami układ zawarli; lecz wszelkie starania Rady są 
bezskuteczne (10/5 1642)*. 

» C. L. 892, pg. 838-42. 

• C. L. 398, pg. 352—4, Nr. mat. 108. 

» Consul. 49, 268-64. 

« CouBuL 49, pg. 808. 


451 

W końcu król deleguje komisyę dla ułożenia pun- 
ktacyi i ta przedkłada sądowi assesorskiemu swe wnio- 
ski. Na tej podstawie wydaje król dnia 24/12 1642 r. ^ 
następujący dekret, mający walor na lat 10. Składa on 
się z 6 ustępów. 

§ 1. Żydom zakazuje się samym podszywać futra, 
lecz to mają wykonywać cecłiowi kuśnierze. 

§ 2. Żydom wolno w mieście wszelkie obce futra 
sprzedawać, tylko nie na przedmieściach, chyba te 
szlachcic (nie inny) Żyda do siebie zamówi. 

§ 3. Tę wolność mają atoli tylko Żydzi miejscy 
i to w ograniczonej liczbie obopólnie ustanowionej; 
imienny wykaz uprzywilejowanych ma być sporządzony. 

§ 4. U obcego kupca wolno Żydom kupować po 
dziesięciu dniach, a odsprzedawać tylko szlachcie 
i mieszczanom. 

§ 5. Żydzi mają płacić do cechu corocznie 300 złp. 
w dwóch ratach. 

§ 6. Przekroczenia sądzi ^iudicium compositum*. 

Stosując się do dekretu. Żydzi zaraz w pierwszym 
roku wnoszą 150 fi. jako ratę, lecz kuśnierze nie chcą 
o niczem słyszeć i dwa punkta w królewskiej ordyna- 
cyi chcą zmienić; przychodzi nawet na rynku do stra- 
sznej bójki, w obustronnych protestacyach różnie opi- 
sanej. Kuśnierze pieniędzy żydowskich używają na dal- 
szy proces *. 

Znów protestacye Żydów i pozwy przed sąd kró- 
lewski (16/11 1643 « i dalsze z 22/12 1643*) oraz repro- 
testacye kuśnierzy jedna za drugą:  ^Nie dają nam żyć, 


> Consul. 49, pg. 840-42, Nr. mat. 109. 

• Consal. 49, pg. 1368. 
» C. L. 394, pg. 1738. 

* C. L, 396, 199—202. 


452 

ni sprzedawać, ni handlować, grabią nasz towar i nie 
chcą wyznaczyć ilości, i monopolizują (!) szlachtę i mia* 
sto" — wołają w swej protestacyi Żydzi: 

«Niemasz tego handlu, niemasz tego rzemiosła 
i sposobu do życia — żalą się kuśnierze — któregoby 
Żydzi lwowscy nie traktowali, a traktując, przedmieścia 
oboje, lwowskie domy gościnne same dla przyjęcia przy- 
jeżdżających gości przez faktorów, machlerzy swoich, 
Żydów, obiegli i tak oblężeniem swem tego dokazują, 
iż każdy potentat koronny, każdy urzędnik, każdy szlach- 
cic, każdy kupiec, nawet w mieście nie bywszy skle- 
pów l>ławatnych, sukiennych, ani kramów bogatycli, 
targów kuśnierskich, złotniczych sklepów, rzemieślni- 
czych domów i kamienic nie widziawszy, progów, na- 
wet bram nie przestąpiwszy, wszystko czego mu po- 
trzeba, tylko przez Żydów, obsidenłes suburbia, 
hospitia, plateas, sprawi, kupi. Żydowi pożytków i pie- 
niędzy nabawiwszy, w zad, w mieście ut dictum est, 
nie bywszy, powraca się" \ 

Jeszcze jedno upomnienie królewskie z 30/12 1643 
poleca Radzie, by raz w tym kierunku zrobiła porządek \ 

Jeszcze szereg protestacyi i reprołestacyi, w końcu 
kuśnierze ustępują i godzą się na to, by było razem 
żydowskich , kuśnierzy i biegunów" 50'. Lecz tu 
nowy kłopot; Żydzi zgłaszają na ratuszu 50 imion, 
a cech chce widzieć osoby, bojąc się, by pod te imiona 
nie podszyli się wszyscy dotychczasowi handlarze futer. 
I znów protestacya cechu kuśnierskiego: nŻydzi lekce- 
ważą sobie dekrety króla, nie podają do cechu liczby ku- 
śnierzy, wykonywują rzemiosło kuśnierskie. 


i Consul. 49, pg. 1490. 

• C. L. pg. 192-3, Nr. mat. 111. 

» Consul. 49, pg. 1484. 


453 

jakotei insze (rzemiosła), czeladź chrześcijań- 
ską trzymają, handlują mimo zakazu lisa- 
mi, wilkami, królikami i baranami. Fakto- 
rami i barysznikami oblegają przedmieścia... tak, ie 
rzadki dzień i szczęśliwy, 'gdy kupiec jaki, w kramach 
protestantium, się o co spyta *". 

W końcu przecież się pogodzono. Pak ta miej- 
skie z rzędu czwarte, zawarte w r. 1654 (1/3) na 
dalszych lat 15, są zupinie zgodne z paktami z r. 1629, 
zawierają tylko klauzulę przy § 2, dotyczącą wolności 
handlu kuśnierskiego, njako dekret i ordynacya J. król. 
mości de actu między cechą kuśnierską a nami (Żydami), 
zawartą opisują*. Kuśnierze Żydzi wywalczyli swe 
prawa. 

Podhig tych paktów płacą Żydzi miastu rocznie 
1450 złp., oprócz opłaty kuśnierskiej *. 

Praktyka handlowa. 

Nakreśliliśmy w ogólnych zarysach walkę kupców 
żydowskich z chrześcijańskimi o prawa handlowe. Epoka 
przez nas rozpatrywana obejmuje zwyż 150 lat; pod- 
czas tego czasu Żydzi powoli, ale konsekwentnie dążą 
do swego c^lu t. j. wywalczenia zupełnie wolnego han- 
dlu. W pierwszej połowie wieku XVII (do 1654) nie zu- 
pełnie im się to udaje, lecz są już o dobry kawał na- 
przód, a różnica taksy, opłacanej miastu, 50 złp. w r. 
1581, a 1450 + 300 (kuśnierzy) = 1750 złp. w r. 1654, 
(mimo strasznego zubożenia gminy po r. 1648), świadczy 
dostatecznie o wzroście tego handlu. 


> C. L. 894 8/11 1644. 
« AML. ks. 227, Ńr. 7J. 


454 

Jak w tych ramach wyglądał handel żydowski? 
Odpowiedź na to dają akta ławnicze i radzieckie. Mu- 
simy tu powtórzyć, cośmy już raz powiedzieli, że spe- 
cyficznie żydowskich towarów, ani osobnych źródeł 
zbytu lub zakupna dla Żydów nie było, bo być nie mo-> 
gło. Żydzi to samo, tak samo i tam kupowali i sprze- 
dawali, gdzie ich chrześcijańscy konkurenci. Musieli się 
atoli z wieloma towarami kryć przed bracią cechową, 
musieli dawać na kredyt i taniej, by zachęcić kupca 
i tem można tłumaczyć lichotę towaru, tak często un 
zarzucaną. 

Dnia 11 stycznia 1603 r. wydaje Rada mieszkańcom 
i obcym, a szczególnie Żydom, zakaz fałszowania 
wosku \ a na 3 lata przedtem (1600) prawie że śmiercią 
ukarano Żyda, który chciał wosk zły, sfałszowaną marką 
miejską opatrzony, przemycić do miasta '. 

Często wybucha spór (zwłaszcza w latach walki) 
o to, czy jakiś Żyd jest lwowskim, czy nie, okoliczność 
bardzo ważna ze względu na prawo korzystania z przy- 
wilejów Żydów miejskich. Samuel Czelebi, Żyd 
konstantynopolitański, mieszka od lat kilkuna- 
stu we Lwowie, tu się żeni, lecz posiada drugi interes 
w Lublinie i tu kupuje kamienicę za 3000 złp., oraz ciągle 
tam dojeżdża. Kiedy w r. 1635 kupił anyżu za 4000 złp., 
40-mężowie zakwestyonowali prawo jego do korzystania 
z handlu ^. Czeladź jego musi ponadto przysiądz, że nie 
cały anyż jest jego własnością (chodziło o to, że ponad 
1500 złp.), lecz że było do niego 4 wspólników. 

Korzenie są ważnym artykułem handlu żydow- 
skiego:  Szymon Biner, agent w  Gdańsku,  kupuje dla 

» Consai. 19, pg. 796. 

> Łoziński: Patrycyat, sir. 49. 

* Ck>ii8iil. 4d, pg. 85-90. Obacz ni^j str. 469. 


455 

Jakóba z Sandomierza, kupca lwowskiego, na jarmarku 
gdańskim za 2000 złp. korzeni, za 100 złp. pieprzu 
(5 worów, około 90 kamieni gdańskich), gwoździków 
40 liber, cynamonu 20 libero Pieprz i korzenie ku- 
puje się w Gdańsku, gdzie często lichy towar za dobry 
się podsuwa, jak to się stało Dawidowi Markowiczowi 
z 14 kamieniami pieprzu po 30 złp. ; pieprz był do połowy 
stęchły *. 

Ten sam los spotyka Marka Złotnika, Żyda lwow- 
skiego, gdy kupuje u Ormianina tureckiego 30 worków 
anyżu za 3500 fl.» 

Na jarmarku lwowskim zaopatrują się obcy kupcy 
również Żydzi, w sukna morawskie, mohery (mucha- 
jer), czamlety (w sztuce 18 łokci) i t. d. Tutaj odbywa 
się handel zbożowy: Maciej Szolc kupuje u Żyda Jó- 
zefa Markowicza z Szarafki na jarmarku we Lwowie 
(1634 r.) 150 kłód pszenicy miary jarosławskiej po złp. 
17, a jagieł 50 kłód po fi. 20 ^. Ważny artykuł stanowi 
potaż. Żydzi kupują i palą lasy i sprzedają potaż aż 
do Gdańska , eksporterem takim we Lwowie w latach 30 
XVII w. jest Abraham Moszkowicz ^. 

Co się tyczy skór, to wiemy, że Żydzi lwowscy 
koncentrują ten artykuł w swojem ręku, zmuszając oko- 
licznych Żydów do odsprzedawania skór tylko Żydom; 
mimoto Żydzi z dalekich stron sprzedają skóry chrześci- 
janom. Żydzi z Ostroga dostarczają Bernartowiczowi 
w r. 1635, 1000 skór wołowych «. 

Woły pędzą Żydzi ogromnymi stadami do Wrocła- 

> Consul. 39, pg. 344 (r. 1681). 

• ConsuL 36, pg. 178—80 (r. 1628). 
» Consul. 48, pg. 16 (r. 1635). 

« Consul. 42, pg. 187. 
» Consul. 46, pg. 1866-7. 

• C. L. 886, pg. 000. 


456 

wia i Brzegu, do Królewca, Gdańska i Bninsberga 
Stada po 1000 sztuk bydła rogatego są zwyczajne, a nie 
raz jest i 3 razy tyle. Nie powinniśmy zapomnieć, ż 
handel wotami był ograniczony do 2000 sztuk roczni 
i dlatego prenotacye w aktach bywają ostrożnie umie 
szczane. 

Dla przewożenia towarów najmują Żydzi furmanów 
Furmani stanowią osobny zawód ; furman ma swoje ko 
nie, wóz kuty o szerokich kołach i jest zarazem przed 
siębiorcą transportowym, dla handlu nieodzownym. Ja 
zda z Gdańska do Konstantynopola na Lwów, lub d 
Kamieńca, Bracławia i t. p., nie należała do rzadkość 
Furman żydowski stał obok chrześcijańskiego. Żydowsk 
zwał się ^bałaguła"* (baal-pan, agula-wóz). Trzeba odro 
żnić furmana, t. j. właściciela wozu lub wozów, od po 
ganiacza (der Schmasser = schmeissen), który był pa 
robkiem u pierwszego. Odpowiedzialnym za towar bj 
bałaguła. 

W stronach wschodnich często giną całe karawan] 
ale i na zachodzie gdzieś się podziewają. Towar kupie 
cki, a zwłaszcza żydowski, nie był nigdzie bezpiecznyn 
Każdy szlachcic ustawiał u siebie rogatki, a ilekroć w} 
buchała swada między sąsiadami, pierwsi, którzy poku 
towali, byli furmani: zabierano towary, więziono fui 
manów, a często ledwie z życiem się uchodziło *. 

Miód sprowadzali Żydzi z Bessarabii i Multai 
gdzie go kupowali w zamian za broń lub sukno ^ a só 
jest prawie że wyłącznym artykułem handlowym Żj 
dów. Żydzi dzierżawią żupy królewskie w Drohobj 
czu i zwykle zwożą sól do Lwowa, lecz tu konkuruj 


» Consul. 39, pg. 277—91. 

• Łoziński: Prawem i Lewem, na różnych miejscach. 

» C. L. 347, pg. 100. 


457 

z nimi inni Żydzi, sprzedający o wiele taniej prywatną 
sól bolechowską. 

Z protestacyi z 8/2 1621 r. dowiadujemy się, te aż 
6 Żydów sprzedawało sól bolechowską po 1 złp. gr. 6, 
lub 8 za beczkę i że od 1/1 — 6/2 sprzedali we Lwo- 
wie około 4000 beczek, podczas gdy drohobycka sól stała 
nienaruszona ^. 

Że solą handlowali we Lwowie prawie wyłącznie 
Żydzi prowincyonalni , wynika z protestacyi Moszka, 
syna Samuela Chaimowicza, dzierżawcy sztukowego 
i mostowego miejskiego. Dzierżawcy mieli wedle kon- 
traktu pobierać od beczki soli po 3 grosze. Mimo to 
słyszymy, że w r. 1625 Rada zabrania pobierania tej 
opłaty, chcąc uzyskać tanią sól dla miasta — «a tym- 
czasem chodzą Żydzi, arendarze i przekupnie i przedają 
sól z Bolechowa, Kałusza, Nowija i inszych żup królew- 
skich, choć arendarze tych soli jaśnie powiadają, że to 
ich własna, a nie szlachecka" '. 

Jak wysoko szedł handel solą, świadczy układ 
między Jakóbem Koplem kałuskim a Marcinem Druży- 
ckim, mocą którego Kopel pożycza do spółki z lwow- 
skim Gombrychtem, Drużyckiemu 20.000 fi., a ten ma je 
oddać ^na Jarosław" solą^ 

Wyszynk wódki był w mieście monopolem 
Rady; Żydom wolno było szynkować tylko podczas jar- 
marków, lecz na przedmieściu, pod jurysdykcyą staro- 
sty, powstał cały szereg żydowskich szynków. W r. 1618 
jest ich 6 *. Rada protestuje przeciw temu, uzyskuje na- 
wet wyrok przeciw staroście Mniszkowi,  by na to nie 


» C. L. 374, pg. 104. 

• C. L. 377, pg. 469-71 (23/9 1626). 
» Consul. 42, pg. 1229—31 (r. 1634). 

* C. L. 371, pg. 2206. 


458 

pozwalał (Warszawa 21/3 1618)^; lecz napróżno, wy- 
szynk wódki powoli przechodzi na przedmieściu w ręce 
żydowskie. 

Tutaj wynajmowali Żydzi sklepy u chrześcijan, 
i tak np. czynsz sklepu Jakubowej Doktorki, Żydówki, 
najętego u Jędrzeja Szymonowicza wynosi 8 złp. rocznie *. 

Podczas jarmarków lwowskich mieli Żydzi swoje 
stałe miejsca i budy na rynku i po placach. Budy na 
dobrych miejscach są bardzo drogie i stanowią przed- 
miot zabiegów licznych kupców żydowskich i innych. 
Liczne kontrakty kupna i sprzedaży, cesyi i najmu bud 
jarmarcznych przez Żydów Żydom, oraz dokumenty cha- 
zaki kahału na używanie takich bud, świadczą o dro- 
żyżnie miejsca i pokupie bud ^. 

Towar żydowski dlatego był tak niebezpiecznym, 
ł>o był tańszy i naodwrót taniość stanowiła jego siłę 
atrakcyjną. 

Kiedy się w Polsce trzymano systemu ograniczania 
drożyzny przez układanie taryfy dla wszelkich towarów, 
dla Żydów nie robiono wyjątków; kiedy zaś z tą me- 
todą zerwano i sejm walny w r. 1643 uchwalił procent 
zarobkowania, przyznano indygenie 77oj inkoli przecho- 
dniemu 57o> Żydom zaś tylko 37© zysku * ; tak więc usan- 
kcyonowano mniejszy zarobek Żyda i dano odpowiedź 
na ciągłe pytania: „dlaczego towar żydowski jest tańszy?*" 


» AML. fasc. 267, Nr. 30, Nr. mat. 66 

• Consul. 16, pg. 1201. 

B Pinaks lwowski, karta 23, str. 1 == Akt sprzedaży 2 bud, na- 
przeciw arcybiskupiego pałacu. 

• C. L. 3d4, pg. 961. Tu należy zauważyć, że wszystkie spo- 
soby ograniczenia zarobku kupieckiego okazały się w praktyce nie- 
wykonalnymi. 


XIX 
żydzi tureccy. 

Don Józef Nasi i Zygmunt August. Chaim Kohep i Abraham Mosso. 
Przeszkody stawiane przez lwowskie pospólstwo i Radę. Mosze i Mar- 
dochaj Mosso wie i Stefan Batory. Życzliwość Zamojskiego. Złe inte- 
resa. Proces Mossów przed Ławą. Mosze w więzieniu. Tłómacz i jego 
rachunki.  Likwidacya  interesów.  Inni  Frenkowie  i  ich  handel. 

Konkluzya. 

Oddzielną gałąź handlu, niezależnie od praw i przy- 
wilejów Żydów lwowskich, uprawiają pod koniec w. XVI 
Żydzi tureccy. Są to wygnańcy hiszpańscy, którzy osia- 
dają we Włoszech i w Turcyi i wszędzie wnoszą ze 
sobą język portugalsko-hiszpański, z biegiem czasów skór- 
rumpowany i najeżany wyrazami tureckimi i włoskimi. 
Dzisiaj jest on starohiszpańskim żargonem, jak żargon 
Żydów polskich starą niemczyzną. W handlu posługują 
się językiem włoskim lub hebrajskim i w tych językach 
spisują swe kontrakty, weksle i t. p. 

Początek napływu tych Żydów do Polski przypada 
na r. 1567. 

Jeden człowiek przyczynia się do tej transmigracyi 
zrazu nieznacznej, lecz potem dosyć silnej — jest nim 
Don Józef Nasi, książę wyspy Naksos, dwo- 
rzanin i minister sułtanów Sulejmana i Se- 


460 

lima. Dzieje tego szczególnego męża, kilkakrotnie opra- 
cowane (Graetz, Klausner etc.) przez najrozmaitszych 
historyków, w całości nas tu nie obchodzą; należą one 
do historyi Żydów w Turcyi, Wenecjri, Francjri i t. p. ; 
nas obchodzi stosunek jego do królów polskich, a szcze- 
gólnie do Zygmunta Augusta. Don Józef Nasi cieszy się 
wielkim wpływem na dworze tureckim, on to wpro- 
wadza posłów polskich na dwór, jak n. p. Andrzeja 
Taranowskiego w r. 1570. Tej przyjaźni Nasi'ego z Zy- 
gmuntem Augustem przypisuje Graetz przychylność króla 
dla ówczesnych Żydów, oraz stara się wszelkie łago- 
dne zarządzenia w ten sposób wytłumaczyć. Tymcza- 
sem akta dowodzą, że Nasi całego swego wpływu użył 
tylko dla siebie i swoich prywatnych interesów; tyle 
bowiem wyjaśnia archiwum miejskie i grodzkie we 
Lwowie. 

Możliwem jest, że mąż tego serca i rozumu, jak don 
Józef, starał się również i o dobro braci ; wszak już sama 
okoliczność, że Zygmunt August pisze do Żyda : „Excel- 
lens domine, amice noster, dilecte '*, lub „Ulustris prin- 
ceps amice noster dilecte. Gratissima est nobis egregia 
ista Yoluntas Illustritatis Yestrae erga nos"" i t. d., że 
poleca jego względom swoich posłów i t. d. musiała 
króla i tak względnego dla Żydów, uczynić jeszcze wzglę- 
dniejszym, lecz dowodów jasnych na to na razie nie 
mamy *. 

Dnia 22/1  1567 r. wydaje  król  Zygmunt August 


* Graetz: G^chichte der Jaden IX, str. 556—6. 
» List z 25/2 1570 ibid. ut supra. 

* Zwrócił już na to uwagę dr. Schorr w swej króciutkiej roz- 
prawce: „Zur Geschichte des Don Joseph Nassi** w Mo- 
natschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Judentums r. 18d7 
Berlin, str. 169-177 i 228-237. 


461 

dekret, ,na prośbę najjaśniejszego i najpotężniejszego suł- 
tana Selima cesarza Turków", mocą którego pozwala 
dwom Żydom tureckim, faktorom Józefa Nassi: (« wobec 
którego król ma obowiązki za przysługi (dla posłów^'), 
Chaimowi Kohen i Abrahamowi Mosso na 
wolny handel małmazyą i muszkatelem w całej 
Polsce na przeciąg 5 lat; mają opłacać tylko te podatki, 
jakie opłacają inni mieszczanie, a podlegać tylko są- 
dowi króla, lub jego komisarzy^ 

W korespondencyi między Zygmuntem Augustem 
z r. 1570 słowa „respectu privilegiorum suo tempore 
confirmandorum*" które Graetz odnosi do przywilejów 
dla Żydów polskich ', odnoszą się tedy do powyższej 
ekscepcyi handlowej dla Kohena i Mossa ^. 

Miasto Lwów wpisuje ten dokument w swe akta ra- 
dzieckie. Wkrótce atoli wybuchają niesnaski między Radą 
(która niechętnie widziała wyłom w swych przywile- 
jach), a obu faktorami — kupcami. Rzuca się na obu 
kupców podejrzenie, że przemycają towary do Polski, 
że trudnią się szpiegostwem, a równocześnie apeluje 
Rada do sejmu piotrkowskiego (1567). Sejm uznaje 
prawa Miasta i uchwala kasatę przywileju. Lecz król 
nie podpisuje uchwały sejmowej i dlatego zostaje ona 
bez waloru. W r. 1571 rozkazuje Zygmunt August dzier- 
żawcy ceł ruskich Korniaktowi, by przepuszczał przez 
komory celne towar tureckich faktorów. Stosunki poli- 
tyczne z Porta były dla króla ważniejsze, niż przywileje 
jednego miasta. W latach 1567 — 69 sprzedają obaj fa- 
ktorzy we Lwowie 377 kuf małmazyi i 212 kuf mu- 
szkatelu i innych towarów za 5000 złp., od 25/5 1569— 
25/5 1570 również za 5000 złp. towarów tureckich oraz 

> AML. fasc. 267, Nr. 18, Nr. mat. 9. 

> Graetz: Oeschichte. tom IX, ttr. 666. 

• Schorr: Zor Geschichte dee Don Joseph NaMi. 


462 

374 kuf małmazyi i 70 kuf muszkatelu K Jasnem jest 
tedy, że wobec wolności od ceł i myt, musieli Żydzi 
tureccy zgnieść wszelką konkurencyę miejscową. 

Po śmierci Abrahama Mosso otrzymuje Mosza 
de Mosso Kohen od Batorego ten sam przywilej jak 
jego ojciec'. Przysyła on młodszego brata Mardo- 
chaja Kohen do Lwowa i ten zakłada tu faktoryę 
małmazyi ku wielkiemu zgorszeniu konkurencyi miej- 
scowej, tak żydowskiej jak i chrześcijańskiej. Mosze jest 
starszym, zeznaje bowiem: «Nie wiele mówiąc, powia- 
dam, iż Mardochaj Kohen, brat mój, nie był mi pa- 
nem ale był mniejszy i młodszy z domu naszego i był 
wychowaniec mój, jako dziecię moje i będzieli tego 
potrzeba, tedy ja gotów pokazać** ^ 

Mosze wynajmuje we Lwowie trzy piwnice: 1) u Kon- 
stantego Korniakta, 2) pod Fabianem, 3) u Jana Złotnika 
i rozpoczyna handel na wielką skaleń. 

Jest to typ Żyda „portugalskiego*" ; mówi, czyta i pi- 
sze biegle po włosku i w tym języku prowadzi swą 
korespondencyę. 

Tymczasem Mardochaj stale zamieszkały we Lwo- 
wie, oprócz agentury prowadzi na własną rękę handel 
małmazyą, do spółki z Jakóbem Sydis i Dawidem Passy 
w Konstantynopolu. 

Żydami tureckimi opiekuje się Jan Zamojski, a za- 
kładając ich kolonię w Zamościu, przyjmuje ich wszyst- 
kich w swe poddaństwo i udziela im swej opieki ^. Jak 

> Schorr: Zor C^cli. des Don Josef Nassi. — 1. c 

* Łoziński, Patrycyat, str. 52 — 4, sądzi, te szefem firmy był 
M&rdochaJ, lecz akta wykazują przeciwny stan rzeczy. 

» C. L. 360, pg. 243-960. 

* C. L. 346, pg. 964—6. 

» Łoziński = Patrycyat, str. 53. List Zamojskiego z AMT. 
Gonsnl. 18, pg. 905—8, 899 i 867. 


463 

Zygmunt August, tak też i Batory opiekuje się nimi 
i broni ich przed jurydykami miejskiemi. Charaktery- 
zuje to dosadnie w swej replice Mosze : „Powiadam, że 
panowie wielcy i monarchowie wielcy po wszystkich 
ziemiach, zwłaszcza tu w Polsce, bardzo się starają, żeby 
krzywdy i rzeczy niesłusznej ich poddani nie cierpieli, 
nietylko Żyd, ale by był Cygan albo Tatarzyn** *. 

Już w r. 1587 potrafiła konkurencya z jednej, a nie- 
ekonomiczne prowadzenie z drugiej strony tyle zdziałać, 
że interes Mossów zaczął się psuć. Mardochaj zadłuża 
się gdzie może i zastawia małmazyę brata Moszego. 
I tak, winien jest Grekowi z Krety, Leonowi Warszani 
250 węg. duk. a Rada dekretem z 13/4 1587 nakazuje 
mu wypłacić należność *. 

Kiedy Mosze przyjeżdża do Lwowa z Zamościa 
czy Konstantynopola, Ława go pozywa przed siebie i za 
długi brata „aresztuje" piwnicę, a w niej 16 kuf mał- 
mazyi, kufę oliwy i pół kufy limunii. 

Mosze zasłania się prawem pospolitem, mocą któ- 
rego poddani szlacheccy nie mają stawać przed ławą 
miejską „a on jest sługą Jw. Kanclerza" lecz nic nie po- 
maga i towar zostaje w areszcie ^. 

Lecz Mardochaj robił długi także na rachunek inte- 
resu i tak został winien Antoniemu Catakallo kilka tysięcy 
złp. i miał pójść do więzienia. Mosze nie chce wszyst- 
kiego pokryć i tak przed ławą i wójtem wszczyna się 
sprawa o to, kto winien. Mimo prośby dwóch obecnych 
przy rozprawie dworzan Zamojskiego, by sprawę oddać 
do rozstrzygnięcia kanclerzowi. Ława każe uwięzić Mo- 
szego; ten niechce pójść  do  więzienia i czepia się rę- 


» C. L. 350, pg. 248-260. 

• C. L. 346, pg. 913-14. 

• C. L. 845, pg. 789. 


464 

kawa dworzanina Szczerbicza, apelując zarazem do przy- 
szłego króla. Ławnicy porwali się z ław i uderzyli na 
gwałt w dzwonek. Sprawę przeniesiono do najbliższego 
terminu, a Mosze — choć chciał dać kaucyę — musiał 
na ten czas pójść do więzienia ^ 


Ryo. 76. 

Zaproszenie na ślub z końca XVII lub początku XVin wieku. 

(Eliasz z Pogwizdowa prosi na ślub swej córki). 

Mosze przesiedział 4 dni w więzieniu ratuszowem 
(nie żydowskiem), a dnia 30/4 musiał dać Antoniemu 
Katakailo 2 „wexelbriefy" na sumy 2640 fi. i 430 fl. 
a na zabezpieczenie tych sum oddał w zastaw 62 kuf 
małmazyi, 1 kufę oliwek i pół kufy limunii> znajdu- 
jące się we wszystkich trzech piwnicach. Do piwnic 
dorobiono 2 klucze, jeden oddano Katakalii, a drugi Mo- 
szemu, tak, że jeden bez drugiego niczego ruszyć nie 
mógł. Pieniądze miały pójść na umorzenie długu. Weksle 

» C. L. 345, pc. 911. 


465 

były wystawione, jeden na 4 miesiące, a drugi na 3, 
a pisane po włosku \ 

Mossowie nie znając języka krajowego, posługi* 
wali się — jak wszyscy ol)cy kupcy — tłómaczem miej- 
skim, a był nim wówczas znany nam już Ormianin 
Łukaszewicz. 

Łukaszewicz miał u siebie magazyn depozytowy 
i tam podczas sporu między braćmi zostały 4 kuty mał- 
mazyi po 80 złp. (według kursu). Również tam słały ko- 
nie Moszego rozwożące towar po mieście. Tymczasem 
Mosze pojechał do Konstantynopola „chcąc ujść i być 
wolnym od tych trudności i kłopotów, które tu miał, 
natenczas było interregnum i confiisiones iustitiarum, 
quas conseąui non potuit'^ Wszelkie wierzytelności 
i długi oraz konie i 4 beczki zostały we Lwowie w za- 
wieszeniu. 

Łukaszewicz sprzedał w międzyczasie 3 ł>eczki po 
80 fl., dwie wziął Anserinus i złożył za nie cyrograf, 
a trzecią pani Rydlowiczowa z Przemyśla za gotówkę. 
Pieniądze t. j. 240 fl. + 30 od siebie = 270 fl. oddał Łu- 
kaszewicz pozostałemu we Lwowie Mardochajowi, a 50 fl. 
jako resztę za czwartą beczkę (którą wziął sam na szynk 
swój) policzył sobie za czynności tłumacza. 

Dziewięć lat bawi poza Lwowem Mosze, w końcu 
zjawia się we Lwowie w 1596 r. i pozywa Łukaszewi- 
cza o 50 fl., oraz o 35 fl. za konie, którymi przez 9 lat 
pracował. Sprawa rozgrywa się przed Ławą, a nastę- 
pnie przed Radą, czytamy dupliki i trypliki, ale ko&ca 
sprawy nie znamy, jak nam też nieznane są dalsze 
losy obu braci *. Imię Mosso powtarzające się w aktach 
lwowskich od roku 1567—1596, ginie bezpowrotnie. 


» C. L. 346  pg. 964-6. 
« C. L. 860, pg. 248-60. 

Żyisi IwowMj. 


466 

W r. 1598 natrafiamy na ostatni dokument likwi- 
dujący te wielkie interesy. Jest to hebrajski cyrograf 
Dawida Passy z Pery, spólnika Mardochaja Mosso, 
w któr}rm Dawid kwituje Żyda lwowskiego Abrahama 
Czyc z należności za 30 beczek wina ^ 

W r. 1589 (26/3) wydaje Zygmunt III licencyę han- 
dlową na całą Polskę innemu Żydowi Józefowi Ko- 
hen z Krety. Ma on prawo wolnego kupna i sprze- 
daży wszelkich artykułów, gdzie tylko zechce i otrzy- 
muje obywatelstwo polskie (indygenat) *. 

Bliższych szczegółów o nim nie znamy. 

Oprócz wspomnianych tutaj „Frenków" lub „Por- 
tugalczyków" jak owych Żydów pospolicie zwano, mamy 
cały szereg innych, którzy handlują na bardzo wielką 
skalę. Ormianin Krzysztof kupuje u Chaskiela, 
Judy syna, 75 kuf małmazyi za cynę, sukno lyońskie 
gdańskie i karazye, a Chaim Kohen sprzedaje 6 kuf 
m*ałmazyi, 60 kamieni ryżu i centnar korzeni za 50 fun- 
tów bursztynu *. 

Prowadzą tedy — jak widzimy — ci kupcy han- 
del zamienny między wschodem, zachodem i północą 
i temsamem usuwają pośrednictwo mieszczan na drugi 
plan; tem się tłumaczy obawa i rozgoryczenie kupców 
lwowskich, Chrześcijan i Żydów i dążenie do zniszczenia 
tak niepożądanej konkurencyi. 

Po bruku lwowskim uwija się agent konstantyno- 
politański, również Żyd turecki: Abraham Gamba i. 
On to pożycza dla Izaka Zabokaz Konstantynopola 
2300 fi.  u  znanego  nam  Katakalli  (1589 r.)*  kwituje 


» C. L. 363, pg. 1726 
« C. L. 347, pg. 13-14, Nr. mat. 23. 
' Łoziński: Patrycyat, str. 43. 
* Consul. 13, pg. 606. 


467 

imieniem Mojżesza C z e n s t o c h e n, aptekarza lwow- 
skiego, Jarosza Wittemberg Wendelskiego ze sumy 
1585 fi. ^ on wynajmuje furmanów z Hołoska, Klepa- 
rowa i Kuiparkowa i wysyła ich z towarem i po towar 
do Konstantynopola. Za taką jazdę biorą w r. 1589 
furmani 528 fi. \ 

Co się tyczy cen małmazyi, to widzieliśmy, że sprze- 
dawano kufę za 80 fi., innym razem kosztuje ona 83 fl. 
gotówką, a 90 fl. na trzy miesiące czasu. Kiedy interesy 
Frenków psuć się zaczęły, zadłużali się u lwowskich 
kupców i płacili słone procenta 60% — 1507o. Konkuren- 
cya i lichwa ich dobiły. W ostatnich latach XVI wieku 
interesy swe już likwidują. Mosze jawi się w r. 1596, 
by odebrać trochę grosza i zniknąć. Mojżesz Tubiej 
jest winien za mieszkanie i towary Grekowi D i a n n i 
Salvago i zastawia u niego na 3 miesiące cyrograf 
Wioteskiego na 4000 fl. za sumę 2100 H. ». W roku 
1597 sprzedają dwaj Żydzi z Wenecyi: Salomon Mar- 
kus i Abr. Misrachi dom swój w Zamościu Angli- 
kowi, Izakowi Mettkafibwi za 650 fl. *. 

Z rokiem 1600 jakby wymiótł, giną wszystkie imiona 
tureckie z aktów, a znikają ci, którzy je noszą, z bruku 
lwowskiego. Śmierć Zamojskiego, ich wielkiego opie- 
kuna, do reszty dobiła wielkie plany handlowe ruchli- 
wych „Frenków". 

Trzy razy napotkaliśmy Żydów „ południowych *" 
we Lwowie w całej pierwszej połowie XVII wieku. 

W roku 1626 osiada na przedmieściu Abraham 
Szkatulnik, Włoch i kupuje tu parcelę  za  1000 fl. \ 


» Coneul. 13, pg. 666. 

« Ibid. pg. 981. 

« Coneul. 16, pg. 959 (r. 1696). 

♦ Consul. 17, pg. 69. 

» Coneul. 84, pg. 1046—7. 


468 

Od r. 1621 — 1635 mieszka we Lwowie stale jut 
raz wspomniany Samuel Czelebi Żyd konstantyno- 
politański ^, a w latach 40-ych sprzedaje swój dom 
we Lwowie Szmaja Skampis' Wolfowi Kalk. 
Handel Żydów południowych stanowi tedy w handlu 
lwowskim epizod trwający zaledwie 50 lat. 


» Consul. 43, pg. 86—90. Obacz wyżej str. 466. 
> Pinaks lwowski, karta 22, str. 1. 


XX. 
Rzemiosło. 

Wstęp.  Krawcy.  Kzeźnicy.  Osrb&rze.  Szewcy.  Kuśnierze. Złotnicy. 
Srebmicy. Woskobójnicy. Szmnklerze. Pasamannicy. Konwisarze. Fa- 
ktorzy (barysznicy). Szadcheni. 

Od dawien dawna zajmowali się Żydzi lwowscy 
rzemiosłem. Dowodzą tego niezliczone zapiski w daw- 
nych aktach. Wszak już życie zmuszało ich do oddawa- 
nia się niektórym rzemiosłom, jak n. p. rzeżnictwu lub 
krawiectwu. 

Do pierwszego byli zmuszeni wskutek przepisów 
religijnych o zarzynaniu i t. z w. kosz er nem 
mięsie, do drugiego zniewalał ich zakaz, zawarty 
w Piśmie Świętem \ dotyczący szycia wełnianych 
sukien konopianemi nićmi. 

Dlatego te dwa rzemiosła natrafiamy najwcze- 
śniej, a są już wówczas zorganizowane w cechy. Inne 
znajdujemy później i faktem jest, ie z końcem, a nawet 
w połowie XVII wieku Żydzi wykonują wszystkie rze- 
miosła. 

Lecz całkiem inną jest kwestya, czy Żydzi pra- 

1 Denter XXTT, 11. 


470 

w n ie wykonywali te rzemiosła; wiemy z walk o prawa 
handlowe, ile to trudów i zabiegów, pieniędzy i czasu, 
kosztowało kupców żydowskicti, zanim wywalczyli 
dla siebie pewne prawa; tysiąckrotnie trudniej było 
z przemysłem. Rzemieślnicy chrześcijańscy byli zwią- 
zani w cechy, mające charakter religijny. Cech miał 
swoją chorągiew, swego patrona, swe miejsce w ko- 
ściele, oraz swój własny regulamin, określający jasno, 
kto, pod jakimi warunkami może być przyjęty, wyu- 
czony, wyzwolony. Dla Żyda w cechu miejsca nie było, 
więc też nie było dlań możliwości wyuczenia się i wy- 
konywania prawnego, jakiego rzemiosła. Był on tedy — 
o ile wogóle był rzemieślnikiem — fuszerem, partaczem. 
Takich partaczy cech w swoim interesie wyszukiwał, 
karał i zabraniał im nadal wykonywania rzemiosła. 

Ilekroć zaś jakiś Żyd cticiał się wpisać do cechu, 
otrzymywał odmowną odpowiedź. Kwestyę tę za- 
sadniczo rozstrzygnął Zygmunt III na nie- 
korzyść Żydów, gdy szło o cech kuśnierski 
w r. 1629 K 

Osobne cechy żydowskie ukonstytuowały się pra- 
wie wszystkie (z wyjątkiem kilku) z początkiem XVIII w. 
W końcu XVI i z początkiem XVII wieku wiemy tylko 
o istnieniu jednego cechu, był to: 

Cech krawiecki. 

Już w r. 1543 zakazuje Zygmunt I na prośbę kraw- 
ców miejskich i kuśnierzy, Żydom lwowskim wyrobu 
sukien, szczególnie włościańskich i jeżdżenia z niemi 
po jarmarkach i targach *. 


' Consul. 43, pg. 441—8 ut sapra str. 437. 
* AML. fasc. 257 (ex regestris). 


471 

Nie wiele to snąć pomogło, kiedy w r. 1601 cech 
krawców przedkłada Radzie i królowi swe przywileje 
i prosi o pomoc przeciw Żydom ^ 

W r. 1627 napotykamy już cecli krawiecki 
żydowski == „Judaicum sartoricum contu- 
b e rn i u m". Na czele cechu stoi przedmiejski Żyd Szy- 
mon. Z protestacyi miejskiego (katolickiego) cechu kra- 
wieckiego przeciw cechowi żydowskiemu dowiadujemy 
się, że krawcy żydowscy posługują się czeladzią 
chrześcijańską, płacąc jej bardzo wysokie wyna- 
grodzenie *. 

Jak był zorganizowany ten cech żydowski? Nie 
dochowała się do naszych czasów ani jedna zapiska, 
któraby nam mogła dać jakieś w tym kierunku obja- 
śnienia. Per analogiam możnaby przyjąć, że był ten cech 
zorganizowany podobnie, jak cech w Przemyślu; akta 
i księgi tego ostatniego dochowały się po dziś dzień, 
lecz statut cechu krawców przemyskich jest z początku 
XVIII w., dlatego nie możemy żadnej dedukcyi przepro- 
wadzić *. 

Rzeźnicy. 

Więcej niż o krawcach, wiemy o rz.eżnikach ży- 
dowskich. 

Pod tą ogólną nazwę podciąga się zazwyczaj kilka 
rzemiosł : 

1) Rzezanie bydła, 2) wyżylanie mięsa 
wedle przepisów żydowskich, 3) sprzedawanie 
mięsa. 

* AML. fasc. 443 (ex regestis). 
« C. L. 378, pg. 2412. Nr. mat. 76. 

» Vide Schorr: Żydzi w Przemyśla str. B2. oraz N-ry mat. 
hebr. V-XXIII. 


472 

Co się tyczy pierwszej kategoryi, to ta nie wcho- 
dziła tu w rachubę; rz czakiem u Żydów stawał się 
i staje się po dzień dzisiejszy człowiek, znany z pobo- 
żności i talmudycznej wiedzy, zazwyczaj ubogi a uczony 
młodzieniec. Rzezactwo jest połączone z całą seryą fun- 
kcyi religijnych, a nawet często (po mniejszych gmi- 
nach) zkumulowane z urzędem kantora gminnego i nau- 
czyciela talmudu. 

Już rzemiosło wyżylacza jest lichsze, lecz także 
bywa u Żydów uważane za funkcyę napół religijną. 
Ostatnią kategoryę tego rzemiosła stanowi handlarz 
mięsa, „rzeżnik^' w ciasnem tego słowa znaczeniu. 

Rzezak nosi u Żydów pospolicie nazwę hebrajską 
„Szochet". 

Wyżylacz nazwę: „Mnaker^', rzeżnik (handlarz) 
„Kac o w". O tych «ICacawim* podamy kilka rysów 
historycznych. 


Od lat wielu Żydzi rznęli i sprzedawali mięso na 
własną potrzebę. Z czasem wyrodziła się praktyka, że 
żydzi sprzedawali mięso i chrześcijanom, ku wielkiej 
stracie cechu chrześcijańskiego. 

§ 8 przywileju Zygmunta Augusta z r. 1569 orzeka : 

„Rzeżnictwo ma być wolne tak Chrześcijanom, jako 
też i inszym ludziom przedawać wedle obyczaju inszych 
Żydów, jako krakowskich, poznańskich i lubelskich ^". 

Żydzi skorzystali z tego przywileju i oto za Bato- 
rego wybucha spór i proces między rzeżnikami żydow- 
skimi a cechem. 


» C. L. 41, pg. 627— e 


473 

Dnia 26/1 1580 r. wydaje Batory dla Żydów Iwow- 
rskich zakaz rznięcia i sprzedawania mięsa ponad swoją 
potrzebę ^. Dekret ten jest tylko tymczasowym, aż do 
xikoAczenia procesu sądowego. Żydzi nie zastosowali się 
do tego dekretu, bo oto powtarza Batory swój dekret 
w r. 1581 ^ a zarazem nakazuje staroście lwowskiemu, 
Herburtowi, by ściśle rozkaz królewski wykonał. 

Dnia 11 maja 1585 r. wydaje Batory ostateczny 
wyrok, mocą którego raz na zawsze zakazuje ży- 
dom sprzedaży mięsa chrześcijanom i ska- 
zuje żydowskicti rzeżników na opłacenie wszystkich ko- 
sztów długotrwałego procesu ^. 

Zakaz ten atoli był tylko teoretycznym. Wiemy 
z tylu innych procesów (n. p. o handel), że w Polsce 
nikt sobie z dekretów nic nie robił, jeżeli przeciwnik 
jego nie miał dosyć siły, by ten dekret wyegzekwować. 

Rzeżnicy lwowscy, to straszna kategorya ludzi ; je- 
dyni wśród Żydów obeznani z nożem i siekierą, tworzyli 
ferment ludności, oraz kadry bojowe w czasie ulicznych 
rozruchów. Większość ich mieszka na przedmieściu, 
gdzie mają swe domy, cały zaś dzień stoją na placu 
przed obu synagogami, za stołem zimą i latem. Oni je- 
dynie nie pozwalali na bezkarne wybryki miejskiej ga- 
wiedzi i srogo się mścili na każdym za krzywdy wy- 
rządzone. 

Klasyczny przykład takiej zemsty podają akta 
z r. 1607. 

Kiedy rzeżnikom cechowym nie stało środków pra- 
wnych dla pozbycia się Żydów, namówili dwóch szlach- 


> AML. fasc. 265. (Ex regestis). 
« C. L. 73, pg. 732-3. Nr. mat. 16. 
* AML. ks. 227, Nr. 32. 


474 


ciców, Alberta Czechowicza i Krzysztofa Ra- 
kowskiego, by się ujęli ich krzywdy. 

Czechowicz i Rakowski, zebrawszy kilkunastu to- 
warzyszy, wpadają na przedmieście z obnażonymi mie- 
czami, wprost do budki rzeżnika M o n i s z a ; wyrywają 
Moniszowi mięso i chcą je zabrać ; Monisz robi wiele 
hałasu, na to nadbiega są- 
siad jego, rzeżnik Natan; 
powstaje bójka, w której 
obu rzeżników strasznie 
pokaleczono. Obaj szlach- 
cice zdołali uciec. 

Monisza i Natana za- 
niesiono do domów i tu- 
taj oglądał woźny ciężkie 
rany : Natan miał złamaną 
rękę u łokcia, a Monisz 
ranę na szyi i na łokciu, 
dwie rany na prawej ręce, 
jedne na lewej, wielką ra- 
nę na kolanie i wiele po- 
mniejszych K 

Protest, zaniesiony do 
Grodu i do aktów Rady, 
miał znaczenie bardzo 
problematyczne,  należało 

schwytać napastników i oddać ich w ręce sprawiedli- 
wości. Rzeżnicy dokonują i tego. Akt przychwytania 
Czechowicza opisuje woźny w następujący sposób: „Że 
dnia niedzielnego o godzinie dwudziestej, między pierw- 
szą a wtóra, szedł z miasta i widział, że ten Czechowicz 
uciekał  przed  Żydy bez  broni,  którego  Żydy...  przed 


Ryc. 76. 
Dzban  złoty  do  posyłania  wina 
(Szikkajle), własność nadinżyniera 
Emila Mizesa (rys. Helena Mize- 

sów na). 


1 C. L. 362, pg. 1793. 


475 

bramą krakowską pojmawszy, bili, tłukli, odarli go ze 
wszystkiego i do domu swego za nogi, już odartego, 
wewlekli i tamże go mordowali wedle woli swej i zwią- 
zawszy go, jak złoczyńcę jakiego, do grodu, pobitego, 
pokołatanego, odartego, w koszuli, a wubraniu(!), tylko 
boso do więzienia oddali i do łańcucha — jako i teraz 
siedzi — wsadzić kazali K 

Obaj Żydzi pozostali kalekami, a żony ich, G i 1 1 a 
i Estera, wniosły skargę kryminalną do Grodu prze- 
ciw obu szlachcicom. Tymczasem wszczyna się spór 
kompetencyjny, kto ma ich sądzić, czy miasto, na któ- 
rego gruncie to się stało, czy sąd grodzki. 

Zygmunt III, dekretem z 26/6 1607 r., oddaje rozsądze- 
nie sprawy Grodowi *. Na tem sprawa w aktach się urywa. 

Zaburzenia takie powtarzają się prawie codziennie 
i sprawa między rzeżnikami wiele krwi kosztuje. Ży- 
dowscy rzeżnicy nie tworzą jeszcze cechu, a zastępują 
ich we wszystkich sprawach „Starsi żydowscy**. 

Żydzi dalej sprzedają mięso Chrześcijanom, a de- 
krety Zygmunta III nie wiele więcej mają znaczenia, niż 
dekrety jego poprzednika. 

W r. 1599 mamy cały szereg protestów i skarg na 
Żydów '. Rewizya z ramienia Grodu, przedsięwzięta na 
dniu 19/2 1599 r., wykazała, że Żydzi na przedmieściu 
w 17 domach i na 31 stołach sprzedawali mięso różnym 
ludziom \ ale już rewizya z dnia 4 marca wykazuje, że 
tylko trzech rzeżników mięso sprzedaje ^. Było to już 
po środzie popielcowej, więc tylko Żydzi jadali mięso, 
wobec czego zapotrzebowanie było mniejsze. 

» C. L. 362, pg. 1784-6. 

« C. L. 363, pg. 483-4. Nr. mat. 66. 

» C. L. 368, pg. 1666. 

* Ibid. pg. 1719. 

» Ibid. pg. 1762. 


476 

Skargi przeciw Żydom powtarzają się .w r. 1605 ^ 
a w r. 1607 wybucha znów proces w całej swej pełni, 
popierany z obu stron ^prawem i lewem". W końcu, 
po wielu zabójstwach i pozwach ' godzą się obie strony. 

Układ staje 8/10 1608 r.' Mocą tego układu tylko 
8 rzeżników osiadłych ma prawo sprzedawania mięsa 
i to funtami tylko Żydom, innym zaś tylko ćwier- 
ciami (en gros). Rzeżnicy żydowscy wybrali z pośród 
siebie ośmiu. Znamy ich imiona: 1) Abraham Jaś* 
kowicz, 2) Abr. Sayko, 3) Juda Abrahamowicz, 
4) Jakób Okoń, 5) Marek Chromy, 6), 7), 8) Men- 
del, Jakób, Wolf Abrahamowicze. Ci natych- 
miast złożyli przysięgę: 

.Iż żadnych części miąs nie będziem przedawać 
chrześcijanom, jeno te, których się żydom pożywać, alł>o 
jeść nie godzi; oprócz miejsc naznaczonych, skrytym 
sposobem żadnych miąs cłirześcijanom sprzedawać nie 
l>ędziemy, tak nas Panie Boże wspomóż i zakon święty^*". 

Lecz Żydzi nie dotrzymali przyrzeczenia. Już rewi- 
zya w następnym tygodniu przedsięwzięta, wykazuje, że 
nie 8 lecz 27 rzeżników sprzedawało mięso ^. 

Przy rewizyi 22/10 t. r. znaleziono 35 zabitych jałó- 
wek, .z tych tylko 15 ćwierci na czwartek dla żydów do 
miasta wnieśli, a ostatek tego bydła, cośmy baczyli na 12 
stołach, tylko samym chrześcijanom sprzedawali, sztu- 
kami rąbiąc, a było rzeżników 16, co sprzedawali i rą- 


» C. L. z r. 1606, pg. 206. 

* C. L. 368, prenotacya z 19/6. 
» C. L. 863, pg. 1165. 

* Z rytualnie zarżniętego wołu nie wszystkie części są dla ży- 
dów jadalne; zawsze godzili się rzeżnicy cechowi na to, by oz^ci 
niedozwolone sprzedawano chrześcijanom, byleby tylko osobno dla 
chrześcijan nie rznięto. 

* C. L. 868, pg. 1211. 


477 

bali, okrom tych przed szkołami: miejską znaleźliśmy 
stołów 7 i rzeżników 7, co żydom przedawali, takie 
przed szkołą przedmiejską na czterech stołach 4 sprze- 
dawało, a nie w jatkach, które tam były zbudowane. 

Dnia 20/3 1609 r. żydzi, mimo „Hamana*, zabili 
tylko 4 woły, Ik) u chrześcijan był post ^ 

Z protestacji rzeżników w r. 1610, dowiadujemy 
się, że zajmowało się rzeżnictwem około 70 żydów, że 
dla siebie bili ledwie 2—7 wołów, oprócz kóz, tmranów 
i cieląt, podczas gdy dla chrześcijan rznęli tygodniowo 
56 wołów, oprócz Ulkuset kóz, baranów i js^ówek \ 

Cjrfry te dają nam pojęcie o konsumcji mięsa u ży- 
dów i chrześcijan. 

Niektórzy z rzeżników dochodzili do majątków 
i prowadzili samodzielnie handel wołami na średnią 
skalę: Marek Jakubowicz kupuje u Semena 
Młynarza na jarmarku w Jaworowie 74 wołów za 
950 złp. Rzeżnicy dawali zaliczki na woły, chcąc zape- 
wnić sobie terminową dostawę. Brano nawet woły 
w zastaw. Wielka ilość membranów objaśnia nam tę 
sprawę. 

Oto przykład: „Membran na 600 złp. Abrahamowi 
Żydowi • na 20 złp. odemnie Hrycia Kulczyckiego z Kul- 
czyc, którą jestem powinien oddać bez wszelkiej odwo- 
łoki(!) i trudności w niedzielę przyszłą; gdybym ich nie 
oddał, tedy tę sumę, com zadał tracę, a woły przy tym 
Abramie mają zostać. Dałem w Gródku u WP. Macieja 
Korzeniowskiego, burmistrza gródeckiego, r. 1601 w dzień 
Św. Krzyża". 

Zadatek przepadł.  Kulczycki prosi znajomego, by 


» C. L. 864, pg. 218. 

« C. L. 865, pg. 998-6. 

* Ojciec trzech rzeżników, wymienionych w r. 1606. 


478 

podj^ ten interes, bo szkoda, by woły u Żyda przepadły, 
na co ten odpisuje: 

.Aleksander KopystiaAski dobrego zdrowia od Pana 
Boga życzę. 

.Jakom powiedział, że ja Żydowi pieniędzy nie dam, 
podobno on mnie mojej szkody nie nagrodzi i w dom 
po pieniądze nie przyjdzie, altio chceszli, przedaj komu 
innemu woły, dawajże mu, jak chcesz, a ja się dalil>óg 
kiedykolwiek nad Żydem pomszczę despektu swego, by 
cię tam chciał i zjeść ten poganin. 

.Z tem cię P. Bogu poruczam. Dan w Babinie, 10/9 
1601 r.« 

Walka między cechem a rzeżnikami nie ustaje; 
ciągle i ciągle, ^nują się protestacye po rozmaitych sądach, 
a żydzi dalej sprzedają mięso chrześcijanom. 

Koniec niniejszego okresu (r. 1648) nie zawiera 
ostatecznego wyniku tej sprawy. 


O istnieniu garbarzy żydowskich dowiadujemy się 
z protestacyi cechu garbarzy przeciw Markowi, Żydowi 
z przedmieścia, o nieprawne wykonywanie rzemiosła 
garbarskiego ^ (1638 r.). 

O szewcach Żydach dość rzadkie są wzmianki 
(Abram, szewc, raniony w r. 1589, obacz: C. L. 346, 
pg. 117), ale musiało ich być dosyć, skoro cech szewski 
wnosi dnia 23/3 1599 r. skargę na szewców żydowskich, 
że wykonują bezprawnie swe rzemiosło i szkodzą braci 
cechowej *. 


> C. L. 389, pg. 816-17. 

* AML. fasc. 265 (ex regestis). 


479 

O istnieniu żydowskich kuśnierzy wiemy z walki 
o prawa handlowe. 2^kaz królewski (z r. 1642) doty- 
czący podszywania futer przez Żydów, jasno świadczy 

0 istnieniu żydowskich kuśnierzy. 

Wiemy ponadto, że szlachta a nawet magnaci 
posługiwali się chętnie żydowskim kuśnierzem (jak 
i krawcem). 

Książę Ostrogski daje Żydom kuśnierzom w r. 1637 
do roboty 14 kołnierzy z rysiów i przyrzeka zapłacić 

1 złp. od kołnierza. Żydzi mieli zepsuć robotę, a Ostrog- 
ski wtrąca ich do swego zamkowego więzienia i tu 
trzyma parę dni, choć cechmistrze chrześcijańscy oce- 
niają, że robota jest dobrą ^ W XVIII w. powstał cech 
żydowski, lecz statutu jego nie znamy. Może był podo- 
bny do statutu cechu kuśnierskiego w Lesznie?^. 

Złotnicy I srebrnlcy (Sllberbrenner). 

I. O złotnictwie Iwowskiem napisał dwie bar- 
dzo cenne rozprawy Władysław Łoziński". Słu- 
sznie zauważył Ferdynand BosteP, „że po tej ob- 
szernej monografii, otwierającej nam oczy na rzecz nową 
dla nas i nie znaną, pozostają chyba drobne okruchy**. 
Lecz Łoziński pisał tylko o złotnikach cechowych, 
a więc Żydów będących (jako partacze) poza cechem 
i prześladowanych przez cech, pracujących ukradkiem 
gdzieś na poddaszu lub przedmieściu zupełnie pominął. 

» C. L. 388, pg. 177. 

* L e V i n : Oesch. der Jaden in Lissa dodatek 6, str. 353—56. 

* I. Złotnictwo lwowskie, II. Epilog ormiański. 

* Przyczynki do dziejów złotnictwa lwowskiego w XVI — 
XVn w. Z V tomu spraw. kom. dla hist sztuki. Akademii umieję- 
tności 1891. 


480 

I to słusznie, jemu chodziło o sztukę złotniczą, a sztuka 
nie tworzy się w zakamarkacłi ani ukradkiem. 

Ferd. Bostel podaje nam w swym spisie kilku zło- 
tników żydowskich i trochę szczegółów z ich życia. 
W aktach znaleźliśmy jeszcze kilku i tak możemy po- 
dać spis złotników żydowskich, choć niedokładny. 

1) 1552—1553. Perfidus Izrael Judaeus antę- 
urbanus leop. dictus zlothnyk (złotarz). (C. L. 27, 
pg. 613 i C. L. 28, pg. 161) K 

2) 1583—1601. Perfidus Śloma' Żyd złotnik (Ju- 
daeus aurifaber) na podzamczu iw. posiadał dom na 
Krakowskiem Przedmieściu, sąsiadujący z domem Stan. 
Gielara (C. L. 46, pg. 470 oraz C. L. 210, pg. 67), nosi 
on raz tytuł famatus (C. L. 46, pg. 776), przysługujący 
tylko chrześcijańskim mieszczanom, ale oddawany czę- 
sto bogatym i wpływowym Żydom*. 

3) Mojżesz Niemiec lub Złotnik (Mojsey 
Aurifaber) kupuje z synem i dwoma zięciami dom 
w r. 1598 za 1000 złp. (Consul. 17, pg. 17%— 8) ♦. 

4) Perfidus Wolf Judaeus et aurifaber leop. 
(C. L. 334, pg. 611) ^ 

5) 1601 .Tewel złotnik raniony podczas tumultu 
(C. L. 355, pg. 817-20). 

6) 1598—1601. Notha" Żyd złotnik syn Ślomy, 
(Nr. 2) mieszka u ojca. Znajdujemy go w obu wykazach 
partaczy, sporządzonych w latach 1598 i 1600 dla użytku 
cechu (C. L. 352, pg. 246 i C. L. 354, pg. 3394, C. L. 
355, pg. 1068, 1136). 

> U Bostla, Nr. 4. 

* Śloma :» Salomon. 
» U Bostla, Nr. 24. 

« Yide rozdział II, str. 80. 
» U Bostla, Nr. 8. 

* Notlia •» Nuty, skorumpowane Natan. 


481 

Michał Karyntyjczyk pozywa go „o 2 zegary, które 
mu: jeden wymachlował, drugi z torby wyjął *". Ma on 
też sprawę w Grodzie o sfałszowanie srebra. Jakób Po- 
tocki oddał jemu i chrześcijańskiemu złotnikowi z przed- 
mieścia 22 grzywien i 2 łuty srebra dla zrobienia mon- 
strancyi. Jakób miał oddać całą rotM>tę Nocie i ten miał 
ukraść srebro i dodać mosiądzu (C. L. 352, pg. 1368) ^ 

7)1612: Nota Moszkowicz aurifex mści się 
na studentach za krzywdy \ 

8) 1636—1644 Złotnik Marek Purys lub Puryc 
(pan) senior Żydów miejskich, robi wielkie interesa pie- 
niężne, jest winien kupcowi krakowskiemu Dziurdzi 
Attavanty 500 złp. i ręczy za Żyda Jakóba No- 
wa k a za sumę 2020 fl. ^ handluje anyżem na wielką 
skalę *. W sporze żydowskich handlarzy futer z cechem 
zastępuje kabał przez cały czas^ 

9) 1637: Żyd Moszko Jeleniowicz, złotnik 
przedmiejski. Cech konfiskuje u niego 8 pierścionków, 
bo były ze złego srebra i miały fałszywą cechę miejską •. 

10) 1661: Infidelis Mendel aurifaber Judaeus 
civitatis leop. (C. L. 357, pg. 767) 7. 

Do Lwowa dojeżdżali krakowscy złotnicy, a mię- 
dzy nimi byli i Żydzi. Żydzi krakowscy, złotnicy, Abra- 
ham i Janusz Goszlowicze protestują 20 2 1643 przeciw 
Stanisławowi Fredrze, wojskiemu sanockiemu, że pod- 
czas jarmarku Iw. utargował u nich w « Budzie*" 4 flaszki 


> U Bostla, 44 i 50. 

» C. L. 367, pg. 646-8. Obacz wytej str. 498. 

» Consul. 47, pg. 203. 

* Consul. 43, .pg. 16. 

» C. L. 396, 2/11 1644. 

• Consul. 46, pg. 1160. 
ł U Bostla, Nr. 90. 

tjdni lwowscy. 3| 


482 

srebrne za 1200 fl., a gdy przyszli do gospody po pie- 
niądze, kazał ich wyrzucić; gdy mu grozili .praweDoi*" 
rzekł: ,mam ja prawo u boku" i dobył szabli, na co 
Żydzi uciekli ^. 

Choć cech prześladował złotników żydowskich, 
jak wszystkich innych « partaczy *", mimo to, nie mógł 
przeszkodzić temu, by oni — jak inni obcy kupcy — 
sprzedawali swe wyroby podczas jarmarku. Aby i tu 
zachować monopol, cech postarał się o przywilej Zy- 
gmunta ni (22/3 1600) mocą którego nie wolno 
było Żydom sprzedawać na jarmarku ni 
złota ni srebra bez pozwolenia cechu, pod 
grozą konfiskaty towaru '. 

Miasto korzystało z tego przywileju wówczas, gdy 
pakta się kończyły i nastawał czas walk i konfiskat. 

Najbardziej pomagali Żydom złotnikom sami chrze- 
idjańscy kupcy złota i srebra, oddawając im wiele ro- 
l>ót lub naprawek, ł>a nawet sami złotnicy miejscy nie 
mogąc nieraz dla wielu zamówień dostarczyć na czas 
rol>oty, sami oddawali je Żydom; robiono to pokry- 
jomu, nie chcąc oddać tej roboty chrześcijańskiemu 
konkurentowi; zresztą Żyd robił taniej niż jego chrze- 
ścijański kolega. 

Kiedy złotnicy się odłączyli od innych rzemiosł 
i pod koniec wieku XVI utworzyli odrębny cech, oso- 
bny paragraf bronił interesów jego wobec Żydów. 

Każdego roku sporządzano spisy „partaczy*" dla 
użytku braci cechowej, a do tych partaczy należeli 
wszyscy złotnicy żydowscy. Do naszych czasów docho- 
wały się dwa takie spisy i to jeden z r. 1598 a drugi 


» C. L. 394, pg. 242. 
» Consul. 46, pg. 1160. 


483 

z r. 1600^ i tej okoliczności zawdzięczamy kilka imion 
i faktów. 

Bogaci złotnicy lwowscy byli nie tylko rzemieślni- 
kami lecz takie kupcami; ich „bogate kramy ^^ jubiler- 
skie olśniewały gawiedż uliczną, lecz cóż, kiedy nie- 
którzy złotnicy nie mogąc sami sprzedawać swycli wy- 
rol>ów, oddawali je na sprzedaż żydowskim kupcom. 
To postępowanie utrudniało kontrolę nad Żydami, gdyż 
kupcy żydowscy mogli otM>k towaru clirześcijaAskiego 
sprzedawać wyroby żydowskie, oliok Iwowskicli, kra- 
kowskie. Ponadto skiuly się cech stale, że Żydzi zasy- 
pują targi towarem gorszym, a nawet fałszywym. By 
temu zapobiedz uchwala cech w r. 1599 laudum, w któ- 
rem zakazuje wykonywania roboty dla żydowskich prze- 
kupniów, powierzania im sprzedaży swych wyrobów, 
wogóle wszelkiej łączności handlowej pod karą 10 czerw, 
złp. Ponadto musi każdy złotnik wybić na swej robo- 
cie swój „Gmerk^^ (Gemerk) dla poznania z czyjej wy- 
szła pracowni. W r. 1618 przystępują złotnicy lwowscy 
wraz z krakowskimi do wspólnej akcji przeciw Żydom 
i to wskazuje nam na to, jak bardzo rozwinięte mu- 
siało być złotnictwo żydowskie. 

Lecz tutaj widzimy dziwny fakt; sami Żydzi, ile- 
kroć im chodzi o jakąś wielką rotM>tę, o zakupno dro- 
gich kosztowności, udają się do renomowanych złotni- 
ków chrześcijańskich. 

Niestety mamy do dyspozycyi materyał tylko są- 
dowy, napotykamy tedy tylko sprawy sporne o oszustwa 
i t. p., a faktycznie musiał być ten zwyczaj wkorzeniony. 

U kogo Żydzi zamawiali srebra i złota synagogalne? 
Na to pytanie nie możemy dać odpowiedzi. 


> C. L. 352, pg. 246;  C. L. 854, pg. 8394;  C. L. 855, pg. 1068 
i 1136. 

81« 


4S4 

A teraz dwa wypadki sądowe. 

1) Dorka Wdowa po Lewku i Lea synowa 
rabina protestują 9/9 1605 przeciw złotnikowi Ormia- 
ninowi Iwaśkowi: ,,iż on dnia dzisiejszego, gdy złoto 
cewkowe u tego kramarza kupowały, potwarzył i po- 
mówił ich, jakoby mu mieli wziąć dwie cewce złota, 
których zaraz natychmiast ten Iwaśko przy wiele ludzi, 
trząsł, rozbierał do koszul, szukając i przy nich tego 
lAota nie znalazł. Nie kontentując się tym gwałtem, 
z tego kramu bogatego wzi^ ich do izby w tył kramów 
bogatych i tam ich aż do ciała rozebrał, trząsł, łajał, 
sromocił, lżył jako mu się podobało, a kiedy nie zna- 
lazł, posłał na ratusz po słuilię*^ i tak prowadził obie 
kobiety przez całe miasto na ratusz, ale tu się przestra- 
szył i nie oskarżywszy ich, uciekł^. 

2) Abraham Markowicz i żona Łaja utar- 
gowali i zapłacili u Ormianina Grzegorza Iwaśkie- 
wicza i żony jego kosztowności za 1800 fl. Mimo to 
Iwan złota nie wydał. Proces ciągnął się od r. 1629—1634 
i przeszedł różne instancye od „Rady starszych ormiań- 
skich'* do sądu królewskiego. W końcu wybrano kom- 
promisarzy : wybrani, Lorencowicz i Limnicki redukują 
sumę z 1800 na 1200 fl., 300 fl. ma dać Iwaśkiewicz go- 
tówką, za 300 fl. czepiec perłowy, a 600 fl. w 6 ra- 
tach rocznych. Abraham zdjął hypotekę z domu Iwa- 
śkiewicza, wypuścił go z więzienia, i asekurował tę sumę 
na folwarku jego w Zniesieniu (21/4 1634) *. 


II. Srebrnicy (Silberbrenner); to rzemiosło było 
również jak i inne Żydom  wzbronione,  mimo  to  wy- 


> C. L. 360, pg. 1266. 

« Consul. 42, pg. 692—701. 


485 

tworzył się taki stan rzeczy, że trudnili się tern tylko 
Żydzi. 

Z komplanacyi z r. 1616 (po pożarze) orzeka wy- 
raźnie Rada, te « wszelkie towary do podniety mają być 
Żydom zakazane, wyjąwszy palenie srebra, po- 
nieważ między naszymi teraz takich nie 
masz"" ^ 

Co potem wpłynęło na zmianę tego pozwolenia nie 
wiemy, ale znajdujemy w aktach radzieckich z r. 1631 
sprawę, w której pewien srebrnik żydowski się broni, 
że on srebra nie topił. Rada nakazuje przysięgę i dyktuje 
rotę: «Iż on tego srebra nie topił, ani nie robił, ale tak 
spuszczone w masie za pewną robotę w zapłacie wziął" '. 


Z zakazów Rady dowiadujemy się o istnieniu ży- 
dowskich ^woskobójników*" i takich, którzy 
wosk i łój spuszczali i takich, którzy świece 
sporządzali. Imion nie znamy, ale z inkwizycyi po 
pożarach widzimy, że urządzano tak niebezpieczne ,fa- 
bryki*" w piwnicach, po strychach, komórkach i t. p. '. 

Szmuklerze I pasamannlcy^ 

I. Sm u klerze. Od dawna Żydzi lwowscy zajmo- 
wali się wyrabianiem «pętek, guzików, sznurków 

» AML. oddział HI, ks. 190, pg. 184—7. Nr. mat 65. 

• Oonsul. 39, pg.-2040. 

• Obacz UW. 1), oraz fasc. 267 r. 1616 w AML. 
^Szmuklerz  pracuje ręką,  pasamannik  przy warsta- 

cie. Pierwszy wyrabia sznury, kwasty, pętlice; drugi krajki i obla- 
mowania do siermięg, kontuszów i sukien kobiecych, frędzle i t. p. 
Dzisiaj obie gałęzie są w ręku Jednego rzemieślnika, dawniej były 2 
osobne cechy. 


486 

i tasiem*', oraz rozprzedażą własnych wyrobów w swo- 
ich warsztatach i na rynku. Zwłaszcza sznury jedwabne 
były ich specyalnośdą. 

Cech szmuklerski niechętnie widział tę konkuren- 
cyę i Żydzi mogli słuszne żywić otmwy na przyszłoić. 

Kiedy Władysław IV z końcem roku 1634 był we 
Lwowie, skorzystali z tego szmuklerze żydowscy i po- 
starali się o przywilej na wykonywanie swego rzemio- 
da. Przywilej ten jest z daty: Lwów, 25/10 1634. Tam 
król zatwierdza to, co zwyczaj uświęcił, zastrzega je- 
dnak ,by pod pretekstem rol>oty swojej, zkąd inąd na 
sprzedaż: sznurów, pętli, guzików, taśm, nie przywozili 
ani nie nabywali, ale własną swoją rol>otę domową 
przedawali*" ^ 

n. Pasamannictwa (Pasamentierung) Żydzi 
lwowscy nie wykonywali wcale; cech ostro tego prze- 
strzegał. Nieraz pozwalał cech prywatnie jednemu lub 
drugiemu Żydowi na wykonywanie tego rzemiosła, lecz 
było to tylko na pewien czas. Taki n. p. przywilej, ale 
tylko słowny, uzyskuje Izak(Icko) Abrahamowicz ; pro- 
wadzi on warstat i trzyma czeladź K 

Tymczasem uczyniono wyłom w tym monopolu. 
Żyd przemyski Lewko (Lewek) ^ pasamannik, przenosi 
się na stałe do Lwowa. Wojewoda ruski, Lubomirski, 
opiekuje się Lewkiem, „przyjmuje go do swoich ręko- 
dajnych posług i ze wszystkiem bierze go w swoją 
obronę, a iż do Lwowa przenosi się na mieszkanie — 
pisze wojewoda do Rady i stanów — mając tam swoją 
osiadłość i rzemiosło swe pilnować będzie, pilnie wsze- 


* C. L. 367, pg. 261, Nr. mat. 92. 
« Conaul. 48, pg. 1390—91. 

* Lewko = Leib = Leo = epiteton omans do „Judy*^, analo- 
gicznie do I. Moji. 49.8. 


487 

lakiej kondycyi ludzi proszę, aby żadną rzeczą ni od 
kogo nie był uciążany i w robieniu onego rzemiosła 
i sprzedaży, żadnej nie ponosił przeszkody, ale jako sługa 
mój, we wszystkiem aby był szanowany i do żadnego 
prawa pociągany i t. d/ (18/7 1634) ^ 

Cech zerwał się do walki; wiedząc z doświadcze- 
nia innych cechów, że to nie o jednego chodzi Lewka, 
lecz o ustępstwo na korzyść Żydów, starsi cechowi po- 
ruszyli wszystkie sprężyny i „prawem i lewem* zakrzą- 
tnęli się około sprawy. 

Przedewszystkiem zamyka się Lewkowi warstat. 
Lewek apeluje do króla. Dwa dekrety do Rady i stanów 
(8/6 1634 i 15/10 1634) są następstwem tej apelacyi. Król 
rozkazuje, by pozwolono Lewkowi na wykonywanie rze- 
miosła, „według przywileju naszego mu danego*" i grozi 
karą. Dekrety nie odnoszą skutku. Równocześnie infor- 
muje się cech pasamanników lwowskich u cechu 
w Gdańsku, jak postąpić w tej sprawie. 

Cech gdański odpisuje 6/6 1635 i ostrzega cech Iw., 
by nie ważył się przyjąć Żyda i pozwolić mu na wy- 
konywanie rzemiosła, wyzwalanie czeladzi, gdyż jest to 
zarodek złego ; cech gdański miał podobną sprawę, ale 
„wykurzył" Żyda i dziś 50 familii „uczciwie z tego się 
utrzymuje" *. 

Dnia 27/11 1635 r. powtarza król swój przywilej, 
dany Lewkowi i rozkazuje jeszcze raz kategorycznie Ra- 
dzie, by się do dekretu zastosowała '. 

Dekret ten odniósł częściowy skutek. Lewko otwo- 
rzył warstat, lecz Rada pozwoliła mu na pracowanie 
przy jednym warstacie, oraz przeszkadzała mu podczas 


» Conaul. 43, pg. 904—973. 

" Ut supra. 

» C. L. 387, pg. 224-B. Mr. mat 97. 


488 

jarmarku (protest 19/2 1636 r.). W każdym razie wyłom 
był zrobiony. 

Przy tej sposobności przypomniano sobie o Izaku 
Abrahamowiczu, który po cichu bez dekretów królew- 
skichy potrafił ująć młodszą brać cechową i pracował 
spokojnie od wielu lat. 

Wszczyna się spór między starszeństwem cechu 
a członkami jego o to pozwolenie i Rada zasądza w 1639 
roku .młodszą brać na 10 grzywien kary" K Równocze- 
śnie zamyka się Izakowi warstat i zabiera się tam znale- 
ziony towar na ratusz. Izak wnosi protest do aktów 
radzieckich, lecz w procesie musi przegrać, bo nie po- 
siada żadnego dokumentu cechowego, a powołuje się 
tylko na ustne pozwolenie. 

Rada przysądza warstat i narzędzia cechowi, a to- 
war oddaje Izakowi. Obie strony przyjęły wyrok. Izak 
został tym wyrokiem zrujnowany (1641) '. 


Cechy miejskie strzegły podejrzliwie swych przy- 
wilejów nawet wobec kupców. 

Widzimy w aktach ciągłe spory konwisarzy 
(Stannifusores : Metallgiesser) lwowskich o to, czy wolno 
Żydom lwowskim i obcym nawet podczas jarmarków 
sprzedawać towary w zakres tego rzemiosła wchodzące. 
Marek Moszkowicz, Żyd lubelski, nawiózł 
do Lwowa na jarmark i rozłożył w budzie towary 
cynowe: garnce, półgarncówki, talerze, konwie, lichtarz 
etc. etc. Cech konfiskuje to wszystko, powołując się na 


> Consul. 47, pg. 983. 

« Conflul. 48, pg. 1390 - 91. 


489 

przywilej królewski z 16/3 1629, te tylko własną robotę 
wolno we Lwowie sprzedawać. Rada nie uznaje pre- 
tensyi cechu i oddaje towar Markowi: „bo podczas 
jarmarku wolno każdemu wszystko sprze- 
da w a ć* \ 

Konwisarze nieraz jeszcze szli dalej i tak: skonfi- 
skowali Jakóbowi Materyaliście, kupcowi lwow- 
skiemu, cynę za 8000 fl., kupioną w Jarosławiu, opła- 
coną na komorach i przewożoną tylko przez Lwów do 
Łucka i Konstantynowa (1644) '. 

W tym roku wybucha jasnym płomieniem, długo 
tajona walka między cechem konwisarzy, a żydowskimi 
fabrykantami naczyń cynowych. Rejent Kubiński wnosi 
protest do aktów radzieckich, w którym wylicza, ile 
szkód wyrządzili Żydzi wszystkim stanom^. 

Koniec sporu już poza nasze sięga czasy. 


Widzimy z powyższych rozdziałów, że w połowie 
XVII w. Żydzi uprawiają wszelkie gałęzie handlu i prze- 
mysłu; wiele wprawdzie z tego jest jeszcze l)ezpra- 
wnem, ale wielka ilość ekscepcyi i dekretów, kontra- 
któw i wyroków sądowych, normuje zajęcie Żydów na 
większej części pól zarobkowych. 

Okres przez nas opracowany, nie ma gwałtownych 
przejść ani przełomów, ale jest okresem spokojnej i sku- 
tecznej walki o prawa handlowe i przemysłowe i jako 
taki jest on godzien jeszcze głębszego rozpatrywania. 
Niestety brak źródeł zmusza nas do ścieśnienia zakre- 
ślonych ram. 

» Oonaul. 42, pg. 83—6. 
« C. L. 395, pg. 1293-5. 

* Consal. 51, pg. 1298, przedrukowany w ekscerpcie n Łoziń- 
skiego: Patrycyat star. 193—4. 


400 

O jednym odłamie zarobkowania musimy tu jeszcze 
wspomnieć i to o odłamie t>ardzo ważnym, gdyż ł>ez 
niego żaden kupiec, żaden rzemieślnik, żaden szlachcic 
lub magnat obejść się nie mó^: jest to faktor, bary- 
sznik, metler (Makler), mechlerz, czy jak go tam wóiv- 
czas zwano. 

Jest to figura do dziś wśród Żydów istniejąca. Cały 
dzień pędzi, .żyjąc z powietrza**, jak sam o sobie po- 
wiada, a faktycznie jest on pośrednikiem między pro- 
ducentem a konsumentem. Faktorowanie we Lwowie 
miało tem racyonalniejszą podstawę, ile że tu podczas 
jarmarków ogromna ilość kupców obcych przybywała; 
ci kupqr chcieli jak najprędzej się swego towaru pozbyć, 
by módz załatwić swe sprawunki i opuścić Lwów, pod- 
czas jarmarku tak ciasny i drogi. Tu musiał być fiEiktor. 
Oficyalnie tę służbę spełniał tłumacz i jego pod- 
władni. Oni to chcieli żydowskich faktorów zgnieść; 
dążyła też do tego Rada, której tłumacz miejski do- 
płacał do swego urzędu, arendując niejako ten cały 
przywilej. 

Chcąc tłumaczowi przysporzyć dochodu, i to bez 
uszczerbku obcych kupców, nakazuje Rada barysznikom 
żydowskim, by oddawali połowę swego faktornego tłu- 
maczowi; faktorzy-Żydzi i tak już dosyć biedni, bo po- 
żerani wzajemną konkurencyą (przypominam, że gdy 
w r. 1637 sprzedawano na licytacyi skonfiskowane to- 
wary u Żydów, pośredniczyli obok ormiańskich faktorów 
żydowscy), wnoszą błagalną prośbę do króla, by 
raczył niedozwolić na zamorzenie ich gło- 
dem. 

Władysław IV, dekretem z 22/6 1640, karci postę- 
powanie Rady, jako czyn « niesłuszny, niechrześcijański, 
i wszelkiej godny nagany**, poleca Radzie, by baryszni- 
kom «tego pożywienia nie zabraniała, krzywdy im nie 


491 

czyniła. Tłumacz powinien swe tionoraryum odbierać 
od kupców. ^Wyście powinni przestrzegać — kończy 
król dekret — aby się im żadne od nikogo — jako 
obywatelom miasta naszego^ — nie działy prae- 
judicia*'. Grozi w końcu grzywnami w razie nieposłu- 
szeństwa \ 

Czy ten dekret odniósł swój skutek, na to odpo- 
wiedzi dać nie możemy. Wynagrodzenie faktora żydow- 
skiego, wedle normy zjazdu 4 ziem, wynosiło 18 gr. od 
100 złp. przy sobolacli zaft, drogicli kamieniach, złocie 
i srebrze 1% (Buber:  Ansze Szem, str. 225, §§ 33—35). 


Osobnym rodzajem barysznika żydowskiego był 
„pośrednik małżeński^', „Schadchen^^ On obje- 
żdżał jarmarki i kojarzył stadła. Na takim jarmarku da- 
wali przyszli teściowie egzaminować kandydatów stanu 
małżeńskiego. Wynagrodzenie szadchena normo- 
wał zjazd 4 ziem: od każdej setki posagu (płaci tylko 
strona dająca więcej posagu) należy mu się 2 złp. 15 gr. 
tyleż od kosztowności w srebrze i złocie; od pereł zaś 
i wartości książek 1 złp. 7Vt ff* ; gdy zaś szadchen skoja- 
rzył stadło, mieszkające od siebie dalej niż 10 mil = 3 złp. 
od 100. (Buber: Ansze Szem, str. 225, § 32). 


1 Oprócz miejscowych baryszników tydowskich uwijali się 
we Lwowie podczas jarmarku szkoluicy z obcyck miast, wysy- 
łani tutaj dla załatwiania interesów członków swej Ominy, pieoento- 
wania weksli i t. d. Szkolnik taki pobierał pewne wynagrodzenie od 
stron. Musieli atoli szkoluicy nadużywać swej władzy, skoro sejmy 
żydowskie w latach 1645, 1647 i 1672 nakazują kabałom Aciśle ich 
kontrolować. (Lewin: Neue Materialien zur Gesch. der YlerUlnder- 
synode. Frankfurt, 1905. Zapiska 27, 80 i 47). 

• O. L. 8d2, pg. 29-81. Nr. mat 106. 


Bezpieczeństwo w dzielnicach żydowskich. 

Nienawiść thimów.  Konkarenoya  handlowa.  Służba chrześcijańska. 

Stndend.  Żołnierz zad^y.  Animnsz szlachecki.  Hulanki chłopskie. 

Zajazdy i odwety. Jorydyki szlacheckie. Osadnictwo. Kaprysy panó^r. 

Morderstwo r3rtaalne. 

Poznaliśmy w poprzednich rozdziałach zajęcie Ży- 
dów, ich sposób zarobkowania w najogólniejszych za- 
rysach, teraz chciałbym podać kilka rysów z życia pry- 
watnego, trybu codziennego, stosunku chrześcijan do 
żydów i naodwrót. 

Wiemy, że bogaci Żydzi zawierali spółki z boga- 
tymi mieszczanami, wiemy, że łączyły ich wspólne wę- 
zły kapitału, znaną nam jest również przychylność osia- 
dłej szlachty dla handlu żydowskiego, wiemy również, 
że inaczej patrzył na Żyda „pospolity człowiek** biedny 
mieszczanin: rzemieślnik i handlarz, szlachcic nieosia- 
dły, wydziedziczony lub zlicytowany. Przyczyną tej ró- 
żnicy zapatrywań, a co pozatem szło, różnicy w działa- 
niu, była konkurencya. 

Żydzi nie byli — prawnie biorąc — w tej sprawie 
zupełnie niewinni, choć faktycznie inaczej postępować 
nie mogli. Musząc żyć, łamali prawa handlowe i ce- 
chowe, wiecznie procesowali się z Ławą, Radą i ce- 
chami, siedząc na rogatkach i opłacając nader wysokie 
tenuty, nie przebierali w środkach, by módz wywiązać 
się ze swych zobowiązań. 


493 

W odpowiedzi na to postępowanie strona przeci- 
wna również nie przebierała w irodkach obronnych. 
Jeżeli w tej walce dochodziło aż do tumultów przeciw 
Żydom, to dwie były stałe tego przyczyny: 

a) konkurencya handlowa i przemy- 
słowa (zerwane pakta i t. d.). 

b) motyw religijny. 

Żydzi bronili się o ile mogli, często przychodziło 
do formalnej bitwy, wówczas krew toczyła się strumie- 
niami, a całych kwart atramentu zapotrzebowywano na 
protestacye, pozwy, repliki i t. d. 

Tu musimy podkreślić, że ilustrując nasze wy- 
wody licznymi przykładami, czerpiemy materyał właśnie 
z tych nieprzeliczonych protestacyi, pozwów, replik i t. d. 
wogóle z aktów procesowych, mających charakter je- 
dnostronny i z reguły zapewne przesadzony przez 
jedną i drugą stronę. Ile istotnej prawdy mieści się 
w tych pismach spornych, nie da się już dziś stwier- 
dzić, bo ostatecznie nawet wyrok — o ile się dochował 
do naszych czasów — ustala prawdę tylko formal- 
ni e. O tern należy pamiętać tam, gdzie tylko akta pro- 
cesowe tworzą podstawę badań naszych. 

Motyw religijny był silniejszy i niebezpieczniejszy; 
odwieczne posądzenia o kradzież hostyi o t. zw. mor- 
derstwa rytualne, dawały impuls do krwawych roz- 
ruchów. 

Żydzi tak się tego bali, że gdy razu pewnego chrze- 
ścijański stróż synagogi się zabił, upadłszy ze schodów, 
Żydzi nie odważyli się na otwarcie bramy synagogalnej 
bez asystencyi woźnego K 

Innym razem przyjeżdża Abraham z Konstanty- 
nowa z chłopcem „Rusinkiem**  do Lwowa, a ten za- 

> C. L. 863, pg. 435. 


494 

chorował tu i umarł na mór. Mimo to, te Abraham 
sam płacił cyrulików i aptekę, wysłało miasto swego 
Imlneatora (łaziennego) dla oglądnięcia zwłok i zbada- 
nia, czy przypadkiem nie zachodzi tu wypadek mordu 
rytualnego * (1597 r.). 

Zazwyczaj powstawały podejrzenia ztąd, że Żydzi, 
mimo ciągłych zakazów, brali w zastaw aparaty ko- 
ścielne i trzymali w swych domach służbę clińeici- 
jańską. 

Kościół ogłaszał wprawdzie klątwę na sługi clirze- 
ścijańskie, służące w domach żydowskich; świadectwo 
takiej sługi nie miało waloru, mimo to widzimy, że 
Żydzi ciągle trzymają chrześcijańskie sługi, mamki i niańki. 
Dowodów na to mnóstwo: Majer Moszkowicz oskarża 
przed Ławą sługę swą chrześcijańską Ewę, że podczas 
jego nieobecności ^wyłupała*' szafę i wykradła srebro 
i pieniądze' (1599 r.). 

W responsach rabinów znachodzimy często kwe- 
stye ^koszerności i trefności" jadła żydowskiego z po- 
wodu niedbalstwa sług chrześcijańskich '. 

Jak dalece trzymanie sług chrześcijańskich było 
niebezpieczne poucza nas tumult z r. 1638. 

Studenci jezuiccy oddawna planowali napad na 
Żydów. W tym celu porozumieli się z plebem przed- 
miejskim. „W niedzielę 2/5 — czytamy w protestacyi 
Żydów przedmiejskich — przy uroczystości... bez przy- 
czyny wszelakiej od ludu żydowskiego, samą tylko chci- 
wością łupiestwa pobudzeni, jeszcze za dnia po ulicach 
i domach żydowskich przechadzać się, rozmaicie Żydó\^ 
vexować, naostatek w nocy ^porozumiawszy się... sza- 
blami, strzelbami,  kijami,  tumultem  gwałtownym  na 

» AML. ConsuL 17, pg. 471. 

* AlfL. Akta ławnicze, tom 21, pg. 75. 

* Responsa Izaka Halevy: Besponsum Nr. 22 


495 

domy ich uderzyli, tak przez całą noc, aż do dnia sa- 
mego od domu do domu chodząc, drzwi i okna łamiąc, 
wybijając, Żydy bijąc, stukając, strzelając, chodzili, zkąd 
Żydy jako naród bojailiwy, rozegnawszy, domy ich splą- 
drowali, rzeczy wiele niezliczonych podbijawszy (!), ko- 
mory, skrzynie, szkatuły, wezgłowia, we złocie, srebrze, 
klejnotach, kamieniach, perłach kosztownych, w szatach 
rozmaitych obojej płci, tak ich własnych, jako i chrze- 
ścijańskich u nich zastawionych, także pieniędzy, cyny, 
miedzi, płócien, sprzętów domowych rozmaitych, nic 
a nic prawie w domach kilkudziesięciu nie zostawiwszy 
zabrali, a niektórzy i wozami wozili, Żydów wielu 
potłukli i poranili, niewierną Ryfkę z góry uciekającą, 
ze schodów zrzucili i o śmierć przyprawili i innych 
kilka Żydów żywota i zdrowia niepewni są*". 

„Nadto dziewkę chrześcijańską religii greckiej u Judki 
Abrahamowicza służącą, w dom ten tumultem wpadłszy 
razów stłuczonych niemało, a osobliwie w głowę jej 
zadawszy, zabili". Żydzi i Żydówki oprócz straty całego 
majątku, otrzymali ciężkie rany ^. 

Nie należy atoli sądzić, że Żydzi się temu przypa- 
trywali bezczynnie; owszem Abraham Czapnik, Osiasz 
Boruchowicz i inni schwytali na gorącym uczynku stu- 
denta, nabili go tęgo i zawlekli do żydowskiego, a na- 
stępnie do zamkowego więzienia ; teraz poczęły się dłu- 
gie procesy z rektorem i nauczycielstwem szkoły *. 

Podniesiono też zarzut, że Żydzi sami z zemsty za- 
mordowali tę dziewkę, a ojciec jej „pracowity" 01exa 
Szczurżuk z Malczyc, pozywa Żydów przed sąd starosty 
o to, iż ten Judka udusił i zamęczył tę dziewczynę ba- 
wełnianym szalem, że ona u  nich  się  prosiła i t. d. 


» C. L. 389, pg. 698-9. 
• Ibid. pg. 611. 


496 

Chłopi i mieszczanie przyłapani na gorącym uczynku 
i osadzeni tymczasowo w składzie naprzeciw domu 
Judki, poświadczają to oskarżenie. 

Na pogrzebie dziewczyny woźny obwołuje głowę 
Judki, a ten widząc, że mu śmierć niecłiybna grozi, 
uciekł i zostawił cały swój majątek ^ 

Kabał odnosi się do króla, a ten dekretem z 25/5 
1638 r. nakazuje Radzie ukaranie winnycb i zapobieżenie 
na przyszłość podobnym tumultom '. Dekretu tego nigdy 
nie wykonano. 

Najzaciętszymi wrogami Żydów byli studenci, tak 
szkoły katedralnej, jak i jezuickiej. Współczesny paszkwil 
z r. 1606 p. t. : „Wyprawa żydowska na wojnę" \ do- 
sadnie charakteryzuje bojażń Żydów przed studentami. 

We Lwowie — jak wiadomo — opłacali Żydzi 
szkołom pewne roczne daniny, dla opędzenia się od na- 
paści studentów. 

Lecz mimo to rokrocznie, a nawet parę razy do 
roku powtarzały się większe i mniejsze rozruchy w ro- 
dzaju tego, jaki opisaliśmy wyżej. 

Do r. 1609 nie było kollegium Jezuitów, więc tylko 
uczniowie katedralni napastowali Żydów, od r. 1609 
otrzymali Żydzi drugą seryę napastników w osobie 
uczniów jezuickich. 

Znamy udział uczniów w rozruchach powstałych 
przy pogrzebach żydowskich, znamy ich udział w r. 1640, 
1641, 1642, 1643, 1572 \ 1592, 1613, t. j. prawie rok w rok ^ 

' Ibid. pg. 617—19 oraz Consularia 46, pg. 748—52 i 757—8. 

* C. L. 389, pg. 747. 

' W bibliotece Ossolińskich: paszkwil (wierszem) na gnuśność 
szlachty. 

* W tym roku studenci włamali się do synagogi, wybrali sre- 
bra synagogalne i rabowali przez „4 godziny zegarowe" liczne domy 
na przedmieściu (C. L. 335, pg. 190). 

* Yide Acta Ck)nsularia oraz akta grodzkie rok za rokiem. 


497 

Nie należy atoli sądzić, że Żydzi przyjmowali te 
ataki z biernym spokojem, owszem odwety urządzano 
dosyć częste, lecz nie zawsze skuteczne. Gdy się bo- 
wiem nawet udało przychwytać jednego lub drugiego 
studenta i odstawić go do więzienia, rektor wszczynał 
spór kompetencyjny i odbierał go. 

Żydzi : Nota i Mojżesz złotnik zbierają w roku 1613 
towarzyszy i chcąc pomścić się na uczniach, napadają 
.stancyę*" wdowy Urszuli Filipkówny i tutaj biją i ranią 
studenta szlachcica. Koledzy ujmują się za nim i po- 
wstaje krwawa walka, z której Żydzi wychodzą zwy- 
cięzko. Rektor wnosi skargę, o zakłócenie spokoju, obrazę 
stanu szlacheckiego i chrześcijaństwa (!) ^ 

Innym razem pobili i zranili Żydzi scholastyka 
lwowskiego, mszcząc się w ten sposób za podżeganie 
studentów (1592) *. 

Podczas swoich napadów studenci nie tylko bili 
i zabijali, ale czasem nie brzydzili się i kradzieżą, a na- 
wet rabunkiem. Są tego ślady w akiach. 

Po tumulcie z r. 1&41 odbiera się u studentów 
rzeczy żydowskie, zwłaszcza suknie ^ a wiemy już zkąd- 
inąd, że po tumulcie w r. 1618 student obdarował słu- 
żącą u pisarza Hreczyny kilku podarkami, zrabowanymi 
na Żydach, a sam sobie kupił parę dobrych 
koni i dobrze się bawił (Consul. 27, pg. 1631). 

Wybryki studentów rosły z każdym rokiem. Im 
dalej w wiek XVII, tem rozruchy są krwawsze, aż wre- 
szcie w r. 1663 przybrały nadzwyczajne rozmiary. Je- 
zuiccy uczniowie podburzyli tłum i w otwartej, a krwa- 
wej bitwie pokonawszy Żydów, rzucili się na wszystkie 

« C. L. 867, pg. 646—8. 

• C. L. 848, pg. 697. 

s AML. ConauL 48, pg. 1747. 


498 

synagogi, sklepy, domy i Ł p. Około 200 Żydów padło 
ofiarą wzburzonego tłumu i co tylko nie było «niet und 
nagelfest** zrabowano i poniszczono. Krwawy ten tumult 
przetrwał po dziś dzień w pamięci Żydów lwowskich, 
jako „wielkie Schfllergelauf*, a cały szereg na- 
grobków na cmentarzu świadczy o skutkach rzezi wów- 
czas urządzonej. Lecz r. 1663 do późniejszych należy 
czasów i dlatego ogólnikowo ten fakt zaznaczamy, zamie- 
rzając doń powrócić na innem miejscu ^ 

Dalszą plagą Żydów (jak i innych mieszkańców) 
był żołnierz. Wybieranie ^stac^** nie było jedynym 
ciężarem; komisye, urzędujące często w stolicy Rusi dla 
wypłaty żołdu, ilekroć im nie wystarczało w kasach 
pieniędzy, nakładały kontrybucye na obywateli. Tymcza- 
sem żołnierz oczekujący wypłaty musiał żyć, więc plą- 
drował i zdzierał gdzie mógł i jak mógł; zazwyczaj 
Kabał sam ściągał z Żydów żądaną daninę. Fakt taki 
notuje responsum Izaka Halevy'ego ': „Hetman wojsk 
przechodzących przez Lwów, zażądał od Kahału kwa- 
tery i podarków. ICahał ^ posłał mu funt pieprzu. Był 


> Bogate materyały, tak miejskie, grodzkie, Jakoteż z kroniki 
Jezuickiej i tydowskiej Już zebrane, posłn^ nam następnie do szosę- 
gdłowągo opisu tego £aktu przy kistoryi drugiej połowy XViJ. wieku. 

* £d. Neuwit: Responsum 16. 

i Żydzi nie pozwalali nigdy ani komisyi ani innej władzy sa- 
modzielnie wybierać „stacyi*^ lub „składki**. Decyzya kahału żółkiew- 
skiego z r. 1659, oparta na uchwale „zapisanej oddawna w księdze 
pamiątkowej** orzeka, te „seniorowie powinni dołożyć wszelkich sta- 
rań i usilnie o to dbać, by — nie daj Boże — nieżydzi nie ściągali, 
lub nakładali jakichś danin na domy żydowskie, lecz by kahał ugo- 
dził się ryczałtem, że daje szóstą lub piątą część ci^ej sumy, by nie 
zbliżył się obcy, który nie jest z plemienia izraelskiego do domó^r 
żydowskich w zamiarze szkodzenia**. Repartycyi dokonywał kahał 
w ten sposób, że ćwierć sumy płacił ze swej kasy, ćwierć ściągano 
z pogłównągo, które musieli płacić wszyscy bez wyjątku,  a połowa 


499 

to — zdaje się — za szczupły podarek i hetman go nie 
przyjął, a szkolników wyrzucił. Służba lietmana pobie- 
gła za Żydami i pod pretekstem odważenia pieprzu, ka- 
zała sobie otworzyć sklep żydowski ; gdy ten otworzono, 
splądrowała go, niby dla wojska lub hetmana**. 

Innym razem (1600 r.) w sobotę, dobija się do sy- 
nagogi przedmiejskiej Albert Osiecki, rotmistrz i towa- 
rzysz starosty dolińskiego, słynnego ICrasickiego. Strze- 
laniem z półhaków i uderzeniami rozbija wrota przed- 
sionka; Żydzi, modlący się wówczas w synagodze, 
zatarasowali drzwi wewnętrzne; Osiecki każe zdobywać 
drzwi i dopiero na prośby Żydów (z wewnątrz) i chrze- 
ścijańskich mieszczan ustępuje i odprawia swych towa- 
rzyszy; następnie każe wywołać z synagogi Aronamącza- 
rza, zaręczając mu bezpieczeństwo swem «verbum nobile*. 

Aron wyszedł i o czemś mówił z Osieckim, gdy 
ten z półhaka doń wypalił i na miejscu go trupem po- 
łożył. Niezadowolony jeszcze z tego, wpada w dom je- 
dnego z seniorów, ^Juśka**, wywala drzwi i strzałem 
osmala twarz i włosy seniora; ten ledwie z życiem 
uszedł. Aron Mączarz zostawił 5 sierot K Tak tę sprawę 
przedstawia protestacya, którą Żydzi wnieśli do grodu. 
Poszkodowani szukali odwetu „ lewem **. Kto z chorągwi 
Osieckiego pokazał się na przedmieściu, nie był pewny 
życia i mienia. I tak: pobito Porębskiego * oraz zraniono, 
pobito i obrabowano Rudzińskiego ', towarzyszy cho- 

repartowano między wła^icieli realności. Wolni od płacenia byli *e- 
bracy i Indzie bardzo nbodzy, choó nawet mieli swe domy w mieście. 
Nowotońcy będ%cy na wikcie n teścioetwa mnsieli ^owszczyznę pła- 
cić w cztery tygodnie po weeeln. Obacz: Bnber: Kirja Niagabaf 
8tr. 90, zapiska 8. 

1 C. L. 364, pg. 8323-^. 

• Ibid. pg. 3830. 

* Ibid. pg. 8881. 


500 

rągwi, o czem znów iwiadczy protestacya przez nich 
wniesiona. 

Częste napady powtarzały się na przedmieściu, tup- 
taj bowiem było i łatwiej uciec i łacniej się skryć, tu- 
taj też można było w razie przewodu prawnego prowa- 
dzić długi spór kompeten^jny. 

Okoliczna szlachta zawadyacka urządzała nieraz 
zajazdy na przedmieścia, chcąc samodzielnie wykonać 
sprawiedliwość za jakąś rzeczywistą lub domniemaną 
krzywdę. 

Jan Ot)orski, właściciel folwarku pod Lwowem, 
wpada z czeladzią w maju 1600 r. na przedmieście kra- 
kowskie, baje każdego, kto mu pod ręce wpada, wybąja 
okna, wyważa witryny i podpala jakiś dom — przyczyn 
nie znamy. — Trwało to przeszło godzinę, dopóki się 
Żydzi nie zoryentowali; wówczas napadli Żydzi na cze- 
ladź Ot)orskiego, w szynku Jośka zebraną, Jednych po- 
siekali, pokłuli, drugich poobdzierali, niektórym oręże 
pobrali i pieniądze powydzierali ; nakoniec chłopaka Że- 
browskiego gdzieś zapodzieli, że do tego czasu — słowa 
protestacyi Oborskiego — wiadomości żadnej o nim, 
ży wli, kędy się obraca i zgoła, gdzie się z tamtego domu 
podział, wiedzieć nie mogę*" K 

Niekiedy zdarzały się napady na Ghetto — jedynie 
z chęci rabunku ; i tak : szlachcic Janowski wpada dnia 
16 marca 1612 r. z towarzyszami do synagogi przedmiej- 
skiej, biczami rani i rozgania Żydów, a następnie plą- 
druje synagogę ^ 

Innym razem * wpadają pod wieczór — gdy już 
bramy  zamykano  — do  Ghetta  miejskiego:  szlachcic 


» C. L. 364, pg. 2967. 
» C. L. 866, pg. 329. 
• 23/7 1601 r. 


501 

Oriński z kolegą Róinieckim, oraz towarzyszami i po- 
czynają płazować Żydów, pod wieczór lipcowy spokoj- 
nie się przechadzających. Żydzi pochowali się w domach, 
a banda włamała się w dom Izaka Nachmanowicza 
(mieszkał tam jego syn) i tędy do synagogi: tam modlili 
się Żydzi; widząc niebezpieczeństwo, zatarasowali się 
Żydzi w synagodze i nie chcieli wpuścić napastników. 

Po bezowocnem dobijaniu się do żelaznych .wrót, 
wypadli łupieżcy na ulicę, rozbili żelazne drzwi 
u Żyda Moskwy, połamali całe urządzenie, a wy- 
padając z domu, ciężko poranili w głowę i obie ręce 
Tewla, złotnika, staruszka zgrzybiałego, który nie mógł 
się wczas schronić ^. 

Czasem się zdarzało, że chłopi zaczęli „hulać*" po 
Gheccie, jak to się stało 25/4 1598 r., kiedyto chłopi ze 
wsi L.eśniowskiego, poczęli w „mieście** wybijać szyby 
i rozrywać sklepy*. 

Często jest przyczyną takiego tumultu pijacka swa- 
wola, bo innej przyczyny dopatrzeć się trudno. 

1 tak: szkolnik protestuje 17/5 1614 r. przeciw 
szlachcie, iż pod przewodem Kamińskiego i Jal)łońskiego 
„dnia wczorajszego naszedłszy po godz. 22 gwałtow- 
nie z półhakami, szablami gołemi na szkołę żydowską, 
natenczas, gdy Żydowie nalK)żeństwo swe odprawiali, 
podwoje gwałtownie posiekli, Żydy ze szkoły, bijąc ich 
płazem szablami, porozganiali, gdzie rozruch i gwałt 
wielki tak Żydom, jako i szkole uczynili; tem się nie 
kontentując, wpadłszy w dom Żyda Rachmiela, miodu 
garnce 3 wypili, nie zapłaciwszy, z konew 6 miodu wy- 
lali, gospodarzowi brodę podpalili,  u drugiego 


» C. L, 855, pg. 817—20. 
• O. L. 852, pg. 885—6. 


502 

Żyda wlali kilka garncy wódki do rozpalonego pieca, że 
mało dom nie zgorzał** ^ 

Poza tymi rozruchami natury ogólniejszej, znaclio- 
dzimy napady na jednostki, jużto z zemsty, jużto z clięci 
rabunku, jużto ze swawoli. Były rodzaje zajazdów, ^wzo- 
rowane na wielkich zajazdach szlacheckich, mniejsze 
w środki, ale w tym samym celu i w tych samych wa- 
runkach. 

Stanisław Głowacki z Jasieczkiem Moraczewskim 
i całą kupą przedmieszczan, napadają późno wieczór na 
dom Żyda Michała Salomonowicza (akt zemsty), biją 
jego, żonę i dzieci i zabierają mu : szubę lisią, falendysz 
czarny, moździerz mosiężny, garniec cynowy, obrusek 
turecki \ 

Naodwrót widzimy, że Żydzi przedmiejscy (a zwła- 
szcza wywłaszczony szkolnik Zelik Sobolowicz), zniecier- 
pliwieni długim procesem z Siemionem Ławryszowiczem, 
zbierają się w kupę, złożoną z 40—30 ludzi, a stanąw- 
szy przed domem Ławryszowicza, tumultują strasznie; 
Zelik woła: ^Wychodź ty, takiej matki synu, 
nieprzyjacielu nasz, co się z nami prawu- 
jesz, bo cię z dymem do nieba poślemy!** 

To stało się jednego wieczora ; gdy na drugi dzień 
Zelik powtórzył swe wezwanie, a strwożony Ławryszo- 
wicz wyszedł, obili Żydzi jego wraz z córką '. 

Dnia 13/12 1628 r. mamy inny wypadek. Jest to 
bezwarunkowo akt samowolnego wymiaru sprawiedli- 
wości. Na przedmieściu Iwowskiem mieszka Dawid Mo- 
szkowicz, ^konfederatem*" zwany, handlarz koni 
i koniokrad, postrach chłopów,  a  przytem  pośrednik 


» C. L. 368, pg. 1813-14. 

^ C. L. 394, pg. 238, 20/2 1643. 

» C. L. 393, pg. 1036-^7, 9/9 h 


4/^5.  s.*^,  ^,^   M.y^^. 

pg. 1036-^7, 9/9 1642. 


503 

a szlachty w handlu końmi. Na stare lata ma oo zor- 
ganizowaną bandę opryszków, którzy w Biłce pod Lwo- 
wem rozbijają kupców ^ W jego to dom w nocy wpada 
Krzysztof Zawadzki — przybrawszy sobie ludzi — 
^gwarno ze strzelbą z kurkami nałożonymi i dobytemi 
szablami, naprzód krzyk w domu i tumult uczyniwszy, 
żonę i dzieci i czeladź wytrzasnąwszy (?), dwa konie 
jemu do sprzedania powierzone (po 11. 5U), koc nowy 
farbowany, podszyty valoris 7 fl., drugi val. 4 ii. derkę 
val. 8 11., delię falendyszową ciemnozieloną z listwami 
adamaszkowemi val. 50 fl., sznurka karmazynowego we 
2 sztuczkach (30 łokci) val. 10 fl., kołpaczek półgrana- 
towy zielony, z ogonkami sobolowymi, val. 12 fl., kubek 
cynowy val. gr. 20, księgi żydowskie val. 2 fl., aliasve 
res multas... pobrał, a resztę porąbał i w niwecz obrócił** '. 

Napady zdarzały się na ulicy, w domu, na jar- 
marku, słowem — wszędzie. 

Chaim Medlicz przechadza się po rynku, naprze- 
ciw niego wychodzi kantor katedralny z kilku żakami. 
Medlicz nie mógł wczas ustąpić, gdy go kantor zelżył 
ostatniemi słowy, uderzył go kilka razy kosturem i zra- 
nił go do krwi; żaki zdarły z niego wierzchnią bekie- 
szę, następnie zawlokły go do sieni domu Przeżdzie- 
ckiego i tu mu brodę i pejsy wyrwały. Zabrano mu 
też 200 fl. \ 

Takich wypadków jest tyle, że wyliczenie ich za- 
jęłoby zbyt wiele miejsca. (C. L. 352, pg. 169, 12/2 1598; 
C. L. 351, pg. 296, 16/4 1597, C. L. 362, pg. 1765, 21/2 
1607 r. i t. d.). 

Mamy też przykłady nadużyć organów władzy, tak 


» C. L. 379, pg. 1707-8. 

• C. L. 889, dnia 18 grudnia 1628 r. 

» (22/10 1699) C. L. 8B8, pg. 2889. 


504 

ze strony Chrześcijan, jak i Żydów ; Paweł Duranowski, 
podkomendnystrażyzamkowej, chwyta w bra* 
mie krakowskiej Izaka, Żyda miejskiego (26/8 1603) cią- 
gnie go do więzienia na zamku niższym, tu w piwnicy 
zdziera zeń szaty, «pali go świecami**, zabiera mu 240 fl. 
i pierścień wartości H5 fl. i w jednej koszuli ^na wstyd* 
go wypuszcza ^ 

Wśród różnych tumultów nie oszczędzano jakoby 
i kobiet „poważnych**, jak mamy wypadek w r. 1594 *, 
a są też w aktach wzmianki, że chrzczono porywane 
wśród tumultu dzieci*. 

Częste są skargi na Kahał, że pozwala uciec Żydom 
z więzienia, na szkodę chrześcijańskich wierzycieli^. 

Gdyby chodziło o określenie moralności 
żydowskiej w owym czasie, to trudno tu wydać sąd na 
podstawie samych aktów sądowych, te bowiem tylko 
czarne strony zawierają: tutaj napotykamy wśród gor- 
szej klasy Żydów licznych koniokradów, szydzących 
z władzy Katiału i Rządu. 

Mieszczanie kołomyjscy Paweł i Steczko nocowali 
we Lwowie na przedmieściu halickiem i tutaj zginęła 
im para wołów, którą potem znaleziono na przedmie- 
ściu krakowskiem u Moszka „łupija**. Moszek wezwany 
przed pisarza żydowskiego, wcale nie staje, woźnego ze 
szlachtą, jawiącego się u niego urzędownie, bije do 
krwi, „bo ma bandę całą, grasującą w okolicy, a boją 
się go Żydzi i Chrześcijanie** *. 

Gdy giną rzeczy u rotmistrza Wapowskiego i jego 


» C. F.. z r. 1G03, pg. 1166. 

- C. L. 349, pg. 630. 

« C. L. 349, pg. 636. 

* C. L. 381. pg. 1460. 

* C. L. 364. pg. 3336 (r. 1600). 


505 

żydowskiego faktora, znachodzą się u lwowskiego Żyda 
Arona Szmujłowicza, który na 14 lat przedtem (1589 r.) 
ma proces o kradzież dwudziestu kilku zegarków, na 
szkodę zegarmistrza Wiktora '. 

Główny kontyngent szumowin żydowskich mie- 
szkał — jak wiemy z rozdziału X — na krakowskiem 
przedmieściu, zkąd się rekrutowali koniokrady, złodzieje, 
a nawet zbóje i mordercy. Ztąd też pochodzili żydzi, 
przenoszący się na prowincyę do licznych, nowych osad, 
powstających w XVII w. 

Żydzi byli często pomocni szlachcie w werbowaniu 
nowych osadników, a czynili to niekiedy w sposób gwał- 
towny i bezprawny. Jakób Żółw, dzierżawca nowej osady 
Firlejówki, chcąc nowych otrzymać dla swej dzierżawy 
osadników, a będąc pewny bezkarności (— Firlejówkę 
założył Stanisław Firlej z Dąbrówki, wojewoda lubel- 
ski — ) w sobotę w nocy o trzeciej „z rusznicami i in- 
szym orężem, jako do bitwy przygotowani, konnych 
około 40 osób, a wozów i sani 15, na wieś Piekołowice 
(własność kapituły metropolitalnej lwowskiej) gwałto- 
wnie z tumultem i strzelaniem z rusznic napadłszy, 
czem wieś strwożywszy i z niej poddanych dziedzicznych 
z żonami i dziećmi, końmi, bydłem, zbożem młóco- 
nem, pasiekami i ze wszystkimi sprzętami domowymi 
6 ludzi zabrali... i do miasteczka zaprowadzili*" (17/2 
1634) •. 

Żydzi lwowscy chętnie przenosili się do małych 
miasteczek, gdyż tutaj mogli prowadzić handel i rze- 
miosło zupełnie dowolnie, niekrępowani prawami i przy- 
wilejami cechów. Do miast magnackich nie sięgała wła- 
dza administracyjna króla, tu  w  pierwszej  i ostatniej 

i C. L. 346, pg. 403-4, oraz C. L. 366, pg. 260. 
» C. L. 384, pg. 2098-9. 


506 

instancyi decyduje wola pańska, a często gęsto jego ka* 
prys; pan potrzebuje Żyda, bo ten jest jego ministrem 
finansów, jego dostawcą nadwornym, jego totumfackim; 
przy tem wszystkiem nie podlega Żyd sądownictwu 
pana, lecz nadal sądowi wojewodzińskiemu we Lwowie. 

Wynika to jasno z dekretu króla Zygmunta Augusta 
(Wilno, 30 kwietnia 1557), w którym ten zakazuje wszel* 
kiego rodzaju urzędnikom i szlachcie województwa bełs- 
kiego sprawować sądownictwo nad Żydami tegoż wo- 
jewództwa, po miasteczkach i wsiach osiadłymi gdyż 
należą do jurysdykcyi wojewody bełzkiego*" (Castr, bu- 
scensia, tom 6, pg. 157—161). 

Mimo to musi Żyd znosić wszystkie kaprysy swego 
pana i jego podlegać władzy. 

Mikcrfaj Dubranowski w swej wsi Prauchowie uwię- 
ził swych Żydów (z lwowskiego przedmieścia), trzymał 
ich we dworze na łańcuchach i żądał od lwowskiego 
Kahału okupu K Ciekliński okuwa Żyda swego w kaj- 
dany i wozi go w ten sposób do Lwowa na termin 
ziemski \ Pod jurysdykcyą szlachecką traci życie trzech 
Żydów za t. zw. morderstwo rytualne — jedyny wypa- 
dek napotkany w aktach tego czasu. Oto w roku 1623 
wnosi do ksiąg grodzkich lwowskich skargę Żyd Salo- 
mon z Dunajgrodu przeciw pani Halszce ze Strusiów 
Kalinowskiej i jej synowi Marcinowi o to, że trzech 
jego synów, a jej arendarzy: Nisana, Samuela i Marka 
pod oskarżeniem, jakoby mieli ^dzieci chrześcijańskie 
zarzezać*", do zamku husiatyńskiego wzięli i sądzić ka- 
zali. Powinowaci uwięzionych Żydów prosili, aby oskar- 
żonych stawiono przed sąd formalny w grodzie kamio- 
neckim, ale Kalinowska i jej syn uczynić tego nie chcieli, 

» C. L. 390, pg. 10. 
* C. L. 885, pg. 418. 


507 

a złożywszy sąd swój własny i nie czekając przyjazdu 
starszego syna i brata Adama, jak o to Żydzi błagali, 
nie dając przyjść do słowa obrońcy obwinionych, bez 
wszelkich form prawnych, oskarżonych strasznemi tor- 
turami męczyli, siarką i prochem palili, ognistemi szy- 
nami piekli i w końcu, mimo że obwinieni do żadnej 
winy się nie przyznali, tegoż dnia jeszcze przed wieczo- 
rem na stosie spalili ^ 


1 C. L. 876, pg. a45~-a Łoziński: Prawem i lewem II, str. 64. 


xxn. 

Zycie prywatne. 

Synagoga. Galerya dla kobiet. Bet hamidraaz i Jesadba. Zarz%d Byn^- 
gogi. Alijot Hierarchia społeczna. Godności synagogalne rabina. Po- 
wody zmian w tyciu rodzinnem. Brith i Jego lytaaŁ Akuszerki i le- 
karze. Wychowanie chłopców. Szkoły. Zaniedbanie nauki Pisma św. 
Żaki szkolne. Chrzest Ferye. Swaty. Wesele. Szadchen. Czystotió mło- 
dzieńcza. Ryby. Muzyka. Wikt Mieszkania. Stroje. Zbytek. 8łu*b«. 
Bractwo pogrzebowe i Jego statut Prawo spadkowe. Pogrzeby. Sspi- 
tal. Inne bractwa. Uczty. Koniec 

Wśród wszystkich burz i huraganów świata ze- 
wnętrznego miał Żyd dwa punkty oparcia, w których 
znajdował swobodę i ukojenie i w których mó^ się 
śmiało obracać, niewidziany i nieśledzony przez nikogo; 
tymi punktami były: 3ynagoga  i dom rodzinny. 

Synagoga — a mamy przed oczyma miejską syna- 
gogę Izaka Nachmanowicza — schowana poza trzeciem 
podwórzem, odcięta od ulicy domem Izaka, murem, że- 
lazną bramą i furtą żelazną, była niewidzialną dla oka 
przechodnia, a tem samem mogła się ustrzedz przed na- 
padami tłumu. Tamto, obok synagogi, mieszczą się izby 
radne i dom sądowy i mieszkanie rabina i arcyszkol- 
nika i więzienie żydowskie, a tuż za nią łaźnia żydo^ir- 
ska i szpital, oraz cały szereg pomniejszych izb modli- 


509 

tewnych, utrzymywanych przez osobne towarzystwa i ce- 
chy żydowskie. 

W synagodze są prawie wszystkie miejsca (siedzą- 
ce) prywatną własnością, przechodzącą z ojca na syna 
lub zięcia, z matki na córkę lub synowę. 

Biedny często gęsto zastawiał lub odnajmywał, 
a nawet i sprzedawał swe miejsce, bogaty je donajmy- 
wał lub kupował dla swych zięciów lub synów. Miejsca 
przednie u wschodniej ołtarzowej ściany były droższe 
i bardziej poszukiwane, im niżej, tem miejsca tań- 
sze, biedni modlą się w przedsionku ^ Rabin ma miejsce 
tuż u samego ołtarza. 

Kobiety modlą się na galeiyi i mogą przez okna 
spoglądać na dół. Miejsca u kraty okiennej, droższe, są 
w posiadaniu ł)ogatych i arystokratycznych rodzin i biada 
tej kobiecie z plebu, któraby się chciała wcisnąć między 
arystokratki, żadna by się tam nie modliła, a krzyk, ja- 
kiby przy tem powstał, uniemożliwiłby dalszą modli- 
twę. Często też powstają na galeryi dla kobiet krzyki 
i kłótnie, a liczne skargi za wszczęcie kłótni, są dowo- 
dem tego, że nie bardzo były skuteczne '. 

Lecz i wśród mężczyzn nie zawsze był spokój, 
a świadczą o tem często się powtarzające zakazy roz- 
mawiania, tablice przybijane na ścianach, a w końcu po 
dzień dzisiejszy utrzymany zwyczaj,  że  wśród modli- 


> Dnia 1 stycznia 1626 r. odbyła się licytacya miejsc w nowej 
Sjrnagodze w Żółkwi i tutaj zapłacono za miejsca u ściany wscho- 
dniej po 50 złp., za dalsze po 80 złp., po 20 złp., a najtańsze po 15 złp. 
Obacz: Ba ber: Kirja Ni^gaba, str. 88. Pi naks żółkiewski, karto 145. 

' Za kłótnię w bóżnicy zapłaci kobieto, której się wykaże, że 
kłótnię ws/częła, Vt talara na biednych (Pinaks żółkiewski, vide B u- 
ber: Kirja Nisgaba, dopiski) yide wyżej rozdział XI, str. 287. 


510 

twy wcrfa szkolnik: ^Sztika jafiB bszaat hatAla*". (Cisza ^ 
jest piękną podczas modlitwy). 

Nie naleje się atoli dziwić temu, że Żydzi nie tak 
bardzo się w synagodze krępowali, wszak to była ich 
sala radna, sala wyborcza; tutaj wybierano zwierzchność, 
o^aszano wyroki, klątwy, rozporządzenia rządowe, tu- 
taj też broniono się, gdy jakiś napad się zdarzył, tutaj 
przechowywano kosztowności i cyrografy, słowem, sy- 
nagoga stanowiła ognisko gminy żydowskiej ; zrozumiałem 
tedy będzie dla każdego, dlaczego Żydzi przedmieścia 
podczas pożaru w r. 1640 spieszą na ratunek bóśnicy, 
i opuszczają palące się domy prywatne. 

Do bóżnicy zwołuje szames w sobotę wcrfaniem, 
a w dzień powszedni pukaniem w bramę każdego domu 
po 3 razy. Każdy Żyd spieszy do synagogi, tutaj modli 
się rano i wieczór, a po każdej modlitwie informuje się 
o nowościach dnia. 

Oprócz dwu głównych miejskich (starej i Nachma- 
nowicza) oraz jednej przedmiejskiej, była wielka liczba 
mniejszych synagog publicznych i prywatnych. 

Rozróżniano tu „Bet hamidrasz*" = dom nauki 
(szkoła), oraz t. zw. „Szilechen*". Drugie służą do mo- 
dlitwy pewnej kategoryi osób, n. p. synagoga krawców 
(Schneider-Schul), wyżylaczy (Mnakrim-Schul), rzeżni- 
ków (bei die Schochtim) i t. p. ; pierwsza (Bet-hami- 
drasz) jest i modlitewnią i szkołą; tutaj, poza godzinami 
dla modlitw, siedzi pewna ilość młodzieńców (bachur) 
i słucha wykładów talmudu; w bocznych ławkach sie- 
dzą starsi młodzieńcy i studyują talmud samodzielnie. 
W każdem Bet-hamidrasz jest biblioteka dzieł rabini- 
cznych, nieraz nawet bardzo wielka i kosztowna i ona to 
przy rabunkach synagog pada ofiarą. Tern się tłómaczy 

^ Dosłownie: milczenie. 


511 

brak starszych dzieł lub manuskryptów w teraźniejszych 
bibliotekach synagogalnych. 

Oprócz Bet-hamidraszy były — jak wiadomo — 
jesziby = wyższe szkoły talmudu, fundowane przez 
poszczególnych obywateli. Najsławniejszą na początku 
wieku XVII była znana nam już jesziba Izraela Józefo- 
wicza, w której wykładał: Jozue Falk Kohen. 

Te jesziby nie były przywiązane do miejsca, tylko, 
(jak w Grecyi), do osoby wykładającego; około niej gro- 
madziła się pewna liczba uczniów, a ci po latach żenili 
się, otrzymywali posady rabinów, sędziów, rzezaków 
i znów nowe tworzyJi centra nauki. 

Talmud — jedyną wówczas gałąź nauki żydow- 
skiej — musiał znać każdy Żyd, tak kupiec, jakoteź 
rzemieślnik (ten bowiem uchodził za coś gorszego i do 
dnia dzisiejszego szczyci się Żyd konserwatywny tem, że 
w jego rodzinie nie było rzemieślnika), lub arendarz 
wiejski, typ nieuka (pnoy = lud ziemi = człek ze 
wsi = von Land). Z końcem XVI i z początkiem XVII w. 
był Lwów siedzibą tylu uczonych niepośledniej miary, 
że trudno znaleźć miasto i czas, by można z ówczesnym 
Lwowem porównać. 

Że tylko wspomnę poza oficyalnymi rabinami i as- 
sesorami sądów, tyle razy cytowanego Jozuego Falka, 
Majera ben Gedalia z Lublina (Maharam Lublin) \ oraz 
Abrahama Schrenzla Kohen Rappoport, autora słynnego 
dzieła: „Ethan haezrachi**. 

Lecz całe życie Gminy skupiało się jeszcze wów- 
czas w głównej wielkiej synagodze. Nie było jeszcze 
t. zw. „klauzów** wytworzonych przez chasydyzm 
w XVIII wieku", ^Bet-hamidrasz*"  służył przewa- 

> C a r o : Geschichte, sir. 185. Buber, str. 182. 
' Obacz niiej str. 518. 


512 

żnie na szkcrfę, a cechów żydowskich, a co zatem po^ 
szŁo — i bóżniczek cechowych było jeszcze bardzo nie 
wiele. Nie słyszymy też o prywatnych modlitewniach 
(minjan) tak licznych w XVIII wieku ^ 

Zarząd synagogi stanowiło pięciu gabbaim *), 
wybieranych wraz z całą zwierzchnością gminną w pół- 
święto Pesach. Oni to urzędują alternatywnie każdego 
miesiąca, a tytuł dyżurnego był: ^Gabbaj hachodesz*" 
t. j. zarządca miesięczny '. Tento gablmj miał pod s^wą 
ręką kasę i jemu podlegali szkolnicy (służlm synago- 
galna) \ Srebro synagogalne przechowywano w żelaznej 
skrzyni pod kluczem zarządcy miesięcznego i nie wolno 
mu było nikomu wydawać klucza tylko naczelnemu 
szkolnikowi ^. Tenże zarządca ma zamykać swoim klu- 
czem puszki, któremi pobożne kobiety kwestują po do- 
mach, zbierając pieniądze na konserwacyę synagogi *. 


* Wedłag wykazu lwowskiego orz^u cyrkularnego z 1/9 1794 
1. 2219, było we Lwowie 43 minjanim. Obacz : Majer Balaban: 
Herc Homberg. Rocznik żydowski, 1906, str. 143, uw. 2. — W r. 176B 
powziął kahał żółkiewski uchwałę normującą ilość zakładanych min- 
jamin ze szkodą synagogi gminnej. Obacz : B u b e r : Kir ja Nisgaba, 
zapiska 27, str. 115-116. 

* W rozdziale XI, str. 238, sub titulo: „Administratorzy 
dobroczynność 1*^ popełniliśmy błąd. Tamże podaliśmy, że „G a b- 
baim Gdaka" byli zarazem zarządcami synagog. Tymczasem sta- 
tut ziemi ruskiej uchwalony dnia 22 Szewat 5450 r. ( 1 stycznia 
1600 r.) oraz drugi statut tejże ziemi z r. 1691 zawierający 118 §§ wy- 
jaśnia sprawę; podług tych statutów były dwa rodzaje gabbaim. Je- 
dni: Gabbai Gdaka, do których należały wszystkie czynności wytej 
(str. 288—240) wyliczone, oprócz zarządu synagogi, drudzy to: Gab* 
baim Bet hakneses, zarządcy świątyni, o których tu mowa. 

* Statut z r. 1691  § 7. 

* Stotut z r. 1691, § 88. 
» Ibidem § 85. 

* Ibidem § 86. 


513 

Kobiety te zwano: ^Piszke-gabetis*". Tenże zarządca po- 
syła w niedzielę szkol nika, by zainkasował sumy ślubo- 
wane przez wzywanych do tory w sobotę. „Kto z prze- 
jezdnych nie zechce płacić, tego należy wszelkimi spo- 
sobami do tego zmusić, miejscowych zaś obywateli na- 
leży wynotować w pinaksie synagogi*"^. 

Porządek wcrfania do tory był ściśle unormowany; 
tak jak przy innych godnościach tak też i tu wchodzili 
w rachubę tylko obywatele płacący podatki kahalne 
i państwowe, i posiadający chazakę kahału. Część zwy- 
czajnych godności sobotnich (alljot) sprzedawano z góry 
na cały rok. Nabywca musiał połowę ceny kupna zło- 
żyć natychmiast, a drugą połowę według umowy*. Po- 
nad zwykłych siedm ludzi wolno było wzywać w so- 
botę do tory jeszcze czterech ludzi t. j. razem 11. Żadnemu 
zarządcy nie wolno było zwiększać tej liczby; prawo 
pomnożenia liczby wołanych o dwóch przysługiwało 
tylko seniorowi ziemi ruskiej (senior ziemstwa) 
lub prezesowi kahału (senior mensis)^. 

Pierwszeństwo w powoływaniu do tory mają: oj- 
ciec nowonarodzonego dziecka, odprawiający rocznicę 
śmierci rodziców, narzeczony bezpośrednio przed we- 
selem, lub nowożeniec bezpośrednio po niem, oraz b a r- 
micwa t. j. chłopak, który ukończył 13 rok życia. 

Pierwsze prawo z pośród tych czterech ma ojciec 
noworodka, drugie — obchodzący rocznicę śmierci. Jeśli 
jest dwóch z pierwszej kategoryi i dwóch z drugiej, 
wówczas najpierw losują między sobą ojcowie; imię 
tego  ojca  który  przepadł  wkłada  się do urny wraz 

» Ibidem 37. 

* Ibidem § 24. 

* Ibidem § 25. 

Żydil lw*WMy. St 


514 

z imionami kandydatów drugiej kategoryi i znów wy- 
losowuje się jednego^ 

Rabina powołuje się do tory w pierwszy dzień ka- 
żdego święta, w drugi dzień zaś tylko wtedy, jeśli przy- 
pada na sobotę*. 

W sobotę przed weselem odprowadzała cała ro- 
dzina narzeczonego do bóżnicy i tutaj powoływano go 
do tory (Aufrufens). Narzeczony miał do tego pra^iro, 
o ile było miejsca (alija), nie miała zaś do tego prai^^a 
jego rodzina. Wyjątkowo jeśli ktoś dawał 800 złp. po- 
sagu, wówczas miał prawo, by więcej członków jego 
rodziny powołano do tory i w tę sobotę zamiast 11 -tu 
powoływano do tory 24. Kahalnik, sędzia lub urzędnik 
gminny miał do tego prawo jeśli dawał córce tylko 
500 złp. posagu. To wszystko odnosiło się do płacą- 
cych podatki. Kto podatków nie płacił ^mó^ pójść do 
Bet-Hamidraszu, a tamtejszy zarządca powinien go po- 
wcrfać do tory*'*. 

Około świątyni gromadzili się biedacy, tutaj cze- 
kali obcy (Ojrach), czy ich kto nie zaprosi do domu na 
kolacyę lub obiad i stąd też poszło, że gabbaim syna- 
gogalni często wyręczali gabbaim kahalnych t. zw. gal>- 
baim cdaka. 

Otóż szkolnik spisywał na kartkach imiona wszyst- 
kich modlących się w synagodze, a gabbaim rozdawał po 
kolei kartki między biedaków^. Każdy obywatel musiał 
tę kartkę wykupić za sumę jaką przepisał gabbaim. Wzbra- 
niających się karano bardzo surowo. Za pierwszym ra- 


1 Statnt z r. 1691, § 
» Ibidem § 71. 
• Ibidem §§ 38—39. 
« Ibidem § 30. 


515 

zem zabierano mu zastaw, za drugim przybijano jego 
imię u wrót synagogi ^ 

Społeczeństwo żydowskie, choć dla świata zewnę- 
trznego tak jednolite jest na wewnątrz zróżniczkowane 
i podzielone na kasty i klasy. Główne kryteryum sta- 
nowi, czy ktoś płaci podatek czy nie. Nie płacący po- 
datku wcale nie wchodzą w rachubę, płacący zaś po- 
datek tak kahalny jakoteż państwowy (nb. pośrednio) 
rozpadają się na kilka klas w różnych czasach rozmai- 
cie unormowanych. Według pinaksu poznańskiego ' 
mamy trzy klasy podatkowców, I-sza do 15 groszy, Il-ga 
od 15 gr. do 5 złp., Ul-cia od 5 złp. do 20 złp. To było 
w r. 1644. W Żółkwi jest najniższy podatek 1 gr. po- 
czem stopniowo są 2 gr., 3 gr. i t. d. (rok 1704)^ 

W każdym razie stanowili wszyscy podatkowcy 
jedną klasę, z pośród której wyróżniano utytułowanych : 
Chaber i Morejnu. Tylko ten kto od trzech lat miał ten 
tytuł, mógł się starać o godność kahalną. 

Wyższą klasę towarzyską stanowili: Zarządcy pie- 
niędzy przeznaczonych na Ziemię Świętą, lub na wy- 
kupno jeńców. 

Jeszcze wyższą klasę stanowili zarządcy bóżnicy, 
kontrolorzy rachunków kahalnych (wiernik). 

Wyżej od nich stoją: ^Gabbaim cdaka** (szafarze 
wielkiej dobroczynności), „dajani*" (sędziowie) gminni, 
najwyżej zaś seniorowie, boni viri, a wśród nich gó- 
rują ziemscy nad miejskimi. 

Ta hierarchia społeczna ujawniała się przy wy- 
borach do ciał kahalnych. Wiemy już, że wybory były 


> Ibidem § 81. 

' Lewin: Neae Materialien zur Gtochichte der Yierl&nderay- 
node, zapiska 24. 

• Bubę r: Kirja Nisgaba, str. 96. 


516 

pośrednie i że najpierw z trzech urn losowano wy- 
borców. Otóż statut dla gmin ruskich uchwalony na 
zjeździe ziemskim w Kulikowie w r. 1690 \ a zwię- 
kszający liczbę wyborców z 5 (obacz str. 261*) na 6, 
oświetla nam dokładnie podział hierarchiczny tych dy- 
kasteryi. Wobec tego, że rządząca klasa się starała — 
jak wiadomo — za wszelką cenę zatrzymać ster gminy, 
dlatego umii^a nagiąć do swych celów statut kahalny, 
obmyślany tak idealnie i o tendencyi tak demokraty- 
cznej. W tym celu tak się dzieli wyborców : Do pierw- 
szej urny wkłada się imiona wszystkich dotychczaso- 
wych członków kahału, do drugiej imiona sędziów i urzę- 
dników kahalnych, oraz osób zajmujących się zarządem 
synagogi, zawiadowaniem pieniędzy dla Ziemi Świętej 
i t. p., do trzeciej, imiona wszystkich podatników. 
Z pierwszej urny wylosowywano dwóch wyl)orców, 
poczem wrzucano resztę niewylosowanych kartek do 
drugiej urny i znów dwóch wyborców wylosowywano 
z drugiej. Wszystkie pozostałe kartki wrzucano z dru- 
giej urny do trzeciej, a z niej znów dwóch wy- 
bierano wyborców. Jasnem jest, że ci wyborcy zawsze 

> Sejmik ziemski w Kulikowie, który się odbył w r. 1690, unor- 
mował sprawę wyborów do wszystkicłi ciał kałialnycłi. Już nastę- 
pnego roku ucliwala sejmik ziem ruskicłi obszeruy statut, który się 
zacłiował w pinaksie Żółkiewskim. Te dwa statuty nie zawierają norm 
zupełnie no wy cli, lecz są jak świadczy arenga, potwierdzeniem i teo- 
retycznem unormowaniem tego, co już dawno praktyka wykazała. 
Podał je w skróceniu Bu ber w swej Kirja Nisgaba na str. 102 — 103 
i 106 — 115. Oba statuty w całości zużytkujemy tam gdzie należą, t. j. 
przy opracowaniu dziejów Żydów w drugiej połowie XVII w. Tutaj 
mogliśmy użyć tylko tycłi nielicznycłi ustępów, które bezsprzecznie 
należą do czasów przez nas rozpatrywanych. 

* Tamże podaliśmy ten fakt ogólnie, tutaj podajemy objaśnie- 
nie, niestety trochę zapóźno otrzymane; początkowe arkusze pracy 
były już wydrukowane. 


517 

wybierali do zwierzchności gminnej ludzi z najwyższej 
klasy towarzyskiej. 

Nie wiele teł pomogły narzekania pospolitego czło- 
wieka, gdyż wszelkie dalsze statuty kahalne uchwalane 
przez sejmy żydowskie nie wiele zmieniały dawną or- 
dynacyę wyborczą. 

Z takich to wyborów wychodził Zarząd bóżnicy i tem 
się tłómaczy arystokratyczny charakter tej instytucyi. 

W bóżnicy wygłaszał rabin swe kazania (Dra- 
sza) przepisowo dwa razy do roku (obacz str. 274), 
częściej zaś wygłaszali mowy przygodni kaznodzieje 
(Darszanim). Musiało się to często powtarzać i prze- 
szkadzało modlitwie, skoro kahał ziemski i sejmiki ziemi 
ruskiej często uchwalają w drugiej połowie XVII w., 
że kazania mają być wygłaszane podczas nał>ożeństwa 
popołudniowego (mincha) nigdy zaś praed południem ^ 

Jak tedy widzimy była synagoga ośrodkiem całej 
Gminy, miejscem w którem Żyd, zwłaszcza bogaty, 
a może tylko bogaty, rozwijał caiy swój splendor i całą 
swoją powagę. 


Drugą ostoją Żyda w ciężkich chwilach życia, to 
był dom rodzinny; czystość pożycia małżeńskiego, to 
pierwsza i najgłówniejsza cecha tego domu, również na 
pierwszym planie stoi wychowanie dzieci. 

Nader ważne różnice dadzą się nakreślić między 
życiem domowem Żydów XVI i XVII w., a życiem ro- 

> Statut z r. 1691, § 68. W r. 1689 uchwala kahal iółkiewski, 
by nikomu pod żadnym warunkiem nie pozwolono na wygłoisenia 
kazania w sobotę podczas nabożeństwa porannego, nawet gdyby przy- 
jechał jakikolwiek słynny rabin z najwięlcszej gminy. Obacz: Bnber: 
Kirja Nisgaba, zapiska 81. 


518 

dzinnem  dzisiejszej ortodoksyi żydowskiej i to mimo 
nader wielkiego podobieństwa. 

Dwie przyczyny złożyły się na zmianę w t}nii kie- 
runku i to zmianę na gorsze ; pierwszą jest powstanie 
Cliasydyzmu, drugą stanowi wmieszanie się państwa 
(państw rozbiorowycłi) w życie prywatne. 

Cliasydyzm, tak idealnie pomyślany przez swego 
twórcę Izraela z Między boża \ zrazu reakcya prze* 
ciw racyonalizmowi i formalizmowi talmudu, w rezul- 
tacie wytworzył szereg „cudotwórców", t. zw. cadyków, 
którzy stanowią po dzień dzisiejszy opatrzność każdego 
Żyda. Żyd nie podejmie żadnego interesu, nie zaręczy 
córki, nie pójdzie do lekarza, jeśli się wpierw nie po-* 
radzi .rebego*". Tento chasydyzm powstał dopiero w la- 
tach 60-tych XVIII w. W życiu synagogalnem spowodo- 
wał on owe szukanie natchnienia, staranie się o wyższy 
nastrój, a do tego dążono przez t. zw. rozmodlenie się. 
Żyd — chassid — rzuca się na wszystkie strony, wy- 
wija rękami i głową, przewraca oczy, krzyczy w nieł>o- 
głosy i wpada w ten sposób w rodzaj ekstazy. W XVII 
wieku tego nie było. Wprawdzie zewnętrzne formy kabały 
Luriańskiej * wnikły już w życie rodzinne, lecz trzeba było 
100 lat z górą, oraz wielu nieszczęść Rpltej i Żydowstwa, 
by na tle tejto kabały powstał Izrael z Międzyboża. 

Wmieszanie się państwa do życia rodzinnego było 
spowodowane względami fiskalnymi i wojskowymi. Re- 
formy cesarza Józefa wprowadzają metrykę, przymus 
szkolny, przymus wojskowy, a za wszystko jest odpowie- 

* Schechter: Die Chassidim. K a h a n e : Toldot Baal szem 
Tobh. Rapaport Samuel: Przyczynek do psychologii chasy^ 
dyzmu. Rocznik żydoweki, 1906, str. 77—91. 

'Bloch Philip p: Die Kabała auf ihren Hoheponkt und 
ihre Meister (MonatBchrift fUr G^esch. u. Wiss. des Jadentums. Zeszyt 
3-4, 1906). 


519 


Ryc. 77. 

Taca srebrna, na której się podaje chłopców żydowskich do obrzezania. 

Własność dr. Samuela Rapaporta we Lwowie. 

dzialna synagoga, t. j. Kahał i rabin. Rabin musiał dla 
celów wojskowych wpisać noworodka do metryki, nie 
wolno mu było dać ślubu, zanim urząd cyrkularny nie 
wydał uwolnienia ze szkoły i pozwolenia na małżeń- 
stwo i t. d. i t. d. ^ 

Wskutek tego Żyd począł stronić od synagogi i od 
rabina, syna nie dawał obrzezać publicznie, córce na- 
dawał imię w  domu, wesele odprawiał w mieszkaniu 


> Stóger:  Darstellung der gesetzlichen Yerfassong der gali- 
zischen Judenschaft Lwów, Przemyśl, Stanisławów, Tarnów, 1888. 


520 

prywatnem, ślub brał u zwykłego Żyda, byle nie u ra- 
bina i w ten sposób starał się uniknąć kontroli rządu ^ 

Jefili usuniemy warunki życia i zmiany, spowodo- 
wane wyżej podanymi wpływami, poznamy, czem się 
życie rodzinne żydo